(“Added Value”) tarafından çevrimiçi pazar araştırması (“ Araştırma

Transkript

(“Added Value”) tarafından çevrimiçi pazar araştırması (“ Araştırma
GİZLİLİK POLİTİKASI
Added Value Limited (“Added Value”) tarafından çevrimiçi pazar araştırması (“Araştırma Çalışması”)
yapma amaçları ile işletilen mobil bir uygulama (“Uygulama”) ve hizmet olan (beraberce “Hizmet”) AV-id
web sitesine (“Web Sitesi”) hoş geldiniz. Hizmeti kullanmakla bu gizlilik politikasında belirtilen şekilde
kişisel bilgilerinizi kullanmamızı ve çerezler kullanılmasını kabul ediyorsunuz.
Hizmetin kullanıcılarının gizliliğine saygı gösteririz ve bize kendiniz hakkında bilgi vermeyi tercih ettiğiniz
zaman bizim bu bilgiler konusunda sorumlu şekilde davranacağımıza güvendiğinizi biliriz. Bu gizlilik
politikasında kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır.
Bu web sitesi hangi bilgileri toplar?
Araştırma Çalışmasına katılmanıza olanak vermemiz ve kimliğinizi doğrulamamız için şu kişisel bilgileri
sağlamanızı isteyeceğiz:

Açık İsim

E-posta Adresi
 Fotoğraf
Bu gibi bilgilere (ve bize verebileceğiniz sizi kişisel olarak tanımlayan diğer tüm bilgilere) “Kişisel Veriler”
diyoruz.
Bir Added Value Araştırma Çalışmasına katılırken bir sınırlama olmamak üzere Kimliğiniz ile bağlantılı
olabilecek fotoğraflar, videolar, yazılar ve görüşler dahil ilave bilgiler vermeniz istenebilir (bunlara “Çalışma
İçeriği” diyoruz).
Ayrıca hizmeti kullanımınız, IP adresiniz, kullandığınız bilgisayarın veya mobil cihazın (“Cihaz”) tipi, özgün
bir cihaz tanımlayıcı (örneğin Cihazınızın IMEI numarası, Cihazın kablosuz ağ ara biriminin MAC adresi
veya Cihaz tarafından kullanılan cep telefonu numarası), mobil ağ bilgileri, mobil işletim sisteminiz,
kullandığınız mobil tarayıcı tipi ve başka veriler gibi teknik bilgiler toplayabiliriz.
“Kullanıcı Verilerine” yapılan atıflar Kişisel Verilere, Çalışma İçeriğine ve yukarıda belirtilen teknik verilere
yapılan atıflardır. Toplanan herhangi bir Kullanıcı Verisini bir bireyi tanımlamayacak şekilde toplu hale
getirebiliriz (toplu hale getirilmiş bu verilere “İsimsiz Veriler” diyoruz).
Bu bilgileri nasıl kullanıyoruz?
Kullanıcı Verilerini şu şekillerde kullanacağız:



Kimliğinizi teyit etmek için
Araştırma Çalışmasına cevaplar gönderebilmenizi sağlamak için
Fotoğraflar ve blog girişleri gibi görüntüler ve metin yükleyebilmenizi sağlamak için
Sizi diğer Hizmet kullanıcılarından ayırt etmek için ve Hizmeti geliştirmek ve Hizmeti kullandığınız zaman iyi
bir deneyim yaşamanızı sağlamak amacı ile çerezler kullanırız. Çerezler ve benzer teknolojiler kullanarak
topladığımız Kullanıcı Verilerini nasıl kullandığımız hakkında aşağıdaki “Çerezler” başlıklı bölüme bakınız.
Çalışma İçeriğini şu şekillerde kullanacağız:


Müşterilerimizin Araştırma Çalışması web sayfalarında ilgili sayfaları görmesine olanak vererek (bu
şifre ile korunan bir ortamdır ve genel olarak herkese asla açılmaz)
Çalışma İçeriğini çalışma ile ilgili olarak müşterilerimiz için hazırladığımız raporlara dahil ederek (bu
raporlarımızı yalnız müşterilerimiz tarafından dahili amaçlar için kullanılmasına izin veririz)
Bilgilerinizi üçüncü taraflara aktarıyor muyuz?
Kullanıcı Verilerinizi bu politikada belirtilen amaçlar için işlememize yardımcı olmaları için, Kullanıcı
Verilerinizi diğer Added Value grubu şirketlerine, bağlı şirketlere ve üçüncü taraflara gönderebiliriz.
Gönderilen veya Araştırma Çalışması ile ilgili şekilde elde edilen bilgileriniz Added Value ile sözleşmesi olan
ve kendisine verilen bilgileri Added Value adına bilgi toplamak ve barındırmak dışında herhangi bir amaç
için kullanması yasak olan üçüncü bir tarafça AB içinde depolanacak ve barındırılacaktır ancak “Bilgilerinizi
nereye göndeririz?” başlıklı bölümde daha ayrıntılı şekilde açıklandığı gibi bilgiler Avrupa Ekonomik Alanı
(“EEA”) dışına aktarılabilecek ve orada işlenebilecektir.
Bize özel şekilde izin vermediğiniz veya yasa gereği bir zorunluluk olmadığı sürece Kişisel Verilerinizi
müşteriler ile paylaşmayacağız.
Bizim veya varlıklarımızdan herhangi birisinin bir satışa veya benzer bir işleme konu olması durumunda
Kişisel Verilerinizi açıklayabiliriz. Kişisel Verilerinizi alan üçüncü tarafların bunları gizli tutmasının gerekli
olmasını sağlayacağız.
Yasa gereği mecbur olduğumuza makul şekilde inandığımız zaman ve bir sınırlama olmaksızın yolsuzluk
dahil olmak üzere kuşku duyulan veya fiili yasa dışı veya başka şekilde yasaklanmış faaliyetleri
soruşturmak, önlemek veya önlem almak için Kişiler Verileri üçüncü taraflara açıklayabiliriz.
Ne yazık ki internet veya mobil ağlar vasıtası ile bilgi iletimi asla tamamen güvenli değildir. Kullanıcı
Verilerinizi korumak için elimizden gelen tüm çabayı harcayacak olmamıza rağmen Hizmete veya Hizmet
vasıtası ile iletilen Kullanıcı Verilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz. Her türlü iletimin riski size aittir.
Kullanıcı Verilerinizi aldıktan sonra bu Gizlilik Politikasında açıklandığı gibi yetkisiz erişimi önlemeye
çalışmak için kesin prosedürler ve güvenlik özellikleri kullanacağız.
Hizmeti kullanmanızı iyileştirmek ve geliştirmek amacı ile ve grup şirketlerimiz ve müşterilerimiz ile
paylaşabileceğimiz eğilim analizleri de dahil olmak üzere araştırma faaliyetlerimiz için İsimsiz Veriler
kullanabiliriz. İsimsiz Verileri örneğin iş ortakları gibi bağlı şirketimiz olmayan üçüncü taraflar ile isimsiz
şekilde toplu halde paylaşabiliriz ve bu da paylaşılan bilgilerin hiçbir kişisel bilgi içermeyeceği veya kişisel
bilgi ile bağlantılı olmayacağı demektir.
Bilgilerinizi nereye göndeririz?
Added Value, pazar araştırma şirketlerinden oluşan küresel bir grubun parçasıdır ve Kullanıcı Verilerinizi
(duyarlı Kişisel Veriler dahil) Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) ve Avrupa dışındaki ülkeler dahil olmak
üzere tüm dünyadaki ülkelere aktarabilir ve oralarda işleyebilir. Gerekli olduğu zaman, bilgilerinizin
korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri uygulayacağız. Hizmeti kullanmakla Kişisel Verilerinizin (duyarlı
Kişisel Veriler dahil) kesin şekilde bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde ABD‟ye ihraç edilmesi için açık
şekilde yetki veriyorsunuz.
Bilgilerinizi ne süre elde tutarız?
Bize ilettiğiniz tüm Kullanıcı Verileri güvenli şekilde silininceye kadar en çok 2 yıl web sitesinde tutulacaktır.
Bu veriler yedi haftada bir yedeklenen güvenli bir klasörde tutulur. Bu durum şu anlama gelir ki Kullanıcı
Verilerinizi sildiğimiz zaman (gerek otomatik şekilde gerek sizin isteğiniz üzerinde) bunlar sekiz hafta içinde
sunucularımızdan tamamen kaldırılır ve bunun ardından platform sağlayıcımız tarafından 6 ay daha
tutulduktan sonra tamamen silinir.
Araştırma Çalışmasından her an çıkmakta serbestsiniz ve size ait Kullanıcı Verilerini aktif kullanıcılar
listemizden tamamen kaldırma seçeneği sağlayacağız. Abonelikten çıkmak veya tercih iptal etmek için tüm
istekler [email protected] adresine gönderilmelidir ve isteğinizi aldıktan sonra makul bir süre
içinde işleme koyacağız.
Çerezler
Çerezler nedir?
Çerezler veya benzer teknolojiler ile elde edilen bilgileri kullanabiliriz. Çerezler, küçük miktarda bilgiler içeren
ve Hizmetimizi ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınıza veya cihazınıza indirdiğimiz metin dosyalarıdır. Bu
nedenle, bu bölümde "siz" dediğimiz zaman bilgisayarınızı kast ederiz. Daha sonraki ziyaretlerde bu
çerezleri tanırız ve bunlar sizi hatırlamamızı sağlar.
Çerezlerin çok değişik şekilleri vardır. Kullanılan çerezlerin ana türlerini ve kategorilerini aşağıda belirtmiş
bulunuyoruz. Bu bölümde yalnız Hizmetimizde kullanılanlar olmamak üzere çerezlerin tüm türleri ve
kategorileri açıklanmaktadır.
Birinci ve üçüncü taraf çerezleri - bir çerezin birinci ve üçüncü taraf çerezi olması çerezi yerleştiren alana
bağlıdır. Birinci taraf çerezleri kullanıcı tarafından erişilen veya kullanılan bir servis tarafından yerleştirilen
çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezleri kullanıcının kendisi tarafından erişilen veya kullanılan servisin dışındaki
bir sağlayıcı veya operatör tarafından yerleştirilen çerezlerdir. Bir kullanıcı, bir hizmeti ziyaret ettiği ve başka
bir tüzel kişi bu hizmet vasıtası ile bir çerez yerleştirdiği zaman bu bir üçüncü taraf çerezi olur.
Kalıcı çerezler – bu çerezler bir kullanıcının cihazında çerezde belirtilen süre boyunca kalır. O kullanıcı, söz
konusu çerezi yaratan hizmeti her ziyaret ettiğinde bunlar aktif duruma gelir.
Oturum çerezleri – bu çerezler bir tarayıcı oturumu sırasında uygulama operatörlerinin bir kullanıcının
işlemlerine bağlantı kurmasını sağlar. Tipik olarak, bir kullanıcı, tarayıcı penceresini veya uygulamayı açtığı
zaman bir tarayıcı oturumu başlar ve tarayıcı penceresini veya uygulamayı kapattığı veya çıkış yaptığı
zaman sona erer. Oturum çerezleri geçici olarak oluşturulur. Tarayıcıyı veya uygulamayı kapattığınız zaman
tüm oturum çerezleri silinir.
Çeşitli çerez türleri nelerdir?
İşlevlerine göre yaygın şekilde bilinen üç çerez kategorisi vardır:
1. Kesinlikle gerekli çerezler – Bu çerezler bir Hizmetin işlenmesi ve özellikle istemiş olduğunuz hizmetlerin
etkin duruma gelmesi için gereklidir.
Hizmet içinde gezinebilmeniz ve Hizmetin güvenli bölgelerine erişmek gibi özelliklerini kullanabilmeniz için
bu çerezler zorunludur. Bu çerezler olmadan özellikle istemiş olduğunuz bazı hizmetler temin edilemez.
2. Performans çerezleri – Bu çerezler ziyaret edilen sayfalar hakkında bilgi toplar.
Bu çerezler, örneğin kullanıcıların en sık hangi sayfaları ziyaret ettiği ve hata mesajları alıp almadığı gibi
kullanıcıların bir hizmeti nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar. Bu çerezler bir kullanıcıyı tanımlayan bilgiler
toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler toplu haldedir ve bu nedenle isimsizdir. Bunlar yalnızca
hizmetin çalışmasını iyileştirmek için kullanılır.
3. İşlevsellik çerezleri – Bu çerezler kullanımınızı iyileştirmek için yaptığınız tercihleri hatırlar.
Bu çerezler yaptığınız tercihleri hizmetin hatırlamasına olanak verir ve geliştirilmiş, daha kişisel özellikler
sağlar.
Biz hangi çerezleri ve ne amaç ile kullanıyoruz?
Biz şu çerezleri kullanıyoruz:
Çerez Adı
Süre
revelation-project_session
Bu çerez bir hafta kalıcı Bu çerez, kullanıcının ilerideki girişlerde
olur
sistemin onu hatırlamasına olanak vermek
için kullanıcıyı tanımlar.
rev_firsttime
Bu çerez bir yıl kalıcı olur
rev_uishex;
rev_uishov;
rev_uiunme
Amaç
Bu çerez kullanıcının Hizmete daha önce
erişmiş olup olmadığını belirlemek için
kullanılır ve kullanıcının Hizmete ilk erişimi
olup olmadığına bağlı olarak kullanıcının
göreceği bilgilerde değişiklik yapar.
rev_uishfi; Bu çerezler bir yıl kalıcı Bu çerezler kullanıcının Hizmet içinde
rev_uishe; olur
kullanabildiği
çeşitli
alt
menülerin
yerleştirilmesini ve görünürlüğünü sağlamak
için kullanılır
Ayrıca analiz amaçları ile şu üçüncü taraf çerezlerini de kullanırız:
Çerez Adı
Süre
Amaç
New Relic Çerezleri – Bunlar Hizmetin nasıl performans gösterdiğini izlemek için kullandığımız
çerezlerdir. New Relic‟in çerezleri hakkında daha ayrıntılı bilgi şurada bulunabilir:
https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-resources/new-reliccookies
NREUM
NRAGENT
Kullanıcı oturumu bitirip
tarayıcıyı kapattığı zaman bu
çerezler silinir
JSESSIONID
Bu çerezler Hizmetimizin
performansını (örneğin bir sayfanın
yüklenmesinin ne kadar sürdüğünü)
izlememizi sağlar, kullanıcı tarafından
kaç tane oturum başlatıldığını ve/veya
bitirildiğini izler ve Firefox sürüm 7
veya üstü için bu analizleri
yapabilmemiz için ilave bir çerez
gerekir.
Google Analytics Çerezleri - Hizmeti kullanımınız hakkında (IP adresiniz dahil) Google Analytics
Çerezleri tarafından üretilen bilgiler isimsizdir ve Google‟ın gizlilik politikasına
(http://www.google.co.uk/intl/en/privacy/ adresinde mevcuttur) uygun şekilde Google‟a gönderilecek ve
Google‟ın ABD‟deki sunucularında tutulacaktır. Google ayrıca yasa uyarınca gerektiği zaman veya söz
konusu üçüncü taraflar bilgileri Google adına işlendiği takdirde Google tarafından tutulan bilgileri üçüncü
taraflara aktarabilir.
__utma
__utma 2 yıl kalıcı olur
Bir kullanıcıi Hizmeti ziyaret ettiği
zaman özgün kullanıcıları, oturumları
ve ziyaretleri ayırt etmek için bu
__utmb
__utma 30 dakika kalıcı olur çerezler kullanılır.
__utmc
__utmc oturumunuz
süresince kalıcı olur
(tarayıcınız kapatılıncaya
kadar)
_utmt
_utmt 10 dakika kalıcı olur
Bunların kayıt ettiği bilgiler
ziyaretçilerin Hizmeti nasıl
kullandığını ölçmemize yardımcı olur.
Bunların sağladığı bilgileri, Hizmeti
geliştirmeye yardım etmesi için
kullanırız.
_utmz
__utmz 6 ay kalıcı olur
Zendesk Çerezleri - Bu çerezler müşteri desteği hizmetimizi işletmemizi ve geliştirmemizi sağlar.
Zendesk‟in çerezleri hakkında daha fazla bilgi şurada bulunabilir:
https://www.zendesk.com/company/cookies/
__zendesk_session
__zendesk_shared_session
Kullanıcı, oturumu bitirip
tarayıcıyı kapattığı zaman bu
çerezler silinir
Bu çerezler, kullanıcılar giriş yaptığı
zaman izleme yapmamızı ve
kullanıcının oturumunu Hizmetin
başka bileşenleri ile bütünleştirmemizi
sağlar.
Ayrıca „web işaretçileri‟ kullanırız ve bunlar kullanıcıların Hizmetimizin sayfaları ve içeriği ile nasıl
etkileşimde bulunduğunu anlamak için çerezler ile birlikte kullanılır. Bir web işaretçisi (etiket, şeffaf gif veya
1x1 piksel olarak da bilinir) bir web sayfasının kodunun içinde yerleştirilen küçük bir grafik görüntüdür ve
web içeriğinin veya bizden alabileceğiniz HTML-formatlı e-postaların içine gömülebilir. Çerezler gibi bu
teknoloji de, ziyaretçiler sitede gezinirken onların trafik düzenlerini izlememizi veya içeriğin görüntülenip
görüntülenmediğini belirlememizi sağlar. Web işaretçileri ayrıca e-postaların açılıp açılmadığını veya
bağlantılara erişilip erişilmediğini belirlememizi sağlar Sitemizin nasıl kullanıldığı hakkında toplam eğilimleri
ve bireysel kullanımı belirler ve genel istatistikler hazırlar. Hizmeti kullanmakla bu gizlilik politikasında
belirtilen şekilde web işaretçileri kullanmamızı kabul ediyorsunuz.
Aldığınız e-postalarda web işaretçileri bulunmasını istemediğiniz takdirde e-posta yazılımınızı HTML
görüntülerini etkin olmayacak veya HTML e-postayı reddedecek şekilde yapılandırmanız gerekir (yalnız
metin halinde görme seçeneğini seçerek). Ayrıca tarayıcınızı çerezleri reddedecek veya çerezler
yerleştirilmeden önce kabul tercihinde bulunmanız için sizi uyaracak şekilde ayarlamak da web
işaretçilerinin işlevselliğini azaltır.
Cihazınıza zaten yerleştirilmiş olabilecek herhangi bir çerezi silmek istediğiniz zaman, çerezleri depolayan
dosyayı veya dizini bulmak ve bunları silmek konusunda Cihazınızın talimatlarına bakın. Cihazınızda ileride
çerezler depolanmasını durdurmak istememeniz halinde tarayıcınızın veya Cihaz üreticisinin talimatlarına
bakın. Çerezler hakkında daha fazla bilgi www.allaboutcookies.org adresinde bulunabilir. Çerezlerimizi
sildiğiniz veya gelecekteki çerezleri etkin olmaktan çıkardığınız takdirde Hizmetimizin bazı bölgelerine veya
özelliklerine erişemeyebilirsiniz.
Güvenlik Uygulamaları:
Kullanıcı Verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Kullanıcı Verilerini yetkisiz erişime, elde edilmeye ve
açıklanmaya karşı korumak için genel kabul görmüş endüstri standartlarını izleriz. Kullanıcı Verilerinize
nereden erişilebileceğine bakılmaksızın tüm Kişiler Veriler dahil olmak üzere Kullanıcı Verilerinizi korumak
için Added Value ticari bakımdan makul önlemler alacak ve veri toplama ve kullanma ile ilgili yerel yasalara
ve yönetmeliklere uyacaktır.
Çocukların Korunması
Çocukların çevrimiçi gizliliğini korumaya bağlıyız. Ebeveynleri/velileri tarafından açık şekilde izin verilmesi
dışında 16 yaşında veya daha küçük olan çocuklardan kişisel bilgi toplamamak bizim politikamızdır. 16
yaşında veya daha küçük olan çocukların ebeveynlerine/velilerine çocuklarının e-posta ve başka çevrimiçi
faaliyetlerini kontrol etmelerini ve izlemelerini tavsiye ederiz. Çocuk gizliliği politikamız veya uygulamalarımız
hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa [email protected] adresinden bizimle iletişime
geçiniz
16 yaşında veya daha küçük olan bir çocuğun ebeveyni veya yasal velisi olan bir araştırma katılımcısına
çocuğunun araştırmalarımıza katılmasına izin verip vermeyeceğini sorabiliriz. Böyle bir izin aldığımız
takdirde ebeveyne/veliye çocuğunun yanıt verebilmesi için e-posta ile bir araştırma bağlantısı göndereceğiz.
16 yaşında veya daha küçük olan hiçbir çocuk ile araştırmalarımıza katılması için bilerek doğrudan iletişime
geçmeye çalışmayacağız. 16 yaşında veya daha küçük olan bir çocuktan bir araştırmanın parçası olarak
toplayabileceğimiz tek Kişisel Veri çocuğun adı, e-posta adresi, resim veya sorularımızın yanıtları olacaktır.
16 yaşında veya daha küçük olan bir çocuktan sözkonusu çocuğun ebeveyninin veya yasal velisinin izni
olmadan herhangi bir Kişisel Veri toplandığının farkına vardığımız takdirde, bunun farkına varılmasının
ardından makul olan en kısa sürede söz konusu Kişisel Verileri veri tabanımızdan sileceğiz.
Yükümlülüklerimiz ile tutarlı şekilde, ebeveyn/veli tarafından veya çocuğun araştırmaya verdiği yanıtlar
vasıtası ile sağlanan Kişisel Veriler dışında 16 yaşından küçük olan hiç kimse hakkında hiçbir Kişisel Veri
talep etmeyiz. Bir ebeveyn/veli [email protected] adresine e-posta ileterek veya Added Value, 6
Lower Teddington Road, Hampton Wick, KT1 4ER adresine mektup göndererek isteğini bize iletmek sureti
ile çocuğu hakkındaki herhangi bir Kişisel Veriyi inceleyebilir, silinmesini isteyebilir ve/veya ileride bunları
toplamamızı yasaklayabilir
Bilgilerinizin kopyasını nasıl elde edebilirsiniz
Bizde bulunan size ait Kişisel Verilerin kopyasını elde etmek istediğiniz zaman [email protected]
adresinden Kişi Erişim Talebi formumuzun kopyasını isteyin ve sonra formu tamamen doldurun. Şu tutarda
standart bir erişim ücreti ödemeniz istenecektir: TRL 395
Bu gizlilik politikasında değişiklikler yapılması; Bu gizlilik politikasında herhangi bir zamanda kendi
takdirimize bağlı olarak değişiklik veya tadilat yapma veya bölümler ekleme veya silme yapma hakkımızı
saklı tutuyoruz ve uygun olduğu zaman söz konusu değişiklikleri Web Sitesinde yayınlayarak veya
Uygulama içinde sizi bu konuda uyararak size bildirimde bulunacağız. Bu gizlilik politikasını zaman zaman
incelemeniz tavsiye edilir.
Kullanım Koşulları: Bu Hizmetin kullanılması, Kullanım Koşulları tarafından düzenlenir ve bunlara tabidir.
Hizmeti kullanmanız veya ona erişmeniz Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.
İletişim Bilgisi: Bu gizlilik politikası ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz için şu adresten bizimle iletişime
geçebilirsiniz: [email protected]
En son değiştirildiği tarih: Haziran 2016

Benzer belgeler

PRONOVIAS WEB SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI Çerez nedir? Çerez

PRONOVIAS WEB SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI Çerez nedir? Çerez silebileceğinizi unutmayın. Bunları nasıl yapacağınızı bu metnin sonunda açıklıyoruz. Bu web sitesi hangi çerezleri kullanıyor? Lütfen Pronovias web sitesinin kendi oturum ve geçici çerezlerini kul...

Detaylı

buradan - Mazda Türkiye

buradan - Mazda Türkiye bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçün...

Detaylı

PDF sürümünü

PDF sürümünü bir kısmına erişememenize sebep olabilir. Çerez nedir? Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak bilgisayarınıza veya cihazınıza indirilen, az miktarda bilgi içeren metin dosya...

Detaylı