(Canlı Cerrahi) Vestibüler Sistem Değerlendirilmesi Workshop

Transkript

(Canlı Cerrahi) Vestibüler Sistem Değerlendirilmesi Workshop
21Mart 2015tarihinde“Koklear İmplant (Canlı Cerrahi) Vestibüler Sistem Değerlendirilmesi Workshop”
düzenlenecektir. Kursumuz, Türk Tabipleri Birliği tarafından 6 TTB kredisi ile kredilenmiştir. Kursa katılım ücretsiz
olup 50 kişi ile sınırlandırılmıştır. Tüm KBB uzman ve asistanları davetlidir.
Başvuru için www.istanbuleah.gov.tr
Program
09.00-09.30 Açılış Konuşması
•
•
Prof. Dr. Mehmet Ada
Doç. Dr. Özgür Yiğit
09.30-11.00 Ġnteraktif Katılımlı Canlı Cerrahi
(Koklear implantasyon)
•
Doç. Dr. Özgür Yiğit
11.00-11.45 Koklear Ġmplant Öncesi Hastanın
Değerlendirilmesi
•
Prof. Dr. Ahmet Ataş
KOKLEAR ĠMPLANT
(CANLI CERRAHĠ)
VESTĠBÜLER SĠSTEM
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ WORKSHOP
21 Mart 2015
11.45-12.30 Koklear Ġmplant Cerrahisinin
Komplikasyonları
•
Doç. Dr. Engin Acıoğlu
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 Vestibüler Sistem Fizyolojisi &
Periferik Vestibulopatide Nistagmus
•
Dr. Deniz Tuna Edizer
14.30-15.30 Videonistagmografi Uygulama
• Dr. Deniz Tuna Edizer
15.30-16.30 VEMP prensipleri ve Uygulama
• Dr. Hasan Demirhan
Toplantı Sekreteri
Dr.Deniz Tuna EDİZER
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
e-mail: [email protected]
Kurs Yeri
T.C. SB
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Toplantı Salonu
Başvuru
Başvurularımız sınırlı sayıda olup aşağıdaki linkten başvuru
yapınız.
www.istanbuleah.gov.tr

Benzer belgeler

DERGİ KİMLİĞİ ve İÇİNDEKİLER/JOURNAL COVER and CONTENTS

DERGİ KİMLİĞİ ve İÇİNDEKİLER/JOURNAL COVER and CONTENTS Yayın İdare Adresi / Editorial Office Acta Odontologica Turcica Yayın Kurulu Başkanlığı 06510 Emek / Ankara / Türkiye Telefon / Telephone: +90 312 203 40 00 / 4025 Faks / Fax: +90 312 223 92 26 e-...

Detaylı

cgm check-up paketinin geçerli olacağı sağlık kurumları

cgm check-up paketinin geçerli olacağı sağlık kurumları CHECK-UP PAKET İÇERİĞİ Doktor Muayenesi Akciğer Grafisi Tek Yönlü EKG Kalp Elektrosu Tam Kan Sayımı (18 Parametre) Tam Ġdrar Tahlili Sedimantasyon Kan ġekeri Kolesterol, Total

Detaylı

Tam Metin

Tam Metin Özgün Araştırma / Original Investigation

Detaylı