CAD HOUSE CH KALIP SANAYİ. İkitelli Organize San.Böl

Transkript

CAD HOUSE CH KALIP SANAYİ. İkitelli Organize San.Böl
CAD HOUSE HAKKINDA
1998 yılında kurulan CAD HOUSE 12 yıldan
beri uzman kadrosuyla özellikle Plastik ve Alüminyum enjeksiyon kalıp imalatı konusunda
çalışmaktadır.
CAD HOUSE kalıp imalatı ve plastik enjeksiyon
yan sanayi alanlarında bütünleşmiş kaliteyi yakalamış, bu sebeple ürünlerin tasarımı ve kalıp
imalatı olarak sektörümüzde kullanılan en son
teknolojik alt yapı ile oluşturulmuş makina parkuru, disiplinli ve titiz çalışanları ile müşterilerimize istediklerinden her zaman fazlasını veren bir
mantıkla kalıp üreten CAD HOUSE da her daim
BEKLEDİĞİNİZ KALİTENİN ÜSTÜNDE HİZMET
ALACAKSINIZ.
ABOUT US
CAD HOUSE Established in 1998 and since 12
years manufactures Plastic & Aluminum injection
molds professionally.
CAD HOUSE became well known and concrete
supplier in the industry for manufacturing and
supplying Plastic injection Molds with its high
quality. Regarding the Product designs and mold
manufacturing, CAD HOUSE has always exceeded its customer’s quality expectations by utilizing
up - to - date machine infrastructure with disciplined and careful employees.
OUR MOTTO IS TO SATISFY AND EXCEED OUR
CUSTOMERS EXPECTATION ALWAYS…
CAD HOUSE KALIP KALİTE POLİTİKASI
Bilgisayar destekli endüstriyel tasarım, alüminyum ve plastik enjeksiyon kalıpları imalatı konusunda faaliyet gösteren firmamızın kalite politikası;
Çağdaş işletmecilik anlayışı ile yüksek teknolojiyi birleştirerek ve tüm çalışanlarının katılımını
sağlayarak, şirketimizin mevcut potansiyelini
geliştirmek, şirket çalışanlarının güven ve saygı
ilişkisi içerisinde yaşam standartını yükseltmek,
sıfır hata hedefiyle kaliteyi sağlamak ve bunu
bir yaşam biçimi görerek bu sayede müşterilerimizin tüm beklentilerini karşılayacak hizmetler
sunmaktır.
CAD HOUSE MOLD QUALİTY STRATEGY
Serving in industrial design, product design,
plastic and metal injection and production
with computer support, quality strategy of CAD
HOUSE is; Combining modern management
with high technology, to develop our company
and to increase life expectancies of our staffs with
respect and confidence, to provide quality with a
target of no mistake and to offer service which
cover requirements of our customers.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Düzgün hazırlanmış bir teklifle sonuca gidilen
yolda ilk başlangıç yapılmış olur...
Kalıp tekliflerini hazırlamadan önce müşterilerimizden alınabilecek bütün bilgiler alınıp, CAD
HOUSE teklif formlarında alınan bilgiler değerlendirildikten sonra eksik olan bilgiler var ise
müşterilerimizle yapılan değerlendirmeler sonucunda detaylı olarak kalıp teklifi hazırlanır.
PROPOSAL
The first step to a successful business starts with a
properly prepared proposal.
In all mould proposals, above all else, the necessary information is gathered from the customer,
the inadequate information in accordance with
the CAD HOUSE Proposal Form is received by
further contacts with the customer and a detailed
mould proposal is prepared with the help of a
software tool.
PLANLAMA
Kalıbın zamanında teslim edilmesi düzgün hazırlanmış bir plan ile başlar...
CAD HOUSE olarak bu ayrıntı bizim için son de-
rece önemlidir. Kulanmış olduğumuz planlama
proğramları sayesinde kalıptaki son durum ve
hangi birimin geç kaldığı önceden tespit edilip
çözülür ve aksaklık ortadan kaldırılır.
PLANNING
Planning starts with the analysis of the data regarding the product.
In order to achieve the goals set, a program with
regards to utilization of the sources is prepared
and submitted. The production plan puts forth
the goals set for each phase of production in
terms of the time periods. It supports the main
goal for realization of the targets established.
TASARIM
Esas Olan Tasarımın Gücüdür...
Cadhouse bir kalıp imalatına başlamadan önce
müşterilerimizin isteğine göre ön kalıp taslak çalışması yapılır bu taslak çalışma ile kalıp ebadı
mekanik veya hidrolik maça çalışması vs gibi bir
çok değerlendirme önceden yapılıp müşterilerimiz bu şekilde kalıbın tasarımını çok hızlı bir şekilde görebilmektedir.
Parça kontrol edildikten sonra kalıp hızlı bir şekilde modellenip çelik siparişleri verilir, kalıptaki
bütün parçalar 3B ve 2B olarak çizilir. Bünyemizde lisanlı olarak kalıp tasarımına en uygun
CAD/CAM programları kullanılmaktadır. Bu
programlar ile IGS, PARASOLID(XT), SAT, VDA,
STEP, DWG, DXF, STL PRT, MOD, EXP, CATPart,
CATProductvs dosya tiplerini okuyabilmekteyiz.
DESIGN
Design is the source of real power.
As soon as we receive an order, we start designing a preliminary mould as per the explanation
and approval provided by our customer. The
preliminary mould design shows the dimension,
injection, cooling, the core and the moving parts
on the sides of the mould; in other words, all of
the main characteristics of the product. As a result, our customers can swiftly see the engineering concept. After the technical qualities of the
product are checked, the designing phase starts
with ordering the steel material without losing
time. During the design, all parts of the mould
are shown in a 3D solid model and a 2D Technical Drawing. In our firm, we use the CAD/CAM
programs, which are the best in their own fields,
and Catia Translator, Cadmold and Moldworks
software. The file types we can read thanks to
these programs are IGS,PARASOLID (XT), SAT,
VDA; STEP, DWG, DXF, STL PRT, MOD, EXP, CATPart, CATProduct
ÜRÜN ANALİZİ
Kaliteli işler doğru kararla başlar...
Müşterilerimizde gelen 2b veya 3b datalar dikkatle incelenir ve müşterilerimizin istekleri dikkate
alındıktan sonra alınan onay ile kalıbın tasarı-
mında önce parçanın tüm analizleri yapılır. (Dolum şekli, dolumsüresi, soğuma süresi, parçanın
genleşmesi vs) Artık parça kalıp dizaynına hazır
hale gelmiştir.
ANALYSIS
Correct solutions are created by correct
approaches.
Information received from the customer and the
3D data are examined, shape of the mould in
harmony with the demands of the customer and
modifications deemed necessary by the data are
determined and submitted for the approval of
the customer.All of the analyses of the part that
should be completed before the design process
(such as filling analysis,cooling analysis, deformation analysis, etc.) are carried out. If no problem is detected, design phase starts.
KALIP İMALATINDA HIZLI ÇÖZÜMLER (MÜHENDİSLİK)
Kalıp imalatında hızlı ve doğru çözümler için düzgün yapılanma ve teknolojik alt yapı ile birbirine
bağlamış haberleşme sistemi ile kaliteli , hızlı ve
zamanında teslim edilen kalıp imalat sistemleri.
RAPİD SOLUTİONS İN MOLD PRODUCTİON (ENGINEERING)
Rapid and on time delivering of mould production systems for fast and right solutions
with right construction, communication system
based technologically, good quality.
İMALAT VE MONTAJ
Kalıp tasarımları düzgün imalat ile gerçeğe
dönüşür...
CAD HOUSE kalıp imalatında gerekli olan bütün
tezgah parkuruna sahip olup gerektiğinde kapasitenin üzerinde iş yapabilme kabiliyetine sahiptir. Tasarımdan gelen gücü sayesinde yan sanayi
tezgah ve makine parkurlarından istifade ederek
yüksek hızlı ve kaliteli iş yapabilme yeteneğine
sahiptir. İmalattaki başarı ileri teknoloji kullanımı
ve nitelikli elemanlar ile birleştiğinde sonuç elde
edilir CAD HOUSE bu anlamdan kendisini bir
çok kez ispatlamıştır.
PRODUCTION & ASSEMBLY
CAD HOUSE MOLD embodies all machinery
necessary for the production of Die casting and
plastic moulds. Furthermore, in case the level of
demand exceeds our capacity, we have the necessary means for and believe in applying to supporting industry solutions.
Total quality in production heavily depends on
the technological equipment and employment of
experienced staff. CAD HOUSE has proven its
quality in this respect with its technological machinery park and qualified staff.
KALIP DENEMESİ
Doğru atılan adımlar sonucunda ürünü görme
vakti..
CAD HOUSE bünyesinde bulunan plastik enjek-
siyon makinaları sayesinde kalıp denemeleri uygun malzeme ve uyun şartlarda denenir ve varsa
aksaklıklar giderilir elde edilen bu sonuç ile kalıp
teslimi yapılır.
MOULD TRIAL
Time to see the result.
The final decision on whether or not the procedure
has been successfully completed is taken during
the trail with the raw material after the production
phase is finished and the mould is prepared.
KALİTE KONTROL
Önceden yapılan parça kontrolleri kalıp imalatına hız verir...
rumuna göre konvansiyonel veya CMM yöntemi
ile parçaların ölçüm raporları hazırlanır ve müşterilerimizin isteğine göre bu raporlar hazırlanır.
CAD HOUSE kalıp ta üretilen bütün parçalar 3B
ve 2B datalara göre imalatı yapılır parçanın du-
QUALITY CONTROL
Parts controls made before speeds up mould production.
All parts produced in CAD HOUSE are manufactured with 2D and 3D data. Measurement re-
ports of parts are prepared with methods of conventional or CMM. Then in direction of customer
requirements these reports are prepared.
ENJEKSİYON BASKI
Firmamızda bulunan enjeksiyonlar ile kalıp
denemeleri haricinde ürün bazında enjeksiyon
hizmetleri vermekteyiz enjeksiyonlarımız 24 saat
kesintisiz çalışmaktadır.
INJECTION PRESS
We also serve injection services with our injections as well as mould tests done in injection ma-
chines. Our injections work 24 hours.
MACHINERY - EQUIPMENT LIST
NO
MACHINERY-EQUIPMENT
CODE NO
1
C-01
2
C-02
3
MACHINERY-EQUIPMENT
DESCRIPTION
YEAR MANUFACTURED
MARK
MODEL
1100X600X600 CNC FREZE
2003
LER
WM 100 N
550X400X400 CNC FREZE
2004
LER
VQ60
FRZ-01
300X300X700
2007
FULLMARK
FM169
4
FRZ-02
300X300X700
1997
SUNLIKE
3KH
5
MAT - 01
DRILLING MACHINE
2007
TİRYAKİ
32097
6
TOR - 01
TURNING MACHINE
1990
COLCESTER
TRİUMPH
7
ELZ - 01
ELEKTROEROZYON
2003
ELAR
CONCORT
8
ELZ - 02
ELEKTROEROZYON
2004
AJAN
983
9
ENJ - 01
PLASTIC INJECTION
2007
TEDERİC
TRX150X
10
ENJ - 02
PLASTIC INJECTION
2005
HAİTAN
HTF150X
11
KOM 1
COMPRESSOR
2007
DALGAKIRAN
TİDY10
12
SU 1
WATER COOLING
2007
TEDERİC
13
TAŞ 1
HORIZONTAL GRINDER
2002
SUN LIKE
300X500
14
CRANE 1
CRANE
2006
ÖZ YİĞİT
5 TON
15
CRANE 2
CRANE
2004
ÖZ YİĞİT
3 TON
16
SAW 1
SAW MACHINE
1997
KARSEL
Ø 200
SECTORAL DISTRIBUTION

Benzer belgeler

AN ALGORITMIC APPROACH TO THE TRADITIONAL COST

AN ALGORITMIC APPROACH TO THE TRADITIONAL COST and to increase life expectancies of our staffs with respect and confidence, to provide quality with a target of no mistake and to offer service which cover requirements of our customers.

Detaylı