hızlı tren fabrikası tamamlandı çok yakında üretime

Transkript

hızlı tren fabrikası tamamlandı çok yakında üretime
HIZLI TREN FABRİKASI TAMAMLANDI
ÇOK YAKINDA ÜRETİME GEÇİYOR
Türkiye’de son 4-5 yıl içersinde demiryolu sektörüne verilen önemin artması, yapılacak
yatırımların büyüklüğü ve kısa zamanda hayata geçecek olması, henüz yeterince gelişememiş yerli
sanayinin ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılayabilmesi çok zor ve önemli bir sorun idi. Demiryolu
çeken-çekilen araçları sektöründe özellikle metro araçları ve diğer modern tarzda ulaşım
araçlarında ithalata yönelmiş olan sektörde yerli üretim için acilen birtakım girişimlerin yapılması
gerektirmekteydi. Genel Müdürümüz de bu konuda bir çözüm üretmek için düğmeye basarak,
çalışmaları başlatmıştır. Çalışmalar Kamu İktisadi Kuruluşlarına 233 sayılı KHK ile verilmiş olan
ve bu sektörde hiç kullanılamayan iştirak kurma yetkisinin kullanılması konusunda yoğunlaşmıştır.
Yerli, yabancı şirketler ile Kamunun bir arada olacağı ve bir ilk olacak olan bu tarz bir yapıda
iştirakin kurulabilmesi için daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar süzülerek kısa
sürede iştirak kurulması için ilan aşamasına gelinmiştir. Yönetim Kurulumuz kararı ve gerekli
onaylar ile 30 Ocak 2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazetedeki “TCDD İŞTİRAKİ İLE
KURULACAK ANONİM ŞİRKETE ORTAKLIĞA DAVET” ilanı yayımlanarak proje fiilen
başlamıştır.
Türkiye’de teknolojisi bulunmayan her türlü elektrikli tren dizileri hafif raylı araçlar ve hızlı tren
setleri ile hızlı tren yolcu vagonlarının üretimi ile bunların bakım onarım ve satış sonrası
hizmetlerini yapacak bir üretim tesisinin kurulması işini yapacak bu ortaklık davetine
Ansaldobreda Spa (İtalya), Bombardier Transportation Gmbh (Almanya), Demireller-Yavuzlar
A.Ş. (Türkiye), Mitsui&Co. (Japonya), Mitsubishi Corporation (Japonya), Rotem Co. (G.Kore),
Siemens A.G. (Almanya) gibi dünya devi şirketler başvuruda bulunmuştur.
O dönem TÜLOMSAŞ Genel Müdür Vekili olan Dr. Muammer KANTARCI’nın başkanlığında
kurulan Değerlendirme Komisyonu başvuruları Davet İlanıyla belirlenen kriterlere göre
incelenmiş ve BOMBARDIER, SIEMENS ve ROTEM firmalarının teklifleri
değerlendirilebilir bulunmuştur. 29 Nisan 2004 ile 25 Haziran 2004 tarihleri arasında bu üç
firma ile yapılan karşılıklı görüşme, toplantı ve müzakereler sonunda ROTEM firması ile
ortaklık kurulması kararlaştırılmıştır.
Daha sonra en uygun ortaklık adayı durumundaki ROTEM ve yerli ortağı ASAŞ firması ile
14.07.2004 tarihinde Ortak İşbirliği görüşmelerine başlanmıştır.
10 Aralık 2004 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı kanalıyla Yüksek Planlama Kurulundan talep
edilen iştirak kurma izni, 30 Ocak 2006 tarih ve 2006/T–4 sayılı YPK kararı ile alınmıştır.
Alınan YPK iznini müteakip EMU, LRV ve hızlı tren setleri üretimi ile bunların bakım, onarım
ve satış sonrası hizmetlerini verecek olan şirket kuruluşu için 08 Mart 2006 tarihinde şirket
ortakları Ortak İşbirliği Anlaşmasını imzalayarak şirket kurma çalışmaları başlatılmıştır. 04
Temmuz 2006 tarihinde ise EUROTEM Demiryolu Araçları Sanayi ve Ticaret A. Ş. resmen
kurulmuştur.
1
EUROTEM Demiryolu Araçları Sanayi ve Ticaret A. Ş.’ de TCDD % 15, ROTEM % 50.5, ASAŞ
% 33.5, HYUNDAI Corp. % 0.5, HACO % 0,5 oranında hisseye sahip bulunmaktadır.
Şirketin merkezi İstanbul’da olup, üretim birimleri Adapazarı’nda olacaktır. 6 Milyon YTL
sermaye ile kurulan şirket fabrika tesislerini kurarak üretime geçmek üzere başlangıçta 15 Milyon
YTL yatırım yapmayı taahhüt etmiş olup, bunun için daha fazla yatırım yapması gerekecektir.
www.eurotem.com.tr
Company
2
EUROTEM News
Business Activities
R&D
Archive
Board
Contact
Q&A
16 Eylül 2006 tarihinde yapılan olan temel atma töreni ile başlayan fabrika tesisleri yapımı
sürecinde Adapazarı bölgesinin deprem riski göz önünde bulundurarak zemin etüdleri ve birtakım
çalışmalar yeniden yapılmıştır.
Fabrika binasının inşaatı ile mekanik, elektrik ve diğer tesislerinin yapımı tamamlanmıştır.
Demiryolu bağlantıları ile transpoter (vagon aktarıcı) yapımı tamamlanmak üzere olup, idari ve
lojistik hizmetler için bodrum katı ile birlikte üç katlı ve kat başına 420 m2 alana sahip olacak giriş
kısmında bir bina inşaatı devam etmektedir.
Yıllık 50-100 araç üretim kapasitesi ile işe başlayacak olan fabrika en az % 35-42 yerlilik oranı ile
üretim yapacaktır. Üretilecek araçlar ve fabrikanın kurulması ile işletilmesi konusunda ihtiyaç
duyulan her türlü teknolojinin transferi taraflarca onaylanmış olan Teknik İşbirliği Anlaşması
çerçevesinde ROTEM tarafından sağlanacaktır.
3
Adapazarı ve yöresi için yeni iş imkanları sunacak olan bu fabrika ile ülkemiz hızlı tren üretecek
teknolojiye sahip yedinci ülke olma yolundadır. Kurulan bu fabrika ile ülkemiz bir üretim merkezi
haline getirilerek Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya ülkelerine ihracat noktası olması
sağlanacaktır.
Fabrika içi
Fabrika içi
En önemli konulardan biride Rekabet hususunda getirilen hükümlerle Bağlı ortaklıklarımız
yerlileştirme faaliyetlerinde tercih edilir ve öncelikli yan sanayi kuruluşları olacak olmalarıdır.
Ancak beklenenden daha hızlı bir şekilde Kuruluş ve üretim başlamadan Şirket TÜVASAŞ ile
gövde ve boji imalatı konusunda görüşmeler yapmakta olup, üretimde yerlilik ve yan sanayi
gelişimi öngörülenden daha hızlı bir şekilde gelişecek gibi görünüyor.
Mevcut Hızlı Tren üretim hatları
Mevcut Hızlı Tren bakım hatları
Yerli, yabancı ve kamu ortaklı olarak ve ulaştırma sektöründe bir ilk olması yönünden büyük önem
arz eden bu çalışma, yıllardır durağanlık yaşayan bu sektörde bir açılım ve teknolojik anlamda
yenilenmenin kapısını aralamış durumdadır.
4
30.000 m2 alan üzerinde kurulacak ve yaklaşık 10.000 m2 kapalı alana sahip olacak tesislerde, ilk
aşamada vagon giydirme atölyeleri, fren ve alt tesisat montaj hatları, yağmurlama test ünitesi ile
vagon transfer araçlarından (Traverser) ve diğer üniteler bulunacaktır.
Yağmurlama Test
Vagon Yıkama
Vagon Transfer Aracı
Fabrika binası yapımı ve demiryolu bağlantıları tamamlanmış bulunan inşaat işleri üyük ölçüde
tamamlanmış ve fabrika içinde imalat ve montajla alakalı hazırlıklar devam etmektedir. Siparişi
verilen ekipman ve teçhizatın teslimatı, transporter (vagon transfer aracı) kurulumu ve yağmurlama
test ünitesi ve kantar vs. ünitelerin 2007 EKİM ayı içersinde tamamlanması planlanmıştır.
Yapımı tamamlanan tesislerde çok yakında üretim için personel alımı ve eğitimine başlanacak
olup, üretimi yapılacak ilk proje 92 araçlık İstanbul Metrosu araçlarıdır. 2001 yılında İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve ROTEM’in kazandığı ihalede söz konusu metro
araçları tamamen ithal edilecek idi. Bu iştirak ve fabrikanın yapımı ile artık imalatlarının büyük bir
kısmında yerli malzeme kullanılacağı gibi tamamen yerli işgücü kullanılacaktır. Bu ülkemiz ve
demiryolu sektörü açısından yapılacak teknoloji transferi ve ekonomiye katkısıyla büyük bir
kazanım olacaktır. Aynı zamanda ihalesini ROTEM’ in kazandığı 32 set (96 araç) TCDD EMU
üretimi de burada gerçekleştirilecektir.
Üretimin başlaması ve bahsedilen projelerin tamamlanması ile üretimde yakalanacak işlerlik ve
kabiliyet neticesine göre ilave tesisler yapımı ve büyüme öngörülmekte olup, bugüne kadar
sağlanan gelişmeler bu konuda olumlu sinyaller vermektedir.
KASIM ayında üretime geçiş hazırlıkları yapılmakta olan fabrikanın öncelikle tüm demiryolculara
ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.
Genel Görünüm
5
FABRİKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI