II. GAB Program

Transkript

II. GAB Program
II. GENÇ
AKADEMİSYENLER
BULUŞMASI PROGRAMI
20-22 Haziran 2008 / Kartepe
3
20 Haziran 2008 Cuma
15:00
17:00
18:00-19:00
19:00-19:30
19:30-20:30 Hareket
Varış
Akşam Yemeği
Açılış Konuşmaları
Açılış Konferansı: Prof. Dr. Recep Şentürk
Fıkıh ve Sosyal Bilimler Geleneğimiz
21 Haziran 2008 Cumartesi
09:00-10:00 10:30-12:00 12:00-13:30
13:30-16:00
13:30-16:00
17:00-18:30
19:00-20:00
20:00-22:00
4
Konferans: Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
Entelektüel Bağımlılığı Aşmak: Sebahattin Zaim Örnekliği
1. Panel: Gelenek ve Modern Arasında
Yöneten: Cengiz Tomar
Enes Kabakçı, Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi ve Siyaset Üzerine Etkisi
Murat Çemrek, Post-Modernizmin Dayanılmaz Cazibesi: Müslümanların Post-Modern Bilgi Teorisine Yaklaşımları ve Otantik Bir Bilgi Teorisi İnşasının İmkanları
İbrahim Halil Üçer, Kültür ve Medeniyetlerde Bireyselleşme İlkesi Olarak Gelenek ve Hafıza
Öğlen Yemeği
İslam İlimleri Geleneği Atölyesi - I
Yöneten: Tahsin Görgün
Taha Boyalık, Anlam Kavramına Kategorik Bir Yaklaşım: İslam Düşüncesinde Tefsir-Tevil Ayrımı
Mehmet Çiçek, Modern Zamanda Bilimsel Bilgi ve Bir Bilim Adamı Olarak Müfessir
Hamdi Çilingir, Modern Bir Zihniyetin Gelenek Okuması: Hadis Istılahları ve Hadis Tarihine Yeniden Bir Bakışın Analizi
Khalil Abdur-Rashid, Fıkhın Yeniden Keşfi
Mehmet Özturan, Farabi’de Bilgi ve Kesinlik
Tarih ve Modernleşen Toplumsal Düşünce Atölyesi
Yöneten: Enes Kabakçı
Adem Başpınar, Baykan Sezer Düşüncesinin Yerli Sosyolojinin İmkanı ve Zaafları Açısından Değerlendirilmesi
Ali Kaya, Nurettin Topçu’da Toplum Düşüncesi
Mustafa Kömürcüoğlu, İslam Şehri Tartışmaları: Batı Dışında Bir Şehir Var mı?
Yunus Kılıç, Osmanlı’da Geleneksel Tarih Yazıcılığından Modern Tarih Yazımına Geçiş Çabası: Tarih-i Osmanî Encümeni
Halil İbrahim Erol, Maduniyet Çalışmaları Tarihi
Anlamlandırmak İçin Bir Alternatif Sunuyor mu?
Çerçeve Konferans Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç
Tarihte Bilgi Gelenekleri ve İslam Bilgi Geleneği
Akşam Yemeği
Sosyal Aktivite
22 Haziran 2008 Pazar
09:00-10:30 11:00-13:00
11:00-13:00
13:00-14:00
15:00-17:00
17:30-18:00
19:00 2. Panel: Değişen Varlık ve Bilim Anlayışı
Yöneten: Tuncay Zorlu
Fatih Tetik, Bilim Tarifinin Tanzimattaki Dönüşümü: Ulum-ı Tıptan Fünun-ı Tababete
Yücel Aşıkoğlu, Osmanlı Ulemasının Âlem Tasavvuru ve Modern Evren Anlayışıyla Karşılaşmalar
M. Zahid Tiryaki, Düşünce ve Hayat: Nitelikli Bir Düşünme Faaliyetinin Temel Unsurlarına Dair Bazı İlk Tespitler
İslam İlimleri Geleneği Atölyesi - II
Yöneten: Bekir Kuzudişli
M. Fatih Kılıç, Cumhuriyete Geçiş Döneminde Türkiye’de İslâm Felsefesi Algısı
Mehmet Fatih Arslan, Üç Tarz-ı Telakki: İslam Felsefesinin Çağdaş Algılanma Biçimleri
Ayşe Betül Dönmez, Bilim ve Ahlak
Hacı Bayram Başer, İslam Bilimi Tartışmaları ve Tasavvuf’un Yeri: Klasik Dönem ve Yeni Dönem İslam Bilimi Tartışmalarına Sufilerin Bakışı
Cennet Ceren Öztürk, İslâmî Geleneğimizde İlimler Tasnifi
Muhammed Özmen, Ebû Ubeyd Kâsim b. Sellâm’in Çeşitli Iktisadi Görüşleri
Sosyal ve Beşeri Bilimler Geleneğimiz Atölyesi
Yöneten: Murtaza Bedir
Yusuf Alpaydın, Türkiye’de İslam İktisadı Arayışları:
Sabahattin Zaim’in Çalışmaları
Murat Şentürk, Said Halim Paşa’nın Sosyolojisi
Eyüp Taşöz, Geleneğin Bellek Olarak Okunması
Berat Açıl, Geleneği Eleştirerek Devam Ettirmek: Hüsn-ü Aşk’ta Anlatıcı Olarak Gelenek
Ali Aslan, Modernitenin Ötesinde Bir “Uluslararası İlişkiler Teorisi” Var mı?
Öğlen Yemeği
Çerçeve Konferans, Prof. Dr. Tahsin Görgün
Çağdaş Dünyayı Yorumlamada İslam İlim Geleneğinin Bize Sağladığı İmkânlar
Kapanış ve Değerlendirme
Hareket
5

Benzer belgeler