BRANCH LESSONS MATH

Transkript

BRANCH LESSONS MATH
TOPICS
Healthy & unhealthy food
Different foods flashcards
Fruits and vegetables vocabulary
Portfolio (food, page 9)
Let’s Go Shopping
How much is it? ( Money theme)
Talking about food pyramid
SHAPES, COLOURS & OPPOSITE
BRANCH LESSONS
YARATICI DRAMA: Duyular ve Duyu
Revision of colours
Çalışmaları
Circle, Sguare, Star, Cylinder
ORFF/MÜZİK: Ritme uygun hareket
Smoth / Rough, Wet / Dry
edebilme
Fresh / Stale, Night / Day
SATRANÇ: Şah ve Piyonu tanıma,
Hungry, Full, Please / No thank you
taşların hareketleri
In / Out
KIDS GYM: Dikkat ve Denge
Renklerin Tekrarı
çalışmaları
Yuvarlak, Kare, Dikdörtgen, Oval,
Üçgen
Islak / Kuru, Bayat / Taze, Gece /
Gündüz
Aç / Tok
SCIENCE – DENEY
MATH
Cabbage and dyed water
experiment
Counting: 1-50
Fruits and vegetable tasting
Recognizing: 12-13
“Hangisi yüzer?” deneyi
Sayma: 1-70
Tanıma: 15-16
Yazma: 5
OKUMA YAZMA
Dil Gelişimi Çalışmaları
Görsel Algılama çalışmaları
Farklı ve benzer olanları
eşleştirme çalışmaları

Benzer belgeler