Balığım Şiir Yazdı

Transkript

Balığım Şiir Yazdı
BALIĞIM ŞİİR YAZDI
Balığım nasıl şiir yazar demeyin,
Hem de en güzelini yazar.
Hayal dünyasının kapılarını ardına
kadar açıp şiirlerle, resimlerle
oyunlar oynamaya ne dersiniz?
Bu şiirleri bir balık, bir tavşan, bir kedi, bir kelebek yazdı. İnanmadınız mı? Öyleyse
gelin, bir de siz bakın. Çocuk gerçekliğinin her satırda duyumsandığı şiirler, çocuğa eğlenceli
bir dünyanın kapılarını aralıyor. Renk ve çizginin anlatım olanaklarıyla bütünleşen dizeler,
çocuğu düşsel yolculuklara çıkarmaya hazırlanıyor. Kapak resmindeki tren de bu yolculuğa
eşlik ediyor.
Kitap; kolay kolay yırtılmayacak, yıpranmayacak kapağı, dağılmayacak sayfaları ve
görsel dünyasıyla çocuğun ilgisini çekebilir ve görsel algısını devindirebilir. Renk ve çizginin
anlatım olanaklarıyla kucaklaşan dizeler, çocuğu yeni kavramlarla buluşturabilir. Ona, görsel
imgeleri bellekte kavramsallaştırma sorumluluğu verebilir. Uyaklarla, yinelemelerle,
kişileştirmeler ve yansıma sözcüklerle kurgulanan şiirler, çocuğun okuma ve dinleme isteğini
devindirebilir, ona anadilin anlatım olanaklarını duyumsatabilir.
Minik okurlara, insan ve hayvan sevgisinin duyumsatabilir, soru tümceleriyle onların
düş ve düşünce dünyalarını devindirebilir. Bir çocuğun elinden çıkmışçasına resimleri, bir
çocuğun ağzından söylenmişçesine dizeleriyle Balığım Şiir Yazdı 4-6 yaş grubundaki
çocukların yaşam alanlarına katılacak kitaplar arasında yerini alabilir. Özlü bir belirlemeyle
Yener ve Akal’ın sanatçı duyarlığıyla kurguladıkları bu kitabın, çocuğun görsel algısını
devindirebilecek, dil gelişimine katkıda bulunabilecek nitelikte olduğu söylenebilir.
Arş. Gör. İlke ALTUNTAŞ
Ankara Üniversitesi

Benzer belgeler