Spesifikasyon Sertifikası

Transkript

Spesifikasyon Sertifikası
Döküman No.:
230216113001
Spesifikasyon Sertifikası
Lot Numarası
Tekkim Ürün Kodu
TK.050150
Kimyasal Adı
Etil Metil Keton Pure Grade
Teknik Özellikleri
C4H8O
• M = 72,11 g/mol
• Erime: -86 C
• Kaynama: 79,6 C
• CAS [78-93-3]
• UN 1193
• EC 201-159-0
PARAMETRELER
Saflık
Yoğunluk (20 C)
Asidite
Su(K.F)
Renk (Pt-Co)
Görünüm
SPESİFİKASYON DEĞERLERİ
SINIFI:TEHLIKELI
H225 - H319
H336 - EUH066
>=-99,5
% P210 - P305+P351+P338 - P403+P233
0,804-0,81 g/cm3
<= 0,0005
meq/gr
<=0,1
%
<= 10
Berrak / Clear
Hazırlayan
Mehmet KOÇDEMİR
Tekkim markası Tekkim Kimya Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketinin bir ticari markasıdır.
Bu Sertifikadaki bilgiler, firmamızın laboratuvar koşullarında analiz etmiş ve doğruluğunu teyit eder.
Ancak, kullanıcının depolama şartlarını veya amacı dışında kullanımından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir hatada şirketimiz sorumluluk
kabul etmez. Bu döküman www.tekkim.com.tr sitemizden Sertifikalar bölümünden de ulaşılabilir.
SORULARINIZ İÇİN: Telefon: +90 224 243 21 71
Faks: +90 224 242 97 66

Benzer belgeler

Spesifikasyon Sertifikası

Spesifikasyon Sertifikası • M = 74,08 g/mol • Kaynama : 56-58 C • CAS [79-20-9] • UN 1231 • EC 201-185-1

Detaylı

Spesifikasyon Sertifikası

Spesifikasyon Sertifikası PARAMETRELER Saflık (G.C) Yoğunluk (20 C) Asidite Peroksitler(H2O2) Su(K.F) Renk(Pt-Co) Görünüm

Detaylı

Spesifikasyon Sertifikası

Spesifikasyon Sertifikası H225 - H304 SPESİFİKASYON - H315 - H319 - H336 - H361f - H373 - H411 P201 - P210 - P273 - P331 Saflık(G.C)(İzomerler Toplamı)P280 - P301+P310

Detaylı

Spesifikasyon Sertifikası

Spesifikasyon Sertifikası • M = 98,00 g/mol • CAS [7664-38-2] • Erime: ~ 21 C • UN 1805 • Kaynama: ~ 158 C • EC 233-633-2

Detaylı