Top-down ve barette Sonar fark

Transkript

Top-down ve barette Sonar fark
ZEMİN MEKANİĞİ
4
ve GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ
Top-down ve barette
Sonar farkı
Bu bir ilandır
1
977 yılından bu yana sektörde
faaliyet gösteren Sonar Sondaj
ve Jeolojik Araştırma Geoteknik
Hizmetleri A.Ş.; öncü başarı çizgisini
koruyor. Yeni teknolojilere açık yapısı
ve özverili çalışma etiğiyle
dikkat çeken Sonar;
Neden ık?
inşaat sektörünün
yükselen trendi
et kaarezt kazıklar, çeorki
r
a
b
olan top-down
esitli b i ve momentl ıklar,
z
tgen k
r
Dikdör düşey yükle dayanımlı ka öylece
yöntemiyle
r. B
o
ksek Bu yüksek
y
ü
lı
y
ğ
k
a
birbirinden
ında te
yum s
iyor.
şıyabil daha kolay u ıcı sistem alt
NASIL
ta
parlak
şıy
ıya
or.
üst yap kolon ya da ta yeterli oluy m2 ‘ye,
UYGULANIYOR?
ık
5
z
ir
ı
projelere imza
a
nlar
.
her b bir baret k
biliyor
esit ala
ların k etreye ulaşa
atıyor.
■ İnşaat, hem iksa
ık
z
a
k
t
ır
m
k ağ
Bare leri ise 80
Top-down
k
in tonlu
duvarları hem de
derinli u sayede 3 b ile rahatça
b
B
inşaat yapım
bodrum yapısının kalıcı
yükler
düşey stekleniyor.
yöntemi; özellikle
de
duvarları olacak diyafram
çok bodrumlu yüksek
duvarların imalatıyla başlıyor.
yapılarda, otoparklarda,
■ Yapının kolonları (baret ve / veya
alt geçitlerde ve metro istasyonları
fore kazık kullanılarak) inşa ediliyor.
gibi yeraltı yapılarında tercih
■ Birinci kazı aşamasının
ediliyor. Yöntem; ankraj ya da çivi
tamamlanması ve ilk bodrum
imalatlarının uygulanabilir olmadığı,
döşemesinin dökülmesinden sonra,
zemin deformasyonunun minimize
üst yapı ve yer altı yapısının aynı
edilmesini gerektiren durumlarda
zamanda devam etmesi mümkün
avantaj ve tasarruf sağlıyor.
oluyor.
Sonar’ın Top – Down ve
Baret Kazık Projeleri
● İstanbul Hafif Metro Sistemi
kapsamında Menderes, Mahmut Bey
ve Bağcılar İstasyonları (Top – Down ve
baret kazık uygulaması)
● Adıgüzel HES (Baret kazık
uygulaması)
● Doğançay I ve II HES (Baret kazık
uygulaması)
● Hacınınoğlu Regülatörü (Baret kazık
uygulaması)
■ Çelik desteklere oranla daha rijit
döşemeler, kazının güvenliğini
arttırıyor. İskele ve kalıp işlerinde ise
ekonomi sağlanıyor.
■ Geçirimsiz diyafram duvarlar ile
susuzlaştırma gereksinimi ortadan
kalkıyor.
Düzenli depolama, doğayı kurtarıyor
İDEAL BİR KATI
ATIK DEPOLAMA
SAHASI NASIL
OLUR?
REEL SEKTOR 4 CMYK
sahasından düzenli depolamaya geçiş çalışmaları devam ediyor” mesajını verdi.
VAHŞİ DÖKÜM, ÇEVREYİ VE
TOPLUMU TEHDİT EDİYOR
Hiçbir mühendislik hizmeti almayan vahşi döküm sahaları, çevre ve insan sağlığı için tehlike
oluşturuyor. Atıkların vahşi döküm sahalarına
gelişigüzel bırakılması yangın ve patlamalara,
yer altı suyu ve toprak kirliliğine, can ve mal
kayıplarına yol açıyor. Doç. Dr. İlknur Bozbey’in
verdiği bilgiye göre konuyla ilgili en açık ve acı
örnek; 1993 yılında İstanbul Hekimbaşı’nda
gerçekleşen kaza. Kazada vahşi döküm sahasında yer alan büyük bir çöp kütlesi kaymış ve
39 vatandaşın ölümüne yol açmıştı. Artık her
■ Doğal zeminin ve yeraltı suyunun katı
atıklardan çıkan çöp sızıntı suyu ile kirlenmemesi
için depo tabanına geçirimsiz tabaka tesis edilir.
■ Katı atık depolama sahasına getirilen atıklar,
sıkıştırılarak hacimleri azaltılır.
■ Koku ve rüzgarda dağılmanın önüne geçmek
için atıkların üzerine günlük örtüler yerleştirilir.
gün 14 bin ton evsel katı atığın, nihai depolama
amacıyla biri Asya, diğeri de Avrupa yakasında
bulunan düzenli depolama tesislerine götürüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. İlknur Bozbey,
açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:
“Türkiye’de, ihtiyaçlar doğrultusunda çok sayıda yeni düzenli depolama sahalarının inşa edileceği aşikardır. Bu sahalarda, yer seçiminden
başlamak üzere tasarım ve inşa aşamalarında
pek çok farklı branştan uzmana ihtiyaç duyulacaktır. Katı atık depolama sahaları, zemin
mekaniği ve geoteknik mühendisliği prensip
ve uygulamalarının muhakkak kullanılması
gerektiği yapılardır. Bu nedenle çevre geotekniğinin ve geoteknik mühendislerinin bu projelerin ve proje ekiplerinin ayrılmaz parçaları
olduğu unutulmamalıdır.”
■ Katı atık sahasına girecek yağmur suyunu
minimize etmek için geoteknik kriterlere uygun
üst örtü kullanılır.
■ Katı atık dolgularının stabilitesi ve gazların
uygun yöntemlerle dışarı atılması için gerekli
sistemler kurulur, drenaj teknolojisi devreye
alınır.
Bu bir ilandır
GEOTEKNİK mühendisliğinin en önemli alt
disiplinlerinden olan “çevre geotekniği”, katı
atık depolama sahalarının olmazsa olmazı
şeklinde tanımlanıyor. İlerleyen dönemde
çok sayıda yeni düzenli depolama sahasına
ihtiyaç duyulacağını öngören Doç. Dr. İlknur
Bozbey’in yorumuna göre; bu sahaların
zemin mekaniği ve geoteknik mühendisliği
prensiplerine göre düzenlenmesi büyük
önem taşıyor. İlgili bakanlıklar tarafından hazırlanan raporlara göre her yıl 26 milyon ton
katı atık üretildiğini ifade eden Doç. Dr. İlknur
Bozbey, söz konusu miktarın oldukça yüksek
olduğunu belirtti. 2010 yılından bu yana evsel
katı atıkların sadece yarısının düzenli depolama mevzuatına göre bertaraf edilebildiğini
anımsatan Bozbey, “Şu anda vahşi döküm

Benzer belgeler

Sabah Gazetesi-Zemin Mekaniği Ve Geoteknik Mühendisiği

Sabah Gazetesi-Zemin Mekaniği Ve Geoteknik Mühendisiği nokta hakkında neler söyleyebilirsiniz? Geoteknik mühendisliği toplumun genel yaşam düzeyini ve güvenliğini çok yakından ilgilendiren, özel bir eğitim ve ihtisaslaşma gerektiren bir bilimsel disipl...

Detaylı