veteriner sağlık teknisyeni

Transkript

veteriner sağlık teknisyeni
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
_______________________________________________________
TANIM
Evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi,
yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve
beceriye sahip kişidir.
_______________________________________________________
A-GÖREVLER
Veteriner hekim kontrolünde koruyucu aşı uygulaması yapar.
Hayvanların klinik muayenesinde veteriner hekime yardımcı olur.
Hayvanlara bakım ve pansuman yapar,
Cerrahi operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olur,
Hayvan hastalıkları ile mücadelede görev alır,
Gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görev yapar,
Hayvanlara işaretleme yapar ve bunların kayıtlarını tutar,
Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.
Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolünde hastalık
taramaları yapar.
- Hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri alır.
- Hasta hayvanların ayrılmasını(tecrit edilmesini) ve buna ilişkin bürokratik
işlemleri yürütür,
- Hayvan ıslahında (tabi ve yapay tohumlamada) görev yapar.
-
KULLANILAN ARAÇ,
GEREÇ VE EKİPMAN
- Enjeksiyon işleminde kullanılan araç gereçler (enjektör, pamuk, alkol, vb.)
- Suni tohumlama işleminde kullanılan araç gereçler (azot tankı, termometre,
makas, uzun kollu eldiven, vb.),
- Pansuman işlemlerinde kullanılan araç gereçler (küvet, çeşitli pensler,
makas, antiseptikler, dezenfektanlar, vb.)
- Klinik işlemlerde kullanılan araç gereçler (termometre, pansuman
malzemeleri, vb.),
- Doğum işlemlerinde kullanılan araç gereçler (doğum zinciri veya ipi,
doğum krikosu, göz çengeli, vb.)
- Hastalıklı materyal alma araç gereçleri (kan alma tüpleri, çeşitli numune
alma kapları, vb.)
ERZURUM
A.1.1 2014/ I
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
_______________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri olmak isteyenlerin;
Hayvanları seven ve biyolojiye ilgi duyan,
İş disiplini ve iş güvenliğine dikkat eden,
Hijyen kurallarına dikkat eden,
Dikkatli, sabırlı ve düzenli olan,
Ekip çalışmasına uyum sağlayabilen,
Hem açık hem de kapalı ortamlarda çalışabilen,
Köy hayatına, her türlü doğa ve iklim şartlarına uyum sağlayabilen,
Hayvanlardan, hayvansal atıklardan, kan, idrar ve gaitadan
etkilenmeyen,
Hayvan sağlığı hizmetlerinde çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı ve
alerjik hastalığı olmayan,
Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
kişiler olması gerekir.
C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamları açık ve kapalı alanlardır. Büro çalışmalarının yanı sıra açık
veya kapalı alanlarda çoğunlukla hayvan barınaklarının mevcut yapısı gereği
çamurlu, kötü kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar. İş başında mesleklerinin
gerektirdiği tulum, çizme, önlük, eldiven ve maske gibi özel kıyafetleri
giyerler. İş ortamında genel olarak ayakta çalışılır. Çalışmalar bireysel olarak
yapıldığı gibi ekip çalışmasını da gerektirmektedir.
Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde enfeksiyon kapma, yaralanma
ve düşme gibi kazalarla karşılaşabilirler.
Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri; veteriner hekimler ve hayvan sağlığı
teknisyenleri ile iş birliği içerisinde çalışırlar.
ERZURUM
B.C.1.1 2014/ I
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
_______________________________________________________
D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okulu
Sağlık Programları Bölümü bünyesinde Laborant ve Veteriner Sağlık
programlarında verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun
olanlar “Laborant ve Veteriner Sağlık” önlisans programına sınavsız
geçiş için başvurabilirler.
- Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları
takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Her yıl iki dönemdir. Her dönemde 14 hafta
eğitim verilir.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans
diploması verilir.
ERZURUM
D.1.2 2014/ I
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
_______________________________________________________
E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Veteriner Hekimin olmadığı yerde, hayvan sağlığı konusunda özellikle
koruyucu hekimlik alanında çalışabilirler. Veteriner hekimle ve ziraat
mühendisi ile hayvan sağlığı, yetiştiriciliği, üretim ve ıslahında çalışırlar. Tarım
İl Müdürlükleri, Belediyeler, Mezbahalar, Et Balık Kurumu, Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda. Özel hayvan kliniklerinde ve
danışmanlık kurumlarında istihdam edilirler. Kendileri özel hayvan çiftliği
kurabilirler.
F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alındığında işletmelerde beceri
eğitimi gören öğrencilere, işletmelerdeki bu eğitimleri süresince asgari ücretin
% 30’u oranında işletmelerce ücret ödenebilir.
-İşletmede beceri eğitimi süresince öğrenciler 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu gereği meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler
EĞİTİM SONRASI
- Eğitim sonrası Tarım Bakanlığında işe başlayanlar, asgari ücretin iki katı
kadar ücret alırlar. Ayrıca yaptıkları aşı ve tohumlamadan yasal olarak ek bir
ücret alırlar.
- Özel kuruluşlarda işe yeni başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli
elemanlar ise asgari ücretin 2-3 katı gelir elde ederler.
ERZURUM
E- F.1.1 2014/ I
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
_______________________________________________________
G-MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programını başarıyla tamamlayan
öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı
oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan
dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
-
İdari kadrolara yükselebilirler,
BENZER MESLEKLER
- Veteriner Hekim.
-Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknikeri
-Besicilik Teknikeri
-Kanatlı Hayvan Teknikeri
-Et Teknolojisi Teknikeri
-Arı ve İpekböceği Yetiştiriciliği Teknikeri.
ERZURUM
G.1.1 2014/ I
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
_______________________________________________________
H-EK BİLGİLER
GÖREV
-
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
I- KAYNAKÇA
-
Meslek elemanları,
MYO Müdürlükleri.
Veterinerlik Fakülteleri.
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
-
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
T.C.
Ölçme,
Seçme
ve
Yerleştirme
Merkezi
Başkanlığı,
http://www.osym.gov.tr/
Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek
mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak
oluşturulmuştur.
ERZURUM
H-I-İ.1.1 2014/ I

Benzer belgeler

BESİCİLİK TEKNİKERİ

BESİCİLİK TEKNİKERİ Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının “Besicilik” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Süt ve Besi Hayvancılığı” olarak değişmesi nedeniyle, “Besicilik” adıyla artık öğrenci alınmamaktadı...

Detaylı