SİHİRLİ FASULYELER Bir zamanlar yoksul ve dul bir kadın varmış

Yorumlar

Transkript

SİHİRLİ FASULYELER Bir zamanlar yoksul ve dul bir kadın varmış
SİHİRLİ FASULYELER
Bir zamanlar yoksul ve dul bir kadın varmış. Oğlu çok tembel bir
delikanlı olduğu için paraları yok denecek kadar azmış. ( 22)
Bir gün o kadar zor bir duruma düşmüşler ki, kadıncağız ellerinde kalan
tek mal varlığını, Süt Beyazı isimli ineklerini satmaya karar vermiş.
Oğluna ineği pazara götürüp satabileceği en iyi fiyata satmasını
söylemiş. ( 54)
Delikanlı pazara giderken yolda tuhaf bir yaşlı adama (62) rastlamış.
Yaşlı adam ineğe bir göz atmış ve delikanlıya, “Bak (70) çocuğum, bana
bu ineği verirsen karşılığında sana çok değerli şeyler veririm,” demiş.
Sonra cebinden beş fasulye tanesi çıkarmış. ( 88)
“Fasulye tanesi mi?” demiş delikanlı tereddütle.”(93)
“Ama bunlar sihirli,” demiş yaşlı adam. Adam öyle deyince bu iş(104)
delikanlının aklına yatmış ve fasulyeler karşılığında Süt Beyazı’nı yaşlı
adama vererek yaptığı değiş tokuştan memnun, eve dönmüş. (121)
“Anne! Bak elimde ne var!” diye seslenip olanları anlatmış delikanlı eve
dönünce. Ama annesi ona çok kızmış. Fasulye tanelerini dışarı, eline
geçirdiği tavayı da delikanlıya fırlatmış. Sonra da ceza olsun diye onu
odasına yollamış ve ona yemek vermemiş. (157)
1.okuma:…….dakika/saniye
3.okuma:…… dakika/saniye
kelime
tembel
para
fasulye
delikanlı
Türk
anne
süt
2.okuma:…… dakika/saniye
sesli
sessiz
harfler
harfler
e,e
t,m,b,l
hecelere
ayırma
Tem-bel
hece sayısı
2
Kelime
Kelimeleri cümlede kullanalım
oğlan
anne
fasulye
Süt Beyaz
tava
Soruları metne göre cevaplayını
1-Kimler beraber yaşarmış?
………………………………………………………………………………..........
2-Ana oğulun paraları neden azmış?
…………………………………………………………………………………….
3-Süt beyaz kimin ismi?
…………………………………………………………………………………….
4-Delikanlı Süt Beyaz’ı neyle değiştirmiş?
……………………………………………………………………………………..5-Fasulyeleri görünce
annesi nasıl davranmış?
……………………………………………………………………………………..
6- Metinde kaç pragraf var?
……………………………………………………………………………………
Aşağıdaki bulmacaları cevapları ile eşleştiriniz.
Hangi ayda 28 gün
bulunur.
Kitap kurdu.
Bozuk olduğu halde
tamirciye kim
gitmez.
Defter yaprağı.
Hiç büyümeyen
yaprak hangisidir.
Bütün aylarda.
En akıllı kurt
hangisidir.
Bozuk para.

Benzer belgeler