Kırklareli-3 - SAGEM Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Transkript

Kırklareli-3 - SAGEM Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
BİLLUR GÖZLER
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
19.12.2014
1
2
Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce
hazırlanmış olan “BİLLUR GÖZLER” isimli Proje,
Trakya Kalkınma Ajansı’nın Sosyo-Ekonomik
Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde
destek almaya hak kazanmış ve proje başarıyla
tamamlanmıştır.
3
•
•
•
•
Proje Süresi
: 9 ay
Proje Toplam Bütçesi
: 175.935,80 TL
Ajans Mali Katkısı
: 158.341,47 TL
Proje İştirakçileri
:
Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü
Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
• Proje Finansman Destekçisi :Kırklareli İl Özel İdaresi
4
PROJENİN AMAÇLARI
Sağlık hizmetlerinde yenilikçi yöntem ve
uygulamalarla, hizmet kalitesinin arttırılması
ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması
amaçlanmıştır.
Ayrıca, 3-13 yaş aralığındaki çocuklarda
geri döndürülebilir olduğu bilinen kırma
kusurlarının tespit edilmesi ve tedavisi
noktasında yönlendirme yapmaktır.
5
HEDEFLER
• Gezici sağlık hizmetlerinde çeşitliliğin arttırılması
• 3-13 yaş aralığında geri döndürülebilir olan kırma
kusurlarının (hipermetropi, miyopi, astigmat, göz
tembelliği, şaşılık gibi) tespiti
• Göz kusurlarıyla ilgili farkındalık yaratarak halkın
göz sağlığı bilincini arttırmak
• Yaklaşık 40.000 çocuğun gelişim süreci içinde;
güvenilir ve net veriler elde etmemizi sağlayacak
araçlarla, kırma kusurlarının önüne geçmek
hedeflenmiştir.
6
PROJE SONUÇLARI-1
Proje Kapsamında, Şubat-Mayıs 2014
tarihleri arasında 4 ayrı ekip tarafından tarama
faaliyetleri tamamlanmıştır.
3-13 yaş aralığındaki çocuklardan kısa
sürede
ölçüm
alınmasını
sağlayan
otorefraktometre adı verilen elde taşınabilir
özellikte cihazlar kullanılmıştır.
7
PROJE SONUÇLARI-2
• Hedef grubu oluşturan, 3 – 13 yaş aralığındaki
40.000 çocuğun 31.874’üne (%80) ulaşılmıştır.
• Taraması
yapılan
çocuklarda
miyopi,
hipermetropi, astigmatizm, gizli şaşılık ve göz
tembelliği konularında incelemeler yapılmıştır.
8
PROJE SONUÇLARI-3
Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğümüz web
sitesinde
(http://www.kirklareli.hsm.saglik.
gov.tr/) “Billur Gözler Projesi” sekmesi
oluşturulmuştur. Bu alana çocuklarının isimlerini
giren velilerin kendi çocuklarının tarama
sonuçlarına ulaşması sağlanmıştır.
9
KATILAN ÖĞRENCİLERİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
Pehlivanköy
338
1%
Pınarhisar
1389
4%
Vize
2665
8%
Babaeski
4016
13%
Demirköy
779
2% Kofçaz
178
1%
Merkez
8187
26%
Lüleburgaz
14322
45%
10
KATILAN ÖĞRENCİLERİN SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI
4500
4275
4000
3642
3440
3383
3500
3218
3680
3295
3038
3000
2883
2500
2000
1500
1020
1000
500
0
Ana Sınıfı
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
5.Sınıf
6.Sınıf
7.Sınıf
8.Sınıf
Karışık Yaş
11
Grubu
TARANAN ÇOCUKLARIN KIRMA KUSURU DURUMLARINA
GÖRE DAĞILIMI
4%
47%
49%
Kırma Kusuru Bulunmayan
Sağlıklı Çocuklar
Bir veya Birden Çok Kırma
Kusuru Bulunan Çocuklar
Ölçüm Alınamayan Çocuklar
12
ÖLÇÜM SONUÇLARININ KIRMA KUSURLARINA
GÖRE DAĞILIMI
10000
9000
8739
8000
7000
6000
5000
4000
3332
3365
3000
2000
1184
1000
859
0
Hipermetrop
Miyop
Astigmat
Göz Tembelliği
(Ambliyopi)
Şaşılık
En az bir gözde kırma kusuru olanlar gösterilmiştir. Aynı anda birden çok kırma kusuruna
13
sahip olanlar gösterilmemiştir.
SAĞ GÖZDE MİYOPİ/HİPERMETROPİ
25000
Normal
19095
20000
15000
Hipermetrop
8177
10000
Miyop
1732
Ölçüm Yapılamadı
2870
5000
0
14
-5000
SOL GÖZDE MİYOPİ/HİPERMETROPİ
25000
Normal
18631
20000
15000
Hipermetrop
8739
10000
Miyop
1600
Ölçüm Yapılamadı
2904
5000
0
-5000
15
SAĞ GÖZDE ASTİGMATİZM
Astigmat
3152
10%
Ölçüm Yapılamadı
2864
9%
Normal
25858
81%
16
SOL GÖZDE ASTİGMATİZM
Astigmat
3365
11%
Ölçüm Yapılamadı
2916
9%
Normal
25593
80%
17
AMBLİYOPİ (GÖZ TEMBELLİĞİ)
30000
25000
20000
15000
27786
87,2%
10000
5000
1184
3,7%
29049
9,1%
Ambliyobi Tespit Edildi
Ölçüm Yapılamadı
18
0
Ambliyobi Tespit Edilmedi
ŞAŞILIK VARLIĞI
Şaşılık Var
859
3%
Ölçüm Yapılamadı
2264
7%
Normal
28751
90%
19
UZMAN HEKİME DANIŞILMASI ÖNERİLEN ÇOCUKLARIN
İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI (%)
64,3
Babaeski
60,9
Pehlivanköy
57,9
Lüleburgaz
55,1
Kofçaz
45,7
Merkez
Vize
43,5
Pınarhisar
42,9
35,8
Demirköy
0
10
20
30
40
50
60
70
20
SONUÇLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMLARI
9000
8000
8298
7000
6000
5000
4000
6024
3739
3000
2582
2000
4448
1000
279
1434
98
500
0
Babaeski
596
80
Demirköy
1158
206
793
Kofçaz
Lüleburgaz
132
Merkez
1507
Pınarhisar
Pehlivanköy
Ölçümde Herhangi Bir Sorun Tespit Edilmedi
Uzman Hekime Danışılması Önerildi
Vize
21
GENEL SONUÇ
16956
53%
14918
47%
Ölçümde Herhangi Bir Sorun Tespit Edilmedi
Uzman Hekime Danışılması Önerildi
22
23
24
25
26
27
28
Arz Ederim
http://www.kirklareli.hsm.saglik. gov.tr
29

Benzer belgeler

çocuklarda şaşılık

çocuklarda şaşılık gözlerden birini kısmak ya da gözlerini birlikte kullanmak için başını yana eğmek gibi belirtilerde olabilir. Şaşılık kayan gözde görmenin azalmasına yani göz tembelliğine (amblyopi) neden olacaktı...

Detaylı