Tatartenliste Türkisch

Transkript

Tatartenliste Türkisch
Tatartenliste Türkisch
Mehrfach
Anstiftung
Gehilfenschaft
Versuch
Fahrlässigkeit
Birden fazla
Suça teşvik
Yardım ve yataklık
Teşebbüs
Taksir
Art. 117 StGB
Art. 123 1 StGB
Art. 123 2 2 StGB
Art. 123 2 3 StGB
Art. 125 1 StGB
Art. 125 2 StGB
Art. 126 StGB
Art. 127 StGB
Art. 128 StGB
Art. 128bis StGB
Art. 129 StGB
Art. 133 StGB
Art. 134 StGB
Art. 135 StGB
Art. 136 StGB
Art. 137 StGB
Art. 138 StGB
Art. 139 1 StGB
Art. 139 2 StGB
Art. 139 3 2 StGB
Art. 141 StGB
Art. 141bis StGB
Art. 142 StGB
Art. 143 StGB
Art. 143 bis StGB
Art. 144 1 StGB
Art. 144 2 StGB
Art. 144 3 StGB
Art. 144bis 1 1 StGB
Art. 144bis 1 2 StGB
Art. 144bis 2 2 StGB
Art. 145 StGB
Art. 146 1 StGB
Art. 146 2 StGB
Art. 147 1 StGB
Art. 147 2 StGB
Art. 148 1 StGB
Art. 148 2 StGB
Art. 149 StGB
Art. 150 StGB
Art. 150bis StGB
Art. 151 StGB
Art. 155 1 StGB
Art. 155 2 StGB
Art. 156 StGB
Art. 157 StGB
Art. 158 StGB
Art. 160 1 1 StGB
Taksirle adam öldürme
Basit yaralama
Basit yaralama (zehirleyerek, silah veya tehlikeli bir nesne ile)
Basit yaralama (savunmasız veya himaye altındaki bir şahsın aleyhine)
Taksirle yaralama
Taksirle yaralama (ağır yaralama)
Saldırganlık
Mahsur bırakma
Yardım yükümlülüğünü yerine getirmeme
Yanlış alarm
Yaşamı tehlikeye atma
Kavga
Saldırı
Şiddet uygulama
Çocuklara sağlığa zararlı maddeler verme
Haksız iktisap
Zimmetine geçirme
Hırsızlık
Nitelikli hırsızlık
Çete halinde hırsızlık
Zimmetine mal geçirme
Varlıkların haksız kullanımı
Haksız enerji kullanımı
Yetkisiz veri temin etme
Veri işleme sistemine yetkisiz girme
Mala zarar verme
Mala zarar verme (toplu eylem)
Mala zarar verme (büyük hasarlar)
Verilere zarar verme
Verilere zarar verme (büyük hasarlar)
Verilere nitelikli zarar verme
İpotekleri ve alıkonulan nesneleri zimmete geçirme ve bunlara dair güveni kötüye
kullanma
Dolandırıcılık
Nitelikli dolandırıcılık
Dolandırıcılık maksadıyla bir veri işleme tesisini kötüye kullanma
Nitelikli dolandırıcılık maksadıyla bir veri işleme tesisini kötüye kullanma
Çek ve kredi kartlarını kötüye kullanma
Çek ve kredi kartlarını nitelikli kötüye kullanma
Hile
Bir hizmeti hile ile elde etme
Şifrelenmiş hizmetleri yetkisiz deşifre etme maksatlı malzemelerin üretme ve dolaşıma sürme
Art niyetli olarak servete zarar verme
Üründe sahtecilik
Üründe nitelikli sahtecilik
Şantaj
Vurgunculuk
Aslına uygun olmayan ticari işlemler
Çalıntı mal alma, bulundurma ve satma
Art. 160 2 StGB
Art. 162 StGB
Art. 163 StGB
Art. 164 StGB
Art. 169 StGB
Art. 172ter StGB
Art. 173 StGB
Art. 174 1 StGB
Art. 174 2 StGB
Art. 177 StGB
Art. 179 StGB
Art. 179bis StGB
Art. 179ter StGB
Art. 179quater StGB
Art. 179sexies StGB
Art. 179septies StGB
Art. 179novies StGB
Art. 180 StGB
Art. 181 StGB
Art. 186 StGB
Art. 187 StGB
Art. 188 StGB
Art. 194 StGB
Art. 195 StGB
Art. 197 StGB
Art. 198 StGB
Art. 199 StGB
Art. 217 StGB
Art. 220 StGB
Art. 222 StGB
Art. 223 1 1 StGB
Art. 223 2 StGB
Art. 225 StGB
Art. 226 StGB
Art. 231 1 1 StGB
Art. 231 2 StGB
Art. 237 1 1 StGB
Art. 237 2 StGB
Art. 238 1 StGB
Art. 238 2 StGB
Art. 240 2 StGB
Art. 241 StGB
Art. 242 StGB
Art. 244 StGB
Art. 245 StGB
Art. 251 StGB
Art. 252 StGB
Art. 253 StGB
Art. 254 StGB
Art. 258 StGB
Art. 259 StGB
Art. 260 StGB
Art. 260bis 122 StGB
Art. 260bis 140 StGB
Art. 260bis 183 StGB
Art. 260bis 185 StGB
Art. 260bis 221 StGB
Art. 261 StGB
Art. 261bis StGB
Art. 262 StGB
Art. 263 StGB
Art. 279 StGB
Çalıntı malı nitelikli alma, bulundurma ve satma
Üretim ve ticari sırların ihlali
Hileli iflas ve ipotek dolandırıcılığı
Servetin azaltılması yoluyla alacaklıyı zarara uğratma
Haciz yoluyla alınan varlıklar üzerinde hak sahibi olma
Mal varlığına karşı işlenen cüzi suç
Karalama
İftira
İftira (planlı)
Hakaret
Yazışma sırrının ihlali
Yabancı konuşmaları dinleme ve kaydetme
Konuşmaları yetkisiz kaydetme
Kayıt cihazlarıyla mahrem ve özel alanın ihlali
Dinleme, ses ve resim kayıt cihazlarını dolaşıma sokma ve tavsiye etme
Telekomünikasyon tesisini kötüye kullanma
Yetkisiz olarak şahsi veriler sağlama
Tehdit
Cebir kullanma
Haneye tecavüz
Çocukların cinsel istismarı
Birine veya birilerine bağımlı olanların cinsel istismarı
Teşhircilik
Fuhşa teşvik
Pornografi
Cinsel taciz
İzinsiz fuhuş icrası
Bakım yükümlülüklerinin ihmali
Çocuk kaçırma
Taksirle yangına sebebiyet verme
Patlamaya sebebiyet verme
Taksirle patlamaya sebebiyet verme
Kasıt olmadan zehirli gazlar ve patlayıcılarla tehlikeye mahal verme
Patlayıcı madde ve zehirli gazlar üretme, saklama ve temin etme
İnsani hastalıkları yayma
Taksirle insani hastalıkları yayma
Trafiği aksatma
Taksirle trafiği aksatma
Demir yolu ulaşımını aksatma
Taksirle demir yolu ulaşımını aksatma
Paralarda sahtecilik (özellikle hafif durumlar)
Sahte para düzenleme
Tedavüle sahte para sokma
Sahte parayı tedavüle sokma, edinme ve saklama
Resmi evraklarda sahtecilik
Evrakta sahtecilik
Kimlikte sahtecilik
Sahte bir belgelemeyi hile ile elde etme
Belgelerde tahrif
Halkı tehdit etme ve tehlikeye atma
Kamuyu suça veya şiddete teşvik etme
Ülkede barışı bozmaya karşı işlenen cürüm
Ceza gerektiren hazırlık eylemleri (ağır yaralama için)
Ceza gerektiren hazırlık eylemleri (gasp için)
Ceza gerektiren hazırlık eylemleri (kaçırma için)
Ceza gerektiren hazırlık eylemleri (rehine alma için)
Ceza gerektiren hazırlık eylemleri (kundaklama için)
İnanç özgürlüğüne karşı işlenen cürüm
Irk ayrımcılığı
Ölülere veya mezarlara karşı işlenen cürüm
Kendinden kaynaklanan kusurla cezai ehliyet olmaksızın bir cürümde bulunma
Seçim ve oy kullanmayı engelleme ve aksatma
Art. 280 StGB
Art. 281 StGB
Art. 282 StGB
Art. 282bis StGB
Art. 283 StGB
Art. 285 StGB
Art. 286 StGB
Art. 287 StGB
Art. 289 StGB
Art. 290 StGB
Art. 292 StGB
Art. 293 StGB
Art. 294 StGB
Art. 295 StGB
Art. 303 StGB
Art. 304 StGB
Art. 305 StGB
Art. 305bis StGB
Art. 307 StGB
Art. 312 StGB
Art. 314 StGB
Art. 320 StGB
Art. 321 StGB
Art. 323 StGB
Art. 324 StGB
Art. 332 StGB
UeStG
§ 16 UeStG
Art. 21 ARV1
Art. 28 ARV2
Art. 115 1A AuG
Art. 115 1B AuG
Art. 115 1C AuG
Art. 115 1D AuG
Art. 115 2 AuG
Art. 116 1A AuG
Art. 116 1A+3A AuG
Art. 116 1A+3B AuG
Art. 116 1ABIS AuG
Art. 116 1ABIS+3A AuG
Art. 116 1ABIS+3B AuG
Art. 116 1B AuG
Art. 116 1B+3A AuG
Art. 116 1B+3B AuG
Art. 116 1C AuG
Art. 116 1C+3A AuG
Art. 116 1C+3B AuG
Art. 117 1 AuG
Art. 117 2 AuG
Art. 118 1 AuG
Art. 118 1+3A AuG
Art. 118 1+3B AuG
Art. 118 2 AuG
Art. 118 2+3A AuG
Art. 118 2+3B AuG
Art. 119 1 AuG
Art. 120 1 AuG
Art. 19a BetmG
Art. 20 1 BetmG
Art. 19 1 BetmG
Art. 40 1 BSG
Art. 40 2 BSG
Seçme ve seçilme hakkına müdahale
Seçimlerde rüşvet
Seçimlerde sahtecilik
Oy avcılığı
Oy kullanma ve seçim sırlarının ihlali
Resmi makamlara ve memurlara karşı şiddet ve tehdit
Resmi işlemleri engelleme
Resmi kurum yetkilerini gasp etme
Resmi haczin önüne geçme
Mühür suçu
Resmi kararlara itaatsizlik
Gizli resmi görüşmeleri neşretme
Bir eylem yasağına veya irtibat ya da bölüm yasağına riayet etmeme
Denetimli serbestliğe veya bununla ilgili emirlere riayet etmeme
Yanlış ithamda bulunma
Yasaların uygulanmasında yanıltmaca
Yataklık
Kara para aklama
Yalancı şahitlik
Yetkiyi kötüye kullanma
Görevde sahtecilik
Görev sırrının ihlali
Meslek sırrının ihlali
Borçlunun haciz ve iflas sürecinde itaatsizliği
Üçüncü şahsın haciz ve iflas sürecinde itaatsizliği
Bir bulgu hakkında bildirimde bulunmama
UeSTG'ye aykırı eylem (Kantonların kabahatler ceza kanunu)
Hizmeti güçleştirme
Sürücü yönetmeliğine karşı kabahat ARV1
Sürücü yönetmeliğine karşı kabahat ARV2
Hukuka aykırı olarak ülkeye giriş
Hukuka aykırı olarak ikamet
İzinsiz çalışma
Sınır geçiş noktaları bağlamında hukuka aykırı giriş ve çıkış
Hukuka aykırı olarak yurt dışına çıkış
Hukuka aykırı giriş, çıkışın veya hukuka aykırı ikametin teşviki
Hukuka aykırı giriş, çıkışın veya hukuka aykırı ikametin teşviki (zenginleşme niyeti)
Hukuka aykırı giriş, çıkışın veya hukuka aykırı ikametin teşviki (ilerlemiş fiil)
Hukuka aykırı giriş, çıkışın veya hukuka aykırı ikametin teşviki
Hukuka aykırı giriş, çıkışın veya hukuka aykırı ikametin teşviki (zenginleşme niyeti)
Hukuka aykırı giriş, çıkışın veya hukuka aykırı ikametin teşviki (ilerlemiş fiil)
İzinsiz çalışmanın teşviki
İzinsiz çalışmanın teşviki (zenginleşme niyeti)
İzinsiz çalışmanın teşviki (ilerlemiş fiil)
Hukuku aykırı yurt dışına çıkışın teşviki
Hukuku aykırı yurt dışına çıkışın teşviki (zenginleşme niyeti)
Hukuku aykırı yurt dışına çıkışın teşviki (ilerlemiş fiil)
Yabancıları izinsiz olarak istihdam etme
Yabancıları izinsiz olarak tekrar tekrar istihdam etme
Resmi makamları aldatma
Resmi makamları aldatma (zenginleşme niyeti)
Resmi makamları aldatma (ilerlemiş fiil)
Sahte evlilik alanında aldatma
Sahte evlilik alanında aldatma (zenginleşme niyeti)
Sahte evlilik alanında aldatma (ilerlemiş fiil)
Sınırlamaya riayet etmeme
Federal Yabancılar Kanununa karşı cüzi aykırı eylemler
Uyuşturucu Maddeler Kanunu Madde 19a uyarınca kabahatler
Uyuşturucu Maddeler Kanunu Madde 20 Fıkra 1 uyarınca suçlar
Uyuşturucu Maddeler Kanunu Madde 19 Fıkra 1 uyarınca suçlar
İç sularda gemi seferlerine dair federal kanun uyarınca kabahatler
İç sularda gemi seferlerine dair federal kanun uyarınca suçlar (ulaşım düzenlemelerinin kaba ihlali)
Art. 86 EBG
Art. 14 GewR
Art. 70 GSchG
Art. 71 GSchG
Art. 38 – 42 LG
Art. 44 LG
Art. 47 LMG
Art. 48 LMG
Art. 14 1 NSAG
Art. 57 PBG
Art. 19 SDR
Art. 20 SDR
Art. 21 SDR
Art. 22 SDR
Art. 37 1 1 SprStG
Art. 37 12, 37 2, 38
SprStG
Art. 90 1 SVG
Art. 90 2 SVG
Art. 90 3 SVG
Art. 91 1A SVG
Art. 91 1B SVG
Art. 91 1C SVG
Art. 91 2A SVG
Demir yolu kanunu uyarınca kabahatler
Yolcunun mesleki faaliyetlerine dair federal kanun uyarınca kabahatler
Kara sularının korunmasına dair federal kanuna aykırı suçlar
Kara sularının korunmasına dair federal kanun uyarınca kabahatler
Loto ve nitelikli şans oyunlarına dair federal kanun uyarınca kabahatler
Loto ve nitelikli şans oyunlarına dair federal kanun uyarınca kabahatler (tekerrür)
Gıda ve tüketim eşyalarına dair federal kanuna aykırı suçlar
Gıda ve tüketim eşyalarına dair federal kanun uyarınca kabahatler
Ulusal kara yolu harçları kanununa aykırı kabahatler
Yolcu taşıma kanunu uyarınca kasti kabahatler
Malların nakliyesine dair hükümlerin ihlali (tehlikeli mallar)
Malların kullanımına dair hükümlerin ihlali (tehlikeli mallar)
Malların sevkine dair hükümlerin ihlali (tehlikeli mallar)
Sevkiyatçının ve taşıt sahibinin hukuka aykırı fiilleri (tehlikeli mallar)
Patlama riski olan maddelere dair federal kanuna aykırı suçlar
Patlama riski olan maddelere dair federal kanun uyarınca kabahatler
Art. 91 2B SVG
Art. 91A 1 SVG
Trafiğe çıkmaya uygun olmayan hallerde araç kullanma (motorlu taşıt, diğer nedenler)
Araç kullanmaya salahiyetsizliğin tespitine dair tedbirleri boşa çıkarma (motorlu taşıt
sürücüsü)
Araç kullanmaya salahiyetsizliğin tespitine dair tedbirleri boşa çıkarma (motorsuz taşıt)
Kazalarda yükümlülüğe aykırı davranış
Kazalarda yükümlülüğe aykırı davranış (sürücünün kaçması)
İşletme güvenliğini kasten olumsuz yönde etkileme
İşletim güvenliği olmayan bir taşıtı kullanma
İşletim güvenliği olmayan bir taşıtı devretme
Kullanım amaçlı bir motorlu taşıt hırsızlığı
Çalıntı bir motorlu taşıtı kullanma
Çalıntı bir motorlu taşıtta birlikte yolculuk
Kullanım amaçlı bir motorlu taşıt hırsızlığı (aile)
Bir motorlu taşıtı kullanmada güveni suistimal etme
Bir motosikleti veya bisikleti yetkisiz kullanma
Bir motosikleti veya bisikleti yetkisiz kullanma (aile)
Sürücü belgesi olmadan motorlu bir taşıt kullanma
Art. 91A 2 SVG
Art. 92 1 SVG
Art. 92 2 SVG
Art. 93 1 SVG
Art. 93 2A SVG
Art. 93 2B SVG
Art. 94 1A SVG
Art. 94 1B1 SVG
Art. 94 1B2 SVG
Art. 94 2 SVG
Art. 94 3 SVG
Art. 94 41 SVG
Art. 94 42 SVG
Art. 95 1A SVG
Art. 95 1B SVG
Art. 95 1C SVG
Art. 95 1D SVG
Art. 95 1E SVG
Art. 95 2 SVG
Art. 95 3A SVG
Art. 95 3B SVG
Art. 95 3C SVG
Art. 95 4A SVG
Art. 95 4B SVG
Art. 96 1A SVG
Art. 96 1B SVG
Art. 96 1C SVG
Art. 96 21 SVG
Art. 96 3+1A SVG
Art. 96 3+1B SVG
Art. 96 3+1C SVG
Art. 96 3+21 SVG
Art. 97 1A SVG
Art. 97 1B SVG
Trafik düzenlemelerinin ihlali
Trafik düzenlemelerinin kaba ihlali
Trafik düzenlemelerinin nitelikli kaba ihlali
Trafiğe çıkmaya uygun olmayan hallerde araç kullanma (motorlu taşıt, alkollü)
Yasağa riayet etmeme, alkollü olarak araç kullanma
Trafiğe çıkmaya uygun olmayan hallerde araç kullanma (motorsuz taşıt)
Trafiğe çıkmaya uygun olmayan hallerde araç kullanma (motorlu taşıt, nitelikli nefes alkolü veya kanda
alkol oranı)
Bir motorlu taşıtı ehliyetin verilmemesi, el konulması veya tanınmasına rağmen kullanma
Bir motorlu taşıtı deneme amaçlı yürürlükten kalkmış sürücü belgesi ile kullanma
Öğrenci sürüşlerini izin verilmeyen şekilde gerçekleştirme
Bir motorlu taşıtı gerekli ehliyete sahip olmayan bir sürücüye devretme
Bir motorlu taşıtı deneme amaçlı tarihi geçmiş sürücü belgesi ile kullanma
Sürücü belgesi ile bağlantılı olan bir yükümlülüğe veya sınırlamaya riayet etmeme
Bir öğrenci sürüşü esnasında izin verilmeyen refakat
Sürücü eğitim belgesi olmadan mesleki amaçlı sürüş dersi
Sürüş yasağına rağmen bir bisikleti kullanma
Sürüş yasağına rağmen bir hayvanlı taşıtı kullanma
Sürücü belgesi veya plaka olmadan araç kullanma
İzinsiz araç kullanma
Yükümlülüklere riayet etmeden araç kullanma
Mali mesuliyet sigortası olmadan araç kullanma
Sürücü belgesi veya plaka olmadan aracı kullandırtma
İzinsiz araç kullandırtma
Yükümlülüklere riayet etmeden araç kullandırtma
Mali mesuliyet sigortası olmadan araç kullandırtma
Ehliyeti ve / veya plakaları kötü amaçlı kullanma
Ehliyeti ve / veya plakaları teslim etmeme
Art. 97 1C SVG
Art. 97 1D SVG
Art. 97 1E SVG
Art. 97 1F SVG
Art. 97 1G SVG
Art. 98 A und B SVG
Art. 98 C SVG
Art. 98 D SVG
Art. 98A 1A SVG
Art. 98A 1B SVG
Art. 98A 3A SVG
Art. 98A 3B SVG
Art. 98A 3C SVG
Art. 99 SVG
Art. 26 1 TSchG
Art. 26 2 TSchG
Art. 28 1, 28 3 TSchG
Art. 28 2 TSchG
Art. 47 1A–C, 48 1A–C
TSG
Art. 47 2 TSG
Art. 60 USG
Art. 61, 61A USG
Art. 23 UWG
Art. 24 UWG
Art. 32A VEP
Art. 96 VRV
Art. 219 VTS
Art. 60 VVV
Art. 143 VZV
Art. 145 4 VZV
Art. 145 5 VZV
Art. 146 VZV
Art. 147, 149 VZV
Art. 33 1, 33 3 WG
Art. 33 2, 34 1 WG
Art. 258 ZPO
Ehliyeti ve / veya plakaları kötü amaçlı devretme
Ehliyeti ve / veya izni hile yoluyla elde etme (kara yolu ulaşımı)
Sahte plaka veya plakalarda sahtecilik
Yanlış veya sahte plakaları kullanma
Plakaları hukuka aykırı olarak elde etme
Bir sinyal veya işaretlemede izin verilmeyen davranış
Bir sinyalin istemeyerek hasara uğramasını bildirmeme
Bir sinyali veya işaretlemeyi izin verilmeyen şekilde yerleştirme
Trafik kontrolleri için uyarıya yönelik düzeneklere yasak olan şekilde davranma
Trafik kontrolleri için uyarıya yönelik düzeneklere yasak olan şekilde davranmaya yardımcı olma
Trafik kontrolleri için umumi uyarı
Trafik kontrolleri için uyarıya yönelik bir hizmet sunma
Trafik kontrolleri için uyarıya yönelik düzenekleri başka amaç için kullanma
Kara yolu ulaşımına dair federal kanuna aykırı fiiller
Hayvanlara eziyet
Taksirle hayvanlara eziyet
Hayvan hakları kanununa aykırı fiiller
Hayvan hakları kanununa aykırı taksirli fiiller
Hayvan hastalıkları ile mücadeleye ilişkin federal kanun uyarınca kabahatler
Hayvan hastalıkları ile mücadeleye ilişkin federal kanun uyarınca suçlar
Çevrenin korunmasına dair federal kanuna aykırı suçlar
Çevrenin korunmasına dair federal kanun uyarınca kabahatler
Haksız rekabetin engellenmesine dair federal kanun uyarınca suçlar
Haksız rekabetin engellenmesine dair federal kanun uyarınca kabahatler
Serbest dolaşımın uygulamaya alınmasına dair yönetmeliğe aykırı fiiller
Trafik düzenlemeleri yönetmeliği uyarınca kabahatler
Kara yolu taşıtlarının teknik gereksinimlerine dair yönetmelik uyarınca kabahatler
Kara yolu ulaşımında mali mesuliyet sigortası ve sigortalara dair yönetmelik uyarınca
kabahatler
Trafiğe girişe izin verilmesine dair yönetmelik uyarınca kabahatler
Mali mesuliyet sigortası olmadan bir motosikleti kullanma
Şahısların ve taşıtların trafiğe girişine izin verilmesine dair yönetmelik uyarınca kabahatler
Özürsüz olarak trafik dersine katılmama
Şahısların ve taşıtların trafiğe girişine izin verilmesine dair yönetmelik uyarınca kabahatler
Silahlar kanununa aykırı suçlar
Silahlar kanunu uyarınca kabahatler
Gayrimenkullerde zilyetliğin ihlali yasağına aykırı fiiller

Benzer belgeler

Genel Satış Koşulları

Genel Satış Koşulları Teslimatta ve Mallar’ın yükleme-boşaltımı, kullanımı, karıştırılması, değiştirilmesi, birleştirilmesi, işlenmesi, taşınması, depolanması, ithalatı ve (yeniden) satışı sırasında (“Kullanım”), Müşter...

Detaylı

DRAMMEN

DRAMMEN yükümlülüğü kapsamında izin için başvurmak zorundalar. Eğitim kanunu § 2-11 in yükümlü eğitimden izinli olma konusundaki kesin hükmü şöyle: Geçerli sebeplerin olması halinde, yapılan başvuruya, bel...

Detaylı