Program - Dogus Universitesi 1. Ulusal EMC KonferansÄ

Transkript

Program - Dogus Universitesi 1. Ulusal EMC KonferansÄ
1. Ulusal EMC Konferansı
TASLAK PROGRAM
14 Eylül 2011 Birinci GÜN
08:00 - 10:00
KAYIT – Fuaye (K-Blok)
10:00 - 11:00
AÇILIġ – Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi (K-Blok)
11:00 - 11:45
DAVETLĠ KONUġMACI: Prof. Pyotr Ya. UFIMTSEV
DIFFRACTION PRINCIPLES IN STEALTH
TECHNOLOGY
11:45 - 12:30
DAVETLĠ KONUġMACI: Prof. Dr. Christos Christopoulos
CHALLENGES OF COMPUTATIONAL
ELECTROMAGNETICS FOR EMC APPLICATIONS
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞĠ - Yemekhane (H-Blok)
14:00 - 18:00
KISA KURSLAR – K409 .... K415
19:00 - 21:00
AÇILIġ KOKTEYLĠ – Fuaye (K-Blok)
15 Eylül 2011 İkinci GÜN
08:30 - 10:30 1. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi
EMC KuruluĢlar / Standartlar
08:30 - 08:50
TÜBİTAK UME EMC Deney ve Ölçüm Kabiliyetleri
Ramiz Hamid, Mustafa ÇetintaĢ, Soydan Çakır, Osman ġen ve SavaĢ Acak
TÜBĠTAK – UME
08:50 - 09:10
MIL-STD-461F Genel Gereksinimlerine Bakış
Hülya ÇINAR
ASELSAN
09:10 - 09:30
Askeri Standartlarda Kara, Deniz, Hava Platformları için Sistem Testleri
Yaklaşımı ve Test Yöntemleri
Yakup ERDOĞAN
ASELSAN
09:30 - 09:50
Askeri Standart MIL-STD 461E ile Ticari EMC Standartların
Karşılaştırılması
Hakan GÖKDOĞAN, Fatih ÜSTÜNER
TÜBĠTAK BĠLGEM UEKAE
09:50 - 10:10
AECTP-500 Gereksinimlerinin İncelenmesi
Erdem AKPINAR
ASELSAN
10:10 - 10:30
CE/CS Analyses in Geosynchronous Telecom Satellites
1
Erol Sanli, 1M. Mehmet Nefes, 1Ahmet F. Yagli, 1Selman Demirel, 1Erdem
Demircioglu, 2Murat H. Sazli
1
TURKSAT, 2Ankara Üniversitesi
10:30 - 11:00
ÇAY/KAHVE ARASI – Fuaye (K-Blok)
11:00 - 13:00 2. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi
EMC ve Kalibrasyon / Akreditasyon
11:00 – 11:20
TSE EMC ve Akreditasyon
Berna YAVUZ ÇETĠNKAYA, Bülent ġENTÜRK, Ahmet Turan HOCAOĞLU
TSE Türk Standartları Enstitüsü
11:20 – 11:40
2010 yılı Laboratuvarlar Arası EMC Karşılaştırma/Yeterlilik Deneyleri
Bülent ġENTÜRK, Berna YAVUZ ÇETĠNKAYA, Ahmet Turan HOCAOĞLU
TSE Türk Standartları Enstitüsü
11:40 – 12:00
ANSI C63.5 Standardına Göre Anten Kalibrasyon ve Otomasyonu
1,2
Mustafa DOĞAN, 1Ersan BARAN, 1Fatih ÜSTÜNER
1
TÜBĠTAK – BĠLGEM – UEKAE, 2Sabancı Üniversitesi
12:00 – 12:20
TSE Elektroteknik Laboratuvarı ve 2010 yılı Deney Sonuçları Analizi
Ahmet Turan HOCAOĞLU, Bülent ġENTÜRK, Berna YAVUZ ÇETĠNKAYA
TSE Türk Standartları Enstitüsü
12:20 – 12:40
ISO/EN 17025 Standardı Kapsamında Elektromanyetik Uyumluluk
Laboratuarında Kalibrasyon Süreci
1,2
Yavuz ÖZTÜRK, 1Ekrem DEMĠREL, 1CoĢkun COġAR, 1Fatih ÜSTÜNER
1
TÜBĠTAK BĠLGEM UEKAE, 2GYTE
12:40 – 13:00
EMC Testlerinde Kullanılan İletim Hattı Kayıplarının Ölçülmesi
Murat Celep, Cem Hayırlı ve Yakup Gülmez
TÜBĠTAK – UME
13:00 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞĠ - Yemekhane (H-Blok)
14:00 - 16:00 3. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi
EMC Test ve Ölçüleri
14:00 - 14:40
Overview of the CISPR Standards
Martin Wiles (15 Eylül, 14:00-14:40)
ETS-LINDGREN
14:40 - 15:00
Spectrum Analyzer Basic
Serdar HEKĠMHAN (15 Eylül)
SPARK Measurements
154:00 - 15:20
Radiated Emission Measurementsin OATS
Renauld Duverne (15 Eylül)
AGILENT
15:20 - 15:40
Uydularda EMC Test Yaklaşımı
Gülçin YAVAġ, Ġzzet BAYIR
TUSAġ
15:40 - 16:00
EMC Tests in Geosynchronous Telecom Satellites
M. Mehmet Nefes, Selman Demirel, Erol Sanli, Senol Gulgonul, Erdem
Demircioglu, Ahmet F. Yagli
TURKSAT
16:00 - 16:30
ÇAY/KAHVE ARASI – Fuaye (K-Blok)
16:30 - 18:30 4. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi
EMC Sorunları ve YaklaĢımlar
16:30 - 16:50
EMC Approach for Functional Safety of Aircrafts
Hikmet Özge BACAK, Burak DURMAZ, Serkan AKYUZ
TAI
16:50 - 17:10
Emisyon Testlerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Referans Kaynağın
Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Hakan GÖKDOĞAN, Fatih ÜSTÜNER
TÜBĠTAK BĠLGEM UEKAE
17:10 - 17:30
Işınımla Yayınım Testlerinde Masa Etkisi
Osman ġen, Ramiz Hamid, Mustafa ÇetintaĢ, Mesut Öztürk, Aykut Ayaydın,
SavaĢ Acak ve Soydan Çakır
TÜBĠTAK – UME
17:30 - 17:50
Devre Seriminin Baskı Devreden Işımayla Yayılan Emisyonlar Üzerindeki
Etkisi
Fatih ÜSTÜNER, Ersan BARAN
TÜBĠTAK BĠLGEM UEKAE
17:50 - 18:10
Yarıklardan Sızan İstenmeyen Elektromanyetik Işımalar İçin Filtre Analizleri
Koray SÜRMELĠ, Erkul BAġARAN, Bahattin TÜRETKEN
TÜBĠTAK BĠLGEM UEKAE
18:10 - 18:30
Çift Radyo Optik Rezonansın Zeeman Ayrışması İle RF Manyetik Alanların
Tespiti
1
Soydan Çakır, 1Ramiz Hamid, 1Mustafa ÇetintaĢ, 2Gonca Çakır, 1Osman ġen
1
TUBITAK UME, 2Kocaeli Üniversitesi
19:30 - 23:00
GALA YEMEĞĠ (Çengelköy VILLA BOSPHORUS)
16 Eylül 2011 Üçüncü GÜN
08:30 - 10:30 5. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi
Hava Araçlarında EMC
08:30 - 08:50
Hava Platformlarına Uygulanan sistem Seviyesi EMC Testleri
Hacer KARAGÖL, Serkan AKYÜZ
TUSAġ
08:50 - 09:10
Hava Araçlarında Kablolara Yönelik Elektromanyetik Girişim Tehditlerinin
Deneysel İncelenmesi
Fatih ÜSTÜNER, 2Nevzat TARIM, 1Ersan BARAN
TÜBĠTAK BĠLGEM UEKAE, 2EskiĢehir 1. Hava Ġkm Bkm Merk Komtnlığı
1
1
09:10 - 09:30
Hava Platformları ve Elektromanyetik Ortam Etkileri
Tayyar ÖNAL, Hacer KARAGÖL, Serkan AKYÜZ
TUSAġ
09:30 - 09:50
Uçaklarda Yıldırım Etkileri, Alınan Önlemler ve Doğrulama Faaliyetleri
Tayyar ÖNAL, Serkan AKYÜZ
TUSAġ
09:50 - 10:10
Hava Araçlarında Anten Yerleşim ve Etkileşimi
BaĢak TULAY ARSLAN, Serkan AKYÜZ
TUSAŞ
10:10 - 10:30
Hava Aracı Elektrostatik Yük Analizi ve Alınması Gereken Önlemler
Hikmet Özge BACAK, Serkan AKYÜZ
TUSAŞ
10:30 - 11:00
ÇAY/KAHVE ARASI – Fuaye (K-Blok)
11:00 - 13:00 6. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi
EMC ve MODSIM
11:00 - 11:20
FEM Tabanlı Mikroşerit Anten Simülatörü
S. Cumhur BAġARAN, Yalçın ALBAYRAK
Akdeniz Üniversitesi
11:20 - 11:40
Dispersif ve Kayıplı Ortamda Keyfi Polarizasyonlu Antenler Arasındaki
Elektromagnetik Etkileşimin İncelenmesi
1
Melih Celal Akmehmet, 2Ġlhami Ünal, 2Cahit Canbay
1
Otokar, 2Yeditepe Üniversitesi
11:40 - 12:00
Pin Diyot ile Bandı Kontrol Edilebilen Ultra Geniş Bantlı Anten Tasarımı
Cengizhan Mustafa DĠKMEN, Gonca ÇAKIR, Sibel ÇĠMEN
Kocaeli Üniversitesi
12:00 - 12:20
Dairesel Kesitli Eksantrik Kılıflı İletkenden Dalga Saçılması Probleminin
İkinci Türden Bir Lineer Denklem Sistemi Yorumu
Fatih DĠKMEN, Sevda VATANSEVER
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
12:20 - 12:40
Improving Operational Performance of Antennas on Complex Platforms by
Arranging Their Placements
1
Can Bayseferoğulları, 2Gülbin Dural
1
ASELSAN, 2OTDÜ
12:40 - 13:00
Hava Platformu Üzerinde Haberleşme Antenleri Arası Etkileşim Analizi ve
Ölçümleri
Gönenç Afacan
ASELSAN
13:00 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞĠ - Yemekhane (H-Blok)
14:00 - 16:00 7. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi
EMC - BEM
14:00 - 14:20
A Review on SAR Reduction Techniques and Numerical Applications
T. DÜZEL, F. AKLEMAN
Istanbul Technical University
14:20 – 14:40
Mobil Telefonların Yaydığı Elektromanyetik Dalgaların E.coli’nin Gelişimine
Etkisi
1
Ayhan AKBAL, 2Hasan H. BALIK
1
Fırat Üniversitesi, 2Ġstanbul Arel Üniversitesi
14:40 - 15:00
Antalya Ölçeğinde Elektromanyetik Alan Seviyeleri ve Güvenlik Önlemleri
ġükrü Özen
Akdeniz Üniversitesi
15:00 - 15:20
İlköğretim Okullarında Biyoelektromanyetik Etkileşim Maruziyetinin
Belirlenmesi
1
Osman ÇEREZCĠ, 1ġuayb YENER, 1Baha KANBEROĞLU, 2Selim ġEKER
1
Sakarya Üniversitesi, 2Boğaziçi Üniversitesi
15:20 - 15:40
Meme Kanseri Tümörünün Tespit Edilmesi İçin Geliştirilen Mikrodalga
Görüntüleme Sisteminin, Kalp Pili Kullananlar İçin Elektromanyetik
Bağışıklık Açısından İncelenmesi
Ġlhami Ünal1, Bahattin Türetken2, Umut BuluĢ2, Cahit Canbay1
1
Yeditepe Üniversitesi, 2 TÜBĠTAK-BĠLGEM-UEKAE
15:40 - 16:00
Orta Dalga AM Radyo Vericilerinin Büyük İletken Yapılarla Etkileşimi ve
İnsan Sağlığına Etkileri
Fatih ÜSTÜNER
TÜBĠTAK BĠLGEM UEKAE
16:00 - 16:30
ÇAY/KAHVE ARASI – Fuaye (K-Blok)
16:30 - 18:30
8. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi
Sistem Seviyesinde EMC
16:30 - 16:50
The Effects of EMI on Navigation and Guidance of Unmanned Vehicles
1
Gurkan TUNA, 2Kayhan GULEZ, 3V. Cagri GUNGOR
1
Trakya University, 2Yildiz Technical University, 3Bahcesehir University
16:50 - 17:10
Impact of AC Drive System in Electrical Vehicles
1
Ali Ahmed ADAM, Kayhan GULEZ
1
Fatih University, 2Yildiz Technical University
17:10 - 17:30
A new passive filter for reduction of EMI effects on induction motor drive
systems of electrical vehicles
1
Ibrahim Aliskan, 2Tarik Veli Mumcu, 2Gurkan Tuna, Kayhan Gulez1, 3Ali
Ahmad Adam
1
Yildiz Technical University, 2Trakya University, 3Fatih University
17:30 - 17:50
A Survey of Inverter Output Filters Section A: Passive Filters
1
Ali Ahmed ADAM, Kayhan GULEZ
1
Fatih University, 2Yildiz Technical University
17:50 - 18:10
A Survey of Inverter Output Filters Section B: Active Filters
1
Ali Ahmed ADAM, Kayhan GULEZ
1
Fatih University, 2Yildiz Technical University
18:10 - 18:30
Yıldırımın Doğrudan ve Dolaylı Etkileri
Ali KARAALĠ, Erdem AKPINAR
ASELSAN
18:30 - 19:30
PANEL ve KAPANIġ Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi
POSTERLER – Fuaye (K-Blok)
P1
Parabolik Reflektör Anten Tasarımı ve Performans Analizleri
Ahmet SEFER, Levent SEVGĠ
DoğuĢ Üniversitesi
P2
Tutarlı Dielektrik Özelliklere Sahip Anatomik Açıdan Gerçekçi Göğüs
Fantomları Geliştirilmesi Konusuna Görüntü İşleme Temelli Bir Yaklaşım
1
Ahmet Hakan TUNÇAY, 2Pelin ÖZMEN
1
DoğuĢ Üniversitesi, 2Kültür Üniversitesi
P3
Üç İletkenli İletim Hattı Modeli ve MatLab Tabanlı Diyafoni Hesaplayıcı
Abdulkadir ÖZDAMAR, Levent SEVGĠ
DoğuĢ Üniversitesi
P4
İletim Hatlarından Mikroşeritlere Filtre Tasarımı
Mehmet Alper USLU, Levent SEVGĠ
DoğuĢ Üniversitesi
P5
Periyodik Dipol Dizilerinin Zaman Domeni İncelemesinde Kaynak
Fonksiyonu Gösterilimleri
Çağatay ULUIġIK
DoğuĢ Üniversitesi
P6
Yapısal Benzerlik İndeksi Metriği Üzerine Kurulu Dirac Video Kodlayıcı,
İnsan Gözüne Uyumluluğu ve Genel Avantajları
Deniz ÖZENLĠ
DoğuĢ Üniversitesi
P7
Mobile Phone EMC Deterioration Due to Different Realistic Usage Patterns
Salah I. Al-MOUSLY
Ishik University, Erbil, Iraq
P8
Yüzeyaltında Gömülü Karmaşık Yapılı Nesnelerin Görüntülenmesi
1
Esin KARPAT, 2Levent SEVGĠ
1
Uludağ Üniversitesi, 2DoğuĢ Üniversitesi
P9
Mükemmel İletken Kama’dan Saçılmanın Fizik Optik ve Kırınımın Fiziksel
Teorisi ile İncelenmesi
1,2
Feray HACIVELĠOĞLU, 2Levent SEVGĠ, 3Pyotr YA. UFIMTSEV
1
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2DoğuĢ Üniversitesi, 3Los Angeles, California
P10
Baskı Devrelerde Elektromanyetik Sızıntı ve Bilgisayar Simülasyonları
1
Gonca ÇAKIR, 2Levent SEVGĠ
1
Kocaeli Üniversitesi, 2 DoğuĢ Üniversitesi
P11
Designing Frequency Response of Dielectric Loaded Waveguides
1
Serkan ġĠMġEK, 2Ercan TOPUZ
1
Istanbul Technical University, 2DoguĢ University
P12
Rüzgar Türbinlerinde EMC
1
Esin KARPAT, 2Ġlker DURUKAN, 1Fatih KARPAT
1
Uludağ Üniveristesi, 2Texas Tech University
P13
Güncel Standartlara Uygun Elektrostatik Deşarj Hedefi Tasarlanması ve
Gerçeklenmesi
Fatih Bulut, Yavuz ÖZTÜRK, Fatih ÜSTÜNER
TÜBĠTAK BĠLGEM UEKAE
P14
Tekne Kaynaklı İntermodulasyon Ölçme Yönteminin Tanıtılması
Hakan GÖKDOĞAN, Ersan BARAN, Fatih ÜSTÜNER
TÜBĠTAK BĠLGEM UEKAE
P15
Çift Radyo Optik Rezonansı ile Çalışan Atomik Sensörü Kullanarak
Mikrodalga Manyetik Alan Ölçümleri
Mustafa ÇetintaĢ, Ramiz Hamid, Soydan Çakır, Osman ġen
TÜBĠTAK – UME
P16
HAVA Araçlarında EMC, HIRF ve Yıldırım Sertifikasyon Yaklaşımı
BaĢak TULAY ARSLAN, Serkan AKYÜZ
TUSAŞ
P17
Elektromanyetik Alan Prob Kalibrasyonları
Osman ġen, Soydan Çakır, Mustafa ÇetintaĢ, SavaĢ Acak ve Ramiz Hamid
TÜBĠTAK – UME
P18
Multiple Sclerosis(MS) hastalığının asıl nedeni, yeni kanıtlar
Cahit CANBAY
Yeditepe Üniversitesi
WORKSHOP
Correcting EMC Problems by Correct Electromagnetic Modeling
Paul Duxbury (Workshop 14 Eylul 1400 - 16:00 K-409)
CST - UK