özgeçmiş - Gedik Üniversitesi

Transkript

özgeçmiş - Gedik Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Zeynep KAYA
2. Doğum Tarihi
:
3. Unvanı
: Yrd.Doç.Dr
4. Öğrenim Durumu
: Doktora
Lise
Lisans
Yüksek Lisans
Araştırma
Alan
Matematik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Çatışma Analizi ve
Çözümü
Üniversite
Robert Kolej
Doğu Akdeniz Üniversitesi
George Mason University Institute
for
Conflict
Analysis
and
Resolution
Yıl
1989
1994
1996
Y. Lisans
Doktora
Uluslararası İlişkiler
Kara Harp Okulu
Bilkent Üniversitesi
Uluslararası Güvenlik ve Terörizm
1997
2010
Derece
5. Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçent Doktor: Gedik Üniversitesi, 2011.
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Kaya, Zeynep “Alliances and Power Distribution During the Balkan Quagmire”, Balkan Social
Science Review,4, 2014 ss253-275.
Kaya, Zeynep “BRICS and Geopolitics: A Match Made in Heaven?” International Relations and
Diplomacy, vol.3, no.6 , 2015, 389-398.
Kaya, Zeynep “Building an Empire: Terrorism vs. Organized Crime” International Relations
and Diplomacy, vol.3, no.7 , 2015, 448-458.
Kaya, Zeynep. “Letting Go: De-radicalization in Egypt” Journal for De-radicalization, No. 6,
2016.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins)
basılan bildiriler.
Kaya, Zeynep. ““Alliances and Power Distribution During the Balkan Quagmire”, International
Conference on the Centenary of the Balkan Wars(1912-1913): Contested Stances, ODTÜ,
Ankara, Türkiye, 23-24 Mayıs 2013.(özet)
Kaya, Zeynep. “Beyond History and Culture: Turkey and Bosnia” European Conference of
Technology and Society, International University of Sarajevo, Saraybosna, 27-28 Haziran
2013.(özet)
Kaya, Zeynep. “BRICS and Geopolitics: A Match Made in Heaven?” Challenges of
Contemporary Governance. 23rd World Congress of Political Science IPSA, Montreal,
Kanada, 19-24 Temmuz 2014.(özet)
Kaya, Zeynep “Truth or dare: International Crisis Group (ICG) and Turkey” XVII Nordic
Political Science Congress , Gothenburg Üniversitesi, Gothenburg, İsveç, 12-15 Ağustos
2014.(özet)
Kaya, Zeynep “A Regional Equation with multiple variables: The United States and the Islamic
State” International Conference on Middle Eastern Studies: New Actors and İssues in PostArab Uprisings, İstanbul, Türkiye, 12-13 Ocak 2015.(özet)
Kaya, Zeynep. “Clash of Identities: The Islamic State and the West” The Middle East and North
Africa Research Cluster Annual Conference Regional Integration vs. National
Disintegration in the Post-Arab Spring Middle East and North Africa, Nottingham Trent
Üniversitesi, İngiltere, 9 Nisan 2015.(özet)
Kaya, Zeynep. , “Pandora’s Box: Energy Security in the Mediterranean”, 1. Uluslararası Avrasya
Enerji Sorunları Sempozyumu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,İzmir, Türkiye, 28-30 Mayıs
2015.(tam metin).
Kaya, Zeynep. “Turkey After The Elections: A Pyrrhic Vıctory?” Second International
Scientific Conference Social Change In The Globalworld , Eylül 2015.Makedonya.(tam metin)
Kaya, Zeynep, “Letting Go: De-radicalization in Egypt” Deconstructing Islamic Terrorism in
Egypt, MENA Program, German Council on Foreign Relations, Berlin, Almanya, 1-3 Ekim
2015.
Kaya, Zeynep “Cypriot Gas: Cooperation/Conflict in the Mediterranean” Exploring Peace, ISA
2016, Atlanta-ABD, 16-19 Mart 2016.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Kaya, Zeynep. “Clash of Identities: The Islamic State and the United States” Integration and
Disintegration in the Post-Arab Spring Middle East içinde yazan, I. El-Anis ve.
N.Underhill, Newcastle: Cambridge Scholars, 2016.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Kaya, Zeynep. “Armenia and Iran: A Symbiotic Relationship”, Review of Armenian
Studies, 21 , Ankara, 2011.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer yayınlar
ÇAKMAK Haydar ve KAYA, Zeynep, ‘’Teknoloji Felsefesi’’ Suç, Savaş ve Terörizm
Üçgeninde Siber Dünya içinde yazan Taner Altunok ve Haydar Çakmak, Ankara, Barış Platin,
2009.ss. 9-22
ALTUNOK, Taner ve KAYA, Zeynep. ‘’Siber Tehditlerle Mücadele’’, Suç, Savaş ve Terörizm
Üçgeninde Siber Dünya içinde yazan Taner Altunok ve Haydar Çakmak, Ankara, Barış Platin,
2009.ss.139-162.
8. Projeler
9. İdari Görevler
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı(2015-… )
İİSBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi(2012- )
Üniversite Burs Komisyonu Üyesi(2013-…)
Yabancı Öğrenci Komisyonu Üyesi(2013-…)
Bologna Komisyonu Üyesi(2013-…)
İİSBF ÇAP Komisyon Başkanı(2013-…)
İİSBF Yatay Geçiş Komisyon Üyesi(2013-…
Erasmus Bölüm Koordinatörü(2015-…)
İ.İ.S.B.F Dekan Yardımcısı (2012-2015)
Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı (2011- 2014)
Üniversite Senatosu İ.İ.B.F Temsilcisi (2011- 2014 )
Uluslararası Ofis ve Erasmus Koordinatörü (2012- 2015)
İİSBF Fakülte Kurulu Üyesi(2011-2014)
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Uluslararası İlişkiler Konseyi(UIK), ISA, APSA, IPSA
11. Ödüller
1996-1999: Bilkent Üniversitesi Tam Burslu öğrenci ve Araştırma Görevlisi
1997 (4 Temmuz-18 Temmuz): The Fund for American Studies and the Greek Association for the
Atlantic and European Cooperation, Halki International Conference(Yunanistan) için tam burs.
1996 Agustos-1996 Aralık: USIP Trans Caucasian Project çerçevesinde George Mason
University(Virginia) Institute for Conflict Analysis ve Resolution (ICAR) merkezinde Yüksek Lisans
Tezi için araştırma bursu. Enstitüde verilen dört ders yükümlülüklerinin tamamlanması.
Conf.501 Introduction to Conflict Analysis,
Conf 609-War, Violence and Conflict Resolution,
Conf.695- Conflict and Literature
Conf.850- Dynamics of the Peace Process
Erasmus Staff Teaching Mobility: Universidade Beira Interior –Covilha Portekiz (7-11 Nisan 2014)
Erasmus Staff Teaching Mobility: University of Peugia-Perugia-İtalya(9-13 Mayıs 2016)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
Uluslararası İlişkiler
Kuramları
Siyasi Tarih I
İlkbahar
Siyasi Tarih II
Dış Politika Analizi
Amerikan Dış Politikası
Uluslararası Güvenlik
Güz
2014-2015
2015-2016
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
3
Öğrenci
Sayısı
Uygulama
0
40
Sosyoloji
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
18
18
2
2
40
50
Siyasi Tarih I
3
0
22
Akademik Araştırma
Teknikleri
Uluslararası İlişkiler
3
0
22
3
0
18
Kuramları
İlkbahar
Siyasi Tarih II
Dış Politika Analizi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Güvenlik
3
3
3
3
0
0
0
0
22
40
22
18
13. Diğer (İş Deneyimleri)
09/2011-Gedik Üniversitesi, İİSBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
10/2010-08/2011 Koza İpek Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş (Müdür)
12/1999-08/2005: Başak Sigorta İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Teknik Departman Şefi
(Yangın, Nakliyat, Kaza, Mühendislik ve Tarım Sigortaları)
12/1996-09/1999: Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Araştırma Görevlisi

Benzer belgeler