T.C KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 14.01

Transkript

T.C KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 14.01
T.C
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 17364964- 821.05-E.474590
Konu : Geometri Bilgi Yarışması
14.01.2016
......................................................BÖLÜMÜNE
..............................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi:a) MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 12.01.2016 tarih
88013337-821.05-E.383168 sayılı yazısı.
b) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün 08.01.2016 tarihli ve E.247737 sayılı yazısı.
İlçemiz Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'nün, Türkiye geneli
resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik "Geometri Bilgi Yarışması" düzenleme
talebine ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk
Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul müdürlükleri tarafından
gerçekleştirilmek üzere, derslerin aksatılmaması kaydıyla, gönüllülük esasına göre yapılması
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ömer YAHŞİ
Müdür
Ek:
İlgi (a,b) yazı ve ekleri ( 8 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YEĞİTEK'e ait
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyuruları/kategori/18 web
sayfası üzerinden ulaşılabilecektir.
Dağıtım:
Resmi/özel Tüm Lise Müdürlüklerine
Bahariye Cad.Kuzu Kestane Sok.No:3
Elektronik Ağ: www.kadikoy.meb.gov.tr
E-posta: [email protected]
Bilgi:
Din Öğretimi Bölümü
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü
Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü
Özel Öğretim Kurumları Bölümü
Orta Öğretim Bölümü
Bilgi İşelem ve Eğitim Teknolojileri Bölümü
Tel: (0 216) 346 25 42 (134)
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden89a1-ef41-36f2-9a92-0acf kodu ile teyit edilebilir.

Benzer belgeler

Ek-1 Kaymakamlık Onayı

Ek-1 Kaymakamlık Onayı Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Ömer YAHŞİ Müdür

Detaylı

Resmi Yazı İçin Tıklayınız - ankara il millî eğitim müdürlüğü

Resmi Yazı İçin Tıklayınız - ankara il millî eğitim müdürlüğü Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena2a1-7e76-3a79-9e6c-3dbf kodu ile teyit edilebilir.

Detaylı

T.C. KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim

T.C. KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik "Geometri Bilgi Yarışması" düzenleme talebine ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuri...

Detaylı

YAZI - ergani ilçe millî eğitim müdürlüğü

YAZI - ergani ilçe millî eğitim müdürlüğü İlçemiz Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'nün, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik "Geometri Bilgi Yarışması" düzenleme talebine ilişkin ilgi (a) ...

Detaylı