KARAR NUMARASI: K(l!)2111

Transkript

KARAR NUMARASI: K(l!)2111
KARAR NUMARASI: K(l!)2111-2012
BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU (BRTK) MÜDÜRÜ'NÜN GÖREVDEN
ALINMASI
(Önerge No:2039/2012)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş şekliyle 50/1983 sayılı Bayrak Radyo
Televizyon Kurumu (BRTK) Yasası'nın 12'nci Maddesinin (2)'nci Fıkrasının
(b) Bendinin verdiği yetkiye istinaden BRT Kurumu Müdürü özer Kanlfnın
görevinden alınmasını onayladı.
13.9.2012
DAĞITIM
Biiai Gereâi
KKTC Başbakanlığı (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: K(ll)2112-2012
BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU (BRTK) MÜDÜR MEVKİİNE ATAMA
YAPİLMASİ
(önerge No:2040/2012)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdür
mevkiinin boşaimış olması nedeniyle 50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon
Kurumu Yasası'nın 12'nci maddesi uyarınca; boşalan Bayrak Radyo
Televizyon Kurumu (BRTK) Müdür mevkiine Hüseyin Çobanoğiu'nurı
atanmasını onayladı.
13.9.2012
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlığı (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASİ: K(i!)2113-2012
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. YÖNETİM KURULU'NDA GÖREVDEN
ALMA
Bakanlar Kurulu, 73/19S1 sayılı Vakıflar örgütü ve Din işleri
Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının 31 inci
maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu'nun aimış olduğu K-126-2011
sayı ve 24.1.2011 tarihli karar ile Vakıflar İdaresini temsilen. Kıbrıs
Vakıflar Bankası Ltd. Yönetim Kurulu'na Başkan olarak atanan
Mehmet Saiih Yıldırırın bu görevden aiınmas na karar verdi.
13.9.2012
DAĞITIM:
Bilgî Gereği"
KKTC Başbakanlığı (RG)
Maliye Bakanlığı