Lessons Learned from a One Laptop per Child Project: Case of

Transkript

Lessons Learned from a One Laptop per Child Project: Case of
Lessons Learned from a One Laptop per Child Project: Case of Kocaeli
Alper Tolga Kumtepe
Cengiz Hakan Aydin
Evrim Genc Kumtepe
Anadolu University
Abstract: This paper reports the findings of an evaluation
study on a large-scale one laptop per child project deployed in
Kocaeli, Turkey. The project is funded by the municipality
and as of 2014 has led to the distribution of 81,000 laptops to
all 6th graders in Kocaeli. Three rounds of data have been
collected utilizing a qualitative research strategy from all
stakeholders in two years. Findings of the third round study
reveal that students involved in the initiative enjoyed having
their own computer. Furthermore, parents also were happy to
be involved in the initiative. Supporting the vision of the local
administrators, there were some unexpected positive effects on
families’ lives as well. The level of technology literacy
appeared to be a major factor in parents’ attitudes toward the
use and integration of laptops both in and out of the
classroom.
Her Çocuğa Bir Dizüstü Bilgisayar Projesinden Alınan Dersler: Kocaeli Örneği
Alper Tolga Kumtepe
Cengiz Hakan Aydin
Evrim Genc Kumtepe
Anadolu Üniversitesi
Özet: Bu bildiri Türkiye, Kocaeli’de yürütülen geniş ölçekli
her çocuğa bir dizüstü bilgisayar projesinin değerlendirme
sonuçlarını sunmaktadır. Proje Büyükşehir Belediyesi
tarafından desteklenmektedir ve 2014 itibariyle Kocaeli’deki
tüm altıncı sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde 81.000
dizüstü bilgisayar dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada
nitel araştırma yaklaşımı kullanılarak iki yıl içinde tüm
paydaşlardan üç tur veri toplanmıştır. Üçüncü turdaki veriler,
projeye dahil olan öğrencilerin çok memnun olduklarını
göstermektedir. Ayrıca, öğrenci velileri de projenin
sonuçlarında memnun olduğunu belirtmektedir. Yerel
yönetimin vizyonuna uygun olarak, projenin öğrenciler
dışında ailelerin hayatında da beklenmeyen olumlu sonuçlar
doğurduğu gözlenmiştir. Bilgisayarların sınıf içinde ve dışında
öğrenmeye entegrasyonu üzerinde en önemli değişkenin
ebeveyn tutumu olduğu belirlenmiştir.

Benzer belgeler

Devamı için Tıklayınız.... - ANKARA ÜNİVERSİTESİ Peyzaj44

Devamı için Tıklayınız.... - ANKARA ÜNİVERSİTESİ Peyzaj44 22. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile Türkiye Arasında İmzalanan Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansı Konulu Proje Belgesi Amaç ve Çalıştay Yöntemi Bu çalıştayın “Yasal ve Yönetsel Çerçeve” başlıkl...

Detaylı