Family member of citizen of the Union or EEA

Transkript

Family member of citizen of the Union or EEA
SPOUSE PARTNER LINKED BY A PARTNERSHIP EQUIVALENT TO A MARRIAGE-PARTNER LINKED BY A
REGISTERED PARTNERSHIP IN ACCORDANCE WITH A LAW CHILDREN UNDER 21 OF A CITIZEN OF THE
EU/EEA/SWITZERLAND
Aile Birleşimi vizesi: Çocuğun 21 yaşından küçük veya Belçika'da yaşayan ebeveynlerden birisinin bakımı
altında olması (ebeveynin/ebeveynlerinin Belçika, EEE veya İsviçre vatandaşı olması veya ebeveynin
Belçika, EEE veya İsviçre vatandaşı ile evli olması) halinde
Gerekli belgeler listesi / Required Documents
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-Pasaportun aslı : 10 yıldan eski olmamalı, içerisinde 2 adet boş vize sayfası bulunmalı ve planlanan dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha fazladan
geçerlilik süresi olmalıdır. Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri,
geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.).
-Valid Passport, The passport should still be valid 3 months further after the expiry of the visa; photocopy of all pages of the passport contain stamps
and visas). Passport must have sufficient space for a visa to be inserted, at least two empty pages are required. If your passport does not comply
with the above your application will be returned to you.
-2 adet Dikkatlice doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu (formun Ingilizce, Fransızca, Almanca veya Flemenkçe doldurulması gerekecektir)
-Two fully completed and signed visa application forms + pictures (Please complete it in French, Dutch, German or English).
-Sonuç belgesi
-Signed declaration on desired language as per visa application submission location
-Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, beyaz fonlu üç adet vesikalık fotoğraf (35X45 abatlarında). Fotoğrafın arkasına isim soyisim
yazılması gerekiyor.
-One extra recent photograph (not older than 6 months) 35x45 in color, preferably biometric type with white background. Please write your name
and last name on the back of the photographs you submit along with your application. Total 3 Photos
-Yabancı oturum kartının okunaklı fotokopisi, yabancı uyruklu kişinin geçici yada sınırsız oturum izni (E card, E+ card, annex 19, annex 8 or annex
8bis)yada eşin Belçika’da 3 aydan fazla kalacağına dair kanıt (Annex 3ter, iş sözleşmesi, kira sözleşmesi, öğrenci belegsi gibi)
-Clear photocopy of alien’s residence permit, residence card for foreign nationals or temporary residence card (E card, E+ card, annex 19, annex 8 or
annex 8bis) or proof that the spouse has the intention to stay more than 3 months in Belgium (Annex 3ter, work contract, lease contract, student
registration,….)
-Belçika’daki eşe ait yeni tarihli ulusal kayıt belgesi. Bu evrakın üstünde eşin bugüne kadar yaptığı tüm evlilikler belirtilmelidir (Extrait récent du
Registre de la Population ou Extrait du Registre National de la personne physique). Bu evraklar belediyeden temin edilebilir. Evrak üzerinde vize
talebine konu olan son evlilik belirtilmek zorunda değildir.
- A recent family record of the alien from the municipal authority in Belgium. This document should indicate the name of your spouse history of his /
her previous marriages. (Extrait récent du Registre de la Population du conjoint/parent en Belgique comprenant l’historique de son état civil –
Recent uittreksel uit het bevolkingregister van de echtgeno(o)t(e)/ouders in België met vermelding van de historiek van de burgerlijke stand).
-Başvuru sahibine ait Nüfüs Müdürlüğünden Nüfus kayıt örneği. Bu evrakın üstünde bugüne kadar yaptığı tüm evlilikler belirtilmelidir.Bu belge
yeminli tercümandan Belçika’nın Kabul ettiği resmi dillerde yada İngilizce diline çevrilmiş olmalıdır.
-A recent document from the Population Register indicating civil status of applicant (details about previous marriages, deaths and divorces, if any).
This document should be presented along with official translation in one of the national languages of Belgium or in English.
-Nufüs: Toplum kağıdı, A Formula+B Formula+ Eğer ölmüş akraba/eş var ise C Formu. Orjinal ve fotokopisi
-Nufüs: A complete relevant A Formula+ B Formula + eventually C Formula in case of deceased spouse/parent + photocopy and translation
-Bir yasa uyarınca kayıtlı bereberlikte: Resmi şekilde kanıtlayın. Düzenli ve devamlı bir beraberlik kanıtı, Bekar ve geçicide olsa başka biri ile ilişkisi
olamdığının kanıtı.
-Partners linked by a registered partnership in accordance with a law should : give an official proof of this partnership; prove they are in a permanent
and stable relationship; prove they are single and not in a permanent relationship with another person
-Durumunuza bağlı olarak: Belçika resmi dillerinden biriyle yazılmış ebeveynlerin boşanma kararı. Eğer çocuk bu işlemde yer almaktaysa çocuğun
velayeti kime ait olduğunu belirtmeniz gerekecektir. Belge Belçika resmi dillerinden biriyle tercüme edilmiş ve dışişleri Bakanlığı veya adli mahkeme
tarafından onaylanmış olmalı. (apostille) aslı ve fotokopisi; Uluslararası Ölüm Kayıt Örneği (Form C) aslı ve 1 adet fotokopisi
-In case spouses had previous marriages earlier: Divorce in Turkey: An official copy of the parents’ divorce ruling or divorce certificate. If children are
included in this ruling, it should be indicated to which parent the custody of the child/children has been granted. Its translation by a sworn translator
in one of the official languages of Belgium or in English. The translation must be authorized by a notary and the Turkish Foreign Ministry or the
Judicial Court (apostille) + 1 photocopy.
Divorce in Belgium: An official copy of the divorce ruling or divorce certificate from Belgium, a certified copy + 1 photocopy
-Ankara Adli Sicil Müdürlüğü tarafından Belçika resmi dillerinden biriyle yazılmış 6 ayı geçmemiş adli sicil kaydı aslı ve fotokopisi. Belge Dışişleri
Bakanlığı veya adli mahkeme tarafından onaylanmış olmalı. (apostille) aslı ve fotokopisi
-A certificate of good conduct (recent not older than 6 months) written in a Belgian national languages or in English, issued from the Judicial Records
Directorate in Ankara and photocopy. The document must be approved by the Foreign Ministry or the Judicial Court (apostille).
-Yaş büyütmesi yapılmış ise, bununla ilgili mahkeme kararı, kararın Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye yeminli tercüman tarafından
tercümesi, tercümenin Apostille ile onaylatılması gerekmektedir.
-If age has been legally increased, the relevant court ruling, translation by a sworn translator in one of the national languages of Belgium or in
English. The translation needs to be authorized by a notary and the Turkish Foreign Ministry or the Judicial Court (apostille) + photocopy
-Eş evlendiği tarihte 18 yaşından küçük ise, anne ve babanın evlenmeye rıza belgesi gerekmektedir. Belge Belçika resmi dillerinden biriyle tercüme
edilmiş ve dışişleri Bakanlığı veya adli mahkeme tarafından onaylanmış olmalı. (apostille) aslı ve fotokopisi. Eş evlendiği tarihte 17 yaşından küçük ise,
Türkiye’de mahkeme onayı gerekmektedir. Belge Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye yeminli tercüman tarafından tercümesi, Apostille
ile onaylatılması gerekmektedir.
-If you are under the age of 18 at the time of your marriage, you need to provide a declaration of consent from your parents. If you are under the
age of 17 at the time of your marriage, a magisterial decree is required
In both cases these documents must be translated into French, Dutch, German or English by a sworn translator. The translation needs to be
authorized by a notary and the Turkish Foreign Ministry (apostille) + photocopy.
-Başvuru sahibine refakat eden, 18 yaşından küçük çocuk var ise: çocukların A formülü doğum kayıt örneği ve Türkiye’deki anne, baba ya da vasinin
“çocuğum yurt dışında temelli kalabilir” diye noter tasdikli muvafakatname, Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye yeminli tercüman
tarafından tercümesi, tercümenin Apostille ile onaylatılması gerekmektedir.
-If there are accompanying children under 18 traveling with the applicant:
The child’s “Formula A official copy of the birth certificate” + photocopy
+ a notarized permission letter from the parents or guardian in Turkey with the statement: “I allow my child to live abroad with his father / her
Evet
Hayır
mother…“, translation of this document into one of the national languages of Belgium or in English. This document must be approved by the Foreign
Ministry or the Judicial Court (apostille) + photocopy.
15
16
-Bütün evrakların fotokopisi (Bütün evrakları aynı sıralamada sunmanız gerekmekte)
-Photocopy of the complete file (the documents listed above must be organized in the mentioned order).
-Vize ve servis ücreti (nakit ve türk lirası olarak başvuru ofisimizde ödenecektir)
-Service fee amount (to be paid in cash in Turkish Liras).
Not: Bunun ayrıntılı bir liste olmadığını unutmayınız / Please note: This is not an exhaustive list
Belçika Elçiliği, Ankara / Belçika Başkonsolosluğu, İstanbul gerekli gördüğü takdirde başka ek belgeler talep etme hakkına sahiptir. Lütfen unutmayınız ki
Vize/Göçmenlik Bürosu çalışanı gerektiğinde başvuru sonuçlandırmadan önce Belçika Elçiliği, Ankara’da veya Belçika Başkonsolosluğu, İstanbul’da bireysel
mülakata çağırabilir / The Embassy of Belgium, Ankara / Consulate General of Belgium, Istanbul has the right to ask for any other additional documents it
considers necessary.Please note that a Visa / Immigration officer may require a personal interview at The Embassy of Belgium Ankara or Consulate General
of Belgium, in Istanbul respectively, prior to a decision being taken on your application.
Not: yukarıda belirtilen belgelerin verilmiş olması vizenin verileceğini garanti etmez / Note: the provision of all the documents listed above, in no way
guarantees that a visa will be granted
Başvuru sahibinin imzası / Name and Signature of Applicant
VAC personelin imzası / Name and Signature of VFS Staff

Benzer belgeler

Father or mother of a Minor recognized as a refugee or

Father or mother of a Minor recognized as a refugee or uittreksel uit het bevolkingregister van de vluchteling in België) -A recent family record of the refugee from the municipal authority in Belgium. (Extrait récent du Registre de la Population du re...

Detaylı

AFS Öğrenci Vizesi

AFS Öğrenci Vizesi visas). Passport must have sufficient space for a visa to be inserted, at least two empty pages are required. If your passport does not comply with the above your application will be returned to yo...

Detaylı

ÖĞRENİM VEYA AB`NİN EĞİTİM, ÖĞRENİM VEYA

ÖĞRENİM VEYA AB`NİN EĞİTİM, ÖĞRENİM VEYA -Valid Passport, The passport should still be valid 3 months further after the expiry of the visa; photocopy of pages of the p assport containing visas to Schengen countries). Passport must have su...

Detaylı