2014 Yılı Vergi Dairesine Verilen Gelir Tablosu

Transkript

2014 Yılı Vergi Dairesine Verilen Gelir Tablosu
AYEN ENERJİ A.Ş.
31.12.2014 GELİR TABLOSU (TL)
Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup;Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre
düzenlenmemiştir
CARİ DÖNEM (01.01.2014 - 31.12.2014)
A- BRÜT SATIŞLAR
1- Yurtiçi Satışlar
2- Yurtdışı Satışlar
3- Diğer Gelirler
B- SATIŞIN İNDİRİMLERİ (-)
1- Satıştan İadeler (-)
2- Satış İskontoları (-)
3- Diğer indirimler (-)
64.261.587,10
64.261.587,10
-7.021.948,99
-7.020.797,93
-1.151,06
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)
57.239.638,11
-58.423.915,98
-46.296.283,03
-12.127.632,95
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)
1- Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3- Genel Yönetim Giderleri (-)
-1.184.277,87
-7.040.536,48
-2.300.736,27
-4.739.800,21
FAALİYET KARI(ZARARI)
F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3- Faiz Gelirleri
4- Komisyon
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar
6- Menkul Kıymet Satış Gelirleri
7- Kambiyo Karları
8- Faaliyetle ilgili Diğer Gelir ve Karlar
9- Reeskont Faiz Gelirleri
10G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİD. VE ZAR.
1- Reeskont Faiz Giderleri
2- Komisyon Giderleri
3- Karşılık Giderleri
4- Kambiyo Zararları
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
-8.224.814,35
52.290.803,23
24.439.833,16
2.414.728,89
22.167,00
8.780,67
23.964.571,90
1.440.721,61
-26.813.883,23
-26.643.392,32
-170.490,91
-24.477.505,00
-16.899.811,78
-7.577.693,22
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
-7.225.399,35
2.948.619,77
1.407.787,64
1.540.832,13
-1.620.457,31
-1.117.380,60
-503.076,71
-5.897.236,89
K- D.KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜKÜML.KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-5.897.236,89

Benzer belgeler

kanatlı hayvan yemi üretimi için ikinci el makina, ekipman ve teçhizat

kanatlı hayvan yemi üretimi için ikinci el makina, ekipman ve teçhizat KANATLI HAYVAN YEMİ ÜRETİMİ İÇİN İKİNCİ EL MAKİNA, EKİPMAN VE TEÇHİZAT SATIŞ İLANI MÜLKİYETİ ERZİNCAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT OLUP, AŞAĞIDAKİ TABLODA TEKNİK DEĞERLERİ BELİRTİLEN VE MU...

Detaylı

Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak

Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak A- BRÜT SATIŞLAR TOPLAMI -------------------B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1. Satıştan İadeler (-) 2. Satış İskontoları (-) B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) TOPLAMI -----------C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 1. Satıl...

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU T.DAĞ OT.ULŞ.NAKL.İMAR PLN.İŞ.VE TH.SAN.TİC.AŞ

Detaylı

Gelir Tablosu - Ziraat Teknoloji

Gelir Tablosu - Ziraat Teknoloji 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (2.322.671,79) 3-Genel Yönetim Giderleri (-) (10.063.628,94) FAALİYET KARI VEYA ZARARI

Detaylı

2006 II. Dönem

2006 II. Dönem J.) HAYAT TEKNİK BÖLÜMÜNDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ YATIRIM GİDERLERİ A.) YATIRIM YÖNETİM GİDERLERİ – FAİZ DAHİL (-) B.) YATIRIMLAR DEĞER AZALIŞLARI (-) C.) YATIRIMLARIN NAKTE ÇEVRİLMESİ SONUCU...

Detaylı

“Hayal” üretim işletmesinde 10 ve 20 nolu esas gider yerleri ile X ve

“Hayal” üretim işletmesinde 10 ve 20 nolu esas gider yerleri ile X ve Toplam üretim maliyeti Dönem başı yarı mamul stok maliyeti Dönem sonu yarı mamul stok maliyeti (-)

Detaylı