orıon echo - Emos Group

Transkript

orıon echo - Emos Group
ORION ECHO
ECH0201
Kullanıcı Kitapçığı
Ver. 1.03
FOKS Otomatik Kontrol Sistemleri LTD. ŞTİ.
ISO 9001:2000 TR 853-QC
www.foks.com.tr
İÇİNDEKİLER
1.0. Orion ECH 0201 Ultrasonic Seviye Transmitteri
1.1. Ech_0201 Dc Hata Kontrolü Özellikleri
1.2. Uygulamalar
1.3. Teknik Özellikler
1.4. Ech_0201 Program Kurulumu
2.0. Mekanik Montaj
3.0. Orion Echo 0201 Ultrasonik Boyutları
4.0. Kullanım İçin Kablo Bağlantı Şeması
4.1. Programlama İçin Kablo Bağlantı Şeması
5.0. Cihaz Üstü Bildiri Ledleri
5.1. Program Ayarları
5.2. Comm
5.3.0. Ayarlanabilir Parametrik Değerler
5.3.1. Type
5.3.2.Mps
5.3.3. Filter
5.3.4. Temp Off
5.3.5. Level Ref
5.3.6. Span Min
5.3.7. Span Max
5.4.0.Anlık Değerlere Ait Gösterge
5.4.1.Distance
5.4.2. Level
5.4.3. Current
5.4.4. Temp
5.4.5. Resmi Uygunluk
FOKS Otomatik Kontrol Sistemleri LTD. ŞTİ.
ISO 9001:2000 TR 853-QC
www.foks.com.tr
3
3
3
3
4
4
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2
1.0. ORION ECH 201 Ultrasonic Seviye Transmitteri
•
•
•
•
ECH_0201_DC tipi ultrasonik seviye transmitterleri; Ultrasonik sensör, sinyal
çevirici ( Transducer ), seviye kontrolörü ( Level Controller ),bilgisayar arayüzü
ile programlanan, IP68 PP kasa içindedir.
Transmitter 15-30 VCD beslemelidir; bir adet digital giriş / Data (senclatch),bir adet 4-20 mA çıkış barındırır.
Filtre özelliği, dönen ekoları kontrol ederek işleme alır ve enterferansları eler.
Ölçülen değeri seviye veya mesafe olarak iletebilir.
1.1. ECH_0201_DC Hata Kontrolü Özellikleri:
Sinyal kaybı, enerji kaybı, minimum ve maksimum seviye alarmı tanımlanabilen süre
sonunda hata ledini yakar, filtre özelliği dönen ekoları kontrol ederek işleme alır ve
enterferansları eler. Konfigürasyon yazılımı ve ara kablosu ile filtre sayısı , ölçüm
mesafesi , seviye ölçümü için referans derinlik , ölçüm sıklığı , 4-20mA
ölçeklendirmesi konfigüre edilebilir. Karıştırıcı içeren tanklar için Senc_latch girişine
sensor önünün kapandığına dair bir sinyal verilir ise en son değeri hafızasına alıp
analog çıkışı son değerde sabit tutar ve sinyal gittikten sonra tekrar çıkışı aktif ederek
mikser kolu sıyırıcı içeren uygulamalarda kullanılabilir. Tek bir tanka birden fazla
yedekli transducer takılacağı zaman senc-latch girişleri ölçme izni olarak kullanılarak
sıra ile ölçüm alınıp karşılaştırılıp ölçüm güvenliği arttırılabilir.
1.2. Uygulamalar
•
•
•
•
•
•
Açık, kapalı tanklarda temassız sürekli seviye,
Mikser içinde seviye ölçümü,
Mesafe ve hareket kontrolü,
Su mühendisliği, Su arıtma ve proses teknolojisi,
Gıda endüstrisi,
Kimya ve İlaç endüstrisi
1.3. Teknik Özellikler
Besleme Voltajı
Analog Çıkış
Serial Com / Senc-Latch
Çalışma Sıcaklığı
Prob Koruma Sınıfı
Çözünürlük
Doğrusallık
Ölçüm Hızı
Çalışma Basıncı
Ölçüm
Ses Koni Açısı
Sensor Frekansı
Kompanzasyon
: 24V DC +- %30 / 2W Max
: 4-20mA İzoleli 2kv 14bit
: RS232 interface ile + 24VDC dijital giriş
: -10 °C to +60 °C
: IP68
: 14Bit/4-20mA
: %0,6 dan iyi
: Ölçüm mesafesine göre saniyede 50 adet
(Maksimum)
: 3 Bar Maksimum
: 20cm (min),4m (max) ( Su yüzeyi için )
: 10 Derece Maksimum
: 75 Khz
: Ortam ısı değişiminin ses yayılım hızı üzerindeki
etkisi
FOKS Otomatik Kontrol Sistemleri LTD. ŞTİ.
ISO 9001:2000 TR 853-QC
www.foks.com.tr
3
1.4. ECH_0201 Programı ve Kurulumu
Programın kurulumu için gerekli olan bilgisayarda Windows Xp kurulu olması ve bir
adet Seri port ya da USB-Seri Port dönüştürücünün olması gereklidir. Program USART
haberleşmesini kulllanır. Program kurulumu windows arayüzünde direkt yüklemelidir.
2.0. Mekanik Montaj
Koruma sınıfı IP68’dır. Ölçüm alanı boş olmalı ve iç basınç +3 bar’dan
fazla olmamalıdır. Çalışma şartları -10°C ila +60°C sıcaklık ve %95 RH neme
kadardır. Her yükseklikte açık rezervuar, silo, tank vb. montajına uygundur.
Doğru bir ölçüm yapılabilmesi için ölçüm yapılacak yüzeye tam dik olmasına
dikkat edilmelidir.
Cihazın montajında kenara olan min. uzaklık hesaplaması ise;
sensör
ucundan tabana olan mesafe ile tan12°’nin çarpımından hesaplanan
değerdir. Kenara olan minimum Uzaklık =Tan(12)*Yükseklik
FOKS Otomatik Kontrol Sistemleri LTD. ŞTİ.
ISO 9001:2000 TR 853-QC
www.foks.com.tr
4
FOKS Otomatik Kontrol Sistemleri LTD. ŞTİ.
ISO 9001:2000 TR 853-QC
www.foks.com.tr
5
3.0. Orion Echo_0201 Ultrasonic Boyutları
FOKS Otomatik Kontrol Sistemleri LTD. ŞTİ.
ISO 9001:2000 TR 853-QC
www.foks.com.tr
6
4.0. Kullanım İçin Kablo Bağlantı Şeması
ıon
4.1. Programlama İçin Kablo Bağlantı Şeması
FOKS Otomatik Kontrol Sistemleri LTD. ŞTİ.
ISO 9001:2000 TR 853-QC
www.foks.com.tr
7
5.0. Cihaz Üstü Bildiri LEDleri
Cihazın üstünde bulunan kırmızı ve yeşil led anlam olarak; yeşil led o an ses
dalgasının gönderildiğini, kırmızı ledin yanması durumunda ise hata oluşmasını
belirtir.
5.1. Program Ayarları
Programı çalıştırdığınız zaman ve ECH_0201 ile bağlantı kurulmasını takiben aşağıda
gördüğünüz arayüz oluşur. Program iki değişik bölüme ayrılmıştır; birinci olarak en
üst satırda yer alan Distance, Level, Current, Temp kısımları ECH_0201 tarafından
anlık ölçülen değerleri gösterir programlanmaz bölgedir. İkinci olarak ise
programlanabilir parametreler olan Type,Mps,Fitler,TempOff, Level Ref, Span
min, Span Max olarak karşımıza çıkar ve ECH_0201 ön tanımlı olan değerleri
gösterir.
5.2. Comm
Seri Portun belirtilip ECH_0201 ile bağlantının kurulması ve takiben ayarların
yapılması için doğru Portun seçilmesine olanak verir. Seçim doğru olduğunda cihazla
bağlantı otomatik kurulur ve sağ üst kısımdaki Softw Ver, Harw Ver, ile ilişkili değerler
görülür.
FOKS Otomatik Kontrol Sistemleri LTD. ŞTİ.
ISO 9001:2000 TR 853-QC
www.foks.com.tr
8
5.3.0. Ayarlanabilir Parametrik Değerler
5.3.1. Type
Level ya da Distance olarak seçilebilir parametredir. Level seçilir ise Level Ref’e
girilen değerden Distance çıkarılır ve Level hesaplanmış olur. Bu parametrenin
seçimine bağlı olarak, çıkış akımı seçili değere göre hesaplanır.
5.3.2. Mps
Saniyede ölçüm için gönderilecek olan ses dalga sayısını simgeler. Uzaklığın fazla
olduğu yerlerde düşük bir sayı girilmelidir. Çıkıştaki akım değerinin güncellemesi, sayı
fazla olduğunda, daha kısa sürede olur. Maksimum girilebilir değer 34’dür.
5.3.3. Filter
Kaç değerin ortalamasının alınacağının belirtildiği parametredir.
Yapılan ölçümler sonucunda toplanan değerlerin ortalaması alınır böylelikle daha
kesin bir sonuç elde edilir. Maksimum girilebilir değer 16’dır.
5.3.4. Temp Off
Sensör iç sıcaklık değerinin dış ortama eş olmadığı durumlar için kullanılır.
Kompanzasyon için offset değeri gireceğiniz parametre yeridir.
FOKS Otomatik Kontrol Sistemleri LTD. ŞTİ.
ISO 9001:2000 TR 853-QC
www.foks.com.tr
9
5.3.5. Level Ref
Type kısımından Level seçilmesine müteakip girilebilir değerdir. İçeride varolan
malzeme
seviyesini
hesaplatmada
kullanılır.
Ölçümü yapılacak olan seviyeyi girin.(Örneğin, tankın max dolu olduğu seviye 300 cm
gibi)
Ölçümü yapılacak olan seviye girilirken max ve min seviye değerleri göz önünde
bulundurulmalıdır. (Max:400cm-Min:20cm)
5.3.6. Span Min
Akım çıkışına ait 4mA değerinin görülmek istendiği değerin girişi yapılır. Type
parametresinde Level/Distance seçimine bağlı olarak; hangi parametre seçili ise
ona
aittir.
5.3.7. Span Max
Akım çıkışına ait 20mA değerinin görülmek istendiği değerin girişi yapılır. Type
parametresinde Level/Distance seçimine bağlı olarak; hangi parametre seçili ise
ona
aittir.
5.4.0. Anlık Değerlere Ait Gösterge
Bu değerler girilebilir parametre içermezler. O anki cihazın ölçtüğü ve çıkışa verdiği
değerlerin gösterimini yapar.
5.4.1.Distance
Cihazın ucundan
itibaren
ölçülen
yüzeye
kadar
olan
uzaklığı
belirtir.
5.4.2.Level
Type Level olarak seçilmesinin sonucunda Level Ref’e girilen değerden Distance
çıkarılarak hesaplanmış değerdir.
5.4.3. Current
Type bölümünden seçilen Level ya da Distance ile bağlantılı; Span Min ve de Span
Max değerine bağlı olarak hesaplanmış anlık çıkış akım değeridir. Span Min ve de
Span Max aralığı ölçeklenerek; istenilen akım değerinin çıkışta anlık ne kadar
olduğunu
gösterir.
5.4.4.Temp
Ölçülen anlık sıcaklık değeridir.
5.4.5. Resmi Uygunluk
CE uygunluğu
EN 61010-1
EMC EN 61326 -A1
FOKS Otomatik Kontrol Sistemleri LTD. ŞTİ.
ISO 9001:2000 TR 853-QC
www.foks.com.tr
10

Benzer belgeler