Sevgideğer Kitap Kokusu Sever, Mitoloji başlığını, Yunan Mitolojisi

Yorumlar

Transkript

Sevgideğer Kitap Kokusu Sever, Mitoloji başlığını, Yunan Mitolojisi
Sevgideğer Kitap Kokusu Sever,
Mitoloji başlığını, Yunan Mitolojisi alt başlığında biraz daraltmış olsanız bile bize ağır bir yük
yüklediğinizi itiraf etmemiz gerek. Hemen belirtmek isteriz ki aşağıdaki tavsiyelerimiz bu iki
başlığın bizde yapmış olduğu ilk çağrışımlar dikkate alınarak yapılmıştır.
Tavsiyelerimiz hakkında görüş ve önerilerinizi bekliyoruz!
Ne Okusanız?
Dünya Mitolojisi: Büyük Destan ve Söylenler Antolojisi – Donna Rosenberg Mitoloji deyince
aklımıza ilk gelen kitap, imge yayınevinden çıkmış olan bu müthiş eser. Dünya mitolojisi hakkında
kapsamlı ama aynı zamanda da özet niteliğinde bir eser olarak değerlendirilebilir.
http://www.pandora.com.tr/urun/dunya-mitolojisi-buyuk-destan-ve-soylenler-antolojisi/41487
“Dünya Mitolojisi; Sümer, Hitit, Babil ve Eski Mısır'dan Yunan, Roma ve Kuzey Avrupa'ya,
Britanya Adalarından Pasifik Adalarına, Uzakdoğu'dan Eskimolara, Afrika'dan Kuzey ve Güney
Amerika'ya kadar yeryüzünün 59 büyük söylen ve destanını içeriyor.
Homeros'un İlyada ve Odysseia'sı, Roma'yı kurmak için kişisel arzularını feda eden bir kahramanın
serüvenini anlatan Vergilius'un Aeneas destanı, ölümsüzlüğü arayan kahramanının destanı
Gılgamış, lanetli bir yüzük ve hazine kazanarak uyuyan bir savaşçı kızı kurtaran, Töton
kahramanının öyküsünü anlatan Sigurd destanı, dünyayı güvenli bir yer yapmak için canavarlarla
savaşan bir kahramanın iç dünyasını anlatan Beowulf destanı, Britanya Adalarının birleşmesini ve
trajik bir aşk üçgeni yüzünden krallığın yıkılmasını anlatan Kral Arthur destanı, ödevine
bağlılığıyla halkına örnek olan bir Hint kahramanının serüvenlerini anlatan Ramayana destanı,
eski bir doğulu kahramanın, tanrılıkla insanlığın aynı olduğu bir dünyadaki serüvenlerini anlatan
Kotan Utunnai destanı, kahramanlığın ne olduğunu sorgulayan Afrika destanı Gassire'in Sazı,
kişilerarası ilişkileri kahramanca eylemlerle değer olarak bir tutan Afrika efsanesi Mwindo,
insanca zaafların kötülüğün zaferine yol açışını anlatan Aztek destanı Quetzalcoatl, doğa
koşullarıyla çatışmanın zorluğunu anlatan Eskimo destanı Sedna ve dünyanın dört bir yanından
daha başka birçok söylen, tarihsel dayanakları, yazınsal çözümlemeleriyle bu yapıtta bulunabilir.
Dünya Mitolojisi, coğrafi ve kültürel ayrılığa göre yedi bölüme ayrılmıştır. Karşılaştırmayı
kolaylaştırmak için her kültürden yaratılış, bereket ve kahramanlık öyküleri seçilmiştir.
Dünya Mitolojisi, dünyanın büyük efsanelerine bir giriş, genel bir bakış olarak, mitoloji dersleri
için bir kaynak olduğu kadar güzel bir yazın seçkisi gibi de kullanılabilir. Kapsamlı bir dünya
mitolojisi incelemesine girişecekler için bu kitap bulunmaz bir başvuru kaynağıdır.”
Bulfinch Mitolojileri - Thomas Bulfinch Nevi şahsına münhasır Bay Buldfinch'ten sizlere
armağan...
“Thomas Bulfinch 1855 yılında popüler Eski Yunan ve Roma mitlerini anlatan bir eser hazırladı.
Eserin yakaladığı başarının ardından Kral Arthur ve Şövalyeleri, İskandinav ve Doğu mitleriyle
Charlemagne Efsanelerini içeren iki kitap daha kaleme aldı. Yayımlandığı günden itibaren başucu
kitabı niteliğini kazanan bu üç yapıt, çeşitli editörlerin birtakım eklemeleriyle birlikte XX. yüzyılın
başından itibaren genellikle bir arada basılmaya başlandı ve zamanla Bulfinch Mitolojileri adını
alarak bu şekliyle ünlendi. 150 yıllık bir eser olmasına rağmen günümüzde halen işlevselliğini
koruyan ve artık bir klasik haline gelen bu çalışmayı dünya mitolojileriyle ilgilenen okuyucuların
ilgisine sunuyoruz. Eserlerinin asıl amacı Bulfinch’in kendi ifadesiyle “mitolojik öyküleri bir
eğlence kaynağına dönüştürerek anlatmak” ve bu sayede edebiyat, müzik, resim gibi sanat
dallarının içine işlemiş birtakım mitleri açıklayarak bunları sıradan okuyucuya aşina kılmaktır.”
http://www.pandora.com.tr/urun/bulfinch-mitolojileri/238047
İlyada – Homeros Yukarıdaki girizgahtan sonra Yunan deyip Mitoloji deyip Homeros'tan
bahsetmeden olmayacak elbette. Bu konuda sitemizde yer alan bir tavsiye yazısına göndermede
bulunalım:
http://www.kitapkokusu.net/index.php/tadmlk/384-lyada-homer.html
Ve sonrasında da
“Olayların zamanda dizilişi öylesine düzdür ki bir bakıma İlyada’da olup bitenin 51 güne sığdığını
kolayca hesaplayabiliriz. Ama Homeros bize yalnız 51 günlük bir savaş anlatsa, bunu anltamak için
16000 dizelik bir destan düzse, İlyada yirmisekiz yüzyıllık süreyi aşıp da, Batı Edebiyatının en
büyük eseri olarak ulaşmazdı bize kadar. İlyada’da birkaç günlük savaştan başka neler var, neler!”
http://www.kitapkokusu.net/index.php/i1/383-lyada.html
Dehşet Miğferi – Victor Pelevin Yunan Mitolojisini (Theseus ve Minotur) garip bir olay örgüsü
içerisinden günümüzün sanal ortamı olan internete taşıyan sıradışı bir kurgu kitabı beğeninize
sunuyoruz. Yine de şu çekinceyi koymadan geçmeyelim: anlaşılması o kadar da kolay olmayan bir
kitap!
“Eski Yunan Mitolojisi'nde Theseus ve Minotauros miti, klasik bir kahramanlık öyküsüdür: Savaşta
yenilen Atinalı Theseus, yedi erkekle yedi genç kızı Girit'e vermekle cezalandırır. Bu kurbanlar
Girit Kralı Minos'un labirente kapattığı insan bedenli, boğa başlı canavar Minotauros'a yem olarak
götürülecektir. Ancak Theseus ile Minos'un kızı Ariadne, birbirlerine âşık olurlar. Theseus,
sevgilisini elde etmek için labirentin derinliklerine dalarak Minotauros'u bulup öldürmek
zorundadır.
Rusya'nın en ilgi çekici genç kuşak yazarlarından Victor Pelevin, Dehşet Miğfer'nde bu ünlü
hikâyeyi günümüzün iletişim yolu olan internet ortamına uyarlıyor.”
http://www.pandora.com.tr/urun/dehset-migferi/145424
http://www.pandora.com.tr/urun/helmet-of-horror-myth-of-theseus-and-the-minotaur/156323
Ateş Geçitleri – Steven Pressfield Her ne kadar konumuz mitoloji olsa da tarihte destansı bir
olaydan esinlenerek yazılan bir romanı size tavsiye etmek isteriz. Beyaz perdede 300 Spartalı olarak
duymuş olabileceğiniz filmin de konu aldığı termopili savaşının önü ve ardını anlatan muazzam ve
soluk kesici bir roman!
“Binlerce yıl önce, Herodot ve Plutarch yazdıkları tarihlerde Isparta toplumunu ölümsüzleştirdiler,
fakat günümüzde bu antik kentten ve bu antik kentten ve bu görkemli kültürün sosyal yapısından
elimizde çok az veri var. Bu uygarlıktan kalan az sayıdaki antik izlerden biri de, Isparta kentinden
binlerce mil ötedeki Termopilai adında küçük bir Yunan dağında bulunmaktadır. Isparta'nın en iyi
savaşçılarından oluşan üç yüz kişilik ordusu, Pers İmpartorluğu'nun saldırılarına yürekli bir
biçimde işte burada karşı koymuştu. Dağda bulunan basit bir dikili taş, onların gömüldüğü yeri
göstermektedir.
Yazar bu taştan yola çıkmış ve Isparta söylencelerini akademik bilgilerle zenginleştirerek, kusursuz
bir tarihi roman yazmış. Romanın anlatıcısı, bu destansı savaştan canlı kurtulmayı başarmış tek
Isparta savaşçısı.”
http://www.pandora.com.tr/urun/ates-gecitleri/73118
Mavi Anadolu – Azra Erhat Azra Erhat'ın meşhur Mitoloji Sözlüğünü bilmeyenimiz yoktur.
Kendisinin Mavi Anadolu adlı topraklarımıza bakan romanını da tavsiyelerimiz arasına alıyoruz.
“Topraklarımızdan çıkan her taş bir kültür kıvılcımı saçabilir. Sorun onu değerlendirmekte,
yaşayan bir insan davasının geniş yüzeyinde bir mozaik taşı gibi yerleştirmekte. Arkeoloji
buluntuları yalnız bilginlerin açıp okudukları kitaplarda, dergilerde ilan edilmekle kalmasın, sonra
da müzecilik politikasını hâlâ benimseyemediğimiz için seyircisiz kalan buz gibi müzelerimizde ölü
birer taş gibi saklanmasın.
Mavi Anadolu, topraklarımızda yeşermiş her kültür bizimdir, anlayışıyla yola çıkan Anadolu
hümanizmasının önde gelen aydınlarından Azra Erhat’ın tadına doyulmaz kitaplarından biri. Bu
kitapta Erhat, Anadolu’dan gelip geçmiş uygarlıkları; sanatları, kentleri, insanları ve düşünsel
yapıtlarıyla değerlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda yayınladığımız Mavi Yolculuk’un devamı
niteliğindeki bu yazılar, yurdumuzun eşsiz güzellikleri arasında duygusal ve sıcak bir geziye
çıkarıyor okuyucusunu.”
http://www.pandora.com.tr/urun/mavi-anadolu/136539
Zincire Vurulmuş Prometheus – Aeschylus (Aiskhulos) Hazır Azra Erhat demişken İş Bankası
Yayınlarından çıkan Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu tarafından çevrilen bu tragedyayı da sizin
beğeninize sunarız.
“Aiskhylos (MÖ 525?-456): Eski Yunan’ın en önemli tragedya yazarlarındandır. Mitolojik
konuların hemen hemen hepsini eserlerinde işlemiştir. Yazdığı 90 tragedyadan sadece 7 tanesi
günümüze kalmıştır. Aiskhylos özellikle adaletin gerekliliği üzerinde durmuş, eserlerinin çoğunda
hak meselesini konunun ağırlık merkezine yerleştirmiştir. Zincire Vurulmuş Prometheus’da da farklı
kuşaklardan tanrılar arasındaki anlaşmazlığı ele almıştır. Tragedyanın kahramanı Olympos
tanrılarına başkaldıran titan Prometheus ateşi tanrılardan çalmış ve insanlara vermiş, tanrıların
kurmuş olduğu düzene karşı geldiği için zincire vurulmuştur. Aiskhylos bu tragedyasında akıl
gücünün kaba kuvvete üstünlüğünü, akla ve özgür düşünceye verilmesi gereken önemi
vurgulamıştır.Aiskhylos (MÖ 525?-456): Eski Yunan’ın en önemli tragedya yazarlarındandır.
Mitolojik konuların hemen hemen hepsini eserlerinde işlemiştir. Yazdığı 90 tragedyadan sadece 7
tanesi günümüze kalmıştır. Aiskhylos özellikle adaletin gerekliliği üzerinde durmuş, eserlerinin
çoğunda hak meselesini konunun ağırlık merkezine yerleştirmiştir. Zincire Vurulmuş Prometheus’da
da farklı kuşaklardan tanrılar arasındaki anlaşmazlığı ele almıştır. Tragedyanın kahramanı
Olympos tanrılarına başkaldıran titan Prometheus ateşi tanrılardan çalmış ve insanlara vermiş,
tanrıların kurmuş olduğu düzene karşı geldiği için zincire vurulmuştur. Aiskhylos bu tragedyasında
akıl gücünün kaba kuvvete üstünlüğünü, akla ve özgür düşünceye verilmesi gereken önemi
vurgulamıştır.”
http://www.pandora.com.tr/urun/zincire-vurulmus-prometheus/63050
Gılgameş - Thomas R.P. Mielke Ve son olarak Gılgamış!
“Gılgames, kuşağındaki otun sivri dikenlerine hafifçe dokundu. Suvatın kenarında, kumlara iki
damla koyu renkli kan döküldü. 0 an, hiç tatmadığı bir huzur duydu içinde. "Dinleyin beni ey
tanrılar!" diye bağırdı yıldızlara doğru. "Ziusudra bana ölümsüzlüğün sırrını veremedi. Yine de
onca zaman hayatın anlamını arayışımı cömertçe ödüllendirdi! Hayattaki tüm silahlardan daha
güçlü olan bu ot artık benim! Şimdi içindeki öfke ve gururdan arınıp huzuru bulmuş biri olarak
dönüyorum!" Sözleri ışıl ışıl yıldızların aydınlattığı gecenin sessizliğinde, kurumuş nehir yatağı
boyunca uzanan sarp kayalıklarda tekrar tekrar yankılandı.Gılgames, kuşağındaki otun sivri
dikenlerine hafifçe dokundu. Suvatın kenarında, kumlara iki damla koyu renkli kan döküldü. 0 an,
hiç tatmadığı bir huzur duydu içinde. "Dinleyin beni ey tanrılar!" diye bağırdı yıldızlara doğru.
"Ziusudra bana ölümsüzlüğün sırrını veremedi. Yine de onca zaman hayatın anlamını arayışımı
cömertçe ödüllendirdi! Hayattaki tüm silahlardan daha güçlü olan bu ot artık benim! Şimdi içindeki
öfke ve gururdan arınıp huzuru bulmuş biri olarak dönüyorum!" Sözleri ışıl ışıl yıldızların
aydınlattığı gecenin sessizliğinde, kurumuş nehir yatağı boyunca uzanan sarp kayalıklarda tekrar
tekrar yankılandı.”
http://www.pandora.com.tr/urun/olumsuzluk-pesinde-gilgames/123480
Ne İzleseniz?
Truva – Yukarıda İlyada'dan bahsetmişken beyaz perdeye aktarılan bu güzel filmi de tavsiye ederiz.
“On yıl süren ve bir medeniyetin çöküşüne neden olacak savaşı, Truva prensi Paris ile Isparta
Kraliçesi Helen'in aşkı başlatır. Paris’in Helen’i kocası Kral Menelaus’tan çalması kabul
edilemeyecek bir hakarettir. Aile onuru Menelaus’a yapılan bu yanlış hareketin kardeşi
Agamemnon’a da yapıldığını öngörmektedir. Mikene Kralı olarak büyük bir güce sahip olan
Agamemnon, Helen’i Truva’dan geri getirerek kardeşinin şerefini kurtarmak için kısa sürede
Yunanistan’ın tüm ordularını bir araya toplar.”
http://www.sinemalar.com/film/584/truva
Ne dinleseniz?
Two Steps From Hell Grubu ve mitolojik savaşlara özgü destansı müzikler. Bu müzik sizi tanrıların
çarpışmalarına, destansı savaşların adrenalin yüklü ortamlarına taşıyacak...
http://www.twostepsfromhell.com/
http://www.youtube.com/watch?v=BQMpRWuT6hk&list=PLF97B791D9F0DAA60
Sevgili KK.Net okuyucusu,
Bizden şimdilik bu kadar... Unutmayın, yukarıdaki tavsiyelerimiz hakkında yorumlarınızı
bekliyoruz.
Bol kitap kokulu günler dileriz.
KK.Net
Ve ayrıca: Podcastlerimiz devam ediyor! Distopyaları konuştuğumuz 2014 yılında en son
Zamyatin'in BİZ'i üzerine konuştuk, sırada Jack London ve Demir Ökçe var....”
http://www.kitapkokusu.net/index.php/podcast.html

Benzer belgeler

“Kitap Hırsızı” adlı kitabı okumadığımızı belirt

“Kitap Hırsızı” adlı kitabı okumadığımızı belirt Exodus – Good Day to Die Woke up this morning and he, he took a look to the sky The sun was hot and glowing decided today is a good day to die... Sözleriyle başlayan bir rock şarkısı... "'Bu çok gü...

Detaylı