ÖHDER Kamuoyu Duyurusu 27.06.2016

Transkript

ÖHDER Kamuoyu Duyurusu 27.06.2016
27/06/2016
KAMUOYUNA DUYURULUR
Bu bildiri, hemşirelik camiasında faal olan 47 dernek içinde en çok üyeye sahip olan ve mesleki
örgütlenme alanında en çok etkinlik gerçekleştiren Öğrenci Hemşireler Derneği tarafından, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi nezdinde tıp eğitimi veren tüm kurumlara, öğretim elemanlarına,
öğrencilerine bir sitem, hemşirelik eğitimi veren tüm kurumlara, öğretim görevlilerine, öğrencilerine
ve alana hizmet eden tüm örgütlere bir çağrı olarak düzenlenmiştir. Uyarı ve çağrımızın, taraflarca
dikkatli ve objektif olarak incelenmesini temenni ediyoruz.
Bildiğiniz üzere sivil toplum kuruluşları toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp
kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü örgüttür. Biz de,
misyonu, zamanında ve etkili örgütlenme yoluyla Türkiye'de ve tüm klinik çalışanı, akademisyeni,
öğrencisi ile tüm hemşirelik camiasının birlik olma davasına hizmet etmek; vizyonu, siyasi
ideolojilerden ve kurumlardan bağımsız olarak çıkılan bu yolda, yaşanan tüm olaylara hemşirenin
gözüyle bakmaya devam ederek Türkiye'de hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelik felsefesinin
temsilcisi olmak olan, bu alana hizmet olarak kayda değer birçok başarısı camia tarafından
tescillenmiş bir sivil toplum örgütü olarak, yaşanan bu 'şey'e karşı tepkisiz kalamayız. Sayısız olayda
hemşirelik öğrencilerinin sesi olmuş bir kurum, geleceğin hemşire adayları olarak elbetteki
hemşirelik açısından yaşanan sorunlara da tepkisiz kalmayacağız.
24 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde dernek Facebook sayfamıza gelen bir mesaj üzerine,
Anadolu Hemşireler Derneği Facebook sayfasında yayımlanmış bir gönderiyi inceledik. Gönderide
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi internleri tarafından çıkarıldığı iddia edilen Kılçık isimli
mizah dergisinin bir bölümü var.
Dernek olarak sağlık camiasını ve ülkemizi etkileyen olaylarda öncelikle bir süre beklemeyi, tüm
taraflardan açıklama gelmesini, bunun üzerine araştırma yapmadan ve gerekirse taraflarla iletişime
geçerek daha net bilgi almadan bir yanıt oluşturmamayı dernek kültürümüz olarak şiar edinmiş
bulunmaktayız. Taraflardan gelen yanıtlar mevcut. Bu yüzden bildirimizde taraflardan denk
geldiğimiz kadarının beyanlarını ayni olarak aktarıyoruz.
SAGLIKCILAR.COM.TR
BİR DERGİDE HEMŞİRELİĞE YAPILAN ÇİRKİNLİK
Bir Üniversitenin çıkardığı bir degide, hemşirelik mesleği ile ilgili çirkin ithamlar
bulunmaktadır. Bu ithamları hazırlayan kişiler şunu düşünmedi mi? Hemşire bilimsel bir
meslek dalıdır, hemşire kız kardeş demektir. İlerde doktor olarak görev yapacak bir kişilerin
bu hakaretleri ne ile açıklanabilir?
Sağlıkçılar.Com tr. olarak biz bu derginin ilgili sayısının bizlerde bıraktığı öfke ile
sesleniyoruz?Kardeşim siz bu dergiyi çıkarırken ne içtiniz? Ya da bu dergiyi çıkarırken aklınız
neredeydi?
Unutmayın hemşire dediğiniz insan kiminin annesi, kiminin eşi, kiminin ise ta kendisidir.
Yapılan bu hakaretle ilgili olarak hemşire derneklerini göreve çağırıyoruz.
HEMŞİRE ARKADAŞLAR LÜTFEN BU HABERİ PAYLAŞINIZ Kİ DAHA ÇOK HEMŞİREMİZİN HAKLI
SESİ DUYULSUN.
ANADOLU HEMŞİRELER DERNEĞİ FACEBOOK SAYFASI
Hemşireler doktorların .... 'dır/dir/dur/dür?
19 Mayıs Üniversitesi'nde bazı intörn öğrencilerinin çıkardığı ''Kılçık'' isimli dergide;
hemşireler doktorların, askerleri/kölesi/amelesi/sevgilisi/evlilik için aday rezervi gibi çok
çirkin ithamlarla tasvir edilmişlerdir.
Yapılan bu çirkin tasvirler , sağlık hizmetlerinin sunumunda aynı ekipte olduğumuz intörn
hekimler tarafından şuursuzca dile getirilmiş ; kendi zihinlerinde var olan hemşirelik algısını
açıkça ortaya koymuştur. .
Açıkça belirtiyotruz; biz kimsenin kölesi değiliz! Elemanı/amelesi hiç değiliz! Cinsel obje
algınız, zihinlerinizin kirliliğinden.
Uyarıyoruz; sağlık sisteminin temel bileşeni olan hemşirelerin sabrını sınamayın. Hiç
kimsenin elemanı / yardımcısı değiliz , profesyonel hizmet sunumu gerçekleştiren bir
mesleğin erbabıyız ve gerektiğinde sistemi kilitleyecek güce ve kudrete sahibiz.
SAĞLIK-SEN SAMSUN ŞUBESİ VE TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ SAMSUN ŞUBESİ
SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin çıkardığı 'Kılçık' adlı mizah
dergisinde hemşireler ile ilgili karikatür ve yazılar tepkilere neden oldu.
Tıp Fakültesi önünde eylem yapan hemşireler tepkilerini dile getirdi. Sağlık Sen Samsun
Şube Başkanı İlhan Öksüz de derginin toplatılması için yasal yollara başvuracaklarını dile
getirdi.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından eği tim yılı sonunda
çıkarılan 'Kılçık' adlı mizah dergisinin Haziran sayısındaki bir karikatür hemşireleri kızdırdı.
Elinde çiçek, gelinlik giymiş bir karikatür yanına "Hemşireler doktorların .... dır/dir/dur/dür"
başlığı ile yazılan 30 maddelik anket tepkilere neden oldu. Anket şıkları arasında yer alan,
"Doktorlar da hemşirelerindir, askerleri, kölesi, başının belası, internken belası doktorken
rüyası, suç ortağı, yardımcısı (saçma bir soru bence) üvey annesi, velinimeti, efendisi, ekürisi,
sevgilileri, talibi, kıskanç yardımcıları, amalesi, miniciği, Esra Erol'u, kamçısı, kılçıkları, gelinin
nedimeleri gibidir, yancısı, muavinidir, kompanzasyon mekanizmasıdır, vücut bulmuş egoları,
yüzüne gülen arkasından dedikodu yapanlarıdır, hem herşeyi hem de hiçbirşeyidir, evlilik için
aday rezervidir, günah keçisidir, küçükken ezer büyüyünce sever, hemşiresidir" diye şıklarla
yapılan karikatür, hemşirelerin tepkilerine neden oldu.
Tıp Fakültesi önünde toplanan hemşireler dergiye tepki gösterdi. Hemşireler adına bir
açıklama yapan Sağlık Sen Samsun Şube Başkanı İlhan Öksöz, "Haddini aşan mizah, edepsiz
gülmecedir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından sözde mizah amacıyla
hazırlanan dergide hemşirelerin ve hemşirelik mesleğinin onuru çiğnenmiş bir meslek
grubuna mizah adı altıda kimlik saldırısı gerçekleştirilmiştir. Gelecekte doktor olarak
insanlara sağlık hizmeti verecek olan ve etik kurallara bağlı olması gereken bu kişilerin
hazıradıkları dergiyi ve mizah anlayışlarını protesto ediyor ve kınıyoruz. Tıp Fakültesi
öğrencileri tarafından mizah adı altında çıkarılan dergide hemşire doktor ilişkisinin
hemşireleri aşağılayıcı bir boyutta sergilenmesi ve bu bakış açısının mesleğe yansıyacağı
endişesi bizi tedirgin etmektedir. Sağlık-Sen olarak her türlü yasal yollara başvurarak onuru
aşağılamaya çalışılan hemşirelerimizin maddi ve manevi haklarını hukuk önünde de
savunmaya devam edeceğiz. Yaşanan bu olayın sağlık camiasında son olmasını umuyoruz.
Bu deginin derhal toplatılması yönünde gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı ifade etmek
isterim" dedi.
SAMSUN TABİP ODASI BAŞKANI
Samsun Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun; “Biz Tabipler odası olarak bu karikatürü şık
bulmadık. Daha dikkatli olunmalıydı. Kılçık dergisi 14 Mart tarihlerinde çıkan çok eski köklere
dayanan bir dergi. Bir mizah dergisidir. Bu dergi tatlı sataşmalar, esprili göndermelerin yer
aldığı tamamı doktorları mizahi bir gözle irdeleyen bir dergi. Hemşirelerle ilgili olan o
karikatür yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir diye düşünüyorum. Bu karikatür içinde
emin olmamakla birlikte düzeltme yayınlanacağına dair bilgim var “ dedi.
OMÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ VE İNTERNLERİ
Medyada tıp öğrencilerinin çıkardığı bir dergide yapılan ankette hemşirelere hakaret
ve aşağılayıcı yakıştırmalar üzerine öğrencilerin kamuoyunu aydınlatma metnidir ;
Tüm sağlık çalışanlarının dikkatine!
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnleri olarak 2016 yılında basılan KILÇIK dergisinde
yazılan hemşireler hakkında cinsiyetçi ve aşalayıcı anketi sorgusuz sualsiz nefretle kınıyoruz.
Kılçık dergisi okulumuzda hocaların da bulunduğu Dekanlığa bağlı bir kuruldan onay aldıktan
sonra basıma gitmektedir. Şu andaki durum dergi editörlerince basım hatası olarak
söylenmiştir. Ancak şunu bilmenizi isteriz ki bu anket hiçbir intörn öğrenci tarafından
doldurulmamış olup, doldurulsa dahi o kuruldan geçme ihtimali yoktur. Bu olaydan
duyduğumuz derin üzüntü ile tüm hemşirelerden özür diliyoruz.
Annemiz, eşimiz , ablamız, kardeşimiz olan hemşirelerimizin sağlık sisteminde her zaman
yanında bulunan birbirine hep destek verecek en yakın ekip arkadaşlarımız olduğunun
bilincindeyiz. Özellikle intörnlere sosyal medyada yapılan hakaret ve karalama
kampanyalarını da kınıyor ve üzülüyoruz.
Yapmadığımız ve destek olmadığımız bir şey için sosyal medyada bize karalama ve linç
kampanyası yapılmaktadır. Hiçbir özlük hakkı, iş tanımı olmayan bizler (intörn hekimler) her
zamanki gibi yine yalnız bırakıldık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri ve İntörnleri
KILÇIK DERGİSİNİN AÇIKLAMASI
Kılçık Dergisi'nin redaksiyonu sırasında düzeltilmiş olmasına rağmen baskı aşamasında
sehven değerli hemşirelerimiz hakkında mizah sınırlarını aşan ifadeler yayımlanmıştır.
Hekimlik ve hemşirelik birbirini tamamlayan, biri olmadan diğerinin varlığının anlamsızlaştığı
iki meslek grubudur. Dolayısıyla böyle bir hatanın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü
duymaktayız. Yaşanan bu olumsuzluk nedeniyle tüm hemşire camiasından özür dileriz.
Görüldüğü üzere konuyla ilgili çeşitli mecralardan bazı beyanlar gelmiştir. Tüm açıklamaları
incelerken bir yandan da bahsi geçen dergi ile ilgili araştırmalar yaptık. Bu araştırmaları derginin
Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarından, dergi hakkındaki birtakım online haberlerden
gerçekleştirdik. Bilgilerimiz hakkındaki tüm kaynakları duyuru sonunda bulabilirsiniz.
Edindiğimiz bilgilere göre Kılçık Dergisi, sayısı 10u geçmeyen ve zannediyoruz ki öğrencilerin bireysel
olarak sorumlu öğretim üyelerine başvurarak girdikleri bir yayın kurulu tarafından senede bir kez
olmak üzere 38 yıldır hazırlanan bir dergi. Genelde fakülteyi, fakültedeki akademisyenleri ve mesleği
hedef&konu alan bir mizah dergisi. İçeriklerini genellikle, kim ne dedi şeklindeki başlıklarla öğretim
görevlileriyle diyaloglar, öğrencilerin yaptıkları anketler, mümkünse öğrencilerin istedikleri kişilerle
röportajlar, öğrencilerden gelen fotoğraflar tarafından oluşuyor. Daha önceki sayıların anketlerinin
bazılarınaysa ulaşmanız hala mümkün. Örneğin:
•
35. sayı anketine ulaşmak için
◦ https://docs.google.com/forms/d/1WDivEw0AtG6RimogjhqyDr1nTP74_UW3DeyzceeJj
NM/viewform
•
36. sayı anketine ulaşmak için
◦
https://docs.google.com/forms/d/1DYe2VGUPA3tyirtZqIUSDJ9FfIjVz9Qa9X9HpIUZfA/vi
ewform
Ayrıca anketler online yapılabildiği gibi aşağıda görüleceği üzere fakültede de yapılmaktadır.
İsteyenler bu anketleri doldurup gönderiyorlar. Belirttiğimiz gibi içerikleri oluştururken de Facebook
hesapları kullanılıyor. Bildiri sonunda derginin bir sayısına da ulaşabileceğiniz bir link eklenmiştir.
Dergiye genel olarak baktığımızda, OMÜ Tıp Fakültesi içerisinde bir kültür oluşmuş ve bu mizah
geleneğin interaktif olarak 38 senedir sürmekte olduğunu görüyoruz. Derginin konuları genelde belli
olup (röportajlar, enler, kim ne dedi şeklinde akılda kalan anektodlar, öğrencilere yapılan birtakım
anket cevapları vb.) içerikler interaktif olarak değişmekte, yayın kurulu tarafından derlenip üst
kurula sunulmakta ve onaylandığı zamanda da çıkmaktadır. Derginin genel içeriğiyle, işleyişiyle ilgili
edindiğimiz bilgiler bunlar. Şimdi de bu malum anketin ortaya çıkışı ve devamında gelen açıklamaları
inceleyelim.
1. Gelen açıklamanın resmi bir adresi bulunmamakta. Hali hazırda OMÜ Tıp Fakültesi resmi web
sayfası tarafından yapılmış bir güncelleme yok. Kaldı ki bu derginin içerisinde sorumlu
öğretim elemanları da var. İfadeye göre dergi dekanlığa da bağlı. O halde neden kurumsal bir
yazı göremiyoruz?
2. Gelen açıklamalarda 'bu anket kesinlikle internler tarafından yapılmamıştır, yapılmış olsa da
geçmesi mümkün değildir.' şeklinde beyanlar var. İntern veya öğrenci tarafından
doldurulması neyi değiştirir? Derginin işleyişinden bahsettik, anketler soru şeklinde
oluşturulup aşağıdaki gibi paragraf boşluğu bırakılıyor öğrenci için. İş bu şekildeyse, gelen
cevaplar ortada, kimse anketin yapılmadığını öne sürmemeli.
3. (https://docs.google.com/forms/d/18pLW0JqrHDBBeHjZ9Z74ypGZ5B3takaTBHvgTHVJ2lc/v
i ewform) Adresinden ankete hala ulaşabilirsiz. 6. soruda bu sorunun varlığı gayet net ortada.
İşte malum soru bu.
4. Gelen açıklamalarda özür beyanından daha kuvvetli olarak 'bize haksız saldırıldı.' sözünün
savunması var. Şu görüntüye 'karikatür' diyen (kaynağa göre), bunun öğrenciler tarafından
doldurulan bir anket olduğunu görmeyen ya da konuya tam vakıf olmayan Samsun Tabip
Odası Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun'dan; hemşireler annemizdir, kardeşimizdir vb.
açıklamalarla hala bir akraba - sosyal arkadaş ililşkisini temellendirmeye çalışan, bir yandan
da ekip birlikteliği vurgusuyla kendisiyle çelişen açıklama sahiplerinden, 'bizim özlük
haklarımız yok.' diye konuşup ne hemşirelerin tanınmayan özlük haklarından ve öğrenci
hemşirelerin sorunlarından bihaber olan bir güruhtan farklı bir açıklama beklemek belki de
bizim suçumuz.
5. Yine de en tatmin edici açıklama net olarak derginin kendi Facebook hesabından geliyor.
Redaksiyon hatası(?) gibi yılda bir çıkan dergide nasıl olabildiği anlaşılamayan bir açıklamayı
içerse de, annemizdir, kardeşimizdir şeklindeki profesyonel olmayan tutumları içermiyor.
6. Açıklamadaki şu noktaları biz birleştirmekte zorlanıyoruz:
•
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnleri olarak 2016 yılında basılan KILÇIK dergisinde
yazılan hemşireler hakkında cinsiyetçi ve aşalayıcı anketi sorgusuz sualsiz nefretle
kınıyoruz.
•
Ancak şunu bilmenizi isteriz ki bu anket hiçbir intörn öğrenci tarafından doldurulmamış
olup, doldurulsa dahi o kuruldan geçme ihtimali yoktur.
•
Yapmadığımız ve destek olmadığımız bir şey için sosyal medyada bize karalama ve linç
kampanyası yapılmaktadır.
Birleştirebilen varsa bize de açıklasın. Biz elbetteki bir kişinin ya da bir grubun suçunu, kendini
bilmezliğini ve etiksizliğini koca bir meslek grubuna mal edecek değiliz. Daha gerçekçi açıklamalar
beklerdik. Sosyal medyada başlatılan 'karalama kampanyası' taraflar bu şekilde mesnetsiz
davranmaya devam ettikçe sonlanmayacaktır. Hekimler hemşirelerin amiri gibi davranmayı kesmez,
hemşireler de birbirinin kuyusunu kazmak ve dedikodu yapmaktansa mesleği icra etmeyi tercih
etmezse bu böyle devam edecektir.
Hemşireler ve hekimler arasında süregelen bir iç çatışma olduğunu ve bunu sayısız etmenin
etkilediğini, bunun bir defakto gerçeklik olduğunu inkar eden hayalperesttir. Elbetteki süreç
içerisinde mesleklerin kendi içindeki gelişmeleriyle, sağlık bakım felsefelerindeki etik anlayışın
güçlenmesiyle, daha multidisipliner yaklaşımların pratikte yer bulmaya başladığı günümüzde, işini
profesyonelce yapan hekim ve hemşireler arasında bu sorun fazla göze batmamaktadır. Ancak bu,
durumun varlığını ve arz ettiği önemi ortadan kaldırmamakta, azaltmamaktadır. Bu tür olaylar da
durumun vehametini gözler önüne sermektedir.
Hemşireler hekimlerin neyidir sorusu bile baştan cehalet ve kibir kokmaktadır. Hadi biz iyi niyetli
olalım, yayıncılar bu anketle öğrencilerin ne düşündüğünü merak eden bilinçli insanlar olsunlar. O
zaman cevapları nereye koyacağız?
Bu iş, isteseniz de istemeseniz de multidisipliner bir iştir. Ülke dışında tüm sağlık disiplinlerinin aynı
çatıda eğitim görmesi gerekliliği, 'interprofessional education, interprofessional collaboration' gibi
başlıklarla Birleşmiş Milletler'de tartışılırken 'eski kafalı' hekimler yetiştiren siz tıp akademisyenleri,
bize göre SUÇLUSUNUZ.
Peki sizce, bu derginin bu basım hatası(!) gündeme gelmemiş olsaydı yine de yayından kaldırılacak
ve beyanda bulunulacak mıydı? Bizce hayır. Kafamızdan mı söylüyoruz. Hayır. Buyrun işte bunlar,
derginin 2014 sayısından görüntüler. 2014'deki öğrenci görüşlerini sansürlemeyip, 2016'dakini
sansürlemek neden?
Kim bilir diğer sayılara da ulaşabilseydik ne 'sansürlenmemiş' yazılar fikirler görecektik. Durum
ortada, gördüğünüz gibi tüm açıklamaları ve belegeleri incelemiş bulunmaktayız. Bu, diyelim ki
gerçekten de redakte olurken çıkarılması unutulmuş bir sayfa olsun. Bu, öğrencilerinizin hemşireler
hakkındaki bu fikirlerini değiştiriyor mu? Siz böyle mi eğitim veriyorsunuz?
Bu işi, uzun çalışma saatlerine, yorucu mesailere, şiddet yanlısı hastalara rağmen profesyonelce
yapan, sağlık sisteminde kimin nerede olduğunu, sınırları bilen tüm hekimleri bu söylemlerden beri
tutuyoruz. Sizlerin yanınızdayız. Ancak sizlerin de bunu bir sorun olarak görüp anlamaya çalışmanız
gerekiyor. Bizim kongrelerimize gelen, sunum yapan birçok değerli hekim tanıyoruz. Bunların içinde
komutanlar da var. Sizlere güveniyoruz ve bu işi beraber yapmaktan onur duyuyoruz.
Bildiriyi bitirmeden önce birkaç önemli noktaya daha parmak basmak istiyoruz.
GELİN, İĞNEYİ BAŞKASINA, ÇUVALDIZI KENDİMİZE BATIRALIM!
Evet, süregelen bir yanlış var. Yaptığımız işin bilinmemesi. Elbetteki işi gücü çay içip dedikodu
yapmak olan hemşirelerden bahsetmiyoruz. Saatlerce acilde hiç oturmadan çalışan, mobbinge
maruz kalan, yoğun bakım nöbetlerinde gözünü kırpmadan hastaların durumlarını dakika dakika
izlemek zorunda olan, bu işin tüm teorik bilgisine ve deneyimine sahip değerli hemşirelerimizden
bahsediyoruz.
Evet bizi görmüyor olabilirler. Evet, yapılan haksızlık. Evet, hak ettiğimiz değeri görmüyoruz. Ancak
burada en büyük fail biziz. Hemşireler, akademisyenler, sendika ve dernek yetkilileri, öğrenciler...
Oturuyoruz. Bazılarımız ben mi kurtaracağım diyip çay içmeye devam ediyor. Teorik yok, daha
öncelerden ne gördüyse o. Yenilik yok, profesyonellik yok. Öğrencisi sadece para için gelmiş. Kendini
küçük görüyor. Önemsemiyor mesleğini. İşte bizi yıkan bunlar. Gelin bu hareketleri eleştirirken ve
gerekli yasal süreçleri devam ettirirken kendimizi de geliştirelim. Oturduğumuz yerden nerede bu
yetkililer diyerek bir yere varamayız.
Kalkma zamanı, değerimizi bilme, kendimizi geliştirme ve birlik olma zamanı... ÖHDER olarak, sağlık
camiasındaki tüm dernekleri, sendikaları, komisyon ve platformları, eğitim kurumlarını, bu ve
benzeri, geçmişte ve günümüzde yaşanan tüm haksızlıklara karşı bir beyan ve geleceğe dair bir bildiri
hazırlamaya çağırıyoruz. Artık bu sorunlara taraflarca değil, hemşire gözüyle bakalım. Artık birlik
olalım!
Öğrenci Hemşireler Derneği
Derginin İlgili Sayfası
Kaynaklar:
1. Türk
Dil
Kurumu
STK
Tanımı:
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=sivil%20toplum%20kurulu
%C5%9Fu&guid=TDK.GTS.53218e70b4ca44.80746571
2. Sağlikcilar.com.tr haberi:
http://www.saglikcilar.com.tr/bir-dergide-hemsirelige-yapilan-cirkinlik/298/
3. Anadolu
Hemşireler
Derneği'nin
ilgili
gönderisi
https://www.facebook.com/Anadoluhemder/photos/a.820299514687081.1073741828.81830915
8
219450/1188765134507182/?type=3&theater
4. Sağlık-Sen Samsun Şubesi Ve Türk Hemşireler Derneği Samsun Şubesi Açıklaması
http://www.dha.com.tr/hemsireleri-kizdiran-karikatur_1264651.html
5. Samsun Tabip Odası Başkanı'nın Açıklaması http://www.haberexen.com/samsun-tabipodasi-baskani-oguz-uzundan-karikatur-tepkisi909898h.htm
6. OMÜ
Tıp
Fakültesi
Öğrencileri
Ve
İnternleri'nin
Açıklaması
http://www.medimagazin.com.tr/hekim/tip-egitimi-tus/tr-tip-ogrencilerinden-anindahemsirelereozur-geldi-2-22-70678.html
7. Kılçık Dergisinin Açıklaması https://www.facebook.com/kilcikdergisi/
8. OMÜ
Dergi
Yayım
Kurulu
http://www.okm.omu.edu.tr/?page=duyuru&id=3475
Duyurusu
(eski)
Kılçık Dergisi Hesapları
Facebook: https://www.facebook.com/kilcikdergisi/
Twitter: https://twitter.com/kilcik_dergisi
Elektronik Posta: [email protected] / [email protected] (Facebook sayfasındaki gönderiden,
doğruluğu kesin değil.)
2014 yılı dergisine ulaşmak için:
https://www.dropbox.com/s/u41i3dhe4ybjc1w/K%C4%B1l%C3%A7%C4%B1k%202014.pdf

Benzer belgeler