UniMET nedir? - UniMET - Unification of Marine Education and

Transkript

UniMET nedir? - UniMET - Unification of Marine Education and
UniMET
Bülten
June 2011 Ihraç 1
Unification of Marine Education & Training
www.unimet.pro
UniMET nedir?
UniMET- Birleştirilmiş Denizcilik Eğitim ve Öğretim,
projesi olarak, STCW ye dayalı , gemiadamlarının
eğitim (MET) esaslarını birleştirmek ve benzer partner
eğitim kurumlarındaki , kazanılmış faydalı uygulamaları
yaygınlaştırmak ve de, Avrupa ile tüm dünya çapında,
konu programların yararlı olmasını , sağlamak niyetindedir.
UniMET programları, IMO standartlarına uyum sağlamak
için, mevcut IMO Model Kursların, içeriklerine çapraz
olarak ilintilendirilmektedir. Eğitim konuları ile ilgili olarak,
Ulusal, Avrupa ve Uluslararası yeni güncellemeler, UniMET
Programlarına dahil edileceklerdir. UniMET, STCW ( IMO
tarafından belirlenen asgari standartlar) yi aşacak ve daha
yüksek standartlar ile en iyi uygulamaları geliştirmeyi
amaçlamaktadır. UniMET programlarının uygulamaları
ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere, benzeri partner eğitim
kurumları bünyesinde, geçerli bir kalite güvence ve kontrol
sistemi kullanılacaktır.
IMO , 1978 yılında , gemiadamlarının eğitimi için minimum
gereksinimleri içerir, Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya
Tutma (STCW) Standartları adı ile bilinen , bir Uluslararası
Sözleşme Dökümanı geliştirdi . Bu standartlara ilişkin,
başlıca değişiklikler 1995 ve 2010 yıllarında kabul edilmiştir.
IMO, söz konusu standartların uygulanması için
sorumluluğu, ulusal hükümetlere devretti ve Avrupa Birliği
üye ülkelerle , Avrupa Birliğiinden bu konuda destek
almak isteyen ülkelerde , konu STCW standartlarının
uygulanmasından emin olmak için de , EMSA (Avrupa
Deniz Güvenliği Ajansı) nı kurmuştur .
UniMET bu proje ile , STCW gereği , gemiadamlarının
Denizcilik Eğitim ve Öğretim esaslarını birleştirmek ve
bu amaca yönelik , diger partner ülke eğitim kurumlarında
, kazanılmış uygulamaları Avrupa ve Dünya çapında
yaygınlaştırmak ve eğitim uygulamalarına dahil etmek
niyetindedir.
UniMET , konu IMO standartlarına uyum sağlamak için,
proğramlarını, mevcut IMO Model Kurslarına atıf yapmakta
/ dayandırmaktadır. Bu hususdaki, her türlü yeni, yerel,
ulusal, Avrupa ve Uluslararası güncellemeler , UniMET
Programlarına geçirillecektir.Böylelikle,
UniMET , STCW ( IMO tarafından belirlenen asgari
standartları ) yı aşacak ve daha da yüksek standart ve
uygulamaları geliştirmeyi sağlayacaktır. Partner Ülke
Eğitim Kurumlar için bir kalite güvence ve kontrol sistemi ,
kurulması sayesinde de , UniMET programlarının teslimi
ve sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.
EGMDSS
Platformu
MarTEL
Standartları
SOS
Programları
Deniz Eğitim
Programları /
portföyler
TRAIN 4Cs
Hareketlilik
Programları
IMO Model Kursları
(Operasyonel ve Yönetim Düzeyinde
Güverte ve Makine Mühendislik)
UniMET
Programları
¤ UniMET programları, IMO Model Kursları ile uyumlu
olacak ve aşağıdaki unsurları kapsayacaktır:
¤ SOS Programları: Vardiya Zabitleri ( OOW) ve üst düzey
zabitan için komple ve entegre programlar
¤ EGMDSS: E-Öğrenme Platformu ( internet) ortamında
,Küresel Navigasyon , Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi
(GMDSS) ile ilgili bilgilerini tazeleme
¤ MarTEL Standartlar: Gemiadamı / Vardiya Zabitleri /
Kıdemli Vardiya Zabitleri düzeyinde, Uluslararası Denizcilik
İngilizcesi Standartları
¤ Deniz Eğitim Programları / Portfolyolar: Deniz Vardiya
Zabitleri meslek eğitimi ve kayıt tutma için mesleki
standartlar
¤ TRAIN 4Cs Hareketlilik Programları: Deniz güvenliğini
artırmak için
¤ Ülkeler arası Gemiadamı Transferi
UniMET proje ortakları , MET (Mesleki Denizcilik Eğitimi)
konusunda, oldukça geniş bilgi ve deneyime sahip
bulunmaktadır. Buna, Lizbon ve Bologna Anlaşmaları
Esaslarına uyumlu, gemiadamları yüksek öğretim
ve mesleki eğitim programlarının standardizasyon ve
harmonizasyonunu destekleyen, Avrupa ve Dünya çapında,
önde gelen MET kurumları ve uzun yıllara dayanan
deneyime sahip meslek kuruluşları da dahil edilmektedir.
UniMET hakkında daha fazla bilgi:
Geleceğin Mükemmeliyet Merkezi
Coventry Üniversitesi Teknoloji Parkı,
Coventry CV1 2TT, Birleşik Krallık
Tel: +44 (0) 24 76 236734
E-posta: [email protected];
Web sitesi: www.unimet.pro
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın, yazarın yorumlarını yansıtır,
ve komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.

Benzer belgeler

`The `crea on` of Türkey`s and Atatürk`s myths and symbols` Dr Haºce

`The `crea on` of Türkey`s and Atatürk`s myths and symbols` Dr Haºce Our  blood  which  we  shed  for  you  will  not  be  blessed  otherwise;   For  freedom  is  the  absolute  right  of  my  God-­‐worshiping  nation.   I...

Detaylı

Bknz. 233-Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp

Bknz. 233-Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Bknz. 233-Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; ...

Detaylı