S.No Eser Adı Yazar 1 2003 Energy statistics yearbook = Annuaire

Transkript

S.No Eser Adı Yazar 1 2003 Energy statistics yearbook = Annuaire
ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI
Eser Adı
S.No
1 2003 Energy statistics yearbook = Annuaire des statistiques de I’energie
3. Uluslararası strateji ve güvenlik çalışmaları sempozyum bildirileri: enerji
güvenliği,
2 15-16 Nisan 2010, İstanbul = Proceedings of the third international symposium
on the strategy and security studies : the energy security, April 15-16 th 2010,
Istanbul
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Yazar
AB'nin enerji politikası ve Türkiye
AB'nin enerji politikası ve Türkiye'ye yansımaları, 10 Ekim 2003, Ankara:
AB'nin Enerji Politikası ve
AB'de
Türkiye'ye Yansımaları
Enerji
Politikası
AB'de
Yenilebilir
Enerji
Kaynakları
AB'nin enerji politikası ve Türkiye'ye yansımaları, 19 Eylül 2003, Ankara: AB'de AB'nin Enerji Politikası ve
Alternatif Enerji Kaynakları - AB'de Doğal Gaz, Petrol, Kömür ve Nükleer Enerji Türkiye'ye Yansımaları
AB'nin enerji politikası ve Türkiye'ye yansımaları, 20 Haziran 2003, Ankara:
AB'nin Enerji Politikası ve
AB'de
Türkiye'ye Yansımaları
Enerji ve Çevre - AB'de Enerji Modelleri
AB'nin enerji politikası ve Türkiye'ye yansımaları, 30 Mayıs 2003, Ankara:
AB'nin Enerji Politikası ve
AB'de
Türkiye'ye Yansımaları
Enerji
ve
Rekabet
AB'de
Elektrik
Piyasaları
Aklını kaçıran dünya: dünya gerçekten aklını kaçırıyor mu?
Yalçın, Cengiz
Ankara’da yenilebilir enerji konusunda kümelenme analizi
Ankara’da yenilenebilir enerji konusunda kümelenme analizi
Are resources a curse?: rentierism and energy policy in post-Soviet states
Avrupa Birliği'nin enerji politikası
Avrupa Birliği'nin enerji politikası
Aydınlatmada enerji kaybı
Beşinci dünya su forumu bölgesel hazırlık süreci DSİ yurtiçi bölgesel su
toplantıları: termal ve maden suları konferansı: 24-25 Nisan 2008: bildiriler
kitabı
Beyond the resource curse
Biyoyakıt politikalarının tarım sektörüne etkileri
Hatunoğlu, E. Emrah
Blood and oil: the dangers and consequences of America's growing
Klare, Michael T.
dependency on imported petroleum
Caspian energy politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan
China: a new superpower?: Dimensions of power, energy and security
Confessions of an economic hit man
Perkins, John
Confronting collapse: the crisis of energy and money in a post peak oil world: a Ruppert, Michael C.
25-point program for action
Doğalgaz kentsel talep modelleri: Talep oluşumu ve projeksiyonlar
Şahin, Vedat
Dokuzuncu kalkınma planı 2007-2013: madencilik özel ihtisas komisyonu:
Devlet Planlama Teşkilatı
enerji
hammaddeleri
(linyit-taşkömürü-jeotermal)
çalışma
grubu raporu
Dünyada
ve Türkiye’de
enerji sektörüne bakış
ve jeotermal
enerji
Kılıç, Nurel
potansiyelinin
irdelenmesi
Dünyada
ve Türkiye’de enerji sektörüne bakış ve jeotermal enerji
Kılıç, Nurel
potansiyelinin
irdelenmesi
Dünyada ve Türkiye’de enerji sektörüne bakış ve jeotermal enerji
Kılıç, Nurel
potansiyelinin
irdelenmesi
Dünyada
ve Türkiye'de enerji verimliliği ve Türk sanayiide enerji verimliliğinin Kavak, Kubilay
incelenmesi
Ege Bölgesi enerji forumu 2007 29-30 Mart 2007
Ekonomik çöküşün ayak sesleri: petrolün varili 200 dolara çıktığında zengin
Leeb, Stephen
olmanın yolları
Electric machinery; the dynamics and statics of electromechanical energy conversion
Fitzgerald, A. E
Energy
Jardine, Jim
Energy and climate change: Europe at the crossroads
Buchan, David
Energy and resources
Brown, Paul
Energy and security: toward a new foreign policy strategy
Energy and water resource management
Aulbach, Robert E.
Banks, Ferdinand E.
37 Energy economics: a modern introduction
Energy
manual:
sustainable
architecture
38
Smil, Vaclav
39 Energy myths and realities: bringing science to the energy policy debate
Energy policy for Europe: identifying the European added -value: CEPS task
40
force report / Knud Pedersen, chairman; Arno Behrens, Christian Egenhofer,
Energy politics
Shaffer, Brenda
41 rapporteurs
42 Energy security: economics, politics, strategies, and implications
Youngs, Richard
43 Energy security: Europe’s new foreign policy challenge
Crandall, Maureen S.
44 Energy, economics, and politics in the Caspian region: dreams and realities
Aubrecht, Gordon J.
45 Energy: physical, environmental, and social impact
Enerji
güvenliği
dünya
ve
Türkiye
paneli
46
Boşça, Süleyman
47 Enerji hukuku mevzuatı
Yarman, Tolga
48 Enerji kaynakları
Enerji sektöründe (Elektrik, gaz, su) verimlilik göstergeleri = Productivity
Aydın, Alper
49
indicators
in energy
sector (Electricity,
gas,water)sorunlar ve çözüm önerileri
sektöründe
yeniden yapılanma:
Şahin, Vedat
50 Enerji
51 Enerji sektörünün geleceği alternatif enerji kaynakları ve Türkiye'nin önündeki fırsatlar
52 Enerji ve çevre uyumu: Seminer (17.12.2007)
53 EU energy and transport in figures: statistical pocketbook
54 Evrenin harikaları: doğa ve insan ansiklopedisi
55 Evrenin harikaları: doğa ve insan ansiklopedisi
Yarman, Tolga
56 Geçmişte ve bugün nükleer enerji tartışması
Tekin, Ali
57 Geo-politics of the Euro-Asia energy nexus: the European Union, Russia and Turkey
58 Global renewable energy guide 2011
59 Global warming and energy demand
Johnston, David
60 Green from the ground up: sustainable, healthy, and energy-efficient home construction
Green
from
the
ground
up:
sustainable,
healthy,
and
energy-efficient
home
construction
Johnston, David
61
62 Green living: architecture and planning
63 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu 2005: Bildiriler kitabı
64 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu 2005: Bildiriler kitabı
Vatandaş, Aydoğan
65 HAARP: kıyamet teknolojisi
Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Araştırma - Uygulama Merkezi
İnan, Demir
66
YETAM (1993-2010)
67 Hidrojen enerji sistemleri ve Türkiye açısından önemi, Seminer, 01.07.2005
Glzer, John
68 Hospitaly energy and water management: instructor’s guide
Gratton, Lynda
69 Hot spots: why some companies buzz with energy-- and others don't
Veziroglu, T. Nejat
70 Hydrogen energy technologies
Veziroglu, T. Nejat
71 Hydrogen energy technologies
Coşkun, Bezen Balamir
72 İran’ın Enerji kaynakları ve Küresel Enerji Jeopolitiği
73 İzocam 40. yıl
Gordon, Richard
74 Kuantum dokunuş: şifa verme gücü
75 Küresel petrol stratejilerinin jeopolitik açıdan dünya ve Türkiye üzerindeki etkileri
76 Küresel petrol stratejilerinin jeopolitik açıdan dünya ve Türkiye üzerindeki etkileri
New stakes in the Caucasus and Central Asia: Caspian energy resources and Mairet, Frederic-Christopher
77
international affairs
Nelson, Grace
78 Nuclear energy
Boyla, Mazhar
79 Nükleer enerji terimleri sözlüğü
Nükleer enerjinin sonu mu? Fukuşima'dan sonra alternatif enerji politikalarına
80
bir
Power down: options and actions for a post-carbon world
Heinberg, Richard
81 bakış
Power games in the Caucasus : Azerbaijan's foreign and energy policy
Mehdiyeva, Nazrin
82
towards the West, Russia and the Middle East
Jackson, Tim
83 Power in balance: energy challenges for the 21st century
Proceedings of ATC'05: Second international Conference on applied
international Conference on
84
thermodynamics, İstanbul, Türkiye, May 18-20, 2005
Applied Thermodynamics
Kolb, Felix
85 Protest and opportunities: the political outcomes of social movements
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Renaissance management: the rebirth of energy and innovation in people and Carter, Stephen
organization
Renewable energies
Renewable energy
Rising powers, shrinking planet: the new geopolitics of energy
Klare, Michael T.
Rüşvetin deşifresi
Küçükkaya, Aykut
Rüzgar enerjisi
Sustainability at the cutting edge: emerging technologies for low energy buildingsSmith, Peter F.
Sustainable energy - without the hot air
MacKay, David J. C
Sustainable energy: choosing among options
Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri 2000-2009 = Sustainable development
indicators : 2000-2009
Sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin önemi
Süreçlerle yönetim: kurumsal enerji düzeyini ve verimliliği yükseltmek için
Pritchett, Price
süreç odaklı bir yaklaşım
Şırnak ili yenilenebilir enerji potansiyelinin araştırılması projesi araştırma sonuç
raporu 2012
The Caspian: politics, energy and security
The end of oil: on the edge of a perilous new world
Roberts, Paul
The energy corridor identity of turkey and supply security dimension of the eu Bakır, Emir
energy policy
The geopolitics of resource wars: resource dependence, governance and violence
The long emergency: surviving the end of oil, climate change , and other
Kunstler, James Howard
converging
catastrophes
of the twentycentury Energy/ Sport/ Money/ Computers/
The modern issues:
Europefirst
/ Genetics/
Rabley, Stephen
Tourism/ Ecology/ Politics/ Space travel/ The 21st century/
The new ecological home: the complete guide to green building options
Chiras, Daniel D.
The new ecological home: the complete guide to green building options
Chiras, Daniel D.
The party’s over: oil, war and the fate of industrial societies
Heinberg, Richard
The politics of climate change
Giddens, Anthony
The renewable city: a comprehensive guide to an urban revolution
Droege, Peter
TMMOB Türkiye V. enerji sempozyumu: küreselleşmenin enerji sektöründe
yapısal
değişim programı ve enerji politikaları: bildiriler kitabı 21-23 Aralık 2005, Milli
kütüphane-Ankara
TMMOB Türkiye VI. enerji sempozyumu: küresel enerji politikaları ve Türkiye
gerçeği: bildiriler kitabı 22-23-24 Ekim 2007, İMO Teoman Öztürk Kongre
Salonu-Ankara
Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporu
Türkiye Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının 20. yılı vesilesiyle enerji ilişkileri Yazar, Yusuf
bağlamında Türkiye ve Orta Asya ülkeleri : -raporTürkiye enerji ve enerji verimliliği çalışmaları raporu: yeşil ekonomiye geçiş
Türkiye’de temiz tükenmez enerjiler
Türkiye’nin enerji politikasında petrolün yeri (İstanbul, 2000)
Türkiye’nin enerji potansiyeli
Türkiye'de enerji ve geleceği
V. Yenilenebilir enerji kaynakları sempozyumu: bildiriler kitabı: 19-20-21
Haziran 2009, Diyarbakır
V. Yenilenebilir enerji kaynakları sempozyumu: bildiriler kitabı: 19-20-21
Haziran 2009, Diyarbakır
Well-oiled diplomacy: strategic manipulation and Russia’s energy statecraft in Eurasia
Stulberg, Adam N.
Yenilenebilir enerji kaynakları
Yenilenebilir enerji kaynakları

Benzer belgeler