Üye İstek Öneri Ve Şikayetleri Alma İş Akış Şeması

Transkript

Üye İstek Öneri Ve Şikayetleri Alma İş Akış Şeması
Yayın Tarihi: 11.07.2014
Rev. Tarihi: -
SÜREÇLER EL KİTABI
Rev. No: 00
Referans No: KTSO.SEK.01
Sayfa: 1/1
SR.MMYS.1.1 ÜYE İSTEK ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİ ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
SORUMLU
FAALİYET
Tüm personel
İstek, öneri, şikayet "Üye İstek, Öneri ve Şikayet Formu" ile kayıt alınır ve üyeye kayıt
altına alındığına dair yazı verilir ya da SMS atılır.
Yönetim
Sistemleri
Yöneticisi
İstek, öneri, şikayet "Normal" sınıfa giriyorsa aylık personel toplantılarında, "Acil" sınıfa
giriyorsa ilk Yönetim Kurulu toplantısında gündeme alınır.
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu seviyesinde çözülemeyen Üye İstek, Öneri ve Şikayet(ler)i Meclis
toplantısı gündemine alınır.
Meclis
Meclis seviyesinde çözülemeyen Üye İstek, Öneri ve Şikayet(ler)i üst mercilere taşınır ve
şikâyetin takibi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Genel Sekreter Yönetim Kurulu
Üye İstek, Öneri ve Şikayet, Ticaret ve Sanayi Odalarının işleyişine ilişkin ise, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’ne ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilerek görüş
alınır.
Genel Sekreter Yönetim Kurulu
Üye İstek, Öneri ve Şikayet, farklı kurumları ilgilendiriyor ise, kurum ile yazışılarak
kurumun görüşü veya katkısı alınarak soruna çözüm yolu aranır.
Yönetim
Sistemleri
Yöneticisi
Üye İstek, Öneri ve Şikayet(ler)i sonuçlandırılarak sahibine bildirim yapılır ve kapatılır.
Hazırlayan
Yönetim Sistemleri Yöneticisi
Onaylayan
Genel Sekreter

Benzer belgeler