Şartname ve makam onayı için tıklayınız.

Transkript

Şartname ve makam onayı için tıklayınız.
T.C.
MiLLi EGiTIM BAKANLlGI
Egitimi Arastirma ve Gelistinne Dairesi Baskani~l
{),
Sayi: B.O8.0.EGDO.33.07.00. Ol-166i'].ftg'D
Konu: Yarisma
/12/2009
BAKANLIK lvIAKAMiN/\.
Ilgi: Izmir Valiliginin 17.11.2009 tarihli vc B.O8.4.MEMA.35.00.ll-053/82873 saydi yazisi.
Izmir Valiligi ilgi yazisuida; Konak Ilçesi Özel Izmir Amerikan Kolej i tarafindan Ülkemiz
genelinde lise Ögrencilerine yönelik olarak TÜrkiyeLiseler Arasi Müzik Yarismasi dÜzenlenmesi için
izin talep etmektedir.
Yarismantn, TÜrkiye Cumhuriyeti Anayasasi ve ]739 sayili ['vliili Egitim Temel Kanunu'nda
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykinbk teskil eimeyecek sekilde; ekteki sartnameye gÖre duyurusu
!zmir Valiligi tarafmclan yapilmak Üzere Ülkemiz genelinde tÜm lise ögrencilerine yÖnelik olarak
düzenlemnesinin uygun olacagi dÜsÜnÜ]rnektedir.
.. Makamlarinizca da uygun göri.i1dÜgÜtakdirde Türkiye Liseler ArasiMÜzik Yarismasinin
Ülkemiz genelinde tÜm.lise ögrencijerine yÖnelikolarak dÜzenienmesiniolurlariniia arz ederim.
~
DLHalil Rahrmui AÇAR
Dijite Baskani
EK: Sartname (2 sayfa)
Uygun gÖrÜsle arz ederim.
OJ
11212009
~~~V
Recep isiK
Mlistesar Yardimcisi
~
)LUR
/
:'
: 2/2009
.
~
V'"i
~'L
~mnm., Y asar
/
Bakana.""-"-7
.
.
{
G'!K 3ulvanNo:109
(;G570MaitepeiANVJo.RA
Td
03122303644
Faks'O 3122316205
&}IGc-d(ilc:$ç.oüv,tr
eai9?'i.,mcb.oQJjr
MÜstesar
/
/
DA~I\MA
,,'o
63~J
T r i
"'%"":4"~,,,&%,"".lw>""""~~'
""'""",,,,'*""'""",k."
iZMiR iL MiLLi EGiTiM MÜDÜRLÜGÜ SOSYAL VE KÜLTÜREL YARiSMA BiLGi FORMU
Yarismanin
:Türkiye Liseler Arasi Müzik Yarismasi
adi
Yarismayi düzenleyen
kurulus
:Özel izmir Amerikan Koleji
Yarismanin
amaci
:Türkiye' de lise seviyesinde müzige olan ilgiyi arttirmak ve
gelistirmek
Yarismanin
kapsami
:Türkiye' deki tüm liseler
Yarismanin
dallari
:Beste ve Yorum
Adaylar için basvuru kosullari
:Lise ögrencisi olmak
Ödüller
:Yarismada dereceye giren eserler;
Milli Egitim Bakanligi' nin belirtmis oldugu Yarisma Ödül Yönergesi' ndeki ödüllendirme sistemine göre
belirlenmistir. Buna göre yarismacilara elde ettikleri derecelerin karsiligi olan altin miktarinin esdegerinde
kullanabilecekleri ödüller verilecektir.
Bu ödüller;
En iyi Yorum;(Ekip üyelerinin her birine)
En iyi Beste;(Ekip üyelerinin her birine)
1.Do-re Müzikten gitar
1. Do-re Müzikten gitar
BEST BUY Teknoloji Marketten 512 MB Memory STICK
BEST BUY Teknoloji Marketten 512
MB Memory STICK
TRIGON Müzikten 200 TL Hediye Çeki
TRIGON Müzikten 200 TL Hediye Çeki
2. Zuhal Müzikten gitar
2.Zuhal Müzikten gitar
BEST BUY Teknoloji Marketten 256 MB Memory STICK
BEST BUY Teknoloji Marketten 256
MB Memory STICK
DARE Müzikten 200 TL Hediye Çeki
DARE Müzikten 200 TL Hediye Çeki
3.BOR Müzikten gitar
3. BOR Müzikten gitar
BEST BUY Teknoloji Marketten 256 MB Memory STICK
BEST BUY Teknoloji Marketten 256
MB Memory STICK
BOR Müzikten 200 TL Hediye Çeki
BOR Müzikten 200 TL Hediye Çeki
En iyi Kiz Solisit;
1. Zuhal Müzikten mikrofon
En iyi Erkek Solist;
1.Zuhal Müzikten mikrofon
En iyi Sahne Performansl;(Ekip üyelerinin her birine) En iyi Orkestra Performansl;(Ekip üyelerinin
her birine)
1. BOR Müzikten300YTL Hediye Çeki
1. BOR Müzikten300 TL Hediye Çeki
BEST BUY Teknoloji Marketten512 MB MemorySTICK
BEST BUY Teknoloji Marketten 512
MB MemorySTICK
En iyi Enstrumanist;
1.Klasik Gitar
2.Elektro Gitar
3.Zuhal Müzikten 300 Tl Hediye çeki
4.BOR Müzikten 300 TL Hediye Çeki
S.DORE Müzikten 300 TL Hediye Çeki
.--
"-
'------------
Ayrica; Yarismaya katilan tüm ekip elemanlarina katilim belgesi, Özel izmir Amerikan Koleji Tesekkür
sertifikasi verilecektir.
Yarisma takvimi
Degerlendirme
:1.Yarismanin duyurulma tarihi :02.11.2009
2.Eserlerin gönderilme tarihi
:03.03.2010
3.Eserlerin degerlendirme tarihi :13.03.2010
kurulu (Jüri)
Adi-Soyadi
Ünvani
Aykut GÜREL
Gökhan KIRDAR
Firat Kutluk
Nejat YAVASOGULLARI
Müzisyen, Aranjör
Müzisyen
Prof. Dr. D.E.Ü. Müzik bilimleri AB.D. Baskani
Müzisyen
Görevi
Konser yeri
: Özel izmir Amerikan Kolej i Konser Salonu
Yarisma ile ilgili yazisma adresi
: Özel izmir Amerikan Koleji inönü Caddesi. No: 476 Hatay/izmir
E-posta
:[email protected]
Telefon
:0-232-285 34 01
Yukarida sartname kapsaminda yarisma istegimizin degerlendirilmesini arz ederim.
Yetkilinin Adi-Soyadi,
imza--Tarih
,l~:~:~;'
'1.
..'.o:"y."o.~~~'~
\~1~ii~1~~~
T Jf.~~:iMiudüi Basyai'dimci~
;"'1:00, 0"0
.c""
o,'

Benzer belgeler