ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Transkript

ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ankara
Dr.Ody.Özlem KONUKSEVEN
Eğ.Ody. Filiz ARSLAN
Odymt.Emrah KORUCU
Odymt İlknur DİNÇOL
Odymt Cengiz CANDAN
Odymt Şengül ARSLAN
Tarihçe
Kuruluşu 2005 Ocak tarihi olan ‘’Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşitme
Ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi’’miz ‘’ Bilgisayarlı Odyovestibüler Ünitesine Yeni Yaklaşımlar ve Standartlar ‘’ adlı Avrupa Birliği LDV
Projesi ile kurulmuş ve Türkiye ‘deki ilk network bilgisayar donanımlı odyovestibüler ünitesi olma gururunu yaşatmıştır. Bu teknik alt yapı ile laboratuvar hasta
veri tabanı bilgisayara arşivlenmekte ve labaratuvar veri sonuçlarımıza hastane
içi ve dışı paylaşımla ulaşılmaktadır. Ayrıca vaka danışılması ve bilgi alışverişi
yurt içi ve yurt dışı hastanelerle internet aracılığıyla merkezimizde yapılmaktadır.
Tanısal Odyoloji (Pediatrik-erişkin-Geriatrik) ve İşitme Rehabilitasyonu :Odyoloji
ünitesinde pediatrik ve erişkinlerin işitme değerlendirilmesi için özel tasarlanmış iki adet sessiz kabin mevcut olup, odyometrik testler ‘’Madsen Orbiter
922-Danimarka’’ klinik odyometre ile, impedansmetrik ve stapes reflex+decay
testleri,östaki fonksiyon testleri ‘’Madsen Otoflex 100 impedansmetre-Danimarka ile yapılmaktadır. Faraday kafes özelliği olan Elektrofizyoloji Labaratuarı’
mızda Klik ve Tone Burst ABR, ASSR, ECochG, VEMP testleri ‘’Chartr GN
otometrics EP Danimarka ‘’ ile ve Otoakustik Emisyon incelemesi (TEAOE,
DPOAE /input -Output ) ‘’Madsen Capella-Danimarka’’ cihazı ile yapılmaktadır.
Ayrıca Ulusal Yenidoğan Tarama Protokolü 3. basamak merkezi olarak yenidoğanlar, Maico,Ero-Scan OAE ve Maico- MB11 Beraphone- Almanya tarama
testleri ile değerlendirilmektedir. Pediatrik ve erişkin işitme amplifkasyonu için
işitme cihazları ile ilgili değerlendirmeler Affinity HIT İnteracustic Danimarka ile
gerçek kulak kazancı ölçülerek yapılmaktadır. Ayrıca endikasyonu olan işitme
kayıpları için koklear İmplant ve fittingleri merkezimizde yapılmaktadır. İşitme
cihazı verilmiş ve koklear implant yapılmış hastalar için Eğitim odyoloğu ile
bireye özel dil ve konuşma gelişimi rehabilitasyonu planlanmaktadır.
283
Odyoloji
ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İŞİTME VE DENGE BOZUKLUKLARI TANI VE
REHABİLİTASYON MERKEZİ
Vertigo Tanı ve Rehabilitasyonu: Vertigo alanında özelleşen merkezimizin stratejisi tanı ve bireye özel vestibüler rehabilitasyon planlamaktır. Denge Ünitesi’nde
başdönmesi ve dengesizlik şikayetleri bulunan hastaların anamnezi ve yatakbaşı
pratik vestibüler muayenesi yapılmaktadır. Laboratuar değerlendirmelerinde VEMP
ve ‘’Micromedical Videonistagmografi-Amerika cihazı ile Okülomotor, VOR, VSR,
Provakasyon ve Vestibuloserebeller testler yapılarak periferik ve santral vestibüler
patolojiler multidisipliner değerlendirilmektedir. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigolu hastalar repozisyon manevraları ile başarıyla tedavi edilmektedir.
Bu amaçlarla merkezimizde bir Doktor Uzman Odyolog, bir Eğitim Odyoloğu ve 4
Odyometrist hizmet vermektedir.
284

Benzer belgeler