Adem Tural Baziler İnvaginasyon

Yorumlar

Transkript

Adem Tural Baziler İnvaginasyon
Doç. Dr. A. Ender Ofluoğlu
1
Olgu
• 22 yaşında ekek hasta,
• Şikayeti: Solunum güçlüğü, Kol ve bacaklarda
güçsüzlük, yürüyememe
• Hasta 3 ay önce dengesizlik yakınması ile başka bir
merkezde opere olmuş.
• Şikayetleri ameliyat sonrasında artmış.
2
1ve 2. operasyon
•
•
•
•
•
•
Transoral odontoid rezeksiyonu..
Nörolojik tabloda değişiklik yok..
3 ay sonra occipital dekompresyon (kraniektomi?)
Postop 2. gün taburcu
2 ay içerisinde progressif nörolojik tabloda bozulma
Merkezimize geliş nörolojik muayenesi: Solunum
sıkıntılı, yardımcı solunum kaslarını kullanarak
solunum, tetraparezik (Alt extremiteler 2-3/5, üst
extremiteler 3/5 izlenimde, yutma güçlüğü mevcut,
sıvı-katı gıdları almakta zorluk çekiyor)
• Hasta acil olarak YBÜ alındı, sistemik bulguları
stabillendi, NGS takıldı, 3 kg ağırlıkla traksiyon
başlandı, 5 kg’ çıkıldığında solunum rahatladı, motor
fonksiyonlarda iyileşme gözlendi (1-2 puan)
• Traksiyonun 3. gününde operasyona alındı.
• Occipital kraniektomi tamamlandı
• Traksiyonda occipito-servikal enstrümantasyon
yapıldı. (C2 pedikül ve occipital “Y” plakla)
• İliak kanattan blok greftle füzyon
•
•
•
•
•
Hasta postop 3. gün YBÜ’den servis yatağına alındı
NGS çekildi, sıvı-katı gıda ağızdan almaya başladı
Motor fonksiyonlar belirgin iyileşti
4. gün mobilize edildi,
5. Gün tekrar solunum sıkıntısı ve yutma güçlüğü,
motor fonksiyonlarda gerileme…
• Re-operasyon
• Posteriordan tekrar açılarak herniye olan tonsiller
rezeke edildi,
• Galeal greftle dura-plasti yapıldı
• Postop hasta solunum daha iyi ama ilk postop gibi
değil
• Motor fonksiyonlar en az 1 puan geri
• Yutma yok, NGS ile
• Akciğer kapasitesi azalmış, solunum sıkıntısı mevcut
Re-odontoidektomi
Supin pozisyon
Baş hiperekstansiyon
Trakeostomi
Önce prone pozisyonda
Posterior sistem çözüldü
• Daha sonra reodontoidectomy
• Tekrar posterior sistem
hiperextansiyonda rodlar
bağlandı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. hafta NGS çekildi
Trakeostomi kapatıldı
Hasta postop 14. gün kendi mobilize taburcu edildi.
Yutması beligin düzeldi
Yarı katı gıdaları alabiliyor
Alt extremitelerde global 4/5 kas gücü, üst
extremitelerde distallerde 3-4, proximaller daha iyi
4/5
•
•
•
•
Hastanın 2. yıl kontrolünde;
Kendi yardımsız yürüyebiliyor,
Ellerini rahatlıkla kullanabiliyor,
Minimal dengesizlik yakınması var ancak günlük
hayatını bağımsız sürdürebiliyor.
20