BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ BTK 3605 4 AKTS Kredi 5.Yarıyıl/Güz

Transkript

BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ BTK 3605 4 AKTS Kredi 5.Yarıyıl/Güz
BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ
4 AKTS Kredi
2 saat/hafta
BTK 3605
5.Yarıyıl/Güz
Lisans
Teorik
:
Uygulama
Laboratuvar
:
:
Zorunlu
2 saat/hafta
-
Türkçe
Ders Veren Öğretim Üyesi: Kadir İLHAN
Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacı, öğrencilere temel bakteriyoloji ve önemli kültür bitkilerinde
görülen bakteri hastalıkları konusunda bilgi kazandırmak ayrıca, bu hastalıkların
belirtileri, biyolojisi ve savaşım yöntemlerine ilişkin bir temel oluşturarak, bu
konuda elde ettiği bilgilerden etkin yararlanma olanağı sunmaktır.
Dersin İçeriği
 Temel bakteriyoloji
 Önemli sebzelerde görülen bakteri hastalıklarının belirtileri, biyolojisi ve
savaşımı
 Önemli meyvelerde görülen bakteri hastalıklarının belirtileri, biyolojisi ve
savaşımı
 Bazı tarla ve endüstri bitkilerinde görülen bakteri hastalıklarının belirtileri,
biyolojisi ve savaşımı
 Seralarda görülen bakteri hastalıklarının belirtileri, biyolojisi ve savaşımı
Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı yapılır. Kredili
sistemde öğrenim gören öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde sınıf
ortalaması ve standart sapmasının önemli olduğu Bağıl Değerlendirme
Sisteminden yararlanılmaktadır.
Ders Kitabı/Diğer Materyal
Bakteriyoloji (Prof. Dr. Necati Baykal)
Bitki Bakteri Hastalıkları (Prof. Dr. Necati Baykal)
Fitobakteriyoloji (Prof. Dr. Hikmet Saygılı, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Doç. Dr.
Yeşim Aysan)
Plant Pathology (George N. Agrios)
Öğretim Üyesinin Ders İle İlgili Önerisi ve Şartları
Bu dersi alacak öğrencilerin Fitopatoloji dersini almış olmaları tercih edilir.