bülten 81 - Bilim ve Sanat Vakfı

Transkript

bülten 81 - Bilim ve Sanat Vakfı
bülten’den
BSV Bülten’in Bilim ve Sanat Vakfı’nın Ocak-Nisan
2013’te düzenlediği faaliyetleri kapsayan 81. sayısı
ile karşınızdayız.
2013 Bahar Seminerlerini geride bıraktığımız bu
dönemde öne çıkan başlıklar şunlardır: Küresel
Araştırmalar Merkezi (KAM) “Türk Dış Politikasında Yeni Aktörler” başlıklı bir toplantı dizisi başlattı. Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin (MAM) bu
dönemde başlattığı toplantı dizisi de “Türkiye’de
Çağdaş Sosyolojik Yönelimler” başlığını taşıyor.
Sanat Araştırmaları Merkezi (SAM) de ilk öğrenci
sempozyumunu gerçekleştirdi. İslam Sanatı ve Sanat Düşüncesi Araştırma Atölyesi’nin hasılası olan
sempozyum “Tasvir: İslam Görsel Kültüründe Yasak,
Gelenek ve Pratikler İhtisas Sempozyumu” başlığını taşıyor. Türkiye Araştırmaları Merkezi (TAM)
BÜLTEN
Ocak-Nisan 2013
Y›l 25 Say› 81
Yay›n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz,
Mustafa Demiray, Salih Pulcu,
Meryem Babacan, Z. Tuba Kor,
Metin Demir, F. Samime İnceoğlu,
Semih Atiş
“Balkan Savaşları ve Türk Kimliğinin İnşası” başlıklı
Baskı Denizatı Ofset
merkezlere ayrılan sayfalarda bulabilirsiniz.
Sertifika No: 15351
Tel: 0212 325 71 25
100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Sitesi, 2. Cadde
No: 202/A Bağcılar-İstanbul
panelin yanı sıra, özel toplantılar serisinde “Osmanlı Anayasacılığı” tartışmasını ve “İktisat Tarihi
Atölyesi”ni başlattı.
Bu programlar haricinde Yuvarlak Masa Toplantıları
da devam etti. Yuvarlak Masa Toplantıları ile SAM ve
TAM’ın düzenlediği panellere dair ayrıntıları ilgili
Turgay Şafak’ın hazırladığı Mola sayfalarımızdaki
İÇİNDEKİLER
Baskı Tarihi Mayıs 2013
BSV HAVADİS 2
Vefa Cad. No. 41 34134 Vefa İstanbul
Tel 0212. 528 22 22 pbx
Faks 0212. 513 32 20
e-posta [email protected]sav.org.tr
twitter.com/BSV_BilimSanat
facebook.com/BilimVeSanatVakfi
www.bisav.org.tr
KAM Küresel Araştırmalar Merkezi 6
MOLA Gazel / Kemal Edip Kürkçüoğlu 29
MAM Medeniyet Araştırmaları Merkezi 30
MOLA Gazel / Kemal Edip Kürkçüoğlu 60
SAM Sanat Araştırmaları Merkezi 61
MOLA Gazel / Kemal Edip Kürkçüoğlu 79
TAM Türkiye Araştırmaları Merkezi 80
Ücretsizdir. Dört ayda bir yayınlanır.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Yayınlanan yazıların sorumluluğu
yazarına aittir.
şiirler Kemal Edip Kürkçüoğlu’na ait.
24-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek
2013 Yaz Programı’nın faydalı olması ve verimli geçmesi dileğiyle…
Hayırda kalın!
BSV
havadis
Hazırlayan: Remzi Şimşek
Hayal Perdesi’nin 33. sayısı çıktı!
Balkan Savaşları ve Türk
Kimliğinin İnşası Paneli
düzenlendi
Türkiye Araştırmaları Merkezi,
Balkan Savaşlarının 100. yılı
münasebetiyle Balkan Savaşları
ve Türk Kimliğinin İnşası başlıklı
bir panel düzenledi. 12 Ocak
2013 tarihinde, Fatma Sel Turhan
başkanlığında gerçekleşen,
Selim Karlıtekin, Ayhan Aktar ve
Bülent Bilmez’in panelist olarak
katıldığı panelde Balkan Savaşları
ve sonuçları bağlamında Türk
kimliğinin ve ulusçuluğunun inşası,
Osmanlılığın Balkan topraklarından
tasfiyesi üzerinde duruldu.
Tasvir: İslam Görsel
Kültüründe Yasak, Gelenek ve
Pratikler İhtisas Sempozyumu
yapıldı
Sanat Araştırmaları Merkezi
bünyesinde Dr. Nicole Nur
Kançal-Ferrari ve Dr. Ayşe Taşkent
yönetiminde 2010 yılından bu yana
düzenlenen İslam Sanatı ve Sanat
Düşüncesi Araştırma Atölyesi’nde
İslam sanatındaki tasvir geleneği
ve sanat düşüncesinin araştırılarak
disiplinlerarası bir yaklaşımla
incelenmesi amaçlanmıştı.
Atölyenin iki yıllık çalışmalarının
birikimi 16 Şubat 2013 tarihinde
Bilim ve Sanat Vakfı Zeyrek
Salonu’nda gerçekleştirilen “Tasvir:
İslam Görsel Kültüründe Yasak,
Gelenek ve Pratikler” başlıklı ihtisas
sempozyumu ile paylaşıldı. Nicole
Nur Kançal-Ferrari’nin “İslam
Görsel Kültürü İncelemelerine
‘Eleştirel-Tarihsel’ Bir Bakış” başlıklı
konuşmasıyla açılışını yaptığı
sempozyumda sekiz tebliğ sunuldu.
İki aylık sinema dergisi Hayal Perdesi’nin
33. sayısı www.hayalperdesi.net
adresinde yayınlandı. Hayal Perdesi yeni
sayısında 70’li ve 80’li yıllara damgasını
vuran arabesk filmleri incelemeye
alıyor. Furyanın kaynaklarının,
gelişiminin ve sinemamıza etkilerinin
tartışıldığı dosyada Cem Pekman
arabesk filmlerin tarihi ve kültürel
seyrini filmler üzerinden takip ederken
Murat Tolga Şen ise arabesk filmlerin
çocuk şarkıcıları üzerinde duruyor.
Sinema tarihçileri ve dönemin tanıkları
Giovanni Scognamillo ve Agâh Özgüç ile
gerçekleştirilen söyleşilerde ise arabesk
filmlerin özellikleri, 70’lerin ticari
koşulları, arabeskin yıldızları ve bugüne
mirası keyifli bir dille ele alınıyor. Hayal
Perdesi’nde ayrıca Tom Cruise’dan
Brad Pitt’e pek çok ünlü oyuncuya sesi
ile hayat veren seslendirme sanatçısı
Sungun Babacan ile dublaj üzerine
gerçekleştirilen bir söyleşi, Cihan
Aktaş’ın Argo filmi değerlendirmesi
ve Nermin Tenekeci’nin “Neden Film
Seyrediyoruz?” sorusuna cevap olarak
kaleme aldığı hikâye de dikkat çekiyor.
BSV
havadis
KAM Türk dış politikasının
yeni aktörleri ile buluşuyor
Osmanlı Anayasacılığı’nı
konuşuyoruz…
Küresel Araştırmalar Merkezi, son
dönem Türk dış politikasının teoriden
pratiğe aktarılmasında aktif roller icra
eden çeşitli aktörlerin konumlarını
dış politika bağlamında kuramsal
bir zemine oturtmak gerekliliğinden
hareketle “Türk Dış Politikasında Yeni
Aktörler” başlıklı bir toplantı dizisini
başlattı. Klasik diplomasi aktörlerinin
yanı sıra STK’ların ve uluslararası
alanda çalışmalar yürüten Türkiye
merkezli örgüt temsilcilerinin
tecrübelerinin dinleneceği bu dizinin
ilki, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı
Büyükelçi Naci Koru’nun katılımıyla
Mart ayında gerçekleştirildi.
Türkiye Araştırmaları Merkezi, özel
tartışmalı toplantılar serisinde yeni
rejim arayışları çerçevesinde zuhur
edip Osmanlı modernleşmesinin temel
problem alanlarından biri haline gelen
Anayasa ve Anayasacılık meselesini
ilgilileri ile tartışıyor. İlk toplantı Macit
Kenanoğlu ile Hüccet-i Şer‘iyye ve
Sened-i İttifak üzerine 6 Nisan 2013
tarihinde gerçekleşti.
İktisat Tarihi Atölyesi
başlıyor…
Türkiye Araştırmaları Merkezi
bünyesinde, 20 Nisan’da, Kadir
Yıldırım nezaretinde başlayan İktisat
Tarihi Atölyesi’nin temel amacı,
alana yönelik yerli ve yabancı son
literatür üzerinden Yeni Kurumsal
İktisat odaklı bir incelemeyle iktisadî
başarı ve başarısızlık olgularının
analiz ve değerlendirilmesine katkıda
bulunmaktır.
Türkiye’de Çağdaş
Sosyolojik Yönelimler
Toplantı Dizisi başlıyor
Medeniyet Araştırmaları Merkezi
bünyesinde Türkiye’de Çağdaş
Sosyolojik Yönelimler başlığı altında
toplantı dizisi başlıyor. Aylık olarak
alanında uzman sosyologların
davet edilmesi ile gerçekleşecek
toplantılarda, Türkiye’de sosyoloji
alanında yakın tarihlerde etkili olan
çağdaş kuramlar masaya yatırılacak.
Çağdaş sosyolojinin ana akımları ve
Türkiye’deki izdüşümleri toplantı
dizisi boyunca konuşulacak. Bu
dizi ile aynı zamanda Türkiye’de
son dönemde çalışılan alanların bir
haritasının çıkartılması amaçlandığı
gibi uzman hocaların paylaşımlarının
genç sosyal bilimciler için ufuk açıcı
olması hedeflenmektedir.
BSV
havadis
Osmanlıca Seminerleri 20.
döneminde…
BSV-TAM Sözlü Tarih
Çalışmalarına devam ediyor
PMH 2013 Büyük Ödülü Cihad
Caner’in oldu
Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye
Araştırmaları Merkezi bünyesinde
yedi senedir devam eden
Osmanlıca Seminerlerinin kapsamı
genişletilerek öğrenim, kullanım ve
neşir kademeleri şeklinde yeniden
yapılandırıldı. Bu bağlamda, Osmanlı
Türkçesine giriş ve paleografya
birinci kademe seminerleri olarak
yeniden düzenlendi. Diğer kademe
seminerlerinde ise Sadi Kucur ile
nümizmatik; Abdülkadir Özcan ile
tenkitli metin neşri ve Hatice Aynur
ile epigrafi seminerleri yapıldı. Baki
Çakır’ın Maliye Okumaları, Fatma
Şensoy ve F. Samime İnceoğlu’nun
Şer’iye Sicilleri ve Vakfiyeleri
diplomatika seminerleri çerçevesinde
devam etmektedir. Nisan ayı
sonunda Hüseyin Kutlu ile hüsn-i
hat seminerlerine başlanacak olup
inşa, metin tahlilleri, transkripsiyon
ve tahkik usulleri de önümüzdeki
dönemlerde ayrı ayrı ilan edilecektir.
Sesli, görsel ve yazılı bir sözlü tarih
arşivi kütüphanesi oluşturmak
maksadıyla düzenlediğimiz sözlü
tarih çalışmalarımıza kaldığımız
yerden devam ediyoruz. Sözlü tarih
çalışmasında şu ana kadar önemli ilim
ve kültür adamlarımız ve Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinden güngörmüş,
pek çok olaya şahitlik etmiş sıradan
insanların hatıratlarını sesli veya
görüntülü kayıtlarla arşivledik.
Sözlü tarih çalışmalarımıza katkıda
bulunmak isteyenlerin www.bisav.
org.tr web sayfamız üzerinde yer
alan sözlü tarih başvuru formunu
doldurmaları gerekiyor. Ayrıca,
sorularınız veya önerileriniz için
[email protected] adresine
yazabilir, elinizde mevcut kayıtları
bizimle paylaşabilirsiniz.
Hayal Perdesi Sinema Atölyesi
katılımcılarından Cihad Caner
Photographic Museum of
Humanity’nin düzenlediği yarışmada
Martin Parr başkanlığındaki jüri
tarafından büyük ödüle layık görüldü.
Fotoğrafçılık ve görüntü yönetmenliği
yapan Caner’in ödülü kazanan
“Remaining” başlıklı çalışması
2011’den bu yana süren Suriye iç
savaşını konu ediniyor. Caner bu
çalışmasında patlamalar, çatışmalar
veya cesetler göstermek yerine
yalnızca “savaşın etkilerini” görünür
kılmayı tercih ediyor.
Ayrıca 21. dönem ve 22. dönem
Osmanlıca seminerlerinin detayları
(başlama-bitiş ve sınav tarihleri)
Ağustos ayının ikinci haftasından
sonra web sitemizden ilan edilecektir.
Ayrıntılara ve seminerlerin tarihlerine
bisav.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
2013 Bahar Seminerleri
tamamlandı
Bilim ve Sanat Vakfı’nın 8-9 Mart’ta
başlayan 47. dönem Bahar seminerleri
tamamlandı. Her dönem olduğu gibi
yine yoğun katılımın gözlemlendiği
seminerler 6 hafta sürdü. Seminerler
hakkında ayrıntılı bilgiye bisav.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
http://www.photographicmuseum.
com/2013Grant/winners
m
örsel Kü
Tasvir: İslam G
k Salonu
16 Şubat 2013- Zeyre
Açılış Konuşması İncelemelerine ‘Eleştirel-Tarihsel’ Bir Bakış
am Görsel Kültürü
İsl
Ferrari
Nicole Nur Kançal-
I. OTURUM
Ferrari
cole Nur KançalOturum Başkanı Ni
Fatih Kocaışık
Sanat Araştırmaları Me
u
rkezi sempozy
Pratikler
lenek ve
e
G
,
k
a
s
a
Y
e
d
ltürün
İkonoklazm ve İslam
Nevin Meriç
Sanatı
ğı ve Fetvalar
İslam’da Resim Yasa
ioğlu
n Binici, Reha Dişç
Ferhat Şen, Volka
ştirel Bir Analiz
lûp” Eseri Üzerine Ele
sminde Klasik Üs
. Grube’nin “İslam Re
E.J
da İslam Görsel
T” Kavramları Işığın
Ayşe Taşkent
“TAHYİL ve MUHAKA
II. OTURUM
l Bir Bakış
Kültürüne Kuramsa
şe Taşkent
Oturum Başkanı Ay
Ertuğrul Ertekin
e Kerbela Olayı
Maktel Minyatürlerind
diye Soyyiğit
Özlem Güneş - He
Aşk Mesnevilerinde
ması
Metin-Minyatür Buluş
kmak: “Tılsımlı
ahtar Deliğinden Ba
Murat Işık
a An
ın “Kozmik Odası”n
Türk-İslam Sanatların e’si?
sn
Gömlekler” Ne’yin Ne
Tuğba Yapıcı
eleme
simler Üzerine Bir İnc
Yazı-Re
Kaçış mı Varış mı?
Türkiye Araştırmaları
Merkezi panel
ürk Kimliğinin
rı ve T
Balkan Savaşla
İnşası
k Salonu / 16.00
12 Ocak 2013 / Zeyre
tma Sel Turhan
Oturum Başkanı Fa
Konuşmacılar
Şiddetle Düşünmek
Selim Karlıtekin
Balkan Savaşları’nı
ri:
lle
Di
’ün
rk
Tü
ve
Tanıklık
luğunun Şaşı Bakışı:
Bülent Bilmez
neti’ne Türk Ulusçu
İha
t
vu
na
‘Ar
a
nd
rı’
Balkan Savaşla
pokrasi
anlık, Türklük ve Hi
Osmanlılık, Müslüm
Ayhan Aktar
lılığın Tasfiyesi
lık Savaş ve Osman
Yıl
On
:
22
19
12
19
Küresel
Araştırmalar
Merkezi
a
sına
am
ma
ş
u
anl
n
ü
o
r
k
tü
rak
era
apa
008
ı lit
s
y
a
Ç)”
u
r
7-2
g
a
0
r
r
0
e
u
(DP
2
l
v
i
n
k
r
i
e
l
a
p
be
min
olar
nun
em
disi
öne
aÇ
ucu
e bu n
k
. Bu
c
n
i
ı
t
o
n
i
d
l
li
la
o
,ö
ir s
ode
baş
ış P
nb
iker
ı
r
D
m
n
e
“
ı
u
B
b
as
da
yan
nra
çab
asın
rası
a ko aha so
ı ar
y
r
)”
lara
a
a
s
t
l
r
d
u
egy
l
o
,
yıl
i
nu
trat
rin
lini
s
a
r
e
l
e
n
l
a
l
d
o
d
k
ş
leri
lli
an
iri
akı
mo
güç
öze
nb
sal B
i (gr
l
j
a
k
m
e
e
i
d
a
t
s
r
n
de
re
rın
tra
tek
le Ku
lüm
k kü
rula
ö
ük s
rese
a
o
y
b
ü
r
s
K
ü
b
çıka dı. Son
ana
KAM
den
de “
nci
yola
al
kler
iler
i
e
n
k
l
n
biri
ş
a
e
i
k
d
n
ı
il
e
i
t
n
n
ı
n
ı
i
ri
ram
alar
dek
11)
etle
kav
elin
litik
-20
üm
o
d
7
k
o
p
0
ü
0
m
h
2
ge
PÇ
arti
böl
7 ve
tti.
ne D k AK P
200
i
y
2
liz e
a
0
a
r
0
ise
n
a
2
a
(
alan
rını
em
ışla
fayd
dön
n
i
a
c
r
v
kin
a da
ve i
Ç)
litik
o
(DP
p
ika
i
ş
r
ı
e
d
olit
e
b
ış p
ind
em
d
Ç
n
a
n iç
rin
k
ü
i
e
t
z
ı
t
l
lini
i
t
3
i
ü
r
1
e
l
Tem
lan
od
Po
ir b
ktö
at 20
r
p
b
i
a
i
b
ş
sı
u
m
o
s
ı
d
ı
Ş
ı
t
a
D
23
ara
PÇ
r”
ml
ras
: K
site
nla
slar
ara
ışla
ver
uD
dirme
l
i
a
n
s
k
u
s
e
l
l
ı
n
a
m
u
r
u
i
e
U
or
lB
rın
et
t
ıÜ
Değ
“Ul
uş.
?” s
öğr
ışla
alis
anc
msa
u.
iyiz
ran
l olm lan re
tesi
Sab
ura
d
v
l
e
l
,
m
K
a
ü
o
a
r
m
d
o
n
le
ir
ili
sın
Fak
im
a te
leri
lab
isaf
rese
ncı
ler
hâk
vlet
şınd
le a
rm
inin
ı
e
altı
e
“Kü
lim
e
e
s
k
i
n
d
i
ı
k
n
j
i
B
i
ada
aç
er
al
ate
ni
sin
türü larının
klam ı
osy
et B
rtay
ı
kisi
l str
era
ı
dizi
S
t
t
o
ç
e
i
ç
m
e
a
l
s
i
e
a
e
nı
er
na
sıtl
.N
at v
i
kür
akış
ları
şkil
ları
r
a kı
b
n
i
. Dr
ş
a
l
e
ç
ı
San
a
t
ç
i
kler
l
k
i
k
s
k
n
i
o
i
le
lit
al
kni
n
eri
ldu
iD
lişk
vra
e
e
o
i
ü
s
t
a
o
m
r
d
p
ı
e
em
i
d
s
u
t
ü
A
n
ş
üy
ve
dı
,b
ön
rat
eri
üz
ara
ika
r
l
y
t
r
e
n
e
i
k
t
i
m
a
l
r
i
i
k
r
l
i
l
i
ü
n
s
b
ı
le
po
Ber
ası
Gün el güç
ı tek
, ulu leraras
dış
dığ
nen inlerar
s
iker
n
n
e
ü
r
i
ş
a
g
l
e
l
l
l
ü
p
d
sip
bö
kul
an B
nu
disi
a di
u al
uğu
ınd
ş ve
r
d
i
l
a
kon
n
l
o
a ge
şma
dah
çalı
KAM
i
ejis
t
a
r
l St ikalar
e
s
e
ür l Polit
K
n
iker
’ni ölgese
r
D
e
B
A ve B
et B
Nim
KAM Yuvarlak Masa Toplantıları
KÜRESELE KURAMSAL BAKIŞLAR
ABD’nin Küresel Stratejisi ve Bölgesel Politikalar
Nimet Beriker • 23 Şubat 2013
TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YENİ AKTÖRLER
Yeni Türk Dış Politikası Naci Koru • 16 Mart 2013
ÖZEL ETKİNLİK
Türk Dış Politikasını Kuramlaştırmak: Hegemonya ve Dış Politika
el
Küres lar
a
m
ır
t
ORTADOĞU KONUŞMALARI
Araş erkezi
M
ABD’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Stratejik
AM Arayışları
Mübarek Sonrası Mısır’da Siyasal ve K
Toplumsal Dinamikler
İsrail Siyaseti ve “Arap Baharı” Sonrasında
Türkiye ile İlişkiler
6
Mustafa Küçük • 12 Ocak 2013
Şaban Kardaş • 5 Ocak 2013
Fulya Atacan • 23 Ocak 2013
Louis Fishman-Hasan Kösebalaban
13 Mart 2013
KİTAP-MAKALE SUNUMLARI
Türkiye’de Çerkesler: Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı
Almanya, Rusya ve Türkiye’de Etnisite Rejimleri ve Milliyet
Dâru’l-İslam’dan Türk Vatanına: Türkiye’de Milli Yurdun Teşekkülü
Ayhan Kaya • 20 Şubat 2013
Şener Aktürk • 30 Mart 2013
Behlül Özkan • 13 Nisan 2013
TEZAT
Otonomi Mücadelesi: Realist Yapısalcı Bir Uluslararası İlişkiler Teorisi
H. Basri Yalçın • 16 Şubat 2013
ETKİN YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ
Bir Sosyal Girişimcilik Öyküsü
İbrahim Ceylan • 2 Şubat 2013
İKTİSAT KONUŞMALARI
Kredi Derecelendirme Kuruluşları Taraflı mı?
Hüseyin Öztürk • 26 Ocak 2013
)
ları
ma
ş
ı
l
.
ça
rılır
nlik
k ay
a
üve
r
g
a
(
l
k
ı) o
teji
aliz
rli
alar
stra
m
,
)
ş
e an
ı
beli
ı
l
l
r
i
n
a
a
r
i
l
ç
t
le
le
rış
şma
nik
dev
(ba
çalı
eya
i tek
bir
a
sal
k
i
y
ı
e
g
a
p
ye v
t
d
n
a
r
e
n
y
a
o
i
k
l
l
ve
iyet
erh
de
rü
lini
nh
mo
i bi
ki n
i
l
ode
a
ç
r
Ç
i
i
d
i
l
m
e
e
ej
ın
ek
DP
ü ve
deld
trat
DPÇ
ilm
ne b
ikas
mo
züm aları, s
e yi
çin
olit
pab
i
r
ö
d
p
a
e
ç
k
l
y
ş
m
e
e
ı
ri
m
zlık
ilm
öne
lişm
lik d
n ve r.
alış
ma
ir d
-ge
alab
ere
si ç
öne
b
u
ç
a
y
yuş
m
i
B
i
u
ı
anı
e
ele
.
ş
ış
lom
ey
eli
rın
odl
g
p
g
a
m
ken
l
i
k
l
r
n
ö
ş
e
d
e
a
l
ı
b
,
i
la
rl
n
koy
luk
lı
ları
vra
yda
ikle
fark
lucu alışma
n fa
ekn
e da
e
t
u
e
u
v
y
ğ
b
d
i
n
n
le
or
üne
du
ara
ik ç
ı
türü ın sun
lirti
ateg
lüm
enl
a
e
k
r
ö
v
i
b
arın
e
b
ü
k
5
ci
ei
rın
ı lit
a2
nışl
i
n
a
r
d
e
ve g
j
i
l
d
a
a
n
e
r
k
l
n
i
t
i
i
a
ll kl
n
lam
ra
ala
dav
del
şma
öze
top
sını
Bun
k St
mo
ika
ma
a
.
a
t
çalı
ş
n
ü
ş
i
ı
d
Ç
l
ı
l
e
y
m
a
P
o
ş
d
m
Bü
lı ça
lam
ış p
onu
erin
si, D e taşın
in
fark
i an
nda
in d
er k
r üz
r
u
n
liste
k
i
t
e
e
min
m
i
l
r
l
r
i
e
r
e
u
k
e
ç
e
l
ğ
l
e
y
i
l
d
z
i
ü
k
k
l
o
n
B
n
i
g
ü
r
m
b
ere
gü
bi
el
kn
işi
tek
rd
ikey
a iş
cut
değ
lges
e ed
n te
k bi
y
d
v
i
a
ö
d
ş
t
l
e
e
ı
i
n
ı
a
b
l
l
i
if
m
ii
an
dış
na
ayr
a
y
avr
zlem rbirler
unu lkenin
etin
a
lu a
d
ü
s
t
ğ
t
e
d
ç an
a
a
e
u
u
n
i
y
y
v
nü
rb
old
rü
l si
leri
er;
i
boy
litik
e
e
i
l
l
e
l
l
a
b
i
r
s
m
r
i
,
n
e
b
e
m
ç
e
e
d
i
ktö
e, a
kür
i bi
gör
öne
et e
kliğ
iştir
ne
sı a
gör
ilişk
kça
ğişi
er’e
kab
değ
leri
ara
r
l
e
u
k
e
r
ı
i
e
r
o
d
d
a
l
r
n
l
l
r
r
e
s
rı
o
f
er
da
ler.
ulu
aktö
tara
dı. B ranışla
, lid
şim
,
r ya
ir
i
a
a
u
r
l
ü
a
b
ğ
k
l
b
ş
e
c
i
e
l
r
v
n
it
a
in
d
ba
ik
se
ika
pol
a da
ber
üçü
eki
yap
ekn
da i
olit
md
litik
r: İç
tun
p
e
a da yla çem rlikçi t
ı
o
u
y
ş
bi,
d
d
p
ı
y
f
r
f
d
va
bo
ebe
gün
ısı
şbi
ara
ara
m
s
r
i
t
t
ı
y
e
u
s
a
a
a
a
ü
l
s
n
n
c
ra
min
o
ö
ey
ey
un
in a
çün
lara
r. D
nde
çi v
iki d
rıca
gör
s
t
a
ü
ü
m
l
y
e
i
u
k
g
r
a
l
l
ş
A
b
i
ı
i
y
.
t
a
s
ğ
unu
ve u
f ve
rek
ara
nur
dör
’nin
i de
soy
ulu
PÇ
tara
slar
arti
nda
dak
b
u
P
D
a
l
u
n
ak
r
ı
t
d
a
u
K
e
r
u
A
am
un
ni
ikl
şla
zlık
ınd
boy
anl
yut
, ya
anı
ekn
ma
dığ
i
r
o
l
r
t
ş
i
ı
ran
u
b
v
s
m
u
k
n
s
i
a
er
d
ba
gu
ma
un
(uy
ğiş
e du
y
o
l
n
e
l
d
ü
diğ
u
e
a
d
c
p
n
s
i
e
i
i
n
ri
nd
r.
dek
erin
ilişk
el (d
üçü
üze
çısı
sidi
roll
dür
dem vramı
me
er a
nde
e
l
i
ş
n
s
i
s
n
ü
ğ
i
o
e
a
g
pl
pr
de
ev
ji” k
rası
ü),
disi
erç
rate
üm
lara
in ç
t
l
s
z
s
p
u
ö
i
l
U
yük
dis
ve ç
“bü
lizi
ana
için
2013 BAHAR DÖNEMİ KAM SEMİNERLERİ LİSTESİ
GİRİŞ SEMİNERLERİ
1 İktisadın Temel Kavramları
2 Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları
Ahmet Faruk Aysan
Halil Tunalı
Mustafa Çelen
Muzaffer Şenel
Talha Köse
TEMEL SEMİNERLER
1 Arap Baharı Sonrası Ortadoğu Siyaseti ve İslamcılık
2 Bölgesel Analizler 3 Demokrasi Çağında Otoriter Rejimler ve Uluslararası Politika
Burhanettin Duran
Kadir Temiz
Mahmut Osmanoğlu
Mehmet Özkan
Vügar İmanbeyli
Muzaffer Şenel
Ebru Afat
Ali Resul Usul
4 İletişim Psikolojisi
5 İnsan Kaynakları Yönetimi
6 Türkiye Ekonomisi 7 Uluslararası Hukukun Temel Kavramları
İbrahim Zeyd Gerçik
Bahattin Aydın
Lokman Gündüz
Berdal Aral
OKUMA GRUPLARI
1 İnsan Kaynakları Yönetimi
2 İslam ve İktisat
3 Kimlik, Etnisite ve Çatışma Çözümü
4 Uluslararası İlişkiler Teorisi
5 Yönetim Düşüncesi
el
Küres lar
a
m
ır
t
Araş erkezi
M
Bahattin Aydın
Ahmet Faruk Aysan
Lokman Gündüz
Talha Köse
Hasan Basri Yalçın
İbrahim Zeyd Gerçik
Haluk Dortluoğlu
KAM 7
ATÖLYELER
1 Stratejik Derinlik Atölyesi KAM-MAM
ış
ak d ti.
ılar
p
lirt
a
ğı y
ı be
ğın
rlılı
ı
i/
a
d
t
tu
rliğ
an
odl
me
işbi
"
k
e
l
rine
e
ş
n
ae
ını
nd
ikle
r
i
n
m
ç
a
l
i
k
a
e
ış
odl
ran
nem araf" t
raf"
ve k
t
dav
i dö
k
ü
a
i
ü ta
c
k
c
r
i
n
e
n
mli
it
ü
l
h
ü
ç
o
p
öne
l
re,
f/ü
"üç
a
ö
a
a
s
e
ç
g
r
u
v
k
a
ta
ul
ldu
liği"
Bun
ve "
erin
da o
et"
şbir
i
için
n
letl
b
ı
"
i
v
a
r
a
e
m
ı
d
d
rek
ele
ve
i
.
llan
ın “
ığın
ilm
yor
dak
atik lar
kıld
n ku
ram aşıyab
i
m
a
v
ülü
n
o
r
a
b
arın i bir
i
l
l
n
r
k
ö
t
p
a
a
e
g
i
i
l
l
u
k
r
p
ik
ic
iti
ğu
,b
î, d
a ile
ren
çek
pol
ker
tekn ış oldu
iker
e
dah
sel
geti ceğini
, as
ilgi
ı
i
Ber
e
t
,
a
iği v
s
r
n
g
e
y
l
ı
a
a
iği
ir
Birl
ile
bö
lar
a is
siy
ara
r
b
b
r
ı
a
d
n
i
a
r
r
geld
a
i
i
p
n
k
b
a
ı
n
n
e
l
b
u
ı
’
ğ
çı
a
r
k
i
ı
l
e
n
m
v
c
ı
u
i
e
A
m
d
kiy
lar
kıld
ığı
anı
rley
rini
ünd
ikle
ştur
Tür
raç
e ba
ak t
zald
beli
olu
zell
az g
ejile
r
m
a
ik a
t
i
ö
a
n
a
ş
l
i
a
n
,
i
m
t
r
ı
h
ığı
a
st
ak
”o
se
ş
ın
no
değ
artt
ın d
ava
alar
klığ
olar
siya
yük
eko
ı
n
S
n
k
l
ı
ü
s
ç
ı
i
r
e
t
k
b
u
n
i
a
la
n
ol
ğu
a ve
m
res
ığı
son
onu
dla
rika
, So
sıkl
erik
ı
ve p
. Kü
k
e
o
e
i
ş
a
r
t
s
k
r
de
m
ı
t
m
ö
a
r
A
g
k
am
ee
yla
rin
i
kA
Kıb
atin
odl
er’e
i’ne
rile
yısı
dek
ifad
L
K
k
lara
ğ
e
a
i
,
i
l
.
v
o
l
r
m
a
r
o
r
e
i
u
o
n
Be
rü
frik
ve d
niy
r. B
rini
er B bu dön
aktö ayıran
da A çıkıyo
mle
plu
yetl
etle
n
e
v
u
ı
n
l
i
t
m
e
s
o
z
n
u
a
d
ü
k
a
’
r
k
a
gö
eS
lan
dör
hük
oğu
itik
er a
ABD ok çift
ind
önp
u. S
pol
arti
lgel
em
yük
ç
d
ran
a
ş
P
ö
ı
r
n
ü
y
u
a
rklı
b
o
ö
d
K
s
b
k
d
iA
in
e fa
nıy
yA
dah
yu
eki
b
’
n
v
a
e
i
i
ika
i
d
s
y
n
O
g
i
e
T
em
da
olit
em
i il
tej
ılım
Gü
ığı
n
p
n
e
ç
a
d
NA
ö
r
m
ö
ş
a
n
a
t
ı
e
l
d
d
e
i
yl
ru
üz
ük s
olan tması d a.
ylem
ush
inc
” sö
doğ
sı d
büy
biri
u sö
le ik
ba B üzeni
ı.
ar
ara
b
k
t
a
n
md
r
i
k
l
e
B
e
a
an
l
l
t
a
s
ır
uru
ze
liğin
ad
ind
lik
ası
am
b
d
ö
y
r
r
n
r
i
i
ulu
e
ş
n
e
n
l
ı
k
b
ü
t
o
er z
in
e
s
m
e
m
d
s
l
h
ı
i
e
i
i
ş
a
s
j
l
n
a
d
n
i
te
en
söy
yan
rını
Sav
ğin
alar
i “y
into k” stra
len
ece
a da
lıkla
geli
l Cl
ejis
viri
rafy
i
l
y
t
l
k
n
e
n
i
ğ
l
ı
ı
e
a
e
r
s
B
e
o
r
a
d
c
a
st
es
ş”
şla
en,
gelm -İsrail
er “
am
kür
ava
anı
şirk
e
ma
ına
rab
odl
ral
le s
avr
e
k
r
m
e
d
b
geli
a
ö
n
.
b
rkiy
nı a
l
ı
i
r
ı
a
l
ü
le
n
e
ğ
d
i
“
d
ı
t
T
a
i
n
t
i
“
i
e
a
rt
e
in
yan
le
ıml
nem
llikl
ilişk
h il
yer
ın a
Öte
i di
bir
öze
a dö rak tan
Bus
ığın
,
l
l
u
r
l
m
k
u
e
iğin
ı
a
s
k
a
m
d
i
tif
l
b
l
i
u
r
Oğ
a
o
l
r
o
üla
Be
ge
a
ji, O cılık”
am
i
l
m
n
e
d
e
t
d
e
ü
n
m
d
t
a
o
ı
i
r
k
sı
ğ
m
ek
str
eğiş
beli
ara
ıldı
e is
,
lir.
öne
nde
slar
bak
ebi
aş”
ın D
erd
leri
ci d
l
i
v
i
n
n
n
ı
k
a
k
i
a
ulu
len
ş
s
s
ş
k
i
d
i
y
i
a
l
l
e
i
i
n
l
ö
k
ı
n
i
is
ör
iti
çıs
ikili
iler
n
diğ
Pol
“ter eli
ri a
oru
len
iğer
ilişk
z
Dış
’un
u
g
D
etle
ö
ilen
h
.
B
k
n
i
g
fır s
s
m
r
.
e
ı
d
ş
u
ü
s
ü
d
ı
r
t
i
k
t
B
“
e ed
Tü
e
t
ş
r
l
ü
d
e
d
a
n
, bu
l
ü
u
h
ı
r
g
e
r
bi
Oğ
a’n
iker
da
kile
nk d
k
arti
r
k
ş
a
e
e
e
m
i
P
m
a
t
l
d
r
a
e
i
B
a
n
b
şm
e
AK
ola
rla
dön
tisn
seti
rten
çalı
isin
se O
şula
nci
ir is
bu
beli
siya a geçiş
mi
atej
b
m
r
l
e
n
ü
t
ı
o
e
biri
n
n
s
ı
n
K
’
ö
ın
y
”
ü
res
apı
ci d
ki
tüğ
ikas
stan
cılık ma kü
lu y
olit
ani
ikin
ette
rtüş
ı
rası
p
s
p
n
.
ö
k
a
a
u
u
r
t
t
a
y
e
u
rak
si
ek i
eY
sla
rb
erl
arti
ok k üresel
çıka
at ç
ulu
r bi
dec
eril
ç
P
k
e
a
v
a
l
l
k
s
n
i
K
a
i
j
o
K
d
e
da
te
uda
de A
na d
en y
ktı.
ları
erd
apı
stra
kon
uğu
a çı
ecin vranış
pitl
ye’d
lu y
y
r
i
d
s
p
r
a
k
e
ü
t
r
t
u
s
u
r
şt
zı
da
kut
k Tü
de o
şüm
olu
ika
r ba
lara
ka
ecin li dönü ş polit
dai
i
o
r
t
i
e
ç
l
ü
, tek
t
s
nu
dı
po
m
öre
ase
o
ş
e
n
çok
g
y
ı
S
i
i
n
d
e
s
n
ö
i
den tığı
er’
re
eki
sel
bu
k
n
ö
tler
i
e
i
d
g
r
r
e
n
n
t
e
i
e
e
kü
üm
Ç’y
n ar
an B ya düz
nem
hük i.
ik
onu
lun
i DP
n
n
i dö
y
n
u
n
e
k
t
ü
s
i
k
l
i
b
i
ş
r
a
d
e
i
t
rt
le
lk
u
gr
değ
in i
beli
iyet
upl
nte
nda
el
kut
lde
rti’n nı ve n ı hakkı
Küres lar
ve e
i
e
a
k
u
d
i
P
l
ı
s
ma
er
up
mo
AK
şlar
Araştır erkezi
şma
ın
er,
kut
in h
anı
M
çalı
yak
erik azeten
avr
n
e
B
’
e
d
0
n
d
nu
450
ük g
laşa
liz e
KAM
uğu
nıp
ünl
pay
d
ana
a
g
l
ı
r
r
u
8
a
r
t
n
u
ayla
gün
i içi
luşt
det
ün
gor
nı o
g
e
8
t
a
e
a
b
d
ita
25 k
için
ver
em
bir
n
e
l
ö
d
işiy
i gir
ver
leri
ylem
e
n
ırga
uda
sald
k
kon
i
l
e
u
n
b
n
ö
y
ada
nda
ılm
uğu
in
p
d
a
l
o
tler
ini,
ay
sel
evle lendiğ
am
l
e
d
k
g
ı
l
k
ö
ü
aç
ek
büy
nb
en b ifaklar
vel
rını
t
ilirk
v
t
a
elli
ç
l
e
İ
a
e
.
a
m
or
ad
nı b
eg
ı
s
a
y
k
l
l
f
n
u
i
a
k
a
r
ı
r
en
az
Tür
ta
aç
ko
a
cak
düz
yısı
ını
sin
nra
ddi
r
a
e
i
o
a
aya
a
s
s
k
y
l
u
r
i
m
k
n
n
ğ
e
k
r
a
ı
e
ü
ş
u
f
h
i
i
k
d
d
t
il
i
ld
e
bir
sey
esin
ki it
dar
tış o
llikl
ir
r es
kim
etm
e ka
r ar
öze
e
i
l
n
n
a
ı
ık b
b
ç
n
l
l
r
ı
sı
gü
de
faz
raf
he
afın
sın
n
g
r
ş
a
a
a
i
ı
a
ara
a
akla
s
k
h
d
r
t
i
da
lit
pa
lite
slar
sın
alm
lam
i
r
o
a
z
u
n
k
l
a
p
k
a
ı
i
l
O
ara
u
y
.
ış
er
in
ak
ı
bir
a ya tırlattı
özü
gün
iler
roll
rk d
ittif
klar
gün
in s
lam
, bu
a
eki
bu
ilişk ilir. Tü
n
k
tifa
n
’
h
d
ı
t
e
e
i
e
a
i
ç
n
her
d
k
i
i
y
a
d
n
i
z
n
i
ç
b
k
n
ı
i
i
k
ı
a
s
ğ
e
ğ
r
i
l
e
ı
k
m
’n
nd
edi
e Tü e alınm akanı
nin
ttifa
öne
f ald
ne,
yeti
iye’
B
ve i
lerd
ci d
yati
at
üğü
k
i
i
t
ş
n
k
r
r
ı
s
m
i
ş
rek
i
k
e
ü
e
k
i
l
ü
i
ör
ön
kT
şiş
a in
kd
e ge
anm
ı
g
l
d
l
a
e
v
gi
z
c
e
D
u
p
l
a
a
r
g
An
ın
af
da
han
şı i
örle
ada
sor
da.
lan
ida
ldığ
her
dah
i Akt
ı
okt
a
k
n
t
e
m
e
n
e
v
a
Y
d
u
d
e
r
a
ak
in
nen
dur
ler
ltı m
gele
asınd
ılar
iler
geli
böl
vlet
olitik
eş-a oplant
lişk
r
e
i
P
b
e
iri
d
ş
e
.
ı
ğ
z
l
i
D
t
di
ük
nb
yor
en a rarası
Türk
rde
kse
büy
ülü
e
M
e
l
r
a
A
r
e
a
ö
K
d
e
l
g
s
lk
ın
de g
ulu
nü
dığ
miz
rula ti.
şan
e
u
a
g
l
y
k
k
bö
as
a
şme
t çe
em
ınd
geli
ikka
ilk t
baş
d
ada
n
bir
n
ı
e
a
iz
üny
lar
nd
l
ı
d
m
ı
f
i
y
a
ğ
n
ı
da
ldi
tar
tti.
0’l
dın
elir
e ge
199
r
b
n
a
ı
u
i
l
r
o
iği
ha
ğın
nın
sett
lçi K ılması
ndı
da
h
e
a
n
ş
a
ı
k
s
a
ü
ğ
a
da,
eb
in y
Büy nin da
litik
diy
yiğit
slar
3
m
r
o
1
i
”
sız
a
E
0
ş
P
k
’
2
i
f
m
b
art
eğ
ğım
re
CB
Ka
.C.
usa
Dış
a
d
p
S
,
M
T
i
i
b
k
e
16 M
S
l
,
s
r
:
d
i
“
ci
ve
me
Tü
ilk
nem
un
aci
irin
lendir
eni
ylül
ığı “
nin
üç ö oğlu’n
Değer
en b ya’da y si, 11 E da
lçi N
latt
zisi
i
d
e
ş
r
t
k
a
d
u
le
n
tı
ci
ib
üyü
a As
i.
klik
lan
Dav
ları
kin
yen
Ort
ısı B ştirild
rak
ğişi
top
sı; i
a
c
’ın
e
e
p
a
üsü
”
d
v
r
d
o
m
M
n
ıkm
ünc
rdı
bu
KA
di t
rda
ekle itikası
ç
ç
örle
a
a
t
n
ç
ü
l
a
Y
r
k
e
;
n
y
k
uz
ge
er
iA
ol
an
ka
orta
lere
’nin lişmel
ğum
ış p
Bal
Yen
Bak fleriyle
n
u
d
i
D
m
i
i
r
r
d
B
k
ş
e
e
r
n
i
rl
ği
işle
aA
ulu
an g
arı”
teşr
a Tü len de
aktö larınd
Dış
un
şan
leri
de b
sıyl
Bah
ler
e
ş
a
i
n
ı
a
n
i
’
g
r
i
y
g
p
ş
ı
l
u
ç
ı
m
a
i
a
ır.
r
la
b
n
D
ei
uş
Kor
sald
asıd
asıy
a “A
yda
en,
kin
lgili
md
kon
i
d
e
k
m
ş
i
m
i
,
r
a
l
n
z
l
e
l
ı
i
a
m
i
l
u
u
i
b
a
a
aş
as
ut
Kor
vur
pısı
’de
yıld e ışık t
avz
arın
in b
l ya
011
on
zH
rec
ânl
r
i
a
2
k
eki
ü
s
n
e
n
l
s
e
o
e
m
s
e
s
i
lged
kd
rum
lan
şm
er i
ı
ö
A
i
u
r
y
l
b
ı
a
i
k
u
e
klar
r
ın
oğ
ka
kte
ığın
hal
and
n
i
l
l
ve g
ı
l
D
a
e
r
t
n
d
ğ
.
i
ı
v
ı
k
a
b
aya
li
ka
rd
dı
ak
nlı
anl
em
eçle
rsıl
anm ı
ndı
lara
ri B
l
aka
r
n
a
Bak
a
o
e
k
l
s
ü
ö
B
l
a
s
ş
p
r
k
y
tıl
n
ok
le
ışi
va
ere
lan
rşı a
ta ç
vlet
nD
u so
ğ
a ce
a
k
e
ver
u
a
ı
B
k
d
l
d
n
b
ı
k
’
r
r
e
e
an
ne
ev
ula
rite
der
oğlu te Bak
ı” il
leri
gör
sor
oto
vut
har
jim
de e
k
eri
a
a
e
i
a
l
b
r
f
D
B
r
i
i
i
ı
p
d
et
en
le b
Ara
ığın
1’d
ken
ni
Ahm
esiy
and ru, 198
leri
tı.
dı. “
t
ş
m
a
l
l
a
a
m
i
l
ş
r
y
e
l
o
an
ba
geti klikler
göz
nK
eri
iml
laya sinden
işi
el
ş
ş
l
i
ğ
a
e
ğ
e
b
Küres lar
d
en
eri
i de
ne
ç
G
a
i
i
k
r
n
m
u
a
i
ır
e
t
’
l
il
oğ
ad
um
Araş erkezi
söz
itik
İsra
kur
M
rtad
pol
ru,
tığı
aO
o
ş
ı
p
d
K
a
d
n
e
ı
y
r
n
k
ş
e
a
KAM 9
a
l
a
ap
let
rar
ın b
ev y şu dev
r
akta i yıllar
ö
g
m
0’l
nde
i ko
198
lüğü kü gib
r
ü
d
n
Mü
ugü
nb
e
n
ay
Ye
ası
k
i
t
li
ş Po
u
ı
D
Kor
rk
i
ü
c
T
Na
ni
,
kiye
Tür
k
a
a
ac
ıd
yap
ığın
anl
liği
k
p
i
ş
a
sah
mb
a ev
öne
n
ı
d
s
ı
a
t
c
n
lan
yun
syo
top
iği
ora
e bo
t
s
n
zell
e
e
ö
r
s
i
e
l
r
e
d
r
.
bi
nem n
cek
kriz
a gö
i
rüte
en ö
ru’y
mik
i
ü
o
e
o
s
y
iler
i
v
K
n
t
ko
lir
cü
lçi
lişk
i
e
e
e
n
b
k
e
ü
n
l
ç
ü
r
ir
in
na
in ü
Büy
kele lişkiler
in b
aşa
min evre ül
i
işim
da y
e
i
’
nu
ğ
s
n
e
a
u
e
a
dö
tti.
eç
siy
eb
ind
rup
ik d
v
v
ç
v
e
i
ı
ş
m
u
A
ip e
İ
e
d
ş
o
k
.
k
k
n
i
a
l
n
a
n
m
t
s
a
ası
e
r
şl
ko
da
aü
di.
eko
olar
kile
aşm
rilm iyle ba
l
ş
i
unc
ster
asın
eki
i
t
l
n
y
ö
d
ş
i
i
m
a
o
g
n
e
l
a
b
g
es
ni
gel
iyet
am
gele
rına
türe
böl
ilm
ıllar
ndi
uaf
kül
a
ışla
ğlay
ana
iştir
y
’lı y
e
m
a
l
d
k ke
a
v
0
s
e
y
e
r
u’d
a
ı
9
g
r
z
vi
19
me
tan
rar
ar a
mik
doğ
ola
e
a
k
z
a
n
l
o
a
l
i
i
t
a
t
r
d
y
n
r
ı
n
s
’
onu
O
ya
lke
st p
hat
eko
di i
kiye
rasy
ir ü
dün
r ve
k
rbe
ini
ı
o
tisa
a
b
e
e
t
t
l
ğ
k
s
i
r
Tür
s
v
z
i
n
a
e
e
e
e
ed
Otu
un
in r
alka
dı v
ind
si v
atik
em
nus
le B
bun
erin
okr
ver
lges
siya
l
alan
k
e
r
i
ö
z
n
m
t
l
ı. Yu
e
l
b
o
e
k
s
d
m
e
i
ı
y
l
d
i
l
e
i
z
ı
y
r
e
ı
s
ş
i
e
a
Ö
r
k
b
id
anl
çalı
dol
rea
ldi.
ve
rla
tör
a gö
om
giri
Osm aklaşa
dili
lara
r ak
yılla Koru’y
kon
i
n
y
k
i
e
e
l
b
r
a
a
l
t
’
l
e
i
r
y
ü
l
o
tı
T
un
i.
si
iv
000
em
ile o
n al
me
bul
ine
yled ltilmes
u, 2
a ön icareti
ri y
İKA
tiril
k
i sö
d
ş
e
T
Kor
l
e
o
e
n
n
s
l
i
ı
ü
ç
n
e
il r
e
ek
as
et
ük
tit
içi
iştiğ
erç
flı v
lerl
ılm
ilişk
ın y
Ens
nun
g
a
e
y
r
’
i
r
e
r
k
değ
a
a
u
n
l
r
l
a
a
ı
y
r
t
t
r
u
o
ic
Em
şu ü
dar
çok
ı. K
ğı b
nün
mla
ni t
riz
stan l refor
ırdı
ürü
Kom len ye
şlad
ada
t
d
.
l
a
k
ali k
i
i
n
ü
b
t
d
i
a
i
a
m
k
l
l
ş
l
s
ş
i
e
ı
ı
m
o
d
n
r
g
i
e
p
p
D
re
n
ka
ya
ine
dış
ve g
: (i)
a sü
ara
r dö
si,
hal
ası
.
etti
ikte
a’d
f bi
” ol
me
i
m
i
l
z
p
i
t
t
edi
ü
r
r
u
k
m
i
r
birl
iki
ne
ba
nd
lem
Avr
at a
lu a
i
ö
e
e
t
k
son
t
l
e
k
d
u
t
ç
d
e
a
r
y
e
l
n
ü
i
n
d
y
o
i
’
g
o
a
b
i
s
l
b
f
ış
e
sy
ğu
in
az
lliğ
say
akti
rk d
iler
tora
ado
’yi f
ü
öze
k
a
t
s
e
r
ş
t
T
h
e
i
y
r
l
r
e
a
O
i
“
k
d
e
vr
ler
dö
çte
ut i
Tür
)
ğer
rde
üre
ka v
e çe
em
v
e
evc
i
e
s
i
v
l
r
n
d
(
t
f
m
n
,
ö
,
u
ş
zere
d
ut
de
yA
rgü
esi
ada
ak ü
kom
boy
sı ö
uze
me
ilm
)
i
r
a
itik
a
K
m
i
i
l
r
l
i
v
n
i
d
o
a
o
e
n
p
i
si, (
insa
slar
ır d
yut
etle
sı.
me
iğin
ulu
yıld
ının
k bo
ma
uvv
s
i
nel
l
j
k
len
ı
a
e
rild
(ii)
e
z
i
p
k
g
i
t
n
t
i
i
a
a
t
ş
r
a
n
i
i
den
y
r
n
l
l
i
e
t
k
e
ge
iti
e
po
es
sin
lm
lata
şkil
e
ılım
v
e
r
i
u
ı
l
ç
d
i
z
t
pol
u
ni v
m
a
ha
rle
ra
iril
yut
erin alkına
leri
e
a
u
d
z
o
l
l
k
n
e
n
a
e
ü
b
ları
el
çle
,h
ülk
ma
yec
uğu
rafy
l
ü
m
u
e
e
d
ğ
r
o
g
l
e
d
t
o
em
Ko
da
ic
ler
una
ili o
üç
erin
ver
nın
tan
r
bet
yut
yen
k
a
a
a
e ilg
şkil
h
o
l
l
e
l
y
i
r
t
i
l
o
b
u
ı
i
s
n
r
t
es
hat
rler
mu
e AB
a so
vcu
tı ve
re d
’nin
eğe
Dv
Me
uğu
azlu
lan
und ürkiye
D
mle
B
s
p
i
.
m
j
ı
A
o
u
old
e
t
d
n
k
r
n
ı
a
T
ının
p
a
a
n
l
o
i
“
ğ
i
r
ı
am
ler
Bk
klar
rgu
en
ola
sah
l
z
e
tıld
A
u
b
a
r
k
a
n
v
a
l
k
ı
h
e
k
ü
o
n
h
ev
ini
u,
ge
alkı
üye
en ç
ra c
böl
ktiğ
Kor
n
rk h
eye
ade
rula
rin
ere
sine
z
ü
y
i
e
g
o
i
l
ü
T
rda
s
d
r
z
ejik
id
n
ğe
nla
ce,
bu
e
d
e
ken
t
,
o
n
a
i
d
i
k
trat
s
l
e
i
i
l
k
S
e
in
v
t
i
e
.
g
ğ
t
k
i
i
y
i
u
a
d
ra
ı.
okr
ğun
geld , tam ü yasi ve
n
nka
öyle
tard
leri
dem kı oldu
ni s
si
de A 2009i
i ak
efi
r
ğ
u
n
d
tim
e
i
e
ğ
e
l
k
e
ğ
t
c
a
u
i
h
.
n
e
ü
ı
d
h
d
l
şına
yö
ey
lad
örg
da
” de
ip o
iter
ş ba
baş
nem
i
r
ine
rası
e
ktir
o
ğ
a
sah
n
a
t
i
g
e
y
r
l
a
a
e
da
iler
eo
esir
selm
ir
lusl
i üy
a is
nam
rdın yi ilişk
b
c
u
t
i
.
y
a
ı
t
l
ç
k
yük
o
ı
u
n
e
i
etti
ar
ei
ig
rol
lara
boy
esin
baş
den
lerl
ade
sey
bir
f
ci o
e
a
i
m
n
f
m
l
n
ç
i
ı
i
i
o
i
m
t
t
k
r
t
k
K
ın
İk
ldu
dev
öne
ybe
ça a
klar
nlik
ve o
ek y
adı
n ka ptı.
duk
l
üve
c
l
a
n
e
n
G
e
o
l
l
l
a
m
e
i
l
a
ge
M
za
eçi
Küres lar
isin
yı p
ru y
0B
la s
iye,
ma
şvu
rma
201
nom
a
u
ürk
r oy
o
i
b
k
T
k
Araştır erkezi
b
e
de
M
or
iren
rmi
çin
rek
rol
geç
k yi
iği i
ü
l
ktif
m
y
e
a
e
KAM
ü
y
n
k
e
b
ü
ö
d
d
oru
en
de
016
ki d
nın
5-2
için
e
a
t
1
’
0
y
0
5
2
2
1
dün
10
n 20
en G
ıca
ütü
etir
Ayr
g
g
r
a
ray
dı; ö
bira a başla
y
a
alm
zel
AM Ö
lik
Etkin
Dış
k
r
Tü sını
tika ak:
i
l
o
P
m
ştır a ve
a
l
ny
am
Kur egemo litika
H
Po
Dış
çük
ü
K
tafa
s
u
M
K
ım
açıl
lara
Altı
a
y
a
f
hr
a
ğra
S
o
c
le
ni
ellik sifik’te
, ye
e öz
oru
a
d
K
n
i
aP
erle
lç
esi
Asy
lgel
üke
e
çev
ö
y
r
v
b
ü
e
a
ş
B
ari
ıç
erik lmamı
e tic
ikas
v
m
t
i
i
A
l
s
u
po
ur
ikle
tin
iya
zell
as k
, La
ek s
a
Ö
r
e
m
k
.
e
i
i
e
l
t
çi
ilikl
rtt
Afr
nce
silc
e ge nı beli
ö
m
m
a
i
e
iş
ik
ığı
at
dah
ilet
ilcil
yıd
tıld
cu
atle
aşla ekor sa şı tems kuzun
nci
b
sür
ge
n
ı
i
r
o
irme
r
d
ğ
d
3
t
n
e
e
1
l
r
da E
a
i
a
D
0
l
u
2
n
ı
k
d
z
ı
y
k
ş
i
ç
a
a
mü
i
g
e
c
a
l
y
m
n
i
ra
ler
Cen
ölü
12 O
da
ün
’ni
g
k
’
:
B
i
e
d
e
o
a
l
y
r
i
r
m
k
k
i
r
p
e
Y
lç
k
le
lendi
Afri
TH
işki
Tür
üke
eler
lik”
Değer
fa
sı İl
KA,
üks
büy
tkin
ikte
İ
a
y
l
ı
dış
r
E
T
r
n
r
usta
i
a
a
l
a
a
’
k
r
l
l
b
e
ı
9
M
a
a
k
z
ürk
l
ç
r
2
ı
.
t
s
r
T
Ö
a
2
A
l
“
p
u
ı
.
D
i
l
o
i
a
s
m
.
ı
k
in
şt
ya
ey
say
öne
KAM sitesi U d. Doç
ma
tkis
ra e
erle
ri d
r
ın d
rtış
in e
er
k
Y
ya y oslukla
üle
a
a
t
v
t
n
r
a
i
a
i
i
’
ı
r
s
y
t
e
e
ı
n
s
d
ışıls
ıld
ye
iy
la
ns
Ü
ol
tart
ürk
min
aç y
mü
mıy
re E
ons
i
ı
e
T
k
a
l
t
k
r
z
ı
ç
m
i
e
e
t
e
r
k
d
v
o
sE
ka
bi
üm
eb
öğr
lük
ölge
ar ç
ün
lara
sal
ar t
li’d
unu
nüm
ük’
ma
am
la b
kad
ma
ıml
ö
ç
r
r
ş
n
ve Y
o
ı
d
e
d
a
ü
l
u
r
l
S
n
K
k’ü
ça
ya
85
le
sı k
er
şma
üçü
da.
gün
uh
ellik nomik
tika
li
K
i
z
z
n
çalı
a
l
m
ö
n
o
o
u
Ö
a
m
k
r
o
p
nüz
rdı.
ımd
k So
ş
ş du
. Bu
n ek
di.
artı
e he
ik
bak
ıldı
k dı
rmi
lece
ede
d
i
i
ç
k
ü
r
t
u
i
iciy
d
a
l
em
y
e
ü
B
m
k
e
t
e
g
ü
.
a
e
a
l
n
a
b
s
v
ç
i
r
ş
kad
ö
e
ğ
t
e
n
a
s
n
y
t
e
de
a
i
i
e
l
k
d
e
a
n
e
ı
k
in
iş
da
yad
lgey
i di
rind kiye’n
asın
i
ilm
dün
eler
itik
ğin
e bö
üze
ver
r
l
l
r
ü
y
m
o
n
i
r
e
T
p
a
ildi
i
ğ
l
y
,
i
d
ş
d
i
l
a
ı
l
e
.
ğ
n
r
e
uğu
ili
ul
kd
ak
bi
rle
leri
a öz
kab
Tür
kelç
i old eral
eğe
olac
ışiş
m
ı
ü
l
n
d
k
s
D
ü
y
e
o
a
l
a
r
y
e
r
o
a
Bü
iliği
e lib
yin
mb
son
i ola
ünd
ınd
silc
e
ist v
yen
e ne
007
akk
ir se
l
lüm
v
r
2
e
ilir:
h
a
b
ö
ö
k
tem
ı
e
ı
d
b
e
g
ılab
atl
ler
’e
pıs
ar r
r
on
e
k
l
a
in d
s
y
m
r
y
ü
p
n
a
v
o
n
l
i
ç
l
va
ü
çe
nın
ilg
sını
kiye
msa ru, dip
nK
ma
n ce
de i
şma n kuru
in
o
irte
rile
lun
l
n
u
n
K
i
e
e
u
e
n
s
i
v
b
r
b
ı
e
lç
a
v
e
Ko
ığın
züm
rçe
üke
ucu
sun
erd
anl
bir
r çe
oru
son
Büy mevkil
lı
a
ı
s
ı
n
l
r
i
n
s
Bak
a
:
k
e
a
m
r
r
i
aş
eç
laşı
i ve
gib
mla
artm
ika
k, b
ce s
li
yak
laşı
bilg
ün
olit
ere
sluk i sade
rek
k
t
n
e
r
o
a
l
i
ü
g
y
l
ış p
c
o
i
e
t
b
e
s
d
ü
i
l
s
n
b
i
i
n
g
r
g
k
l
ı
i
bi
ko
eler
kisi
Rea
sinl
’nin
ası
ağın
un
ucu
k es
nem an
yac
kiye
n ke
olm
uyg
ı
e
r
a
r
a
e
d
ü
son
artı
a
l
m
d
ı
n
l
ı
p
l
T
i
i
y
n
n
ü
s
p
o
•
z
ı
a
c
u
e
a
r
a
r
y
de
la
ad
i gü
işm
ha c
k zo
rda
ans
elin
ekli
in
yen
değ
me
i da
t
e
n
yılla
ek ş
ten
n
ı
u
r
s
i
esin
e
z
c
e
ğ
i
y
m
r
m
v
e
m
i
i
a
l
t
e
m
t
g
s
i
n
e
ve
r
r
a
iğ
o
,m
be
me
r
vlar i. Geçt
ap ü
itik
oru
tlık
a bi
pol
cev
nK
sına
tt
d
ma
o
n
a
a
e
t
n
e
a
o
ı
l
J
a
e
d
m
ş
p
•
iy
ırl
e dı
orta
asın il
a di
hat
tavs
sı
larl
eni
ilizc az olm
ini
d
y
g
r
ı
m
lma
e
n
r
c
l
o
İ
o
n
k
i
k
f
i
e
l
a
e
o
k
d
d
r
e
ab
in
tir
nç
ger
ra y
e ge ların iç lenleri
nla
tti.
hal
a
e
i
t
y
a
b
e
el
u
iy
d
ili
Küres lar
lom
ilgi
tavs
ge d
l
dip
i
a
e
m
ö
n
ğ
ır
i
t
sle
Araş erkezi
ler
ka b
me
M
me
baş
ştir
rak
i
a
l
e
n
ı
g
k
i
a
KAM 11
y
erin
eril
c
e
b
(i)
ilde
erin
şek
u
rall
e
b
;
b
i
r
rın
lıdı
ii) l
cıla
a
ik, (
lma
ş
ı
t
i
n
l
n
ğu
o
la
al i
irço e
kul
jeop ) sosy
b
e
/
t
ç
n
k
ı
i
n
iii
gü
ind
birl
ları
rin
ve (
ves
ma
rel
stle
rçe
a
i
ü
l
l
e
t
k
a
l
ç
ı
ı
ü
ç
re
ram
di/k melli a
a
kav
tisa
e
t
k
a
e
i
l
y
y
sınd
on
nse
tika
ölge
i
ü
m
l
b
ş
e
o
g
p
p
dü
layı
ral
dış
a he
ar:
ilir.
sı
ygu
libe
ıml
ürk
lınd edileb
ma
l
u
ş
s
T
ı
n
ı
a
a
ç
l
r
a
r
a
ş
k
a
iz
la
e
çalı
l ya
kad
aya
k kr un
egr
alel
form
era
eye
ent
ine
par
nca
üny
z
a
l re
d
i
m
e
m
Lib
,
r
a
t
u
n
e
r
K
e
nu
ee
cü
ild
tut
riye
olib
uğu
şek
ert
i gü
tegr
sini
u
e
i
s
d
r
d
S
n
l
s
i
i
N
a
e
a
o
b
k
s
i
•
a
a
e
m
ikti
gey
egr
l
plo
âkim litikad nı açığ
böl
nya
ent
rtan
i di
üre
nh
ı
o
t
ı
a
r
l
p
ş
m
a
ı
ü
u
mo
l
o
ş
y
r
c
ı
k
e
ı
n
a
g
u
d
l
u
e
o
n
e
k
a
k
sı
iv
an
son
k, h
uku
tçi e
sınd şımın
sad
e
üçü
sı h
ikti
nra
abe
a
a
K
l
o
r
k
k
da
güc
ı
k
s
n
a
e
o
s
a
k
r
lan
şa
ly
ası
irte
nç
slar
p
ma
l
a
u
a
a
u
r
n
e
m
l
d
k
e
a
m
b
n
l
l
ı
u
lar
ku
lib
a ar
kul
ulla
siye
ığın
ce y
sur
ere
ral
and
tan
akla
de k
ard
ver
ade
î un
m
o
k
s
r
k
ı
m
m
a
p
libe
ı
l
i
e
ç
z
l
n
ı
,
ç
o
r
ı
k
ı
i
y
ı
u
i
s
n
l
n
a
b
ğ
ğ
ı
A
u
n
m
m
ay
l
•
aa
yış
old
liği
lan
etki
öne
yıp
üre
ara
çlar
kul
eni
teji
lar
ma
nkt
ları
ı
y
a
ara
p
n
r
i
o
n
j
t
a
m
ı
a
k
s
r
n
ir
da
cev
ira
uru
day
urla
n ko nya
nb
ir
bu
asın iyor. Z
ve k
uns
aya
o
tire
lı b
re,
ç
itik
k
ğ
l
ö
m
m
ü
kla
e
m
a
g
o
a
e
r
g
de
atlı
eg
ab
ge
şp
lan
k’e
e
ı
r
r
h
k
k
ü
d
a
“
ı
a
h
l
a
l
ç
rah
ç
a
k
r
ç
a
a
r
z
a
a
e
m
d
i
l
ı
r
Kü
ü
a
d
n
o
l
a
e
T
in
laş
aslı
şım
kild
ece
ikte
ves
yak
m
sad
akla liklerin
rçe
ir şe
birl
list
r
y
e
b
e.
a
a
a
ç
r
ı
l
aliz
e
l
ı
m
ım
ünd
şik
rtla
arı
) re
n, r
i
ş
a
ş
i
ş
a
r
e
ğ
a
(
7
ü
ş
a
l
v
k
e
r
0
b
n
d
0
an
ka
gö
lar
yak
ğişe
in 2
ınd
rgu
ışı”
eği
zibe
ral
ray
“ca
kım
e de rkiye’n
ilec
i vu
libe
a
e
a
d
ğ
b
i
d
b
a
m
l
a
r
n
ü
iz
iy
in
ken
işik
ıkla
lim
açla liberal
hip
en z
ek T
r
ç
e
t
a
r
değ
ı
a
a
s
k
n
e
n
i
ğ
l
ö
ı
re
y
ed
d
ii)
anı
ılan
eni
ahs
ekle mony
lma
le
r”, (
ının
lan
b
l
n
o
y
s
o
da y
i
e
u
a
l
z
n
p
ç
a
K
e
ha
lu
ve
itik
ege
rlik
md
bi s
Bu
dit
in o
pol
da h in lide
l
uyu
” gi
or.
al
teh
dış
m
kliğ
a
s
y
“
ı
i
ı
ı
,
ş
ş
s
m
m
i
msa
k
a
ra
kl
sim
çü
tur
vra
plu
ıram
e
a
değ
ş
ü
a
y
k
o
d
de
r
u
K
t
k
son
i
l
l
n
n
a
b
o
şı
la
ce
eve
tle
scia plums
kar
mli
erç
vap
ade
eke
n
a
m
ç
e
ı
r
s
a
n
c
a
n
r
u
r
o
öne
u
a
h
B
la
G
B
nu
ir t
e
litik
su.
,
şım
dan
or.
li b
usu
ind
onu
ş po
alıy
şun
mın
elir
akla
sor
ı
k
k
u
a
y
b
d
l
z
t
em
e
t
r
o
ö
a
n
l
d
u
s
o
i
a
ö
c
s
n
ı
ı
n
u
i
m
d
v
je
dş
g
ti
ey
ras
ası
me
laşı
vur
pro
sim
Par
ara
itik
düz
e
l
e
l
yak
r
s
K
z
k
o
e
i
r
u
l
l
A
l
i
r;
i
b
e
ul
şp
sa
ana
ilişk
ın,
luyo plum
gör
ilik/
ian
um
k dı
l
u
n
c
r
n
e
ı
s
’
p
b
e
r
ü
k
ı
y
o
a
T
m
l
t
ü
ir
l to
vs.
raç
Gra
lığın
Küç
ıl b
nan
ilde
sivi
arşı
en a
ının
nas
aza
ibi
şek
ş
k
p
i
k
g
r
e
a
rklı
i
a
ğ
v
ç
y
de
ON
ad
gü
ın
n fa
ılı b
sal
d
K
n
r
a
ı
a
S
a
d
ğ
m
k
ş
’
U
tı
a
lu
D
iti
yap
ve T
top
oğu
in b
SİA
pol
or.
tad
TÜ
AD
etki
iğin
r
İ
nüy
r
l
d
n
S
ı
ü
o
O
ı
r
s
ş
i
z
e
ın
na
MÜ
get
i dü
çok
nin
şlar
erin
una
işim leceğin
sci’
aha
pa y mesi b
rulu
d
m
u
u
,
r
a
ı
k
değ
i
r
v
l
ığ
e
r.
ab
öne
io G
ald
ak A
rliğ
bili
aşıl
ı
ton
rile
ya y
lide
olar
da k
anl
’
n
e
i
a
t
n
n
A
s
atıl
ı
s
k
a
ın
fri
gö
iya
aB
apl
s
ikle
r
A
m
k
l
k
/
l
n
a
a
i
r
e
r
e
r
ı
o
a
v
v
a
ak
Öz
a
an s
ağın
k ol
” ka
ının bir ahl
ası
rne
ı’nd
olac ikasınd
nya
çlar
ı
nm
ş
ö
l
ı
o
l
a
a
l
ının
r
v
ara
m
y
t
ua
a
a
i
e
a
r
g
l
S
g
r
yas
a
d
o
e
y
o
k
n
p
a
s
a
h
o
a
y
r
ş
“
k
ı
I
d
m
in
rıza
ennca
rk d
ege
rler
rma
el
t ed
ır; a
tı h
, Tü
eğe
aştı
Küres lar
e
l
a
d
e
d
r
l
r
”
B
a
a
ı
ö
s
iş
g
el
ma
yış
ucu
am
k’e
Araştır erkezi
ara
lges
kur
son
M
üçü
r bö
nya
K
i
bu
o
a
b
n
ı
’y
ı
gem
üne
nırl
oğu
çlar
KAM
“he
düş
e sı
ara
rtad
n
d
r
a
l
O
l
i
o
ğ
z
p
io
de
ç ve
yen
ı olu
sel
ayış
k gü
üre
r
12
a
k
a
ş
,
u
a
bu
ony
Yum
em
tır.
ş
ı
heg
m
klan
oda
ının
ayış
r
a
a
ony
k
ı, bu
gem
erli
e
ığın
h
d
,
ı
lı lid
k
ş
a
ü
a
t
y
ç
a
ü
e
d
el
ak K ikrini d
eps
aya
f
olar
ezh
r rız
a
a
n
m
l
gun
o
i
m
S
ur
ah
kod
a uy
k
d
l
r
e
a
n
a
l
r
e
s
ış
tü
li ol
düz
ray
kül
da
ılık
em
ik a
n
ple
ğu’
a
n
e
ö
o
ş
nlıc
o
ı
b
d
a
a
e
a
m
d
m
ony
s
t
m
e
ş
r
n
O
eg
em
Os
yla
mı
g
h
i
n
a
a
i
e
l
l
n
n
n
o
h
ğ
ı
e
’
r
Y
ba
ük,
da k
e
kiye
tti.
mla
Küç
ind
yışı
elir
Tür
laşı
a
n
k
b
e
r
l
e
a
ı
ün
zey
a
y
y
n
n
ü
i
ı
a
si
ı.
d
ğ
ğ
y
e
ı
güc
e
d
lad
on
ad
ve
em
erî
nm
e
l
m
k
e
m
y
d
l
l
m
s
rgu
e
ı
ö
e
e
l
o
a
g
u
s
ı
d
e
n
v
ç
e
i
e
e
h
a
z
le
iv
k
ec
ve
lem
sad
ellik
isad
irço ahlaki/
söy
rlik
ları
i öz
nın
, ikt
ar b
a
.
ı
ı
a
n
lide
r
d
d
ş
i
’
n
d
uşma
ı
a
o
ı
ğ
n
u
y
i
k
y
ğ
o
m
t
ğ
a
K
a
u
e
r
k
u
o
c
r
n
e
a
ğu
un
aya
rtad
ger
t du
her
tado
a’da
bul
ası
lam
vcu
ak O e Afrik
nin
M Or
’
a
n
e
c
A
m
e
k
a
K
a
n
m
y
y
a
v
ki
la
a da
sınm
rgu
şına kanlar
Tür
yad
ı ols
l
ı vu
rayı
s
a
n
a
a
ı
i
B
k
ğ
,
i
l
idd
iler
adı
ğini
der
olm
ilişk
ildi
si li
u
sal
siya k bulab yışında
ğu’y ilere
m
plu
a
ado
lı
k
t
r
ı
o
r
t
ş
a
l
r
l i iş
kO
ka
iye
nya
msa ışmaya
ürk
lara
mo
u
T
o
l
e
l
e
p
g
rt
o
de
he
gör
k ta
ak t
mo
n
ük’e
rol
lara
Anc
.
o
a
r
i
d
nda
l
Küç
o
ın
tiy
rek
rafı
s
m
i
ü
a
a
t
s
l
k
la
lar
bağ
n
rme
ısıy
ınıf
nda
il.
üştü i dolay
al s
s
değ
uğu
m
dön
s
d
y
u
l
e
l
a
o
l
p
o
n
eşm şka to
i bu
da k
r ala
yerl
ba
dak
çok
n bi
n
i
e
e
ı
e
v
l
l
s
i
y
bell
ö
ter
tika
açık
inin
ir
eya
gös
mak ış poli
v
r
ç
izis
r
u
ldem
n
e
d
l
ü
3
k
e
ı
d
1
G
e
r
t
0
a
i
k
2
n
d
k
ny
ül
a ve
kan
lan
.
’ni
5 Oca
azı
frik
yor
top
: Fur
emo ürkiye
i
b
e
A
r
g
”
m
ı
a
r
e
y
e
i
r
t
i
e
ı
h
s
ın
T
d
la
lend
Kuz
arın
ayış
ç gö
ma
tisa
Değer
kim
ji
yışl
a ar
nin
nuş
iren
z;
si ik
’
a
y
i
Nite
o
olo
e
d
r
s
D
n
n
r
a
K
e
AB
ek
at
jik
ıfla
ğu
ilem farklı
T
emo
y
a
r
e
o
n
i
t
g
ı
n
d
e
d
s
d
e
a
o
h
n
iv
ta
tr
ü
n
un
sal
gem
om
ik s
erle
“Or
üm
rda
cus
lum
nel
Böl
kon
e he sız değ aşımla
e
zun
ö
r
r
E
top
d
y
u
e
ö
k
n
l
B
i
ya
si
kl
eg
do
aş’ı
ğu’
TOB
İlişk
eve
ağım ral ya
ük’
ard
erç
ası
ado
ere
e
r
t
ç
Küç
K
z
en b
b
r
a
ı
i
d
ü
r
l
a
n
ş
r
r
O
BD
ad
ak
sla
ba
ile
ile
ayı
t ve
yu A
. Şa
ışm
litik
Ulu
u
ilişk
a ar
t
r
ilişk
alis
i
o
r
l
y
n
s
e
D
p
a
a
o
n
r
t
s
o
ç.
ı ile
ış
a
ık
site
ak
şlar
gem toplum arak d
i Do e aldığ
ver
ı
ony
i
anc
s
e
y
n
e
m
h
a
l
Ü
r,
ar
üy
ge
an
sı
ak,
aş e
ön
kile
kaz
, he
ma
tim
olar
ard
el y
ğre
güç
i iliş anlam
alın
K
n
ç
i
ö
d
.
e
ü
n
d
a
k
g
ı
ı
s
ig
n
sa
u
a
lad
ü
ikti
.
ının
sad
um
İkti
rıza
ınd
ağır
cün
irdi
ikti
ikas
rir.
kon
yıp
ü
lam
,
t
d
e
i
i
a
g
e
ğ
t
l
n
k
s
y
a
lm
b
po
ki
sıl
da
rle
bu
gö
rli o ır. Tür
dış
eğe
nya
ini
ber
ji na
e
s
d
ü
a
t
e
i
t
r
d
e
e
k
l
a
e
t
ı
r
et
ra
b
in
ik
in y
lan
in
n st
kla
son
D’n
birl
si iç da kul
çler
reke dikten
lma
“AB
ü
e
,
o
tesi
g
g
ş
n
e
ı
i
ini
da
in
es
nik
ir.
lam peşind
lges
Kar
değ
mo
etm
ö
a
e
kted
b
bağ
p
g
n
i
a
e
a
e
m
ka
su
ak
ınd
öne
anm k istem
in h
Afri
oru
sa
ve t
kaz
ni d
a
eler
zey
ğlam ğru ol
ı?” s
e
l
u
a
y
m
m
a
ş
ş
K
b
i
k
o
ın
e
la
sı
el
olm
oni
on’
ığı d
pay
ma
ğu v
sı g
ingt
ıfla
gem ’ye
ara
tırd
ado
h
y
r
e
ş
t
s
r
a
a
a
h
l
a
l
z
i
O
s
y
W
iye
gib
Ulu oğu’da
kola
ldı.
ürk
cak
le a
ABD
şini
le T
a
e
,
ad
i
p
t
n
u
r
e
n
el
a
l
b
O
k
’ni
Küres lar
re b
açık iye ço
u se
e
b
a
kiye
l
e gö
r
m
’
i
e
ır
k
t
ü
ı
k
T
ür
Araş erkezi
as
çü
si v
a da
r. T
M
ılm
i Kü ekilme
ildi
erik
nat
ğ
y
dah
ç
m
e
o
A
d
n
i
ü
l
r
e
e
KAM 13
le
yd
rv
” ro
güç
adı
üze
ma
d
d
r
n
r
a
ı
i
d
b
yış
“jan sınırlı
ara
r
rlik
dir.
a
e
d
d
ekte
ka
ir li
m
b
r
ve
lü
tek
yön
des
a
n
bu
rika
f
A
y
uze ratejik
K
’nin ’da St ışları
D
B
A
ğu Aray
o
d
a
rt
daş
r
a
ve O
an K
b
a
Ş
n
nda
aşı’
n
v
a
S
üze
nya
al d
r
ü
e
D
b
e
i
v
ci
.
ğu l
fah
İkin
iyor
rdu
n re
re,
len
u
ı
t
s
ö
n
ş
e
g
a
b
lu
’a
üny
in o
den
daş
n
de d lemin
D’n
Kar
B
sini
m
i
A
e
tli
ra
söy
atej
nh
r
r
i
t
liye
o
n
s
son
a
y
e
ı
a
k
r
m
l
ı
k
ü
iti
rtt
k da
pol
hem liğini a
a ço esi için
dış
d
n
n
n
ı
e
esi
ı
m
n’
asl
güv
sür
gto
ttirm
sla
e
nde
n
n
i
i
a
i
s
r
h
y
i
m
ı
s
e
a
k
n
erg
Wa
tiril
dev
ına
üşü
rs d
u ge munu
rlar
gör
ffai
b
a
ı
,
A
l
ma
k
ı
ı
n
k
ç
nu
far
Oba
.
ığın
eign
zde
o
i
r
r
ö
d
k
a
k
a
o
i
r
g
a
l
f
F
r
son
ı ve
akti
olm
da
uyo
iden
k
tığın ni yen
’nin
kkın
kten
vun
k
i
n
a
ı
a
i
D
d
rac
s
ç
h
n
i
B
e
’
n
A
D
ini
si
ale
jisi
etl
, Ba
yer
B
ğ
e
e
k
z
ş
i
i
leri
t
A
a
t
ö
a
k
a
m
)
k
ı
hüt
ür
str
re
ard
li m
ada
ım
, (ii
d
h
e
i
y
ş
K
r
a
g
m
s
a
n
ü
a
e
l
a
e
n
s
k
e
n
dü
m
et
kilm tlerini
i ya
geç
iki ö D’nin
laşı
ind
ore
ü
unu
u ik
ına
ri çe
em
yak
r
ğ
B
h
e
B
n
t
a
u
h
g
A
l
s
ö
ffsh
ş
d
a
i
)
a
e
l
o
a
d
a
n
k
v
(
o
t
v
i
-(i
k
a
i
o
i
t
a
t
i
il
S
alıp
es
in
sy
cu
am
kim
pol
diğ
irm
ğuk
’nın e izola
da k
ıml
e
ı
o
a
mev ün- hâ
l
r
n
S
i
z
a
a
i
geç
m
k
t
v
ış
a
in
k
alar
Oba dığını
şün
nd
yad
ken
iden
ere
litik . Bunu
ıl
u ül
dün iği görü
yen
t
o
l
.
b
i
i
p
eçir
a
,
t
n
i
i
ş
z
t
g
t
t
n
s
a
e
ı
a
t
n
i
k
e
mı
ı
k
e
d
t
ı
e
e
d
ya
ke
ad
a’n
en
laş
de
Kar
ger
f
e
a
y
k
i
k
a
r
f
n
ı
a
h
n
i
e
a
e
y
ın
da
da
g)
a
ih
md
ley
apo
adığ
ıllar
eler
söy
rum
ncin
öne
ru J
y
g
m
a
o
d
ğ
l
a
n
n
k
ı
l
o
e
e
da
ba
so
nı
ras
am
el d
na d sının v
ını
aş,
ları
son
ları
i tam
lges
a
ard
mli
alar
kar
n
n
ö
ı
e
K
i
m
o
ç
b
m
c
n
s
k
ş
n
ek
ö
in
çı
te
ın
rtı
süre
ada
D’n
elir
bilm ksiz
llar
ş ta
r
öne
ı
i
e
B
b
e
m
l
l
y
k
z
A
a
e
e
i
n
u
l
a
re
n
n
n
ta
en
0’l
lar
sağ
a yö a’ya yö deki ge
uğu
198
tırla
y
ne b
ik o
d
ini
’
i
a
l
a
ğ
a
y
o
h
i
m
r
l
sy
sy
si
in
le
ınd
no
ini
bir
teji
an A dirdi. A r bölge
ayış
diğ
esin
eko
da
t
r
r
nın
r
n
i
’
a
m
ı
t
stra
a
t
a
s
e
e
r
e
e
n
p
a
i
g
r
ğ
t
e
u
m
u
i
b
l
e
l
n
ka
er
Avr
rdir
in d
net
tup
de
ler
dem avaş so
değ
D’n
na e
min
k ku arda
uda
gün
safe
o
B
S
e
e
n
s
ı
e
t
A
n
Çin
k
r
o
i
ı
l
m
dö
ala
uk
rin
yıl
dığ
ini,
oğu
için
k
e
i
b
a
l
ğ
l
S
l
m
ir
l
i
i
i
’
t
ş
k
r
r
e
ı
0
d
ın
e
ca
hü
if b
pa
tle
00
gör
tart
a’n
, an
aah
yem lternat
r. 2
liye
ü to
t
m
ş’a
u
e
o
a
n
n
l
a
a
i
i
n
y
ü
i
b
d
z
rg
in’i
ğu
O
n m ik kri
üc
ed
aa
Kar
ldu
rı se
tı; Ç
rini
dın
in g
yan
am
t
o
a
e
a
a
v
m
a
n
l
ş
l
’
l
e
o
a
e
r
n
n
tı
ik
ga
âd
unm k bir b
ABD
bilm
eko
enl
ünü
n iş
ı ha
hâl
bul
güv
güc
ista
çıka adığın
yü
’nin
nan
em
n
ü
t
n
a
a
n
D
i
i
s
a
ş
ş
b
r
i
a
s
fg
’n
AB
a’ya
ba
lm
ele
çok
de y
Asy
yla
ve A
no
e
ABD ıkardı.
ülk
i
l
u
m
d
ı
k
i
ı
’
n
e
s
s
n
i
a
k
a
a
D
a
u
Ir
m
dön
am
sor
m
ınd
ne ç ktı; AB
a
rişi
de n
on
adı
traf
ı
baş
ılam ekrar ö
k gi
ekil
e
ç
ş
l
a
ş
ı
f
ve s
a
bir
a
n
i
s
k
t
t
e
n
t
a
ü
t
e
l
i
a
u
ı
d
n
c
r
l
e
n
e
ı
m
le
tü
.
np
er
ütm
lgıs
in i
a so
bir
gid
eldi
in ö
ürk
e
ığı a
ını
a “Ç eme g
und
nÇ
r
d
s
d
l
e
a
r
hor
u
l
a
k
ı
az
ala
nd
yg
offs
tti.
alır
kon
a
ü
m
z
e
ı
k
g
e
ş
a
t
ğ
ı
a
ı
rp
la
ü
rt
ca
di
a
ind
nis
güc
ı id
çıka
n ta u sıklık
yıla
em
yad
syo
e
n
a
a
n
a
n
l
ı
l
k
n
ö
ğ
ü
ü
o
ı
d
la
d
üt
us
iz
id
n
ma
sor
inc
yür
önp
eci/ BD’nin i bir
una u
atıl
ını
n ik
l
ız?”
ilm
ı
t
r
A
k
m
sav
n
e
ı
a
’
e
ı
n
y
ş
n
ç
a
ı
i
i
n
a
u’y
l
r
ı
i
l
çık
n
ğ
a
r
m
a
m
lke
do
cağ
ba
yak
anl
, ge
a
a
ü
n
O
g
ş
t
t
ı
n
l
r
a
n
n
n
u
i
d
O
u
a
v
za
ra
anc
Kar
ı sa
litik ve bun
ni a
ikle
nla
bal
nci
şım
leri
zell
oru
a
i
ş po
t
a
s
ı
ö
l
d
ü
n
ı
. İki
d
k
i
ç
n
r
h
i
e
i
ğ
i
a
,
u
h
ya
ğ
d
ş
i
e
d
a
n
i
ı
t
u
n
ün
ta
tir
esin ların d
p et
a
leri
ş, b
rüş
rek
onr
taki
etm
rda
i gö
dük n
i ge
ak
f
a
ğ
y
n
a
n
i
K
e
r
j
ü
y
an s
c
s
i
e
ş
a
i
t
e
d
n
ü
k
ı
a
y
’
n
ı’
ın
le
ıd
str
en
ABD dit
’da
vaş
ğın
etki
klar
rek
açtı
şün
a Sa tadoğu
h
yna
ı ge
l
y
ü
e
s
a
t
r
o
a
n
l
k
i
e
y
r
m
gö
e
er
Dü
Küres lar
teji
in O
eci
can
törl
esin
stra
ma
har
D’n
i ak
u
kilm
ilm
l
B
l
b
e
d
.
Araştır erkezi
A
i
e
ç
e
i
d
ve
a
M
ve b
Ger
rur
öyle
heb
esi
tti.
oğu ğunu s
e
m
r
d
e,
i
e
ı
KAM
g
u
lar
rı is
ifad lgeye
nla
und
ifak
a
v
t
ö
t
a
i
b
m
s
ü
şı
bir
zini
arg
kar
14
z te
rın
esi
e
a
l
m
t
m
n
e
na
üle
avu
dür
sür
şü s
ü
r
ö
er g
Diğ
rası
n
o
S
rek Siyasal
a
b
l
Mü ır’da
msa
s
u
ı
l
M
op
er
ve T amikl
Din
n
aca
t
A
a
Fuly
e
llikl
öze
,
ıyla
r
0’le
ikas
t
7
i
l
9
1
e po
ini,
ldiğ
elem sinee
r
lik
g
v
ven
ale
e çe nın ak
ü
h
t
g
f
i
n
aş,
rı
rak
ki ç
etki
ard
mla hil ola
rda
K
u
a
r
l
n
’
0
ta
yo
li
üda
nla
199
kin
arın
em
ırı m iğini a
t
anl
ş
in
a
e
m
ird
’ya
min
md
mşek
3
ar
-uz
un
e Şi
reji
ekr
na g i döne
k 201
oğu
s
t
ı
n
a
i
k
c
d
t
n
u
l
O
e
u
a
a
r
B
k
ir
n
Mu
23
Ort
leri
üba
du.
mu
isaf
zde
rme:
hüt
lun
mü
rlendi
ü M nde m
onu
in
e
h
u
ü
ğ
k
n
z
rı”
a
e
i
b
s
n
i
a
D
r
a
i
l
t
ik
li k
dek
tes
in ö
nde
ma
l Hü
a
r
e
ş
n
e
ü
e
’
ekn
e
g
s
v
u
l
m
ev
en
on
bö
ız T
ığı
ged
örü
l
e
ABD
K
m
d
a
d
g
l
l
ö
n
e
a
ı
r
u
n
e
h
,b
rası
aş
oğ
ıö
zY
mla
İki s esinin
den
lara
tif
tad
cağ
de y
ımı
s
r
a
n
adı
a
ğ
n
i
ı
u
g
i
y
O
s
l
t
e
t
“
a
m
.
i iç
me
ıml
aşla mi ve U of. Dr
düş
AM
an n
end
me
kli
tan
li
ek K zisini b
Pr
klan
üle
i
irci
in k
r
i
a
z
k
B
e
n
s
i
ö
n
’
ncu
y
a
et
ye
ed
ı.
di
kç
ABD
onu
latt
ntı
n ka
iyas etim ü
ı”nd
a
e
lara
r
n
n
S
a
l
i
i
a
a
o
d
i
l
p
n
s
t
ı
ı
r
h
e
c
ğ
ır’d
to
te
ın
izi
min ap Ba
k
aliy
kalı
dığ
Mıs
ersi lümü ö defa d
a
ı
v
r
m
öne
l
i
s
ma
A
d
k
k
ş
a
n
h
Ü
na
e“
rtı
nr
Bö
bu
kse
y
v
a
o
r
,
t
a
ü
s
e
ş
e
l
n
Bus
i
y
k
l
i
r
a
k
a
i
ı
e
d
le
da
dan
jınd
İlişk Atacan
bar
arın
Kar
ğu’
mik
asın
Mü
ima
unl
ten
ina
a
r
ado
r
a
y
m
t
d
i
o
l
l
r
d
l
s
n
ın
Fu
sa
ra
cak
ki
ı be
ın O
ntıs
a,
5O
dav
lum ik.
nda
ğın
a
ı
2
n
on’
l
a
p
m
s
t
i
a
c
p
o
a
a
g
d
b
es
to
dile
ik
ya
ld
et
e
shin
aşın inşa e
olit
re O i çözm
al v
a ge
şma
b
p
s
ö
ı
y
eler
Wa
a
g
k
n
a
u
l
y
ı
si
ir
oğ
ka
ın
ş’a
işm
rar
sin
zde
l
i
s
b
d
a
i
e
e
e
l
a
i
b
a
r
d
t
g
e
a
m
r
e
i
h
re
şm
es
Or
ke
işl
an
. Ka
dak
üze
k ni
ım
lan
onu den ül
’nin
irdi
nin
rji
kkın aynak
ram k; anca
n, k
e
n
a
g
a
i
leri
n
ABD erlend
h
r
o
c
e
r
e
E
a
k
e
e
y
t
z
.
p
g
c
â
r
n
l
ğ
A
ü
k
o
e
ö
eer
öre
imi
ızda şarı hi
’nin
nüy
ve b
da d
ükl
kı g
evr
ası
am
BD
a
örü
rin
A
D
b
m
g
ın n ok bas
e
l
’
l
n
r
n
u
o
n
a
t lm
o
e
f
m
t
ı
z
u
y
e
ç
a
t
i
l
k
ı
İra
e
i
a
e
ek
as
lar
şm
söy
e vâ
liği
tab
dah
ved
üzd
şılm li adım
tik
örtü
ven
rinc
lize
i
rçe
ü
e
r
için
üm
a
e
ula
t
m
g
e
kra
n
n
ç
l
e
a
e
m
t
o
a
ö
t
n
y
i
u
i
e
ı
r
’
m
d
e
i
m
l
B
n
ğ
l
i
ü
ı
h
e
ö
ıl
ıb
ti.
ra
çek
çöz
a te
rdi.
ilk d
ıml
nda
sı
çek
a İs
tarz
ger
ndi
rin
anm kalma
bağ
tası
ult
kat
l
e
e
sa d
l
l
k
l
a
k
a
a
r
i
c
o
o
y
g
e
m
’
n
ılan
al
ız
çi
ed
eğ
ak
ğu
Fou
yap
ki d
yıts
iğin
n se asını d
a
alac
ado
a
a
t
a
t
z
d
k
l
k
d
r
ı
a
i
e
n
i
ın
p
O
d
.
ki
en
de
ger
rası
idd
iha
ildi
alar
a ya
’da
am
em
son
al c
değ
ır’d
am
uğu
iyas
bya
k
t
i
s
i
d
k
ı
p
dön
m
l
i
L
e
i
d
i
t
j
o
r
y
M
e
p
a
ra
an
ler
ner
dev
olu
okr
llikl
ölge
’de
ırıd
ve e
öze
şük
ın
ald
eçim ’a göre te dem
en b l. ABD
r
s
s
ü
k
.
a
d
d
l
ı
u
n
l
t
n
i
n
z
ü
ça
ek
ıla
up
ak
değ
yüz
taca r gerç
msu
yap
duk ten uz
u gr
l
A
u
b
e
l
ün
o
k
o
n
e
e
ı
r
k
ği
m
şı
iml
nla
da v
tme ülen,
ere
kar
mü
lçili
seç
ora
rum ndişel
sil e
ara
üke
l
u
m
y
ör
ı
p
m
d
l
eci
g
ü
ı
e
ış
at
ön
gru
sür
ut
nB
işim
di e
K
m
a
ğ
a
ğ
t
d
i
r
d
m
k
u
e
ı
i
l
c
n
rın
n
n
er
ed
ve
ali
ek a
unu
ulla
oğu
Am
uçla
arı
ı” v
n
k
l
ç
der
r
tim
n
i
a
k
a
y
h
o
g
k
a
i
o
s
h
ah
e
ra
im
de
lan
nra
pB
san
;
elm
son
Seç
irse
Ara
eli o
n so
yor
ra g
u in
“
d
a
u
a
y
m
.
t
n
r
e
d
u
k
e
l
n
nm
dı
ikti
kad
luyo
ğer
i
, ko
ulu
lan
a de
asis
en o elince
am
ği b
d
d
e
m
m
t
e
n
a
ı
o
s
el
n
t
m
eg
de
ipl
bi
Küres lar
ud
bir
ağla
k gi
ecin
a
i
r
e
b
m
m
d
ır
c
i
ü
t
a
s
k
as
Araş erkezi
cid
üre
okr
M
e de
ece
ürd
md
dem in sür
yı s
e
a
n
m
ö
n
’
n
KAM 15
d
i
ra
ABD üzdek
dav
i
l
e
f
m
önü a mesa
yl
u
l
.
yo
yor
ünü
gör
ma
klan na
a
n
lini
unu
sici m kan
e
ise
ış v
i
i
ç
r
ıkm n
. Se
rile
ç
i
u
t
e
d
ş
ı
d
r’
ele
ıyor
ecin sı Şâtı
rın
klan m sür
a
a
pla
d
m
u
i
l
r
o
r
dan
o
g
ine
dev
mış . Sonra ilmesi
n
m
a
i
e
ç
t
n
i
m
i
s
b
ıla
ld
lab
pi
uyla
lan
llan
nge
ay o ’ın ord a
e ha rak ak
e
u
r
d
k
r
ö
a
i
y
g
a
de b âtır’ın ı İhvan . Sokağ
ve o
ılan
e
arg
nün
t
una
v
y
ö
e
ğıd
re Ş
ğ
ı
ndı
ı
y
s
u
yan
ria
e gö miz ka nde alı
lul
ylığ
ma
l
a
a
n
n
ı
i
d
n
ağla rimi
u
p
ğ
ı
s
e
r
a
i
i
k
a
t
ğ
s
ı
o
d
e
y
a
l
e
z
n
n
v
a
m
a
ic
as
sı
sı
eni
elle
and
e de
si y
li ol lar net ıkılma
ma
öğr
rek
lan
pag
lme arı eng
ak v
y
k
i
e
k
o
ı
k
i
ı
r
l
i
g
r
i
m
n
k
l
r
ç
i
ş
p
l
a
a
es
za
nd
a
en
m
için
r
anl
zluk
nle
lar,
ı pa ski reji
lard
etm ısıyla
u
e
ö
a
ğ
l
z
s
me
ı
n
i
y
t
ö
a
m
r
Ö
al
ış
ke
lum nda g
ük
yap erek e
lay
rtış
la
erin
s
o
l
y
a
o
m
a
t
r
n
ü
ı
ı
p
s
D
a ıy
ı.
ya
Bu
me
nb
an’
kül
u tü ürolar
m
d
ı
.
a
v
r
y
ö
ğ
B
n
ı
ı
d
i
h
a
o
.
d
l
seç
l
ı
l
r
ı
a
b
ına
di
le
ık
aç
r, İ
an
çlad
ylığ
lme
aşk aylığın
çim e rehin kratik
lele
çim
a
u
t
e
e
b
i
s
d
s
s
t
k
edi
a
a
o
d
la
ığı
akla
bar
a ad
em
n’ın
anl
acıy kimler
.
satm e istih on and leyma
de d t başk
am
â
n
ldü
n
i
h
d
r
le
Sü
an
ökü edbire
vle
im
,
ın s
j
k
e
m
d
’
r
l
e
i
e
n
a
r
D
a
ç
l
yap
t
r
i
a
.
e
H
i.
ı
c
a
s
n
.
l
m
d
i
s
a
d
v
ak
ey
lim
terd
cli
var
e
Sül
l bi
n İh
vlen ne sok
rin
gös
me
dü.
ler
a
e
e
e
gör
y
l
y
y
l
k
m
s
ü
a
a
r
e
i
?
ad
ble
ky
köt
eni
ğin
ice
l
n so u seçim rdüler
i
a
k
y
l
t
a
r
e
i
e
e
e
d
pro
a
k
l
d
y
a
b
ek
sü
yed
etm
ki o lar şid
ilde
nu
dah
çin
bar
eri
i’yi
yön
tep
şek
a
ise
syo
r ni
Mü
u il
urs
e
m
a
a
u
m
n
i
l
e
l
’
ş
b
ç
M
u
d
ü
ı
t
fik’
il
p
d
se
TK
uğ
si,
lite
Tar
şek
ani
me
d Şe
r, S
eni
old
nci
r
e
i
e
i
m
y
m
Rea
r
l
k
i
ı
i
i
b
a
r
m
l
t
h
h
a
ıt
e
:B
setç
ayla i ilginç
Mu
nA
kas
okr
p
imd rsi’yi
rdır
siya
n ad
ahi
rs
ı ola . Devr
dem rçeğin bep va
s
ü
u
u
n
t
m
a
a
a
i
ü
l
M
M
j
r
B
e
u
ak
e
ge
re
um
ıştı
ısra
çoğ
di v n başb
iki s
ski
opl
yar
lem
e
t
n
k
e
y
k
ı
,
e
e
r
r
d
r
l
i
ö
a
e
i
i
n
p
s
e
tl
b
la
in
kb
i’ni
olar
Bu
min
sla
eke
arın uyduk
ken
ça
rati
urs
öne k aday
har
upl
kıya
par
M
d
r
et
d
p kö emok
i
n
r
g
e
e
i
u
e
r
n
m
l
o
le
d
ı te
Ya
nd
len
jim
Ah
r. B
ş
.
i
m
n
e
ü
ü
o
r
i
ı
r
k
l
r
k
’
k
y
a
ç
e
o
i
r
u
l
ı
k
ık
lü
se
dö
sk
di
ab
an ç
Mıs
yaz
lan
ünü
ağa
ğı k
de e na ver
rınd u.
apı
düş lem ne Diğer
adı
sok
ler
a
y
o
l
i
e
ı
y
m
e
ğ
s
l
i
o
e
dar
o
old
rın
öy
ild
ind
or.
ikti
evm e oyla
n’ın
kili
em
s
n
t
a
ded ür bir s lanılıy
k
e
e
n
v
y
o
r
l
ı
ö
h
a
r
İ
l
d
iy
dele
t
eç
iba
ek
oyla
bu
üca ol
epk esinde
e ku eren v
n it
rol
t
i
em
t
n
a
d
l
m
k
r
r
n
a
d
p
e
e
u
v
n
tr
il
B
ko
te
ry
ilm
kok
kon i
ığı a
tlak
şti.
ine
sını
seç
kle
d
a
e
l he
ılık
n
i
l
i
a
a
i
l
p
m
ç
l
l
n
g
h
s
k
i
ş
l
e
i
z
ır
mc
sıl
k
dâ
sk
kim
’da
ba
da
evri
Şefi
a ke yapıyı
ılı. Ö e ve na
eve
kiye tadoğu
yan
d
t
r
d
r
s
i
n
i
ö
a
ü
n
la
u
T
d
Or
rsi g
dah oluşan
disi
nb
ere
bağ
an
ep,
Mu delesi
ken
ten
a
er n
gele eğiyle
p
l
n
r
am
i
seb
e
a
n
n
z
a
d
k
v
e
o
t
l
c
e
h
s
s
d
u
ü
ü
i
v
İ
r
b
.
i
n
a
i
m
i
i
le
e
d
ez
.
dip
md
kler
iliyd
ktey
tutm i merk
stem ilere
edi
alar
evri iyle ilg
me
ne
a si
k
i
d
r
d
l
c
m
nda
r
a
r
ı
ö
n
e
t
e
ı
a
m
l
d
g
l
l
ri
a
eğ
u
ml
ı bi
ğu’
yac
eçim
dec
Dev eminin
rmc k refor
s
.
e
ihti
ado acağın
o
ı
t
u
f
e
r
ğ
e
d
t
i
r
lı
a
O
n
rm
il r
i sis
lıyo
ılac
kan delesin ı
rın
ndi
değ
uçla
yap yi plan
baş
nem olayla
nle
a
t
ö
n
e
c
ö
son
e
d
a
d
y
l
ü
v
e
v
ı
n
k
k
ın
i
h
m
e
y
e
ü
ç
İ
m
r
a
i
r
d
g
üy
li.
ba
ayın
tür
da
re
dal
ti. B lık sar
Mü
rat
ikti
nüş
nem
,
k
a gö
y
ö
’
e
ö
e
u
a
d
n
d
an
an
eb
em
ca
ci
aH
aşk
e is
ınd
an
si d
im
Ata
üre
gıçt
da
gör
ınd
in b n devr
lme
kım
lan
lık s
s
n
n
ı
a
ı
ü
ş
y
’
r
i
s
ç
a
b
a
s
a
ü
a
a
ı
b
r
r
5
r
i
s
d
ı
ı
ad
u
r
a
s
y
va
eğ
r2
nın
M
sü
ada
sıtm
dar
elec Devrim aranla
ı ve
şma rdi.
a
ı
g
ğ
r
k
ı
t
t
y
yan min’in
n
a
a
le
ık
’ı
e
i.
çık
ısır
asın
eci, ni göst dan
Dev
sli
en ç
end
ı. M
i
sılm ları sür
Mü
erd
pist nlardı.
l
d
ğ
a
’
i
a
fın
t
b
r
a
m
h
ı
ş
ât
le
isi
tar
en
ka
ma
ır’ı
n
ı
i
i
t
d
a
ç
l
k
â
n
t
m
el-Ş senen
s
i
a
Ş
.
ti
ç
n
ku
a ke
ldu
m
nan ydanı’
öne
an i
el
ha d
İhv
en o r’ın
öne u bulu
rsi y
Küres lar
e
a
d
u
d
m
e
M
ı
e
n
t
kl
h
ma
rir
da M
lere
e Şâ
lığı
Araştır erkezi
tutu ta Tah
Bun
pki
M
day
lind ğiyle
e
’
t
a
e
k
ı
a
a
az
lli
tem
Oc
lığın
nb
öze
rin
KAM
si
kan ışında
bu
rile
i
t
e
siya
ş
v
baş
r
d
e
ı
l
e
s
e
e
ğ
a
i
d
ki
m
dı. D
hem içinde amı ol
16
var
ı
d
n
s
a
a
a
ş
i
İhv
bir
latm
gin
atır
h
i
’
zen
ek
bar
Mü
ti ve
e
s
a
l Siy aharı”
i
a
r
İs
ap B sında
r
A
“
ra
Son işkiler
le İl
i
e
an
m
kiy
h
r
s
ü
i
T
is F alaban
u
o
L
b
öse
K
an
Has
ı
arın
rarl
u
a
k
.
k B
GK
üyü lerde
iM
b
k
e
e
e
id
m
bizd
tkis
hke
n ve liğin e
ma
e
î
son
n
r
e
e
e
una sna
tm
enl
ask
z
e
b
n
ü
n
t
i
a
d
ti
yö
er
; fak e bir is asıl
ivill
ıran
ndı
l
le s
a
y
n
l
k
and
e
i
k
n
l
d
i
a
e
u.
ifa
yas
eler
etm
bir
ası
fad
alum
k
i
ı
yön
m
m
ç
k
a
n
a
n
l
a
i
a
l
ğ
z
ı
mu
el
imi
rum
yarg
inin
ksu
e yo türden ’de hep
izis
i tem
es A
c
3
n
k
d
e
1
i
E
r
ı
0
u
ye
nt
an
de
tesi
ı.
art 2
him
pla
di. B ı Türki
li ol
13 M
İbra
laşt
ersi
o
n
:
y
t
v
m
e
e
i
a
l
”
m
e
n
ı
k
p
n
ek
dığ
lendir
ir Ü
alar
şme
i de
in ö
i
Değer
ulan
ğin
uşm ork Şeh
ır iç üşlerin n yüzle lemler
s
n
ı
uyg
o
yeli
le
i
M
r
b
K
Y
ü
,
ö
n
o
u
r
g
n
e
k
an i
a
ew
lk
ir
oğ
ca
tim
kp
ü
a
m
m
N
e
d
i
ş
i
r
,
d
h
a
s
a
ğ
t
Ata
e
s
m
i
i
ö
o
c
ye
Fi
mi
sin
“Or
sele n birin ğı ekon roblem beral
Bili
e’da . Louis
nci
i
t
g
r
e
i
e
me
i
l
ı
a
l
s
b
r
o
up
Col
,
on
lard
kald
Siya ğretim
ç. D
ı ne
nb
rlük
klyn rd. Do
Bun
tesi
ştığ
nda timini
ü
i
ı
o
l
u
g
s
üö
o
r
a
z
r
B
um yöne
an
ive
nY
lüm
ya ç nde “ö
n
e
a
ö
a
r
lab
dur
Ü
r
B
i
ü
rd
kla
eba
hir
ler
al
urs
ulam süreci
s
i
a
ü
r
e
iyeg
s
k
k
ö
e
M
Ş
y
ş
o
ürk
İli
ve
nK
m
as
au
olib
T
bul
ı
i
l
l
a
r
e
s
s
n
y
y
e
ı
v
l
ı
a
n
a
a
c
r
e
p
e
n
ar
H
ya
ac
la
İst
Ara
gör
am
sos
slar
n, ö
ar. D logan
Dr.
ve “
ına
ibi
s
şen
oç.
ikal
Ulu
aba
s
g
l
t
n
ı
”
e
i
l
e
D
ı
a
r
l
g
a
a
r
ş
l
.
v
b
a
d
’d
po
nd
de
onu erin a
öse
ntıl
i Yr
la
mu
oğu
e öz
ek,
el
sıkı
u. K
yes
en
ı
ısıy
tad
uru
d
ü
iml
n
r
l
y
j
ı
m
d
ekm en kitl
i
a
o
r
e
O
ind
l
ç
r
ra
ge
ki
Do
eyr
afir
inin
kala
n
s
ül
.
s
i
r
e
s
i
e
k
t
i
o
l
v
e
i
,
s
l
n
ö
l
e
i
m
d
l
a
m
de
alar işsizlik
i po
or.
ilişk
srai
dah
hte
l ne
itik
rail
nom şılanıy
üz İ
mu
an,
me
ik,
s
o
l
pol
İ
e
d
m
k
z
n
t
i
i
r
n
e
kışı
ı
i.
nü
in
ka
rı”
lets ıkların
ayn
e ba
iler
dird
e gü
iyle
y
aha
k
l
’
n
ada
s
k
ş
i
i
i
B
i
z
i
e
ı
l
p
k
s
n
len
y
i
s
i
n
r
e
i
r
a
ı
t
a
e
u
r
e
k
d
m
ı
’
r
a
s
lk
m
ti
M
ü
ır
eğ
baş
il
nT
ri d
öne
şma
dar
Mıs
iki ü
Fish
ak
İsra
un
ail’i
kile
çalı
tti.
par
e ka
rsi y
r
ş
n
e
a
i
e
s
u
n
s
l
y
u
İ
y
yei
e
r
i
h
r
e
d
M
s
t
e
e
k
r
a
e
y
v
r
u
l
i
m
o
H
b
e
vc
ni
lı.
ett
dür
a Tü ıklar
.
me
seti
blem alaka
nlem asfiye
sür
l
asın
zor
pro
e
üze
nde
siya
t
k
em
l
i
m
i
i
i
rklı
d
e
s
ş
c
r
i
ı
e
le
dön
nu
az
n fa
irm
ev
iliğ
o
İkin
m
r
b
ç
a
d
c
i
i
k
i
r
s
a
n
i
B
i
y
e
m
ç
a
le
ı.
sk
an
ud
rle
en
ğer
lad
lab
ki e
an z
n
beli imi ord tünleş
baş
k de rduda
am
eba
ları
rda
s
a
z
k
t
y
ü
r
ö
e
e
a
n
a
b
r
i
l
K
yılla
le
rte
ıo
yön
rin
ile o en sub i
i
n
r
l
m
e
i
i
a
o
l
e
n
j
s
i
ş
s
r
b
u
ba
in
ey
i re
sk
rini
ilişk diğini
i, M
bir
esk
iler
i ve
i ist
ple
ir. E
n
k
e
n
u
i
k
r
ş
i
c
b
i
e
n
s
e
e
u
re
se
ve
zlem
n il
ger
öst
m
ü
n
n
e
r
g
n
d
k
i
e
u
d
de b fiye sü
e
e
k
b
n
y
,
izl
ika
rklı
yre
rm
tas
i, bu
akta aşırken
olit
ç fa
i se
tem rak gö
n
y
p
y
i
ü
a
i
n
ğ
Bu
ç
ı
e
i
l
i
â
r
i
şt
m,
lind
ağır izliğin
de
ı ola arı hâl
akla
üle
şek
üzle
i ifa
s
ıl
kuş laşmas
köt
ikçe
e
d
n
t
p
e
i
m
t
t
l
b
a
i
ğ
e
e
ö
y
ü
t
g
,
s
r
ce
uz
ys
tecr
tini
üçlü lemle
sı si
bir
bile
bire
inin eşruiye nomik
in g
rara
ana
ob
l
a
m
m
r
l
k
i
i
ı
j
s
t
p
o
ç
re
ik
ek
ulu
öne ayan m
de a
nom ursi y
a ve kısa
ı
ıfl
lem
m
n
y
z
z
ı
eko
i
a
M
ü
u
ğ
n
z
d
n
lı
eka
dan çtikçe
usu kânsız
.
yan
tik m ısır ord
ge
m
a
i
etti
i
r
n
s
el
k
n
ü
i
eri
l
Küres lar
i
ve g n büro eçen M itmen
e
e
r
l
a
y
ö
m
a
i
g
ır
a
g
t
s
d
e
e
’a
Araş erkezi
ışın
yan
ekç arak
iç iç
M
can
nd
ger
l
Ata
k
eçle yaseti
o
,
i
r
l
i
a
l
ü
n
d
a
s
i
e
z
s
ı
v
KAM 17
m
ti
gü
ım
ede
e ih
ttığ
ke,
i
a
vad
l
m
k
ç
h
e
ge
aba
ük t
aşa
hes
büy
in b
n
e
m
i
t
.
için
yor
öne
uru
erî y
d
k
a
s
a
ızd
şım
kar
e
ek v
em
m
ş
li
ak
am
e çe
km
riyl
e
o
l
s
i
ye
nd
ye
like
a ke
il’in
me
teh
Am
ı
.
ver
n
r
İsra
ı
a
z
ğ
e
l
i
ı
s
l
a
v
i
r
a
i,
r
ınd
da t
n va
ktiğ
alle
fark
ere
rini
sun
ber
i
g
e
l
u
l
ı
/
t
n
s
r
a
le
la
ko
dev
ışılm n bir
olcu
stin
r. S
tart
Fili
a
ağı
l
na
n
n
r
i
i
iç
yac
yo
aya
rin
ı
a
e
d
ş
l
m
i
a
e
g
y
aş
et
ı çiz
nin
yan
idd
unu
mız
ğı ş
sor
sele
ı
r
l
e
t
lk
ı
r
e
k
iy
va
lm
de i
bu
vve
lde
hin
an,
eşru
e
i
a
b
r
h
m
n
a
a
i
l
t
de
ak
ba
in
ede
aks
nem
olar
e’n
öse
ö
lem
y
t
K
i
d
e
e
.
k
l
c
r
t
r
i
lk
ar
en
te
dev
ri in
dal
an i
ğin
faka
ığı b
e Tü
ikka
mle
gör
şad
nu,
asın
a de u tanıy
d
e
i
n
l
a
e
u
ı
a
n
z
d
’
ı
y
s
ğ
d
a
id
n
an
dü
rika
in
du
lan
blem ip olm
me
Bu
da o
aric
e ol
alab
kap
o
A
r
h
n
y
r
b
i
e
i
a
u
p
h
e
k
t
u
a
m
hî
le
uğ
ür
Kös
duğ
irlik
re s
öne
tari
i,
uld
ail i
nT
k ol
la b
kile
eni
kur
ü
ş
at d
n
iğin
, İsr
i
k
l
y
l
z
b
u
l
d
i
i
i
e
e
e
u
a
n
ü
r
k
Ş
yi
u
’y
le
m
n
tiği
İsr
ile i
ma
işki
a 28
rek
ta. B in ABD
kleş
l
i
ü
i
e
k
d
k
e
D
l
g
ç
s
a
o
n
n
B
k
A
la
etim
il’
rn
rm
ger
Mü
rası
lma
r bi
yön
İsra
ile o iler ku
u
ifak
e
t
ili a
ya
a
t
n
r
’
ğ
D
k
t
i
d
a
i
k
n
ku
de
AB
ir
sya
rik
bu
i iliş
oyu
ten
likle lar
ik b
me
ece
k, A
y
l
u
k
j
i
a
A
d
e
e
ü
i
t
.
a
m
e
z
y
am
u
ka
il’l
gey
.Ö
ım
yor
ın s
stra
iye
alm
ık b
adı
böl
İsra
atır
laşı
l
a’n
t
k
y
r
r
e
n
e
u
t
r
l
ı
a
a
p
ç
ürk
g
zle
ve
reç
kılı
ayg
nT
,
Ank sebetiy ını vur
ö
de i
ü
i
a
y
ş
t
g
s
n
ç
i
i
ü
ü
a
u
ya
ği
üş
na
nem
ldığ
at b
und e dönm
ğu’
edi
gör
mü
Fak
a ka
s dö yulduğ
em
ado
t
.
t
’y
e
d
e
r
s
r
r
i
D
n
y
o
e
u
an,
u
e’
ak
AB
de O k istiy
end
zor
rkiy e
km
aç d
shm
aki
.
M
i
a
ü
y
r
a
i
d
r
F
n
T
t
ı
o
n
s
m
a
b
iy
ih
iy
la
ığı
oui
açıl
ere
Adn ediye
ürk
t ed
ısıy
rihî
e
anl
da L
törl
nT
ask
eke
nd
e ta
aşk
a
n
a
i
kr
r
b
ı
t
v
b
a
d
n
k
î
n
i
n
r
i
a
h
i
f
m
e
is
l
e
d
ıs
ni
iç
ikili
ur
fels
rale
ci k
how
bisi
i lob
öre
ti. B
a
n
n
o
n
d
g
ş
i
i
e,
l
p
i
e
u
k
i
a
n
s
i
ile
ah
Ei
em
ud
eri
esin
ın
an’
l
Y
h
i
c
.
n
m
,
r
ı
l
a
k
l
m
n
i
i
t
i
ş
l
i
li
sh
aY
eğ
ver
lan
da ö rail’in
ılab
ail i
ı. Fi
am
nd
tan
ler
Top
dan
yap
-İsr
İs
laşt
ttık
ail’i
edi
n
ı
e
r
r
a
n
l
y
u
s
k
i
u
m
er.
İ
ş
n
lu
oğ
arı
bu
ıa
ce
gid
ürk
u
y
k
e
n
r
ı
r
T
a
a
a
d
ç
a
u
l
n
sa
u
ad
ap
tun
nk
vler
uğu
ki
ark
için
öre
num nların
ne k
oyu
ail’i
î
i
old
g
r
u
b
h
s
i
i
e’de
s
i
l
l
İ
m
y
r
u
e
i
e
r
a
r
l
m
m
k
i
e
n
t
u
e
r
i
il
so
n,
dö
öne
yah
em
e ön smı Tü
aki
ilişk
ler
aba
r,
ind
ı
dön rasınd
etan
ürk
bal
k
i
t
m
N
e
T
r
dile
r
s
,
e
i
ha
Pa
ön
Kö
Jön
ğlu
nb
ahu
n
ı
ke a
d
K
o
l
Y
r
a
t
ş
A
.
ü
a
e da
d
u
l
r
u
i
a
n
l
a
v
a
n
i
r
k
l
k
a
u
r
İ
a
i
u
s
.
le
it
in
,D
son
kur
aha
etti
kud
n in
pol
ndi
ken
ğan
am
i ke
rşı d
ene
de o
a iç
i ül
rtti.
l
y
a
r
rdo
i
t
y
’
k
l
e
k
i
s
E
e
e
l
e
dev
ü
v
te
ye
de
ıb
rkiy
den
ası
ariç
elde
ersi
em
iye’
ğın
k Tü
rı h
niv
rler
onr
sist
ürk
ndı
tem
a
s
n
a
ö
ü
r
ı
a
l
T
t
l
l
s
”
a
ı
l
k
ı
e
k
y
ma
o
a
ar
ara
rv
i- a
ayn
son
rihî
ir za
üle
i
Bah
slar
k
t
gib
a
b
t
a
d
t
u
e
t
ç
e
p
r
l
n
t
r
i
a
ö
a
ab
da
ih
Ar
il, u
tica
ın g
r. H
rek
iler
arın llikle “
değ
yak
üçlü i
dile
lişk
nya
onl
g
y
i
i
e
o
y
u
z
e
s
s
i
m
ö
i
lk
e
kiye
em
uğ
poz
lem
sam
old
Tür
’nin
heg
iki ü
k
e
r
p
k
i
e
y
i
m
.
i
t
a
b
ı
e
h
s
k
t
rs
h
da
e sa
Tür
mış
a de
l’in
nde
tuta
ğu’
lged litikayl
lma
leri
srai
i
ö
o
İ
ado
,
k
ı
t
b
e
ş
ü
r
ş
,
r
ı
O
ili
kı
po
köt
ğın
a gö
s çı
lan
azla
dış
adı
an’
avo
nizm
le o
ok f
i
ktif
m
ti.
o
ç
D
yaş
t
a
r
y
h
ı
e
i
e
i
ı.
ıs
Fis
ler
n’ın si ve S
de
min
tayd
eM
elit
a
ı
d
e
oğa
i ifa
i
e
h
hac
d
d
n
k
r
i
r
r
ğ
tm
alay
le
bi
hem elerde
ip E
ekti
e “b
an e rı ilişki
re,
mli
l
i
d
ö
k
e
ayy
l
g
t
ger
n
n
T
ü
i
a
ö
le
er
an
bu
mla
an’
esi
dev
şkil
bak
tutu ebalab ısıyla
rist
enm rail ili
el
e
ö
v
Baş
r
v
ü
e
s
Küres lar
ç
g
İs
il’i t
ylem e de Kö bakış a kacılar
ma
iyeİsra
i sö
Araştır erkezi
s
ürk
t
ti
l
b
s
i
i
T
i
l
ü
l
g
r
M
o
a
ö
p
şı
re
ğcı
bi g
için
çıkı
’de
i sa
in
esi
li gi
KAM
k
rail
m
e
s
m
ş
İ
ğin
e
d
ön
alle
ail’
iler
ekti
r
r
k
s
m
e
ş
İ
r
i
g
.
o
il
esi
ıyor lerin n
ikili
18
lan
dilm
i
e
k
m
l
ş
l
i
u
l
a
h
yor
ile i
un
kiye runun
Tür
so
stin
Fili
KAM
ları
unum
S
akale
e’de
y
i
k
Tür esler:
Çerk orada
sp
Dia eneğin
Gel İcadı
iden
n
a
e
Y
Kay
n
a
Ayh
-M
Kitap
02
-20
996
1
i
n
’dek
rıla
kiye
ndı
r
at
a
l
k
ü
k ad llikle T ldu. Fa
,
ara
l
e
o
z
o
nan
ip
i”
lö
Lüb
sah
em
srai
n
6
e
İ
r
0
ö
e
e
d
il
li
20
ind
lişk
i iki
ria,
em
gib
iyi i
ı Şe
ı
t
e
r
dön
l
a
cek
t
a
2B
ırıl
bile
î eli
0
d
r
e
l
0
e
y
a
2
le
es
ask
nra
etki
azz
a so
2G
nde
1
ö
0
dah
y
2
z
inin
i
ı.
iler
9 ve
dak
msu aşand
k
ş
u
i
de
l
l
ılın
200
i
n
ü
o
y
y
e
ç
i
e
r
l
m
l
r
3
3
i
ö
1
la
1
Dik
ile
mli
stin
bat 20
rine
lma
a
n 20
gür
ilişk
Fili
20 Şu
kırı
öne
ılm
üze
: Öz
ı”nı
r
i
n
e
ı
r
k
:
k
i
i
n
m
’
k
a
ü
r
l
i
l
l
i
n
nd
m
sler
n
ler
büy
srai
num
rke
dile
eğerle
e ki
ygu
işki
e
D
e
u
v
l
n, İ
u
s
i
S
Ç
a
ç
h
a
e
le
n
m
d
gö
lan
ba
aka
iye’
ra,
t bu
Fish
tti.
ile o karıda
adı
ürk
p-M diaspo
faka ifade e
T
iye
a
u
,
t
k
arı,
i
n İc
i
n
y
r
e
n
i
e
i
i
K
i
i
r
d
y
“
n
n
i
i
i
ğ
Tü
yaz
i
n
i
f
i
l
i
n
t
ğ
i
a
a
n
t
ğ
i
l
e
ı
s
i
b
e
y
i
Y
ın
la
led
ed
rk
da
ları
sı
ğin
tab
ilk m alarıy
em
etki nda fa
mşu ve tam
rara
lene
) ki
ştir
o
a
i
e
1
ı
m
l
l
k
r
n
ş
1
s
G
e
ı
ı
,
a
l
0
r.
lu
2
az
ag
da
ça
yak
rail
anl
si U
esi,
of. D
ora
litik
t
e
yılm ne en
r
e
e İs
i
t
p
a
o
r
y
P
i
s
s
s
s
r
ö
p
e
i
i
n
s
e
g
e
er
Dia
bir
niv
örm
iler
ülk
üye
n’a
e so
niv
arı
bir
ma
end
’yi g eğitim
tim
lgi Ü Bilgi Ü
ye’d tışmal
k
h
e
i
n
e
i
s
y
r
r
a
k
B
i
i
l
(
ğ
e
r
F
k
l
r
o
e
l
i
i
ö
ü
r
l
a
i
s
v
l
u
t
T
ü
r
ü
i
e
,
k
ra
nb
ile
ak T
lüm
etm
aya
rizm
mli
ini,
e İs
İsta
ilişk
ik
olar
u. K
r Bö
n ki
eles
epl
le tu i tercih
e
e
d
e
s
k
l
b
l
i
ç
i
e
k
l
iml
e
l
o
e
l
k
s
ze
liş
ya
km
eg
nü
ik k
e’y
İ
i
bu
a
ş
Ö
l
a
y
n
i
i
.
l
t
K
k
r
e
e
im
ür
an
slüm iyorla
üks
ilir.
de k eslerin
nT
Ayh
Mü
de y
sı
nel
ed
ileb
k
leri
a
r
e
i
r
m
r
l
e
g
l
m
e
t
e
i
k
n
a
a
ös
de
iÇ
itli
so
sra
dön
dev
çeş
tulm
ak g
esin oradak dirdi.
arı”
da İ
r
r
e
v
h
a
n
u
d
e
l
ı
a
’
k
ç
o
n
B
sp
çer
alan
kiye
dan
yal
erle
nek
rap
dia
ı
Tür
sos
değ
a ör
rum tavrın
lde
a
e “A
i
i
r
e
u
n
n
n
n
z
ı
i
ö
d
u
r
s
ö
g
ri
b
ma
lele
n’a
likle l de
l, bu ldırgan lerini
nuş
ese
ma
etçi
srai
l
i
a
o
i
h
İ
y
k
s
n
m
k
he
s
i
a
ş
l
i
i
n
r
c
i
l
a
F
leri
ay
Mi
mi
aşa
dak
e İs
le il
l
K
i
e
a
k
d
z
i
.
ı
v
r
irey
k
e
f
i
i
n
ı
n
b
y
t
o
t
h
l
d
i
i
i
r
l
e
a
k
m
u
k
c
ı
P
y
ğ
r
n
ı
ta
po
Tür
klaş
ları
ydu
ksi
ir te
klar
dış
k ve
rup
ji ya aya ko
a. A anlış b
ndı
e
g
o
için
d
a
l
l
m
l
n
o
y
rt
ru
iştir
rop
a ku
no
ları
k zo ası için
ant
değ
’nu
rınd nizma
u
me
a
l
k
r
a
t
i
i
r
t
t
e
a
i
t
ş
y
ka
ol
i bi
Cer
geli
k ha çış me
ış p
iml
i
l
r
d
e
e
i
d
a
d
ek
nv
gün
lur.
ve k
ken
rter
n
anı
ış o
kler
um
beli rdında
i
m
k
t
ı
p
k
o
n
ı
ta
n
a
ya
ğ
ı
e
d
ın
rind f sağla
,
şım
üze
aya
ti
akla
k
y
e
nK
k
p
i
a
s
t
r
r
a
o
e
pe
anl
ı. T
” ve
ini
lad
leri
rec
k
i
ü
baş
l
s
i
tç
şma
liye
çalı
mil
k
ı
l
ın
“az
üresel
K lar
ma
Araştır erkezi
M
KAM 19
sı
ma
lı ol
ğ
ynı
a
es
ra b fyada a
a
l
erk
t
ra
şar
ir Ç
ğ
i
b
o
s
c
r
ya
r;
ojen
ildi
n si
a he
hom n değ
sini
nd
ak
ı
e
e
r
l
l
t
a
e
ü
s
k
olar
rtl
eke
a
z
m
r
me
ş
a
ü
a
i
h
h
iyas
ek m
a
a Ab
dan
ve s
setm ge ya d rışmad
na
asın
ı
h
r
m
a
a
i
a
l
le
y
b
d
a
m
m
n
A
u
yet’
ol
ra
de
ni
ir. B mhuri
kav
i
leri
iğin
d
i
l
”
n
i
e
i
d
r
r
d
m
u
le
n
le
ki
ken
ikle
aC
imi
ellik
çilik
arı
tçil
ya d
eğil
gen
a
iyet
azıl
liye
a
l
l
l
l
b
.
i
n
y
i
r
ı
ı
ilk
i
r
m
am
at
lık m macıla
ıml
ının ık gibi
luk
kilid
tan
i
t
l
n
n
l
b
n
ı
e
a
a
a
a
z
u
s
t
i
t
r
i
ğ
k
m
ınl
om
ştı
nlı
ti. A
“ço
, az
rın
ler
biçi
ara
nda
ma
r an
a
a
ı
çek
i
i
s
l
r
n
k
t
b
k
o
m
kes
O
a
ş
ı
a
i
k
asp
eva
alış
Çer
mik
n il
zınl
i
unu
ç
,
dik
d
o
e
a
d
l
e
m
a
i
n
r
n
e
u
o
a
l
ay
gir
sını
ketl
a gö
oys
kse
dur
i, ek e
am
ir.
şma n hare
ya’y gelene
ma
ını,
anl
yas
l
i
r
u
a
s
o
m
a
elid
n
K
l
t
i
e
k
o
k
“
e
ğ
ı
m
ı
n
i
d
l
l
t
K
t
e
i
e
t
d
n
d
ke
ü
sı
in
le
ora
dir
azın
are
eğil
elir
değ
yan
lüm
len
asp
lar
h
d
i
b
r
ö
a
k
p
e
e
d
”
r
a
b
n
u
ğ
a
d
la
ir
r
n
n
gr
arı
olar
e de
si b
irke
ram diaspo
zlem dun”
ukl
nde
len
nce
kav
sind
a
leri
unl
l dü
e
ö
e
n
e
ğ
a
c
r
m
v
k
s
o
a
“
l
n
e
e
ç
rine
ü
d
rç
ki
un
izm
ui
um
üze
ital
erle
um
“mo
” çe
opl
nda ü- kon
l
e
r
t
p
a
u
n
u
r
a
e
m
ğ
e
k
d
v
i
r
n
spo
.
ulu
ned
sler
ötü
ang
ğun
i dö
dia
adı
unl
nlu
rke
erh
ger
e
dan oğunlu
u
gul
ı
h
zor
l
r
r
r
n
Ç
ı
e
o
a
u
r
’d
en
ç
nl
iv
one
pz
ala
Zira
syo
asy
kiye elenirk
eğil
olu
iğin
a
r
t
n
d
olm
.
v
u
s
ü
k
i
r
n
t
i
e
b
n
r
o
eT
nc
lığı
gru
“tra
liğid
k ge
gör
ş, m
iği i
azın
etçi
ma
nde
ir.
’ya
lmı
tçil
y
ı
t
a,
n
ü
i
a
e
r
ş
l
y
a
y
i
l
y
l
y
a
i
i
m
a
k
a
ll
ilm
nK
ölü
n
km
d
a
oda ısıyla K un mi
r
b
a
e
i
ç
n
ü
c
a
bir
T
la
inşa
ay
rub
ikin
yer
an k 0 ila
dak
” ile
g
d
o
n
e
n
ı
Dol
k
n
e
ı
a
ı
n
l
s
şm
ek
ın
30
bı
ine
azın
ger
k
am
stila
ur;
üzle
Kita
de
ters
bir
avr
talı
ası
us i
upt
öks
s
k
r
m
k
R
m
a
g
”
a
“
zlem ları
n
t
h
a
r
n
t
i
;
ü
a
n
’
e
a
l
i
r
l
b
d
ı
0
ş
d
ğ
a
uk
el
in
olu
ba
uk
şıd
nli
186
yon
i old
onl
kar
lges e Anad
me
ler
s
y
z
b
ç
ö
s
a
l
a
i
a
ö
ö
e
b
n
t
n
g
g
k
m
r
d
iz
ası
ans
ı
ğe”
Çer
1,5
uğu
esle
den dönem
anl
tulm lerin tr
lülü
şık
old
erk
u
ara
k
m
a
t
a
l
Ç
s
ö
K
O
k
d
k
bir
i
en
ın
k
iş
ya
ür.
kim
ır. O listin
si”
in k
ivar
öçm kla “ço r. Nite
e öl
md
öte
i
c
b
l
g
ul
a
r
F
s
n
0
k
e
50
kab
di
an
n
ulu
ma
r ra
epl
ilyo
e
“
n
i
u
n
a
b
işim
d
i
ş
b
b
a
n
m
e
t
ya
is
ilet
10
-Lü
esin el” yan anava
ddi
. Bu
a
i
e
c
r
n
l
c
y
gib
e
y
n
de
u
i
,
d
ü
n
,
n
ra
ur
bu
en
zlem
düş
usu
syo
ân e
a, S
akta kte, bu
rsa
ç ik
ü
a
k
ı
d
a
s
d
n
m
r
n
i
y
nüf
ı
i
s
i
a
a
l
s
a
l
t
e
ş
n
a
öte
ne a
e ih
kan
ınd
tınd
“tra
e ya debilm
lusBal
hat
zyıl
cün
md
önü
i
u
ü
u
e
ü
y
g
l
y
a
g
b
a
z
e
t
d
ine
a
on
dü
gru
yer
san
fikr
e bu tadır.
n-H
ın s
bu
ve
”
eri
v
ı in
u
l
i
n
k
ç
s
’
r
k
e
ı
a
ş
i
t
l
e
n
ak
m
va
am
ek
ett
ikl
eni
ma
am
nla
ilm
tçil
ve S deni sa
di.
çıkl
Erm
ni a
i Os
rab
i
liye
a
l
n
e
e
u
k
i
ı
etle
e
v
k
e
n
y
z
t
d
m
a
p
r
ö
e
ö
i
a
n
“
b
lm
de
ci
Ar
n
ka
ir n
mü
ar o
m,
esin
as’ı
leyi
Bal
ölü
v
er b
u
v
e
n
b
i
n
ğ
e
g
R
i
v
a
ç
,
n
ü
d
e
t
ık
er
ünc
a, L
a de
Kür
ik ç
ya ç
k
aki
Kay nsla üç
sınd
nöt
d
ı
orta
a
e
’
l
lara
r
k
u
ri a
erm
far
m o tlak
era
dol
e
f
h
e
l
a
a
l
e
k
e
d
r
y
n
i
r
e
A
u
un
tçil
son
bir
a gö
; “m
um
liye
inin
Bun
opl
”nın
ekir
r.
s
,
t
ürk
i
r
mil
a
e
a
e
d
e
i
y
a (T
lam
kiy
sı g
ler
n
ülm en Ka
d
r
n
r
a
v
u
n
ü
a
e
ö
ı
b
l
m
“
r
n
iş
ru
kg
nT
ek
mla
ula
ir g
leri
lara ikkat ç
uru
urg
i. B
kes
po
v
d
d
ı
r
d
u
”
z
e
n
r
i
k
a
a
Ç
ik
ik g
kili
değ
ığın
in b
bol
etn
öte
em
şlad
e de mesi iç
s
a
n
bir
i
b
a
n
s
l
n
la
le
bi
rda
la o
ese
vata
dile
el
yılla
ana
Küres lar
atan
ra m abul e
,
v
i
o
s
a
p
e
n
s
ma
ndi
r: a
dia
da k
etm
Araştır erkezi
rde
e ke
ora
uttu
am
M
d
p
c
v
r
s
v
e
e
esle
a
e
d
i
y
k
r
d
m
n
u
ı
e
r
ğ
Ç
ağ
KAM
erle
ndu etme.
ut b
lik
krit
ulu
s
b
om
s
i
s
Kim
e
h
.
t
v
r
ı
u
i
ü
n
h
ğ
ı
d
ya
dığ
iste
kün
20
me
şlan
üm
m
dön nun dı
k
me
bu
gör
gru
arı
l
n
u
de b
sya
u
R
ya, e’de
n
a
Alm Türkiy leri
ve
ejim iyet
R
e
isit e Mill
Etn
v
türk
k
A
er
Şen
uğu
old
a
d
rın
ak
mla
am
uru
d
anl
i
nin
n
n
a
iliği
un
eki
k
t
Y
e
ö
t
e
ö
tle
ürk
ek
gör
nin
eke
t, T
as’a . Öteki
term
har
Kür
s
n
i
n
ö
v
a
g
r
e
d
ygı
ildi
i) L
şun
gib
değ
e sa
olu
n
n
i
z
r.
aya
ü
ğ
e
ı
inin
i
l
mk
k”t
izis
anlık
rin
a
nem , öteki
d
e
m
l
3
e
u
ı
m
mü
l
s
1
D
ı
20
esi
ke
ant
Mart
rsit
eyim cek şey iyle tan
eltem
Çer
opl
e
0
t
M
3
v
e
i
:
”
e
ı
den
d
n
r
m
liğ
ile
si
sin
lendir
mla
oç Ü m üye
klı
teki
ılab
eve
Değer
i
unu olan K
yap ekini ö
i far illeri ve
t
erç
S
r
e
ç
e
r
e
l
l
u
m
öğ
d
ik
s of
öt
ka
ölü
nuğ
tird
ini,
mü
tlar
Ma
ime
b
o
ve “
ş
r
o
ü
g
k
l
e
e
p
usia
e
ü
l
d
l
i
ö
a
ak
)
y, R
e R
rB
çek
Kit
nek
ünc
ktik
l
d
r
e
i
n
“
a
a
l
,
d
n
e
i
t
a
ı
r
ı
k
e
012
g
rın
Dö
tür
t ay
gör
de
erm ress, 2
i ve
İlişk
a
k
r
’
r
l
ı
G
a
a
e
A
e
s
k
l
y
y
ı
r
’
n
M
ra
tt
ki
teji
ni
aya
ene
od i ersity P
ya
ara
aşa
Tür
stra
” ya
Rus
lusl ç. Dr. Ş tionho
an K
sıl y
u
t
m
U
a
ı
niv
n
a
l
,
l
ya,
ı
n
o
r
a
U
o
n
i
n
y
e
t
N
l
a
e
a
s
D
n
kat
s
e
i
g
.
m
nd
er
ika
ke
liy
erle
Yrd
brid nde Al
ty a
mil
reif
türl
Çer
i
m
eril
.
c
e
a
n
v
i
r
i
v
p
ı
kül
ü
l
C
s
n
(
r
d
a
yı
eni
ve
ı
leri
Eth
ası”
ültü
ayıs
rkey
lgıla rı
jim
bı, y avram
erçe
u
a
m
l
e
a
ç
T
t
r
k
ı
u
i
ve s rum “k
a
r
d
a
e
b
k
k
l
r
t
u
a
n
i
”
k
a
t
n
a
d
i
k
is
tı
ol
’ü
du
aşlı
te.
don
klı k de etn
alış
ürk
a
leri
bu
’
aşlı
and
Akt
telik
ya ç nların
rün
t
e
i
ltür
b
.
a
a
y
ü
n
ü
i
k
t
v
l
k
k
m
“
k
tu
ak
ta
a
ür
“kü
dur
ı far
nuş larında ğlayac
u’d
ava
ve T
vel
don
ığın
dol
e ko
, an
a
a
e
a
d
s
a
n
v
i
a
n
n ev
m
ı
y
r
’
ş
e
k
A
ı
e
m
t
a
l
ya
d
l
z
a
y
a
a
e
o
s
ü
ç
in
um
da k
var
asa
ti ve
girm ülken
afka
in
kor
rtık
çek
rına
nK
nay
ç
ara
sler
l
a
a
a
t
ü
e
ü
l
a
a
e
k
a
n
a
n
k
r
y
ü
m
’
e
e
nd
ik
ışm
rtış
büt
eÇ
aya
leri
rind şine d
tart
al ta
ünd tışan K
i
üze
dük
s
r
n
m
m
m
e
ö
ç
ü
l
e
d
ra
öl
tar
a
ek
.
ı
in g
yon
Kav
ci b
ınd
örn
rini
rler
mil
erin ti:
rk,
l
kısm
alar
eşin atejile
9
ede
r
ü
r
b
t
m
i
k
a
ı
b
i
lt
ın
eji
Ak
tr
klaş man
rin
end
k
bın
öne
te r
ms
a ya
esle
mk
Tür
ar y
nisi
Kita l katılı
l
k
d
t
e
i Al
’
r
a
u
e
n
a
e
n
r
d
,
bi
dö
so
ny
sa
mı
nÇ
mı
a
8
a
s
k
s
a
ı
i
m
y
ı
. Bu na
e
t
i
m
y
k
e
i
k
s
Al
ir
kr
ir
ildi
ön
aşa
dec
i
b
a
b
l
d
d
ğı
y
a
’
r
,
d
e
,
s
a
’
r
0
e
e
e
en
kb
ler
ala
bul
986
diğ
ı
200
d
gör
l
a
;
1
.
m
m
n
a
r
n
k
r
i
)
ş
i
l
(i
n
ab
ği
nu
ma
me
na
lıla
akr
bu
mle
avu
3 Al
göç daşlığı
jik e
e
e
e
fark
s
l
1
o
v
d
l
k
9
ü
o
1
ş
in
i.
n
ee
kan
ide
rec
iyd
ren
önü
ğı
iğin
vata
sol
lığın ı öngö
ilgil
ri d
n sü ınlaştı
tçil
n
e
o
e
e
l
a
g
y
i
y
s
i
a
k
l
u
a
Alm masın
mil
a ya
atan entegr
şlık
nun
nav
yan şlık Ka atanda
ha d
e
a
a
a
y
’
e
d
d
n
ı
a
is
e
AB
nV
sini
alar
irin
and
rda
lma ğişme
Vat
tışm i”,
A
u
birb
r
yılla
n
a
a
n
e
o
t
ı
d
r
iğ
9’d
ily
pla
a AB iyetçil
nun n 1 m
199
ir.
’
d
”
en
n
u
gru
n
r
l
ı
e
n
gü
ml
uru
sm
öçm
nu
mil
u
ı
e
iş
g
g
a
l
b
k
k
l
i
z
K
l
,
u
gö
eçm
son
dan köken
lusa
g
unl
aya
n
u
ğ
n
ı
K
a
ı
“
o
n
ç
ın
ve
ard
bın
ürk
şlığ
k
lirte
de “
ği”
Kita
ın T tanda
laşı
i be
k
esin yetçili
k
ş
n
v
a
i
a
e
a
y
ğ
ç
,
illi
ildi
an v
çer
nın
erle
lık m lara eğ
Alm
ilgil
şma
n
ı
ı
b
l
z
a
el
“a
e
ıç
ram rtakım
Küres lar
r
kild
ptığ
kav
e
i
e
a
l
a
i
ş
b
m
s
y
ır
b
l
t
e
u
e
k
gi
Araş erkezi
ikse
ın b
yüz
Çer
M
tist
yüz
ya’n şması,
ka
a
a
e
ista
l
l
K
t
y
.
i
u
u
ş
u
i
n
KAM 21
m
k
o
ı
nd
iz k
600
itab verdi.
i su
k
m
n
i
i
r
u
ğ
k
ce
ile
ıb
salı
ver
dığ
bile
e al
eye
bize
l
i
t
m
e
n
e
i
öz
kal
ktiğ
rine z gere
ı
üze
m
ma
oku
al
yas
rek
e
y
dir.
e
jim
e
tekl
de
r
s
e
d
bir
em
ik h k
unu -etnik
t
b
a
r
k
ulti
ayıp
rne
mo
na ö ı bir
dırm e bu, m em de
u
n
B
a
l
s
.
h
r
iş
kat
lir
re
sını
abi
’de
tirm ejimle
n
e
n
i
a
g
l
r
e
ı
st
.Ç
tnik
hal
ırkç
tnik erde ra ilebilir
lti-e
e
u
u
k
i
b
t
r
l
l
ca
ve
ke
n m lti-etni
Mu
CB
r ül
me
yun
e
S
ğ
u
o
t
S
ir;
a
i
b
l
ıl
ar
ve
Bm
ked
tota
in
87 y
asın ır. SSC dığı ül
Çin
kes
n
k
r
m
i
e
l
a
her
ıb
ed
ad
lar
ko
an
di?
t
ğ
e
ş
o
N
ı
ü
e
k
l
d
a
.
d
a
r
e
y
r
al
em
m
da
ülk
tatö
etle
yde
’in
lan
tiril
um
ş ve
dik
uğu
ovy
üze
alin
ygu
dur
d
S
eğiş
t
d
lmı
u
i
n
S
r
d
iştir
a
r
e
a
u
e
l
r
e
n
m
h
l
d
i
d
e
i
j
u
u
’
n
y
e
n
rilm s.).
b
2
n
r
u
i
e
e
3
t
e
n
ç
v
n
r
kan
i
9
e
i
e
v
1
n
al
ge
po
min
’da
öke nik kök tonom fredat
uh
ını
asa
reji
sya
yaş
ik k
unl
,
ü
o
t
np
r
u
ı
a
n
l
e
6
t
o
r
m
R
e
n
e
1
a
z
e
ı
r
ı
n
r
lk
d
(ii)
arla tandaş ılması den so
191
e ye
nin
tun
l, ay
ığı ü e izin
kar
resi
a
por
n
psin smî di
az
laşt
a
v
a
e
l
ü
y
s
i
b
im
a
h
i
j
a
ğ
s
m
n
i
i
p
se
lü
m
un
en
ı re
i re
ye
Birl köken
dey
uru
ayr
yoğ
itel
in ö
kök
’
e
k
s
,
r
i
n
k
tme
n
k
i
i
k
e
i
k
n
e
a
l
i
ç
t
n
o
n
r
i
a
t
e
e
n
ç
t
y
l
ı
t
e
i
e
,
a
k
as
en
i. S
ı ba
çok
ren
asim Burad
ılm k anca
rild
(ayr rejimin devlet
i
tiba
ldır
.
rak
i
i
l
r
geti
a
a
n
i
k
din
k
y
n
r
i
e
d
k
ed
an
ğiş
tni
ken en
3’te
jim
Eğe uygula
e
d
N
.
E
e
5
r
a
d
.
r
r
r
9
i
a
i
l
1
la
ı
ik
ld
da
rt
e
B’d
ask
nun
etn
san
lebi
7’d
ılsa
apo
SSC
ip b u antiçiri
n in dir. Bu
199
pas
yap
y
e
a
l
e
k
r
g
o
a
a
m
b
c
n
kte
kıl
yata
ver
i an
nde
ş ise
me
bas
i
e ha ibares
n
öke erilme
şmı
e
d
ı
’
r
k
l
dek
7
a
a
k
ç
r.
ıv
min
itib
199 köken
tni
i
ası
i
k
j
e
d
n
k
e
’
ı
m
l
r
a
e
n
?
d
ha
ik
fark
rkiy
isite
ildi
nik
llar
akla
me
etn
etn
i Tü
li yı
n et
yas
ılab
e et
’
i
e
i
ğ
r
t
l
ı
0
d
n
e
’
d
e
i
a
2
l
d
0
n
n
r
if
ev
raya
ti’
19
ör
95
lle
kal
k, d
riye
’de
i di
bira
tı. 1
mli
r
ki
t
e
u
k
e
a
ü
n
a
y
a
t
h
n
i
d
ü
r
n
k
r
k
ö
n
m
e
nd
ya
Tür
en A lı faktö
in)
dışı
e Cu
i:
dışı
em
lan
eğin
(iii) ürkçe
kçe
rkiy
tçen ası
rk
obl
yled atsız o
r
d
r
r
ı
a
ü
ö
f
ü
ü
p
e
s
T
T
ç
ğ
i
K
r
T
i
m
i
h
ü
l
n
mas
n
e
n
i
a
b
k
la
eğ
işi
nr
are
ed
cak
a ol
ük
c
l
ğ
m
a
d
b
n
e
y
ı
e
k
i
l
r
d
a
i
4
i
t
ü
d
l
n
a
0
b
b
el
ta
ika
ni
inin
iktid arti
ğişe
k 20
(öz
olit
rda
nda
nca nun
rejim siyle de etnik p
inin
r
a
yılla dillerin sal ala
at P
e
;
l
ı
i
okr
da
u
ıld
ilc
me
s
. Bu
aki
er
l
p
m
ı
m
d
e
ğ
a
e
m
i
d
a
g
o
y
arın ler
d
nk
ma
tük
si te
lar
ak D s iktid
a
ı
a
r
a
a
t
k
er
d
a
n
y
l
ı
i
s
S
s
a
al
re
r
ko
(i)
önd da
azın
nde
de b sonuç
lerin a örne
evi
ekle
e
l
n
ar
n
m
A
ü
i
M
r
ö
ve
fa
ar
un
ktid
kes
yön
ürt
için
r. B
kad r?
yıl i
k de
i
l
K
a
k
İ
k
a
n
in
d
e
.
n
e
r
o
n
la
lm
ilir
di
eçk
ola
es
ger
yılı
rım
riye
lif s
ileb
der
labi
i ne
lığı
ı
r
a
a
o
n
u
b
ş
e
k
h
g
e
r
t
ı
e
b
a
M
kiye
lç
ate
mu
ap
gös
seb
da k
i iliş
ş ve
msa i ana k
lan
i
cev
k
m
a
o
a
a
u
m
r
l
r
d
r
a
d
n
i”
la
ik
kav
top
e gi
ir.
rası
kliğ
ını
idar
azı
soru
M’y
ğişi
) İkt illiyet a sı gerek
M
itab
nb
Bu
i
e
k
i
B
e
r
(
,
D
T
d
.
a
k
l
r
in
a
n
r
l
ı
m
i
m
t
i
ü
r
u
i
ış
ve
rt n
kt
ın
olm
oş
Rej
üze
ir.
jisi
gi k
kalm tnisite
n pa
arın
an A Etnik
o
l
a
n
l
l
n
a
erek
a
o
o
g
u
k
e
e
h
l
i
“
ı
z
t
e
d
ı
n
u
s
)
i
e
l
i
i
l
s
i
b
e
d
o
ir
at
:(
ti
ma
ik
elit
esin
ik p rinden
rah
Par
ni b
mış
etn
a ol
AK
ard
e
rin
rçev rin etn
dan
ir ye
ayır
e
z
d
e
e
a
o
i
l
c
ç
ü
k
t
d
t
e
ü
e
ik
le
le
ad
risi
ülk
Stat
dev
vlet
ları
ukla aktör s
teo
.
i üç
(iii)
unl
tika
a de
nde
f
k
n
i
i
ğ
iştir
i
i
l
d
l
ç
o
ğ
o
n
e
n
elm
uü
ip
en
-et
ci ç
g
ece
altı
i
i
ğ
b
g
l
t
i
z
e
a
l
eri
e
e
a
e
b
y
c
ny
e’d
mu
ile
zer
iml
işe
ara
j
y
“
ü
b
ü
r
ğ
i
e
,
i
e
e
k
D
r
k
”
b
r
y
d
a
iyet
e
li)
te
ii)
Tü
zle
ind
olm e
nisi umhur
ış. (
isite
in i
t
”
m
n
k
e
k
m
e
t
i
l
ş
l
ı
i
n
e
a
y
C
tn
il
ığ
dö
reti
(tek
ti-e
liğe
dırd rinden
k su eğer
“an
lan
a
kim o-etnik
ı
e
e
z
p
v
m
ü
ır
e
Ya
n
li)”
ımı
gör
nle
and
el
“mo tnisite
klaş
nıfl
una ik köke
Küres lar
ı
a
s
B
e
y
.
e
k
iş
n
ma
(ço
orid
r et
irm
Araştır erkezi
bir
r
ateg i gelişt
k bi
M
k
e
t
tnik ir. Eğe
ç
ı
e
j
ü
ğ
ı
o
o
l
l
t
ş
n
o
k
a
o
e
p
i
d
e
KAM
n
t
n
r
,m
nl
bir
ir ö
vata şsa bu
öke
ı
na b tnik k
let,
v
u
m
e
b
r
d
a
re
dı
any
22
k bi
rlan
Alm şlığı te
sını
;
r
i
da
md
tan
reji
, va
t
e
l
dev
u
nb
zka
Ö
.
iş
ilde
lem
şek
elir
b
u
ş
k
e
a
zetl
olar
ü
yu ö
düğ
u
n
üyü
ko
an
b
n
:
,
ı
a
u
u
att
ns
duğ lamınd
anl
zyo
doğ
ılan
r vi
an
n
p
i
ı
a
r
b
n
sa
ny
ı ye
n
a
ddi
n
ğ
i
İ
e
ı
d
l
c
d
vata ’da
şa
dın
air
etiy
r
n
a
s
d
a
e
y
l
a
e
n
nlı
iy
ge
ve
sin
unu rkiye s
sma nması
nıla
üz
ken
iye’
a
m
O
r
l
m
k
ı
l
u
l
r
n
ü
ü
ku
T
ea
aza
Tü
ını
ün
sun
cut
ik k
am
’in
lem
ki g
v
r
r
r
i’yle
a
a
e
e
v
e
k
d
ç
a
’
m
ı
k
ir i
vrim
Şen
i ve
e
tab
b
nya
lar,
i
b
i
a
a
D
k
o
s
a
m
of
ışm ner’in
siya
nsız
onr
e Al
lam nuyla
tart
Fra
Şe
an s elleri
ya v ndi. İs
9
s
eye
o
d
e
8
t
y
u
ı
n
7
u
1
ik
ığ
l
ilm
tü
viz
Bu
e
d
d
k
ğı R
ille
l
.
r
ı
ı
e
nuc
i
e
k
r
birl
m
l
ş
s
d
a
e
a
his
na
eş
nte
lan
aşl
n so
ad
n te
artı
t
e
o
k
n
a
b
a
u
n
i
l
s
ı
a
ı
e
d
r
n
l
u
ı
a
ş
d
t
od
an
nlı’
üze i’nin b
ve o
artı
lan
arın
nin
Osm dan t
sma mi’ne
um
top
ıml
seti
O
k
n
a
ıda
i
a
irliğ
n
a
y
dur
i
r
ı
p
i
r
B
k
f
ya
ili
ra
as
ınd
ev
kile
pa
ç
r
y
a
t
d
t
i
D
t
s
u
r
e
e
b
r
a
a
z
,
li
r.
sı
Av
illiy
Avr
sele
llet
ının
sidi
ran
me
ikte
fasl
an m ok mi
nF
sele na
k
a
p
ı
e
n
birl
a
ç
ç
a
i
l
a
ım
ev
nı
baş
u-c
rtay
ı gib nacağ
vata
vel
sor
anl
ak o
la
nlı
r
m
ğ
a
a ev
a
s
a
l
h
s
m
.
O
o
i
a
s
l
,
ı
d
O
n
.D
as
er
me
ise
nan
ktır
in n
rağ
vap
aza
ğlılı
e
iyet
k
a
a
c
u
t
b
r
ş
arc
iye
len
ve
me
ayn
reti
kat
eşru
K
ü
a
k
d
m
a
a
n
k
üçü
Bun acak s
ı’nı
ara
k
74 K smanl
” ol
ul
7
y
m
1
pra
a
,
u
o
l
d
ir t
ki O
-İs
ları
l
(
k
b
’
r)
a
a
ı
u
n
r
r
nr
la
ad
top
“dâ
n so man o ntlaşm
nlı
a
a
d
ia
slü
n”a
Osm ması’n
ttiğ
Mü
vata
laş
“
ası
ybe
t
k
a
a
e
n
k
b
A
te
’ı,
üçü
ind
efa
aK
rım r dâhil
ı
d
d
K
için
k
m
il
la
nı,
mı
ş
rla
ı
ğ
e
ı
a
a
s
v
a
t
da
r
n
a
n
i
ı
b
v
u
ka
si
arç
ns
2013
aşın
Asla
lim
B
i
e
i
e
n
p
b
t
.
n
l
a
y
i
B
r
e
s
a
i
n
z
ü
la
dak
et
ri
çi
Ahm
13 N
vat
baş
0’le nyasın
etim tle
iyas
eni
rme:
ası
e
i
r
0
S
y
d
y
ğ
8
n
i
m
e
e
e
ö
l
1
s
ş
ü
ü
te
ek
ilm
Değer
ntla sı olup
el d
am
ersi Bölüm en har
evir
ca A
a
f Isl
niv
ektü
t
r
l
r
o
d
k
a
Ü
e
e
t
n
e
o
l
n
d
ra
ki
ezi
a
Kay nüm n anlı en .
nal
Abo
rma ası İliş
ra t
r
nıyl
ö
atio
the
Ma
r
kto
,
N
a
o
s
r
m
Osm ü başla
ir d
a ila
d
a
s
a
o
b
d
,
l
esi
e
f
n
r
’
ı
r
s
o
n
9
F
elim da
bı
ty P
Ulu l Özka
üm
ram
ing
183
i
k
a
ş
v
k
s
t
n
r
ü
i
a
n
a
ı
k
n
ar
ık
M
lü
ive
nı’n
vata
nlıl
i dö
Un
an:
ının
Beh e aldığ
rma elerde
iyas
sma meyi
am
ale
e
Vat
s
r
F
Y
O
m
v
h
(
t
e
g
,
s
a
l
i
y
a
li
nç
ik
kal
rke
î be
urk
n” k
zim
olit
. Ge e bu ke
a
he T d in Tu e “vata k jeop
Tan er resm başlar
m
d
z
i
n
ram
i
to t
i
in
ab
ra
ye
ler
kav
r
m
e
o
elan vesind tı. Klas
,
n
r
e
t
i
e
t
e
m
b
k
m
e
ç
m
et
e
do
Ho
at
erç
a ge
dan
bî m ki geliş lka
afi d nerek
anl
atı’
2) ç
sıkç ve ede
i
oğr
B
nü
ü
c
ha
u
,
ü
ş
,
201
B
n
at
ü
m
a
ik
si
rin
re
ır.
olit
üşü
de d n Özk
irle
nzim
siya
lan
kile
k
l
a
ş
i
i
f
u
T
l
a
i
dön el jeop üzerin
k
y
ı
r.
a
en
da
rın,
aşla araras
dırı
tir
tiril
sıkç
lar
mın
mla
eliş
zlan
eleş
na b
am
sl
a
a
ı
ı
g
r
r
r
u
s
h
l
v
v
r
v
a
i
ı
u
a
m
da
i ka
n ka
asın
rn k han
a ve
alış
gib
vata
sım
i
ode
yay
ık ç
k
c
f
n
n
l
l
ı
a
a
i
r
m
n
ı
r
n
y
i
u
ğ
n
’in
nı’
haz
k co anan b ilişkisi
se
ma
iyet
ara
l
Fer
da i
el
t
hur
n
e
ı
s
m
alın r uygu
Küres lar
rdığ lelikle
siya i ve Cu
i
a
ı
t
m
b
ır
a
ş
t
e
y
fy
k
ra
Araş erkezi
bir
ğra
. Bö
ni a
ı’da
M
i co
anl
t’e
leri
mış
e
k
m
ı
m
y
i
s
ç
yan
ı
ü
r
l
ı
ş
O
a
u
KAM 23
ü
i
s
let
ram Cumh
un
izd
kav
sor
dev ndaki
l
n
”
e
a
n
rı
ta
ı’d
em
yılla ına “va smanl zinin t
s
e
O
ı
t
ş
ın
ra
kar
kto
ram
kav
ı do
n
ı
bu
m
nca
sere
k
Tür
n
a
i
m’d de Mill
a
l
s
İ
’
u’l- ürkiye ekkülü
r
â
D
a: T un Teş
n
ı
n
kan
d
z
a
r
t
Ö
u
a
Y
V
lül
Beh
uğu
torl
a
r
pa
e
r im ii böyl
ş bi
i
b
a
n
t
ak
k
ge
la
pm
. Pe
kça
ısıy
k ya
rler
ldu
k
ü
ü
o
l
r
ı
olay
ü
r
ö
ç
D
rati
a
g
l
.
k
i
r
ür
dır
ni p
rin
T
r
a
sını
e
a
l
e
y
k
d
tih
le,
etti
isin
ar
ir in fleksiy
yön
ekr
içer
nb
ı
i
e
p
r
ç
k
lık t
ı
i
a
ı
t
a
y
r
k
c
nin
a
r
m
u
bi
ru
lam
tesi
da
o
im,
s
i
torl
İ
ş
s
k
a
i
i
n
r
i
e
ğ
asın
pa
etn
ı iç
uğu
lerl
m
l
l de
n
m
;
p
r
p
k
i
e
r
a
ı
a
e
i
o
t
r
t
a
id
em
eç
seb
ara
le, A
nlı v örmes
iği t
ney
imp gmatik
lı
ma
ellik ar sah
g
tird
s
a
k
z
e
n
r
O
g
a
Ö
ö
a
r
ı
onr
il,
r.
kr
kf
na
aki
ve p
asın
değ
an s
gire
ı
uza
n te
yda
ı
d
ğ
a
m
e
e
ı’nd
n
ğ
a
n
ş
n
ı
y
e
n
l
c
a
u
m
e
ı
u
d
a
a
v
r
r
c
B
r
y
a
v
ğ
s
le
î
m
r.
rm
şa
de
mu
otif
din
İsla
yna
ikte
t Fe
k 93
a ya
İsla
im
ağı
lığı
birl
ol o
nca
ima
rad
c
r
r
r
m
z
a
a
A
a
n
a
n
r
i
r
l
.
y
ı
n
i
v
i
s
s
a
b
a bi
b
şa
lar
ilir
ke
ı, T
da İ
mli
mın
arın
a ya
her
l ed
yan
e
m
m
lük
l
a
i
l
d
ü
a
t
a
n
ü
p
l
r
s
y
n
n
ö
ç
i
u
rk
en
gr
ka
Hr
kav
bağ
altı
hay
ü
d
a
k
)
l
ı
a
i
z
n
T
t
s
e
8
ı
n
a
bu
u
ı
n
87
at
ile
et
n
vat
mi
atan
sını
7-1
rde
in ç
ılık
î ve
.
İsla
ifle
mc
kes
nlı v er (187 k parça
din
r
t
r
a
a
a
l
elir
o
e
e
r
s
k
h
ra
ra
siyl
tek
ip g
z; İ
km
Osm berab
i
p
p
ı
a
d
r
i
n
o
o
i
t
me
t
t
m
g
m
b
r
e
a
r
r
a
e
a
i
e
r
l
ş
e
e
d
v
b
y
e
a
u
v
n
a)
bi’
da h
kav
n ka
son
yük
çind i
rası
u’d
Har
ı bü
ri a
vata bağlam nırlar i
aha
n
’nın
dol
i
ğ
e
ı
d
ı
e
l
a
ğ
ş
i
d
e
n
n
a
ı
i
a
s
ild
inşa
nc
(A
av
Bu
zer
yaş
üşü
rda
alan yyül ed im
ya S
lum
nir.
sı ü
d
a
k
n
p
e
l
a
l
ini
e
k
o
ü
s
ra
eş
ha
riy
em
ir t
iD
çıkm erle sü
na
tkil
top
ıl b
inc
et z
a ge iden ta
e
s
r
r
n
y
l
i
e
i
a
f
aşı’
a
n
l
i
B
l
t
so
en
ler
şru
ka
en
Sav
f
v
e
i
n
y
mo
e
t
a
a
n
y
m
o
n
y
i
d
ı
n
m
ar
ata
ger
bın
e
mın
ları
şik
Sak
ir v
kay
al il
ıl b
avra re deği
bun . 1921
riz.
ı
s
i
k
l
n
e
em
a
i
ı
v
n
K
n
b
r
i
a
ö
m
e
t
en
a
a
ğ
g
a
l
y
f
,
a
c
v
le
ce
al
aş
ra
ne
usta
söy
eren n sosy
rı b
rtla
dile
da
leri
i
s
M
a
a
e
n
l
i
ibi
n
ş
ı
e
m
i
s
a
r
ve
yle
md
illi g
pla
unu
ışm
siya
rdiğ
ö
n
e
i
a
t
s
b
e
t
M
r
g
n
n
i
,
ı
d
ı
a
e
t
k,
ın
dö
sk
an
nın
i’n
lara
için
isak da Tür
rki
der
ları
ram
arb
Özk
a
ş
v
M
n
d
H
i
n
a
a
ram
a
z
a
n
k
d
3
v
ı
i
t
m
k
a
9
ı
a
a
e
n
l
l
.
m
k
m
k
a
ı
n
n
e
di
ön
e
Vat
h ar
ktığ iği gibi
sma
etir
de a n ise d
dön
ind
sila
e ba
ekil
ı
si o
ile g nen “O nılır.
ş
i
n
n
l
d
i
tçil
ı
nem al’in
r
u
i
r
e
m
ö
e
b
y
n
a
e
l
la
l
i
i
e
l
d
l
l
a
n
s
ğ
l
i
ü
ön
ku
di
em
21
eti
sım
km
aK
rle s
-19
ster
im
kça
yan
Tür
gibi
staf
918
a sı
yas
tifle
i gö
,
i
i
1
u
d
o
nin
k
ğ
n
s
i
i
r
l
ü
a
d
im
eM
tçi
pla
att
dele ı, bu
çül
mi
v
e
a
m
i
a
ken
k
t
H
y
ş
a
i
r
c
i
n
l
.
l
e
i
k
s
ü
ğ
il
il
ı
n
az
Tü
bir
ra İ
ıldı
um
eti’
ram Türk m nın etk
nm
rk
son
yap
kısa
üm
nus
ı
kav
stla
i
k
,
o
n
, Tü
a
”
k
i
ü
k
m
k
ı
r
a
u
ç
z
a
ü
n
i
r
H
l
ğ
r
m
ö
a
n
v
ü
k
e
u
a
t
s
t
o
ç
r
a
a
ş
a
k
va
dön
ürk
nde
en s
tan
tarm en olu
Ank
ıkça
k, T
leri
kısa tanı
i’nd
kur
d
ği s
a va
m
b
u
r
l
i
r
e
e
r
Tür
B
e
l
n
a
c
l
a
a
.
i
l
r
H
te
ye
iğ
söy
nlı v ğer
ram
udu
eti
me
nisi
kan
Birl
kav
sma
üm
nus
Bal
di
dile
lı et
am
k
o
O
;
l
e
k
2
r
ü
k
s
s
r
1
a
İ
e
z
H
fa
ah
19
ğı
nd
sö
ed
ara
a ve
nb
ise
ıldı
iğin
ları
çin
am
Ank
stır
nde
lışm
birl
mi
itap su dev
i
,
a
a
e
de
s
k
r
ç
i
b
n
e
s
t
ti’n
ya
er
dö
ün
nç
isit
gu
e
a
i
d
ğ
r
n
g
t
n
a
l
.
u
ü
m
m
l
İ
r
e
ı
la
da
nd
kü
r.
çü
ık v
ikle
dad
, an
Hü
şı’n
dışı
rtili
ürk
nlıl
zell
aya
ava
bul
plan
nT
beli
Ö
sma
m
S
n
n
a
.
ı
a
r
ö
d
O
a
n
y
st
dı
de
ve
fın
ri ta
u da
de İ evaçta
Dün önem
tara
letle vurgus
em
r
nci
d
e
n
i
aris
i
d
r
ö
l
i
mil
m
k
ride
ud
ın P
eki
yle
nB
şlik
ildi
dar
ş
ı
b
n
ö
e
a
’
b
n
s
u
d
ı
k
a
i
in
iğ
aş
nş
kar
kçü
ram lanına
erd
kan
it P
kler
zka
Tür
kav
Bal
i
Fer
önd da Tür
eÖ
ni
n
c
t
i
2
s
g
a
’
i
n
a
1
t
t
i
a
r
Va
iye
Bir
mü
n 19
a
Dam ransı’n
ist
akla
ira
hur
üşü
ı içi
kın
opr
fe
türk
r. Z
t
ı
n
n
Cum iği dön avram
hak
d
n
a
o
a
a
n
P
K
l
.
o
a
m
a
k
y
k
d
lır
ird
rıl
nas
iye
i yıl
atan
r kı
geç
el
na a
ger
rmi
i bi
Küres lar
e
tı: V
ki ik isi altı
d
t
t
r
e
d
a
a
ı
l
i
d
-d
ma
an
anl
etk
ı
ok c ’na ka
self
Araştır erkezi
ını
Osm duklar
bi ç
M
e
aşı
am
d
r
v
y
Har
v
a
o
a
sin
ya S
ne k an
rife
an k
KAM
leri
şı a
Dün ce vat
a
n
luş
v
ö
ün
a Sa aritayı
en o
y
d
r
n
düş
e
ü
h
itel
24
at D
ları
tnis
am
Fak
e
d
ı
l
a
let
fark
dev
âlâ
nh
a
zam
ın,
Yalç
n
e
t
elir
r
ime
ını b
leri
ğ
ı
d
rshe eleştiri
a
a
m
e
l
o
’ın M na dair ı.
altz
W
lığı
lad
u
alcı
baş
s
r. B
ı
a
e
p
n
k
u
lcı
ya
un
t çe
num
pısa
u’n
u
a
kka
l
den
i
s
y
o
d
i
ile
ad
ia e
öre
m
n
d
g
e
d
A
l
i
a
l
n
u
si
ın’
söy
nbu asi
onu
nci
ğun
arı
Yalç
adr
İsta
Biri
ldu
ukl
k
i
:
m
o
d
r
t
l
n
o
ı
i
l
s
i
r
ya
ir m
ip
ali
ard
ip o
teo
nb
en
nd
em
ri v
’nın
d
u
sah
u
ı
K
o
l
n
n
n
’
i
,
e
’
n
a
alan
a
es
lu
au
iki t
ışm
ı
ans
nth
Osm Anado üşünm
r
nin
e
’
,
e
i
ayr
g
f
a
t
ayış
r
l
id
me
ise
vaş
Mo mini re mel ar
n
ü
n
a
i
n
se
k
a
s
i
ğ
i
e
ce
nd
Hü
isi
bir
ti’n
nan ı
ı
üzle lerin t
aşı’
bile
inc
d
ara
me
v
a
k
k
l
ü
i
a
avu
t
şlar
,
n
k
ı
u
S
s
e
i
t
l
y
ü
A
ı
s
r
a
salc
i
v
a
n
y
k
H
ku
ar
apı
ca
ürk
ası
“de r” teor mel ar
a
k
i
y
l
n
T
a
i
d
y
A
S
e
n
rklı
i
si
te
tü
” id
21
kv
yolu klanır.
ır k
ndi
rin
ki fa lar
güç
ktir
ülü
k
i
i 19
e
e
i
l
ç
l
a
a
k
t
u
r
m
k
i
n
ı
n
e
b
e
n
m
b
ür
vle
yle
kay
leri
vra
s
güv
yan
zind
k, T
“de
lara
ı sö
ulu
etki
mla olan ka
eğil lçın, te
am
mc
Tür
ı
r
n
r
d
a
i
a
n
l
v
a
n
ç
s
a
ç
İ
t
a
ad
ka
a
n
gü
eri
ol a
r. Y
rak
ibi
sıyl
ze k
ede
ra y
ridi
na y
layı
mü
iği g
i ola sına n
n
o
l
u
r
son
o
ü
i
e
r
o
t
ç
n
D
o
t
a
mkü gi
r.
ı,
gü
t te
ks
liye
mü
lar
uru
am
rışm .
rço
alis
t
r
i
a
y
çiz
e
mil
ş
v
m
b
d
a
r
n
r
u
a
a
ş
i
ın
u
b
so
in
ve
vr
i ol
nk
m
a
n
n
m
n
ı
i
n
i
n
a
k
n
r
r
e
e
t
i
n
k
l
r
u
r
o
s
a
a
e
t
d
v
rini
bu
tti
te
tti
ke
tem
lik
erle
nra
nde
lizm sında
me
me
i
d
e
o
a
a
a
r
i
m
s
ne
l
i
d
e
v
v
e
,
r
t
k
in
u
de
le
an
üz
de
n
ğil
ara
.
tha
dev
ları
i de
min
rini
len
ı’nd
n
“
i
n
ğ
ş
e
e
e
i
l
l
d
a
a
n
i
g
edir
y
d
e
y
or
sö
rke
şa
etk
Sav
zu
ind
me
e
a
r
M
s
r
e
a
.
d
y
a
t
e
a
r
y
s
e
c
i
e
n
şa
ile
ad
ar
fade isteyip
rind rak ya
teyi
üşü
Sak
ze k
olan
nu i
eali
üze
r” d
EZAT
a
e
mü
i
r
l
,
u
T
n
ü
d
ğ
o
ü
n
i
M
l
n
l
u
n
ri
KA
ün
m
le
altz
ütü
gü
old
ara
letle eri öne thau b lışır. W
şüm
p
v
ü
e
e
n
l
n
a
en
dö
ve d ilecek
mü
ye ç ştirerek sı
org
üşü
ab
tme
eM
e
r
ara
ele
ö
a
yap
dön
e
slar
’yu
inş
’a g
u
u
l
n
e
ı
gör
a
u
n
ç
i
h
ve
er
nt
Yal
tz’a
z
r
e
l
a
ü
g
a
y
r
W
o
ım
un
ko
lar.
ard
bun ktada M ortaya
nım
ne y evlet,
a
i
i
o
t
r
n
n
e
i
k
l
bu
oris
ndi
lara
en d rken
di te arşik o endi ke k istey
apa
a
ken
n
k
ia
nu y
ler
alm
m
u
k
e
m
B
t
a
e
tt
ir.
a
sis
sist
aya
elid
arın
rşik
ir. H
etm vranışl
d
i
ana
e
r
z
i
e
sim
eml
e da
r.
sist
mak
elem i oluşu
ü
g
n
n
ü
e
i
s
c
d
e
gü
ştir
ng
rin
tüm
ı ele
ç de
letle
ğ
ü
ı
v
t
g
e
öre
p
e
d
g
l
a
y
a
y
i
n
esi
diğ
ltz’a yor. O
girm
iste
Wa
i
da
k
k
n
n
n
a
e
ı
u
’
u
ç
lm
’n
ın
us
at
oy
a ka
hau
unc
3
Yalç a dikk
s
t
t
1
z
k
t
i
0
n
A
t
u
a
2
e
a
e
ay
ok
bat
ad
org
y
Merv
cinn
nh
16 Şu
lli d
bur
ız M bir şe
san
leri
Cin
rme:
ın e
i
t
n
a
f
d
e
a
n
n
o
l
ı
H
e
s
l
lı
v
r
y
y
k
e
n
m
e
t
ğ
a
r
i
a
a
e
d
s
a
d
r
D
f
n
lay
gle
ver
rog
iası
den
am
rug
Tp
Uni
idd ciliğin
am
s St
t
a
EZA
e
sını
s
a
T
ic
m
e
m
’nd
olit
lerl
biri
KAM a çalış
mü
e
al P
yici
ölü
r
n
e
m
B
o
l
o
t
z
i
i
n
el
i
i
at
al
lim
dok
Küres lar
ini d alcı re
tern
z
t Bi
n
a
n
e
e
a
m
I
t
s
ır
s
t
d
“
ı
y
klı
Araş erkezi
n,
Siya
yap
me
aşlı
M
alçı
z’un
a bu
ri Y
y” b
t
s
l
m
a
m
a
a
o
B
k
ı
ı
W
n
l
KAM 25
n
ı
o
lc
ğı
eth
Aut
lıştı
pısa
enn
a
a
for
ç
K
y
.
ı
ya
de
laşt
ma
ece
pay
oku
der
i
n
l
r
a
yd
yete
me
anın
m
u
ok
:
lesi
e
d
üca lcı Bir
M
i
nom Yapısa şkiler
o
t
O
list ası İli risi
a
e
R
Teo
arar
l
s
u
n
Ul
alçı
Y
i
asr
B
n
a
Has
ış
ran
den
dav
e
eni
ak
c
y
e
e
d
t
olar
a
ç
re
ı, s
im
ü
r
n
i
s
ı
r
b
r
bi
şla
; (v)
anı
her
luşu
avr
ğil,
o
d
e
r
r
d
su
e
aktö
ind
r un ımı.
lem ren bi
y
z
elde
rin
ü
s
d
di
ar a
etle lımıyla
v
n
l
l
e
a
v
l
n
s
l
i
e
i
ı
iki
d
pı
en
şek
dağ
ise
uğu
alit
a ya rek
ç
k
ün
i
d
n
d
ü
r
ş
a
o
g
r
du
Güc
na
asy
lgi
rile
Bur
:
e
i
i
r
a
r
.
t
d
b
ı
z
ş
ı.
rd
em
rin
ait
unu n birle n bu
ı va
sist
k
üze
ına
ğılım
e
r
r
m
urs
a
i
t
ı
a
n
ı
l
a
l
ı
d
ç
l
B
y
e
o
l
ğ
ış
a
it
lo
sa
iş
ıv
lcılı
ı
ran
var
a eş
em
.
mse liyor. Y ışacağ
pısa
dav
ımı
i
lem
dah dağılım
nde
biri
a
l
k
ı
y
d
ü
Y
a
a
n
ğ
e
l
ş
ö
.
ç
r
ü
s
a
r
ü
a
i
ç
c
a
r
n
d
l
ş
l
ı
i
i
ü
ü
ö
ç
in
g
ar
ir.
ed
rin
ri in
ram
re g
ğı g
raft
li gü ımı ve
erd
erin
kav bir teo i iki teo ayaca
a gö
em
o ta decekl
tekl
n
ıl
n
ı
s
k
ğ
i
l
s
ö
i
ü
a
m
a
a
e
d
in
şk
m
m
dia
tat
az,
lan
siz
tler
ket
çeli
biri
kar
k id letler s
olm
eşit
are
açık
nu
evle
n il
atta
r
h
ada
ı
u
d
v
t
n
y
’
a
a
ğ
l
,
e
k
a
u
n
r
ı
d
e
nc
eşit
no
rh
ldu
vaş
luğ
ır.
Yalç siz ise
eim
s
ırga
si o
etle
ımı
plu
k sa
h
a
l
l
d
e
ı
s
l
l
u
ü
v
r
lard
t
e
ğ
m
a
e
y
e
a
k
g
s
a
o
d
ü
d
e
a
ku
n
d
h
a
e
b
r
c
v
ç
a
de
la
ıT
üc
eM
Eğe
ve
. Gü ftarı o
klar ucund
ard
ltz v alma m yıyor.
ler
ya
ı
kar
aca
lsal
ı
a
r
l
a
n
r
Wa
o
ç
a
o
k
o
a
l
der
a
m
r
r
s
s
t
l
a
e
a
a
r
o
a
t
l
t
n
y
a
t
m
k
a
i
m
e
v
u
a
i
k
a
ur
er
e
hay
tışm
are
eğiş
Bun
si v
yatt
ind
u
eti k
k ça etler d macı h
lem
nus
dele gibi ha a devl
ü
z
a
o
ç
l
ü
c
k
ü
d
ü
y
i
in
k
ev
tler
un
öz
am
tem
ediğ bir dün rum s
sa d da sav anır.
evle ini
s
r
m
d
i
d
l
s
u
a
n
l
ı
k
s
o
an
m
du
’u
er
n
in
yaş
bir
e ol
rara
uru
bes
mil
tler
nda
lar
ud
ind
ono ğılımı
usla ğil, bir
s
vaş
Hob n devle t böyle
B
l
t
e
a
u
o
l
s
a
e
de
da
ük
şa
aka
ç da ışırlar.
tad
de.
si d
üca masın
çalı
büy
şün ım
e gü
di. F bu nok cadele
im
r
v
l
ü
çal
i
ı
r
r
t
m
k
ı
ö
e
lik
eye
ın
ard
arla
ug
mü
ono şit dağ
ç
l
ger
l
y
t
ğ
m
ı
a
r
ven rak
a
g
u
e
O
l
Y
ü
ü
d
m
n
a
t
l
l
.
e
g
i
l
ş
i
a
o
i
d
a
a
ü
i
ib
n
an
ün
değ yatta k
lun
rtad
dön
ış g
eles ndi ke
ınd
güc
nu
e bu
nm
dığ
cad
da o i
e
ha
o
a
a
d
ü
k
l
r
r
m
t
i
p
ı
e
m
m
n
u
l
l
b
u
i
n
di
kıs
eri
rı o
dur
z ol
lem
tiği
ken
nom isteml
ı ey
atsı
akla
ı, bu ı gerek tlerin
c
h
oto
n
s
a
n
a
y
ı
ı
r
k
a
ğ
s
tajl
rşi
e
vle
li k
unm rler.
adı
ma
van
Ana
e de eklerin
eter ile sav
a
e
olm arsayıl
l
d
Y
i
e
k
.
s
ti
c
in
em
v
em
mi
ıkar ından
da i
ede vletler
şı te
sist
sist
din
ikile
ığın rtaya ç
ele
ava
ığ
şik
d
e
hdi
s
r
d
l
d
ı
e
d
a
a
a
k
t
t
de
yü
po
lm
ir
ağı
bir
k an in müc ide ise
ü
o
u
b
d
.
r
e
ı
b
t
eyin
r
r
r
g
z
s
z
i
o
e
a
i
t
s
ü
l
ü
ç
y
k
m
t
r
i
i
ç
i
i
i
d
o
i
i
d
a
ş
ha
eş
bel
ajlı
iler
ton
ia e
isin
a ar
anı
ı da
Güç avant
om
avr
fazl
nom ıyor. O ısmın
i idd
n
d
r
n
z
o
k
i
a
k
i
t
e
l
r
oto
l
ı
a
O
ap
le
ir k
tro
rarş
ve d antajl
olar erler.
cek
gu y inin b
i
le
hiye ini kon k
d
tarı
av
eye
vur
f
r
n
e
z
a
e
isin ncesiy
e
m
e
t
r
l
e
r
t
t
d
d
e
D
en
rite
vre
ü
erle örleri
o ta harek
em
k
ş
e
t
ğ
k
i
s
d
ü
e
i
ü
oto
d
s
ıd
kt
ye
ks
ya
stat ganca
üç i
in
dığ
ki a
rite
arşi
kten
çin
er g
ır
oto
lma u ikisin k
nde
p
d
me
i an lmek i
i
l
o
t
ü
ç
a
e
i
s
m
y
s
m
t
e
e
ş
i
B
e
t
ı
ço
e
ş
m
t
.
b
s
k
ir
si
tır
ste
re
lar
Sis
lam
tire
Bir
ak b nacak
a si
lan
sağ
k ha erekir.
c
d
o
e ge
ük
a
a
f
r
a
ı
y
m
e
ay
büy
vra
tla
ola
ün
kg
z
ı
ak y
a
n
k
ç
s
e
sist
d
ı
a
e
m
ü
k
l
g
n
e
ad
üm
irm
nd
na a onom
ırga ı nokt
etm
geç
em
leri
altı
t
ğ
vaz
si d
ket
sald
cek
ı
o
i
t
e
e
a
k
r
ş
l
a
y
i
a
y
.
e
ı
ın
r
u
en
şıla
em
baş
ler h eyerek
alar
aktı
ver
in b
kar
iren
t
vlet
yac
i rız
u iç
lesi
d
s
e
a
d
ğ
i
e
d
a
n
)
u
d
l
m
s
n
le
ke
it iz
ca
old
faz
çık
bep of actio lerdir.
mü it ve eş
şik
lar
e
i
r
ş
s
de
ç
a
a
m
u
ü
an
eş
no
cek
sav
om
eg
stem
e
r. B
e
o
i
d
i
d
r
t
d
s
e
i
l
d
e
o
r
l
ı
e
e
i
r
ğ
o
iv
ın,
em
değ lüğü (f
ıldı
cı te pının
eles
ler
Yalç lerin t
yap
ısal
a
cad
ür
n
pki
p
Y
t
ü
g
ı
e
a
e
)
z
n
t
l
i
y
;
m
ı
ö
(
i
ı
v
i
r
l
:
ğ
e
i
m
r
ı
d
rk
nli
ib
nom
ağıl
luşu
le fa
me
e iy
el
oto
ı ve
üç d tekler
Küres lar
n
de o ki ege
gör
ı
l
g
m
i
ı
a
n
l
’
k
ı
ma
ın
ağı
lı is
ş şe
nde
yap
Araştır erkezi
Yalç
fark
ı be r üzeri n güç d rarası
rini
M
e
m
l
ı
l
ı
k
ı
a
e
i
l
l
l
s
ın
dağ faktör
kim
yap iii) ulu
KAM
k
(
ikte
er
rası
l
;
ara
a
r
l
i
r
u
diğ
o
ik
la b
um
t
usla
ş
y
l
ı
a
u
t
r
u
l
s
a
(ii)
en o ranışl
nın
26
v
apı
rşid
ana erin da i; (iv) y
rl
es
aktö ndirm
e
l
l
i
şek
a
yas
ana
r
bu
i
eb
sin
e
d
k
n
r
i
e
ı
ler
ve h uymas
di iç
ları
z
a
ken
u
s
m
a
l
ştur a koşu
aşm iş
olu
sall
ay
re
m
s
ö
eki
a
u
g
r
nay
Ku
na
rind
.
a
tim
e
u
l
r
i
t
B
k
öne
e.
yü
rke
md
y
d
i
ü
e
,
ş
n
i
b
z
l
l
le
e
üşü
e ai
stem ahsi
stem t
gör
ş
n si
in d
n si
şi
arı
ç
ü
a
l
i
l
e
n
k
rli,
o
n
ü
aile
beli
ydu ğılımı
rke
üm
l
o
e
n
l
i
k
ö
i ve
l
l
r
e
b
ın
a
a
e
e
g
l
y
d
.
g
i
ır
en
tk
asın
en
üç
orta
and
itik
nın
e ye ların d
iz g
sını
l
ğ
ı
s
v
a
a
o
l
e
m
p
ı
g
ko
ıkm
uo
sraf
aaş
ağıl
den
atü
ir.
ın ç mde b
ma
üç d erin st
ne m ı gerek
g
i
şlar
e
e
r
t
a
z
d
e
i
s
v
l
l
i
s
s
t
n
s
e
t
i
a
e
i
sa
y
l
z
n
ü
a
ten
lm
te
ev
arı
, eş
ıtıla
ın,
iyet
nd
ul o
k on
ine
koll
u
ç
s
k
ü
s
l
a
inin
c
ş
t
n
r
a
k
a
i
dağ
u
a
ü
ü
m
yler
na
nY
şıy
eni
eb
kur
de
e
e
u
a
y
r
’
,
t
d
t
i
r
z
m
n
e
i
i
t
b
l
l
l
ye
em
et
eyla
nes
Wa
ı be
aile
iş.
öte
sist
Yön
en C elecek şlayan
ağın
tirm
sini
uğu
c
i
d
e
ine
r
d
a
e
g
l
l
i
o
g
o
ba
ktiğ ehline
tiri
in
söz
rı o
şiler
t te
e
r
e
ş
e
a
s
l
r
ş
e
e
i
t
y
i
l
l
l
e
f
ö
S
ni
ig
ük
re
"işi
tara ’un rea
âkıf
a bi
netim
büy
e ye bilmes
d’in k işin v yet
n Yö
sı v
ltz
md
e
i
ı
k
a
a
a
t
l
n
m
E
W
ra
m
an
hli
açm utfağı
KAM
çıka e de e
uha
ısal
p
a
m
M
l
ı.
a
.
y
yo
ind
lad
işin di. Hz
den fertler
rgu
n
u
n
i
i
v
s
i
ni
değ
aile
had
tiği
me
a
esi,
n"
rek
ver
e
m
nud
l
g
i
veri
r
ı
rar
s
e
a
a
v
u ko ’a göre
k
a
b
m
e
l
n
e
n
s
v
n
ola
ara
i ne
esi
eyla z ve
yen
ının
etm den C
a
r
n
ı
v
r
m
e
şart
la
ala
hse
ud
n
ucu
ğun den ba risk de . Ceyla rak
u
Kur
l
lu
z
şi
in
a
i
s
m
ola
k
e
ı
u
m
an
pa
rm
tar
sor
y
e
a
h
a
v
y
a
lme
m
tek
t de ığın an
i bi
k al
e
n
r
i
u
des
l
d
t
lıl
ica
lu
i
Had
am
sa t
l
um
irke
sor
yor
013
dev adı: (i) ); (ii) ş
Önce
yirm n’ı
ı
2
t
e
l
a
n
m
e
b
d
i
l
al
da
Em
in
”n
2 Şu
tma
sıra
eyla
nın
yla
me:
risk rketler
leri
i
uza
ları
ora
m C başarı
lendir
s
leşi
i
e
i
r
esa
e
e
r
ş
y
u
h
ğ
s
n
s
ö
e
ö
a
D
S
ın m e
his
hu
ola
ag
aile
ini
İbr
,
m
i
n
n
ı
c
ı
ü
i
ı
s
a
s
t
e
i
ğ
ş
r
e
a
m
ic
an
dü
çalı
rind
nm
Yön e işada şma sü yönet
org
yal
gör
ağla iii) her iv) işye
kin
nı y
a
d
sos
n
ı
s
l
i
l
n
ğ
e
n
n
a
“Et
a
ü
ı
i
(
(
d
s
et
ın
in
arın
ms
sı;
(ay
si;
ncü
rec
şirk
ığı
akış pılma
rarl
uru
me
t
ü
r
a
e
t
ş
K
s
l
i
ı
e
k
i
üçü
.
l
t
k
a
a
a
n
ık
na
gös
a ya
tı.
bir
lad
aşm larak ç
lına
ylaş
cam
sall
mış
yum n ve a
ağır
o
r
a
a
u
l
a
m
p
ü
l
h
e
u
ı
le
am
ül
ide
in
lar
e
kur
tler
gön
yleş
izim
tam
ı.
dar
run
a
bu
s
i
ö
b
e
o
,
a
s
l
a
l
i
s
ı
s
n
y
s
n
m
n
la
rin
nü
ede
e na lerini
lma
ana
Cey
mle
?”
i yö
am
laşı
yaş
kild
e
e
eni
v
y
mc
e
l
nuz
b
i
d
e
a
ş
z
u
ş
ü
i
n
d
i
i
p
r
i
d
y
l
e
r
a
c
i
e
l
v
e
o
e
gir
t
n
i
tl
ar
ri
evd
apl
in e
i ve
imc
irke
jele
işe
etin air bilg e aile ş
-cev al giriş
pro
k
u
Bir
r
r
,
i
“
e
ı
ş
l
o
y
ülle
d
d
n
n
s
s
S
’
ı
ı
e
’
e
l
e
o
e
ğ
ai
gön
dı
in
ıl s
lan
kiy
ğin
c
e
n
s
r
y
l
e
v
n
a
a
Bir
e
k
ü
c
i
l
e
T
ik
sya
“N
aC
lun
sağ
tere
ebil eylan,
n so
e ile
sun
rar
lü o
elir
r
e
l
k
u
t
b
edil
i
ü
ü
r
a
C
t
s
n
u
s
z
so
n
ran
78 i
ğun
e gö
nda
aşa
ldu
akta ilde %
dec
yılı
rası
o
a
i
n
s
a
s
o
e
nd
irm
ın; s
anı
la
ilk n rdan y
yap
7 or
çlar
a
l
8
n
n
a
el
%
az
ı.
bu
Küres lar
rin
tma
ve k rsa
şlad
a
nle
a
a
e
m
e
b
ır
y
b
t
ç
a
o
ve
ge
Araş erkezi
una
erm ilemiy
ten
dır
M
um
re s
d
nda bu risk
i
ı
ö
t
g
g
l
sun
a
a
a
’
y
n
n
KAM 27
n
i
a
i
la
in
m
50’n
tler
llaş
Cey
için
%
e
a
i
r
s
k
k
r
e
i
i
rl
el
um
ile ş
bili
ilm
kur
rüle çıkar. A ü olab
ü
d
l
r
sür
taya n ömü
i or
zu
u
risk
p
unu
kor
cilik
m
i
ş
Giri Öyküsü
l
a
y
Sos
n
r
i
B
eyla
C
him
İbra
i
keç
vru
a
y
,
nı
en
esi
ları
eril
rilm
lk v
e
ıttık
i
v
ğ
a
a
d
d
ne
i
eçi
ığın
leri
zes
li
ard
lpa
hip
da k
v
e
a
n
s
y
ma
ı
a
r
y
ım
yaç
ına
i
d
civa on altı
t
r
m
h
a
ı
rd
li
ai
ry
ısı
ijer
aşk
i ya
ş bi
say
keç
eni
in b
yi N
g
r
ı
e
k
l
i
e
b
a
i
l
l
i
a
h
a
te
va
keç
eki
ınd
e da ını, üs
i ce
tiyl
ye’d er aras
r
ları
dek
i
e
a
n
n
r
k
l
tün
i
a
r
l
k
su
Tü
ins
du
kel
, bü
şek
l
r
ı
n
e
n
”
ü
ı
u
n
r
a
r
t
ı
z
y
ş
ak
ar
nu
a gö z; onla
olu
ban
ağla flayar
ukl
rsu
an’
kur
a
urd
ek s
nu
t
e
t
r
i olu i. Ceyl
ini
ş
s
u
v
ğ
a
c
s
e
u
d
ol
kler
lur
ma
ınd
foto
i
şim
yd
s
ç
o
ü
i
i
d
e
r
s
a
e
a
c
l
r
i
ü
r
i
i
v
i
g
u
t
A
ll
rü
n
r
9
çek
aile
kuy
TİK
kleş
köp
önü
199
r, so llü olu
kat
ela
luk
ce g çıkartı
nda a gerçe , başta
ü
t
s
ı
dik
n
s
n
ş
p
e
i
ı
ı
o
ö
y
r
d
g
d
rı
d
.M
inle
pay
çıka
olan
nla
arın onları
yup
ınız
syo
iyi d rinden
pay
unl
stek rla
y
a
ı du kartırs
b
e
s
e
z
c
i
z
a
a
d
i
z
a
ı
n
.
an
tle
tiy
ani
rine
ıml
ndi
org
ife ç
ınız
der
e ih
i
org
dile el yard
vaz
n ke koşars
nm
. Bu
n
e
ı
tıbb
n
e
e
t
l
ı
d
e
t
i
u
a
in
la
lar
yd
ilg
re k bireys
on
n
e
m
m
ını
e
y
a
m
ı
ş
r
s
e
z
ı
.
d
r
a
ok
ıkl
ard
ve
niza a çıkar nu
ak ü
y
dep rak yar
d
f
a
ı
;
ı
n
m
i
birç
g
k
r
l
n
a
a
la
o
o
or
a
leri
kul
k, v
rtay
tti:
paz
asy
ştur
dım
rne
m e rmaya
rdik ar için
Ada
kıf o rganiz
e
i
olu
a
yar
t
a
d
v
ş
r
v
p
i
i
e
l
e
l
o
b
k/
ek
ilaç
le d
uştu a
çek
yla
rne
ayı,
bir
şöy
bul
ger
e ve
ıtm
uhu
r de
n
e
i
r
ğ
l
.
a
m
i
. Zir
b
a
z
e
p
i
d
r
alz
le d nirsin
eyiz n
Eki
!
nca
lıla
dın
y
r
d
k
a
u
m
ü
r
e
n
k
A
l
i
i
c
a
e
fr
k
ştu
usu
rtti.
eris
eçe
öğr
sınd
ma
ri A
olu
ları
a iç
beli
nla
üle
nde
l ba
an G
l
i
m
m
a
l
e
ı
e
s
d
ş
’
i
s
ı
ü
d
d
n
l
r
r
a
n
e
a
ö
te
ra
ik
sin
Yar
ir ç
ç iç
“Gö
ya g gerçek z, onla
Afr
eve
bir
üre
,
lik b zılı ve
ün
ı
erç
k
ı
e
ı
ç
G
n
y
l
n
yük
i
a
da s
a
ğ
r
a
ö
s
t
i
ü
a
ı
y
y
e
m
s
b
B
j
l
k
ı
,
;
o
n
u
’e
ro
e
ka’y zsınız
Yol
rini
ijer
ylan
ikte
l” p
dec
Afri
a
a
nE
birl
ürle
, sa
te N nan Ce
esin
a
m
k
n
a
k
luğ
i
m
l
a
n
e
l
r
lay
çir
lu
bir
yok
r. Ö
He
arıy
Uza
e
i
n
l
u
a
.
p
g
k
a
l
a
b
n
i
i
r
e
y
d
n
r
a
’
le
a
insa
a
ınd
yeti
cek
torl
z ge
rika
eğin a
yan
için
“Af
anı
dok yardım a da d
yiye n, azla
r
t
m
a
ü
ma
i
l
l
l
n
ş
l
k
o
n
ı
e
a
u
t
ü
an
ı
l
ş
t
ç
k
r
r
u
ı
n
i
a
d
i
l
a
do
gö
lar
ea
ça
ib
ast
tek
kon
r
ıml
n
ı
n
h
a
zsa
i
e
a
e
d
n
l
y
e
ı
d
s
r
v
a
in
lma
en
”i
ma
sm
nek
ık v
l
r
i ya
o
ı
k
l
r
ü
a
t
l
e
,
k
,
k
gıd
e
ı
l
ı
k
z
a
n
z.
ız
llü
ed
yü
k, k
de
tta
ka’d
atın orsunu
leç
kre
önü larını
y
açlı
kıf v
aya
ü
g
ü
a
i
a
h
Afri
g
“
ş
v
k
e
iy
u
n
.H
ık
la
aç
çin
nb
me
ged
var
eçir
ikte
dırd a ihtiy
acıy
ak i
rağ
aya
Böl
ers
en g la birl
lan
am
d
am
y
m
l
d
t
a
m
k
z
p
a
m
d
o
u
r
ö
z
ı
o
ü
ç
a
t
n
g
l
u
z
r
G
n
ko
bi
ar
.”
el
ce
:“
çö
nda
ibi
ekr
insa sunuz
etti
cak
, ön
altı
ın
bu
ızı t
r
lik g evam
ına
iniz
ğ
l
n
o
ı
p
s
ı
a
l
i
çatı
m
y
r
z
t
i
d
u
e
k
d
kı
azla
ıl gi
kur
yle
i
üst
rem
ıyla
aki
a
olm ha nas
bir
lini
a’d
yas
e şö k götü
rdiğ
i
a
k
v
n
r
t
i
san
y
i
r
ü
a
e
t
a
f
l
a
ı
rt
, in
eg
.A
an
rd
iş d
nh
ağl
n
i
z
s
d
i
s
i
e
e
B
n
n
beli
r
c
n
i
i
e
m
i
i
r
t
e
yer
iliri
elis
abe lmazsa
sad
sset
ve
al
olab
olan giderm ve ber
lur
e hi
o
ının
z
u
r
i
osy
ş
t
a
s
r
a
b
ş
ş
ı
i
v
u
ı
m
n
a
a
ğ
a
n
k
ı
n
ı
v
i
b
s
r
ı
l
ğ
ahi
er
la
aç
er
tan
ç sa
Asıl
adı
ı
san
değ ran İbr nız
. Eğ
m
çlık
bi i
n
n
ı
n
ı
i
t
a
e
n
ı
r
,
a
z
a
b
n
a
l
ı
r
çla
se
hay
akta
azs
bili
sağ
lma
de
in
acım ihtiya
gün ını eke
pam ifeniz
iye’
alı o önüyle
Am
k
a
k
d
.
r
y
a
y
sür
r
r
n
r
ü
z
a
ı
e
y
y
a
a
f
l
a
T
l
ğ
e
i
y
ı
v
ü
ş
k
c
l
”
ı
u
g
k.
ra
ni
ğla
şim Hiçbir
anc
ğun
leri
top
ı sa
nsa
tme
giri
ayv
ldu
yüz
n, i
,“
h
o
arın u öğre
n
u
e
l
n
a
l
k
a
a
a
d
l
l
a
o
i
so
ka’d ellikle
lışm yolun
Cey
üllü
ı olm zlerin
Afri
f ça
öz
gön faydal
ö
,
i
s
nın
rla
e
ç
a
l
akti
a
a
k
i
l
e
b
ke
m
i
ze
nın
iyer
şıla
rdım
keç
eni
lara
nsa
kar
i.
evr
n” d
iği “
dın
re i
n ya
t
ı
ç
t
a
d
a
ö
y
l
e
k
y
i
n
a
s
l
ir
la
el
tm
için
bah
e du özend
top
ı.
Küres lar
unu
esi
lad
ra v
dan yi
a
m
n
a
n
ı
m
ş
l
ı
i
ır
ğ
t
r
l
k
am
ı
l
a
e
e
u
ı
l
Araş erkezi
m
g
c
c
a
m
o
n
ta
m
M
dik
mç
yva
lı
alış
um
yeti
ark
k ha aile” ç
f
m
a
0
r
r
e
KAM
i
0
b
ş
ıta
12
ind
rde
ına
dağ
tte ves
alar
ı/ka
rçe
aha
ş
y
e
y
ı
n
ç
e
ğ
s
ü
je
ba
ık d
her
28
pro
anl
rek
bu
e
n
ç
Kar
a
y
se
açla yerleri
am
m
i
leş
yer
mola
Hazırlayan: Turgay Şafak
Gazel
Kemal Edip Kürkçüoğlu*
Ey gönül cân verdiğin mi’yâr-ı âmâl olmalı
Ondaki hüsnü gören hayrân kalıp lâl olmalı
Kevkeb-i kadri mu’alla kaşları kavs-ı belâ
Çeşm-i sehhârı elâ ruhsârı da al olmalı
Değmeli her lahza uşşâka cenâh-ı re’feti
Rûh-ı hicrân-âşinası vâkıf-ı hâl olmalı
Âsitân-ı ibtilâsı Ka’be-i erbâb-ı dil
Burc-ı hüsnü cilve-gâh-ı necm-i ikbâl olmalı
Bir ümîd-i bûseyi bir noktada tevhîd için
Gerden-i tâbân u rahşânında bir hâl olmalı
Gayr-ı lâyıktır hazîz-i kalb-i ağyâr ey Kemal
Aşkına gönlüm gibi bir evc-i iclâl olmalı
* 1902 yılında Urfa’da doğdu. İlk tahsilini Urfa ve İstanbul’da tamamladı. 1941 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Şark Dilleri Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli liselerde öğretmenlik, Ankara Üniversitesinin üniversite ve fakülte kütüphanesinde ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde müdürlük yaptı. 15 Nisan
1977’de İstanbul’da vefat etti.
k,
ere
lley
e
e
d
ış v
mo
lam
leri
ğ
y
a
e
is
ları
bir
yan
esin
kle
s
i
i
l
m
l
e
r
c
gi
’nın
me
. Ön
me
r
rıcı
hte
r
i
ş
A
o
u
.
e
y
ı bi
l
i
km
tki
ştir
pal
e
i
e
den
a
c
k
m
e
n
il
le
u,
ları
kab
imi
lem
um
bun
iriş
n çı
opl
göz
g
t
a
a
r
d
e
l
n
e
r
ın
a
la
kil
elem
ard
onl
âhta
mo
inc
Tezg
lasy k siste
k
ü
e
M
r
A
r
m
M
ent
de
si
açı
(ag
le e
ir.
mle
mi
l
e
i
ü
i
i
n
ş
l
b
i
i
m
l
i
i
,–
B
gir
de
rile
de s
rak
mo
ndi
yal
em
ana
y
ma
erle
e
a
a
ğ
sist
l
e
Sos
e
)d
k l
ap
ak d
hes
dels y olara
i
o
l
l
olar
n
m
e
u u
re
tem tatinal
duğ
a bi
r
d
m
u
i
t
r
u
m
ş
Bi
mp
plu
olu
in,
i
e co rimi to
min
lum
e
p
t
yler
s
i
bas
o
i
t
bire
se s
da b ay bir
,
a
ı
a
n
r
b
n
i
n
bu
rkı
ent
yap
tme
n fa
, ag
ip
or–
sil e
rde
rıcı
sah
e
alıy
m
l
A
ere
em
k te
l
t
ten
a
k
r
s
i
r
i
i
l
l
s
u
te
ola
be
asit
ı. B
ı ni
eri
lar
lad
ayr
er b
llikl
om
k
t
e
ı
n
i
a
z
ç
diğ
a
ka
rey
nö
ojen
r bi
kân
leri
lara
me
hom de, he
rey
si o
i
k
r
e
i
b
ara
yb
ilm
tik
sin
ğlan
apa
mis
ileb
öte
y
a
o
d
s
t
r
e
i
a
a
e
sil
onl
eler
3
nce
ylec
emir
i
tem
k 201
nra
tin D
girm rıcı, bö
de ö
kez
ilk
o
e
r
s
i
e
m
e
M
5 Oca
,
k
e
m
a
,
M
A
or
me:
sist
leşi
ınd
or.
lere
nıy
ları
lendir
etki
em
k ay
tılıy
den
mla
t
rma
Değer
ı
a
e
a
s
ı
n
ın,
i
c
r
i
t
v
n
z
s
s
ş
a
ı
ta
y
ks
ks
nO
ite
yor
i
Ara
s
e
a
m
l
u
r
n
t
l
k
u
i
p
e
m
i
l
e
u
l
den
n
p
iy
izis
niv
kon
kom pılar o
nce
ktro
da
ir to
den
rÜ
n
e
er d
Ö
i
b
n
l
l
e
ı
.
i
h
a
y
E
r
d
Me
k
y
r
m
a
i.
n
Şe
ta
yo
yap
mle tmanlı
ı id
leri
orta
eya
eni
bul
gâh
biri
et v
yar
irey
Arıc
a
tan
yı d
t
Tez
a
s
d
k
b
i
a
k
İ
s
s
ı
ı
d
i
a
l
i
r
r
g
i
k
ş
a
ba
uğu
çıkm n, fark
ayı
, bil
baş
ivil
r. T
ks b
kon
rıcı
ple
je
lede
ak s
ç. D
ada
apm
A
r
o
r
o
y
m
m
r
a
a
n
i
r
o
a
e
D
.
h
et
sin
ola
ştu
ya k
bir
Yrd
me
ış, h
olu
disi
orta
tek
elle
lar
nm
u
a
hen
d
c
l
m
ü
o
u
nu
ım
m
m
opl
i so
tan
bir
ay t
şim
rın
e
a
l
l
i
ı
yap
ır
etk
kald
baş
Medeniyet
Araştırmaları
Merkezi
MAM
zi:
i
l
a
t An inin
e
d
d
ler si
Şi
l
k
i
i
v
Si
nam llenme
i
D
ırı Mode
d
l
rıcı
a
A
k
ş
k
Ba
Tarı
MAM Yuvarlak Masa Toplantıları
TEZGÂHTAKİLER
Sosyal Bilimler: Sivil Şiddet Analizi: Başkaldırı Dinamiklerinin Modellenmesi
Felsefe: Augustine ve İslam Felsefesi: Yeni-Platoncu Benzerlikler ve Farklılıklar (Augustine and Islamic
Falsafa: Neo-platonic Convergences and Divergences)
İslamî İlimler: 19. Yüzyıl Mısır’ında Kanunlaştırma Hareketleri
Sosyal Bilimler: Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası
Felsefe: Evren Tasavvuru: Kendini Bilmek ya da Evreni Kurmak
Düşünce Tarihi: Türkiye’de Anarşizm 100 Yıllık Gecikme
Tarık Arıcı • 5 Ocak 2013
Chrissy Sidiropoulou
12 Ocak 2013
M. Hamidullah Ağırakça
19 Ocak 2013
Güven Gürkan Öztan
2 Şubat 2013
Ayhan Bıçak
9 Şubat 2013
Barış Soydan
16 Şubat 2013
Bilim: Yaşam Bilimlerinde Hesapsal Yaklaşımlar
Felsefe: Türkün Felsefe ile Yüzyıllık İmtihanı: Felsefeye Giriş Kitapları Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Bilimler: Tanrıya Sığınmak: Dini Başa Çıkma Üzerine Psikososyal Bir Analiz
İslamî İlimler: Hanefi Mezhebi Bağlamında İslam Hukukunda Külli Kaideler
Sosyal Bilimler: Chicago Okulu ve
Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi
TOPLANTI DİZİLERİ
Entelektüeller 2: Entelektüeller Sosyolojisi Entelektüeller 3: Soğuk Savaş ve Batılı Entelektüeller
Hasan Hüseyin Otu • 2 Mart 2013
İshak Arslan • 16 Mart 2013
Ali Ayten • 23 Mart 2013
Necmettin Kızılkaya • 6 Nisan 2013
Oya Morva • 13 Nisan 2013
Hüsamettin Arslan • 9 Mart 2013
Ferda Keskin • 20 Nisan 2013
iz
i
ters
iyet
k ye
eşru
u
l
m
r
o
in
ik z
rluk
jim
, zo
nom ada re
i
t
o
e
k
y
ı
r
e
şika
, bu
pım
için
i
çar
den imden
yet
n
n
a
iyet
i
k
u
u
ğ
i
ş
ej
ce
un
eşr
R
e
ğ
l
.
i
u
m
r
l
b
o
iriy
eşru rejimin fazla
gele
or;
ye g
rı m
çlıy
e
a
y
r
a
a
yet
v
çok
g
m
aşın
de
. Şa
in
lar
r
rin
yi a
k
e
m
o
e
l
i
u
y
ek b
l
j
ı
t
r
e
l
m
m
en
t
i
r
o
e
t
r
l
a
m
z
bi
ile
m
isk
nı
ak
ik
jen
ar r
r. F
k ta
om
özle
l
r
o
o
a
n
i
g
n
r
r
y
ı
o
b
a
e
u
s
et
ek
ola
rü R
sıl
şın
olm
,
r. İn
sa,
ktö
le, h aya na
çıkı
o
y
n
a
y
y
a
f
e
i
n
l
yan
l
i
ü
rt
bu
ha
faz
ned
ma
rm
em
o
k
k
t
i
ö
n
e
m
a
j
s
ı
u
t
g
i
r
a
s
i
lo
aç
ye
uc
ru t
terl
kata
cı
ana
iç k
son
şika
i so
yan
nh
aba
ti ye
ına
mi
i
i
e
r
s
e
ak
t
n
ş
a
e
?
y
yan
i
l
k
e
r
u is
r
a
h
l
ı
s
l
a
i
i
e
ı
k
s
d
l
i
olar
k
ı
i
R
m
n
u
t
ş
ı
ğ
ş
.
0
n
e
n
ı
k
r
ğ
a
l
o
l
ı
e
e
u
l
c
o
a
r
d
T
ç
ci
ıy
ınd
loka in çıka
a ko
em
gele
kin
ıml
um
kan
kaç
sist
rınc
tan
en i
opl
aya
i ya
en
a
t
u
r
y
k
n
z
k
b
k
a
e
i
e
a
ı
l
ü
r
d
se
aş
bi
nd
çv
çok
elir
ılan
olar
rü i
rin
ilin
fta
arm
n ke
ub
lan
ö
e
a
b
i
l
l
t
k
,
y
r
,
ğ
t
l
u
k
ı
u
ı
e
m
fa
.E
rk
ken
as
ak
iri
Arıc
örn
işe
i
risk
ılığı
rtar
it b
. Ko
la n
e
sıkç
k
l
s
r
s
l
a
ı
ı
n
p
a
k
a
k
ılığı
i
t
ı
k
l
e
s
a
e
ılığ
ao
cak
enc
tm
ra t
ola
ak b lektif a
s
a
g
r
olar
e
a
a
m
a
l
l
n
a
z
l
n
o
a
m
li
an
ir
ko
ıml
ek a
kala
ma
yar
ana
alan
nb
bir
tan
e
örn
ını
e ya
alan sa yak
rlı u
ları
s
ğ
siz
ı
k
i
ı
n
z
ind
n
a
r
d
ı
e
u
k
b
su
rk
ny
es
ni
şar
tay
lem
n
p
i
e
c
a
ı
r
k
k
u
k
lara
y
n
b
me
e
r
u
n
0
l
l
a
i
va
de
el o
un
r,
ket
ce ö
r
ı
y
ıml
ve 2
ğ
i
vler
e
e
e
e
c
l
l
n
r
s
r
e
o
k
n
y
a
r
a
e
n
ç
s
m
t
a
ö
i
k
h
a
a
r
y
r
r
s
gö
B
f
n
a
i
i
l
a
le
o
r.
/is
ncı
lekt
kli b
la 1
ksp
ker
irim
lıyo
lara
isya
ren
i ko
ese
al
ğı e
. As
it b
ncı
baş
ı
b
r
s
l
h
a
i
M
l
ı
m
o
a
a
i
y
g
r
s
.
y
s
y
a
is
ü
or
no
en b
nisi
a si
bu
a ol
0,06
düş
zliy
i tem
ar,
a
ver
ınd
nm
rak
kolo
li %
arıl
iyi i
sler
a
a
m
u
a
a
l
i
s
l
ı
g
l
ınm
r
c
;
n
a
i
o
z
i
m
i
a
k
ın
işi
kaç
ler
ım
syo
rç
ya
hti
l
i
k
i
y
Tas
a
n
kar
.
da
h
r
b
e
.
a
e
1
r
a
r
e
n
t
i
lan
cu
op
nm
i bi
isk
, sil
a, 2
k
liyo
a
u
a
r
r
r
k
s
l
a
e
z
,
r
ö
e
a
n
t
a
c
l
a
t
f
a
a
k
k
v
so
d
in
ra
ned
olan
lı fa
ncı
n ya korku
ımı
) et
isha
avi
(iv)
şini
, (ii
fark
arp
isya
i
ı
e
,
m
ç
ı
ş
k
d
hap
s
e
m
l
e
n
ı
a
b
y
nı
iv
nı
lan
ı sa
lde
ller
Şu h asılığı
k ta
katı
anc
ode
l
ulu
sivi
tır.
.
y
ş
i
o
k
ri,
s
t
M
i
a
a
.
e
m
m
rite
lac
en
aki
Ko
uiy
k
yor
n
t
k
o
i
r
.
)
f
a
ş
i
r
ş
n
l
d
i
a
i
(
ı
e
e
d
n
eğ
r:
azla
etr
aka
in m
ir d
lma
ekte
an f
iii)
ılıyo
le y
b
o
(
i
m
d
m
p
ı
i
ı
;
l
l
j
ı
n
dan
i
c
a
e
y
su
-1
ed
an
rku
nak
u
0
ayıs
y
v) r
e
y
o
s
k
s
(
i
u
d
r
a
k
,
r
n
l
ğ
o
t
e
e
e
u
şk
de
n
aye
ask
in k
md
orlu
rluğ
em
e dı
rini
reji
at z
etin
r şik
sist
t zo
ind
y
a
y
e
a
a
u
a
eğe
ğ
y
m
m
h
k
d
B
E
e
i
A
t
.
ş
n
ha
k
.
s
r
i
i
ı
e
eş
ıd
ril
yin
ns
ıyor
dığ
ş-k
e ve
ı’nı
bire
atan
ma
se (
l
em
i
e
l
t
Arıc
o
i
a
s
l
i
p
z
er
olu
ak s
e fa
değ
olar
bir
rinc
ı
e
t
s
e
a
y
ar
2013 BAHAR DÖNEMİ MAM SEMİNERLERİ LİSTESİ
GİRİŞ SEMİNERLERİ
1 Karşılaştırmalı İslam Düşüncesi: Tanrı ve Alem
2 Sosyal Bilimlerde Temel Yönelimler II
Ömer Türker
Osman Demir
Ekrem Demirli
Nurullah Ardıç
TEMEL SEMİNERLER
1 17. Yüzyıldan Günümüze Bilim Tarihi 2 21. Yüzyılda Yeni Sosyal Meydan Okumalar
3 Akademi-Medya İlişkisi
4 Hıristiyanlık: Tarih ve Doktrin
Baha Zafer
Fatih Aysan
Hediyetullah Aydeniz
Bilal Baş
5 Modern İslam Düşüncesi: Kişiler ve Ekoller
OKUMA GRUPLARI
1 Farsça Okuma Grubu
2 İslami İlimler Okuma Grubu ATÖLYELER
1 İslam Medeniyetinin Teşekkül Dönemi Atölyesi
iyet
Meden aları
m
ır
t
Araş Merkezi
Özgür Kavak
Ahmet Albayrak
M. Ali Büyükkara
Coşkun Çakır
Nurullah Ardıç
Nurullah Koltaş
Turgay Şafak
MAM A. 3Taha
1 İmamoğlu
Ali Hakan Çavuşoğlu
Halit Özkan
e
idin
ehd
t
zm
çim
n
loji
l se
ı’nı
siko
one
P
y
.
Arıc
i
s
n
d
a
l
r
a
i
ı
y
k
ın
nen
t çe
mla
rlar
k
ikka
ara
. Zım sını olu
ı
k
d
ara
d
l
l
a
d
r ol
lgı
apı
one
e
a
y
l
y
s
y
u
m
g
ra
n
bire
biri
vur
rin
.
nda
om
inin
yor
eyle
n
s
r
u
i
i
o
çısı
r
t
n
b
a
o
o
u
i
e
l
e
,
ta.
r
t
o
d
k
teo
çan
lin
,
ma
ncı
l
a
e
e
a
n
a
k
s
d
n’ın
i
y
y
u
ul
ve
mo
ura
ten
ler
sos
n is
b
k
K
n
a
s
m
n
ü
i
i
r
e
ı
m
n
u
d
ir
,r
asın
et e
o za
li yö ist Tim
an b
alan
rek
yıp
anm
hay
lan
ise)
a
a
l
l
r
m
ine
h
e
i
a
m
'nın
m
o
ı
d
on
ales
öre
yak
rıcı
anı
rin
ek b
tan
t
k
k
g
i
e
A
c
e
a
k
n
z
a
e
i
a
l
n
ü
m
e
rın
ece
lar
bir
tiri
bir
ak
n ed
sad
er o şulukla ardan
eleş
in
mış
olar
eya
ini
l
n
r
Ask
b
ı
iler
a
e
m
c
ı
m
l
l
ko
an
ste
imc
im
ğın
yın
i
l
y
i
ı
r
da
i
a
i
S
s
d
d
u
i
b
y
b
l
ut
ik
kkın ginç
ğa
ırla
da
ken
aki
y
’
a
n
z
o
d
9
o
a
a
h
d
n
8
b
k
ı
il
e
kh
19
da
m
ki
ile
ını
ara
’nın
eri
laşı
slın
ği; i
yak
ı
l
an m
i
n
r
l
k
a
c
t
i
ı
a
d
a
,
a
s
r
ı
y
a bi
ry
ste
i,
as
se
.A
da
r.
em
dai
ek i
yor
ışm
sınd
iller
hap lanıyo
er t
ı
l
e
s
a
r
k
r
m
a
ı
r
s
e
e
ç
m
d
a
l
l
a
a
e
e
ım
bu
nd
lem
arın
ilim
l ve
ilim
tçi t
şim
tan
rı b
göz
sivi
al b
afta
ki b
aye
a
r
kile
i
y
ş
l
k
n
t
a
s
ı
i
ı
yar
ç
e
t
e
ş
l
o
a
n
s
ı’
l
üy
de
ipu
bir
gis
ğılm un ve
l
i
n
,
n
l
i
a
i
ö
n
sya
s
Arıc
b
d
p
y
rke
ı so
in,
eve
nem sı bir
ste
mn
çıkı
a
r
i
ğ
ç
ö
e
r
ı
e
r
n
t
l
d
m
e
i
m
a
e
c
su
r
rç
ma
şma
şan
bal
sist
lim
den
ânı
mle
alla
çalı
çalı
bir
irbi
em
mk
n ça
biri
i
k
i
e
n
kur
n
r
a
i
l
y
g
u
ı
f
a
s
e
l
sist
e
l
o
sya
ad
ru
al
m
ım
ist
in,
r
ir. B
diy
bur
. So
r ye
tan
nla
om
iler
eçir
likt
r
e
ç
a
g
u
n
e
o
y
k
d
o
B
y
e
n
i
bu
a
el
r.
ır n
di
et
de
ek
un
yö
laşt
tuğ
gen
sini
kil e
tem başlıyo her
rin,
ına
k
ş
s
e
e
ğ
i
a
l
e
n
a
i
s
y
t
sok
c
i
i
e
es
e
n
mc
aya
ğin
erin
sya
rinc lirmey
in n
bili
kla
rne
yde
ve i
dell
iler
ö
çıkm ime gi
e
e
c
r
o
r
b
z
i
o
lma
n
m
r
ü
m
ı
b
y
ş
i
o
e
i
l
nı
d
r
e
n
l
i
r
n
l
a
b
ım
bu
ları
lge
eri
ste
sya
ay
etki
k ad
ıcı,
iml
ce i
lgis
rıza
ı bö
ı gö
l
r
i
ş
i
e
z
a
i
n
ı
A
b
ı
r
r
d
i
i
.
ğ
m
r
g
b
sa
ile
ni
kırm n çıktı
m,
n tü
ler
mli
ılıyo
rini
leri
anı
unu
stır
nı
öne
ilim
s
ikle
dik
rik
a
a
m
b
e
a
d
l
y
u
b
l
l
m
l
e
s
i
ıy
ı teo
eb
da
de
mo
rişi
em
m
ğ
ı
i
d
n
o
l
ı
ı
a
ı
l
t
g
e
d
d
s
e
d
m
ç
c
a
a
ı
a
ti
ar
k
bu
yı
od
def
yol
ığın
my
e, il
. Ne
ma
riz.
im
k
gra
çıkt
likt
yor
stır
bili
ade
rim
o
ı
r
o
a
e
y
i
a
r
v
ç
t
i
ı
y
b
y
b
s
e
i
z
d
n
d
hi
n
ve
rta
deli
kti d
arın
no
nde
rıca
şını
mo
ti çe
ıcı,
ları
da b içeriği
r
u
. Ay
a
çıkı
n
r
b
k
A
a
o
y
ik
u
n
di
rtiy
la d
la is
duğ
lirte yor.
ken
beli
alar
i
ıklık or. Sun ğını be
t
l
s
r
m
a
i
i
ş
l
ı
g
ı
sy
y
i be
tart
han
bili
, so
and
zırl
eğin
örü
leye
t
c
a
r
k
e
i
h
l
l
a
i
f
r
b
be
ede
der
rile
lıkla
sür
e; li
lişti
rklı
e
m
a
g
f
kısa
e
t
ik
in
is
em
etn
n
ki s
sist
me
l ve
ırda
i
a
z
or.
s
a
ma
y
i
a
h
m
t
i
t
tiris
l
r
u
i
in
Ha
eleş
kon ini bel
m
ı
,
e
ğ
t
a
ı
d
ğ
sis
dy
bu
rlan mayan
me
lece
asa
da,
ebi
t
ol
n
n
ı
a
e
arı
l
n
ek
vrim taraft
kısm namı
e
a
d
ik
ç
m
n
i
m
ş
tı
nu
takt
eh
ste
Tar
sen
e si
e ka kten d
v
v
n
i
u
n
c
e
çe
em
de,
düz
tutu
Ger
sist
zlem yarısı
mi,
ıca
ldı.
ü
e
ı
r
t
d
y
p
s
si
ya
ği u
nik
r. A
eçti
kro
’nın rgiliyo
g
ı
a
c
i
s
ı
,d
ie
Ar
se
tığı
rler
vır
alış
ktö
r ta
ç
i
a
f
b
e
t
i
e
d
iy
ib
rku
Meden aları
, ko
zlem enek g
ü
n
m
e
d
ır
t
i
rk
el
Araş Merkezi
irey
ıkla
h, g
ı.
ı aç
tari
ik b
j
d
y
l
s
o
a
ı
l
a
ap
vak
iko
eh
MAM
a
da y
bir
din
i ps
ğun
b
n
k
i
i
e
u
j
ld
nk
et g
o
olo
ı
y
l
y
i
e
a
s
t
n
s
k
So
nu
um
32
tme
em
opl
dı e
r
a
ve m larak, t
öz
sa
ni g
esa
leri
k
i
am
din
’un
ton
Pla
i
r
lîle
n
kül
nda
edî
tin
s
u
insa î ve eb
g
i
u
b
i
A
l
g
e
ı
ez
iş,
alar
olan örmem ında
ide
z
ı
kg
ıms
yas
efe
ara
bağ
dün
ç
r ol
i
ve
Fels
a
l
ın
abe
at
form insan
rak
u
akik
e
m
h
n
i
î
a
s
l
ak
lah
klıy
ili
ek i
di a
ver
der
.
e
ken
l
ren
ü
ştür
ü
t
m
ö
mü
teem eliğe g düşün
n
k
ilg
n’u
lara
ve b
:
a
lato ydığı
f
ar o
i
l
P
a
a
m
s
d
ikat
sa
for
Fal ces
hak
ğlam gunda
c
i
k
i
a
a
n
b
n
l
ya
ut
’ta
en
alo
Bu
lam
leri
pm
nus
diy
d Is onverg ces)
edi
ne”
loti
fist
n
e
d
P
o
g
a
k bu
d
S
n
C
e
e
ste
i re
den ı olara
n
c
i
n
s
g
e
i
i
g
r
n
t
e
e
i
l
c
i ola
ad
“m
gus -platon d Dive
fark
eril
yük
la if
v
u
n
ü
y
a
a
ı
b
A
d
d
(
am
an
ile
beş
k on nyasın
Neo
avr
aşa
nna
nca
ü
m
r” k
a
i
d
e
,
t
B
ç
ş
uha
i
i
“
i
r
Y
n
e
m
.
ı
l
r
n
llî
len
uştu emsil
insa ren kü
etki
nm
tin
e
u
kt
a
t
v
a
k
s
i
k
sa
gö
lar
ı
u
o
hak
k
ğ
nca
n
ı
u
’
l ışı
in a
al ış olduğu
gos
n
ğ
o
l
e
rısa
o
n
d
n
m
e
ı
a
n
ş
kü
rın
siyl
nle
ğı T
üm
Tan a bütü
tme
ırdı
ç
m
e
3
d
e
u
1
t
r
0
d
n
O
ı
ak 2
li
itaa
a’yl
ili’n
,
bar
nan
in
12 Oc
İnc
lou
z. İs
ir d
nem
ona
e: S i
nde
m
ö
b
i
r
e
H
i
ç
d
v
n
ü
i
n
n
pou
l
i
e
e
i
l
n
e
ç
o
s
r
l
d
a
r
e
i
e
n
ü
i
ğ
i
n
g
d
De
n
e
un
ed
ın
ünm ten Si
çok
fesi
nY
ın k
ışığ
n
düş
iri,
aga
sel
san
lir
else
b
f
ç
anı
u
p
e
n
i
s
i
.
n
ğ
b
p
o
e
bu
de
anm ak Hz
niini
aça
log
l
ahi
ürl
n
n
t
e
t
ğ
i
s
n
l
r
a
r
n
e
ı
Y
l
e
ü
c
e
a
c
O
d
l
o
l
e
k
n
n
e
y
l
o
d
r
a
ü
n
i
m
a
i
r
n
k
ü
î
b
n
ble
hili
ere
mk
ültü anrılı b
ana
ilah tuluşu
u ve
pro
mü
şün
yaş
fe k
t
a dâ
gus
rek
r
ü
e
r
e
b
e
k
l
k
u
s
d
a
u
ş
r
l
e
e
k
n
t
ç
v
e
e
e
i
i
rl
u
lîle
ve
ger
ve f
eler
lind
irlik
a bi
kül
esin ekti. B
ini
eri
şek
esn
le b
r
şıkl
ceğ
etil
ünc
k
ı
a
n
N
r
i
e
ş
l
m
î
l
.
e
l
l
f
ğ
l
i
i
ü
i
h
d
b
d
zo
tm
a
ila
el ö
öze
reb
filo
ıleşe
ğre
öyle
ınd
un
eşti
i tem man
anr
ir ö
çek
ni s
ldığ uşun
r
i
b
luğ
T
ı
b
i
birl
e
t
ğ
,
u
l
g
ü
g
a
e
ş
c
l
e
l
s
s
si
ilec
tun
dın
rtul
lmu şkinin
Mü
yı iç
riye
Efla
olab ıyla ay ken ku
ak o
İsa’
aza
ili
e de
n
n
ının
n
s
y
ü
ü
l
i
k
ğ
r
a
û
ışığ
ışı
mk
rk
lük
n
ere
ün
i
ş
n
ü
g
â
k
n
ı
e
b
sud
a bu
k
ü
n
n
n
m
ez
üm
üt
im
gü
nrı
da
iya
lınd
b
r
m
m
t
a
s
i
n
i
k
e
s
ı
i
T
l
i
b
a
A
k
s
s
i
.
a
a
li
a
Hr
anc
l da
geç
lme
dür
üny
sı d
sınd
nem
vaz
lebi
n yo
nd
kün
bu
şka
ara
ü
e
nö
a
ı
a
i
r
r
n
m
d
y
b
ç
i
ö
i
için
a
a
i
ü
t
g
g
n
s
si
ofl
-ins
ine
la m
Hri
ıkta
ne
me
iloz
ilgis tmasıy oğal ış
leri
âlem ülebil
likle slam f
b
e
f
e
c
e
r
s
dü
ki d
ınla
. Ön
en
da İ
i fel
sür
ayd
izde
ıştır
end
sind
dan
m
k
e
n
m
i
ı
y
a
ç
ü
i
e
l
i
d
r
r
r
v
sağ
aza
ışık
ültü
n, a
.
kler
bu
ûr n
usti
cu k
erli
u’ya
ldir
d
i
g
z
o
n
ları
ğ
l
u
u
n
f
u
e
s
u
t
e
A
o
d
o
a
n
z
b
dir.
l
p
f
i
o
s’u
fil
klü
ak
iro
i-E
şler
u
ü
d
d
ü
n
l
n
.
i
m
i
e
r
n
m
a
S
t
Y
ü
rı
sl
nm
ştı
Plo
iren
büt
en İ
üşü
rmı
akta
leşt
aki
lı d
len
bu
i
k
d
k
akta
k
e
r
u
n
t
ç
ı
a
i
e
r
f
s
un
ara
ele
e ge
ada
um
blem
san
okt
den
erin
pro
Sun
n
n
iyet
z
n
i
i
r
e
ü
r
e
d
Me n aları
llîl
lar
lı
lem
üze
k
k
ü
â
i
r
r
m
k
ır
ı
a
a
t
f
f
n
em
nr
Araş Merkezi
obl
. Bu ratik
çıka
e Ta
i pr
ıza
ıştır
p
g
gör
l
m
i
m
e
ı
.
ş
n
ed
MAM 33
ıyı b
ştur
kar
mla
eks
yap
rmu
oru
ızda
ger
u
y
ğ
m
k
e
ı
i
o
ığ
d
rd
or
ald
lar
k te
kille
lılık
k
lı şe da gere
r
k
a
r
f
fa
lar
ada
um
aşm
l
u
yor
e
ikat
hak
lam
s
İ
e
ne v atoncu
i
t
s
l
u
r
Aug Yeni-P lılıkla
si:
e
Fark
f
e
e
s
v
l
Fe ikler
erl
z
n
Be
C
sy
hris
lou
Sid
ou
irop
cak
. An
r
ı
d
ar
alı
ılm
azh
a
alış
am
ç
yay
y
e
a
m
ey
dün
n
m
a
u
l
l
i
yolu
er
hb
dın
gid
tek
e ru
i ay
a
r
n
l
h
ı
ö
y
a
il
eg
aşa
asın
lu
san
isin
tem
rınm n da yo r.
a in
eor
A
l
t
l
.
r
o
r
i
u
û
y
t
ktı
ş
n
d
u
i
b
an
Su
bu
m
ma
.
d
,
r
n
da
ı
r
r
u
i
e
r
i
l
l
t
k
i
nya
ek
kir
al
Tan
ü
s
lab
e
i
m
d
o
e
t
l
v
r
t
e
i
ş
s
le
le
bu
mü
olan
üllî
yük
kılla ndini
isal
düş
mli
ere
al a
ak k
e
k itt
e
y
a
c
k
a
f
i
n
a
c
r
ğ
h
ı
Ö
i
la
la
u
laşt
ve
ilir.
in r
uru
geld r yoluy
kuv
te u
ete
la k
n iç
ırab idir.
e
l
a
i
y
e
l
ı
i
d
t
î
k
l
s
l
k
s
i
n
l
a
n
a
k
u
s
i
a
rı
k
kü
in
i ha
ere
n iç
faal
Aug bilir, a
lme
da f
Biz
ilgin
öne
cak
en g
unu tarafın
miş
e
b
t
ş
y
y
n
b
e
e
e
e
,
a
l
A
l
i
ığ
iz
ûr
ıl
ird
üz
in
iyan
l ak
al ış
sud
rist
le y
ceğ
akd
tem
t
a
ğ
k
e
H
l
k
a
i
a
e
o
i
f
e
s
d
e
n
d
e
b
n
i
a
ak
nt
şıla
gele rekse d i şekild
efsi
yay
dek
ni,
efsi
ra
ula
e
tiği
ki n
ncu
d
için
ün
dün
e
g
k
e
l
u
d
k
î
uçla
e
i
t
d
k
n
r
n
d
i
c
ı
a
n
l
l
e
d
ü
l
in
f
o
n
n
l
g
ı
ç
e
a
s
E
r
e
a
z
t
e
a
im
h
esi
nu,
n
nek
ir. Ö
mv
zofl
yip
Yen
irilm olduğu
una imde
en
filo
oru
me
gele
lerd
d
y
e
ş
i
u
ı
ç
n
m
geç
l
u, Y
e
b
a
z
ü
k
l
m
ı
o
g
ş
l
r
t
s
s
biç
n
r
İ
ı
a
ü
u
e
i
n
â
ef
bir
po
rı
yet
flar
gör
bel
d
i
o
l
a
u
l
l
o
ı
r
l
l
ı
a
i
imk
ğun
z
a
n
k
n
um
fa
Sid
filo
ulu
bu
ağı
ği h
a fa
i
y
i
c
t
,
c
n
n
u
d
ş
k
ı
a
n
ı
e
l
l
ş
ı
u
a
rt
m
len
na
ba
flat
fe
nas
mk
var
beli
rip
’nu
etki
ağa
ni-E u, felse
ını
hku
eşti
rm
ç
lara
e
isto
ğ
l
ı
r
o
a
r
ç
Y
t
f
i
t
A
u
ş
ma
r
i
a
b
n
,
a
n
n
l
d
O
u
â
e
o
a
l
u
ğ
s
y
in
u
un
jiy
Sîn
ının
e bu
lan
rler
old
sus
er”,
olo
k bu
İbn
iras
le o
rind r kültü
rak
sûv
zm
ı hu
ere
m
y
e
u
ğ
i
l
o
n
ı
s
ğ
e
d
’
k
e
d
l
r
e
.
ir
bu
rıl
ele
cu
diğ
etki
n ev
iştir
âhi
ez b
ay f
yus
akta
ede
nen ğünü
ilm
rtm
k “v
e
i
lan
lam
ç
l
l
ı
a
m
t
i
r
e
e
c
ı
a
a
k
g
t
B
dü
an
nın
nd
ub
dev
vaz
.
an e
dür
nsa
inin ak adla lduğun
inin
ırdı
ond de sür
lu i
h
i
o
e
bilg
r
e
r
o
y
v
a
v
and
a
l
l
t
v
n
n
n
o
m
n
i
i
i
u
ü
i
k
k
r
so
ic
neğ
ilgin
i biç
üm
eki
ını
bir
ver
mle
gele
i
iki b
cidd uşmas
le m
rici
sind
l
k
l
i
f
a
a
İ
l
a
a
e
n
l
h
s
i
î
h
s
n
k
,n
itti
u yo
ıyla
etki
ece
k ko
eğil
slâm
ak b
ayıs
İ
eçir
si d
tere
c
g
e
r
n
i
e
b
l
e
r
A
Dol
.
ka
be
iyet
mle
dür
ura
ğı
faal
teri
kün
adı
iç m
l
nu
rta
m
u
u
o
ü
rg
n
um
le m
ide
n vu
dur
aley
ne g
’nu
i
de
h
ıs
u
s
a
i
o
d
esin
nak
y
bilg
oul
n
mü
a
p
ı
n
s
i
o
an
ir
akıl
ikat
Sid
üny
atin
hak
faal
ilir.
di d
n
b
ir
i
d
akik
a
ç
a
l
i
h
ı
ş
m
le b
k
e
a
ul
li v
ma
böy
l
san
e
u
n
n
i
t
i
m
d
a a
st
ur
re
sel
üny
ugu
üze
en k ak yük
d
A
d
k
u
n
b
r
ca
isi
ate
laşa
n iç
. An
bilg
anı
akik
re u
s
idir
l
a
e
h
l
n
e
,
î
i
l
n
sıyl
rm
miş
kül
aşa
unu
det
ne e
b
m
i
d
s
e
k
i
t
e
r
i
k
ca
bilg
eyi
ayra
3
lîler
, an
a
kül
k 201
t Alb
.
selm ceğini
a
a
r
c
n
k
d
ırm
i
O
t
a
e
ü
19
y
iş
laşt
ile
e: S
i ol
m
l
ir
n
b
m
i
r
e
e
i
r
a
l
u
d
l
v
e
ik b
şı
erlen
söy
ıcı
kan
av
ılık
m
ğ
t
l
e
d
e
u
ula
a
a
D
r
m
n
d
n
d
ı
a
a
ya
yas
uğu
asın
dev
n ak
nlı
nin
old
dün
bir
üny
eke
risi
d
k
ç
sma
o
i
ün
m
j
i
e
k
O
e
m
g
t
o
l
l
l
â
e
i
r
m
â
l
t
o
i
s
t
klı
İ
ı
ik
rı
dû
n
er
mü
oda
birl
nrıy
Tan
ı
yetl
n su sında o
i
a
a
n
i
n
l
l
n
t
ı
o
T
a
k
s
u
ğ
y
a
u
n
fa
ir.
si
ve
dı
ra
olm
Aug
ini
sep
ış a
k bu
kted
rma re
ğ
e
u
ı
a
i
e
r
m
y
n
c
d
l
ı
e
a
r
o
v
k
an
at
ükm
de
r ve
a gö
ını
yar
ezli
göz
dığ
zara n biçim tir. On
erk
et
m
y
i
e
iy
r
a
m
n
i
k
e
n
s
i
ş
i
d
b
â
i
k
s
Me aları
k
var
er h
kes
işki
tirm
m
loji
n il
tezl
AraştırMerkezi
nto
dan
eleş
r
o
n
i
i
ı
y
a
r
b
i
insa
r
kla
rici
sınd
teo
attı
ara
k ha
k bu
MAM
n
u
yar
l
e ve
e
a
l
k
r
ı
pu
kab
rat
a
o
leye
a
r
k
y
y
u
ö
u
s
m
ve
lı, b
bir
atan
lma
34
sel
o
ç
i
yar
k
l
i
u
değ
ukl
kop
eyle
m
l
se
yük
a
ınd
’
r
ı
Mıs etleri
l
ı
y
Yüz Harek
.
9
a
1
lah
l
m
r
u
ı
d
laşt
ami rakça
n
H
u
Kan
Ağı
med
m
a
Muh
ın
ılar
kad
i
stem ırlıkta
k si
ğ
u
k
in a
e
a hu meler
d
ur v
n
ke
lud
ır’ı
h
s
u
ı
a
r
ku
ıM
im
eler i
anl
ine
em
şer’
l
r
k
i
m
e
h
s
k
z
a
ü
O
ed A
de
hm
r’i m
tem
esin
e
e
s
r
i
ş
uşu
l
a
s
M
a
id
ir.
no
bir
i
d
ınd
’
k
u
e
t
r
i.
t
ı
ğ
u
ıs
ek
ne
tird
old
ıl M m etm
sî,
yatı
rek
y
a
a
a
e
z
y
i
h
g
ü
ı
y
fazl
ri
va
ır s
19.
asın
tica
ayli
e de
Mıs k
h
e
m
ı
n
l
i
d
r
s
a
ru
bi
in
ev
a
k
onr
em
gör
uğr
ara
n ku ayıları
şa s
un
dön slerini
sız
k ol
a
s
i
du.
n
j
m
P
a
a
r
a
ş
o
i
l
koy
nd
ir
Pa
cli
efo
, Fr
nol
a
a
u
i
r
dA
e
t
o
y
d
e
k
r
m
e
a
m
k
o
u
rt
iy
na
gı
hm
sun
rini
birç
rgı
ni o
kim
pısı
yar
Me
izde
ça,
smî
î ya
ukî
leri
lisle
i ya
ı ha
k
lalı
m
v
k
l
k
r
c
i
a
a
e
e
u
a
e
l
n
r
v
k kı
y
k
ı
e
a
h
d
l
a
t
i
m
ğ
n
i
c
e
Ü
ı
ı
Ka
m
A
ü
n
s
n
g
ı
r.
îv
ın
en
-d
yar
r. O
ir; a
bili
ır’ın
sad
ısm
er’î
tti v
’da
ğild
ikti
uştu alı Mıs soluna e bir k
olan
in ş
kre
ısır
e
i
ç
i
z
d
m
M
l
ı
r
.
l
k
e
l
o
d
sluk
h
l
r
e
r
a
e
i
i
l
i
a
t
l
a
v
n
r
i
ye
solo
ese
ek
Ka
nb
tut
ler
ebi
ezi
t
s
l
t
t
n
a
i
e
s
k
e
,
o
d
v
ı
d
e
e
y
k
a
i
e
p
li
ar
mü
inin
söz
faal
lışm tırmal
tezi
zun ukuk
işga
olan
Bu
eler
dan
ası
ası
ş
k ça
’nın ır’da u
m
h
a
ç
a
a
o
â
l
m
r
r
ş
ç
ı
ş
n
m
a
n
a
ı
ş
ir
p
id
bir
ayr
Mıs de Mıs e
ri P
anu
nb
asla ün bir
ı ah
ır k
Kad rakça,
ede
in
ıv
htis
anl
i
n
r
s
s
ı
a
r
e
ü
m
ü
ı
Mıs eden,
l
i
n
t
r
s
c
ı
ğ
n
b
ti
O
gü
il
teva
rdığ
ir. A
ise
ı ne zı kanu
ı ör
teşk
çıka ıl
arg
leri
kted rmalar
a da
a
’
y
e
n
e
a
r
b
ı
y
ıs
em
ta
zy
nm
en
de o
ştı
bili
r or
ahk
ilin
. Yü ri ve
ğin
ara
ve M
e
i
9
b
l
m
i
u
u
1
d
z
l
i
g
ğ
n
l
e
k
u
es
ra
epl
geli
k bi unum
udu adır.
solu
em
dai
seb
kor
s
taca
una
ahk
ine
m
n
a
ı
n
l
h
n
m
ı
r
m
i
r
n
a
r
a
n
ı
l
’
ıl
.
ta
refo
sluk
ayd
kça
ydi
yap
rma
k
eci
kuk
solo mekte
ğıra
ara
aştı ndi.
l
u
n
A
n
h
.
o
sür
e
i
” ol
t
u
k
t
d
5
ı
e
e
t
n
l
g
7
n
n
l
e
leri
r
a
i
i
8
ü
k
e
1
ya
ek
en
m
me
vam
î
ş
k
ü
l
e
l
e
l
l
i,
a
ifad ındaki
i
k
ü
d
ö
h
i
de
run
“m
ınd
ne
kb
ma
ır’
yed
Ma
la
traf
n il
leri
ecin
nın
m
,
ı
t
’
y
r
e
i
i
ı
l
Mıs
e
a
n
i
r
ü
n
ı
s
t
y
ç
i
ü
e
la
as
el s
rme
ırak
n
hiy
faal
hat
rim
eze
lışm tarihs
ma
tî, E
uru
nel
a Ağ iği gay
i. T
p
e
c
, ça
ı
ı
d
ları
n
g
a
r
r
K
uns
i
u
ç
y
u
r
d
î
d
k
ı
n
r
A
n
gan
n
i
s
a
n
u
i
ı
r
r
u
d
e
l
k
ı
de
d
o
s
l
ı
n
M
ğ
r
u
ı
ı
y
u
l
A
rk
üz
min
ur.
arg
eğe
tele
olg
a
huk
y
t
e
i
y
f
t
d
.
a
n
n
l
ı
u
9
k
i
m
e
n
rm
dö
lar
evc
İslâ
irço nin öz
de 1
leri
aştı
ma
aşa
ncı
lüm areket
de m i gibi b
unl
il P
rtış
iri
rgı
ö
a
a
n
b
a
t
b
eyi
a
aba
y
r
i
m
d
e
y
k
h
e
s
c
5
u
v
r
İ
a
h
n
i
7
n
ülk
ı
h
ı
i
v
8
b
e
a
d
i
k
m
n
n
l
1
i
i
v
’
ı
r
Y
d
l
ı
a
,
i
a
ir
ın
şt
en
ça
ele
eH
Paş
a
nem
ın
nla
zlar
ver
esid
rak
ğun
67’d Nubar
ini
ülk
an ö tırman le
tiya
anu en Ağı
8
d
k
1
m
m
ktu
n
i
.
s
a
ı
ı
i
r
o
ş
i
t
k
r
s
d
ı
l
s
r
i
ı
ı
a
l
i
d
l
n
d
z
ç
l
l
a
n
â
ra
e
a
ır’ı
be
var
”in
eN
em
i ve
anu
e öz re
k zo
ini
Mıs
eler
iciy
i. K
ara
md
icar
r
diğ
dön
l
m
e
d
t
f
ü
e
a
e
o
r
l
l
u
s
i
n
k
e
H
o
b
ası
d
ik
bö
ah
eri
inc
atm de
unu eğerlen ığı bu
rulm
letl
nom ma m
k
v
u
i
o
m
t
e
k
r
k
i
n
l
d
i
d
e
ar
a)
refo larak d
ibi
n
alın syo-po i sürec
i ve
e “k
alat
sah
ele
o
anu
o
h
u il
iyas
n
uht
i
z
k
k
r
s
s
n
r
i
i
a
ı
o
ş
m
a
r
n
y
n
t
î’ni
p
e
ra
ü’l
a
leri
mti
atla
ı Âl
luşa
r
zin
İ
y
i
p
m
e
o
.
m
a
a
i
b
e
t
r
ı
k
â
d
s
lo
ti
a
seb
ehâ
l olm hassa
nra
dip
ve B esi
miş
. Zir
ahi
sız
l so
l-m
esi
il
eçil
yor
d
e
n
ı
b
g
(
l
ü
m
a
lm
ı
t
i
r
e
e
işga
F
is
ap
le
in
ed
am
rec
ukl
abu k ikna
gu y ı üzere
saik
en
l
ü
k
i
n
d
s
l
n
i
n
u
g
vur
a
ığ
ğ
rini
e
em
ma
eri
rıld
olar
kar
a ço şka ön
hsil nsa’da
cele
lkel
k
a
a
n
i
t
ü
i
t
d
k
akta ıkların
’
a
a
a
e
y
ba
876
, Fr
lom
sı
atı’
ın ç
ırl
Bir
iş 1
dip
tâvî
a’n
oca
re B
haz
s
m
h
h
e
kta.
a
n
n
z
i
a
i
a
a
l
T
r
d
e
ak
tkü
şm
ile F
’a e
’nın tırmad
en g
çalı a olma
ind
Rıfa ri Paşa
ş
s
s
.
a
e
l
r
n
t
ş
i
ı
n
d
üs
Fra
Kad
alm lsun”
anu
iler
enc
E
n ve dir ve k eğitim
iyet
e
l
’
r
öğr
gö
Meden aları
etü
işi
rda
da
s
’
k
a
ı
m
e
l
t
i
m
r
n
t
ır
n
a
t
d
a
Araş Merkezi
eği
r. B
nıla
Me
am
lidi
ak a
ığı “ eyen z
on
y
i
s
l
olar e önem k yapt
p
iler
MAM 35
d
rese
alı
iken asıyla
rolü in hoc
u
l
.
t
u
r
ı
tı
ler
ok
vas
mış
kişi
dil
eler
yna
leri
m
o
e
l
ü
c
o
ön
terc
mr
uki
ühi
m
huk
e
d
ecin
sür
in
eler
da
em
k
h
’da
ma
ısır
a
M
rm
la
alar
e ka
75’t
lam
r
8
a
1
an
u
uy
açıd
nun belirli
i
a
s
k
a
l
iy
da
usu
de s
leri
şun
ası
tır.
min
ulu
etin
ş
r
e
ı
ı
ılm
u
m
c
n
ş
m
ı
l
k
ö
n
l
ş
a
a
d
a
a
s
ı
b
ç
unl
aya
ıca
alal
. Ya
82
kan
ayr
n an
Kav
ştur
eler
,
e
n
u
ı
y
a
e 18
m
l
n
ç
e
e
m
i
l
k
l
a
k
i
k
n
l
u
a
h
l
h
r
e
a
rihl
ur
sa
a
üze
Ağı
. Öz
3 ta
bu
en k uşan m avalar
tı d
8
u
k
a
8
d
e
l
m
1
i
r
r
y
s
en
o
e
ol
re
id
re
teşk
ya k siyye v in mod
ndi
den
den
a
a
e
eler
e
r
l
t
r
r
e
m
m
l
m
e
eki
’n
io
im
Esâ
ştır
ve
hke
değ
ısrî
önc
nla
liğin
ari
ü’lk
hak
ma
M
i
nan
t
c
e
l
u
ı
i
l
a
l
r
k
t
n
r
îe
akla
ili
ka
ısı
âih
n
irte
ere
l
g
n
m
a
L
g
l
n
M
e
i
y
y
a
i
l
u
z
a
b
a
e
i
b
m
la
i
ve
n
hli
en k
ılar
n-N ediğin
öne
ti.
l oy
5’te
tari
nu’
anc
ünd ade et
i ro
ı. D
dil
z
187
l
s
û
a
d
n
e
ü
n
y
u
l
m
e
t
f
yab
â
a
y
e
i
b
e
a
t
i
m
t
K
n
ğ
k
b
a
u
s
e
n
el
eö
rlü
er
llah
lar
ma
’ın
ebe
uğu
asa
ürü
ısır
l-Fe
rind
d
bak
k üz
er s
y
y
’
l
l
e
a
a
l
u
o
M
k
e
t
n
leri
an
er
rin
iye
em
anm
lere
ânû
üm
lgel
k
K
gul
faal
edi
ahk
e
inle
ü
t
y
a
b
e
e
m
h
u
d
si
m
e
m
n
ma
asın nleyen
siya
ere
lerd rı tercü
li
kar
sah
e
a iç
arime
em
z
.
z
u
a
e
d
r
l
n
i
ü
e
k
k
u
n
ö
c
u
h
d
u
una
e
tı d
ma
huk
n en ruluşu
kan
nun
aya
uç v
a
u
z
a
s
h
z
ı
n
k
i
e
s
k
.
u
n
r
C
o
çok
ku
za
ira
843
Fra
birç
form elerin
uştu
r ce
aha
0) z
’i
i
e
a
r
3
i
d
r
m
ir. 1
b
e
d
8
l
n
u
ş
d
i
k
1
k
u
a
s
,
(
m
e
n
u
o
i
ı
s
t
n
e
k
u
r
s
ç
k
ı
t
u
n
ek
a
ko
en
pı
hk
ınd
n ye
in h
ma
7 ka
dah
erm zenley
k ya
bar
em
ları
rel
r iç
n
183
yle
rışı
i
e
n
n
ü
e
.
a
r
ü
l
y
k
r
ö
o
d
k
e
i
m
m
D
d
rı
el
n
kni
rın
ı ise
hük mekte
ükü i suçla
rini
t te
ida
kem
h
e
â
t
ças
l
h
r
r
k
s
b
i
ı
a
l
i
i
e
a
a
a
z
it
p
as
ku
m
şı
ecl
çeş
ra d
arın
ben
l-U
kar
ırm
ma
gı m
unl
ları
nu’
urla
kar
and vfik
n
lere
n
û
y
a
e
Yar
m
e
u
n
v
k
u
e
ı
â
n
m
r
a
e
u
m
ad
e
hke
4 ka
44 K sa cez
zus
iv T
lıkla
Said
ma
184
. 18
ye v
a ar
n
tsız
Hid
r
u
y
e
i
a
a
i
e
m
l
n
r
v
nlı
d
h
a
d
tl
eF
ler
in
ma
-Eh
i ra
ânû
v
s
l
n
s
’
r
i
d
e
K
r
ı
t
kısı
O
ü
d
s
n
u
e
5
1
ci
se
im
m
Mı
185
und
185
’den
kta
hâk
yla
883
dir.
kan
hal
did
nu,
rel
e
Me
adı
r
e
le 1
t
u
i
e
l
î
y
e
k
C
n
b
Y
’
i
e
y
-ı
r.
an
e
ka
iy
ai’leb
me
şer
lan
nûn
seb
eza
Cez
rind -Vatan
nze
uştu ından
â
c
v
e
l
’
m
K
e
b
azır
l
n
u
l
d
e
h
n
u
’
d
n
r
k
a
a
r
n
ü
l
n
i
û
a
o
il
içi
Paş
kim eleri ku sının a ış olar
8
Kân
ler
ile b anunu
185
ehâ
a
875
m
m
me
na
l
m
1
k
e
e
e
l
a
.
k
k
r
a
d
u
etin
r
el-M
i
r
z
a
h
n’u
h
t
m
e
a
m
u
a
d
û
ş
e
i
c
k
ı
y
u
m
m
s
n
a
m
n
l
B
a
ö
i
a
e
.
h
d
üm
li
len
ler
yer
arm undur
i sa
e de
Bu
i
eşit
me
-i H
etki
n
lat k
yetk ettiler.
sind de
adr
ik ç
me
hke
a
a
l
e
r
t
K
â
a
k
e
e
l
h
n
m
r
d
n
m
e
n
in
me
Mu
me
a bi
vam aha yö
em
hak
ânû
hke
nkl
ham için
mu
aK
rlam
e de
e
ısl
z
u
a
ma
a
n
e
i
d
e
i
y
z
r
y
M
r
r
u
3
e
îy
ıC
le
Ce
dır.
evle kemel
188
anl
Şer’
me
dir.
gör
akta
5 ve
ü’şhke
Osm mekte
ah
7
a
m
m
8
k
m
â
ı
m
1
î
ç
l
k
ze
ce
ere
şer’
rma
858
öne
l-Ah
ben
eler
aştı
da y
lar
se 1
ğı e
l
.
k
m
i
ı
a
n
r
n
e
ı
i
d
a
l
b
t
t
k
u
d
pra
la
a
iş
as
ça
ah
kan
azır
asın iyye to
’l; fak
eşm
îm
l
r
h
’nın
h
’
ü
i
r
k
an
a
a
t
d
k
e
ş
s
e
i
ş
d
d
i
ç
k
rş
ın
ai
eş
Pa
lara
ger
uku
gelm tır. Mü
’s-S
siyy
kım
no
h
a
ü
e
h
u
n
i
t
b
a
n
e
n
a
Ş
ış
n
si
ali
ka
den Layih
u’lli’şam
bili
me
ğı h
Me
nle
hvâ
elnûn sız
aşm âf diye
e
l
yna
i
â
l
z
a
n
K
fî A
h
ü
n
k
i
5
n
d
nu
u
vk
tari
eler
nu
Fra
187
vur
’l-E
n ka
uku
804
dir.
baş
kem
ma
âtü
e
i
k
1
l
h
a
c
v
i
tır.
u
i
t
a
z
s
k
h
üş
ala
ma
çek
îm
iba
bir
t
r
’
t
t
ç
r
M
a
h
i
k
a
e
i
u
K
e
i
h
k
v
r.
M
eş
er
dik
dan
rân
ndı
yin
îi’ltkil
me
nun
nda
Hay serleri
den
slim
a ye
u
ı
r
e
ü
rcü
r
n
n
e
a
a
l
M
t
m
o
e
k
e
i
k
s
e
r
i
n
h
ri
na
nd
den kte gay
den
fıkı
iyet
kay
etle
sa
tezi
me
eler
Meden aları
aliy
rli
mli
ran
ça,
i
m
a
e
k
F
f
e
b
m
n
ır
a
i
i
k
t
r
ö
h
Araş Merkezi
akla
eler
Ağı
lü
nem
ma
rel
usu
zalm ahkem yon dö
e
k
a
y
u
a
n
z
k
m
ol
ete
MAM
, hu
e ce
sluk ir. Nap
nisp
nun nunu v
olo
a
s
d
k
r
n
o
nî
şle
ka
ve k
ede
tmi
eza
36
me
n m unu, c
a
a
v
d
n
de
arın
t ka
unl
are
c
i
kan
t
,
unu
kan
r
mle
ili
al B
e’de
y
i
k
Tür luğun
ı
uk
Çoc İnşas
tik
Poli
kan
r
ü
en G Öztan
v
ü
G
y
Sos
ek
yer
tele
s
883
i
l
ir. 1
tek
d
ni
e
k
t
e
ek
ede
ni t
m
i
m
t
ğ
l
i
e
re
e
er
ma
yes
li ye
n iç
kar
uka
ları
sim
5
i
n
7
m
î
l
8
u
1
h
le
kan
aliy
ale,
dar
i’l-E
enî
as h
e ka m, hav ndan
d
b
n
i
e
t
r
tı
u
ik
’l-M ağı he
kuk
t, sa
ûnu
yn
kiye lâm hu
a
l
k
ü
Kân
n
nun ahın
s
m
oğlu
unu lsa da
ıl
da İ idir. Ka
Vaiz
t
r
s
n
a
ayı
ı
l
a
.
kan
î
Hak
kic
uo
sus
13
bat
tur
ıkh
0
t
e
s
n
u
f
u
2
e
ç
t
u
u
h
Ş
a
m
a
t
ı
d
,
n
us
eh
kan
2 Şub
baz
ikka masın
tan
nh
sini
e: M
tesi
vb.
sı d
. Öz
eke
ndirm
dizi
n
a
ı
e
a
ç
l
ı
a
r
r
d
l
t
kül
t
e
i
’
m
r
ğ
l
a
a
n
k
ı
e
n
ı
n
ı
D
F
k
a
z
a
n
r
l
k
t
a
r
i
a
z
e
op
ala
nh
lakl
nÖ
ka d
ilgil
er t
ça,
fayd elerini
rka
baş
ı tas
ş
al B
rak
akil
ü
ı
ğ
ı
r
s
t
ı
009
i
ğ
G
a
d
h
m
d
b
y
A
d
laş
de 2 itesi
zgâ
ırla
ası
ven
i Si
an
n
ma
e
n
z
t
s
ü
u
a
m
ü
a
T
e
l
l
t
G
s
ı
n
m
si
tır
ın h
lan
iver
ğun
e ka
uğu
ölü
kti.
iver
ı ha
a’n
kul
llikl
kon
t çe
i Ün ocuklu
er B
Ün
,
ğın
l
e
a
g
r
ı
Paş
l
i
l
n
k
e
i
i
k
d
u
l
r
e
k
ş
B
s
i
Ç
g
nb
di
ma
Kad
ecli
’de
sı İl
ı ve
’de
aşa
İsta
ine
k m itliliği
kiye
rara mladığ
kiye lindiğ
unl
o
r
a
r
l
ç
n
ü
ü
s
a
ş
T
a
tezi
k
ek
.
çe
nT
i bi
Ulu
tam
ıkan oktora
irdi
da p ünün
ları
ç
gib
a
n
n
ş
.
d
n
i
u
r
leşt
u
t
ı
a
n
d
k
k
ı
t
b
m
ü
d
l
ı
e
ş
u
ı
r
l
lara
ı
g
y
e
erç
rı’n
şlık
ma
huk
ı ör
nm
g
a
ş
tinl
a
l
l
g
a
ı
l
e
l
r
b
n
u
r
m
ı
a
ı
m
u
sı
i ya
i us
sı ç
Yay
haz
875
e
nşa
sun
gib
den
rara
ik İ
ind
bir
da,
ne 1
nun
e
t
l
ler
i
l
i
a
e
e
e
Me
lin
l
y
l
n
k
s
d
i
o
m
P
ol a
da
isip
ara
ok
ipl
sin
ş
n
s
ç
p
ı
ı
e
i
hke
r
ı
s
v
i
a
d
nd
r
m
a
i
e
.
ı
b
a
n
a
r
z
ç
h
l
m
ı
i
e
r
a
d
a
l
n
d
s
y
şl
u
arın
çe
im
an
ebi
akta
ukl
uku
kan
e ba
âm
am
eler
l
d
l
k
t
y
z
l
m
i
s
e
e
u
seb
İ
s
o
n
r
n
r
ı
m
e
th
ye
olu
nın
katı
Yak
eril
niv
de
are
883
ahs
ları
a
çok
Tic
ış ü
iye’
lik v
nu
a
e
ma
u
ve 1 rden b
m
rad
r
c
d
ı
ş
ğ
ı
ürk
r
a
t
n
n
a
u
y
l
ş
T
ö
u
l
m
d
a
e
,
a
bira
l
s
r
l
a
l
ı
a
s
o
e
u
k
r
n
n
ka
e
y
n
a
u
m
m
u
a
p
o
e
e
u
ı.
an
arç
ğı k
enl
nin
latt
kur
ifad
num yyülün
ır k
ir p
fızlı
biri
atır
düz
nu
, su
a
Mıs
a
li b
r
h
u
n
,
h
e
h
i
ğ
a
e
m
a
a
u
h
t
d
ç
in
zt
du
m
ne
rak
ceğ
itik
arın
nÖ
r ol
esin
nö
Ağı
pol
unl
bile
say
lele
lirte
ı içi
a
n
e
e
r
s
l
e
l
a
s
i
a
a
o
b
l
k
e
y
er
u
lo
u
uk
ır
iş m
dün
ış h
nus tılı tab
ukl
Mıs
a,
ek b
m
c
o
m
r
ç
l
e
k
o
e
ı
e
l
k
ç
t
r
iy
ın
lm
ın
az
ra
de
ayr
het
beli
Ağı
in y
alar
ünü şladı.
çin
n ci
r iç
ırm
ran
sini
er i
uğu
düş
a
ı
l
t
o
a
e
l
t
d
ş
luk
l
y
n
b
ş
k
i
s
a
n
e
cu
ar
es
su
yla
cuk
işk
ika
rek
o
t
a
f
o
e
e
l
m
i
ç
e
ç
d
d
o
d
y
a
e
k
ir
re
o
in
a
i
m
ıl b
ayı
ıyla
n-k
ğin
Tez
a gö
and
ştır
nas
yan
lam
an’
siyo
nla
am
ledi
i
t
r
n
z
e
p
u
i
z
n
a
ı
c
e
n
a
b
ı
Ö
a
in
res
r, y
ayn
a
şfi,
em
arın
da k ğinde
uştu nun ke n ortay
etin
unl
dön
e
kun
k
m
m
e
l
n
u
a
v
r
r
u
kan
k
u
ü
u
ir.
n
ur
’ı ö
uğ
lke
aya
mh
ısır
lı ü
luşt
old
kted
yülü
gul
k
e
o
y
r
u
r
M
a
r
u
İslâ
l
a
m
l
yı
iv
tah
vvu
ok f
kla
a ge
ğin
yüz
tasa işkinlik
birç
lma
19.
mın
ekti
n
r
o
a
l
u
e
t
r
g
.
e
a
an
un
ası
ırdı
mv
da y
ası
ve b
öne
pılm onland
tılm
a
d
r
y
r
a
s
he
çık
için
lar
unu
um
cuk
o
n
u
Ç
s
et
iy
Meden aları
m
AraştırMerkezi
MAM 37
imi
eğil
a
let
rm
dev
aştı
l
e
t
n
r
ut
i
zer
evc
nda
r
tm
Sta
sı ü
.
a
a
r
d
i
ültü
m
er k
üfre
kted anlatıl
l
e
ü
m
i
p
ir.
lm
n
tiric gibi po rülebil
ş
k ge
üşü
e
r
n
l
e
ö
et
d
tı
sü
ig
ktip
uriy
biya nın izi
h
esm ilen te
e
r
d
m
e
e
u
t
sı
il
cuk
üre
algı
lgu
en C rüş
nü
iz o
erk
luk
iyle
i, ço
l
ü
k
b
gö
e
e
m
i
u
i
i
v
m
g
e
sm
nü
diğ
mi
çoc
ğu
e
e
e
ü
u
e
r
ç iç
ş
d
n
d
d
e
de
ol
dü
dö
an i
kil
t il
luk
en
k
d
n
a
a
k
d
ı
üler
t
u
y
o
l
u
ç
n
s
i
ç
s
i
l
c
k
a
r
ü
r
ı
ş
ö
o
l
u
k
e
e
i
ç
c
m
n
g
n
o
nin
ço
üz
n
n
sma
han
jesi
in ç
hil
üler
ugü
pek
uğu
O
o
n
e
l
â
p
b
r
a
e
v
k
a
d
,
o
t
p
r
d
i
e
p
e
n
cu
Zi
ikte odern
n
de,
lerd dernite
i ço
rası
alliğ rn bir
birl
ere
an
nda
m
vrin
osy
ta a
yan
o
n
n
e
e
s
e
;
a
a
r
d
m
d
n
r
l
ımı
i
d
ı
i
ı
m
,
o
r
k
ı
d
n
g
b
i
ı
l
a
a
ğ
e
l
l
l
m
ı
t
a
ü
l
n
k
şt
as
sa
k
tim
il,
kb
me
yön
. Bu arklıla
ara
a
üre
ma
siya
değ
e et
r ol
f
r ol
iştir
, iki
run
işli
e
o
mla
n
l
u
e
n
ı
k
m
y
m
a
v
v
e
n
i
a
ç
ifad
t
n
a
z
ar
ra
ge
nd
şki
ter
geç
sav
yıld
leri
kav
le, Ö rgulay
gös
un
yeti
e ta
r
z
r
z
i
i
r
n
e
ü
tti.
u
l
n
b
z
ü
y
e
i
bir
vu
ep
rt
bir
rö
et
ler
.
ı
yat
i
b
esi,
r
i
ö
r
i
n
n
e
b
a
k
d
ı
t
i
m
s
ş
ş
l
iş
e bu
u
tığ
ve
sız
ai
eli
.M
edi
üş v
alış
ır. B
iç ç
şlar
leşm
ğım üç yüz
li,
dur
ç
n
d
k
a
u
ı
ö
a
e
l
m
b
p
d
ç
ay
nem
ko
re
ö
li
lam
m
ger
tutu lardan
e
e
son
l
n
v
p
n
m
e
,
e
i
a
l
a
il
y
y
iç
m
lik
ne
er,
uk
t eli
ek a
eği
ma
üşü
ekli
en ö evriml
çoc
sı
oku ım sür
evle
kird n gelec
dön
ün
a
e
d
D
ma
u
ç
m
a
r
.
ir
şü
ni
atm
ak
en
lan
nd
t
d
r
e
ü
d
i
n
r
l
a
doğ
a
m
r
i
i
n
r
ı
y
e
a
m
b
ö
ri
d
nde
an
n
lel
on
ük o
dev
ak t
zeri
uğu
ü
k ai
asy
r
e bu
z
c
ü
ğ
r
ü
büy
r
ı
a
nun
i
o
l
e
y
ü
s
ö
eç
eo
Bü
nd
ğin
jen
uru
ran
’a g
d
e
n
ü
v
r
F
r
i
z
c
n
v
e
ddi
i
t
e
ü
b
a
ö
a
ir
ni
res
a ci
gel
eb
reç
tas
b
Özt
e
v
d
ğ
ü
ı
k
n
i
y
e
s
ı
n
ı
e
k
c
,
l
ı
v
e
u
m
lı
s
lma puşlar
lar
atan yurttaş
ara
kon
in p
as a
e ke
kırı
ası
in, v
arzu erin
mir
n et
esin
ko
için
ir
ı
n
m
c
u
l
b
i
k
e
n
n
n
n
ı
u
ğ
k
ü
z
a
l
u
as
,ö
ur
zt
ül
nli
ini
im
büy
am
iyon
ile,
rim
luşt adır. Ö
eci
işki
evr
ceğ
s
t
r
v
o
m
e
d
k
e
e
l
ü
n
e
i
e
y
s
j
d
m
.D
kt
ab
tırla
pro
rim
izin
öne
nin
eyin lunma
rdır
aya
kur
i, ha
Dev
pim
işki
er d
ılm
düz
tala
.
n
e
u
r
i
h
r
ı
k
e
h
i
b
s
vlet
,
k
o
g
,
Yet
r
e
d
r
.
a
r
n
a
o
e
r
m
l
l
e
m
d
-de
i
i
i
l
k
k
s
e
n
d
ş
n
n
i
i
u
nl
i
u
e
a
u
l
l
m
c
t
y
n
e
o
lm
ad
uğ
,u
işki
ek
ale
bili
er ş
, or
old
iyi
en ç i olage
olü
Yet
ilm
par
h
r
e
k
.
d
k
d
,
ş
r
z
k
i
e
u
m
n
i
l
l
u
f
r
isi
ş
k
yü
kt
şt
tir
ni
rle
rile
bu
ida
ilişk
ocu
n ke
etiş
ula
lmu
ç
ktö
t
d
e
ndi
r
y
o
a
a
i
e
l
d
u
.
i
l
i
i
a
k
r
e
t
t
ı
e
d
m
es
en
le k
iye
da i
göz
ktad ,
rind
ir n
biçi
de y
ite i
ani
zihn i, aslın
ı
üze
ıma
e
r
en b e otor
den
in
ş
k
i
a
d
ir. Y
d
l
a
s
u
n
d
t
e
i
k
n
r
c
s
i
ı
v
k
u
e
s
min
ye
o
ş
n
n
ı
i
c
ç
uy
ço
t ili
adı
leri
biçi
ğ
lılığ
p
lu h
s
a
e
i
n
u
ğ
l
a
ç
i
k
a
i
k
t
r
a
t
d
k
a
i
iş
n
ul
le
bo
seç
uha
al b
ası
am
syo
at il
e
kur
ar i
iyas
k ar
lam ardiza
ın m imind
ı ita
rall
zat
u
r
,
s
z
m
c
a
u
a
n
i
uğu
ı
l
i
o
k
r
da s
l
b
n
ç
ler
in
urd
ka
ın
eği
and
e on
n
n
k
r ta
u
t
n
i
c
e
e
ı
a
s
c
r
e
r
l
n
,
b
o
t
le
y
ö
ı
rm
tm
tek
kalı
leri
ile ç
irey
ğre
evle ardan
eşti
dım
kin
s-d
l
tipl
m b e sahip
ir a
za ö
ş
ı
k
i
k
u
b
t
l
e
u
n
e
m
t
n
p
Ulu
e
t
i
y
şı
oc
ri
ı, to
tori
itik
kar
esin
retm reti
ak ç öznele
pol
nım yucu o
ilm
ada
, öğ
y
a
anc
n
d
ı
t
ı
t
a
s
u
r
e
k
hi,
g
a
ğ
a
no
lu
aşı
l ko
tari
lm
ifre
ası
k
ukl
ı
u
a
ş
b
r
n
u
d
r
ı
m
e
l
B
ı
l
l
c
t
ı
u
e
o
y
o
u
r.
k
ın
nd
laş
ind
kur
yüz
ıkış
den
ir. Ç
leri
uştu ndart
19.
içim
üm
ya ç
ded
işki
erin
a
b
l
olm
d
a
u
t
z
i
n
t
t
i
s
ü
n
.
r
ü
t
a
ır
şg
so
ar
lun
dak
ak o
hiye
da
ukl
ktad
da e
zyıl
oku
ma
olar rı’ya sa
ası
ma
ıyla
çoc
e
asın . 18. yü
n
m
n
a
n
r
l
a
a
n
z
a
n
y
y
n
ıy
ö
ılı
dır
aile
ğer
e Ta
bir
a da amid’i
yan
ci k
k
e di
akta da bir
usu
ren
na v ıkı bağ
h
l
ğ
n
a
m
m
ara
t
ü
r
ö
o
l
l
k
çı
su
şs
ştü
rer
özk
Abd
’sın
ar o
u
i
ü
s
.
a
d
b
I
n
m
r
e
I
p
l
n
a
u
u
ör
dö
üm
i,
dan
sini
kad
Avr
kur
’a g
len
leri
hük linmes
üye
eye
tan
kin
örü
akım babar
c
i
z
ş
g
b
e
i
n
b
t
Ö
i
k
h
a
r
ye
ve
Bu
n
t ed
dir.
un
li bi
ası
mu
stah
ispa
ekte
vur
plu
fkat or olm
mü
ü
m
e
o
ı
t
n
ş
e
s
t
sav
l
e
a
ü
a
ş
iy
y
t
i
t
n
i
ı
e
ş
l
s
m
i
d
ı
l
e
ik
Me aları
ec
at
, rü
olit
tutu yiz.
m
eşm
sür
anl
çin
nel
rn p
AraştırMerkezi
e
nda
mi
z
t
e
ı
e
k
t
ö
d
l
e
n
a
n
mo
dö
ede
setm
luğu letin
şah
ine
bah
cuk
v
MAM
e
o
n
m
ç
d
mü
e
e
d
se
rn
dön
eler
de i
ode
mid
özn
elin den m
a
z
h
l
ö
n
38
dü
kiye
zeri
. Ab
Tür
nü
ı, II
u
s
n
a
u
m
ve b
llaş
msa
u
r
ku
uk
çoc
r
rla,
a
likle
l
ı
az
alel
y
r
a
n
la
ep
e
uru
riyl
kin
irle
luşt
öte
b
o
,
r
e
i
e
ib
nd
nd
let,
kler eselesi
leri
ler
dev
etti
a
k ev
r
t
etin
l
m
t
ü
a
a
m
k
h
n
h
ı
ü
a
l
e
a
d
v
k
ın
ur.
und nusun
Tür
iyat
vur
sud
o
deb ktedir.
v
u
k
e
a
n
ı
ı
s
ta
ko
yış
gıs
me
ru,
söz
t
vra
tan
k al
içer
nsu
ler
, va
klu
itaa
r ka
u
i
k
,
a
i
u
a
ı
l
t
r
c
c
r
d
ş
ı
dak
gü
pı
ço
ze
kti
bak
çar
el fi
atın ist
bu
ve i
ben
ikte
y
i
l
n
i
t
m
k
r
k
e
i
e
b
e
ü
r
s
e
b
T
ır
in
büy
ilita
kla
siya
t
k ed
em
dır.
and
ıma
mlı
nda
ana
ocu
sult
in m e
dön
ı
ş
a
k
ç
ç
l
s
i
a
k
i
l
,
t
a
k
n
ı
e
a
o
r
r
b
d
a
ar
rini
ztan iyaset
da a ne ola
de k
kalı
em
kad
r ve
izle
ır. Ö
em
dan
at h
aba
9’a
ns
eğe
r.
öz
d
h
i
n
d
a
4
b
d
ı
r
t
n
e
e
9
ş
d
i
a
t
i
n
r
l
e
1
u
f
ım
s
e
er
ri
a
ek
etm
oğr
mü
ger
ran
bak
ask
oto
ınd
ger
em
sal
nat
refe unun d amış,
vam
lam
,
esi
a
h
a
t
e
ğ
e
y
k
s
t
m
i
a
d
i
l
l
s
k
b
i
m
o
a
rd
edi
itar
em
birl
unc
rlan lişkiler
r, o
ır. K
mil
bir
an h
i
boy
sını
akla nden
bad
nsla
l
i
a
nel
e
a
s
rist
a
m
l
r
e
b
l
i
s
e
sult
i
e
g
o
i
f
r
ir
ı
s
i
m
m
ı
e
s
ilita kçesi,
b
ş
e
r
b
u
n
l
a
l
e
r
y
n
l
i
a
m
p
a
e
b
lm
ı
e
rn
in
to
dah
ger
ler
r;
ger
alıb
onu
esk
ode
rin
mü
etre
ildi
in k
ar k
km
ülle
ye k
inin
m
r
n
s
d
e
b
i
a
ü
e
değ
a
a
b
r
s
k
i
i
T
k
k
e
a
m
s
a
k
t
n
p
r
r
u
ş
e
n
ö
e
B
t ili
işle
cak
ı ola Gökalp
tülm ilahlı
st m uştur.
ura
İtaa
i
lere
glar
ürü
nü
a
o
n
y
e
l
m
y
i
old
l
i
e
es
t
n ik
o
.
e
d
o
e
l
Z
d
r
m
ide
mu
ler
’ind
sı i
im
ul,
ıştı
t
l
u
n
a
onu
n
k
i
ı
e
m
r
i
m
b
r
a
ğ
y
e
u
ş
i
e
d
d
ça
sla
ön
iğin
lıla
hur
inin
Yur
Bu
un
ran
ud
tçil
fark
çiliğ
cuk
dun m Cum ğildir.
min
r, b
t
liye
refe
r
o
l
e
E
e
i
l
o
ç
y
t
e
li
m
a
de
ne
un
km
i de
ak
mil
hm
i isi
sıyl
Tür
bun ken dö udretl
hem
Me
gib
olar
ürk
layı
i
n
a
n
o
T
e
ı
r
r
k
e
:
m
e
d
D
r
u
i
k
n
ı
iç
ka
ır.
kç
ve d
bili
zira tler ço
ktad tim b
ak
em
nin
liği
r
a
uf A
lard
i
i
h
l
a
s
ş
ğ
e
l
ı
ist
i
m
e
k
u
a
l
v
r
r
i
ıo
re
un
a
kuv
ve Y amand zı yazm lliyetç
ilita
de
en ü ası ge
şlar
bul
m
d
a
i
m
i
t
i
urm
ı
e
a
n
b
z
n
i
ı
iç
ön
ey
km
yap
i ye
ebe
en k kız
anm
d
r
d
k
l
i
s
k
z
ayn
ı
l
a
ü
n
o
u
ş
i
n
ü
T
i
r
m
a
d
,
rm
uğ
k,
ma
gile
öne
elim
cuk
rke
nün
i ku erarşik
Çoc
o za
der
e ço ldukça ır. Sözg “Türk
ın-e ımlar
r
ültü enetim
y
i
v
i
d
k
b
h
a
r
n
ı
ş
o
n
d
n
rd
lide
de k
nan
kad
rini
akla ıkları
sal
in’i
nde lmışla
aya
yet
nem tlikçi y
um
inle
fett
d
imi
i
ı
l
t
lıl
ö
ş
y
r
r
i
a
p
e
ı
e
l
d
u
r
r
d
to
h
ge
fa k
su
sla
eşi
lı m
ı
m
er S
lan
u
ı
n
k
s
u
ı
ı
s
a
n
m
a
l
slar
s
m
r
C
a
u
ar
kta
r ar
zko
baş
nÖ
ran
efe
en
i
k
r
o
ö
e
a
l
k
”
k
f
kon
i
u
r
k
S
n
e
l
a
ı
e
e
r
-f
es
oc
ır. E
ası.
irve
ya ç
gin
rist
mg
ek ç
irilm
çab
dad n bir z
orta
zen
ka i
ilita
erk
tişt
m
ş
,
ı
i
e
a
l
m
i
ş
k
Y
t
b
ç
u
a
i
n
ıl
k
ola
çoc
sı d
-ke
e
ejim tir.
alar
Nas hâlâ d
irço
aba
ni r
in v
öylü
iş
ç
üb
e
rılm
ı
k
ı
k
y
e
tir.
m
k
l
lirg
n
ş
a
m
a
i
i
e
l
m
ü
d
u
d
r
k
b
i
i
m
Ç
kıs
b
i
lu
şt
i,
nn
til
ar
ag
ir.
cuk
em
rite
likle en işle
kad
lun
o
i
o
k
kted
r
o
t
s
ç
e
y
a
e
o
l
dön
e
loji
m
a
en
nd
nd
ns
etm
il et
m d istemo
era
e’si
rind
zeri
f
s
u
y
e
i
ü
t
i
e
z
s
r
ı
k
u
teşk
s
r
t
te
ep
tı ü
rist
şka
r Tü
şma ştırma
iler
air
lan
r
ilita
nla
0’le
r ba ğına d
lişk
a
i
i
M
bağ
u
2
l
ı
b
tavı m
g
9
a
l
i
p
1
ı
ml
tı,
. Bu
azl
28
ir, o sini ya
sınd
e
a
va
r
9
a
ı
d
y
e
n
m
l
r
1
i
d
i
ö
a
ed
ni
eb
eğ
ası
ana
oji
a
d
d
l
l
d
y
e
ü
m
o
u
l
,
n
ç
e
g
ı
k
uk
öl
yer
id
at
ala
kte
sor
ocu
bir
yar
yer
Çoc
me
bir
ndi
i
Ç
t
,
l
e
e
n
.
ş
e
i
e
i
d
r
k
t
m
i
z
e
e
ri
n
şm
zem
k ar
e en
kted rın ön
et’i
oto
üzd
geli
er v
üm
kte
lme
utlu
a
uriy
i
l
k
ş
e
l
n
h
r
s
r
n
o
g
ü
i
e
a
a
k
g
her
k
b
,
p
nl
Cum ni ile
den tim ya
ekle , hâkim ’dır ve
tme
e
e
e
m
r
v
t
e
m
a
e
ğ
e
e
d
r
n
b
ö
a
serü
dön
Bu
tme
min
i Ba
da ü
md
ğre
dir.
nın
öne
Gaz
rası
nla
ır.
ö
r
a
d
a
n
l
a
e
l
i
t
o
a
z
d
s
a d
en
un
idd
in
m
tiye
l
c
yatı
m
n
ı
u
i
t
m
o
r
a
n
e
b
s
r
a
eş
ıyl
iviz
ede
ı öğ
an y
I. M
ayıs . Pozit
am
el
dol
kısm lukla I
z
r
,
r
e
m
r
i
l
a
iyet
b
te
tir
şla
ay
un
Meden aları
t’in
hip
am
lmı
l
e
çoğ
a
a
y
,
n
s
m
i
i
ır
e
a
t
d
ur
Araş Merkezi
lere
erin
i
arm
mh
iml
ce h a, resm
ğilim ile Cu
t
e
n
a
i
eğit
t
r
d
s
i
d
le
eri
MAM 39
üfre
itiv
ışın
ndi
sipl
poz
i ke
iz m
na d
ren
n
s
i
m
i
p
i
r
t
l
e
s
e
eğ
aç i
lkel
gen
ilec
jik i
Birk
yeb
o
.
i
l
r
d
ı
o
i
d
er
ide
şlar
tinl
şmı
me
n
çalı
i
jin
olo
ide
efe
Fels
:
uru
v
v
Tasa ya da
n
e
Evr Bilmek rmak
i
u
din reni K
n
e
K
ıçak
Ev
B
n
a
Ayh
a
üny
,
a, d
m
reti
r
ı
y
a
ga
nd
a
a
l
klar
a
dırm e çocu
arit
n
h
a
i
l
d
’y
yon
min
arın
kiye
ozis
ukl
öne
Tür
c
p
d
ımı
o
e
t
ç
yaz
nıf
rind huriye
ı
n
e
i
s
r
z
ü
ler
le
ta
aye
aye
Cum mli, or
k
k
i
i
k
n
h
h
e
u
in
zgin
13
n ço
erk
ğiti
tan
n
l Se
zi’n
at 20
ir. B
ü
b
t
nda
nla
ik e
d
u
ı
l
e
Ş
a
sini
e
e
rke
B
d
t
9
i
n
e
a
n
:
k
n
u
e
s
i
e
ö
seri
m
M
n
r
k
r
y
i
ı
ı
e
m
a
u
d
t
l
r
r
n
ğ
t
e
n
l
m
’tı.
u
r
la
ala
ste
aha
Değer
ıçak ni
ıtım eni old ocukla
top
ırm
i gö
t
B
n
sey
r
n
ş
a
i
e
n
t
l
a
a
Ç
i
ki
ed
Ar
end
n ye
ı
rler
Ayh
dir.
hta
rm
yet
ile k
çıka
zgâ
k ye
Dr.
asın
eler
eni
ada
n
e
.
e
y
k
d
f
m
a
c
T
a
l
e
o
e
e
d
i
k
r
ek
o
il
n
ğ
M
'n
,
ı hi
gid
etti
ğu P
eler
Bilm
ları
’nin
eler
u
n
p
dığ
i
n
e
i
l
d
ı
n
ı
e
t
n
y
y
t
i
d
i
r
o
a
k
d
num
k
rd
la
te
ca
Tür
ayı
Ken
erle
âh Y
ir su
niş
eyi
a an
t
:
y
g
r
e
b
a
r
i
u
l
m
a
g
r
r
e
l
b
a
r
a
u
d
ö
le
ılı
ir;
Şu
us
nın
u
kın
an D asavv
ar g
Bat
etir
ittik
am
in
şma duğun
T
hak
anl
ak’t
ir k
ç
u
ç
ile g
i
da g
k
n
ı
’
b
m
n
d
ı
e
t
a
l
n
B
l
t
o
r
r
i
i
a
o
r
k
v
a
m
n
t
i
e
t
r
Ba
E
p
z
a
t
r
u
ı
s
da
d
Ö
le
rsa
ka
itab vreni K
dip
dik
ler.
aşın ğu
a
kkın
ir fı
kse
k
e
r
b
a
n
b
e
ü
ı
e
h
y
r
d
iste
n
ı
in
e
o
rı
la
ı
r,
fad
aE
k iç
itab
nla
sur
svir
ayn
zele larını i
n “D
ya d
k. K
şme ğı soru
i un
eni
ma
i
mü
ri ta
e
k
d
c
l
d
unu
A
h
ı
d
z
n
e
.
ğ
e
d
la
şü
yü
ldı
inl
ri
du
dır
nş
ma
l
u
ı
ü
a
r
e
d
e
r
l
z
o
l
n
e
d
ıl
e
r
a
i
k
ı
y
l
ı
l
d
i
a
o
isi
en
,e
ac
itt
nas
ias
atı
kü
ı, m
r, g
ini
rnit
nm
idd
end
anl
ıçak
r
n
n
a
e
a
k
l
”
e
l
e
B
a
ü
d
r
l
l
k
n
i
ç
ı
a
d
tu
r
eze
nm
cu
mo
ten
Ayd
erk
yok
ken
erle
ykü
lar
elir
et’i
e
n ço
k
h
m
n
ö
y
n
b
v
e
i
e
ı
i
ı
r
r
r
u
r
ç
d
b
i
u
la
lar
ire
te
da
el’in ında ta
mh
erin
oru
lum
alı b seyaha
asın
Heg
, Cu
ar
ilgil
top
bi s
m
l
ş
i
ş
ı
day
n
g
u
ş
a
m
u
ı
ı
l
e
u
m
lu
lar
n
and
inşa
ın o
ın v
atı d unduğ
top
oku
eni
san
zam
e
i. B
itab
ven
asın
s
ülk
d
k
dan
ü
e in
e
e
r
,
m
y
g
l
i
fad
d
v
r
k
i
e
z
r
le
ştı
m
ir.
nb
söy
ığı
ıça
rö
nu
a
i
e
d
e
d
r
B
l
u
ş
e
b
yer
a
a
t
e
ğ
e
l
n
k
v
u
te
yla
kça
kli
gu
rnl
old
i dü
rme
elir
adı
kli
üre
yısı
kur
e
k
r
ode
i
s
b
t
e
a
v
l
r
s
a
ı
yed
m
ü
a
o
s
ar
ş,
ik
el
ün
i gö
.D
e sü
ar.
ığın
kad
mu
şırl
ald
ltür
e is
isin
tem niyetin
rlar
e
ı
a
ü
d
d
l
n
n
d
ı
kur
k
ı
n
n
ı
n
e
rş
ri
ın
ar
ile
zih
rını
rak
ukl
da k gittikle
a ka
kab
ti.
bile
gıla
n
me
ası
larl
çoc
r
a
e
e et
b
e
a
k
a
n
d
a
y
y
d
a
a
’
m
n
s
ç
a
n
r
i
ı
z
f
u
r
n
i
ö
e
n
.
i
e
ğ
e
g
ü
dığ
so
dir
lın
üz
an
Do
etm
ğün
ten
aşla
lar
şler
ı ak
lar
k al
ü
i
k
b
c
k
i
e
d
m
t
a
k
u
r
m
n
t
r
a
e
tu
e
m
Çoc
di
u gö
rgil
lan
atar
’yi ö
u tu
ken
n
ğun
anl
dın
e se
r, b
n
i
a
kiye
y
i
u
d
e
r
e
r
l
d
a
i
d
’
e
d
m
l
e
ü
l
ı
i
o
T
g
le
ne
min smanl
kay
sız
abi
ate
i dö
i hi
aliz
hak
rilir
in k
an
yah
ces
e
d
ant
e, O
Yan
’
n
m
s
y
s
ı
ndi
i
e
l
ö
r
e
,
e
n
n
o
l
n
n
,
n
r
m
a
i
ö
i
a
d
d
ru
er
ğe
zta
ısır
sm
Yun de bu
ken
lkel
,M
r. Ö
e de
aO
ç du
t
ı
l
ü
r
n
r
n
d
i
ö
i
ı
n
n
a
g
ri
H
ler.
sr
ilg
a
lar
lka
ese
En
tad
rına olarak
nce
da ı
ma
i
k
a
r
l
ş Ba
l
i
a
o
o
r
l
u
n
n
a
ış
le
i
ra
m
lu
le
iyet
lam
zam unluk
n ik
n, o
kop
ba
ite i
rgu
ları
den
sini
ğ
r
u
k
e
e
esa
o
o
n
j
v
i
u
t
y
h
o
m
ı
n
r
O
s
i
e
e
e
.
p
a
v
t
b
çoc
i
d
r
i
i
e
r
tt
ri
uru
r gi
oto
irm
nm
rla
avv
de e
etle
me
u
a
s
a
y
l
i
ü
f
a
b
i
k
t
S
n
ı
kala imlend
ı
e
l
n
de
var
ığın
vre
de v
aki
me
biç
ir e
kişi
laşt
erin
ınd
Bu
et
b
u
bu
l
a
ş
iy
i
“
ı
n
d
a
k
e
k
d
d
a
n
Me aları
ra
iliş
acın
my
arın
m
türü
aat
kata
am
unl
uru
era
AraştırMerkezi
nı
t
k
n it
ı
B
i
i
l
a
.
ğ
l
ı
ğ
l
e
u
d
d
re
tti
kur
iler
tma
eşti
me
e tu
ilişk nin, el
ssü
MAM
r
e
z
e
c
u
z
ü
te
je
m
tiği
pro
uğu
i.
t et
ise
urd
e
a
r
k
itird
a
d
lar
40
ub
a iş
n
d
m
ı
u
s
n
m
kı
unu
unu
luğ
ak s
r
çok
a
ay
gul
vur
r
ı bi
anl
m
t
a
kk
nı
i ço
nsa
sı, i
linc
i
a
b
nın
atm
lik
insa
yar
ndi
i
a
e
d
n
k
e
a
e
ya
evr
gör
onr
orta
ının ıktan s
e
ak’a
r
nda
t
ç
n
k
ı
B
ucu
irli
att
. Ta
n
r
b
r
ı
o
a
e
s
d
y
ı
yl
e
n
yap
nci
eni
sı v
tur.
bili
ilm
yok
tma
e
b
l
a
i
r
o
m
in
ya
ry
mız
bil
end
a bi
ini
ma
ak,
K
ş
k
d
ç
.
ş
u
ı
n
r
a
ı
n
B
b
ke
r ko
e
ran
ktad aktan
uzu
çin
ma
i he
u so larak
k
k
m
ı
um
n
a
r
ni i
ç
.
i
u
d
m
u
r
s
ı
o
k
n
u
m
ı
u
n
i
s
n
r
e
o
la
o
kk
am
en
kul
?” s
ki k
en r
miz
evr
avr
z ha
ını
evr
dür
nde irleme
imi
in k
rine
r
n
m
e
i
e
k
d
r
a
ü
ş
y
b
n
i
v
r
k
ı
v
a
il
el
Ke
üm
kü e
ram
” ka
and
zı b
una
net
ıl m
kav
apl
Çün
ımı
deli
vur
a
k
.
k
a
o
v
r
ru
r
h
r
ı
nas
a
a
a
a
d
f
ı
d
as
alm
am
vvu
akta
ine
ığın
den
en t
asa
del
lam
n
d
t
n
o
m
k
i
a
l
h
ı
r
l
n
i
evr
a
ç
z
le
re
aş
em
ia
ğer
ir.
ı ev
inin
ind
n
ya b
ren
ya
e di
dığ
ted
eni
çin
rim
eris
ma
r
v
“ev
k
i
e
ç
a
n
e
i
orta
i
t
v
a
evr
s
l
”
e
n
m
,
l
e
e
m
ı
e
l
d
i
a
k
u
i
ğ
m
e
e
il
en
ölü
rlı
din
ger
Zam vur etm bunu k
şab
tta
kök
bilm ının va
ken
u
a
r
l
i
“
i
h
v
e
o
n
b
i
a
n
v
r
ğ
n
di
nın
nu
“tas
nda
tan
dır.
i
uru
ekti
Ken
ları
uğu
insa
ine
ger
avv
iğin
akta
,
s
d
ı
s
m
i
i
r
d
s
a
l
a
ğ
m
d
u
t
i
a
r
e
n
ll
g
ot
m
av
Bu
ken
me
e su
.
ma
aşa
n
aha
el k
rtti.
zu
enc
etti
nla
ine
kem nasıl y
nd
em
s
v
a
ğ
t
ü
u
h
ü
mu
e
beli
r
e
n
a
g
u
d
m
i
o
n
b
r
s
ğ
e
n
a
i
n
v
u
r
e
n
i
u
d
,
rb
ef
rın
ığı
de
er b
run
k ol
lük
dai
ma
fels
mla
ğin
çıkt
diğ
arlı
ülü
ıkla
ına
nla
üstu reklili
e
v
ç
r
s
ç
t
l
a
i
d
r
a
t
a
k
i
i
ö
r
i
”
l
ir
ek
it
yi
ini
irl
ge
ub
bil
son
çeş
a da udiyet
lme
la b
onl
nin
bilm tti.
i
r
n
n
s
e
i
i
i
ı
b
a
i
s
l
n
n
i
ra
rk
vc
di
in
ruh
lir
bilm
lme
Bun
me
son
had
yin
end
i be
çıka
i
i bi
e
n
z
k
g
e
a
i
l
r
m
n
u
i
i
v
k
y
i
b
b
lü
a
k
d
im
akla
uh
orta
olar
lma
nkü su olm
Ken
ız. Ö u ise r
rdiğ lmenin
i
r
o
k
ü
t
ı
l
son
a
ş
i
l
Ç
ü
i
l
bi
ün
eç
nu
lam
yo
er.
ak,
atır
i
g
g
lçüt
o
ç
n
h
n
n
r
ö
k
e
a
k
ı
i
i
,
Bıç
z
g
n
b
iğ
ra
ci
.
lık
ma
ü sö
ora
kin
ürü
ktir
şled
kten
aklı
yap
ve i
me
zlüğ
ece
an t
sıl i
na y
nim
l
t
ahl
ı
s
a
ü
u
h
r
e
e
i
s
n
n
n
a
g
l
İ
z
l
u
u
,
in
n
lüm
ur.
am
onu
duğ
kab
ıçak
e
ede
ecin
anl
da ö sonlud anın s
li ol
nB
yin
i
nn
m
sür
ı
a
,
n
m
a
y
n
e
l
n
y
h
e
ı
i
la
r
n
an
ma
ürü
di z
Bilm nde ön
rgu
efe
i dü
rula
lan
te t
.
ken
u
Fels
u vu den so
Yan
dın
rlik
isi
e
:
n
i
.
idir
n
r
y
r
v
r
b
u
ı
o
u
A
u
te
uğ
uğ
rak
ve
ün
içim
akt
ud
d
d
r
l
a
ş
l
c
b
r
e
ü
i
k
a
o
l
t
e
u
r
g
a
i
r.
r
b
şt
arı
bu
He
ünc
adı
n
olu
an b
şıyo
ine
apl
düş
için
eni
ard
tınd
ihn
cu
çalı
l
cev
l
k
n
gın
z
m
l
i
n
a
a
n
l
ı
ü
i
i
ğ
ç
t
u
s
u
a
y y
Bı
un
üs
or
na
on
end
s
u
n
ni b
lece
S
i
n
k
i
b
u
.
u
e
d
b
r
b
n
e
n
e
iş
uğ
ni
ekti
ları
ver
ini
efed stü bir
e ke
old
eçm
kişi
tarz
gör
fels
bilm i kend
den
iş g
ı
e
a
n
u
’
c
nü
c
i
m
r
k
a
a
l
n
m
ü
an
m
ge
ağ
ıça
üze
plu
lan
er
düş
ek y
e ol
i. B
n
f
r
ı to
ı
d
m
e
e
diğ
l
e
d
s
ğ
i
l
m
la
ları
Ay
fel
Di
ıb
se,
l
n
söy
r
e
n
e
l
a
e
a
k
run
ğ
s
i
ü
m
l
o
E
n
l
c
s
i
.
m
e
n
r
e
ği
Öz
üke
üçü
inin
ak,
n is
etti
üştü
Bıç
efes
lola
ve m in hall
gör
s
s
n
l
r
e
i
a
e
e
s
r
f
b
y
ve
h
en
r.
a gö
nce
i
tari
lsef
ekti
üşü
din
ak d
izi
eyi
r fe
r
d
n
dir?
a
a
lik
e
m
l
m
bilm
l
i
l
k
i
ilge
nd
ekte
ak
lum
iri o
e
b
r
ni b
p
b
m
k
a
.
i
a
t
l
ı
o
k
d
t
le
a
an
io
nd
ad
ına
hal
Ken
olar vurgul
smı
rınd nin kiş
dığ
n
asıl
nla
yaz
n kı
um
n
i
n
e
l
i
u
ları
o
e
n
r
p
y
s
i
m
l
so
rlık
in
em
diğ
r şe
a to
a
l
n
n
i bi
e
i
g
d
e
e
n
r
y
h
i
n
g
d
ı
u
d
Ese
bir
ski
yan
a da
iğim lumun
ken
k, e
rine
nin
sett
mın
a
p
e
e
h
ç
a
a
o
z
ı
l
l
a
t
m
ü
n
ıy
ve
nB
bil
en b
iz a
ayıs
ine
leri
em
imd
dol
u
değ
ttik
e
e
v
m
r
bilm a kend
ğ
u
iyet
lu
ze
top
Meden aları
ğun
na ö
imi
nd
ı
e
a
u
c
l
v
b
d
s
n
m
l
i
i
ır
t
A
il
n
io
un
Araş Merkezi
leri
lik b ğunu
kler
lum
tem
ndi
edi
s
l
top
u
e
i
k
d
s
k
l
o
er
m
a yü
MAM 41
mız
değ
bizi
ban
ları
un
rın
k
a
m
l
a
lu
m
an
top
uru
day
an k nemli
y
ı
ş
ta
nö
in e
ilişk
.
ledi
söy
llah
bdu
A
,
k
evfi
ha T den
k
a
B
lara
ve
zm
ür o
rını
arşi
n
a
n
l
ü
a
k
u
üş
ın
st d
rlar
t old
m,
arşi
aza
rşis
n
y
a
a
rtti.
rşiz
i
n
i
a
l
b
a
a
i
e
n
d
g
b
A
det
alar
rını
lan
917
Cev dar ols
akla
de o sini, 1
c
n
n
a
i
i
r
l
y
i
e
a
a
liğ
hab lanam
i etk yavaş
et h
ilge
in
dek
kab
eliğ
m
e
n
en b
ı
i
r
g
k
l
r
n
vaş
i
r
e
i ise
ta
il
, ya
erle
r. B
ulu
i
r
m
y
r.
e
iniş
b
e
n
z
i
i
i
d
l
e
l
b
t
e
d
m
i
a
a
n
s
ledi
i
ş
r
ü
y
e
çe
be
os
öz
kv
lgiy
bah
nes
ç
S
i
n
e
â
l
h
ı
l
n
n
a
i
a
n
h
e
e
i
s
y
d
ya
,a
im
arın
ir.
arih ındaki
dir.
ğün
ıtın
dün t Devr
unl
ğild
r. T
rdü
tan
ş
likli
e
sor
a
ı
ö
e
a
e
l
d
ğ
c
ş
v
g
y
ı
u
levi
t
sa
i
uş
ba
ön
Sov
sini
bun
an a
ırak
k ol
eler
a iç
eye
öre
b
e
ç
o
y
m
g
etki
d
y
e
k
a
m
n
a
r
s
e
’
ir
r
,
in
nd
i
r,
pa
yiti
i ge
rda
ıçak
u, b
lim
ktu
9 İs
disi
ve d
sı B
6-3
re b
elliğ kçe yo
dır
nsla ma eği
ken
a
r
3
z
a
ö
a
9
ö
k
g
m
v
1
a
se
n
el
re
s
âk
s al
an’
itli
nla
em
Esa
e ge
ahl
esa
çeş
oyd
in t
a ca
ur.
ır.
e is
S
r
n
a
lde
d
d
d
m
a
e
ı
e
r
f
u
z
s
e
a
ısac
rşi
ml
ara
Tem r. Felse lgelikl
olm
olu
sa,
en k
Ana
l
u
ç
d
i
ı
el
o
r
t
u
n
B
ğ
a
o
hi
em
r.
de
on
kuş
di:
ibi
tir.
tari
r. S
iki t
ekti
de d
ş
i
g
i
l
n
n
n
i
m
i
i
ı
r
r
r
m
i
öyle
i
n
r
e
m
a
s
ı
d
l
d
e
z
l
l
ı
b
t
i
i
i
m
b
b
ın
ta
rş
onr
rı
u
gös
eyle
nla
a ki
ana
çlar
ıştığ üz yıl s eyir
r
oğr
l
,
u
n
u
i
r
n
a
d
n
n
y
ç
i
o
o
s
s
s
n
da
so
ire
aya
en y sıl bir
nı
ten
rihi
ece
Soy
ve
sa b
ulm ye ned
sür
ları
ttik
a
ık ta
b
e
n
n
z
l
s
i
i
ıklık
u
olan
p
n
r
’
h
r
n
m
a
a
e
m
e
a
a
l
o
i
z
s
v
i
t
y
n
i
s
b
ğ
i
r
e
r
n
i
ş
h
i
e
c
r
n
le
d
rk
ode
tari
ak,
ki v
rını
ana
nüy
uya zm Tü
rme
Bıç
işte
sor
in m
’de
i
ı, ya
özlü
r yö
ndi
r
e
i
ş
s
z
m
e
e
ı
r
y
l
b
l
ç
r
i
r
i
a
e
k
e
n
ım
tü
bı
ver
se g
Tür
ni
değ
bir
cağ
(i) a
kita
e
(ii)
i, bu rektiği
için
aya
’ın
kkil
?
n
z
i
n
i
e
i
m
r.
ş
a
ğ
d
erin
a
i
i
l
em
aş
ge
bil
üte
ı ge
oyd
ekt
i üz
s
e
m
r
S
l
l
b
a
m
eti
a
i
i
e
l
e
?
r
g
eb
ruy
ıym ,
ma
seb
ledi jlardan rlendi
anm
o
k
a
r
z
mız
s
n
çöz
i
a
i
n
a
u
a
u
e
n
m
ğım ri
nda asını ş
me
orta ak değ
run
lan
rınd
adı
dışı
bi
röp
kul
ecik nce so prakla
r
am
m
”
n
n
l
g
a
ş
i
?
l
a
u
r
k
u
o
ö
n
rd
di
llı
em
ıb
ri
to
ula
0 yı
dan
i ne
bın
ese
k ko
iye
dön
sor
esi
ğer
ma
, 10
ere
eva
ürk
e
a
y
n
m
l
C
T
e
d
km
a
ş
“
.
l
u
i
i
:
a
d
y
ğ
n
t
c
ı
ı
t
y
b
at
ö
e
u
d
r
s
i
So
rd
ya
eli
san
ng
dır
Fak
arih
leri
lan
şı so dan in
şma iğini b
lir.
i
ı
i
e
r
n
t
c
a
b
h
r
o
lık t
l
k
a
i
n
s
a
ı
l
d
n
t
r
ü
r
ı
y
e
o
n
ş
s
ı
ı
ye
üz
Ta
efey
lgile
ı dü ış açıs
k aç
ık y
ede
fels
ile i aynakl
nce
lma
ak
klaş yelpaz
o
ü
a
b
y
ş
k
r
n
’a
ı
bi
Dü
insa
e’de sol bir
Bat
dan
list
rkiy
Soy
e
nta
i
ü
a
n
s
i
n
T
y
e
y
,
,
or
da
zm
ikm
ken
ılar
rksi
gec
hip
ayg
u
a
k
ara
Ma
b
s
t
s
’in
yaz
işe
ali
t
e
m
m
n
z
ç
i
m
a
rş
ge
ik
ory
zyıl
gec
Ana
ı ve
ya
. yü
Bu
.
9
r
alan nlaml
1
i
nlı’
kü
led
a
ma
n
e
s
e
s
ü
r
O
e
.Ç
gö
ki
rm
ldir
nda
k bi
mse ıl başı
e
uza
ilde
n
zy
şek
dö
ü
r
a
e
i
y
r
.
b
0
gö
n
yrıc
ve 2
an
ları
rı a
ıklı
h
a
l
n
u
e
l
ı
ş
r
a
n
e
a
d
v
y
b
Em
m
so
me
lif a
lı ol
rkan
13
şme esini
ecik
t Fu
uha bağım
i
at 20
nle
f
e
b
s
r
G
u
m
e
m
e
Ş
s
t
h
k
e a
16
a,
e
od
ze
: A
ıllı
vlet
lı m niyet m rak
dirme
h ga masınd
üzy
n
e
z
e
a
ı
Y
l
d
r
b
h
e
a
,
m
la
ş
de
Değ
leti
rşiz
an S n konu 00
aç o
me
dev
z ol
Ana
r ar
yla
2
a
i
’
u
e
d
a
b
n
d
y
’
m
p
o
u
in
u
ya
kiye
k iç
Avr
nuğ
di. S
aşla ye
iyet
Tür
nb
tma
an i
’
e ko
a
l
a
e
d
i
Meden aları
d
y
y
p
ı
i
a
b
So
a
ka
rk
m
kita
şıyl
lanm ve Tü
AraştırMerkezi
arış
n
dın
çıkı
a
rı B
o
y
s
n
a
n
a
i
z
u
in
ya
nın
uğ
min
rgis
old
nlı’
MAM
rşiz
rin
ma
a de
rihi
s
r
a
Ana
a
O
t
enle
,
K
r
i
m
i
n
b
ç
k
a
a
k
gö
yd
yıllı
86’d
. So
yan
42
k 19 eğindi
İtal
a
i
c
k
a
an
ed
ır’d
iğin
Mıs
e
d
geld
in
em
dön
şizm
r
a
e An cikme
d
’
e
Ge
kiy
Tür 0 Yıllık
dan
y
o
0
1
ış S
Bar
tere
rak
a
k
ir
er b
me
orit
t
o
nde
e
ü
r
v
g
abe
ist
de
i ve
ber
alin emini
t
e
l
S
i
tiris
ş
l
ı
–
r
e
b
u
l
l
a
ak
ah
pro
et e
t so
olar ır
ası
ag b r Sovy
k
Kür
r
i
m
l
P
n
v
i
o
e
ip o
ir ta
8’d
lü b ken, ir
sah
196
güç
r
tik b e
i
.
e
i
a
ş
i
y
d
d
l
r
n
il
ov
ge
geti
biri
solu utum
ve S
t
n ta
ter
i
upa
i
r
r
r
ol”a
n
e
s
’
v
o
A
rit
ki
ot
leli
s
o
nin
i
a
t
e
e
a
Z
d
“
o
d
,
n
m
n
iine
aşın
ant
ecik
solu du. Gü
aks
iye
yıl b
re g
r
n
z
k
ı
ö
o
r
ü
g
n
y
ü
a
u
T
’a
0. y
n
bul
üny
olan an
dan
r. 2
m’i
ları
ban
lu, d
d
Soy
ndi
a
k
ne
o
,
ı
e
t
n
rşiz
i
l
s
ı
d
r
r
a
s
e
ı
e
n
eni
a
n
le
ğ
i
y
v
y
i
r
e
a
A
f
k
e
ü
ı
a
l
e
80 v
r
r
m
r
n
.
r
n
e
d
Tü
in
gö
du
mı
n
de
ks
e 19
coğ
i
ç
r
ı
s
e
i
l
ı
d
o
l
e
n
k
m
ı
r
a
n
y
y
z
y
p
u
la
si
el
ci
ki
an,
yüz
arşi
vru
koş
leşi
kin
tem lif grup in Tür
oyd
rek
ın i
söy
e an
lu, A 980
r
y
S
n
,
n
a
d
i
o
e
r
ı
e
l
n
s
h
n
ç
a
b
n
i
z
i
e
m
,1
ini
mu
tara an bir
Kita
dek
üsli
n ya Türkiy ğişimi
zyıl
rec
ı ak
se
iye’
rim
. yü
.
nd
e
lirte
k
ı
ı
9
e sü
ğın
r
t
e
d
r
ra i
ı
1
i
ü
p
b
a
r
gay
m
n
d
T
ji,
ya
so
nd
diğ
ine
cul
ını
ğla
len
r
a
u
y
ğ
u
n
a
i
z
s
ı
i
g
r
s
ç
e
kolo
e
k
r
d
i
u
e
d
v
E
r
e
u
’
ı
k
l
g
n
.
v
i
i
0
u
i
y
tem
A
8
a
n
d
a
rg
es
da
un
ci
u
. 19
eçir
uğu
’lar
asın
t de
ikm ütyun’
rim
etti
n, b
mg
960
rşis
onr
gec
i
e
i old isi dev
S
1
s
n
a
ş
c
b
i
ları
n
n
k
n
ü
ğ
u
i
a
,
r
a
u
e
ı
ede
n
n
n
c
e
n
n
d
n
ir
ığı
i ko
a te
aku s Erme menic
ade
olu
b
Taş
f
d
b
s
d
i
B
i
i
a
,
i
n
l
d
r
g
n
r
cid
i bi
rası
iğin
red
afka is’te E
rını
ayım
erip
esk
son
gird
solu icdani
mla
n) y i gönd
da K
ar
e
e
a
ü
n
P
y
n
leri
d
i
i
u
ç
v
m
re
em
ürk
ve
ce a
iler
ü
t
son kyan’ın g’ı (ko
d
T
s
n
g
e
r
m
r
n
i
ü
e
iz
siz
k
ay
ev
n
gü
üş
be
ud
etki
eza
ene
min solun
aya
st d
ya g
l
c
i
e
Ata
n
a
l
e
f
’e b
,
m
u
e
ı
a
r
g
a
i
ış
n
sy
H
te
nd
ı. B
aym
zm
leri
reç
l-so
urtd r yüzü
lad
ri y
ü
y
o
u
m
olan ul ve İ
e
.
s
i
l
s
i
g
e
ş
t
e
,
r
le
u
et
sına
nc
an
ind
giri
nb
lüm ğunu v
ma
em
üşü
bu
oyd
lave
ö
n
i
İsta
n
d
S
a
n
a
e
ö
l
t
i
u
d
k
n
az
rşis
old
lal d e altın
iye
leri
i; la
n
pal
ana
0
ürk
ihti
söz
çek
c
ede
iğin
rin
r
T
a
n
e
d
z
,
e
l
i
r
198
e
d
g
l
ö
için
e
e
r
i
ı
t
işk
as
nc
ilg
bir
zar,
f bi
ğın
d
e
ü
i
ı
uğu di
e
gös
a
v
ş
n
t
l
ı
n
d
i
y
d
i
ü
l
z
a
a
n
e
d
n
ı
o
o
d
i
e
ğ
m
r
ı
a
n
cid
la
ap
ikm
zak
ley
kur
kald
n ye
r’in
şart
gec
nu
nda l
söy
lard
i
ı
u
a
i
k
k
ü
h
s
t
ı
a
n
g
l
m
a
a
k
i
ı
r
u
pr
öz
se
yıl
al T
sall
rdiğ
son
dur
rey
u to
ına
Yüz
Kem vlet
. Bi
n ve toplum , 1980
nb
i
,
i
â
fyas
t
t
t
u
k
a
e
e
e
r
a
u
ın
e
vl
e
im
ğun
coğ
Ya d in bun
rjuv nda
rlar
ind
da
, de
ifad
ldu
aza
ve “
r
ces
’sın
nu
k bu
dan
y
e
po
n
”
l
a
i
y
u
ü
ası
a
ö
z
y
n
r
h
ç
ğ
o
S
on
kü
rile
ldu
s
t An gibi sö
pan
i
a sa
t
n
s
e
u
ini
i
0
l
İ
ş
m
b
ç
8
v
a
ele
k
ldiğ
19
e”
lık
ğı i
çağ
De
ı
ş
e
ı
ü
anl
“
a
n
ş
e
g
ç
d
t
ı
r
l
l
e
r
l
a
’n
n
kü
O
ka
ne
iri i
ele
nu,
zgu
ttı.
bir
afka ar hali
zen
tab
şılık
ları
uğu
nK
a ku
msa rfleri e
z
n
d
ı
a
y
l
a
u
kar
n
n
,
y
o
r
a
a
ın
r
a
ı
o
l
i
e
u
ş
i
c
s
ş
s
b
ğ
a
ı
b
d
asın
di
ara
du
iğin ını ve
arın e
k
l
d
u
d
m
a
i
y
r
m
r
k
c
n
a
ı
o
k
te
lü
d
n
ol
ola
tan
rın
hal
gös
yke
yön
ir zu ise bu
y’ın ğini
tin,
cula ayatta
ers
nb
l
a
e
t
i
l
t
a
o
ı
v
n
,
s
A
d
i
i
n
z
tt
de
ın
an
ynı
eh
ısı
ler
ül e
Oğu
oyd
yin
fyas let alg
pi
in a
bey
b
i
S
a
n
e
e
a
r
T
m
r
ş
v
a
k
ı
ğ
e
e
de
ay
ya
ar
co
dev
na t bu dön diğini
am
, As
nB
nel
kiye
nın
rası
bul
,
leye
nsla nın ge
ile
n
n
y
Tür mayışı
a
k
o
a
r
t
ö
de
0s
yd
rı
nin
ee
efe
us
8
o
n
a
r
e
d
l
9
n
S
a
y
esin
i
ç
e
1
ş
.
u
’
t
a
c
ı
a
ğ
t
e
r
n
n
t
ya
s
m
u
a
e
ö
d
z
er
ya
r
m
ırla
n
980
ştur
ğ si
in s
i bi
uk Ö i üreti
hat
apa
ra 1
olu
diğ
vlet
e sa
. Uf
e
n
e
n
e
r
d
o
l
a
d
m
i
m
s
D
y
gu y
,
t
k
k
.
r
,
i
n
e
u
ı
e
ç
c
u
e
ş
z
ğ
v
t
u
de
ge
Do
Tar
dik
old
lığa
saa
bir
tim
tin
kar
öyle
mü
ğer
s
e
a
i
l
k
z
v
d
Üre
a
o
e
e
ç
haf
ak d
ına
ni d
mu
yeti
olar anmas
esi
i
iyet
d
m
u
k
Meden aları
azl
i.
eci
ne
evc
i
d
g
s
m
e
m
ır
pal
l
k
e
t
lı
te
in
Araş Merkezi
lişm
zyıl
bir
em
k ni
n ge aktüel
sist
n yü
lara
i
u
’
o
n
i
lu
zm
lâ
eb
MAM 43
bii
arşi
k so tu. Hâ
seb
e ta
t
, An en Tür
v
u
n
–
t
a
d
ık
nun
find
Soy
n ış
solu
ekti
ıda
p
ç
k
s
r
a
r
ü
ir
pe
lı b
an T
ark
dur
k
a
de f
lar
uo
sor
m
Bili
nde
i
r
e
l
ilim şımlar
B
la
am
Yaş sal Yak
Otu
n
p
i
y
a
üse
Hes
H
n
a
Has
gu
vur
üse
b
b
şe
tti.
r te
ia e
ü
d
h
d
i
u
ve
80
iğe
ğun
i 19
ycil
ldu
e
o
r
rec
i
ş
ü
i
b
s
ç
ası
,
e
en
sım
ag
d
dan
i
n
ğ
ğ
g
a
a
a
a
y
s
ne
ir s
bir
Reh
göz
gisi
an b
lan
Kara
013
mın
ı
der
2
o
r
a
t
n
u
t
t
yap
r
a
ı
islik
n
a
r
s
r
r
la
2M
ksi
Ka
: İlk
end
si o
n
r
e
,
lüm
ı
a
h
a
m
y
n
r
y
i
ü
i
da
e bö asına
n
rlend
ir M
om
v
k Ya
ki s
e
a
b
ğ
y
i
a
a
d
e
i
i
s
Soy
k
r
D
d
i
B
m
n
sk
la
vl
a So
u
tesi
nuş
tap
rası
öre
dı. E
zı
ersi
86’d dığı ki
, ko
ve b
son
mg
v
9
e al
i
u
i
l
t
u
t
1
li ba emel
e
n
e
n
i
O
a
r
n
l
g
k
Ü
u
ğ
l
i
u
n
a
i
i
ğ
i
ö
y
e
le
ın t
isin
ayım 1 oldu
lu’n
Bilg
olar
üse
etik
ünd
am
erg
H
roğ
lk y
ş
n
2
d
i
m
a
u
e
n
9
i
e
a
ü
g
a
a
v
.Y
d1
ant
Böl
Kar
Çam
and
Has
ji ve
ladı
unu ronşta
dir.
e’de
olo
anı
inin
zam
baş
y
y
k
c
i
duğ
i
r
ş
k
K
e
r
ekte
i
k
b
a
r
e
r
u
b
e
ı
r
r
m
b
ü
ü
i
k
d
y
e
ş
e
s
ı
l
g
r
T
e
n
l
a
n
i.
er
ve
atk
lekü
sini
rha
rçek işleml
eri
n,
ışılm söyled emli k
mo
biri
e he lem ge
ilgil
yda
ı
z
tart
v
ı
n
b
o
n
s
r
an
l
ı
n
ö
ı
i
S
ı
e
y
iş
n
b
l
n
ed
ard
dığ
tem
n sa
ıda
üre
kita
ye e
önü
ücr
anl
kar
a
s
y
l
ı
e
l
h
G
a
a
ç
c
e
u
i
s
eki
l
ya
ub
ok
fun
şün
ı ön
rim
ind
psa
ç
y
i
k
s
ü
n
n
a
i
a
b
ı
u
d
n
e
r
s
orta
i
v
ğ
T
e
d
tı
çe
e
ist
lan
re iç
er h
tire i
esin
ind
yap
rak
itar
hüc
evr
en o
rin
eris
, diğ ik, hüc zel ola
k an
mil
ç
l
d
e
ç
i
n
i
l
r
i
ri
t
i
e
g
e
e
s
l
t
r
k
i
i
r
m
a
Ö
e
e
ş
ç
r bi
c
ı
ğ
.
r
t
d
ra
ez
Hü
ı he
orm
tlar
ye’d
i re
bu
a
f
ana
ı
i
s
m
’
n
ş
n
k
n
n
ı
n
r
i
a
r
A
i
e
a
3
ü
r’
as
N
icd
biyo
ilgil
nci
aş K
an 2
ti. T
nD
olm
ilk v
ce
yle
lan
t Ze
Sav
k ol
çek
nsa
e
o
ü
n
İ
a
e
i
r
t
r
, bu
ı
i
.
s
c
l
d
a
e
m
u
r
l
e
tü
m
m
vre
ark
ikk
İzm
ıştı
bile
o
f
e
e
n
d
l
e
i
n
ç
ve V
l
m
r
y
n
a
e
i
ü
g
le
n
ını
n
çe
p,
lan
ola
gis
uğu
san
lam
üşü
layı
şlem
lgin
dak
der
n
i
i
rup
p
d
n
İ
o
i
g
i
ı
o
old
.
n
g
t
y
a
t
r
i
b
r
i
ar
is
A’y
ı ya
neğ
urla
luşu enlerin arında
ldi g
Am
itar
DN
der
,
ağın slere t
mil
p ci
an o
nin
u
n
’
a
civ
d
i
a
b
t
ki g
NA
i
ğ
i
ne
alm
ir k
tes
zom erinde
.000 olan D
u ve
i
b
o
5
u
r
n
2
d
e
Der
m
u
r
k
k
u
a
üz
uğ
kro
ara
om
pıd
ilk o
a as
lar
uld
çift
lı ol
gen
l ya
ınd
om
ını,
k
t
a
kur
z
ı
l
ğ
n
l
ı
a
o
ı
a
t
n
m
ş
ı
s
r
ri
m
.
ar
de
a at
” ad
kro
r. İn
n ka eotidle
irtti
iye’
ift s
imz
ede
bir
tidi
l
ürk
r. Ç
rizm ini bel
e
k
o
k
e
T
u
e
e
d
t
ü
d
l
e
i
e
n
k
il
in,
ifa
lec
lild
kler
“M
tiva
edi
e nü tur. Bu n aden
h
tah
d
edi
i
t
e
l
r
s
a
n
n
n
ü
ş
k
e
t
o
e
ye
ge
. Fa
n, s
rley
şmu
rklı
düz
uka
e
etti
olu
yda
beli
rt fa
si v
em
e
o
l
e
ö
e
ü
i
l
d
S
leik
l
y
d
n
a
k
i
ış
so
rü
i
ı if
es
eşm
nü
iter
l
ü
l
n
n
t
i
ı
i
m
Bar
n
l
m
diğ
i
ğ
i
n
ti-m bir
nu
diz
içer
itoz
)
nde
şizm amadı
o
r
s
n
ü
e
i
a
a
g
e
v
r
v
n
k
G, C
ir
an
bi
ın
uş
nin
, T,
sele
üyü
kın
içer
kav
her
a
k
k
A
b
k
i
(
u
e
u
a
ü
a
n
r
n
g
c
ğ
i
y
e
ir
yl
mi
gü
du
ola
in,
et h
en
arfi
en b
arf
rşiz
a ol
ni r
tim
bar
h
i
a
d
h
a
,
d
t
ş
n
i
n
r
a
d
a
m
y
n
vic
leri
bire
de A
in b
rşiz
3,2
rde
Dün
asit
ları
ir
asit
ana
abı
esin
0’le
ttı.
t
n
b
k
i
e
0
a
i
u
m
.
e
l
k
0
d
e
ş
r
B
y
l
2
si
r.
eli
un
de
atı
rdir
nük
dili
om
uh
ın g
ese
şem eşme
’sin
e
r
n
n
e
r
l
v
n
i
e
i
y
u
i
i
a
s
t
iç
rl
,g
ıyı
uğ
rk
nb
tem
zgü
yap
rlar
rsek
uşa
ı
l
ö
z Tü
l
ı old
ü
v
y
o
a
ü
k
n
a
i
a
ü
it
p
lt
en
türü
nüm
sarm ı belli
düş
pol
sya
arft
i gü
çift
i-so
’de,
şizm
ar h
n
s
r
e
i
ğlar
y
gib
a
l
r
a
y
i
i
y
an
m
lı ba
idle
ist,
ürk
li si
ü
t
k
t
.
v
ı
r
T
i
i
o
l
s
t
ı
ü
.
ş
i
le
s
ir
rş
çe
an v
iyet
rim
bir
Nük ran ka
ced
Meden aları
st, p
rtık
slüm ı farklı
şün
i
u
a
ü
t
ü
n
m
r
ş
i
ır
d
t
m
ığ
be
ı-M
olu
Araş Merkezi
s
era
laşt
mc
n fe
ma
nu
le b
İsla
yda
e
i
a
,
t
o
i
d
S
c
a
y
c
ın
MAM
dır.
jlar
bire
kısa
var
cu,
orta ine de
p
m
ö
u
r
l
.
nr
top
ırdı
üşle
leri
gör
44
and
şist
l
r
n
n
ı
a
r
o
s
an
nla
unu
siyo
um
n
frak
u
s
rek
ede
mlı
)
nla
a
ıdır
n
na
ısm
u
k
k
r
i
b
io
n
’lik
ar k
aya
%2
kad
u
n
nm
o
u
u
a
k
t
ir. B
m
t
l
o
r),
(ha
ozo
abi
a
;
ş
l
r
m
a
ı
l
n
d
o
uca
ak
kro
var
(uç
(eks
ne y
üm
r
g
i
t
r
a
n
l
i
m
ci
m
rb
gili
kısı
spli
kısı
k bi
ü il
a
A
k
n
r
n
a
N
a
ü
n
n
n
D
oku
ir. Ç
nıla
atla
ine
eril
lar
em
ulla
l
lıklı
v
k
ı
ş
m
ı
i
ş
ı
e
r
d
a
ırd
a
kıs
ka
tırm işlemi
ecin , katlan
yle
ş
r
’
a
ü
l
n
C
i
s
k
de
e)
er
lu
si
ya
; G,
yut
tidl
disi
lme
tirm
o
o
’yle
i
n
ş
i
t
e
b
T
l
e
e
e
l
,
k
izis
üç
ür
:A
bir
nük
inin
rda
nin
sit d
ye
e
bu
i
edir
i
a
t
a
j
i
r
l
e
ı
o
o
t
o
ö
l
m
g
n
u
Pr
ol
pro
min
ı
izili
ala
biy
oğr
u ca
dır.
Ad
ır. A
kur
atal
r, d
rın
Ab
ıda
d
N
a
u
l
p
a
.
r
N
.
D
r
bir
a
ri h
d
ı
u
r
.
ı
m
D
y
ı
e
t
ı
r
l
d
p
ş
ı
i
ı
r
ş
d
i
ı
a
s
z
l
i
y
lan
kla
olu
ır b
ıras
ura
it d
psa
bir
ini
l ya
bağ
ki s
açıl
oas
tlu
da b e hesa
ote
n
psa
u
r
i
rde
n
a
y
m
i
p
ur.
s
a
l
o
a
m
v
c
l ol
çb
rak
po
na
zin
eri
e he ği yer t
l
a
a
e
ü
a
r
t
i
y
n
b
ö
m
j
a
i
g
i
ili
an
atla
e se
nm
’ya
ve d
ki
ard
bild
mb
de k
ı
esin
atla
Otu
anl
le, i
ıdır
k
l
l ola k, yaşa
m
s
n
a
i
l
e
i
a
ı
e
arın
h
t
re
ed
ti
da
te
kild
ışm
onl
ştığ
ü
a
n
l
k
e
y
a
i
r
a
ş
s
r
t
u
m
mü
ç
e
ğ
a
l
B
e
ra
for
in u
ikte
tein
nir.
figü
ülm
form ir.
oin
birl
atiğ
pro
gile
çöz
kon
oin
Biy
d
l
n
i
i
m
y
a
i
l
u
i
u
r
r
a
b
b
b
l
,
ınd
n
nfo
er
mle
nem
arıy
.
rım
leri
, eğ
iyoi
tişim yati ö
a
bili
n
u
d
i
s
B
odl
e
i
t
l
ledi
e
a
t
k
i
çt
ki
rot
ha
r. O
söy
leo
a
i
am
a
p
l
i
k
t
n
i
n
ş
d
i
i
ı
k
n
ü
,
a
r
i
ası,
e
iç
y
ın
bi
sın
eğ
kn
rsa
lem
şarı
unm
ayıs
ara
ilec
olu
laşı
s
a
m
k
ı
n
b
t
k
o
l
ü
b
.
n
ı
e
a
a
z
r
l
a
ak
iy
vcu
en
Ge
çö
şar
yo
nin
me
si
nac
dak
r izl
ülü
leri
i ba
dır.
e
a
e
n
n
r
l
n
na
l
m
m
a
a
m
u
ğ
e
ü
i
l
sa
ily
şu
üş
n so
işle
eti
şm
izil
om
,
i
d
r
a
m
l
d
n
t
u
ü
e
t
u
ş
e
2
A
,
ğ
a
n
ig
0
DN
ir. O
an g laşık 3
ldu
leri
ni b
100
cidd
İns
için
erek zinciri
da o
tein
zla
NA
ak
g
o
a
n
n
lu
y
i
ı
f
r
D
u
r
s
ı
.
p
u
e
r
A
ıs
y t
en
rın
iva
de
Bun
say
aktı
ç bo
lenm bir DN defada
in c
mla
çin
m
ı
i
.
Ü
b
m
s
r
n
ı
i
.
e
l
ü
i
5
r
k
t
in
2
ti
ulu
çöz
n
, bir i belirt
hüc
ise
üre
ilen
jiler
rı b
rini
rını
olo
NA
n
den
dla
’nın
a
i
l
n
i
R
o
düz
A
ğ
k
k
inci
s
i
k
ı
e
z
m
e
d
i
d
t
l
l
g
i
i
DN
a
k
rak
A
l
k
a
a
b
n
ö
e
N
l
i
m
r
a
ı
r
n
b
z
a
a
r
i
D
e
n
l
ı
y
g
te
k
o
ine
n
in
en
ku
oku
sen
ura
ıyla
için
ki g
no
rote
nsib
gun
i
d
s
n
e
e
y
t
p
i
a
f
r
e
d
t
u
i
e
i
e
ı
p
t
ç
g
s
e
d
ald
rin
ası
pro
t va
baz
han
len
em
min
ış h
üze
lır.
rin
rulm ” deni
r ale
izili
nm
hem acak, h
e
i
u
l
d
a
d
t
i
t
b
l
A
i
t
ş
ayrı
t
f
i
g
s
a
o
N
u
r
r
a
n
l
a
k
e
a
i
r
R
u
l
o
o
har
v
c
a
d
a
m
n
in
nük
rçal
dur
iden seque
n
anc
am
ada
tab
k pa rçalar
yen
ıyan asit içi
k ve
ngi
Bur
e
n
ş
a
a
a
c
a
u
t
c
t
t
h
e
g
a
i
t
o
il
ha
lata
ilen
isin
Sho
u
olan
ibi p
nab
min
bir
baş
e ed
ir a
bilg
er g
ları
an “
oku
ve b
i
d
b
z
ş
n
l
r
A
ğ
a
ö
r
ı
a
E
t
e
ç
e
ı
d
N
.
c
ir
in
day
var
r. H
aca
yap
şılır
le D
zile
tein
ibi b
çalı
ulm
a di
A
luşu ç harf–
tem
.” g
Pro
.
b
a
d
o
n
.
.
N
y
a
r
a
ö
A
R
n
i
r
a
r
y
T
il
sı
iü
nde
son
ver
onm “AAGC
an m a
yan
leri
aha
adı
d
ya k
aşıy
id –
a
D
t
a
n
t
r
dizi
i
m
d
o
o
ı
r
e
d
a
in
zo
n
ir.
ru s
ükl
a ko
lgili
isay
leri
ilgis r. Ribo
abil
doğ
üç n ruplar
en i
bilg
veri
lan
in b
ü
d
k
r
n
e
r
i
a
m
r
ü
i
e
ğ
g
i
l
t
tl
ks
e gö
yan
dizi
lece
a gö inoasi
üçlü
lara
reti
risin ilgiyle
om
no
z
ü
o
i
m
t
l
e
o
a
ı
t
e
b
b
n
i
n
ı
ri
m
nas
tu,
syo
Yan
klar
gele
sajı
an O a yani
rma , taşıdı
ılık
me
dır.
d
ı
ş
o
l
f
r
u
n
ı
la
ı
t
a
y
n
b
İ
k
r.
rı
rd
an
ard
ığı
lıkla ters or
in a
ona
turu
nlıl
rda
asıl
ı
r
l
ş
a
d
a
s
e
l
o
u
c
l
o
a
ı
l
l
l
i
e
k
o
n
et
eli
io
iyle
n
t ca
dirm k hücr
miy
tein
rda
trop
ryo
em
a
ilen
n
a
e
pro
l
h
g
t
e
k
k
l
e
ı
i
t
ö
b
si
lıl
n
inin
miş
ark
kısa sına ba
a ge
eliş
bilg
iği f
g
Bu
d
iyet
r
d
a
e
r
a
l
v
Meden aları
ste
e
uşm larda
yot
ö
v
n
r
g
m
a
a
o
ır
t
k
ın
ok
nd
Araş Merkezi
yot
i
alar
. Pr
nsa
kar
lges
etti
n, i
izm
ö
pro
e
n
b
k
m
a
k
r)
az
va
MAM 45
gen
me
nla
am
k de
bu
uğr
a bu
ere
ntro
d
i
e
d
r
(
y
e
a
i
r
t
s
ıl
le
anl
bah
esin
üm
si k
eli c
böl
r
e
c
g
n
l
a
ü
y
bö
ok h unma
er ç
k
O
.
diğ
r
i
iklid
kes
rde
inle
m
zel
tah
ta ö
a
t
cek
a
e
ş
dah
i. H
kle
ası,
lirtt
rçe
e
e
m
b
g
,
n
p
ta
ini
rda
tayı
sap
ceğ
nla
n
sap
i
erin
bile
ora
r
l
a
rini
e
l
n
nle
enl
t ge
e
unu
g
i
l
g
a
s
u
n
k
a
e
b
klü
u so
vey
re h
Tür
ma
ti. B
rkle
r de
t
i
k
ğ
ü
e
a
b
n
o
n
T
i
r
i
a
a
i
in
nd
tesi
ve
idd
jisin
yan
bilg
yarı
olo
eldi
da ö ine da
bu
bile
ya
n
g
’
şin
i
k
n
e
A
e
i
n
e
r
i
n
t
iç
ğ
ü
le
DN
dem ık gibi
gen
lece
gen
ır. G olduğu ensip
ıl
gün
abi
ber
ılıd
r
a
t
a
n
l
k
p
4
r
rkç
z
n
u
e
i
e
l
un
ve ı
ora
bu
a fa
üks
ab
. Bu
inin
lgiy
l
r
s
k
i
y
h
r
tu’n n
i
r
a
u
m
b
t
a
k
e
i
t
O
l
l
d
e
t
o
k
i
.
i
m
n
ı
ç
i
.
z
m
o
r
i
ı
r
d
le
iy
nd
iler
, ge
kıs
imu nlaşılı
ılığı
yön
taşı
mc
ları
aks
nem ir DNA
i
l
l
a
e
a
olas
e
ö
i
a
m
ı
y
r
b
i
b
em
sı v
ışm
ek
al
dığ
ip
sos
ük b ğında,
ma
tart
ünd
ilec
osy
taşı
sah
n
g
s
b
k
)
i
u
i
n
e
t
a
ı
ı
l
büy
i
s
.
d
d
i
n
b
ti
di
ley
öjen
l
tkil
çek
NA’
ık 2
alar
ese
ulan ifade e
iyle
sya
de e
kat
rm
ışm
uyg
klaş
re D temler
l
i
t
k
i
e
a
i
ö
r
l
b
k
l
y
e so
g
d
a
e
k
t
v
o
ı
a
i
ş
e
n
i
r
b
n
n
r
n
ö
r
t
nı
le
bi
ek
tav
esi
ay
sem ol başı
ağı
itif
ilim n topla
fad
aki
ok t
in
ırm
c
i
z
t
ç
b
d
n
b
a
’
o
i
ş
n
r
ı
y
r
A
p
a
k
e
e
nla
(sem Otu’nu
aki
sür
a, v
ri sı
isay
. DN t
de a
lard
bilg
u
nde
r, ve ldığınd
ştür
ta
a
i
,
c
t
e
ü
s
i
l
v
a
i
i
r
m
r
r
e
H
lm
ış
le
şı
ve
içe
örü
tart
çalı
da m nun
ilim
uğu
logu
’
ğü g ıldığın
eye
mb
o
u
ü
old
sefe
a
y
t
m
i
l
di.
d
ş
l
r
O
d
a
ü
e
ü
k
e
l
ı
t
y
Y
l
n
F
s
a
i
a
ü
a
r
n
bü
ak
dir.
küç
olm
mle
a so
nun rılmay
biri
bili
yor
larl
n
utu
ı
ü
a
e
t
y
y
ş
d
o
ı
ü
r
n
b
ışm
sık
rını
da b erçekle
tart
nin
mla
aha
g
o
d
ç
veri
n
n
n
ın
ge
gi
nde
rın
san
ği il
uğu
hali
nla
ir in
ekti
a
s
ç
b
ı old in
,
t
n
i
e
n
a
y
e
k
d
l
a
k
in
di
ğin
ler
%95 genler
ndi
tem
cele inkinin
yön
m
n
a
i
u
l
B
bir
ri
op
in
’lik
lı
mle
ğer
ın t
i
5
i
l
r
i
d
a
%
ark
z
l
di
en f
uyla . İnsan r insan
d
m
n
o
r
ri
e
ide
gen
irbi
uştu fakat h
leot
ır. B
nm
c
İki
,
ş
u
u
r
l
a
ı
t
dir.
bu
er
le N
nıd
e
l
t
g
y
sını
n
k
a
n
e
i
g
’i
lma
lme
i
o
e “S
r
s
%95 a farklı
e
e
i
v
rd
re
adı
nd
ikle
gele
m
P)”
ora
zell
böl
N
ö
eno
S
ı
u
(
l
b
n
lik g
ark
sm
f
f
i
ilyo
r
h
olan
n
a
ki
de
0m
rh
orp
1
n
a
en
i
klı i
y
m
k
r
r
l
i
ı
i
i
a
ş
b
f
Öğm
2013
a
r
m
,
l
i
Pol
ezi,
Mart
rek
emil
yak
e
6
er 3
ın b
jiyle
C
l
1
y
e
’
erk
o
n
art
:
l
e
c
e
P
a
l
o
M
e
m
e
r
N
i
ı
n
d
c
d
r
S
nM
ins
k
n
a
i
n
e
a
s
e
i
l
l
n
r
n
t
,
i
e
i
a
a
e
r
n
ik
n
Değ
m
zis
lay
ehi
tiği
çind ormat
lliği
ştır
ı di
sağ
ul Ş
eğiş
ın i
f
öze
Ara
ant
b
d
n
l
n
t
ı
i
l
n
n
p
ı
e
b
o
a
a
to
iy
as
iy
kita
n
lı ol
, İst
a
in
nn
er”
den
ır. B
nde
fark genler
uğu
ları
lışm
akil
Me
n
ard
k
t
a
n
n
o
d
ç
e
h
u
mü
k
a
â
d
b
a
ü
n
i
k
Tür
l
g
n
d
a
e
c
i
z
ı
ö
l
t
n
r
tip
eB
no
say
ikin
iğe
“Te
D’i
f
e
İ
o
i
d
k
e
L
d
n
k
n
n
s
o
a
l
e
A
a
ç
fe
da
Fe
nd
a ne
lan
n, T
rind
yan
ayın rsitesi
insa
asın
rsla
ayın
taşı
diğe ların
y
A
m
ı
ı
bir
e
k
n
a
k
ı
n
v
ı
i
a
d
c
n
sa
k
ya ç
Ün
ma
r.
. İsh sayısın
r in
e bu
yıllı
orta ması a
aktı
. Dr
i
sı v
. He
c
ları
ç
r
h
a
a
i
Yüz
i
o
r
e
n
n
d
m
e
D
a
l
e
d
u
u
itap
i
n
l
t
s
T
n
a
K
k
i
e
r
t
e
f
e
s
ş
bu
f
e
p
i
e
l
e
e
r
i
i
r
lm
sa
ay
els
Fels
eG
ütü
rin
li ve
nF
er s
yür
efey e” adlı
cek
k’ü
ojil
enle ı önem
s
l
r
e
l
g
l
o
i
ü
e
n
b
F
a
m
“T
as
tekn
nı:
iyi
tura
ayır
cele
ırm
iyet
tiha
ı, bu ık oluş
ının
r İn
laşt
t
i
n
m
ı
ı
Meden aları
İ
a
ş
B
s
ş
l
r
i
a
n
m
ek
ka
gid
rine
uşm n yatkı
AraştırMerkezi
ilec
Üze
etik
lığın
i
kon
reb
a
n
ç
e
i
t
u
t
e
s
t
s
g
k
O
gö
r ha
talı
lece
ize
MAM
t bi
has
böy
ub
,
i
vcu
n
bir
k
e
n
u
ğ
ği
kse
am
ldu
lece çok yü
ya d
tü o
ebi
l
ö
i
e
k
46
l
d
a
it e
esiy
ya d
esp
zülm
ö
er t
l
ç
n
n
ge
leri
lim
dizi
ıllık
y
z
e Yü Giriş
l
i
e
e
lsef lsefey e Bir
e
F
e
erin
ı: Fe
kün
Tür tihan ları Üz celem
İn
İm itap
K
slan
r
A
k
İsha
ak,
yar
n
a
l
ş
zde
a
me
nb
r
a
ö
d
ig
fır
miş
e sı
geç
ri d
e
.
e
l
v
n
ldu
etin rılma
ış o
nda
şm
ı
i
t
m
r
ş
a
i
âbı
l
a
i
l
g
l
ş
ı
z
a
k
ı
yen
in
ab
ızas
arf
nda
lun
n
h
ı
haf
o
s
e
y
a
d
k
u a
nd
ar
oğr
lere
lesi
ları
d
e
l
a
ı
g
a
nan
k
y
.
a
m
ulu
ınd
12
rdi
,
i
ğ
0
b
t
ı
n
2
l
i
ş
ş
s
a
iyet
l
a
re
28
ekle
Ars
hur
ve b iş” iba
m
n 19
erç
n
ir
u
e
g
a
r
l
a
ir
sı
el b
nC
um
itib
ye G
öre
gen
e ba
sun
l
e
g
nce
f
r
n
n
i
r
ö
ı
ı
e
e
i
v
n
n
n
fl
b
e
ls
jik
ları
har
ı işl
“Fe
ada
şma
nde
olo
itap
syo
ayn
çalı
lam
ide
uya
zeri
k
ş
r
a
e
i
ü
ş
a
ğ
c
s
v
i
, so
i
b
o
r
ı
a
s
k
i
t
m
i
y
d
a
e
t
g
i
a
a
l
l
s
m
e
la
un
ka
açl
a an
i an
efey i, başta -ekono sel bir
um
ma
am
vey
fels
esin hangi
sun
o
,
n
h
n
i
a
,
y
i
i
y
r
r
s
a
s
n
n
m
e
e
ta i
ik
si
la
on
slan
so
e
Ars
rak
in h
. Ar
dön
dirm üzere
kale
en s
i
an v
a
t
n
t
a
l
n
t
d
k
e
a
e
ı
i
r
l
l
M
n
k
ın
tt
u
le
mş
i.
er
ka
eli
lma
lan
alar
la e
ma
de e
duğ
sett
değ
nı b
y
o
n
a
ğ
ı
ı
ı
h
m
f
r
r
ğ
o
i
ş
y
a
ı
ı
e
a
ı
a
b
şt
rl
n
al
ıl d
eçl
’de
de y
çalı
ları
dan
nsu
ka ç
nas
sür
kiye ıca
aki
ınır
min
el u
ığın
aya
baş
r
s
r
e
e
ı
d
ü
l
m
ü
e
y
n
ğ
ı
i
ınd
t
T
l
v
u
ö
l
a
s
k
i
n
k
c
d
r
ü
n
a
i
a
n
o
a
yaz
k
n
ğ
et
e
Tü
al
esi
i.
rne
e ay
Osm
nı,
ind
ele
uriy
çev
yled
i. Ö
lsef
u
em
ları
mış
lde
mh
ö
d
e
çer
z
l
b
p
f
s
ı
a
u
e
a
l
z
v
n
t
e
n
C
i
i
i
d
ya
ni
söy
ıca
min
nü
riş k übesin
dak
leri
nu
nce
ayr
bu
e gi
üğü
r
nö
etin
alan en
y
c
uğu
d
n
a
e
r
e
kiye
d
u
m
f
t
d
l
r
ö
rini
lse
eb
eti
ikt
Tü
kg
iriş
bın
e
v
t
y
f
a
da o
â
t
e
i
ı
G
l
r
lele
r
r
ı
d
i
n
a
a
e
l
ı
k
u
l
f
n
h
e
ğ
i
o
h
n
e
ı
r
i
a
b
ls
d
e
f
üd
iriş
Cum üşümü
tinl
har
unu
a Fe lınama
jik m şan
me
ye G
d
duğ
apç
o
a
ş
l
z
e
r
l
i
i
f
rin
o
r
e
o
A
e
r
i
l
bi
itle
ve
sik
els
klıla
ide
eg
ee
g
r
k
F
y
l
d
n
a
”
e
.
e
e
i
e
f
ş
e
?
ı
f
ı
l
i
g
a
e
d
i
i’n
m
ile
m
ka
ved
nd
aşla
Fels
dak
lar
ler
iyet
azıl
ma
rçe
r
b
r
n
y
y
ları
e
ı
a
u
ö
a
r
a
ç
e
d
s
h
n
ti
ed
ala
şm
. Bu
mu
yler
lam
ş
rkç
Cum işen ik
am
çalı
kün
ün
unu
top
ir şe
gul
rulu
“Tü
s
ğ
y
e
b
m
e
u
a
n
u
ü
rün
e
k
r
d
m
m
in
cü
ve
rın
biz
atü
nde
k
son
r
n
i
r
i
a
r
'
e
l
e
r
r
i
e
t
ş
t
e
t
e
e
li
rm
kile
üz
lifayı
tinl
iriş
uriy
ni,
nde
u gö lesi, te
anl
tiği
i
h
h
G
me
i
n
a
ç
i
e
z
m
u
e
e
i,
v
oğ
ka
Cu
efey
blem
öz v
iyas
üm
ma
iye
birç
in
pro
ni
Fels
öns
’ın
nüş
an s
ş
ürk
n
,
i
n
i
ö
n
a
efen ki yeri
r
T
a
i
ş
a
n
d
s
,
l
i
l
g
ş
a
s
n
e
ğ
n
r
a
i
f
e
a
ü
a
ü
y
f
r
l
A
,
i
z
d
e
e
a
lt
üt
Ars
rını
ı yü
ş iç
fels
eğin
atın ldığı a
sınd türel b
eki
şmı
lıkla
ilec
ayıs
ı
hay
ş
ma
a
s
l
d
r
b
l
’
a
a
n
y
ü
t
e
e
ş
r
r
b
a
a
k
a
s
e
e
,
da
kiy
jik,
e gö
lüm tini, in
rini
in d
ığı v
Tür
stan
olo
, bö
fen
rind
mle ele ald
e
ı
iğer
e
e
rin
e
y
ide
l
n
d
l
s
i
e
ı
l
z
l
i
b
s
h
ö
fe
a ı
ği,
ek
ro
te
işim ın öns
kısm ını, ma
lde
ram
etti
’nd
rlik
el p
a
i
i
a
t
a
v
t
değ
b
m
e
ş
n
n
r
te
iy
ım
rı
in
ile
tü
mi
pla
tan
hur
ini,
eri
era
nin
Bu
kita
em
um
linl
dan
iyle
r lit
disi
l
i
n
dü.
C
p
n
i
r
e
b
ö
e
s
e
t
ü
asın
me
di
ve
is
sik
kiy
nk
vle
e
m
e
r
i
a
e
l
ş
t
v
v
ü
ı
k
e
i
d
l
cele
iler
l
k
T
s
,
a
ı
n
v
n
ı
l
e
i
ç
i
n
s
e
ş
r
i
ç
r
a
i
m
f
u
id
ba
de
iği i
etil
gra
ğun
jik b
gib
anm
mo
öğr
eled bibliyo
ldu
olo
lar
ıml
e
c
y
o
l
n
m
s
n
y
a
i
i
u
o
u
t
r
el
us
efi
kur
ok s
a bi
liyle
fels
vlet
kon
i
ha ç
ya d
let e ası, de
söz
a
len
i
ış.
v
d
arih
n
d
e
u
ı
d
et t
he
anm
ade
sın
ruc
i
y
nm
z
i
y
a
c
u
i
r
a
a
r
l
k
z
ı
u
k
n
n
te
c
ılm
mh
pla
’nin
rde
ma
yeti
ştır
ada
, Cu
üvi
ş
lan
mle
kiye
ınla
bur
h
n
n
r
e
ı
g
i
a
ü
i
r
n
l
giri
y
d
s
e
ya
iğ
Ar
efe
i dö
Tab
rn T t ve Ay
d
l
s
.
k
e
t
l
i
i
i
a
t
d
e
k
ş
f
o
e
rt
is
da
İsh
miş
em
itiv
beli
ca ç
ek,
atı’
in d
Poz
i. B
ner
yun
illen
l
i
d
l
o
k
n
n
p
l
i
e
i
e
e
b
a
d
ol
kş
dis
en g
find
şa e
jisi
ere
ezd
ekti
e in
olo
geç
p
a
m
d
s
r
k
r
e
ş
ö
ide
e
iyet
p
ba
n
rg
çev
Meden aları
iye
bir
nle
çer
yeti
k
i
i
l
a
r
r
h
i
m
p
d
ır
u
a
i
t
b
h
is
m
Araş Merkezi
ir t
um
nla
efi d
st b
a
ı. C
ir a
d
fels
B
oni
m
a
.
a
l
m
)m
aş
ldu
MAM 47
efe
nb
iş o
şıl(a
fels
ilm
ırda
şıla
e
f
r
d
f
ı
a
e
s
e
k
ls
ş ve
inşa
a fe
e de
opu
fe il
und
k
e
ğ
n
s
u
l
fe
ı’da
şutl
anl
n ko
Osm cesini
ün
düş
ve
ası
am
m
l
e
ka
.
üm
ruz
uşu
terc
ma
n
ı
e
a ol
ğ
c
n
i
ı
z
l
ı
s
i
ı
s
c
em
ar
an
çe
se y
dön
ı Fr
ürk
on
yar
özt
dey
s
e
z
e
i
Bu
r
ç
ü
e
ek
rk
in.
hen lerin n
rind r zeng
ı Tü
r
e
l
lar
a
n
ky
eti
da
bas
ilim
e
i
a
n
t
b
r
m
k
a
k
e
a
i
y
ğ
ak
nd
şitli
lme
e
a
yac
çısı
e do
edi
ı
n çe
ci v
psa
ans
ar a
ri is
l
e
a
d
e
k
l
d
k
ı
n
mız
ğiti
l
k
ı
n
ı
e
i
e
i
s
l
r
ı
r
d
k
e
n
ç
tığı
e
i
r
i
l
ş
ç
a
r
t
a
İ
z
a
e
f
e
r
l
l
l
ö
v
la
şı
jik
şme rın öns
ci
in
kar
lılık
a de
olo
,
i
kin
geli
p iç
ı ile
rad
fark
lan
la
ron
r
u
s
l
u
a
k
r
v
r
ştiğ
e
an i
ı
b
g
a
m
s
A
y
,
t
n
r
r
ş
ı
a
i
ı
n
n
e
üle
l
r
ü
l
,
c
t
a
ş
t
e
a
a
0
l
H
e
l
r
ö
,
a
s
ç
8
.
y
e
k
e
p
r
ı
b
v
ığı
d
A
bi
19
n
a
ld
kita
laşt
50reb
kler
rini
lard
nem a ele a
pan
n
9
e
ü
l
e
ı
a
l
ı
ö
1
n
.
g
t
y
y
i
,
m
d
r
y
e
t
i
t
i,
pt
50
ya
aliy
da ö
if et
50’l
dör
etic
gru
-19
rin
e fa
eçiş
ı. 19
öğr
tasn ye
dan
928
rklı
nle
r
m
i
d
1
a
k
t
a
ü
f
a
;
l
a
ir g
l
e
ı
i
c
r
p
r
b
r
u
k
r
a
m
a
a
r
e
l
g
l
t
u
t
beş
r
o
ki
çe
Tü
ikle
uğ
vu
ılık
i ise
rası
çer
nın
türk im old
ilen k farkl
l
i
n
m
a
z
’ün
ç
a
o
e
e
e
y
ö
s
v
m
s
la
türk
âk
ok
00
er
sos
oji
dön
l
a
l
a
ç
0
h
r
z
t
e
ı
o
2
a
v
ö
n
s
A
n
h
ı
da
k
si
si
ve
ns
ığı
kro
loji
e da
ıllar flar ya
lme
siya
sığl
n, ö
000
n
o
v
y
e
i
a
2
a
k
n
l
l
l
l
g
u
i
s
j
o
o
0
m
k
i
lo
kr
âhi
Ar
gra
ğı b
198
öne
den
snif
nd
deo
ara
ren
adı
ada
i
a
e
e
n
l
r
t
p
i
ö
n
d
n
e
i
r
g
s
n
l
m
e
e
e
i’
ü
u
er
rin
te
er
ak
diğ
Bu
yor
iyet
pop
rihl
rlik
tinl
üze
olar
i
hur
n’ın
me
esi
e bi
arı,
den
h
n ta
f
l
l
i
a
i
a
i
l
n
m
l
e
f
p
i
n
i
s
i
s
i
u
r
u
r
ş
ç
C
el
ita
ilg
ler
i. A
üze
ürk
lar,
mf
rs k
Top
beş
ilde
i
işim zi çekt
ğiti
itap
an T
; de
ıca
e
şek
ere
l
k
r
e
ldiğ
z
değ
i
o
r
ı
y
a
s
i
i
ü
ğ
b
iş
edi
dı
i. A
tim
ar
vey
ak
l
m
ç
z
a
d
t
r
k
e
a
de
k
e
ı
m
e
e
l
l
y
l
k
s
ilm
di
em
ed
ro
söy
rklı
rın
siya
pla
dön
eğin etinler
ini
a
el fa lozofla
ğ
d
t
ü
i
s
i
n
r
c
ç
k
ld
n
tü
ığı,
em
e hi
nde
me
edi
r, fi
üçü
pla
in d
önc
lam
zeri
ırıld
erle
r.
ası
k
n
ü
d
o
a
r
i
l
i
y
r
h
n
n
e
r
e
ı
kita
k-İs
ı
e
l
a
v
e
o
l
r
n
l
a
n
i
d
s
r
z
ı
ü
k
n
r
a
k
ö
i
0
t
e
l
t
s
iT
pl
198
me
ndi
âhi
me
ta y
sal
ttiğ
k ba
kita
İsla
iriş
rup
kte.
rgu
n ke
loji
na d rada
dde
g
g
e
e
u
o
u
e
ı
k
e
r
l
e
y
m
m
y
l
ı
e
a
u
id
ü
fe
ko
fark
asın
yfi v
te b
gör
tam
ten
e ve
ere
else
mir
spe
lbet
a ke
irm
tiril
n, f
i
erin
rşın
e
n
ş
d
l
d
a
n
i
f
l
e
t
n
i
a
n
l
s
le
m
su
e ka
ise
sn
Ar
iye
ide
hli
A
a
r
u
r
n
n
m
e
t
i
t
.
o
u
l
e
ı
s
ı
e
g
h
u
d
ön
akta
tığ
te
lad
lme
oğr
Cum lerinin
yap
baş
olm e
ti. D ayrı ka
edi
t
ri d
l
l
ç
,
e
e
e
e
a
u
l
r
e
i
z
b
ys
ih
tin
nd
k ik
mü
ifad
ir sü ürü ka
üze
me
ları
terc
ok
lara
t
ünü
ği b
ve y
l
ç
tap
unu
i
o
g
i
l
t
ğ
ü
d
a
i
k
a
l
k
e
k
u
s
i
ı
ş
v
l
le
a
sy
ah
ed
old
giri
rklı
e
rası tması i
slam ukça b
e so
ın d
ış v
den
el fa felsefe
son
ğın
si v
rk-İ
r
s
d
ı
n
a
l
l
i
a
r
ü
0
r
ş
km
y
o
ü
0
l
T
i
e
n
a
t
i
s
ı
0
a
n
z
r
b
r
i
2
k
a
e
ü
a
e
l
k
r
ek
ar
ikl
di.
alın
artı
kân
rtış
dirm rkiye’d rılmala rklılıkl
me
içer
ele
a
len
de a
e im ılar da
geç
ı
a
r
ü
s
h
f
k
i
m
e
e
a
l
T
i
l
e
y
r
k
k
ed
rse
öte
izde
ese
dön lojik ve iğinde
bas
, tü
n is
iğim olojik
lıklı
şl
lan
anı
ş
d
s
no
e
l
ı
a
r
r
m
o
e
e
b
n
r
r
A
g
la
k
e
i.
dı
leri
te id
lsef
lan
iyon n
lirtt
sele
irlik nan fe
ınıf
nks
a
ı be
b
s
o
me
rtan
d
n
e
f
ı
n
v
n
ve
dı
ıla
nla
ir.
ek a
er
r
i
ı
l
t
ldığ
r
p
t
ı
ş
y
A
k
n
e
a
i
e
l
p
a
.
e
y
y
di
ge
ya
lm
n
me
rn
hiy
gün
edi
rağ
ma
dı.
nde
üze
öyle eşitli ö
d
i
a
s
e
r
l
y
n
m
ı
ğ
ı
e
k
a
düz
i
r
ı
ü
l
n
k
ç
ı
a
ç
u
n
n
l
üz
ğ
i
r
a
n
ı
ü
p
g
ğ
i
a
ı
n, g
ı
pıld
kita
zen
ınd
i do
eler
ığın
rsla
ıllar
çok
n ya itaplar
lem
a ve rın dah zamad
A
y
f
e
r
ti
i
d
0
a
n
n
l
len
re
la
rin
şk
ân
tas
ya
195
bek
kâr
giri
üze
mk
bu
ı içe
tni
28i
i
a
r
e
e
9
ı
k
e
z
a
r
y
1
l
a
d
k
,
ı
a
la
şm
in
.
efe
haf
yaz
ikte
giri
lışm ş kitap
şliğ
ledi
fels
mu
birl
efe
a ne nı söy
i,
ar e
k ça
ri
e
s
l
l
i
l
l
d
n
ı
i
i
i
t
e
G
ş
a
ı
f
ı
iğ
e
b
ğı
i
alın
bir
nm
nud
lsef
adı
dild
etn
kılâ
ınla
f in
a gi
u ko in olm
em
k Fe
y
r
n
f
y
b
i
o
a
a
e
a
ç
ç
y
e
s
i
H
,
v
m
ı
el
idin
aha
llaş
dat
nda
gü f
de d rumsa
rası
n
üfre
e üm ’ye öz
et
a
e
iy
v
m
n
m
e
e
e
d
s
u
d
Me aları
el
kiye
dön
ir k
der
em
m
gen
bu
Tür
en b felsefe
dön
AraştırMerkezi
rin
d
u
e
n
l
i
B
r
r
e
i.
se
tin
üze
serl
n li
me
lirtt
ları
bu
ı be
an e
MAM
p
l
e
ı
n
a
ı
s
t
p
i
a
s
ki
dığ
şın
usu
en y
lan
kar
nh
ind
a
azır
r
e
n
e
h
k
ı
z
e
ç
as
48
eü
am
kat
üm
dik
olm
erc
r
t
e
l
k
a
er
olar
f es
teli
,
p
olu
.
etti
ahs
b
dan
ın
ımı
tab
tan
n
i
sin
is
yan
loji
aşla
siko
b
n
p
a
sini
un
Din
k
loji
um
o
ma
n
k
a
i
u
l
din
n
ps
ile s
iyi a e
inin
din
r
u,
,
a
i
h
n
b
ğun
yte
an
lsef
ana
u
ı da
l
A
e
d
d
n
f
o
l
ı
n
ut
io
de,
ak
arı
dığ
om
şkis
anl
miz
olar
ma
s
l
i
i
l
l
t
ı
a
ğ
i
e
i
z
u
d
k
.
d
y
, ya
ağlı
ı so
ziya
ledi
cele hsal
ılıp
ve s
söy
rım
i in
tan
a
i
a
y
k
yaz
i
ru
z
k
d
a
i
ı
k
z
e
ş
ı
ç
ut
im
şm
ili
lv
m
bu
in
bu
tığı
som ğini
onu bileceğ
ikse
ğ
k
i
k
z
n
l
için
i
a
ı
f
z
n
b
i
e
a
in
ya
ısın
lece tıcı
ens
hre
am
rind k anla
din
katk
l
lebi
düz
n şe
am
ü
a
üze
e
a
ü
r
n
inî
ğ
r
v
ı
g
ağa
ö
u
l
a
l
eg
bir
ak
de d
bu
ve s
sağ
d
k bu aşanın
b
n
n
a
i
a
i
u
e
a
r
c
l
d
c
n
d
e
u
la
iler
rım
ıza
yeti
sür
dan
arm
ruy
dı.
ut o
ver
çıka in vazi
ula
atkı
üz k
. Ko
ltım laştığım
r
g
k
i
i
a
Som
r
t
r
m
t
b
ğ
u
r
ü
ü
n
iç
e
sa
şı
iv
it
beli
düğ
ir h
lsef
kar
ğin
e ik
, bu
gör
a da e’de fe
iyle
ind
lece
ten
zor
l
,
i
r
n
y
ı
k
f
e
u
b
r
l
A
e
a
ş
na
on
en
inin ak tari
kiy
en
em
k
u
c
r
d
t
d
k
e
ve y
e
ü
n
n
e
r
i
o
s
r
T
s
ö
i
r
ü
k
a
y
e
h
s
l
n
u
a
z
i
a
a
a
ü
b
ğr
ıo
bir
el
in
lar
f
inî
leri
hal
çıkm şa çıkm
üo
ayış
gen
a do
d
r
n
a
i
n
e
tari
a
m
ı
a
t
ş
v
r
ü
e
ş
ba
rak
ınd
nla
lam
. Ba
ına
ş
a
şm
i
ı
l
o
ğ
i
n
ı
y
d
r
o
s
izdü
a
i
a
ra
in
ad
ki
a”
baş
mın efeye g
için
a
değ
ma
rda
olm
h
çıkm ; dinî
gra
ası
larl
nla
ls
nla
a
a
up
net
a
l
m
e
ş
a
l
f
e
Pro
o
m
a
u
r
o
ı
a
Ken
îb
as
gö
in
zam
rtış
efe
i, b
n
n
s
a
larl
i
n
e
n
m
l
t
’
i
a
l
e
u
d
e
r
f
a
r
ğ
n
r
f
o
“
ı
i
e
k
e
so
ldi
rsa
’de
and
fels
baş
Ayt
a da Felsefe iği
edi
i
s va
kaz
kiye
rde
ler,
t
ğun
yen
n
ı
e
y
e
k
e
u
a
r
n
Yan
l
y
e
e
r
ı
d
.
ş
Tür
ü
y
r
r
as
ge
dir
rat
en
refe
e ol
i
i sö
m
ı
e
k bi
t
n
ş
s
n
t
n
a
e
i
i
ü
a
u
l
r
z
r
ın
n
ni
ola
ldiğ
olm
in ö
ve
i.
k gö
, ko
şart
risi
edi
lik”
raji
orin ılabilir
dird
teo
slan
ekli
T
r
e
m
r
r
t
i
“
a
e
e
A
k
u
e
g
n
.
“
m
n
i
t
i
b
’
k
a
e
e
t
d
ı
l
t
ü
ç
ay
ikt
en
işle
söz
a ka
nih
am
birl
gen
er
l
ilir”
arg
rak
, am
b
z
P
a
il ile
m
a
e
p
l
d
i
i
o
m
ya
ang
ler
için
k et
nu
am
ilir.
l Bil
şey
a
ın h
ı yo
usu
reb
y
dev
n
i
y
g
a
t
ı
s
k
r
c
e
a
m
a
g
r
vu
k
So
a
ı
e
n
di
lat
likle
aç
hal
nel
ı an
baş
e
mlı
î
n
g
ı
a
n
l
,
i
ağ
n
an
anı
na d llanac
sal
mu
ıkm
u
u
ç
k
rın
n
a
lum
a
ş
p
d
a
Su
r
nla
o
b
et
nsa
mla
v
inî
İ
u
d
.
k
r
i
,
ü
rtt
du
en
yten cı, büy
beli
nA
rind arak
ını
e
atı
ğ
l
r
ı
i
ede
a
n
y
ıld
nd
ina
ma
llan
a ke
una
trav
a ku
ğ
lard
n
d
u
m
r
ld
u
la
üne
dur
üç o ni düş
olay
g
k
i
î
t
v
i
eri
ma
ne
rem
tikl
ma
trav
flet
dep
bir
i
f
s
n
a
o
e
t
üstü larını h
ğus
gitm
tı
iye
19 A
;
n
a
ı
m
e
k
d
r
a
c
ö
sı
a’
3
Eker
’e g
i
erik
t 201
arın
n
r
a
l
z
a
r
e
m
e
n
ş
M
t
ü
k
a
A
e
r
B
s
23
,
Ay
me:
Me
art
kilis
şlar
sı in
lendir
ları
nM
artı
nra
rası
i
a
i
o
n
n
k
s
Değer
i
m
o
a
d
ıs
izis
ştır
ırıs
nın
tesi
tı d
Ara
ald
oç.
ora
s
lan
ersi
yet
D
l
i
p
v
i
i
ü
o
n
s
n
yl
rt
de
vli
ra Ü
11 E
kile
Me
öre
iyet
a
hta
rma etim g
d
â
a
Meden aları
n
g
u
z
M
r
e
m
m
ğ
u
ır
t
T
a
iö
nu
uğ
Araş Merkezi
ni
km
ltes
, su
kon
: Di
a çı
ten
akü
k
ayı
ş
y
F
a
a
A
t
m
îb
di.
iya
MAM 49
aliz
ığın
din
en’
İlah
en,
ya S
r An
Ayt
’
i
d
ı
i
r
l
B
n
i
n
A
s
al
loji
Dr.
e Ta
sosy
siko
iko
en v
p
s
d
P
n
n
di
ne
leri
zeri
tem
aÜ
yön
m
ık
aÇ
Baş
i ki
iml
ini
D
:
mak erine
n
ı
ğ
a Sı ma Üz naliz
y
ı
r
Tan aşa Çık l Bir A
B
ten
sya
y
o
A
s
i
o
Al
Psik
t
aya
, “h
n
e
t
Ay
n
den
syo
kre
i
pre
z
e
k
d
e
t
k
el
Bec
i tek
tem
form
i”, “
kler
ibi
ğ
e
g
e
ç
t
bir
ç
l
l
e
ı
ö
r
ö
y
i
r
y
i
e
a
ns
iyet
diğ
10
çin
e ci
nun
i, 20
ek i
r
aş v
m
e
m
y
l
e
t
,
m
ek
yen
er
ri”
it e
upa
Ölç
nte
öyle
esp
t ed
.
i
s
t
a
e
t
ı
i
v
r
t
Avr
r
r
a
n
n
i
e
ı
k
ş
l
e
l
i
ğ
o
e
ı
n
ç
b
d
lu
na
işke
ula
pek
e de
ı da
lum
a bu
değ
uyg
lerl
ğın
arı,
no
ı
l
ı
e
sı d
m
r
d
,
u
y
a
e
i
a
g
n
l
iş
nl
nt
la
ma
tm
a bu i, insa
kul
l yö
58 k
lvar
n ar
e
5
i
a
m
s
r
y
n
a
ı
k
i
d
ib
e
(“
şt
ini
er
eli
ğü g
tik v
yılın in, ara
retl
nic
inin şma, d
a
ü
r
a
e
y
d
m
l
i
l
’
m
z
ü
i
la
av
en
uru
tem
gör
kın
ttak
a
a
n tr
Ayt
ud
ir.
yön
aya
km
nde
e ya a çıkm
leri
a
ı
i
i
h
ve b enebil
n
ç
s
ş
i
m
i
k
e
a
d
k
k
k
ü
ş
ı
ş
,
l
l
llah
.
l
a
ç
a
a
a
r
ü
ib
îb
tek
a, A
tad
rm
gün
edi
aşa
n
n
t
k
,
i
o
i
b
m
k
a
o
y
d
d
r
î
des
e
d
n
z
a
e”)
ra
yo
m
din
, bu ar dışın arda d
nm
msu ötüye
pıp
hay
şün
n
ü
a
,
u
ü
l
ş
e
y
e
inî
l
t
o
l
d
ü
i
Ay
lay
ak
(“k
ıd
övb
”),
lay
r. D
ını
t
t
i
o
n
r
t
o
e
ı
m
d
t
r
a
a
i
ğ
l
k
e
ı
s
ü
şü
ir
ay
gö
ık
da,
kt
ırıld
e ba
büy
ine
me
önü
and
mız
lik h ler ve b ir
d
v
r
r
l
ı
d
l
e
e
e
n
ğ
n
l
t
ı
u
d
a
t
s
l
b
k
da
er
ün
ni k
tem
eza
ı gö
a
lde
ükl
sıra
r, g
a ba
leri
yön
ığın
baş
an c
e
ene
nla
kın
ar y
d
d
d
g
l
r
em
a
azla
t
n
n
n
a
s
inî
n
ı
i
f
m
a
n
i
f
n
l
d
c
f
t
a
i
l
a
l
e
e
e
,
z
ha f
r
yö
u
r
n
y
d
e
a
a
u
k
i
ü
a
r
t
e
s
d
s
s
ı
k
ö
h
m
g
a
in
re
az
a ço
olu
e bu
aşm e baş
da c
e gö
Ona
ne b
dah
r. V
ma
l
u ve kekler
e ul
l
e
leri
s
f
k
l
ı
e
e
e
r
ç
m
r
r
d
t
le
a
e
lu
le
er
etm
elir
ve s
uh
aki
baş
no
teji
ni,
ef b
ınd
ları
leri
ır. B
ş.
rluk klı stra en
s
i
n
lizi
d
o
ı
a
m
r
r
z
m
d
e
hed
ana
nt
ka
dil
el,
na
ı va
far
nd
i
ö
e
g
o
n
r
y
m
t
d
y
n
o
a
i
a
s
l
e
a
n
e
te
sy
n
sp
n
anl
reç
epr
gre
nda
nsa
,
,
çıkm dığı te
şıla
det
n re a göre
u sü
an i
ve d
uğu
şıla
i
l
n
a
ş
r
b
ç
ı
a
a
n
b
i
l
a
i
l
ı
i
l
r
u
a
k
m
k
y
n
e
e
ç
ğ
u
k
e
a
l
l
arın
u
ı
k
i
i
o
e
uc
aç
ey
im
irm
anl
ab
ny
ıkm
ş
n
ı
s
K
d
ç
d
a
m
o
n
n
.
y
t
n
ı
s
i
a
b
r
aşa
e
i
iz
aş
rle
ınt
ola
rla
an
lu b
Din
nal
eğe
ula
ni b
lan
m
a
, sık n ufak
i
l
d
g
r
,
u
d
ı
u
i
l
y
l
n
k
u
iy
e
e
;o
nu
ve
sa
ayı
Ayt
sek
lar
ak,
ilişk
uğu
ran
baş
çıkm ın yük ük old
pan
olar
refe
a
e
ü
a
z
y
ı
y
ş
n
a
ş
ın
lü
aşa
de
me
ıms
uz b uanlar
e dü dini b
i ro
s
e et
s
k
a
bağ
i
n
b
a
m
u
v
n
lu
nd
e
dah
np
un
olu
arı
, tö
yatı
nin
lum
irir.
syo
anl
um
ne d
i
a
t
i
o
dua
e
r
n
n
ş
r
r
h
e
a
a
e
e
u
n
l
l
i i
n
şl
ıc
ıs
et
ull
dep
çek
uz d
Ayr
örü
insa
niy
ttığ
ın
yı k
s
.
g
a
u
n
a
n
ş
ger
l
’
i
n
m
n
ı
u
n
i
r
u
r
m
’u
ic
din
na
çıkm koym
Tan
i bi
f, ol
me
ung
i ed
en,
ıda
da,
ters
resi
yat
ya
ve J
sell
a
Ayt
a
p
l aç
n
e
t
ı
e
m
h
d
a
t
r
s
n
a
d
u
o
t
n
e
cı
am
inin
un
ları
a az
den
a Fr
ram
kur
de d fade e
bun
ıkan ve dah
ınd
r
i ku
ç
e
e
rın
m
k
a
s
l
i
i
i
a
un
nla
er
da
ini
ese
.
a
sek
r
r
dev
m
H
r
s
k
a
e
m
,
.
u
u
l
l
ı
n
t
i
ü
i
k
d
e
n
n
y
un
ind
etti
rin,
yışı
usu
bul
çıka
la s
nî
değ
ara
bul
ı ka
kon
üşle
ılar
aşa
ki
a
r
z
n
a di
c
a
b
k
m
ı
ö
ö
d
d
a
ğ
s
g
m
l
u
a
lı
n
l
a
ğı
n
ı
n
r
r
d
a
m
s
a
a
u
r
v
aca
la
ms
on
kta
y
uru
n
u ku nkl’in
a
y
o
a
a
r
d
i
c
l
l
n
s
l
ş
u
o
k
u
k
a
olu
lam
fon
bu
t’in
dan
ni k
r Fr
var
ini
leri
üm
sıra
n an gamen
ikto
i
T
en,
e
m
V
n
t
diğ
i
v
e
.
y
e
t
r
d
l
k
A
m
a
n
tti
k
a
ü
a
P
e
ö
l
d
te
,
n
nl
,
ay
am
gün
des
’un
sını
yten onu, a
aka
km
dev
zini
a
rma em
sad
a çı
iy
alom eden A
r
ı
e
,
ş
t
s
t
a
Y
e
ş
l
a
i
k
a
n
b
n
m
m
önt
dek
, ar
zikr
Irvi
i fo
vra
ffet
ve y
nün
sell
l ka
yten
sını
a, a
ı
ö
e
ı
r
e
t
A
i
n
y
k
m
ı
i
a
t
r
r
m
n
k
d
a
ka
te
ştı
rı
leye
gul
nde
ibi
una
nla
unu
risi
bul
söy
rula
lgu
yon
ür g
o
k
i
o
i
s
k
s
t
teo
,
um
ü
s
k
p
ü
i
n
ş
ı
l
t
n
t
u
e
o
a
a
o
s
l
tr
ist
ev
in f
nra
ı an
di.
kon
etm ek din
mın ktan so
a
eğin
s
ım
d
ı
r
d
d
k
n
e
r
a
ı
ı
r
c
d
ya
iyet
geti
ıtla
kısm
nt)”
kısa
Meden aları
e
me
yan
ma
ıklık ine de
z
a
dı.
a
ç
l
g
ü
m
a
ır
r
t
tala
üm
ygu
Araş Merkezi
k
(Pa
r
şler
u
i
o
ü
ü
t
ğ
n
n
r
ı
e
s.
ül
gö
Ölç
ri v
asın
mk
ı
ma
elle
ırm
MAM
bizi
k
t
ü
ı
dığ
ş
t
e
i
a
Ç
ğ
r
Ar
llan
ni
lçe
i
aşa
u
ö
d
B
K
,
e
i
.
i
ri
n
ıv
lirtt
“Di
etle
ğın
50
e be
, ad
ndı
i
d
a
r
l
i
l
e
l
in
ku
me
diğ
keli
ekle
ı
r
has
a
l
ram
kav
ına
lam
n
a
e
ilke
erm in
üst
r ön
i
ler
b
nda
e
a
e
aid
am
ind
k
z
ç
i
i
e
ı
v
n
yn
ğin
eni
unu bilece
in a
d
ğ
i
n
a
u
e
ld
ltı
ye
i, k
kaid
eş a
ğin
da o
tme
i
b
n
e
d
l
u
a
e
e
alt
or
nd
fad
da g
rak
ak z
rası
a
mi
l
a
m
ü
o
k
n
l
m
ü
u
e
ene
ükü
bul
n is
an h
ve g
le h
leri
r
i
am
i
z
e
m
n
e
i
i
yan
l
r
d
he
m
ula
aks
ceğ
Kai
i
g
e
l
.
l
r
m
i
i
İ
t
u
t
s
v
rt
ab
mî
e, ü
e ol
beli
unu üm
aid
ükm urduğ
k
İsla
k
h
ikçe
e
d
rin
k hü lta ind
tan
n
e
a
ı
l
r
k
a
a
ksim aha ya
yan
nin
ma
e da
ide
ed
y
a
e
d
k
i
d
a
kü
kai
kav
tı.
çün
ya,
m
d
yap
ini
u
ılka
ğ
me
g
z
e
İma
ı
r
K
am
vu
yec
leri
h
e
l
a
u
e
d
m
M
m
il
na
ver
am
n te
tığı
bu
sini
. İm
r
lılaş
e
ı
bir,
k
c
t
e
r
ş
n
ı
k
fa
ü
l
ş
m
’
n
tıl
dü
miu
leri
le a
aid
l-Câ
sele
ed i
e
e
Kav
m
vaid
n
r’î m ası, ka
bu
zıla
e
ham
a
F
u
y
r ve
M
m
tır.
an
u
n
t
d
p
ş
o
a
n
k
u
it
fı
ı ile
olm
taya
ilk k
tara
ıllar
den
aki
a or
s
ne
e
d
d
a
n
i
n
n
ş
en ö
afı
im
na
ala
3
r
ı
rava
in
k
n
1
t
a
ş
i
ı
n
0
ı
r
e
K
i
t
’
2
i
i
k
b
an
ya
çı
t’ta
tes
ez
ler
nan
6 Nis
ebi
miş
erk
nın
ğda
ersi
ilke
d
e: S i
ı
,
ç
a
v
t
e
m
M
e
i
r
i
a
B
ı
g
n
d
aya
iy
.
n
len
aid
in
lar
va Ü
deb
ızılk
ütü
Değer
ilm
Doç
kav
ma
o
e
.
r
b
l
K
ı
ı
u
a
d
t
a
n
b
m
r
Y
ı
e
raş
tad
si Y
ede
,
klaş
uğu
zün
et A
nok
Üye
aya
eki
vam
a ya
kon
. Sö
k
niy
e
l
i
r
m
ı
e
i
m
i
d
k
l
ind
z
t
d
d
a
ı
a
i
k
e
e
d
r
m
K
ğ
e
i
e
l
i
r
ğ
.
l
i
n
M
ı
ll
e
e
rde
r
eb
yı
iÖ
öze
vaid
a’yd
yley
ezh
mle
dele
y
a
an a
e
n
i
ö
ltes
M
s
a
k
s
a
a
n
ü
i
i
k
k
ö
k
K
N
aha
ef
d
çı
’ın
nu
li
Fa
ızıl
en d
lam
uğu
Han da Kül
. İlk
nK
da
i
k
i
e
kuk
d
i
t
t
n
n
s
kat
t
ğ
u
t
t
s
a
u
e
H
do
da
dik
m
hs
dü
me
un
çık
ğ
u
a
a
c
b
k
a
n
n
n
e
b
n
A
u
ı
B
a
k
N
e
’t
ığ
b.
leri
zi
ı su
Hu
Dr.
en d
lim
sel
İzz
ayd
rke
cılık
ttığ
m
â
k
e
d
h
a
n
i
a
l
ı
n
r
e
l
n
l
i
m
y
n
ğlı
a
ta
a
ya
m
su
in
a İs
re’y
İz Y
e ba
aşa
sını
öne
in u
n ve
y
ınd
ahi
n
min
a
i
l
a
n
i
K
i
e
m
b
d
m
e
’d
n
la
lm
e
lış
aid
ezin
ezh
h
uşu
id i
hire
Bağ
yin
kav
p ça
erk
fıkı
ava
doğ
, Ka
fii m rin de
m
a
K
a
a
kita
n
a
d
.
i
y
ı
Ş
i
r
l
a
ın
in
n
a
le
ını
ett
ad
son
yan
ilm
ızılk
rtay
unu rü eser
dığ
ahs
aid
luğ
azıl
nb
en K
inin larak o
ü
n
r
y
e
k
d
t
e
i
u
e
d
kav
e
l
ğ
ç
id
va
in
in
lerc
rü o
k ço
ava
, ka
şim
sipl
âlim
ir tü
üyü
aya
ve k
t di
geli
ı
l
k
b
b
l
a
l
u
a
r
ı
ı
ğ
a
fi
ız
yr
un
on
urû
ane
be b
ın a
duğ
an K ıldan s
ın
e
l
H
n
ve f
r
p
ı
o
h
t
a
n
a
l
z
ı
a
y
n
e
y
p
n
biy
ım
rgu
yüz
ırda
kita
rını
yatı
ede
ayn
bu
ebi
a vu icri IV.
mla
i.
I. as re
ı
t
I
d
e
n
t
ş
ı
e
v
V
e
a
ğ
ı
e
h
ri
e
id
kl
ını
çıkt
hic
iml
ava
l ya
nın
ifad
dığ
yıp
lı âl
me
a, k
ları
lan
a
ğ
e
y
ş
p
l
t
a
a
a
ş
a
t
b
ılk
ba
e
ki
min
ın
ya b eplerin
Kız
bin
u il
ıkh
iyle
tti.
e
ma
r
F
B
l
b
i
h
h
ı
“
.
l
e
n
z
ı
z
z
:
e
e
lan
ti
ta
be
zh
ya
ad
me
uşa
if et
isi o
gul
fii m
de m uğunu
r
r
r
k
l
a
i
a
i
u
e
Ş
t
b
r
v
i
n
le
ra
gen
yle
oyd
ften
ğin
nde
sele
son
i şö
den
tari
etti
ya k
me
leri
l
aid
u
t
n
a
i
v
i
B
erin
k
t
a
a
l
i
orta
.
e
t
k
”
e
m
r
,
n
e
i
i
m
n
i
l
d
d
ri
ya
âl
me
ine
eler
ılka
mle
afiî
nda
n te
Kız
ölü
kler
ma
erm
in Ş
e
i
’
l
b
a
n
l
s
z
i
k
e
ö
ı
z
/
işi
elh
ayn
el ö
ibi
eler
değ
et-T edeniyet
ıh g
tem
aziy
mın
k
k
a
ı
M aları
n
a
r
f
i
i
r
l
e
en
Zi
m
kav
kül
er v
tti.
AraştırMerkezi
kaid lkaya,
e
m
a
a
e
r
r
d
ı
g
e
n
a
z
,
d
f
ı
o
l
i
i
s
u
u
nK
n ka
, us
ğun
MAM 51
ine
ı,
pıla
a
elam il oldu
değ
y
k
ığın
,
n
d
k
a
ı
a
m
t
d
a
n
m
n
ma
t ol
da ş
rafı
r ta
k ne
lara
a
o
l
n
ı
ç
a
c
n
al
lam
fini
ı ke
tari
n
ı
baz
ın
ram
kav
ebi
h
z
e
fi M İslam
e
n
Ha ında eler
lam i Kaid
ğ
a
l
B
Kül
aya
k
a
l
ı
d
Kız
kun
n
u
i
t
k
t
Hu
me
Nec
ler
im
l Bil
u ve
l
u
o Ok oride
g
a
c
Chi syal Te Keşfi
o
ik S işimin
t
a
gm
orva
İlet
M
Pra
Oya
ya
Sos
n
nda
a
rafı
a
yıld
t
yüz
47)
u
.
9
I
/
I
VI
ve b
335
ini
icri
(ö.
ğ
e
i
h
s
d
i
e
s
er n
ıv
Kâ
ştir
ı üz
nle
ığın
u’lr
i
d
n
a
g
l
n
b
p
İ
ya
alı
zen
kita
ma
me
tını
azıl
vaid
kale debiya
y
a
k
r
de
a
a
rla
eori
onr
id e
likay
asa
s
r
3
T
t
1
e
l
0
n
h
Y
kav
2
a
u
tezi
de
ay
sy
i
san
em
aki
Turg
ilm
ve m etti.
13 Ni
tora
k So
d
:
i
e
k
d
e
t
n
i
y
ı
o
m
a
i
dön
r
a
d
ş
o
v
de
yas
lendi
agm
cag
, ha
, ka
şan
u’lı ifa
Değer
dün
Chi
pla
e Pr
aya
me
şerh
,
a
v
ğın
m
k
ı
e
t
l
a
a
i
ı
t
a
u
l
d
v
z
k
l
c
ı
u
or
la
ard
lan
n İs
Oku
en K ının M
dıy
a M lışmal
o
baş
leri
d
a
y
)
g
i
e
e
i
s
O
a
f
s
d
t
c
i
a
h
n
uğu
eş
mi
an
ı
Chi
ik ç
li ka
old
apa
e ba
in K
opl
ade
ğın
y
m
d
t
ı
k
m
e
m
i
i
d
inin
Kül
i
l
A
n
l
d
m
ğiş
de
ıh
ka
iler
an
nu
em
etiş
apı
e
l
k
a
n
t
l
c
ı
ı
u
y
i
l
İ
d
s
i
r
s
i
p
F
n
a
r
s
a
i
d
la
sey
ilk s
rine
lam
an’
apı
da y
sıl b kul tem da ele
üze
rine ami (İs
nın
mm
da y nde na
a
m
,
l
n
A
eo
a
a
l
u
üze
a
l
d
ay
ağla
id
isi
-İs
ind
Oku
çer
rec
gi b
hi’l
ızılk ı: Ali
yılın a kava
i
ü
n
K
6
s
n
a
8
Fık
n
r
a
h
en
ad
19
son
ünü
ğin
zam değişim alarını
b
ıral
yla
cüğ
aha
le s
hha
a de
adı
z
.
u
r
,
y
m
e
D
ö
b
a
u
ş
v
ö
n
.
s
l
ı
l
i
d
a
”
ış
ve
rtt
çal
ma
am
bdu
dur
kul
lık
arın
beli li çalış
b. A hmet Y
arşı
a “o
tişim erinde
k
zarl
e
d
p
l
de
a
i
a
n
u
m
y
ı
aş
rt
için
r, A
ı üz
lam
Yak
ı
rin
a
,
b
öne
t
,
ğ
n
e
h
n
i
ı
l
k
n
f
i
a
v
r
ı
l
d
a
i
d
o
al
ese
a,
ilkin
asın
e ik
fa B
-Ne
l
li, W rların
bu
usta
uşm arihind lardan i kurum ekabü
a
ma
d en
a
y
n
a
e
z
M
a
o
K
,
a
t
t
t
m
r
ğ
K
y
m
n
i
o
h
e
a
a
y
m
d
u
l
A
il
un
ın
B
hi
se
ni
nc
u an in ver
lun
imi
bb.
kım
üşü
ahu ed Has
b
u
ş
a
z
a
i
d
,
B
i
k
l
i
R
s
e
l
e
O
r
e
tim
m
nc
o
lg
iğin
r A.
rdi.
yete kaya,
ğre
cag
üşü
hse
ham İntisa
geld
geti
ıl
nda
Chi
ve ö e bir d
tari
e
ı
z
l
,
Mu
,
ı
i
n
a
h
m
m
i
K
d
i
rv
ıs
ibi
n
is
ni
nric kavaid
eğit
Mo
at g
liz k a yapa
r
nin
tiği
s
i
t
a
n
ü
o
i
Hei
s
t
t
e
e
n
i
n
k
r
c
e
cag
m
va
,i
ley
ka
bi
unu
ikin
loji
Chi
lem
ihti
ıkla
söy
nca
leri
a
o
ç
i
r
a
a
n
çoğ
k
k
a
n
e
i
a
d
i
u
t
s
s
ı
ğ
r
e
ak
de
duğ
etti
da
lam oloji, p n çıka
vaid
bu
air
olar
koy
e
i an
r ka
y
alan ha iyi
rhi
likle
na d
k
s
a
d
l
i
e
r
u
o
d
i
n
ş
e
i
s
ğ
u
a
k
,
k
is
u
b
in
da
en
şb
rlık
nca
çer
old
’ye
eni
zin
ın g
eler
ı
u, a
ima ulları i
elle
l
aid
ça g tür. Te tılmas
rlar
c
n
e
k
k
a
M
e
u
i
n
z
u
i
ğ
k
k
M
l
r
d
ş
u
e
o
l
t
ya
.
a
ı
ü
ı
d
k
d
r
o
l
e
,
a
o
m
n
ol
lad
fark rsitesi
cell
in d şmanı
dür
ve d a ilk
nel
rgu
me
e
sür
ı
ven
ktri
l
c
v
ı
ı vu
orik
e
i
o
z
a
n
ç
e
n
ı
n
i
n
d
ç
ı
t
ı
,
u
er
Ü
a
ığ
yaln lmesin
alar
rva
kul
nün
n, ç
ald
ınd
Mo
ı ve
ji O
lışm ası içi
ni
türü sonras
n
o
i
a
n
ı
l
a
t
ç
e
a
ğ
r
o
e
ı
y
y
m
i.
le
ky
ad
lite
sun
Sos
aşıl
e ve
na
tird
söy
yıfl
lara l doku
anl
cell
ago
mu
ini
e ge l
c
ğ
l
n za h yapı
u
i
i
i
i
e
t
n
h
Me
d
n
n
e
a
ri
ek
su
er
de C dığını
osy
okt
ger
ünc
ya,
i
ye ş
ziya
düş
ın d
ılka
lu, s na
an
l
esin
z
a
n
u
dde
ı
k
ı
d
h
k
a
i
t
a
K
ı
a
a
m
da
biy
e od yoloji O aşmas
rten emel k
yüz
ede
t
erin
s
beli
nl
z
d
o
i
ş
i
u
ü
S
e
n
a
ğ
i
b
o
o
kav
di.
rdiğ atının
erin a
cag
da y
ver
linl
r ve
Chi
nın
iy
a
n
p
i
a
r
b
o
l
s
a
s
i
e
an d
a
z
ed
lı d
ınd
ori
rak
k
r
d
e
a
i
r
a
t
y
l
a
a
f
a
kav
şma
çıkl
şın,
iyet
çalı
kar
ca a
e
a
v
Meden aları
s
ı
t
k
to
m
me
Araştır erkezi
M
MAM
52
cer
pen izler
S
e
nd
nal
leri
o-a
y
m
s
i
l
uyla
l bi
kul
e so
l
a
O
y
y
i
r
o
os
rile
icag
an s
aya
teo
sist
, Ch
erik
m
ılm
n
i
ark
r
e
p
m
v
k
a
M
A
r
e
y
ı
i
l
n
r
l
şı
lu
le
i
nşe
çalı
aliz
oku bireyc
me
dt,
aya
l an
r
e
e
a
m
r
v
l
ı
ü
H
st
bir
yap er kült
rtti.
üni
ulcu eye
b
beli n kom
ğ
a
ı
o
r
r
ç
n
e
nc
b
ğı
ri
ne
tif
üşü
tile
ndı
ipli
n
rna
e
a
d
s
l
i
u
e
r
r
t
ş
ğ
i
d
n
l
a
r
ö
u
b
rşı a unan b dir. Bu
ral
kul
inte
libe rına ka
lun
v
rak
go O yle
a
e
l
a
v
ekte
c
ı sa
o
oku
i
a
i
i
n
l
ş
h
m
ı
e
a
i
k
t
ş
ı
C
ı
k
h
l
i
ı
.
rak
zm
a
ay
,
ia e
aşır
iş, n
ıştır
rali
i ola
anl
rva
ya d
idd
e
r
m
m
i
o
b
t
u
m
i
n
n
m
l
ş
M
n
lu
le
e
ra
le
za
uğu
yen
top
le
ir e
gör
kav
esin elik ka
old
kil
nb
’ya
tar
öyle güçlük
t
k
e
p
a
i
s
h
n
l
i
e
i
v
i
a
n
ş
t
h
r
l
o
e
te
sa
sini
an
le
ğin
bir
mü
loji
bir
m M en yön
ece
eriy
o
i
l
n
y
l
u
r
y
r
i
a
r
e
s
i
b
d
o
in
rd
du
bel
ilem da bir
nt s kentin
için
nla
e ed
0.
ndi
a ke
ır.
insa
lın
o
e
d
d
s
k
g
ı
k
r. 2
l
a
n
e
a
ı
ifad
ı
u
ma
lec
lar
i.
hic
tad
i
t
a
n
k
kul
C
t
b
u
a
o
ı
e
e
m
ş
m
ok
as
iken
de
iril
vir
bu
çalı
em
utm naklan asaba
ını
n
end rak tas
ir
t
n
l
ğ
i
u
ö
r
a
l
t
u
e
ş
y
nb
rk
çd
lac
la
ilin
Oku li bir y
eyi
aşa
n ka
nü
no
k bi
m
a
pı o
u
u
u
r
ü
a
d
i
n
g
0
n
ç
t
y
m
o
y
3
ş
ın
sın
bir
a kü r mily
kulu
öne
a’n
ha u mselle
n 19 am
apı
rınd
erik ir
bi
e
go O nin da
al y
nda
li
a
a
n
y
l
l
e
u
m
i
s
c
ş
ş
ö
d
i
A
i
d
b
e
W
,
lu
so
ba
es
Ch
bu
sür
all,
uru
ago
ğun k
ılın
lenm
Sm
rva,
ki k
er
kısa n Chic
. Yo
üzy
n
e
y
i
r
çı
y
o
d
b
u
a
i
n
’
ince en Mo
i
t
i
a
uş
ola
ler
Alb
ıl g
iğe
892
l
y
.
y
i
n
1
alar
m
p
l
m
ı
e
e
l
i
:
r
’
i
l
t
r
ı
i
b
ke
i is
sü
ti o
ark
lışm
sah
söy
e
apt
b
n
a
P
r
de
n
i
y
a
ç
e
.
a
e
g
s
e
m
kk
n
rt E
ild
ne
geç
al h büyük
ess
üfu
e
ü
e
ö
y
r
g
n
y
n
r
s
b
a
d
e
ü
şek
o
l
d
u
Ro
Bu
ci b
ve s
a ka
lı ve
iği
a ün em ve
est
ır. B
on,
ikin grafik
rıyl
dild
asy
sam lmazd
yılın as, Ern
a
n
r
l
i
e
p
ö
e
a
ğ
a
i
o
u
d
ı
k
d
m
n
jen
m
inci
ştir
dem entin,
alış
açın nın ko
Tho birinci
lü
u ik
yeti
sı k
isi ç
ı
k
ğ
j
a
p
n
ı
o
u
n
yön
l
a
u
.
ğ
m
a
d
o
ol
on
al y
ştır
çok
ma
a
ncü
aldı
a ol
ı
l
s
l
e
osy
t
ü
a
s
y
v
o
k
ı
ç
m
m
d
t
ı
s
u
ıl
u
rk
ırl
en
ığı ü ştırma
k ve
opl
yap
kon
nun
. Pa
ve k ss’ın ağ
çıkt
ı
piri
lar
mu
en t
rt E
la
a
e
ş
l
u
e
m
i
t
a
n
e
b
ğın
a
m
ğ
s
u
g
ö
de
et
ndı
va,
alış
am
ik t
r
rin
k Ro
j
r
Bur
r
a
ç
l
e
a
a
v
o
o
l
r
l
ş
n
n
a
i
o
u
im
ola
lu k
ine
en M harma
tod
yoğ
usu
bi is
son
me
sup
Oku şünces
ı çiz
a
ruc
n
r gi
n
n
d
o
u
l
ı
e
e
g
u
t
k
k
l
u
l
a
m
m
a
dü
ic
Oku unun a arın ok rafinin
Blu
tla
yan
kula
. Ch mlerin
eto
g
ğ
e da
al
a, o
em
o
i
m
u
n
v
n
s
i
m
r
n
m
d
i
r
u
t
l
ö
z
ş
o
o
E
d
le
ti
ib
bu
alı
ojik
dir.
en M şünce
din
gma
dol
ik ç
e
y
r
nda
n
a
t
.
o
ı
e
r
t
l
e
o
l
k
ü
s
e
e
d
te
a
ep
l, k
ştür
m
söy
etm
n is
erin
mü
bir
ini
oku
i
l
e
r
l
ğ
ş
n
d
i
e
n
ü
i
t
e
a
e
k
n
rd
if
et
il
isy
tem
n
lara r
e ge
ı sü
l ed
dem felsefi
sını
ış v
ak o
di.
arın
ki
abu
z
l
n
m
i
a
k
aka
a
çatı
a
a
n
ç
h
y
ı
a
k
m
m
i
r
a
a
n
ş
r
.
a
ı
ı
u
d
d
l
r
l
t
n
a
şt
tı
eo
ir
alt
ıkla
kısı
a’sı
olu
fi b
mış
un
de ç unun t
m
sıkl
rup
l aç
else
aze
l
ğun
v
u
f
o
atiz
p
u
u
r
A
l
n
y
i
n
k
d
i
b
ta
ye
O
ğu
ol
agm
u
o
r
sine ve ari
d
g
tizm lun Kı
l
e
p
l
a
a
o
c
si
ir
m
gm
saf
Chi
em
tiril
oku
tizm orva, b
a
Pra
ini
’yı t
ma
eleş
min
esi,
a
fazl
a
g
z
M
e
k
i
ceğ
k
a
i
m
t
v
n
i
l
r
r
e
n
a
r
i
l
e
e
e
p
i
a
ç
e
d
y
m
n
b
e
m
a
m
s
le
,
bir
esi
rag
gul
edi
en A ulun A emesi
ine
ülm bebi p
vur
l ed
söz
k
yer
m
ü
gör
ı
l
eve
e
O
n
b
s
.
e
ü
d
erç
ör
nım
ç
un
m
idir
g
teka
a
r
s
n
z
t
ı
i
i
l
e
e
u
t
a
B
al
lb
izm ünülm merika
ul
gm
ber
ene
ital
pra
A
la li
– ok
i. G
üş
z
t
e
e
d
t
kap
r
a
c
f
e
ö
n
in
in
g
e
teri
ğin
e de
’ya
iğin
ifad
iyet
etti
e ye
sikl
sind Morva
d
i
k
r
n
Meden aları
e
i
e
i
ç
–
is
g
i
u
i
r
l
m
i
ır
a
e
B
t
b
iç
Araş Merkezi
eb
up
ebe
dır.
n
Avr
ın v
ın s
tire
akta
e
gın
r
m
g
Kıta masın
e
a
n
d
y
a
ile
MAM 53
em
un
r ön aynakl
la d
bul
dön
a bi
ısıy
k
i
t
d
k
n
n
n
e
ı
kı
al
da
önc
hak
asın t’ın bir
dan
n
nm
d
u
u
r
l
l
a
ku
bu
uH
oO
um
cag
i
h
dur
,C
rva
Mo
lit
e ki
ind
ğ
i
t
.
ra
ştür
pı p
l ya
lmü un
a
ü
s
n
m
ü
lum
plu
düş
top
e
n to
lde
k
i
e
i
l
k
t
rey
i
e
a
dev
e ed acak ş
okr
z
n
in
i
i
m
l
n
a
de
ay
şim lcileri
ide
bir
leti
oyn
i
i
ş
l
i
s
a
o
r
lm
l tem
sınd
bir
edi
a
lma iz. Oku gmatik
lize
nm
u
le
a
a
k
l
e
o
n
s
İd
ve
tey
pra
işim ,
ydı
ilet
lgu
vüle örmek
da,
i “a
a
o
k
n
arı
d
a
l
u
m
n
te
r
nc
ig
yol
tus
a
r
l
atiz nmanı ıkmış,
n
i
i
u
u
fiki
ğ
m
r
ç
oğ
rdi
um
dem ak bir
rag
ı
i
l
d
nla
ş
g
p
e
p
ı
i
r
r
r
o
d
a
itle
y
ka
gö
ir
ın
ort
şle
nt
ır. K
ve a
y’e
ış b
arı
ıma
örü
rini
l
k ad
d
e
r
ş
g
ç
o
e
m
a
y
u
l
w
t
a
e
a
t
k
ar
De
he a ıştır.
çizm ı doğm aptığı
yal
tma ğlama
im
lir.
cep
sos
y
ara
as
etiş
m
ebi
n
y
a
l
r
l
sa
a
i
i
a
l
d
n
k
i
d
ı
e
a
d
so
yiz.
aşl
nım itabın
zen
asın doğru
kitl
ar e
d
r
a
,
ü
v
t
r
a
u
d
ekte tığı
e
g
r
k
l
l
k
y
e
e
a
m
a
e
i
r
r
t
ğ
u
y
m
ş
e
d
la
m
gö
de
lizm
sos
atis
gaz
bir
i” o
uzla
atiz
ini
ona
rına
urs
tak
diğ
gm
agm
çim
a
s
l
r
i
den
r
l
a
i
o
u
r
b
n
ç
P
rasy
d
i
k
p
ve
tfe
ara
in
iliğ
nce
k
a
s’in rgson
d
a
ü
m
e
m
i
r
ş
n
i
m
ir
e
la
iş
an
tiş
am
dü
ne
ilet
in k ideal b
r al
e Be adı” o
ek
, ile
mJ
ir ö
ı
n
e
c
d
a
i
r
y
i
b
z
e
s
l
l
a
c
l
i
ö
l
,
a
a
a
i
n
iş
imi
kr
tir
ns
Wi
up
ad
an
adı
izm e iletiş
a
mo
ens
bur rçekleş
ç
ığı ö in ins
e
n
,
ı
ı
d
d
m
a
s
z
n
,
l
a
d
a
ya
orv
altı
tler
e ge
Oku
ago
md
şılm k
line
e
kika ıştır. M ilerid
hic
ının
plu
nla
me
a
ğ
o
C
a
e
r
t
t
a
,
,
a
“ha
n
c
işim k,
r
l
a
o
bi
rv
lam
nin
ıka
ilet
nun alarını
o
e
ç
m
ti
m
u
z
a
ı
a
M
a
s
r
d
ü
y
d
kra
gu
ın
av
ya
tan
m
di.
orta kratik
mo
vur
alış
r. O şmalar
ar k i söyle
e
i
t
ç
y
d
n
d
h
e
i
,
r
o
e
lı
na
lin
şim
im
bir
ini
k
dem tirmişl
sya
leti
u ça lendiğ
etiş
ak a
ktiğ
i
l
o
c
b
i
e
ere
s
n
r
a
r
e
ş
e
ola
iğe
rle
e ed
nd
ead
tüm n yük
e
i
ğlay
si g
e
d
l
d
v
a
n
e
y
M
e
a
e
s
n
f
.
u
i
ı
u
lm
rç
tem
isyo
lun
ini
ge H k, okul
katk lendiri
r çe
eor
Oku li bir m lumun erektiğ
k bi i
a
r
i
G
r
r
e
a
e
ğ
o
ş
p
g
j
e
m
o
de
ey v
ası
çalı
olo
n
na t
öne çi bir t
Dew nında
ileri
psik et ede
ları
nam dı.
k
a
y
e
n
i
l
o
c
h
a
t
m
ı
r
tı Diz
l
l
i
n
ş
a
r
n
a
ş
ı
a
l
Jo
o
ö
l
a
a
ş
l
e
r
i
l
i
a
j
p
m
ir
a
ay
To
den
olo
in ç
eye
2
cı b
k ol
tam
MAM
psik cilerin Kendin ğı bir ş
ara
ara
den
nu
t
r
ller
r
u
l
ı
e
i
a
l
.
e
d
s
t
m
r
k
ı
ı
a
e
ü
u
ç
m
d
k
t
n
m
e
te
k
su
e
are
şlar
yap
ı ön
mu
ve h erisind
tele
ının
mın
n
m
r
a
sun
e
a
ç
r
E
l
l
i
v
k
y
ik
lli
ka
şma
al e
yall
sya
çalı , tutum plums
sos
r so
i
r
in
i
b
o
d
b
i
a
li
irey
.T
irl
Me
elir
der
la b
Bel
b
e
.
n
r
y
z
a
i
i
r
l
m
.
ire
di
ana
der
r za
nb
llen
de
mla ik arz e
lene nı şeki
i
u
t
risin
k
t
e
u
l
t
ı
e
ç
e
i
r
t
n
i
a
ık
n
ml
lişe
sall
bir
tutu nde ge
ren
lum
e
p
i
v
o
s
t
i
ği
yön ey bu
içer
eçti
g
ine
r
i
n
hne
b
m
l
.
nde lere sa
r
i
eyle ’e göre
i
nin
gönü
s
3
d
i
ezi’
ri Ak
lik
çer
rt 201
zne
k
i
a
b
ad
k
r
ö
a
i
a
M
e
ı
e
r
n
ş
S
r
9
ı
ı
M
M
ği
e:
bi
’n
ıs
ant
l de
ları
opl
yen
yan ıştır.
endirm
rika
l
a
a
t
r
e
e
s
e
l
n
”
ğ
i
m
y
e
r
m
r
m
D
e
ır
le
yıl A k toplu şiklikle ya çıkm yük
raşt
üel
yüz
ü
a
lekt
et A
a
ü
ği
b
t
e
y
y
.
e
r
i
t
,
r
ü
i
20.
d
o
e
n
und ıyla
b
e
işt
ör
al
“En
de
d
m
s
g
m
i
e
m
u
r
e
l
ğ
e
r
m
e
i
i
’
M
y
lım
tu
vr
ed
likl
dön
uru
ewe uma e
ci o
katı
enl
işik
ş, k
z
n
D
n
i
k
ğ
ı
u
ü
’
k
e
ü
e
l
i
d
liği,
d
n
üy
op
lan
olm lojik d
nite
nem k bir t
sini
Ars
ın b
me
i
e
i
ö
r
o
z
v
n
ş
i
a
d
y
i
i
l
i
d
ü
ş
tt
iğ
eğ
sos
.
a bu
e
me
büy kurulu
nel
ud
ıştır
üsa
rün
erik uktan
in b
elin
e
H
m
r
v
ü
e
n
atü
t
Am
l
l
r
a
k
r
ş
u
m
e
ş
i
l
e
e
t
l
u
a
i
ğ
r
l
m
e
y
top
iyet
ent
l ku
e de önem
sset
ilim
bir
Meden aları
ı hi
msa iştiği v
d
al b
y
ı
u
y
r
e
l
i
g
m
s
ır
n
p
t
y
ğ
i
so
ıb
Araş Merkezi
To
ceğ
u ka
a de
an
dığ
bile
tad
ma
hızl
er b
l
a
k
a
r
l
r
i
ı
o
m
u
b
i
p
n
d
a
is
MAM
. Bu
er y
k uy
ğer
ı,
nel
rdir
aya
e di
e
a
l
alar
v
d
ş
i
y
m
n
e
ı
ş
m
ı
r
l
w
r
la
e
ça
De
ma
er v
54
şim
alış
re y
leti
i
ve ç örüşle
n
çıka
rg
dai
taya
r
o
ra
son
i
ojis
l
o
y
s
r So
e
l
l
slan
e
r
ü
A
t
ttin
elek
e
t
n
m
E
a
Hüs
eki
önc
n
e
nd
eğin
disi
len
n
e
e
g
,k
n,
nda
olan rşı çıka
şığı
nü
ı
a
ran
ü
n
k
r
klı
na
akta
a
ir ü
ı
i
r
;
b
a
n
n
l
e
i.
ği
ının
rum
ildi
ded
lirtt
çağ
den
i be
n ku ını red
i
n
n
i
n
ı
ğ
e
d
ığ
edi
düz
ri
e ay
n ış
işiy
hyi
l etm dakile k
k
a
u
v
ş
b
ı
n
a
ı
a
ve
m
k
ş
ı
ı
d
n/
olar
lan
m
e
zihi
disi
ret
anı
dın
hal
t
a
n
e
y
r
k
e
a
d
ı
u
l
a
k
h
iya
ışı
üel
n, b
ını
alttart
için
an z ntelekt
am
up
rsla
i
e
r
d
ş
ğ
A
v
i
d
u
m
a
v
e
tt
vra
esin
ın k
rz e
len
a ka
üny
u ka ına ge
Ayd
a fa
ı.
lam
b
t
b
d
ğ
k
,
l
e
ı
ı
a
t
l
n
i
b
ış
m
si
an
rsla
tti.
dek
bir
nla
tart
iver
kar
iye’
esi
de e
lin
an A apan a
ikte
k
, ün
l
a
e
y
i
r
f
m
r
a
i
ü
ş
i
ü
l
i
t
n
i
y
T
gir
le b
algı
cele
elek
iğin
t işi
ının
ı
esiy
ent
k in
ğled
llec
e
am
n
e
e
r
d
t
a
y
v
nım
l
n
ı
n
gelm n olara
ı
a
a
i
ın
ji o
lk
nsl
risi
ir t
i
o
e
a
e
m
l
l
b
kol
ü
ç
d
a
o
ı
p
i
t
a
p
rkl
yle
avr
tan
lek
i
n
disi
a
k
l
i
e
kân
f
ğ
ir ti
l
und
t
o
e
e
e
b
k
-m
ço
le s
, en
rn
nuc
em
ktü
y
n
e
n
o
e
e
n
i
le
a
l
a
s
a
d
r
f
y
a
y
l
i
e
t
ü
d
ba
Ka
am
bö
nd
Mo
Ars
lüm
a en rtaçağ
ti. “
k iti
u, z
ılışı
ğer
r
i
t
ö
i
ş
l
r
n
E
b
i
e
Z
u
.
a
l
t
n
l
ş
i
e
O
r.
ri
en
doğ
kul
ub
da i
eki
ipti
şey
ığı n
.
elle
om
ind
ğun
lum
sah
ktü
fen
dur
and
yan
u
p
e
e
m
z
u
a
l
i
d
n
r
o
l
s
a
l
l
t
e
r
a
e
i
k
ı
o
gu
nt
in
akt
doğ
haz
an d
a ol
ğin
dı e
kar
tip
u.”
den
dan
şını
me
zam ı çıkm
say
ı
e
n
bir
e
a
l
k
ı
n
i
ı
lurd
da 3
s
e
s
ç
m
o
a
l
n
ş
l
arı
i
ı
r
a
z
m
r
o
ğ
ı
m
a
i
y
ü
unl
ns
i te
rk
eşt
ıldı
b
yrıl
i
m
â
l
i
n
k
l
a
orta
b
k
ü
e
n
b
l
a
e
i
z
s
ö
b
la
g
in
im
em
üp
iş b
Ars
s dü
esk
ası
leti
n
bir
dön
dön
ra k
esse uk dev
ıkm
rten
vaş
a
i
e
ç
ü
ları
l
a
l
y
s
e
a
i
m
um
lum
,
tay
ub
tür
ger
torl
lin
r
p
n
n
r
a
e
e
n
i
o
o
a
kur
r
u
v
t
l
ü
e
a
t
”
d
rs
uğ
ar
, “b
imp
elek
i:
nA
gan
gün
old
anl
tan
e
a
e
l
u
ş
y
ı
v
m
P
e
B
ller
Ent
e
e
k
“
a
ü
kt
din
(i)
ı çı
öyl
tüe
riyl
r, Ş
e
,
ş
s
.
k
l
a
e
i
r
e
l
e
e
b
u
l
a
s
d
t
i
e
k
it
min
hin
un
tle
en
kili
ent
lara
iatı
ini,
öze
öne
: Kâ
n
duğ
b
i
ı
ğ
kafa
l
d
m
ğ
i
e
r
a
ğ
l
e
t
o
u
e
d
nın
ell
ern
aça
”d
şöy
ktü
un
a
ver
kur
t
ü
d
e
n
r
y
t
t
l
u
o
m
a
e
n
k
e
O
t
lc
ü
M
iy
i)
ele
ınd
uru
ir d
ı. En i ve “so
hüv
(iii)
r; (i
ent
if d
ilan
latt
er;
bir
üle
an b
s
hal
l
l
c
ş
n
e
u
a
a
o
ü
m
d
l
m
a
a
es
Büy r ve Âli
uyla
bu
u if
ezi
aşk
üel
nun
z” t
le
slub t olduğ
ri: B işi.
’de
lekt
a
z
e
ü
e
i
e
l
t
l
m
z
y
s
da o ar ve
i
i
e
a
a
A
k
k
a
a
en
ü
n
h
r
y
t
n
a
u
ü
e
l
a
r
şull
ran
elek
din
ula
ra T
el o
p
llan
ent
çıka hsel ko
ken
eva
son
solc
i ku
ektü
a
l
n
n
n
y
i
e
i
i
e
t
a
ğ
r
ya c
ğ
.
t
d
i
ı
e
n
a
r
l
u
t
t
n
e
r
o
i
ş
m
ı
n
n
e
li
so
es
kim
tüe
ada
leye ir? Bu
laşm
arb
elin s
nm
elir
elek
d
ellik
80 d
t
ygın
b
e
ü
9
a
ı
n
t
olu
ektü
n
1
y
n
l
E
k
ı
e
e
a
e
kao
t
l
n
l
m
da
En
md
ve
ala
llik
ğla
nte
şey
“
a
n
i
e
a
r
tı
e
l
ı
,
z
n
k
r
b
u
e
n
t
n
t
a
ö
e
r
ç
aya
ör
na
ia
uş
sal
ode
ol a
/ke
e
'a g
idd
mh
ğm
um
y
e
c
d
l
n
m
u
o
l
d
a
a
n
p
e
d
l
e
i
p
n
d
n
to
o
rs
ör
sın
osa
ni
en
arji
zm
’a g
ir. T
arji
ind
an A doğma
t
o
m
n
y
u
d
k
k
m
a
i
a
n
ğ
l
d
l
u
u
ar
su
a
re
un
siz
izlik
Ars
lum le kurd
kao
md
um
ğin
elir
lirs
l
l
p
u
e
l
e
b
e
p
o
n
t
p
B
i
o
ü
e
t
to
in
]v
gele ktüel t
ton
dir.
nek
elek
üel
aşa
kişi
gele
ent
e bu
arg
lekt
n
ele
ı
v
n
e
t
k
e
e
y
,
[
t
a
v
r
r
n
a
i
r
e
tü
ol
tir
üel
va
ipt
. En
nüş
lekt
otik
an d na sah
dar
i
alır
ö
in
e
l
a
a
d
t
r
d
e
k
k
e
n
y
tü
en
e
e]
sı
izliğ
to
din
zen
lirs
elek
r ve
lma
bir
d
t
ü
e
a
e
ü
l
e
n
d
b
r
e
r
d
[
e
u
ır v
ye
tir
cü
en
n,
da
rtar
lum
ütü
eleş
am
am
rsla
u
p
k
l
i
k
r
A
o
m
k
n
t
.
ü
ş
a
r
e
fa
en
ili
in t
bili
y”
ziti
nı v
ünd
n
neğ
üşe
ı po
ir şe
lüğ
insa
mu
n
b
ü
ı
u
gele za dön
l
i
c
r
la
k
op
“iy
ütü
tar
r. T
lara
orm
çin
ürk
edi
bir
no
nn
mi
t
ı
iyet
u
u
k
d
l
e
Meden aları
ı ay
lum ve top
rm
r
p
ö
a
m
l
”
o
g
ır
t
t
n
k
ın
n
Araş Merkezi
insa e “ayd
lara
eye
nin
i
d
çiğn iş kişi o opmuş
’
r
i
a
e
b
iy
ir
nm
MAM 55
tm
ürk
nb
en k
nla
üre
n, T
ind
rını
ydı
a
ğ
a
l
l
A
e
s
.
r
n
ti
A
ram
gele
e et
yan
kav
ifad
el”
mla
ı
ı
ü
n
t
n
ı
ta
elek anıldığ
ent
l
kul
ve “
ine
r
e
l
yer
let
dela a
e
n
le
ey
n ge dernit
lı
ide
k
o
s
ark
su e ek ile m nları f
u
r
ğ
o
de
n
ı ve
a do
ölçü lık
gele
c
h
ı
r
k
i
r
a
ı
a
b
d
y
ır
i
iye
Anc
r ağ
na a er yen
)
esk
dir.
a bi
rası
e
l
H
t
a
-ek
n
.
k
i
n
z
u
ele
on
yen
me
tme
g
e
e
e
(
e
l
l
i
v
i
k
ek
ir
çiz
ski
iye
len
len
nca
zgi
da e
esk
, ge
yük
r çi
eli a
e
a
ı
i
l
ü
d
b
n
y
n
t
ı
i
e
,
k
n
n
ya
m
ifad
tele
kışa u
kıla
nla
nite .”
lan
ir a
bir
. En
le a
der
it o
b
r
r
i
a
i
i
o
i
b
eb
l
i
k
r
l
i
i
a
v
ş
k
r
t
e
es
te
es
eli
Ba
ak m çıkılab
e
v
.
b
r
e ge
r
k
;
l
ı
a
n
ı
e
şler
a
lay
dığ
en
zan
edi
ağa
har
na
li h
r
ı
a
a
d
d
m
r
n
ş
ı
k
i
u
e
ı
d
e
m
i
d
l
r
d
ep
tan
de b e ve re
güv
no
l bi
ben
uk,
nın
n/t
ilde
kise
kala içerisin
don
ımı
jako ,
ler
obe
ş
,
i
n
p
e
şek
k
l
ı
a
n
i
a
t
j
u
n
e
la
l
n
la
b
la
erm
in
gör
Ars
tüe
lan
ekâ
sap
a iç
üel
elek
ten
nen
rn o
Ona
n-m ayısıyl
lekt
k
e
.
ü
a
ı
e
e
ş
d
t
ent
d
n
ü
o
l
a
zam
n en unu d
gele
ıml
t do
in m
uğu
der
jisi
tan
eke
u iç
uğ
r
o
u
k
l
ğ
d
a
aç
B
a
Mo
l
und
o
u
r
h
.
.
v
o
p
r
r
d
a
i
a
l
i
i
l
i ar
e
t
.
t
s
c
o
o
e
el
ip
dek
da
hip
ded bendir
h
n
a
d
n
i
s
a
inm rn tiran elektü
l
ı
e
’
s
e
e
n
bu
ır
jako çok
kter
de
lan
rsla
bun r olan
ent
ara
mo
e
gru
i
k, A
ut o mci ve
ılın
k
n
l
a
a
c
i
y
r
e
t
v
d
z
ri v
n
a
yü
un
ol
ktü
me
vri
üle
kla
loji
i
e
t
e
a
m
l
e
o
c
r
d
,
g
e
v
20.
p
ü
n
t
elli
ti
n
ak
ni
ld
İki
, Zy
kal,
üle
de b
Anc
sya
da e
e bu
lan
ı
adi
.
n
o
s
t
r
d
i
r
s
r
ı
a
s
süz
n
e
l
i
i
A
d
li
r
d
el
an
içer
akıl
eşit
arih
tida
rten elektü
iyle
dir.
in t
ur
ece
li ik
lik ç zaman
hal
t
beli
k
i
t
n
u
d
i
’
z
c
n
c
a
ş
u
ekte
e
e
e
e
s
e
n
;
m
i
iy
ç
ı
m
m
m
u
c
u
t
r
k
e
e
r
ğ
r
a
la
v
o
u
ıe
irg
Tü
vrim eransl
tti.
yaç
as
old
ine
ard
k “y
ind
“De
ihti
ı es
ef
gın
de e
tem ek göz
lara
i
r
n
a
s
ı
o
d
f
i
’
e
i
s
d
klar
yay
p
ı
n
ı
j
r
a
i
t
u
nn
n
a
e
s
t
e
ı
r
a
m
a
n
ji
ığ
ed
tv
de
m
ir g
anl
atro
olo
hil
rne
çıkt
” ifa
r
if b
Bau
ir p
l
n’ın
fın
nte
r tip
e dâ
ı
i
e
b
a
i
a bi
ştür lternat
l
n
n
ü
z
b
i
s
ı
ü
t
r
l
r
ya d
tılı
ir s
mu
ile
,A
lek
ölm jiye a
a
k
b
u
e
k
n
msa
t
ş
B
ğ
a
a
i
e
u
r
l
n
u
l
y
y
i
a
e
i
n
d
l
p
o
o
r
l
r
d
u
k
o
o
n
t
.
u
bi
de
,b
tipo ktüel”
ncü
. 20
vüle ldıran
bul
mo
eni
lan
alır
eda
a
Ars
da,
Üçü
in y
k
ele
nde
t
k
i
t
n
n
i
a
n
ı
z
ç
l
i
n
ı
i
n
e
d
ğ
e
y
e
yal
a
üe
ps
dı
k,
âlem ı söyle
sos
l” y
lekt
vüld u ceva
alın
lara
a
e
e
e
a
m
o
t
ü
n
ı
d
d
t
ş
n
n
n
s
l
te
e
la
.O
ğı
lek
Son
i içi
oru
tüe
adı
pay
aca
nte
e
olan da onu
ir? s
ıml
dem
elek
yal
ğur
e-e
t
le v
d
n
a
l
o
k
e
n
na
a
k
e
m
d
t
t
e
e
a
a
sos
n
a
n
k
)
a
n
pl
pi
li “
anl
(lar
ınd
lara
gele
toti
lına
üel
tüe
i ön
s
o
t
ı
a
o
m
k
n
n
r
k
r
i
i
”
a
e
e
l
l
l
a
e
s
p
p
e
el
el
te
ndi
ün
bağ
el ti
ilk y
ktü
yla
ent
i en
ve
i, ke atürün
i
ılın
tele telektü
ları
Bu
n
y
b
yen
n
.
i
i
z
m
r
e
s
g
i
r
a
ü
u
izim i
e
j
l
t
r
n
e
t
y
z
o
n
a
t
e
v
e
k
l
i
i
t
a
l
i
a
n
i
y
r
N
c
yo
n
m
tipo
“dij
mk
aya
kin
inte
en (
u ye ilişkisi
bili
bili
u ve
üny
er, İ
lerd
l
r ve
yal
n
e, b
d
a
e
z
r
s
a
u
l
i
r
e
y
ö
o
s
r
p
v
s
a
g
k
ev
ita
lar
la
olgu n Batı
sal
ilgis
itik
ta k
er),
buy
alım
a
lum
yı b
pol
u
r
a
p
l
hat
e
a
rizl
o
s
y
o
d
k
k
t
y
ü
ı
n
n
s
,
ç
ı
ç
i
i
ü
i
l
o
s
ş
.
d
ki
is
den
lık
ir
ye
eli
tip,
çtiğ
ı’da
r sa
eler
ağır
üks
slen
t
a
e
ç
a
y
e
k
l
a
g
k
h
i
s
a
B
n
r
e
a
i
e
r
ıt
e
arla
reto arda iz
vas
izm
ek v
şı v
u ge
ıtal
Faş
len
ava
li ve
al
duğ
e
n
t
S
vas
g
n
ag
m
k
n
a
i
d
u
u
o
y
r e
s
b
n
de
lan
Gul
sev
azı
Dün ardan,
bele
Ars
ın,
erin
’ın
b
ü
,
z
n
r
n
’
k
ü
c
a
l
den
a
m
a
l
im
im
ı te
lar
şul
nu
me
l
l
Ars
ş
l
ğ
i
o
o
u
e
i
ı
r
o
s
s
k
d
k
r
d
e
n
e
İl
g
n
Hi
tığı
dir.
ahs
zihi
ına
bir
ldı.
in,
yap
ekte
ılın
kin
ve s
itz’
ğı) b i
ç ka
s
y
ı
m
a
l
w
e
z
t
r
e
k
h
ü
h
g
b
va
sc
yi
ek
mu
üç y e indir
ni
z gi
nın
(Au
nite
elen doks
ımı
son
i zih
ları
g
ğ
m
der
ğ
i
e
p
a
l
i
e
o
v
i
t
c
v
o
t
m
.
e
rt
ya
ger
kam
kta
el e
ma
nO
rnit
lırız
bu
ma
sü
aya
n am ne ka
rini
ini
ode
l
ü
i
r
e
oku
l
t
n
l
e
m
e
n
l
a
k
â
i
ü
e
g
ği
iyet
krit
am
lekt
e bi
izdi
iyet
faal
nte
in
nite urulan
re d
e
ın ç
ğ
r
’
i
e
l
Meden aları
l
e
n
t
.
n
v
r
la
ır
od
m
iye
baş
Ars
ard
ode
ı, m
AraştırMerkezi
faal
sık
em
tlığ
lık v
y
t
ı
e
t
t
ı
e
ş
v
r
ş
e
ş
u
ar
ka
ığı
. Elb
um
ir k
lad
MAM
yor
iştir
ye,
ile b vurgu
m
l
k
bir
e
e
nce
g
ö
k
n
e
o
e
k
l
il
e
in
nç
esi
hal
de g
in e
56
elim
erin rnizm
l
k
n
k
e
ge
de
len
mo
; ge
Zira landır
io
yen
ler 3
üel
lekt
ş
ava
S
k
u
lı
Soğ e Batı
mi v tüeller
e
n
Dö telek
En
skin
e
K
a
Ferd
e
Ent
al
yas
e si
v
l
dı
ya
şan
sos
r ya
ngi
a
a
l
ş
h
nde
a
lu
yıld
st o
türü
z
ü
a
t
r
ü
l
a
iy
rın
lite
inc
a da
mla
lim
plu
n
Yirm mler y syal bi
o
t
yda
o
ışı
üşü
me
el s
tı-d
n
ü
a
i
t
dön
ür
r
B
k
t
le
tle
u?
,
a ne
nte
eke
uld
d
e
r
b
a
üel
n
a
ı
h
k
d
l
ci
lekt
am
şılı
e
r
e
r
t
ı
g
v
13
n
a
gönü
r
n
a
k
km
an 20
i’ni
?E
i Ak
mü
s
ı
a
r
el k
i
bir
t
r
tı
b
ö
N
ü
ç
a
s
a
t
0
kez
l
S
a
2
k
r
i
o
l
lan
:
t
e
e
e
l
o
n
e
top
ıM
ya
ey
ucu
ndirm
i
r
ı
r
e
l
l
ent
ve a
r
n
a
r
e
l
e
ı
l
a
o
ğ
m
r
s
a
De
aş
ın
D.
isi
m
ir s
klik
ma
in b
oç.
ştır
asın
ller
ğişi
in b
n
a
y
e
D
oku
i
e
r
n
r
n
i
ü
a
d
A
t
ü
le
d
i
m
n,
ısal
ğer
iyet
elek umun
em
nda
iste
atı d
ları
yap
Ent
den
r
ucu
a de a mı B
te s
dön
m
i
i
e
u
ı
n
ş
s
ğ
t
m
ş
i
r
o
a
M
o
a
s
v
l
k
ve
ed
lan
ın
und aların
yak
ncü ğuk Sa
enl
üni
nca
dın
alar
nuc
üçü
rı a
o
düz
a ve
m
o
m
a
a Ay
S
ş
s
n
l
a
ş
ı
s
i
m
ı
i
t
e
p
ş
k
t
u.
m
a
il
r
es
sin
tar
yo
alı
cev
şuld
em
ağla
al ta
skin
dizi
eki
ik ç
u
b
n
s
e
m
ı
d
l
n
r
m
e
K
m
a
n
o
a
ş
s
k
ra
de
isi
ul
da
eri
ası
lum
arı
çer
aka
i ku
sor
Fer
top
sım
di i
artl
Bu
aki
e
dek
i
ş
n
n
r
?
v
d
ğ
ı
’
a
e
ş
e
i
ı
t
l
y
t
n
k
k
ş
lu
ık
m
Bat
ekte
aro
yeti
ilir.
tme
olan
bili
ya ç
el v
is e
yal
ileb
elen
ere
eğin
s
ü
l
orta ktüelin
s
g
d
l
t
n
e
o
e
e
t
k
e
e
e
s
l
r
iy t
tü
m
de
ele
ir
ele
a ge
bül
u ke
elek
ent
fozi
k el
ir b
a
ğ
m
t
r
ent
a
a
k
o
e
a
n
r
o
l
e
d
ç
i
i
e
a
t
a
a
n
sett
rtul
izom ıklı bir
î ve
u
my
ığın
rsla
ış
otu
bah
bir
ı. B
arız
ade
ıl
n ış
k, A
d
e
i
n
,
ş
k
l
a
a
r
ğ
a
n
ırılm .
r
A
a
e
a
d
d
s
a
m
k
la
k
n
n
n
a
d
n
ı
o
e
m
t
e
a
l
on
u
e
su
or
sın
ull
ışığ
Son
ne d ine ol
rasy
ara
koş
dı. G l harita eninin
n
ü
ğin
l
a
g
ü
e
s
k
i
e
r
k
f
a
n
r
ma
te
tir
pm
m
m
sa
on
gele
l ola
ılan
ı ya
mü
am
ştir
eleş
am
ir k
e
p
r
n
e
T
b
s
k
ı
e
l
a
v
.
a
v
i
e
h
y
a
ü
l
l
ım
k
is
ri
e
n
m
yük
tan
nse
rnit
l ve
ilişk üyle ta
nıla
mla
im
el
zihi
i ile
anı
ode
sığı
msa
n
r
t
m
i
i
eğiş siyasi
a
e
l
i
e
k
ü
m
l
l
t
t
d
k
ğ
a
i
k
ü
e
e
k
r
d
n
an
i
r
o
’
ş
b
n
ı
e
i
ç
b
.
t
r
il
sü
ının
r ed
gele
mli
iyor
r bi
ira
ılda
e Ba
dar
u va
öne kavram u yüzy
gör
tavı
ikti
etm
ir. Z vşirilen
n
n
y
a
e
i
d
’
o
i
ç
d
k
i
l
ğ
n
e
u
e
el
ri
k
yı
ki
nc
ikle
lem
ar d
da b
yüz telektü okuzu
Kes
tme
reto
zell
söy
anl
lsa
e
nci
et e
nö
d
i
o
u
n
v
i
m
k
n
E
e
ç
a
n
e
ü
m
k
i
.
y
i
o
kı
ar
k
ğu
yir
arg
site
esi
iştir
ma
r va
ldu
la h
stem den
iver
irm
nla
inm lgili bi
epi
i
ığıy
in o
ç
n
a
d
,
ş
n
e
d
ü
ı
e
k
e
e
g
a
v
e
y
in
ik
iğin
ile i
eğin
kild
olm
elip
izm
içer
am
layı
elen teslim
ir şe Stalin
bir
yön
O
g
din
m
b
s
e
a
ı
i
y
l
u
ız
e’
yf
az z
in,
ımc
ına
eN
Kab
Dre
ok h . Kesk
v
nba
ç
Kan
i
ü
e
n
z
.
ği
tir
izm
um
ın m üzümü
iyor
ledi
miş da Faş
dur
k
t
e
e
e
s
ışığ
y
r
r
t
e
ö
ıl
ye
anî
ız g
den
üzy
ürü
sira
cism amam
ci y
erin on
l fig
n
e
d
i
ü
l
a
t
d
a
gu
yirm telek
lam n sonr
kur
atı
f an
i en
e
i
t
t
nB
k
a
i
u
gib
t
g
n
t
e
r
u
i
on
ta n ni bel
ın s
hat
i
zyıl
diğ
e
ü
l
i
y
etk
ncu
uzu
k
o
et
d
iy
Meden aları
m
AraştırMerkezi
MAM 57
lim
l bi
sya
n
o
s
rula
ak
e ku
nar
d
a
y
n
ği
da
erli
ana
nün
önd
apl
g
k
a
tüsü
r
r
i
e
a
t
s
t
b
dah
s
rün
r En tirisi;
rksi
e
G
l
a
l
r
m
eleş
ve M ve Ca
u
Bili
olan
yal
n
izm lişen b
s
v
a
i
o
p
t
e
kili
i
S
a
ş
h
e
z
i
i
t
y
l
g
r
o
r
i
a
p
da
sil,
kfu
an
ir t
a ve
Mu
ınd
ran
al
li b
asın
k
m
t
F
y
y
r
a
m
s
n
n
e
y
e
so
ınla
i dü
k
Rob
erle
k ön lerde
,
ayd
ülü
nn,
dem aliyetl
h
e ço
ran
i
a
a
r
d
u
k
a
önc üzikte
M
n
d
a
a
t
i
f
s
n
e
k
h
i
l
u
a
i
d
o
r
e
r
ç
m
ü
m
.B
le
in
ji ta
tta
lekt
sim yetler;
Tho
ledi rı üzer
n
olo
ş ha si
bi i
nte
ka,
söy
ı
i
i
m
a
f
nto
e
l
i
l
g
e
a
a
m
t
k
n
i
i
s
zK
ve A
l fa
och
zan loped
aya
a
n
ttiğ
epi
g
r
a
i
a
s
r
a
e
t
B
k
r
d
n
n
e
l
F
B
la
na
ya
ini
nn
bü
sik
ken
ir a
l-sa
ban n II. Vi
ma
b
l
e
min
r
r an
üzik
teka r artık
i
r
A
e
e
n
b
ü
,
m
z
H
rg
ıla
al
et
lışa
ült
le
uku
tik
e
y
n
a
n
k
v
e
i
b
ç
a
m
t
o
i
ı
i
u
t
n
ğ
a
ö
izm
n
aş
ile
bil
sen lmaya
eşr
etti
sav
rda
Sch
ı ve
yon
leri
im
a
rin
s
s
a
l
a
d
e
a
ı
d
e
l
y
m
l
e ve
i
r
ç
i
n
o
is
rin
l
rn
ke
ıkm
lter
mp
dün arklı a
ilim
i
n
e
ç
A
i
e
i
g
y
b
’
a
k
rce
i
n
e
n
i
in
er
a
er
kf
Ma
ta İ
rtay esimd
b
o
f
e
e
o
ç
a
beş elsefen a sonr
v
i
r
n
W
r
a
e
re
f
inc
ah
unu icadı;
ür t
oyc
elle
erin
kul
yirm
olan tur. D
ktü
es J
; öb
ği d
n
ı
r
e
i
O
i
l
n
m
a
d
n
ı
l
e
ş
a
i
r
t
ş
J
u
ti
l
em
ava
t
akım çıkan
e en
tüe
olm
kleş
sist
ya s
ayır
a
uş v ir.
rçe
zeri
elek art
n
y
t
e
n
n
ü
m
a
g
a
n
a
l
e
t
d
r
t
d
g
ie
bu
ki
ve b a’da or arların
nın an son
miş
ttiğ
van
ar i
’e
r et
kala
d
az
ikre lliğin a
layl
ns
ada
i
y
n
z
r
a
o
ı
kin
tesi
i
,
r
m
e
ş
s
u
g
F
Ke
ıkla
ava
.
t gib Keskin el öze
taya
i
s
ki b ihinin
ç
s
i
a
d
a
u
i
o
e r
m
ro
çiz
ny
a.
nü
er
e
d
l
ı
P
ü
l
Tab ın tar
t
ü
nı
m
i
n
d
l
ğ
m
ı
k
ı
n
i
u
i
şe
alt
il ay
ştü
.B
ae
bil
yar
yıl
inc
ğ
r
ü
u
l
n
d
z
r
k
e
r
u
i
b
n
a
i
u
ü
t
d
b
ş
y
n
n
dö
ala
ve
osy
iyet
uğu ürünü
şmu enilen
eyi
lam
erin
da s
içim
faal
old
olu
g
l
ı
pat
i
d
etm ktüell
l
atı’
f
e
e
l
s
l
r
B
d
ve b
e
n
e
ü
p
n
a
ü
e
k
t
a
ü
r
t
l
l
i
ü
t
i
d
r
e
ğ
ebe
i
kü
lek
.Z
çe
lek
tan
ent
din
bir
cülü
nte
.
de s
nı i
alır
nte
r
n
n
e
a
k
e
ı
e
e
ın
l
e
ö
c
r
y
d
k
n
o
k
e
i
e
ar
de
in
ıla
el
mi
me
gör
eks
ant
da v r rolü v mine
sı sa leneks eğiştir
k
vizm zitiviz
l
a
n
i
ı
a
t
i
s
i
i
a
iç
in
çıkm da ge
evr
poz
li b
e po
en d
ıkm
iyas faşizm
an
vald taya ç
nem ktüelin
rind ’daki s
ir
n
ö
m
e
e
i
b
ara
a
v
d
k
,
r
z
m
ço
ek
pa
zm
yle
ktid
tele
no
i
i
i
e
u
m
n
r
ü
i
z
r
d
r
k
r
n
e
a
i
a
i
v
n
A
üel
m
n’i
eşt
itib
figü rmesin izmin
tali
lekt ktüel
iste
tur. asında
sell
ş
e
S
i
p
v
t
t
i
u
e
m
e
ş
t
n
te
le
’d
zi
ür
olm n sonr
geli
slı e
nte
mli
tler
, po eri yön e bir t
e
dan mde e
vye
öne
kin
l
v
n
m
s
o
n
a
e
e
k
S
m
t
a
i
e
h
,
e
K
l
ı.
d
rt
şi
bil
dön ilimse
rlem kımın rgulad
seli
nga
eri
tla
a
beli
b
. Bu
ava
yük
u
beş
r
b
l
a
,
v
ı
ana
i
ı
a
t
m
n
s
s
s
ı
ş
y
u
a
ı
e
ş
a
s
e
r
n
l
a
o
g
m
m
u
k
m
v
k
ğ
,s
lli
gel
pro
ağla lundu
a Sa in
ler
bıra , siyasî ve öze
üny
ita s
iyet
u
nız
nsa
î
et
l
l
f
b
D
a
n
y
a
a
e
i
ş
i
e
l
a
a
y
s
har
a
f
c
a
d
d
ya
el
irin
ılar
ler
an d . Bu
erin ünden
di f
el fa
re B
raft
ktü
klik
r
ı
ken lanı üz
katk
i
ö
tir
a
e
ş
ü
ş
l
t
ş
g
t
i
a
i
e
i
ğ
v
ik
de
sa
em
ap
de
me
ent
in’e
n
r
y
n
k
l
a
i
i
k
iliği
a
e
r
a
y
s
e
d
h
k
a
d
k
ün
ekç
Ke
ari
len
arb
ışır
ç
atı’
t
adi
d
l
k
r
d
r
ı
i
B
a
e
e
t
)
r
k
e
ç
r
a
er
bi
iği
Ba
ag
nd
örn
mi
eye
kad
yetl Avrup
kçil
Bu,
mış
m
mü
v
ğişi
e
t
.
a
ü
e
o
ç
r
ü
i
ş
r
S
d
e
ü
i
n
şt
nm
yür
en
st g
a ve
ks’ı
dön öneml kleşmi
stla
nun
yali
rup
nın
uca
s
a ra
e
v
a
l
L
n
e
o
ç
no’
s
A
e
d
r
r
s
a
m
(
a
r
e
o
a
d
e
n
l
a
g
l
d
da
t
e
r
t
m
a
a
A
e
n
la
zark ya da
e
sınd tan so ır. Bu p l faaliy
bağ
ve
sı
e ya
ara
sı
kild e
e
d
n’ı
n
ns
e
a
ı
i
ü
n
a
ş
r
s
t
ma
s
m
a
e
a
k
l
u
e
d
z
e
ş
a
l
r
M
m
n
ü
k al
i
e
e
a
s
r
e
l
t
la
a
t
n
e
Rö
n
n
ı
l
m
a
r
m
p
et
ili
şıs
fı e
ne ö
tür
Tho
aliy
kar
al b
ara
kül
disi
ru
’yı,
u fa
osy
mt
n
a
u
S
a
b
e
k
v
:
z
i
f
k
n
k
ür
az
Ka
baş
nde
o’yu ldir.
mu
ştür
ünd olojik
zeri
ass
;
mk
c
lmü
ü
i
d
ü
i
eği
ü
m
t
P
o
r
s
e
z
iy
gö
ivi
üf d
vre
t
ak m ir met
i
e
d
Meden aları
z
i
ç
a
m
a
la
Po
m
tes
ceğ
zb
sıra
iyan
AraştırMerkezi
me
eye
den
em
eçil an ve V üfuz e
in
d
g
m
z
e
l
n
liz
va
ı ol
mü
ına
MAM
ana
lyen
nağ
yas
ham u psik
n
a
ege
t
kay
ü
H
a
d
ğ
l
a
s
u
e
a
’d
ld
ef
fels
min cusu o manya
58
iviz
l
u
t
i
A
r
z
ku
da
Po
un
ılın
ud’
28 y
9
Fre
1
;
uşu
doğ
n ve eline
sını
n
a
m
ı tek üşüne
art
lan
d
a
n
i
l
u
n
e
me
ktü
ğun
üel
ileş
ldu
tele
o
n
m
lekt
l
e
e
e
e
t
d
r
n
n
i
a
ü
e
t
k
n
k
e
A
te
jon
inin
erd
ersi
i.
kon şimdil
niv
dem de ett
ü
n
a
ı
k
n
a
a
ı
n
m
f
ı
i
s
i
ü
z
a
n
yal
ür
tı’
ını
azi
alm
sos
, Ba nan fig şladığ
nn
n
i
n
’
a
i
l
r
ı
k
a
t
a
ge
nın
Kes
ıml
ya b a kapa
zde
deg
ırkı rlük
tan
ma
eid
d
mü
n
’
k
e
ü
a
H
a
a
y
i
y
ğ
r
ö
y
ı
d
n
ine
b
Ar
dü
ikle
ekt
lma
zler
nda
şün
3’te
üR
zell
e
e
A
ı
l
3
ü
in’e
ö
k
ş
d
e
n
ı
9
r
,
d
d
esk
em
ni
e1
me
re v
ği ü
kin
i
K
n
v
i
r
s
e
t
.
a
n
ö
t
e
e
t
e
r
ı
l
l
i
i
d
ı
m
K
n
il
isin ifade e
üm
İng
ştır
asın
lab
k bu dünya şında
lişk
böl
ara
ı
ere
üny tur
su o
k
m
n
r
d
i
i
d
i
n
u
ile i üğünü
l
l
i
i
ü
i
n
e
ğ
n
m
ı
b
o
ig
e
tü
nl
dem okmuş a
a de
yan n bir f
özk
kad
elek
r
aka
s
üstü masın
dün
şü s
ma
ra
ent
ü
e
m
k
u
i
r ya if
z
n
h
ş
ine
i
k
u
rec
k bi
i dö liberal
dem şkileri
elin
r
ü
ü
a
tel
kon
s
ü
e
y
e
k
t
g
bü
im
ili
ea
eo
ti.
lek
elin üşünc
n
ş
t
r
ı
i
n
d
e
n
ü
e
t
a
e
ğ
t
n
s
e
ı
t
e
d
k
m
r
r
i
ç
h
d
en
e
d
t
e
a
ö
l
e
a
e
k
r
g
i
i
v
te
uv
sür
de h
de b
ım
nd
r en sitede
ük b
el
bu
ve
için birtak
erli
den
r
Eğe
mi
ktü a
büy
n
B
e
.
mu
e
e
i
l
ı
r
v
ı
a
s
e
d
ı
i
l
e
t
e
k
d
a
t
k
n
k
n
ı
r
k
n
n
ıml
ü
m
s
a
i
u
fa
ac
ba
gel
ki e uştuğ
ve a
bağ
em
da,
k
a
n
ı
a
e
a
ı
n
ç
e
ç
d
r
y
n
ö
ğ
i
e
d
la
yışı
ol
ak
ed
ma
sın
hal
lar
vaş
fark
i em ân ara
r al
ara
am
alar
k
l
a
l
e
ı
ı
t
u
l
S
y
s
y
ı
e
ı
b
ı
l
r
k
a
i
a
at
uk
rk
lar
em
ınd
a üc bir me re, bir
and
le b iddi fa
Soğ
hak
sist
şlar rasınd
am
n 68
su i
n
e
u
c
i
ze
z
a
l
t
u
i
ç
ı
ç
ü
e
u
i
ğ
s
a
m
do
ol a
eri
erd in, ayn
kur ektör
tiği
ver
ili
l
l
i
t
y
t
t
t
r
uru
n
i
e
e
n
a
l
i
k
iy
il
ı’da
ud
ls
be
aliy
in ü masın
e
e
b
l
l
a
a
z
l
e
f
faal en Kes
Bat
a
r
ö
m
ü
.
l
n
a
z
t
r
m
i
u
r
a
ı
a
k
a
t
s
b
ı
in
ış
ad
am
ele
fes
e,
’in
ttur
ray
değ
ent
olm
ller
r ne ran din n’e gör taya
lik
skin mevcu n bir a
e
kra
r
ı’da
i
teke hakem
a
K
e
t
o
k
t
k
,
a
ı
k
e
s
ı
k
e
s
e
B
e
k
ç
ü
e
s
n
d
i
e
i
y
K
k
ü
şa
er
len
isin
taya uladı.
nb
nde dığını
arı
sı g
bir
l ge
içer rını or
ları
leri
rg
baş lanma
arti
acı
tüe
a
p
ç
u
i
k
p
u
site
a
v
m
m
i
e
r
l
l
t
l
a
te
ya
ng
iver
nen ide
rgu
end ektif o
n
a
a
olay unu d
n
ü
k
o
e
d
p
ş
s
ü
e
e
ü
k
j
v
a
ya
uğ
ç tip
nu
en v rıyla d i ile iliş
ım
uzd üellik
a ob
old
de ü Jakob
yay
l
uğu ının d
um
la
e
ğ
d
kt
m
ı
r
m
ü
u
e
n
t
)
l
u
a
te e rılmas
şt
lar
ını
urd
lek
f
a
n
u
dön ştır: (a
avr
ı
l
e
d
e
k
t
n
o
m
ı
n
l
ı
n
t
.
n
z
s
e
u
l
ı
i
i
ş
e
l
i
e
n
n
a
i
u
m
i
m
l
rt
e
nd
is
ka
al
ktü
çık
de b
ın t
) Pa
me
lişk
uns
e ke entele
68
ayış
nün syen i
sor
i. (b ye gör
ı
l
ö
k
ğ
e
n
i
ı
z
anl
i
e
t
tü
i’
ve
an
gö
,
yap
dem e yenid liriz.
elek ramsc an org
ine
e
kin
aka
i
ünü
ent
.
eliş
likt
d
l
G
b
ğ
r
p
e
s
n
i
e
e
Kes
v
a
i
k
e
ü
l
t
b
ü
n
y
v
ü
n
t
s
ü
i
ü
a
y
a
k
k
l
n
c
ş
n
e
k
e
n
l
te
v
a
rin
dü
ola
asıy
iliği
nö
nte
nu
kon
lu b
ini
elle
silc
’nu sız olm sifik e
uğu jik
um
ktü
l
n
ktiğ
d
i
e
l
e
o
l
tem ucault
ı
e
n
r
o
’
e
r
a
i
t
ı
lo
a
sp
ge
Fo
ı en şmasın noktas stemo
baş lanan
msc
nik
(c)
i
-dış
Gra e orga
nın
a
ş
ı
s
ı
l
p
,
t
a
ı
r
i
n
e
s
a
d
b
a
l
n
a
l
v
B
a ar
e
ra
ri
ın
ar
er
olay nmey
tı’n
lara âlâ ref
lizle baltern n Edw
kum
a
s
a
o
u
B
l
e
n
l
n
a
a
n
u
h
f
u
e
a
anı
llan spekti
inc
n/s
nın
eyd
nun
atı
üny
ı ku
atı’
ult’ , madu
k m unu B
er
d
n
i
B
a
ı
l
ı
p
k
r
c
m
e
ş
ı
ı
a
e
r
n
l
a
b
d
n
a
ma
ö
y
l
e
m
ö
ı
Fou
y
d
on
e
ra
at
uk
bil
yap
v
n
u
d
B
i
m
n
a
k
B
r
n
e
a
k
a
.
e
r
l
r
lu
su
m
ull
heg
tüe
laya
rin
i za
uştu
n yo
rek
kab
elek isimle
diğ
yım
r
olm re gide lık,
a
i
leye
l
ı
t
y
ent
s
ş
o
i
i
ö
a
l
d
ı
s
b
t
e
e
i
l
c
k
l
n
g
g
o
e
re
nu
sa
Said nüm n t'lu ev t-yapı
rind
uğu
lizm
rdı.
s
old
s
üze
ö
ndı
nya
o
o
d
a
a
o
l
p
l
p
d
r
o
bi
el
un
son
rde
atı,
ikle
st-k
ktü
zor
ratü . Özell
unu
de B k
e po entele
m
v
m
lite
u
r
e
e
i
m
i
m
işt
sun
ış h
rniz m yen
i
ştir
çizm
çıkm ı deği in şekl
ode
e
a
h
m
y
a
t
a
ın
iyet
el
pos lanlard lar ort yonlar
Meden aları
ektü eçen
l
e
m
n
s
t
a
ır
t
o
i
ra
en
Araş Merkezi
gib
da
en g
rasy
figü ylece
lerd medya
figü el kon
ö
ç
n
B
e
o
r
.
k
e
tü
sü
tır
MAM 59
te v
elek kalmış ıkıntılı
ersi
ent
v
i
s
a
n
k
und ve ço
ne ü
zor
iş
disi
n
m
e
ş
i
k
l
.
değ
tüe
ştur
elek
mu
l
ent
u
b
yer
bir
mola
Hazırlayan: Turgay Şafak
Gazel
Kemal Edip Kürkçüoğlu
Ne himâyet ne mühâmi ne de hâmî tanırız
Bir melâmet biliriz bir de Melâmî tanırız
Ezelî kudrete münkâd ebedî sırra zebûn
Ne müsemmâya esîriz ne esâmî tanırız
Kapılıp zâhire her ân yanılıp aldanırız
Özü görmez nice Hindûları Sâmî tanırız
Aşktan anlamayan âlimi câhil sayarız
İlmden gâfil olan âşıkı âmî tanırız
Rindi meyhâne yolundan çevirir işte dedim
Dediler zâhidi biz eski harâmî tanırız
Bize bîgâne Hayâli de Sürûrî de Kemâl
Bezm-i ülfette Fuzûlî ile Câmî tanırız
Âşinâmız Mütenebbî vü Ferazdak Ahtal
Enverî Hâfız u Sa’dî vü Nizâmî tanırız
Sanat
Araştırmaları
Merkezi
k,
nca
r. A
i
t
zde
p
imi
l
ahi
s
e
e
ün
er
arı
ir y
bug
r.
rkıl
li b
arı
a
l
ş
t
m
lıdı
ı
e
e
nak
ön
kay
ri v
a
a
l
e
d
l
l
i
o
l
l
y
e
v
l
sı
ları
me
gaz
kse
ma
icra
ece
r ve
ene
oku
l
e
d
i
l
e
a
t
g
s
ıt
ve
am
n
de
tila
kay
ız S
ı içi
esin
de
dığ
ran
Hâf
m
ı
l
a
r
i
d
i
erin
t
l
m
b
z
e
a
r
ü
k
ol
n
ü
e
:
su
n
an
ez
rind
çar
lgu
ide
tad
bar T
üze
ol a
ik o
yen
i or
m
z
y
n
a
n
i
ü
k
i
a
r
r
Kı
le
uc
ziğ
)m
ımSAM
son
Mü
içim lar vb.
e al
r
ın
s
b
i
i
b
arın
ili
tim
lak
. Bu
üre
rml
i (p
ılı ik leşme
r
o
t
f
e
l
n
.
r
ik
ğla
üzik
iştir
üle
tekn yle ba
pop
ak m önlem
i
c
e
r
a
i
v
a
ay
ini
ce
birb
laşm su olm irilmes ı eğlen
ği
asa
u
r
ç
ildi
y
n
a
i
e
p
ko
şab
ag
rkıl
a
n
d
a
l
ı
ş
y
a
m
en
ka
as
ve
satı
piy
gör
rın
eri
iş
rak
zell
e iş
rala
l
a
a
c
l
y
i
irilm
g
i
o
ç
s
i
ı
e
e
ve
s
t
m
g
i
l
a
ça
yda
ız S
ona
par
,
Hâf
n ka beste)
rasy
a
nün
r
d
ü
)
a
r
(
n
r
ı
ö
a
f
t
z
m
me
a
k
se
ârtar
nle
reti
i
k
r
eci
d
Ü
e
a
(
l
.
sür
nd
tir
im
ket
l
ş
a
t
r
i
r
e
i
e
ş
o
n
m
k
i
l
ü
n ge
lebi
üziğ
nce
ve t
akım
ziği
ra)
kM
e ge
birt
eğle
ü
r
c
n
i
i
l
ü
(
m
i
k
ü
t
a ve
n
m
eT
ug
lir
13
in E
reti
luşa
laşm ti
e
lebi
i’nd
ve b
ak 20 : H ü s e y
i
ü
o
a
c
s
n
O
s
i
n
e
n
n
r
t
6
e
e
2
e
n
ya
si
me
ide
ind
me
da d şen pi
i üz
uz
lendir
iver
yen
tler
mo
am
ığın
li
Ün
um
Değer
n
S
”
n
d
e
ğ
e
k
z
g
i
n
u
m
ı
ı
i
n
m
âf
kn
nda
al
ak
et
on
mo
unu
rafı
tük
l Te
le k
olar
üne
da H
a
“
m
y
u
ı
t
r
i
n
n
l
e
b
ı
i
z
o
l
ö
ğ
dışı
n
a
a
i
er
te
lf
nd
göz
İsta
din
dek
aze
ketl
at D
ans
resi
ne b
r
k
g
n
s
v
i
n
ü
i
i
,
a
ş
l
e
r
a
s
r
e
i
S
k
k
e
tö
la
i
pla
kse
usik
zind
n
sek
am
el o
Ana
eşm
ı yü
l, te
zgü
için
lerl
rk m Hâfız S
tem
ğ
a
i
ı
ü
r
ü
r
ğ
d
p
i
u
e
T
in ö
.
t
e
l
o
r
ş
r
D
ı
n
i
d
ı
n
p
l
i
e
e
t
i
yaz
i
l
s
a
i
iş
es
an
m
lh
çtığ
yle
ezi
Sam
usik
çilm
ilen
z Sa
leri
ol a
erk
Osm si gaze
l
ı
e
r
m
y
f
i
s
e
m
â
ç
k
z
m
olan
n
i
e
a
e
H
u
ür
loji
an
silc
da g
ce g
sun
dön
ınd
lı-T
dır.
ak
ziko
m
y
e
s
u
a
r
n
n
e
a
t
ü
a
d
g
a
t
u
l
r
o
k
k
a
m
d
s
a
o
li
m
es
ma
lar
şk”
i ve
, Os
ının
nem
lan
sind
ilah
“me lılıklar
nde
form
i
,
en ö e odak
z
siki
n
d
e
i
a
u
vl
al, t
fark
ştur
rin
rk m
me
Dur
üze
i olu e üslup
ı-Tü ilaveti,
n
l
i
n
ğ
i
a
v
l
t
nite
icra
Osm
r’an
kım
, Ku
l
a
i
t
r
ğ
bi
de
SAM
eşk
M
i
is
:
usik Bir İcra
M
i
k
Tür ğinde ız Sam
ne
e
Hâf
l
e
ral
G
u
D
i
Sam
SAM Yuvarlak Masa Toplantıları
KIRKAMBAR TEZ
Türk Musikisi Meşk Geleneğinde Bir İcra: Hafız Sami
Sami Dural • 26 Ocak 2013
KIRKAMBAR MAKALE
Bâkî ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: Alphan Akgül • 30 Mart 2013
Hazan Gazeli ve Sone 73
KIRKAMBAR SOHBET
Türk Müziği: Tarihsel Gerçekler, Güncel Sorunlar M. Emin Soydaş • 16 Şubat 2013
KIRKAMBAR KİTAP
Nasreddin Hocanın Biri Bir Gün İsmail Güleç • 13 Nisan 2013
SANAT TARİHİNE MÜMKÜN BAKIŞLAR
Bir Forum Olarak Bienal Bige Örer • 24 Ocak 2013
KLASİK TÜRK EDEBİYATI KONUŞMALARI
Hurûfî Metinlerinin Klasik Türk Edebiyatı Tarihine Katkısı Fatih Usluer • 19 Ocak 2013
Osmanlı Edebiyatının Eleştirel Bir Tarihini Yazmak Mehmet Kalpaklı • 23 Şubat 2013
SANATHAFIZA
Babalarını Tanıyamayan Çocuklar: Ayşecik, Sezercik, Ömercik ve Diğerleri
Orta Doğu’nun Edebi Hafızası: Toplumsal Bellek ve Osmanlı Edebiyatı’nın Komşu Kültürlerle İlişkisi
SEMPOZYUM
Tasvir: İslâm Görsel Kültüründe Yasak, Gelenek ve Pratikler İhtisas Sempozyumu
Ali Pulcu • 12 Ocak 2013
Bahadır Sürelli • 9 Mart 2013
16 Şubat 2013
le
liğiy
nite verir.
u
b
ini
r ve
ide
kter
ipti
a
usik
r
h
a
a
m
s
k
l
l
e
e
e
eks
elliğ ye gen
len
r öz
kali
i ge
siki
l bi
b
inti
u
e
ik,
i
g
n
m
ı
m
i
l
te
tekn
ran
ttiğ
e
kse
c
e
s
i
e
i
p
t
r
n
e
bi
ey
ahi
gele
işar
en ş rlara s
rası
n
ı
a
d
’
yi
r
l
e
e
a
l
la
u
tirm
şak
Dur
al’ın
tika bi uns
dığı
u
, ku
kleş
i
Dur
r. İn
yan
e
k
i
g
.
l
a
ş
ç
r
e
gus
r
d
e
ü
m
m
ın
ag
ji
ka
üd
i ge
k ol
n
o
n
r
a
ş
ı
l
n
ı
zik
i
ü
s
e
o
t
m
z
mü
lam
zik
ali
ve
icra
kül
ı, m
r
n
ü
n
i
s
i
p
k
a
a
a
i
b
m
i
u
m
l
i
i
ir
a
d
üz
, üs
sal
l id
i gib
esin
an b
rm
fız S
ve
etik
ram
l bi
ınd
mse ız Sam
lem
i
v
. Hâ
esi
s
e
l
r
ı
r.
a
i
s
ı
m
ç
m
t
k
b
n
ü
f
a
ş
n
l
ı
z
ü
edi
â
e
t
m
e
ö
l
ı
m
bü
kH
em
ünd lsa
rm
tak
ü
çlam lerin ç
t
a
r
o
n
r
z
a
i
F
n
ö
a
ö
b
i
i.
n
am
ıy
alın sının ç
zik
şu o
içim
tird
olan
dığ
tezi
n
(mü
ik b
ı da
teze
liği
kleş
ra
lma
s
ı
r
e
n
n
e
c
o
ide
a
i
p
e
v
k
a
ç
l
r
r
a
e
r
ş
t
la
ge
yen
pa
f im
nin
kün
r) y
i
i
d
n
e
t
da i
t
n
n
a
o
t
i
m
r
a
e
e
i
n
f
ı
d
r
d
m
e
ka
n e
sin
gü
siy
mü
alan ler için
nor
an,
ri, p
zeri
siki
şah
an (
ası
y
e
ü
u
n
l
d
e
ı
m
l
e
k
n
l
l
m
n
ı
ş
m
a
s
de
rk
aşı
me
im,
cüm eri açı
)
mo
anl
güm nlı-Tü
rk
zik
ade
taks
ifler
e
l ar
kl
ü
y
t
,
i
i
n
a
e
l
ş
o
ı-Tü yecek
i
z
l
i
l
m
r
r
e
m
m
,
m
n
e
n
ı
z
s
e
a
z
r
a
e
ö
(gi
T
O
a
p
rv
nd
me
sm
r:
nü
ıkl
ğı ü
syo
rak
üO
ene
ütü
üslu zellikle
ekti
çac
aya
a
a
r
r
k
g
l
t
e
c
r
e
a
n
i
o
v
o
a
ub
g
p
ü
d
s
)
n
ö
b
n
r
Ç
n
i
ç
e
e
i
k
e
l
ü
r.
)
v
mi
tim
me
nom
rça
lidi
ral,
k
ptir
, rit
üre
böl
(pa
ir fe
lme
lara
ahi
i Du
a
b
disi
s
ü
o
n
t
y
i
o
k
e
u
i
a
z
ü
z
a
si
eli
m
ot
ali
kliğ
yür
ekn
par
gaz
öyle
i for
isi n
rçe
n an ihsel-t
n
B
k
k
e
.
i
e
i
.
a
r
g
s
i
l
s
i
y
t
o
n
ir
dı.
le
ler
ar
mu
mu
eşk
i’ni
iler
el b
çim
mla
i
çim
m
s
ı
bir
(i) t
m
i
al
b
:
l
n
a
n
e
b
e
t
u
r
S
a
ant
ik
bi
ütü
rtt
et
fız
lup
n
l
m
rihs
b
d
s
â
k
e
a
ü
n
s
ü
n
e
t
r
otu
H
i
ı
t
l
h
e
n
l,
(ii)
an t
şek
ens
tari
ra v
ları
ura
şk;
kur
em
ral,
sim
i) ic
avır
r
nD
i
i
h
me
t
k
u
i
e
ası
le
(
b
a
e
e
d
D
t
s
m
e
pv
ariy
nik
şıl
mi
ni
eve
an
ı
l
u
k
a
el v
ç
a
l
ı
l
r
n
e
z
S
s
ı
t
p
n
itib
e
a
ü
a
a
i
ç
g
n
m
r
y
n
e
k
k
a
e
i
a
ri
vr
ilen
ile
kt
lin
,
iley
teo
olar
ses
ara
” ka
ıtab
aze
erg
k
eşk
a
s
g
s
r
l
bir
m
n
i
i
m
c
e
k
i
â
k
in
ya
ks
bir
kal
Gen
arı
ahn
lara
“Ta
kter
e vo elirtti.
gun
ıml
Fer
ara
ği o
d
y
i
n
k
e
u
a
n
l
.
d
l
ı
m
b
u
ya
pt
tek
hse
he
sin
ni
uyg
ma
ı ya
me
tari
tiği
tim
len
lık d oğaçla
rek
üre
asın
e
n
r
m
g
a
i
m
i
b
iç
r,
oku
ile d
tlu
elle
ın b
lliği
oyu
gaz
ran
e
b
c
z
i
k
ö
ve
u
Ço
ve b
bun
üslu
2013 BAHAR DÖNEMİ SAM SEMİNERLERİ LİSTESİ
GİRİŞ SEMİNERLERİ
1 Sanat Düşüncesine Giriş
TEMEL SEMİNERLER
1 Edebiyat Konuşmaları
2 Film Sanatı
Sanat ı
malar
3 Güncel Sanat Düşüncesi
ır
t
Araş Merkezi
4 Mûsikî Üzerinden SAM
Medeniyet Okumaları
5 Osmanlı Edebiyatına Giriş
6 Şiir Sanatı
7 Televizyon Eleştirisi 62
İhsan Kabil
Nicole N. Kançal-Ferrari
Ayşe Taşkent
Zeynep Gökgöz
M. Lütfi Şen
Berat Açıl
Hasanali Yıldırım
Faysal Soysal
Ahmet Albayrak
Salih Pulcu
Yalçın Çetinkaya
Kemal Yavuz
M. Ali Karavelioğlu
İsmail Güleç
M. Lütfi Şen
Hasanali Yıldırım-Murat Işık
OKUMA GRUPLARI
1 20. Yüzyılda Sanat ve Kuram 2 Çocuk Edebiyatı Okuma Grubu: Fantastik Edebiyat
ATÖLYELER
1 Hafıza Sanatı ve Vladimir Nabokov
2 Hayal Perdesi İhtisas
3 Hayal Perdesi Yapım 4 İslâm Düşüncesi ve Şiir
5 İslâm Sanatı ve Sanat Düşüncesi Araştırma Atölyesi: Tasvir Teorileri ve İslâm Sanatı
6 Kötülük Felsefeleri: Romanlar ve Filmler Ekseninde Günah Kavramı
7 Müzik Odası
8 Senaryo Atölyesi
Nazım Hikmet
Richard Dikbaş
Melike Erdem Günyüz
Nagihan Haliloğlu
Murat Pay
Murat Pay
Zeynep Gemuhluoğlu
Nicole N. Kançal-Ferrari
Ayşe Taşkent
Yaylagül Ceran
Yalçın Çetinkaya
Gökhan Yorgancıgil
bar
ırkam
ale
Mak
î ve
Bâk re
a
spe e
e
k
Sha Üzerin ı
aras :
r
e
l
in
m
Met aklaşı e
v
Y
Bir Gazeli 3
e7
an
Son
Haz
gül
k
A
han
Alp
n
SAM
K
.
ıştır
km
ı
ç
e
rda
nla
e ön
o
d
s
ya
em
a ve diği,
dön
lard
lı
il
asik
a
l
r
k
k
deb
ırlık
,a
lara
ıçta
z ağ
lik e
g
ş
o
ö
e
s
n
ği
form r başla le söze
edi
ller
a
iy
aze
etm
r
lan
elle
g
e
k
z
l
i
e
l
a
önp
G
eş
me
riyl
ğ
n
n
a
ı
ı
a
b
n
z
ı
ti
sa
ın n
ans
ısı i
ller
sta
saz
yap
esa
form r. Gaze
r
u
k
e
B
a
.
i
el p
anc
dur
ster
a da
eys
r gö
an y
form in bir
e
e
d
t
r
i
k
n
b
fı
in d
en
ara
i
tara
den
end
ir k
e
n
n
b
k ik
e
d
a
i
h
ra
en
ara
saz
l
c
n
i
o
e
a
,
ı
ar
l
d
h
e
ığ
in
rde
mb
çıkt
şına
eris
ca
rka
i tem azelle
a
ı
ç
z
da
ğ
i
b
Ö
i
K
r
i
ek
in
rg
mın e
ysa
ma
013
bild
e
n
e
t
a
2
l
’
sey
e
i
s
m
a
k
e
ya t
r
a
d
ü
z
r
p
i
c
e
nd
ya
ka
ke
es’t
26 O ndirme: R
erk
ali b
ane
me
n
eşli
udi
liği
M
t
e
ğ
e
l
H
ı
n
e
r
S
i
a
r
d
.
irtic
e
y
k
n
h
n
e
la
lir
Değ
u et
rkis
zeri
rini
edi
end
ine
rma
ın
tele
cra
han
ri) ü
aştı
num l of Tu e Üzer
i
i
n
r
e
s
ı
u
l
e
A
a
c
S
e
u
it
li ve
ar
at
na
ap
le
nl
md
cra
pas
aze
spe
our
el k
aka
San
oru
mi
J
a
biçi
e
G
z
n
k
u
k
M
ı
z
n
r
n
a
a
u
a
h
ve
u
l’ü
sın
di ö
Haz umun
ratm r. Bu d
ma
ve S
li
kgü
Tez
ken
i ya
e
em
ş ol
ım:
nA
aki
l
n
i
ş
d
n
a
r
sılık
B
u
i
a
o
ö
“
h
m
l
s
l
ak
in
de
rara
an
Alp
kted n geliş
Y
e
,
n
n
(me
n
l
i
f
e
i
r
a
s
i
s
n
o
l
i
B
ti
le
r,
ım
ilem gisini
a
içer
me
aka
rası
, yâ
li
yay
ınd
serg
ller
bil
era
em
(ah
lı m
nda
l
e
k
n
r
z
u
n
alar
ı
m
i
e
l
ö
a
n
l
t
ş
m
m
e
G
e
n
ka
a
ş
u
ı
m
.
ı
d
a
b
s
i
l
n
M
n
a
n
n
m
nü
dır
l su
73”
zeri
ma
a
iri ç ine, ya
ren
akta
one k. Akgü van şi
ınd
rfor
mü
n te
S
e
ü
m
a
m
p
kılm
t
e
n
am
i
a
i
t
l
l
u
n
k
d
t
e
d
ğ
n
e
,
a
s
e
a
r
r
ö
l
n
b
y
e
m
ye
rey
, te
din
rını
ğin
rh”
tin”
bir
) bi
ızca
cak
t
inli
“şe
mla
lir.
me
k
aln
i
,
a
“
ı
t
n
r
y
n vb dir. An
ı
b
s
e
kka
e
a
u
e
i
n
k
k
i
ra
”v
iril
lma
far
am
ma
ed
r
c
ğ
t
ı
r
i
i
ı
n
u
ş
in
ı
l
n
i
l
l
ğ
e
k
d
ı
la
se
n
“o
irin
ın
diğ
ekl
att
öze
kul
irey
mla
k”,
ran
n şi
etir
erç
yar
bir
a
b
e
c
a
g
g
l
i
n
n
v
ı
e
n
ı
,
e
i
v
a
le
d
ı
al
cın
açıs
in d
“ge
ğın
şen
kter n, Dur
erin
icra
akış lişkiler
adı
ara
k
ı üz
ekle
b
e
k
a
r
m
ç
r
r
l
i
a
r
i
l
i
m
l
a
o
ı
a
b
ge
sı
k
ol
ağ
n
yap
atif
irtic
ara
sel
uza
na r
rını
dan
tern etinler
ula
ına
arih
l
elde ıkması
n
t
s
c
ık
ı
a
n
z
ı
f
e
a
a
p
d
d
a
G
M
um
ç
asıl
ara
ura
için
kti.
gü y iiri yor inlerar
ar t
ana
B
l
k
e
z
l
ı
.
ç
e
i
ö
p
p
n
d
ş
t
e
l
a
r
ön
me
yse
din
al y
ı çiz
gele
van
nle
,
sta
ken
bire
ilde
me
e di
üzik ın altın
al
r
k
v
gül
i
y
n
e
t
ı
m
i
s
esa
ş
t
ş
a Ak
lirt
ele
tçın
tre
k so
ğın
ü.
miş
d
ı
t
l
e
a
e
i
d
n
e
n
d
b
t
c
r
l
n
l
a
u
a
rı
sa
ye
üre
i sü
lan
nt l
ndı
in,
me
num riyle
kul
iler
ava
ulla
ene
. Su
üziğ
ini
ini
ı
g
şii
ğ
r
d
m
i
i
m
”
koş
te
nd
eli
ind
mla
n
e
z
etle
l
ö
u
ne
a
a
k
r
r
y
i
e
n
yo
“So
nG
bel
nsı
har
k
a
n
a
z
a
n
i
’
r
a
a
a
re
H
ola
form rafınd
urm
pea
in “
per
kes
mk
ki’n
r ta
a
a
a
e
l
h
l
B
i
S
an
ilişk
liam ındaki
Wil
s
a
r
üa
73”
at
San ı
malar
AraştırMerkezi
SAM 63
olan
kta
a
m
ca
şlan aç, ala
. Ya
ğ
r
a
e
llık
sed
ç yı
nce
a
h
ö
ğ
a
i
nlık
nb
sin
ır. A
l
ara
rda
ndi
k
ştır
o
e
a
f
a
l
k
teki
ı
a
)
t
arş
alac lev ise
tıcı
me
k
,
a
n
l
e
a
ke
evl
(an
ü,
ını,
asıy
e al
biri
öng
ças
d
arç
r
ık v
l
e
p
a
u
n
r
p
a
ib
t) v
ın
bi
kar
nün
dek
i
ün
yak
ligh es)
r
ü
i
i
n
i
n
l
g
i
e
f
w
ü
i
Ş
n
t
g
“
(
ö
kt
ky
av
dön k bir d
ıtır:
k
ara
spe
lık’a (the le
ans
per
lara
llan
ü
ran
y
l
o
”
a
u
n
et),
n
r
ı
k
ü
k
a
u
gü
üy
ias
ı’d
uns
ca
ini
r
s
g
a
d
r
“ok
l
a
n
g
e
i
d
,
s
a
l
i
ı
‘
ö
‘
(the
,
eğ
d
),
ın
eji
din
ve
bir
’tan rkness
trat
az’a
elen
alar
e fa
eği
k
s
y
g
ı
b
h
n
e
ş
i
t
r
e
a
ı
(
r
eler
ç
a
ö
ii
m
n
ın
l
ri b
ifad
‘tam lık’a (d
a’n
sılık
mle
an ş
âhi
ı’da
e ‘g
u
v
a
v
z
ü
d
v
i
r
ı
e
B
z
t
)
d
a
e
n
a
çö
l,
rm
er
r.”
fire
ir
Kris
tnin r,
‘kar
kgü
tinl
n kı
teri
az b
(the
ayla ndi me
u
lgu
me
gös
t
a
u. A
m
ır.
o
l
k
m
y
d
ı
ü
s
’
a
o
‘
ı
y
bir
ız
çın
ry
ml
ko
ktad
üm
ve
ı ke
a
e
ş
a
m
u
l
a
da
n
n
k
r
r
ü
ı
ı
y
n
e
m
o
i
ım
et
ığın
nd
ry
dön
üde yansıt
mk
i
i
n
ş
orta
ı
s
g
M
a
a
b
n
t
i
t
e
“
n
‘
l
r
a
ö
ı
n
le
ol
lık
nda
cüm ında
er d aştığın
r
me
es)
m’u
rası
dışı
loo
z bi
l
ı
ash
ın h
dır”
mle
era
m
s
l
k
r
B
n
ü
a
ı
a
a
a
l
n
z
ma
d
i
c
y
v
ğ
l
l
ı
t
ö
m
ı
t
de
a
r
l
o
e
e
ç
n
a
r
e
b
u
m
kil
ar
açı
ma
Ha
un
anl
nde
lüm
ş
i
z
k
s
i
u
ö
t
k
l
a
i
k
a
a
e
e
y
e
r
o
m
rnd
ild
rası
ede
iki m rdeki
oru
akın r arası
oku
şek
era
,
her
ri y
i
li
klı y
tinı
i
e
tinl
e
a
e
i şii
ş
z
ılar
n
e
z
ı
d
m
en
iki
r ik
as
em
Ga
”o
rınt
l
e
B
r
r
t
y
m
ı
n
h
e
,
e
u
a
e
l
a
h
t
ü
l
re
n
ek
az
ayn
“ok
Akg
har
oya
lüm ül’e gö
kgü
eH
du.
zın
k
rin
ö
a
A
ı
v
n
n
e
s
d
i
a
a
l
n
u
k
s
r
a
y
a
e
kg
tin
ta
ola
ku
sav
doğ
Son
olm
me
esi
ır. A rliği or
ler
ini
son
eri
inin
em
79.
ştır
rlik
l
b
e
ktiğ
a
e
y
n
m
l
a
z
i
e
i
z
ı
ö
’
r
h
n
ş
a
s
vs
e
re
en
ge
kar
l be
fen
rtay
me
den
ır v
ve
pea
el b
adü farklıd
msa irbirin
har
ali o bahar
kes
eys
s
a
a
z
a
h
l
e
b
t
ü
h
r
n
i
b
r
S
a
n
ay
son
eyti
den
te b
oku
irin
an
li so
sınd rin de
da b evarüd bulan
i şa
irlik
ınd
aze
k
b
a
i
ara
i
G
m
y
e
ı
e
a
t
l
ı
ı
k
d
an
i
iki ş tkiler i
ray
len
nin
i ba
asın ayesin
san
Haz
mıs
her
a ge
aki’
aloj
s
n
n ar
ıe
e in
tti.
n
i
i
B
n
l
ı
r
ğ
a
r
i
.
i
a
n
ı
l
r
’
e
ı
t
m
i
i
l
m
3’ü
a
at
be
lar
rd
ak
lan
ku
tin
anl
yar
ne 7
lgu
ü
r. B
ikle
uru
ir o
me
o
unu
i
l
o
k
r
b
r
S
ğ
d
a
m
e
a
r
u
e
l
a
z
in
d
n
şma
le
oğ
kin
bun
ben peare’
koy
çalı
en n
zeri
nim
ar d
li et
ı
d
l
n
n
ü
l
o
z
ı
e
t
n
n
a
k
e
l
i
s
n
ı
e
i
r
rk
ğı
Bu
lıl
nin
ke
rm
m
im
me
geti
pra
yaş
imi
evs
aki
Sha rşılaştı
nır.
a
r
a
y
a
d
y
e
y
l
e
m
l
n
i
a
ç
n
r
alla
a
e
ar
li
um
ka
ası
kur
bira
ki d
aze
rın
e ağ
bah
bu
yor
r ar
ş
n
a
d
i
G
l
i
e
a
l
n
l
i
n
ç
ğ
d
i
a
n
e
a
e
a
fl
ıl
sı
um
li’n
çem deki ağ arının
ekti
elen
Haz da yap
rara
dur
aze
nle
ası,
e
g
da g ” persp
n
i
nG
ı
ç
z
t
n
m
s
a
ı
e
h
ü
ü
a
r
a
z
r
a
r
a
k
ar
Ha
alm
ül, m lışmal
zan
si, b
oku
ber
inin
ne k
lin
Akg
a
i, ha
ak “ tkinliğ
şme
a
a
ç
r
s
e
ü
ş
e
l
h
i
a
i
e
i
i
d
v
r
ş
n
e
ii
a
sı
an
girm ması, n
yet
ma
an ş elerini
rma
ard
div
ride
al
e ol
şika
dir.
ndı
c
itib
l
d
a
m
e
n
l
e
a
t
u
a
ekte
az
nz
rd
ini
a-i
lam
r
a
a
m
n
dan
k
i
n
t
g
e
r
n
b
a
e
m
t
ı
ı
z
h
e
ir
k”
rü
bir
ğac
gu
nb
ifad
“yü
ler
de,
ar a
ini
duy
etki
em
hal
ani
l
ğ
t
çın
i
r
y
i
y
l
i
r
,
i
a
e
b
la
n
e
e
ekl
’da
um
işan orlar il
kter
ger
bar
dur
per
ara
f
u
k
a
n
l
t
ı
B
r
a
i
ak
sy
me
dır.
rli b
var
, so
ibi
akta
beli
gül
si g
k
k
m
e
r
a
elin
A
r
a
ık
etm
ya
en
gaz
ç
a
y
l
n
jik
a
e
l
e
ğ
d
am
m
olo
açı
erin ir psik
özü
tam
nu
z
ç
u
i
ü
l
e
b
lar
um
gaz
on)
ma
dur
den gibi te
epti
c
n
ü
i
e
r
d
’ün
fcz
üze
(sel
ür.
e 73
ve a
n
n
n
a
ü
o
t
m
S
a
üş
ölü
e’in
Sanat ı
i ald ığını d
en
ear
din
t
lar
p
t
a
n
ı
s
m
rind eçen
s
e
ır
e
t
e
k
n
k
z
a
a
Araş Merkezi
ü
eg
Sh
si
li y
viri
iird
lde
rofi
i
ş
e
p
k
,
ç
l
e
ü
ş
an
ç
SAM
zer
Akg
nü
alm
Ben
tıra
işen
it H
ş
r
ı
a
i
r
S
g
ğ
at
eye
ü ça
Tal
lem
64
güy
m
n
ö
ü
d
çöz
sel
vsim
e
m
sı
ma
taşı
ı
n
ı
a
ş’
as
yda
ddi
t So
ğu i
u
a
u
k
,
d
a
a b
t ol
ir. F n nokt
d
a ai
e
r
t
t
i
e
u
ek
ek
ns
aa
ik u eştirilm esi ger rafyay
rk
etn
l
ğ
m
r
. Tü
e
o
l
i
b
kc
dur
k
iyle kat edi
o
u
ç
n
ş
ü
e
T r
en
ik
olu
ned
yan adolu,
ıl d
end diyor
a
s
k
ş
a
ö
a
e
n
k
y
ee
gör
il, A a
’da
t
tnik
fad
sya
değ
ohbe
in e ltürü i
A
S
k
nd
i
r
ı
m
a
a
z
r
t
s
b
i
ü
Or
kü
ala
m
da
,
y
rkam
i
f
ı
n
m
ğ
K
a
i
i
e
ğr
nun
o
u
erk
hâk
SAM
rett
a
c
d
B
ü
i
.
ir
ın
lam
kan
ziğ
ted
ygu
arın ve Bal
k
mü
l
u
e
k
e
v
ilm
ya
lulu
cra
ted
top potam
ini
in i
kas
eps
k
m
biri
o
i
s
h
i
z
z
e
ü
n
u
i
ece
r
b
M
m
e
d
,
l
ş
a
n
r
a
tü
ns
n
tile
oyd
üre
nen risinde ir soru
T
de S
itle
n
b
ş
e
i
s
ç
e
a TR
k
i
yü
öte
ard
ile ç ğil de
ü
l
’
ı
b
,
0
r
i
a
la
96
üziğ
k de ının d
r. 1
fark
ere
s
t m ler
adı
a
a
d
t
e
k
n
t
m
a
a
l
ı
s
m
im
kas
izi
llan
ürk
ula
e is
i
nT
n ku u vurg
erim
ar v
a
diğ
l
i
l
k
e
ç
e
l
ı
i
m
ı
n
n
n
ya ç
ayr
dirm
üze
uğu
oişma
orta ği gibi
rlen ğini
in d t ayı k
old
13
sa Ş
a
e
0
y
n
l
’
2
ğ
e
y
i
i
t
e
ı
m
a
a
b
ü
d
i
ez
al
üz
rdi
ürk
16 Şu dirme: R
Şub dlı tez
erk
kan
ette illendi
km
l
n
M
b
i
ş’a
a
l
n
sli T
ı
e
n
a
l
h
E
r
e
i
.
r
k
e
.
”
s
a
ğ
k
ğ
l
e
r
r
i
yda
M
e
r
i
l
k
ş
a
a
D
.
o
l
ü
d
n
o
r
ı
i
S
i
n
m
l
ç
T
ı
g
k
r
r
ı
t
ır
a
.D
al
et e
raşt
blem yrımla ir, am
alıd
aÇ
Doç
n
ürk
hat
pro
k
a
ohb rayınd
at A
rd.
T
e
S
e
n
“
hte
n
Y
r
a
r
r
d
e
r
a
S
ta i eğin,
ba
su
Sa
kg
esi
yan
un
ode
ı
u
k
a
a
l
m
r
l
a
m
m
a
m
n
o
r
m
c
u
n
s
a
di
n
am
Kırk “Osma
tma
alı,
e an ilir. Ör
ırm
len
am
, su
lers
unu i isim
b
u
nı t
şılm
and
daş
ı
l
e
ğ
a
y
m
l
s
l
d
u
e
o
a
ü
ğ
a
n
l
r
n
z
b
r
zi
o
le
i. S
ne a
okt
mü Bu pro larla çö gibi bi
elik
ş id
ziği
dan
i
s
ile d Soyda
.
mü
önc lığa
ğ
n
ın
e
n
i
ı
u
r
n
a
z
i
r
ü
ç
kâr
.B
gö
ık
in
ram
refe
ek i
i aç
k) M lebilir n beste
Em
kav
n
r
ğ
m
i
l
e
k
”
ü
i
l
i
d
k
u
ü
il
ge
la
ab
ür
nl
ı (T
ziğ
e
çöz
rtış
ı.
sted ksel T
anl
ici o l, çoğu
mü
a
m
t
d
a
epl
t
y
e
a
a
m
k
l
ı
e
l
s
)
l
r
n
e
s b
O
aş
ne
lir
sa
rob
ene
eği
u
e
nla
ürk
l
n
a
p
d
B
e
b
u
T
e
d
i
(
r
.
g
ile b
u
k
r
n
ı
n
o
r
a
ı
l
b
a
k
e
s
e
e
y
i
d
n
d
k
l
e
ı
k
i
r
a
il
as
ce
i” d
slın
dırı dinî kö rün ad i Osm ’a göre
üziğ lan kl
Gün müziğ ıdır. A
lan
d
ü
o
ıl m
d
a
t
s
aş
n
l
a
p
l
d
a
e
i
k
d
ü
a
f
f
r
ya
nk
sah
sE
Soy len
k
zik,
e
i
“Tü turulm ğı gibi
o
.
l
a
ü
i
r
y
n
i
t
d
t
t
m
e
a
ı
e
a
ği
id
uş
reti
k ür
nî T
nıld ı adlar
asik r müzi
ism
kav
ak
da ü
ma
l
. Kl
lara
bir
a
i, sa
ks
e
r
e
k
i
o
t
i
y
ğ
a
r
l
i
f
K
olar
r
h
d
a
l
z
a
,
ı
f
e
m
i
a
r
l
s
ü
a
i
e
ğ
ğ
e
a
m
n
b
e
n
s
m
o
d
gi
ve
rası
ir c
me
in ö
ı alm
ret
ziği
üzik ürler a
iba
iğin ırma, b n adın
. Bu lar
z
mü
m
r
n
ü
i
u
e
t
t
t
n
d
ü
m
ş
u
sa
zik
lan
i, di
ltür
da
ır. B e olmu ndırıl
mü
u ad n, o kü ır.
üziğ
mın
ard
ir;
a
d
l
b
r
a
v
m
r
d
e
v
e
t
e
a
i
k
e
s
k
lıd
nl
rı
id
ziğ
hal
ın d verere
i gö
ya
ma
rler
ede ayrı ay
mü
rklı
asın
lan
elliğ
r
hil
orta
i tü
z
e
â
r fa
r
b
l
m
m
a
i
ö
i
e
d
ş
k
u
l
a
d
ı
g
i
e
r
u
k
a
d
p
i
n
o
n
n
i
a
k
z
y
ü
ör
na
ko
ıy
ür
lam
ziğ
ım
ları
aş,
nT
ız m
ayn e uygu
mü
aya
run
oyd l birtak
ugü
ğım melde
o
v
S
t
ı
b
s
oym
a
d
a
k
k
n
r
n
y
e
i
c
e
e
a
a
a
s
z
i
t
s
s
h
ü
i
m
k
a
tay
tari
eps
nm
nca ına rağ
nci
vey
ı or
edi
ır.
sik
ünü yollar
da h ıkları a
s
y
a
d
ki
g
a
l
a
n
u
k
t
b
e
,o
l’da
lıl
ak
olm
at
e
u
m
lde
l
k
m
e
b
n
k
l
k
i
ı
fark Böyle
n
i
n
ü
l
n
e
İsta
düş
nce
en d
r.
ğı, g k kulla
rk
tı. Ö
y ve
nırk ise Tü
çıka i başlı
e
ş
ı
a
ı
r
l
r
l
e
a
a
a
l
i
s
ç
s
ziğ
ele
sted
usu üzde
ılda
mü
mı
i ka
ir h
üzy
ının
vra
ğ
b
z
y
m
i
a
r
r
z
ü
k
a
i
ğe
Sanat ı
ün
mü
at t
üziğ ken di
ı
ır. G lü hay
r
m
malar
d
a
ı
ır
k
l
e
t
ım
Araş Merkezi
ür
ika
t
Tür esi ger
n
t
l
i
a
l
ü
l
e
l
o
k
v
lm
n ku in çok ltürel p eriten
edi
SAM 65
sini
n
a
ü
i
e
ek
k
d
s
t
e
a
m
ot
nc
im,
etin
p
keli
ö
s
y
i
r
i
i
n
r
u
b
u
der
tek
mh
rşı b
mo
, Cu ılıkları yışa ka
e
n
i
l
a
aks
fark
anl
ucu
ıran
t
n
ş
o
a
s
tl
dar
stan
sel
h
i
r
i: Ta unlar
ğ
i
z
r
ü
k M ncel So
r
ü
T
daş
ü
y
G
o
,
S
kler
min
e
E
ç
.
r
M
Ge
ha
a da tı
ınd
a
ş
a
b
sli B en
kse
yılın
n
z
o
ç
ü
izle
n
iy
çin
inc
nıla
i
a
m
k
n
r
i
a
yi
a
aşm
ftan lduğun
e ul
n
tara
i
o
s
mı,
ş
iye
vra
mi
ur.
v
ş
a
e
d
i
e
l
k
s
u
ge
el
ği v
nl
in
eks
oru
ekti
iğin
n
s
r
i
z
e
z
e
k
l
i
ü
g
n
o
m
le
im
ası
u ge
da ç
a
eni
iler
num ımlanm ksel d
llar
dah
bilg
u
o
a
r
ı
s
y
i
n
e
n
da
an
’ın
rm
zi
arı
en
sıl t
daş
ine
gele
imi
tavı
unl
r
y
a
i
ğ
r
e
ü
o
y
n
e
rind
o
f
i
S
c
e
s
s
c
m
n
z
e
i
ı
o
l
l
n
t
i
ü
n
ü
su
rı
eb
atm
ram da üre
nıla
ir
gün
nu
ir
ula
ştir
zik
kav
,
eni
ulla
ald
sor
e da
ya
k bu m geli
k
d
h
mü
u
e
t
ü
rini
e
i
r
n
ğ
l
ğin
n
e
i
ı
ü
u
e
n
ü
y
ş
g
h
d
c
a
r
i fik
e
l
a
â
u
ı
l
e
l
k
d
ü
l
o
’
d
ğ
e
b
k
i
a
ı
ı
ı
ğ
z
t
l
a
b
ı
a
d
l a
a
y
m
şı
u
ta
öre
na
ir y
açık
am
kon
da B bir kar
alka
’a g
lı b
l alı
k
e
h
n
ş
u
k
ı
o
a
v
ı
l
a
l
y
B
i
n
s
d
.
a
la
es
sağ
sa m nında
izde
Soy
etti
m
iri,
ği o
ilm
yok
tab
am
la
öne
rtti.
lab
eğim gelene
i
i
v
a
ı
,
l
r
l
ğ
e
n
ı
e
k
i
i
e
i
d
ata
ına
z
ğ
d
l
b
z
n
i
e
e
a
ü
i
n
l
ü
a
r
g
d
d
l
a
r
a ar
m
la
pl
es
rle
en
ym
ay
a
a
zik
m
c
k
a
r
k
ü
r
v
r
t
ü
e
i
a
ı
m
e
t
a
s
d
k
s
m
ış
rere
aş
ii
sa
üm
nc
an
tart
tab
geti
ji ar
izim
çin
in t
ları
i
u
ıl ol
y
o
b
e
n
u
l
s
ı
l
d
i
a
r
i
s
e
r
a
r
o
ğ
p
d
v
u
so
a
Sa
üzi
lma
eva
ini
üzik
lun
bu
am
tur.
ve c
rk m
ktiğ
turu
i bu
z, m
dur
ş
e
ü
s
u
e
r
yok
r
i
r
u
T
i
m
e
y
v
o
m
i
b
u
t
da
n
ka
si g
u, s
kur
k ye
ızca
ray
in e
me
bir
num
. Sa
rme
şey
yaln
eril
u
r
e
i
v
r
s
n
v
d
e
i
k
ir
Kitap
lı
di.
’ın
hr
.
i, h
alk
şeh
a er
daş
ağır
ildi
mbar
y şe
h
lird
a
y
n
ğ
i
a
a
k
o
e
r
n
o
r
d
ı
d
s
S
ü
K
e
sa
ıd
nra
bug
SAM
rten
rzı
icra
nda kaynağ
n so
beli
nda
aslı
ık ta
a
ı
,
ş
s
ı
d
a
â
a
d
ın
ız
ar
e
am
asıy
eri
üld
ğım
l
kısm
sım
türl
dav
üre
ırdı
i
t
e
l
d
t
ğ
yan
i
ü
n
n
a
üz
en k
adl
ugü
km
rak
lerd
r. B
ının
a
e
u
Tür
l
r
t
t
o
arg
m
i
u
y
l
ğ
c
ü
i
n
v
z
z
e
k
âhi
re
mü
kse
e sü ru da d
de m
ü
n
y
k
i
ö
z
u
nen
kın
nu
mü
huz
hal
inle
uşu
d
h
e
l
a
v
o
iş
lip
k
nde
olan
edi
pad
ziği
opu
,
a
ü
k
r
k
ı
i
c
k
m
i
a
üz
k
e
ığın
olar
hal
ind
um
ald
e
b
r
l
m
i
e
k
e
s
y
e
lli
in
ece
yda
p
er k
öze
aks
in
sad
ara
nu
13
taki
Sezg
ın h
s
a
0
u
y
l
2
c
n
n
ü
B
a
n
o
ı
t
e
e
sa
i.
d
H
a
an
sar
n
13 Ni dirme: B
zikt
erin nbul’d
din
bur
ddi
mü
len
red
r
am
r üz
a
e
s
t
t
ğ
e
a
l
e
asre alar
s
bir
n
r
D
İ
a
N
N
a
l
ü
l
a
“
,
t
ı
e
r
r
,
a
i
k
ç
es
nd
lan
ıdı
iny
u fı
üle
iğin
dışı
r. M
kul
,
ca m i ve b
il G
bild
en m rayın
o
a
ildi
r
ğ
n
nın
H
e
i
i
m
ı
e
t
m
İs
lar
tti
kes
ua
lı d
. Sa
din
i
gös
r
u
z
k
d
r
b
i
e
m
r
e
r
o
ı
c
h
a
r
r
s
f
e
Gün
yı
n
bili
Nas fıkrala r mi?”
pek
Bir
ura
de M afında
ede
li
i
b
r
m
y
i
i
l
a
e
u
etki
tam
oc
ur
iB
nB
abi
a
tar
i
ı
d
k
H
n
d
f
s
b
n
’
a
a
e
n
e
ı
a
d
u
rek
lı
el
li U
ml
erk
Hoc rlamas
ğun
lirte
ırlık
oru
ya Ç
ir. A
nh
u
n
e
i
ğ
y
i
i
l
d
r
d
a
ı
b
l
d
v
e
e
r
l
o
E
u
az
ekt
red
aî
yye
rkü
rler
nı h lduğun
lem
Nas
uha ük sem
e tü
ese
abı
d
t
an
o
’
m
i
n
söy
z
s
k
e
.
e
r
Sö
su
îv
açıd ,
dlı
yü
len
adı
u
ı
u
l
n
a
y
l
e
h
ş
y
z
ö
k
v
a
e
r
ç
î
s
a
üç
Sa
ab
ve s
üle
ma
Hü
iki f
olan masın
nen
e se
dir.
en G ya
’ya
inin
d
e
y
a
ğ
t
ş
i
e
bili
c
n
l
k
z
u
’
o
y
e
ü
sule
kon
oca
i sö
rtm
in H
km
r, u
beli
Tür
edd leceğin larak H a’ya
dir.
r
üle
a
e
r
s
.
i
k
r
d
a
n
r
i
b
oc
b
N
eo
tü
rla
eri
an
şıla
k bu r
alit
bu
adı
ki H
ı üz
a
lı al
a
e
e
l
d
s
r
r
a
k
d
n
a
a
i
r
i
u
in
ya
m
ışm
il ol
lış b
el b
z iç
lma
form ka tart
dâh
yan
Sanat ı
mu
rihs
no
a
i
a
u
u
ı
ş
t
r
n
n
r
b
a
ı
r
i
o
a
b
ki
eğ
lar
mala
ual
olkl
Bir
lbu
len
ma
AraştırMerkezi
ve f
ecm gesi
ı ge
rtış
. Hâ
l
m
r
a
ı
t
z
r
ü
e
l
t
te
ya
işlik k görü
güf
gös
SAM
işm
iğer
izde mişlik
ara
l
m
Gel
i
o
r
l
ı .D
ş
e
i
k
l
d
i
ı
l
ü
e
l
g
a
ik
nk
eks
ının tartışm
; çü
66
yaz
ıdır
i
g
e
h
r
i
v
t
ya
ttur
biza
vcu
esi
m
l
me
i
d
ul e
kab
Biri
n
ı
’n
oca Gün…
H
Bir
din
d
e
r
üleç
G
Nas
l
i
a
İsm
sa
e
anu
diy
oky
lım
p
a
u
y
l
a
o
lur.
olm
mla
uş o
yok
r da
i
a
m
l
b
eç,
o
m
a
a
Gül
hal
m
ud
ı
f
n
r
l
i
a
u
a
b
y
ol
avv
bu
mla
unu
hiç
Tas
ma
rsak
m,
um
a
ı
a
l
t
n
l
a
e
u
s
ış
kl
um
kar
nra
rne
yor
uö
n so
yıp
b
a
a
ı
l
d
n
an
r
sın
smı
ma
kışla
p kı
n Ba
nuş
ü
a
o
k
v
K
m
e
ü
nün
ve c ı.
ne M
önü
arihi
oru
i
d
y
T
s
r
k
t
ı
h
e
a
d
n
a
zd
Sa
lan
miz
imi
l
son
rün
neğ
hse
i
ü
e
t
r
l
l
a
e
kü
ile g a’dır. T
bu
’nin
önü
oca
y
H
Hoc ayranî
u
.
i
b
n
d
e
e
d
v
in
H
n,
ud
sil e
değ
idir
hm
i ola
lcis
tem
i
a
s
ı
s
e
u
M
z
b
u
daş
e,
tem
ür
a is
çağ
rum
de t
c
o
n
u
r
o
l
ı
i
k
n
a’n
nH
fol
şeh
ko
ir
nda
ddi
vlan gelere
, Ak
e
e
r
n
göz
ğlı b
s
e
rası
k
M
a
a
ö
d
a
i
b
G
i
Na
n
3
y
h
1
in
p
er
eri
ya’
Şey
e de
ak 20
eyne
afe
rihl
ali’n
ifel
Kon
24 Oc dirme: Z
eğin sine iz
lı ve
ien
3 ta
hal
n
r
n
1
B
a
a
e
n
0
l
s
l
e
l
2
m
u
e
in
di
ihi
ım
Değer
yen
V’n
uf g
n za
anb
ken
Sivr
Kas
İKS
ma
avv
öyle
. İst
ın,
aki
s
0
a
s
3
a
n
d
z
a
1
t
i
1
a
r
t
alin
k
r
n
p
ca
ien
lül
iği
fık
en,
cek
lklo
t
olu
y
b
O
r
e
t
d
o
a
l
f
E
e
e
i
e
e
8
n
ci
si
tir
ı il
ile
14
nh
ğu
ret
ahs
n
eve
dem
tile
kleş
ntıs
ldu
oca
nb
ç
r
ziya
e
e
a
o
r
a
l
r’de
r
H
E
ç
e
e
d
r
p
to
ldü
ge
rım
lya
al ç
a is
din
ır. Ü r hoca
ü
y
u
s
n
t
d
n
ı
a
t
F
e
u
M
s
m
a
r
s
a
n
z
sr
ra
i bi
a bi
”
oru
Lale
ği b
ene
nda
l Na
kav
ldiğ
ım?
u” s
sınd
ledi
şlık
üstl
oru
hse
a
l
i
a
n
m
edi
r
ü
r
k
e
B
, bir
l
a
r
a
mıy
n
z
i
.
t
o
ı
o
r
a
ü
f
ü
n
,
y
d
i
a
c
ğ
um
ç
ı
d
l
n
ğ
ı
r
o
b
ş
ü
e
i
i
l
l
ş
r
t
t
o
a
r
H
f
t
a
a
ü
e
y
l
l
e
r
G
atö
nB
din
mil
pay
ak
oca
am
e bi
kür
red
bu
e Be
el
yi v
olar
. “H
dev
dan
s
n
i
n
e
,
t
ı
n
h
ı
e
n
v
ı
i
Nas
k
n
f
eri
n
r
e
A
ı
e
ı
a
y
r
“
a
ç
ç
ğ
r
Big
r
:
a
ı
T
a
t
i
l
a
t
d
ka
l çe
şm
tıld
zda
örü
tir.
kra
m
ı
a
t
ı
r
a
t
u
e
f
i
l
s
n
k
r
l
dik
h
n
e
l
ta
ın
ir
um
am
anı
ea
i be
mü
a’n
li d
an
avr
a ve
ışm
klor
a
ğin
d
k
l
t
kild
i
n
r
,
m
o
n
e
ı
d
ı
f
e
a
Hoc
ş
e
T
a
lığ
Bi
lan
ir
ım
işm
am
uk.
ılda
vap
lı b
Baş
top
bul
bak
ı
değ
uld
üzy
sal
can
k ce
tan
ştür
lar
b
n
Y
s
e
u
a
ü
ı
İ
i
u
c
r
t
mız
fık
un
inc
ölm
rsa
rile
kam i İKSV
ma
.
ı
b
e
ş
n
r
f
a
m
ı
v
a
e
l
r
u
c
a
i
r
v
a
ı
d
a
o
m
nal
e “Y tölye ç
ruy
uğu
rınd
rtış
ak H
mış
bie
ü is
old
a
u so
lan
t ba
e ta
n
r
ı
l
olar
b
e
l
i
ü
o
m
k
e
r
ğ
y
ı
m
ru
nen
şı
şl
nd
rlü
Öre
hik
ptı.
ıl yo
” ba
öyle
n ya
atö
üğü
a
ı
s
r
s
bir
d
y
a
m
e
n
e
l
y
’
a
ş
d
y
e
a
a
nn
ünü
mo
Kur
tme
ikb
ok ş
ürid
Hoc
ıda
düş
t ve
ah e erin m
i aç
ne ç ında
mD
din
a
f
i
ı
z
d
r
i
n
z
u
e
e
a
a
v
r
z
S
rl
k
v
e
i
kle
nN
Nas
tkil
lli, ü ler hak
tasa
rne
akte eğini v
rüte
refi
kar
ir ö
l
n ye
ü
c
t
nın
i
i
a
b
y
e
e
a
ç
l
k
i
n
i
r
ç
e
i
m
e
b
i,
lv
Fık
ada
eğin
nun ek bizi
k bi
lına
cikl
asa
yla
fıkr
ilec
. Bu
lara
le a
İkir
.M
ma
r
m
i
o
i
e
eç,
a
t
l
e
t
l
t
l
a
ş
n
ü
olab
d
m
in
G
ia e
ala
or i
oru
un
ci d
mın
şan
idd
bir
ak z
ir y
Hiç
um
üre
m
b
“
ini
ağla
çalı
s
iği
ş
,
ğ
b
e
u
ç
u
e
kur
.
d
e
ı
b
c
l
n
id
l
t
ü
i
biçt
e
o
ş
ş
l
n
ü
k
k
r
i
e
k
a
a
e
n
l
G
ü
b
n
ş
d
i
y
ü
a
m
a
d
u
Ç
en
n
lan
ağız
ken
nı p
stı.
de b düşün
k”u
um
bir
ını
ları
şan
rde
klu
i
nin
a
e
r
i
yor
m
l
i
o
n
kas
r
i
u
y
r
b
e
m
r
ğ
“
l
a
e
e
n
,
z
o
rlam
e
i
n
c
y
n
ö
r
iç
dö
aza
ne
leri
kam ç’e gö
bile
i
l
p
ş
atas
a
r
e
i
a
i
l
e
i
r
n
m
z
m
h
ed
üle
bir
geç
er
, bie
, şe
ir” ü
izah
en G
. Eğ
aye
yid
k”in
onu
i
r
y
i
n
i
y
l
e
m
e
s
l
n
d
ç
r
i
i
i
d
y
e
y
ta
e
m
“h
u sö daha i
ığı s
yok
ca b se
fta
ğun
slad
i
vvu
lnız
n
u
a
a
a
a
k
y
d
t
s
i
y
l
l
ak
iç
a,
Ta
Sanat ı
lo
azs
r. H
olm
r ha
a
i
l
u
m
k
l
l
malar
b
ı
ır
o
o
t
da
Araş Merkezi
ky
var
ok
Dam .
a
y
.
a
r
i
e
m
n
ı
v
id
ol
dir
fark
ışır
gib
hiç
ekte
tin
kar
ası
SAM 67
m
a
a
e
k
m
ğ
i
ş
nm
arı
pra
hak
ü
k
o
r
t
e
ö
g
iz
nce
den ma hiç
ölü
nın
a
a
r
l
ı
d
dam
var
izde
n
e
d
B
l
ena
i
B
k
r
lara
O
Öre
m
e
u
g
r
Bi
ir Fo
n
lına
en a
den
d
n
n
ı eli
zeri
k
sı
ü
k
su
ma
ha
rgu
yur
ma
u
u
a
v
d
ş
i
ya
lan
esin
il de ilene o
de s
r
değ
n
ni
i
i
t
ş
sesi
sim
e
kile
n
k
esi
e
e
l
t
ö
iri
le s
len
i
d
ü
i
n
t
n
ü
lle
lle
ye
ve
düş
.
a di
a ni
abu
n
k
d
tiği
m
e
ç
n
l
l
n
i
e
o
ö
n
su
ri
in s
nu
sesi
iste
uru
ikle
sen
, bu
rın
i kim seçild
duy
a
i
r
l
l
m
ene
l
i
e
n
g
n
l
ı
e
k
r
,
s
a
e
b
l
ö
a
y
n
leri
r
t
m
a
a
n
B
ki
ay
em
eri
üra
l
erle
am
n
l
t
k
r
y
m
i
e
k
,
i
r
r
u
ö
k
i
l
s
z
n
ik
şti
ler
duy kim, çı
uya
bu
aru
ine
etki
kile
ang
teji
ı ile
kam lere m
yer
bu
n
öte
nh
ı
ı
e
a
stra
r
m
a
r
a
ı
ma
v
k
a
i
d
ı
r
a
l
h
ç
ol
ğü
ay
sı a
da
ok
r
ştir
tçıl
y
i
ü
a
i
ç
e
a
z
k
d
l
b
n
i
e
m
n
ı
n
e
r
n
l
k
n
e
sa
da
ve e
bir
ma
iyi o
a dö
elen
an
ki b
ere
i yıl
ldır
usu
öte
tırıl
r ik
sınd nden g
etin adığı y
a
,
a
e
y
a
k
ı da
n
i
y
r
h
r
hus
e
a
n
i
a
i
N
e
l
b
l
e
r
r
y
ş
b
?
i
kab
i
e
d
e
a
i
a
k
l
l
z
g
s
m
ş
d
b
e
i
ü
ı
i
a
ü
r
i
l
n
v
k
ğ
a
a
m
ğı
ey
ni
çev
adı
ir h
ted
iren
adı
er ş
eçe
den
olm
leşt
bi b
nh
eni
i
şam
si g
y
i
e
n
l
y
g
a
a
.
i
h
v
i
l
l
r
i
a
a
e
o
u
v
b
es
m
ak
de
nd
den
ak k niden
kat
üm
ürm r dilem
utm stesin
nıla
T
m
t
l
a
d
.
l
ün
dik
a
r
l
e
n
m
k
a
i
e
u
y
ö
ü
l
a
k
b
l
d
mk
d
n
n
n
bu
en
sağ
rer
mü
nu
ide
ran
ı
i
r
d
u
n
Ö
i
i
n
d
n
ı
e
b
i
d
n
y
n
r
ir
d
a
na
ye
ler
arın
ı
i bi
nçl
ken
şma macı b
uğu
lem
de b
ina
arın
iyas
nla
rrı.
old
n
ş
s
ı
nde
a
u
i
ı
söy
i
r
,
a
s
ğ
ç
ı
l
s
ukl
a
o
i
i
s
m
z
u
n
d
ı
z
r
d
i
a
l
u
d
e
t
ş
n
u
o
n
i
y
ç
k
a
n
i
le
u
e
p
n
rini
ağı
r ko
şler
k no acak. T
ald
tali
şe d
İşle
ada
erh
örü
l
oda
,
ına
. He
ığı i
g
h
o
r
s
t
n
ı
m
i
i
a
o
alm le
i
l
p
t
r
a
y
k
n
k
i
r
k
n
m
’
r
i
l
ya
i
e
k
v
f
o
a
l
u
e
a
y
ik
n
ç
k
ı, f
na
bilm
ştur
ozis
zell
n,
dığ
l ala lan bu
Bie
olu
gele
r. Ö
ma
aya
nı
usa
da p
ı
l
l
n
bul
ı
a
ş
l
a
r
o
u
u
ı
n
hrin ak
m
a
t
a
g
a
e
l
nd
tar
şam
İst
ka
nş
orm
sor
k ka
i
u
i
a
f
t
k
i
a
s
t
i
ç
şac
r
l
i
o
u
n
a
u
13.
pl
po
eç
ola
arı
leri
r. B
onu
arz
l
i
n
k
l
k
i
o
i
a
i
k
m
m
r
y
r
k
i
a
a
m
e
n
ze
lü
iç
iti
foru
ak
ono ilmiş v
adı
söy
ğlam m pol
si b
rlık
iği ü
lar
urm yanı
kra
l-ek
rba
d
çer
v
ü
n sa
n
a
o
i
i
a
e
ş
ş
o
s
a
e
b
ü
e
m
m
n
v
b
e
ve
ın
ön
ze
de
ka
diz
lisi,
ine
ıkış
lık v
me
cel
el d
rine
dar
ar.
şler
gar
nem ir
tli ç
nts
ple
ü
y
gün
i
ö
e
zün n, stan
e
r
u
y
h
dal
k
ü
ö
i
n
a
n
k
b
g
e
n
ı
s
m
a
i
a
k
n
e
n
r
ü
r
ı
ç
v
a
iy
çek
oza
gün
a fa
kat
bu
ya a
il ol
iyan
n
ıran
ger
ve b
dik
ın d
ens
üm
aya
şma m ve d sallaşt
j
t
e
l
n
n
ı
i
ı
t
l
y
a
a
r
r
r
m
e
e
p
u
m
a
ta
ı
n
rla
rş
i bi
açı
ent
kon
nı y
oru
ri. A
i bi
sını
acın
nü
a iy
l
s
a
r
e
l
ü
ı
tsal
h
n
e
n
l
t
m
m
i
a
r
n
a
r
e
bi
ea
iy
ana
lle
ml
nd
öne
n ro
ları
s
ı
n
i
ı
a
m
r
t
n
a
r
u
n
m
i
e
a
a
h
n
n
ra
şt
all
bie
kt
a da
l sa
kav
e bu lirler?
geli 1 (1)
ien
lara
sıra
rad
ler
nce
a
lir v
r. B
u
k
.
i
uo
ü
a
i
bi
m
k
b
l
g
b
t
a
ş
r
m
e
a
a
ı
ol
yo
ka
lay
pr
ma
rak
art
rec
u
ğ
e
t
a
A
e
l
ö
l
a
n
n
v
o
ı
e
g
s
o
r
n
e
ri
sk
vi
cı
miş
asıl
ir tü tın
ugü
olle
ara
r ba
retm ris işle
çek
en n
in r
da b
t
an b u kada
ç
d
er ü
u
a
i
na
a
l
d
e
t
r
b
a
t
n
i
k
b
ya
ns
ıcı
ir m
fik
ası
etm
no
r
a
e
g
b
e
b
h
u
m
d
f
n
y
l
tiği
n
e
e
ı
p
ar
ya
rek
ın b
us
i ka
aşla
e
k
’
u
l
e
ı
b
n
ş
B
a
i
g
ç
B
.
a
l
t
taşı
n
.
r
e
b
si
di
leri
me
Dik
ü va ası, ön
ekte
şüm
t
nal
nze
yön
etm ya” üs
önü
zım
e
m
t
Bie
l
a
d
u
olan
b
ı
e
l
i
N
r
m
sa
im
yap
eye
işa
lliğ
e
S
m
tfor
e
n
n
e
d
l
u
z
a
l
u
k
l
a
m
ö
le
a
p
ii ki
ir
us
un
top
öne
lik i
olar
ağın eri tab
am
r. B
urg
n
n
ç
i
e
k
K
v
l
e
i
k
“
l
t
ş
r
n
t
i
l
i
e
n
ti
bi
ak
ver
este çabanı
ma
len
i
çok
stem
yar
usa
ın
bek
bir
a za
u
ak i
min
aşla
ı
i
b
l
n
t
b
m
m
hus
klar
k
a
e
e
a
ı
y
v
da
la
ğı
ya
rlıl
dan toplan
i ür
o
a
a
r
a
m
g
c
r
ı
ç
l
a
n
l
i
a
l
a
ı
u
a
k
r
ay
ay
da
am
ile b bir kat
son
len
rba
am
anç
lığın ecini z
teri
iş
ı ba
ılay
etim
s
ş
r
n
ö
ir in
r
m
r
baş
ü
e
ı
g
a
a
l
l
g
ü
ı
k
d
e
s
a
t
a
s
l
d
a
a
d
a
k
la
at
ğın
isin
bu
ans
unu
bien da san
içer
laca
efer
atta
u
k, b
r
e
b
m
H
e
t
i
a
.
a
t
ilm
in
San ı
anl
nan
dde
yer
reb
azır
a şi
açla
malar
eşti
in h
m
m
n
a
’
a
d
i
AraştırMerkezi
birl
ak
lan
emc na şu a
lam landırı
Erd
amı
lya
sağ
u
d
F
SAM
a
tam rg/tr
ak
r
törü tninin
a
a
l
r
v.o
o
li kü
l.iks
me
68
ve
ena
ena
l Bi
erçe tp://bi
nbu msal ç
t
a
h
t
:
s
z
.İ
avra ilirsini
1 13
ğı k
b
ladı
aşa
l
u
en
rest
in
k iç
lme
i
b
şa
sız
artı
ızı t
ağım .
b
m
ı
n
ğ
or
rde
ndı
fliy
mle
orla
ede
e
l
z
h
lan
y
ı
a
ay
ir a
e sö atmay
b
m
v
l
k
a
r
n
a
ar
ze
asa
yaş
slog alan y
mö
, siy
i
l
e
a
m
h
s
e
m
ın
bir
res
tın
hal
plu
nat
sal
ler
ana
, sa
üda
e to
mu
S
a
a
d
.
m
c
nce
k
i
ı
ü
r
e
d
m
ş
r
y
y
e
i
e
ü
l
l
h
gi a
klik
yip
ne d
nem erinde
Ser
ğişi
işle
zeri
si ö
e
b
k
ü
e
d
i
a
a
r
r
r
r
ik
e
le
el
şti
lem
ola
om
em
ağı
iyi b da ele
ünc
söy
önt
kon
yac
ştir
t- g
ını
y
n
e
a
e
a
ğ
ı
i
l
ı
y
e
ğ
ğ
e
i
l
m
ı
d
v
ie
a
ce 2
ld
ği
eb
taşı
alın
da
önü umdan
ere
çıkı
bile
, ed
y
g
n
i
n
e
.
ı
a
s
ı
f
l
e
k
n
d
i
ı
t
r
i
d
e
ığ
ia
ur
yo
in
za
işk
ece
elin
tab
den
ud
om
ri il
dırd
reç
ştir
dan
b
n
i
e
n
i
n
ü
l
l
n
f
ı
ı
i
o
a
s
n
e
erin
s
r
ğ
z
k
a
e
g
ı
k
z
a
e
a
e
s
ı
d
l
d
ü
n
p
k
l
ı
ı
ar
n
im
ve
e
na
ez
taş
ının
26 y
ları
ın k
tekr
ları
lesi
ni
lgi v
erk
u
i
i
m
n
e
a
n
ı
u
i
ğ
ı
n
a
s
k
M
r
r
t
k
e
ğ
e
ş
o
r
ı
ğ
c
a
a
lle
ik
hak
at m anat o
bile .
dırd tkiyi b
a do
yıld
ena
gib
s
san
apa
yan
ı
e5
e
arın
eği
a bi
y
l
n
u
d
d
c
u
’
ı
e
n
a
l
m
e
e
l
b
l
y
n
a
u
se
lık
e
le
nd
ası
abi
n so
urg
rası
baş
. Ka
iler
ketl
disi
kılın urumu
rsam nı da v
ldü
are
lara
nın
a
e
s
’
ken
ü
h
k
d
a
u
t
ı
n
l
t
n
ı
a
ğ
bul
dö
iu
uç
en
az
no
ide
adı
tan
ller
ine
um
çile
s
duğ
m
a
a
s
İ
l
c
bilg
l
e
c
e
.
n
o
o
g
o
l
r
ie
a
D
12
de
ese
şey
mış
an
llul
len
ul b
eki
yap
n az
lık m leştiri
und
nbu
sen
anb
ş
u
ğ
a
t
a
t
n
s
una
n
u
s
İ
b
e
k
u
e
al
old
a.
duğ
ın İ
rçe
geç
l
r
n
”
e
ha
n
,
ve b aten d
o
c
e
z
ı
ı
g
i
i
e
ğ
m
r iş
a da
ms
bir
i
adı
alan
ik
o
ce b
k
d
ı
s
z
k
t
e
e
l
İ
n
m
t
a
a
d
n
m
H
e“
ği
lan
san
ğu a ilmiş
eni
k sa
psa
nd
ildi
kul
cel
ndu
lara
erm
ş ka
i’ni
o
v
l
i
o
neb
ver
k
a
e
n
gün
k
l
e
n
m
k
yön
isi
şlı
u
ag
ra e
sı
yim
Bie
a
e
e
a
a
h
e
l
l
b
y
t
a
nb
i
n
u
m
i
ul
de
il d
re
rak
eke
erg
er’i
r
sor
ğ
r
a
r
s
ö
o
l
iğin
e
a
u
ı
g
s
l
Ö
n
ı
h
ed
eb
ke
erd
as
ile
ş’a
di.
yap
d
ç
k
l
n
a
n
i
e
i
l
n
o
nin
e
u
b
k
i
i
i
n
y
n
g
G
a
ur
bir
ves
Dik
lığı
t çe
da
rı iç
m
v
ı
t
a
a
n
a
u
c
n
t
l
a
ı
k
e
r
a
b
r
t
k
p
a
rd
io
dik
da
sını
yar
çok
nat
cile
u ya
rın
serg uğuna
ı ve
ı da
ikle
k sa
pek
leyi
urg
r
l
ula
a
l
v
n
a
r
n
r
d
l
i
e
ı
ıştığ ğuna
e
o
a
z
n
d
u
l
ğ
k
s
n
r
ı
ö
u
i
l
o
a
e
l
o
ş
ğ
ç
l
n
s
o
u
a
de
ekti
rale
zeri
tiği
ki b
hem bulund lduğu
min
ger
sı ü
lar.
a pa ı gerek
rla
efer
a
ğiti
u
i
n
a
u
s
e
l
z
r
u
m
t
v
e
n
s
a
e
e
la
nl
de b
ula
ği, b l olma
diy
san
latı
ı yö
urg
isin
en m eminin er
n
ğ
ece
v
k
ı
ı
d
a
l
Şim
i
s
e
d
n
t
“
r
n
a
a
e
ı
e
:
n
e
h
n
ı
r
k
ğ
,
ö
g
m
ı
d
l
a
k
öğ
in
rer
ının ılması
dar
akış
baş
onr
ara
unu
erin Bige Ö
llar
ani
de ç
yan
en s
rus
m
a
kar
levl
d
o
ı
m
e
oku
ş
d
n
s
n
ç
i
s
e
i
e
h
ye
it
n
ıi
m
riz
öne
eler
ktan en
leri
ğiti
öyle irebili
tesp ylaşım
acil
ıktı
rüb
nlik
air
in e
t
nı s
ç
i
c
a
ı
r
ş
d
e
k
r
i
p
e
p
t
t
l
l
i
a
:–B
z
kl
ge
ığı
de
ım
iş e
nal
li ge dersem içbir
ldu
rşıl
dığ
alel
çim , geçm
Bie
a
a
o
i
r
a
i
k
n
ş
a
a
b
n
e
p
ı
ir
ya
ne
üh
bi
iği
ınd
ni b ukların
zan
dar
e bu
rild
lığı
ünk
e
v
fark
a
ş
e
ç
y
ı
k
v
a
m
,
ı
l
b
r
ğ
i
ım
ğın
ası
ord
bu
a ye
aca
idd
ıldı
mış
yıl n erine s
ben
llan
ayın
yap
en c
bar
u
y
r
l
k
n
i
m
a
ı
e
i
d
v
n
ra
ağ
sin
de b
tajı
ken
liğe
son
na r
ebe
avan
nin
kten dım!”
tkin
ları
a
ı
e
has
e
e
n
in h
p
ç
u
ı
n
m
r
a
m
ci’n a şu
ya
ge
l ya
rın
dir
m
a
a
m
k
n
l
a
s
e
l
o
e
a
l
d
ç
r
an
Er
um
lm
mın
eğe
pek
bir
po
şey
Kur
ulya n tama g/tr
ir d
ört
ahi
üF
tti.
i
b
s
r
d
r
n
i
i
ö
.or
n
e
l
t
n
v
de
etn
be
nı
le
üra
kliğ
l.iks
sıl
çeri
er i
nya
i
l
ali k rçeve m biena
sne
a
ü
,
k
n
e
ı
n
i
d
e
l
i
r
a
ın
n
n
://
bi
lB
l çe
md
etki
klar
rini
http
nbu ramsa
adı
orta
len
mle
niz:
ıda
İsta
v
i
ı
i
i
r
r
a
.
s
s
s
i
r
k
a
i
3
yaş
t
i
a
il
a,
uk
ar
21
e
leş
dığı
şab
ınd
slar
çek
ep y
ni d
zırla en ula
yan
ulu
ger
uh
eşe
t
,
l
s
ı
n
i
a
e
u
b
n
d
ğı
ın
adr
ve b ek çok
ıldı
yan
Sanat ı
p
ştır
inin
i
a
r
l
e
b
ı
l
i
.
ş
i
k
g
r
n
e
ı
d
a
malar
a
r
ır
c
e
t
k
lla
Araş Merkezi
ekl
kaz
tire
o
“
ı
i
e
y
,
n
n
g
ı
ı
i
n
ses
rlar
eni
alar
kler
çıka politik
ndü
bilm
SAM 69
”
ü
a
k
t
ş
a
u
l
ü
t
si
ort
rd
e
“
m
e
v
ı
e
b
i
t
c
a
iz
e
yı
ber
nı v
psa
iğim
ları
tild
i, ka
e
m
g
r
n
u
Se
yö
dur
asıl
an”
k, n
e
kaz
r
e
eley
inc
dile
sini
e
f
k
e
ls
n il
ir
el fe e yaza
m
rı b
n te Türkç
e ay
i
u
d
ğ
i
n
l
î,
ığı b ç
içi
ûfi
çıkt
esim akım
hur
re
a
r
N
ü
y
e
rl
ile
us
rta
yid
i
b
y
o
ğ
ese
i
e
e
l
n
l
S
v
i
öze
rir.
sar
filiğ
ğlu
geti î olma
urû eci kap r’un o
ları
a
H
m
.
h’ın
f
ş
r
r
u
u
û
e
n
ü
r
o
s
d
m
ulla
u
i
K
l
e
r
ı
h
i
T
z
l
t
i
a
.
b
a
n
r
iy
F
teşk
eçe
ıllık
isya
Edeb
yle
yer
rin
50 y sında g
Türk
teği
e
s
l
k
i
i
i
m
s
f
e
û
a
Kla
nin
liğin nci
hur
dön oğrafy
SAM
imi
i
rûfi
c
dan
net
u
n
n
ö
h
ı
beş
a
y
İr
ard
ah
iyle
On
ş
.
b
n
in
i
r
n
e
ç
a
eb
sin
ştü
di
Mir
lme skılar s rülmü in irşa yi
ü
r
ü
’
a
gö
î’n
efiî
öld
ve b eçtiği
tan
esim cisi R
esi
N
g
nla
n
m
e
a
a
t
e
d
i
e
r
’y
çe
ğ
n
ğ
i
u
i
l
l
ürk
do
diğ
iği ö hurûfi
ni T de
i
Ana a gelin nderd
s
a
i
v
n
’
yıl
n so mesne reveze
a gö
yüz
P
lu’y . Başta
li
o
z
n
i
m
d
ü
i
iz
is
en
iî’n
Ana
ktey tnâme
Ref
in h inin
e
.
ç
i
n
r
ı
m
e
r
şt
re
liğ
gör
ikle ecid
rind
lmı
eşa
teb
gitt
üze
k
iî, B leme a filerin
a
e
n
m
r
f
l
r
a
e
i
e
l
d
a
ü
i
f
l
b
R
F
d l
û
13
o
a
ar
ka
ak 20
hur
ehra
a Ab rlerini
nh
klar
kım
rak
i
i
d
a
a
a
s
l
n
l
r
ı
i
i
e
19 Oc dirme: Z
r
o
i
p
y
k
e
es
etm
len
r es
filik
iş to bu yüz
efi b ahada
lsef
Değer
efat lmem
s
nsu
urû
fels
d fe
e
v
,
e
h
i
e
u
n
l
ğ
i
v
i
c
m
i
e
r
ü
fil
ed
ın
r. Y
ih
istik
-i v
tem eserle
lk
ah’
urû
Fat
feth gesidi
det
ın i
rler
e
lull
ığı m imiz h
u
e
r
n
ç
Dr.
z
ı
s
d
e
.
B
k
a
t
l
t
Vah
e
r
ç
.
n
e
F
n
Tü
te
dir
bu
gös
Do
ceğ
em
i
pla
ş
mla
,
l
t
i
n
e
lişim
r
o
n
l
r
u
i
a
t
i
e
a
r
m
Fe
iv
dır
ik
yo
ne
er,
a ge anî
evir
yab
nın
s
n
n
ö
u
d
m
i
ç
ı
a
a
a
l
’
i
l
l
r
t
b
r
a
s
ş
e
a
ir
li
y
la
ım
kç
ek
.U
yla
l ge
kçe larını b
kan aba), V .
tan
ldu
a is
dik
ları
Tür
ya
Bal
ihse ısımd
le o
n
ma
B
inle
r
y
tır
k
n
a
ş
l
i
i
a
d
ş
ı
l
e
t
ı
l
üm
en
ça
lin
ûfi
(Gü aşam
beb
iği
ci k
i
g
r
l
d
î
e
r
i
’
n
b
l
u
f
i
s
r
a
a
h
ı
û
y
ik
ak
is
ue
hur
rine
alar
nra
çok
ldı,
,M
Usl
r’da
olar
üze
olm dan so
hitî
,
nda e ele a
nla
pek şiler
ûfî
r
ı
u
r
k
a
e
i
k
k
l
l
i
u
m
l
l
i
l
l
M
r
h
a
fi
yı
î,
ai
ta
ûf
kıs
eriy tında
urû
er B
Arş
yüz
Bek
en ş u. Hur dan on
llikl
ridl
rir.
len
re H a çok
n
iya
e
i
d
ü
n
ö
t
o
ı
b
k
öze
rûfî
n
s
f
g
t
m
i
e
gö
ah
ed
ulu
ler
ne
ara
ne
i hu da
ibi
i
d
t
z
b
e
k
k
g
i
s
t
)
r
k
e
l
,
e
e
k
a
4
ş
a
d
d
ca
Tü
ed
fili
lar’
, eld
139 rulmu
ı
lar’
Abd r’in ifa
; an
urû
dirm dî (ö.
iştir Balkan olmas
u
e
miş
lkan ır.
k
m
e
u
a
l
a
da h ğerlen
l
l
i
a
i
ş
s
B
b
n
i
d
n
k
’
a
t
e
u
d
U
e
r
l
m
n
e
v
e
n
l
p
i
d
ım
u
Esta lda İra adolu
katı n sahi
an
luğ
bir
r ak
h ed
div
tari
n
llah
yı
a
i bi
ğun stinsa
u
A
z
f
n
u
d
l
o
ğ
e
e
r
ü
n
z
ç
s
ş
u
ı
a
y
l
i
i
f
Fa
fe
n
yd
et
ad
inin
cü
nın
tara
nda ar’da y k izler
ıla k istik ve dan du ine
ları
ı
dün
f
y
a
r
a
n
z
ö
l
m
r
li
d
ar
re
un
i yü len m
yaz
kan hurûfi
üze
iba
er t
inc
rub
i
Bal
n it
aşil
eyti
t
e
a
n
.
iş g
yed edileb
b
k
d
e
d
r
v
ı
i
e
n
r
de
d
ın
B
e
zd
al
ri
ir.
p
yaş
biri
ir d
tem
erle değild
u yü
stem
a
7
ş
b
i
s
b
d
taki
1
u
s
e
h
m
n
e
e
a
ı
u
m
f
v
lü
v
in
lull
lun
alar
duğ
adü
ın ö girmiş
inin
erin
Faz
kur
â’n
e bu ah, rüy , Hz.
airl
lişk
i tes
i
n
n
d
ş
a
s
ı
r
i
â
’
e
n
l
e
k
l
d
l
v
a
lu
tl
ah
ülm
me
rtti.
Me
ğü
ınd
lull
f yo
aha a Fazlu
gör
beli
ham gördü
sey
Faz er aras
vvu
d
u
,
u
a
e
r
n
s
n
h’ın
r
ı
,
e
e
M
l
a
t
üş
z.
tm
slu
uğu ey Alla
arf
k ye
ıras
e
H
m
s
d
h
o
U
l
,
r
r
ç
r
i
e
o
ş
b
an
tle
i gö
pek
bir
lık v oyutu
a ta
aha
eym berler
sa
var
b
ikle
rüy
l
sey
l
Sül
e
e
yor
as
e
.
m
u
c
n
z
u
i
a
l
m
B
n
s
g
H
o
e
i
ö
.
tem
,
y
t
r
r
3
e,
va
İsa
end lmişti
bir
öre
i pe
.
)
k
m
g
a
b
z
n
â
i
e
a
d
ü
g
H
d
n
rşn
eri
Bun ıyla (k
imrası
him
esin
.
rı v
e, A
m
er a arak is
idir
İbra r netic n sırla
âm
l
r
a
f
l
n
e
r
r
l
t
e
i
l
k
er
ha
ri
be
ala
ci o
, Em n
l es
Sanat ı
rfle
kla
hab
rüy
erif
İkin
e
me
arlı
Ş
.
lar
Mu
e ha
e
v
a
r
n
t
,
r
v
ı
i
m
i
e
ır
i
t
n
in
Araş Merkezi
alıd
ilm
nâm
en e simî, M nciler
i
olm
e
e
dân n bilin
iler
r
i
c
N
ğ
v
n
ö
â
d
ı
e
C
yi
ın
SAM
ah’
öğr
Sey
ah’
k
lull
h ve
lull
‘lâ,
u il
a
z
Faz
A
l
b
a
l
l
F
u
e
’
l
v
u
e
z
r
s
y
a
la
ni
Aliy
ir. F
70
alır
ddi
end
me
ase
d
e
y
l
n
ı
i
a
G
k
ler
mli
rsça
öne rini Fa
rle
ese
inin
r
e
l
tin iyatı
e
M
ûfî k Edeb tkısı
r
u
H
Tür ne Ka
k
i
s
r
Kla Tarihi
slue
U
h
Fati
i
diğ
ster etî,
ö
g
r
ak
ay
lulu
olar
lı H
ûfî
dar Gelibo n
r
r
u
a
h
V
(
leri
’nın Yenice rih Âlî
şair
arlı
r
u
le
e
a
n
b
ı
v
d
r
p
ü
e
kler
sın
Göl
ve M ır. Uslu ği örne ını
ara
î
r
d
e
l
r
a
d
)
di
şair i Bağd
akla na
akta
arız
ster
yac
înm rak gö
ıml
a
ğu
h
u
n
u
l
u
m
/
a
R
bu
old
ya
ola
le t
fler
î
e
a
r
f
p
r
d
m
a
û
i
a
u
)
rten
ıt
ur
ol
li h
ı is
Âlî
beli
in h
rlığ
arın hurûfî
ı
i giz anlı
l
a
n
ini
n
k
’
n
v
ı
î
a
(
Âl
diğ
iva
rd
in
dığ
,c
isi
n
r
a
d
)
u
e
a
i
u
.
l
k
l
l
e
v
r
i
ş
l
k
u
i
m
ı
v
r
e
b
i
il
oğr
rl
u
ol
rl
ol
u şa
ma
ipti
ının
in d
elib
a va lar bilk
tler
b
t
ğ
h
n
e
ı
m
t
G
i
e
l
a
e
.
u
ğ
s
d
ı
n
m
s
a
ç
di
er
kı
lık
re
ışt
boy
mü
k al
var
şu ü ıldı.
e ya etkilen ece 5 y
tart
ü
esle
on
r
z
s
y
a
ı
S
e
l
s
l
ü
.
k
i
r
ıy
n
a
d
n
at
rın
rb
geli
ktaş
(Ca iil olar
ıras
me
yar
a sa bunla
dai
rle
ut s
ınd
dir.
r Be ten kıs
or.
,
lf
e
y
r
i
e
l
n
y
u
f
ler
e
o
b
a
u
l
u
r
n
l
p
ce
ha
ğu
div
ses
ise
el b
luş
be
Us
ilik
f
u
e
k
o
r
k
ı
m
s
eni
û
d
a
l
a
l
n
e
r
i
r
lık
lun
hu
erl
anc
rde
da Y
t
üç t dir: Va
u
;
e
e
e
n
l
b
ı
v
var
u
u
f
y
n
ti
ar
.
eb
yan
çok
uğu alâme
azla
ekte
eys
lık h dırıyor
Hz.
nun
old
için
ha f narlı
u
k
n
Öyl
ı
i
a
gelm ar, var
s
l
B
n
ü
i
d
ı
l
a
.
f
a
f
l
a
û
ar
pı
di
m
v
kü
am
har
ınd
ri b
hur rûfî ol
Göl
etir
-yı
smi
anl
r en
a 28 r ve
rfle
le g
ivan ebilir.
d
mâ
u
ın i
i
a
s
d
ğ
lue
h
d
h
a
i
ı
e
s
l
t
ı
y
n
a
e
r
i
ş
a
n
f
n
U
i
d
d
a
ı
n
r
e
d
’
l
V
a
a
y
cak
tm
çin
ma
dığ
len
etî
32 h celli e
isi y
, an
u sö
ma
ebi
z; a
ayr
lık i
g
l
u
ğ
e
r
l
ış
a
d
l
i
H
o
u
n
a
e
y
e
ı
b
i
m
V
anl
n
ğu
a
es
at
old
uz
arl
ldu
in y
ât
ler
laff
ak a
ard
i
uşm retilm insand
o
n
r
k
e
k
V
t
e
n
a
e
u
t
l
l
i
o
e
d
o
m
h
K
er
n
öğ
ak
ûfi
ma
iirin abul et
rûfî
nsa
sesl
m’e
olar
hur
ef-i
ın i
i hu onun ş
ün
k
r
t
y
n
i
ş
Ade e tam
’
ı
f
ü
e
î
l
c
û
tı
eb
nin
ec
hur
nun
Usu
ara
lan
ind
sad
etki airleri
arf
n
ır. O ndir. Y ahip o
r iç
a
d
l
a
t
l
z
n
nh
.
ş
eşe
e
k
i
a
l
a
s
r
ı
e
a
f
t
l
l
s
n
n
t
u
ı
d
r
a
i
e
n
s
e
ş
z
g
a
va
a
e
n
ad
yü
len
lık i
zen
rşıl
fîce an
dah
cın
ede
ifad
bu
etki
var
e ka
arla
urû
ını
kat
l
şte
nan zuhur
d
m
ğ
i
i
tek
r
H
u
i
n
a
r
a
i
r
u
a
ib
so
e za
iir
uğ
da
olac
şu d
kad
old
re n i bir
r ve
an ş
nem
e
i
san
i
a
olu
v
e
ö
l
i
n
n
ş
ı
i
d
k
ın
da d
ının
erin
etin e göre
Kat
nem
ya
san
4
sur
şma yonlar motifl
ın ö irlerin
aç,
e in
er
u
r
l
s
s
i
a
n
f
y
l
1
s
i
e
o
(
t
u
a
a
v
k
rû
r
e
z
ş
n
ı
ı
i
r
u
a
î
l
i
r
f
H
ır
su
la
er n
oğ
la
i ko
bo
urû
nas
dık
airl
gib
hat
la d
em
H
a
h’ın
a
ş
t
s
i
.
ğı
8
a
a
.
z
a
ğ
l
m
u
2
r
l
ü
A
ol
ce
ld
n
td
adı
lu
7h
ğüm p olm
ış o
lup olabile kmış o
eki
r ha
insa taya
i
ü
o
d
m
a
b
d
t
n
r
d
u
ı
r
k
r
ü
l
ö
a
er
n
iş
eç
yüz
ik o
k ço
uh
ni g
de o ,
aslı
girm ha ön
an,
leri ir özell
lara
çin
kler
k
ş). B
z
i
i
fî
o
a
i
e
l
a
u
k
u
İns
d
e
k
p
n
r
va
ez
,2
7d
avv
,
tuğ
nb
mı
ae
e
k
i
ı
r
k
s
ş
i
r
i
c
g
k
a
a
k
u
l
n
r
t
p
l
a
a
i
a
o
m
d
u
el
kir
uy
nı,
an o
nun
ha s
n
oğu
aşın
da b unda b bir sor dıkları
aad ur. Da
k bu an
nb
ki b
6 yö
a
a
a
,
b
n
ı
r
c
s
n
erb
d
t
r
a
u
d
r
u
l
n
ş
a
üsl
gele
ı; an
kul
mu
zuh
at, i
arın
akla
ayıl
rine adeler tıkların olmal
doğ 7 ebî h , parm
ar s
nda
i
e
a
z
m
n
s
i
f
a
ü
t
ş
i
n
in
sı
le
eğ
ai
şler
s, d
urc
çıka
yan
ıyla
eyiş
dirm lebilec
s
i di
i
, ka
d
n
e
m
k
y
i
k
i
r
i
c
â
s
a
i
d
u
b
u
m
kel
da
ünü
kuy vücud
r.
ağız taki ke
iğer
’ın
asın
düş
coş
rıdı
lah
t
r, d
i
m
n
a
l
i
ı
ş
l
u
akta
,
t
l
d
A
n
î
u
c
i
e
yo
ığı
efi
pm
vü
on
ler
hd
rce
a
d
n
k
R
e
a
i
e
y
,
l
n
r
g
v
î
i
n
i
r
a
l
e
î
il
ue
ûf
i.
te
esim
nak
etm
nah
Usl
e ilg ahsett
hur
gös
kay
lerl
ren
ede
da N dal, Pe
nin
b
i
n
i
h
t
i
n
ş
a
ı
t
a
e
i
d
e
ş
g
ed
mü
kısm ranî Ab snevi
u m lardan
dile
ik
h’ı
bu
e
i
nus
ûfil
a
V
n
r
o
m
,
u
k
m
u
Alla
î
n
z
t
ş
,
un
rh
ni
hi
sö
çalı
uer
i bi
um
leri
Mu
uğu
idd
Usl
rûfi
Sun , Arşî,
d
c
l
n
u
k
o
e
i
h
alî
m
ere
ley
ğin
ı
ver
söy
Mis
öne
ndi
klar
kile
lk d eserler klarını
i
t
ndı
i
e
a
b
l
ı
n
i
l
t
a
g
u
te
ap
und
filik larını k
sı y
Sanat ı
urû
a
form ganda
a
h
d
m
leri
e
n
e
s
ı
t
n
a
i
i
malar
î
t
p
ır
f
m
t
rû
Araş Merkezi
Me
kıs
pro airlerin
u
i
k
h
i
k
ı
l
a
z
ış
nde
rûfî
onr
i ba
baz
leri
an s nın Hu sterdiğ
SAM 71
d
u.
şiir
n
i
d
’
gö
lun
kim . Ve bu pınarlı
k
u
a
b
r
la
di
öl
ede
fî o
ekle baki G
urû endirm
l
h
ü
a
l
r
nd
Abd
eğe
ğu’
alo
ne d
t
i
r
a
e
K
üz
ler
şair
tar
nah
e, a
s
k
ce
le
tire
er i
ız.
e ge klemel
alıy
m
m
e
ş
e
d
ı
n
rn
çal
ı gü
en ö maya
lığın erind
a
n,
z
l
ı
s
i içi
üz
am
ak
h
r
n
i
m
a
r
a
l
a
l
ta
o
üt
eri
kta
irel
tinl
nün
ı no
leşt
ler
me
e
baz n bütü
ş
ı
ı
t
etin
i
am
iya
m
m
b
m
u
s
e
k
re
ı ed
ir. B
a çı
ihi
anl
nlı
ığın
kted yat tar
sma
i
Osm günış rekme
b
O
e
,
z
d
n
ü
ge
nun
da
ir e
hen amak
, bu ihi
ğın
nb
ı
n
a
d
l
e
d
a
k
ın
ar
ma
olm yazılır
yay
at t
lan
i
biy
kün
ir.”
h
e
am
i
m
d
r
m
e
ü
elid
ta
el ta
m
bir
km
l
r
i
i
ş
a
ı
t
ş
ed
m
m
yaz
ı ele
ket
ma
rihi mi,
are
t ta
iyat amlan
h
a
b
hi
y
e
e
i
l
m
ed
ii
eb
tari
z ta
linc
i ed
yat
i
i
ü
g
rak
b
b
n
n
he
ha
ede ısal ola ok
nun
e
l
n
u
i
ğ
ç
u
hi
uğu i? Say
old
aha
tari
unl
im
ak d
iyat r? Çoğ
r
h
b
i
n
a
i
r
i
l
e
br
ta
in
ıo
Ed
iliyo biyat
yan biyatı,
izis
lan
aç
a
d
d
ğ
a
e
a
ı
i
m
t
z
e
r
l
e
tk
la
ed
ıo
13
kas
fa Ö
e ed
i? E
ma
et
ınıf
ğın
usta
bat 20
nuş
hm
tekk inde
er m mi? S
ınlı
e
,
o
23 Şu dirme: M
s
z
ı
e
t
K
a
M
a
ı
r
kl
len
olan an ese edebiy
iyat
uğu anlı
ı şe
u
Değer
ş
ak”
deb
kon
iyat idir? B
çok
i
a
m
E
b
ğ
l
n
s
m
i
e
t
u
k
z
u
t
O
d
r
ç
a
a
n
e
“
e
k
ü
Y
r
n
u
e
a
T
lk
m
ni
yen
rç
nü
ala
nd
sik
sına
ı, ha dar ge
rihi
erle
mu
t
turu numu
l
a
a
Kla
i
a
u
o
T
l
y
m
a
i
a
ş
rl
top
Bir
Su
ncu
:
deb
onu
ne k sorula
rel
onu klı’ydı.
ledi
n
an e ırmak
klı k
ı
a
eşti
v
l
c
a
i
v
ı
söy
i
a
E
p
d
ç
ı
l
d
d
p
r
a
ut
a
n
l
“
er
ı
a
n
a
l
k
K
K
da
evc
fu
tinl
lı
ıfla
un
an
atın
a
u
ş
l
n
n
m
y
y
i
ı
ı
a
a
i
l
r
me
s
e
”
b
e
k
e
ı
c
r
m
r
l
t
i
e
z
a
i
s
n
e
a
i
b
d
n
n
E
e
iy
n
“O
alp
nb
nu
ı de
aK
uşa erin
deb
ve b
kta
sını
usu
md
iyat den ol
aşlı
rk e
ğın
lma
u
b
ı
kon
b
ı
ü
irl
r
l
e
n
ş
T
e
a
la
er
Ed
in
. Şa
lere
otu
sik
kul
irel
nlı
yer
en b ıl
ruz
iciv
l
k
a
n
i
o
”
h
“kla
i
z
ı
nü
ç
y
t
m
e
i
n
a
r
as
iri
mü
tan
i, se
“Os lar ve t
biy
geti
tab
ölü
nla
in n
a
ğin
a
l
b
i
n
”
ede
i
ı
t
i
n
i
k
t
t
n
l
h
a
a
ia
rin
ya
ğin
ez i
ee
ari
div
biy
n
iyat
erk
esin ilişkile n yaşa
etti
ifad biyat t
v
b
l
i
ı
leri
ede
m
e
e
k
erç
atı
da
şım
ile
“ed
etin ı
teş
de
van
ç
y
a
i
u
i
e
i
l
a
e
r
m
d
n
r
k
b
g
a
e
ya
bu
irl
de
atı
ad
ter
dığ
son
u ko en
birb ca ise e edebiy vanlar n yaşa
şam ına gös
aha
ve b
m
D
a
u
i
i
.
ilk a
ı
n
ğ
r
u
d
D
ı
ı
m
’
r
le
sler
d
u
ta
at
lad
bak oruz. B lazım.
lan
ecli
etin
biy
baş
de d tarihi,
e
m
m
n
k
y
d
i
z
algı
;
a
e
ı
r
e
ü
r
l
r
i
e
y
m
gör
en ‘
iyat
an
leye yişi üz
lerd olayısı
ma
k.”
deb
e ed hali ol
şey
söy
ma
e
E
d
i
D
u
d
“
i
a
ğ
.
ece
k
r
f
i
:
”
r
i
i
k
e
ş
i
o
i
d
ı
i
l
e
d
y
h
d
i
r
r
i
e
i
r
m
e
l
d
r
e
le
ge
ının
ta
tiğ
an
tinl
söy
ayd meclis
iyat
gul
mız
rleş
k
i
r
me
arı
b
a
l
b
u
e
ü
n
m
ed
nk
şu
ise
nın
rün
oku
nlı
iyat
ugü sal ala
yer
gu ü
ak”
den
deb
sma
n
in b
i
E
u
O
ş
kur
zm
r
“
i
g
“
a
e
r
,
z
y
”
m
n
le
u
ı
?
i
ç
ü
e
ir
’n
in
şöy
iki k
ned ıdır?”
aklı r tarih
ile g
ini
ibi
r
p
u
l
g
e
s
l
a
’
l
i
u
i
ri
K
b
ih
lma
kon
arih
öne
irel
r.”
irel
‘tar
ne o biyat t
aki
leşt
leşt
ede
inin
u
e
d
e
e
h
e
ğ
i
v
n
e
d
r
u
r
n
de
ta
ifa
usu
iz:
edi
ord
rihi
ir e
zan
yat
kon yebilir
en s di:
iği n tirel b
i ya
tı ta
ebi
r
k
a
n
r
d
e
i
y
e
e
ç
i
l
E
l
h
ş
e
t
i
l
“
b
e
ış
le
in i
öze
ede iyat tar
e ek
nm
i ird
lı, e
hin
nlı
ula
de
a
iğin lerini d
pak
b
g
z
tari
l
l
i
r
e
r
a
m
i
u
d
l
i
e
k
ri
Os
elim
en K
tiği
kış,
olab m öne
ihin abul
diy
izde n üret
r ba bu tar
nın
k
ü
i
n
m
a
i
i
z
b
t
u
ğ
ö
u
m
ç
n
un
n,
me
edi
yaz
Sanat ı
ve o
a şu
ek,
duğ
şini
hd
r
l
i
i
s
r
r
a
i
k
o
k
a
r
l
a
u
h
in
az
ce
mala
et
sor
tari
eps
r: Y
ede
AraştırMerkezi
at v
bir
in h
r va
ket
biy
r
u
e
e
e
r
s
l
d
a
n
z
tin
“E
el u
an h
enü
me
SAM
em
lard ini ve
ni h rihinin
i
n
s
iki t
u
p
s
B
ta
he
hep
tin.
rın
yatı
me
ının Bunla
ebi
r
d
72
a
e
l
ı
.
ar
anl
rek
yaz
k ge z, Osm
e
m
i
bil
im
eyiş
bilm
nın
ı
t
a
ebiy rihini
d
E
ı
anl l Bir Ta zmak
m
s
O
Ya
tire
Eleş
klı
a
p
l
a
et K
m
Meh
za
tHafı
ana
AM S
rını
a
l
a
Bab ayan
ıyam klar:
n
a
T
u
Çoc ecik,
Ayş cik,
er
Sez ik ve
erc
Öm ğerleri
di
lcu
u
P
i
Al
S
iyat
deb
n
e
r
nde
bi
leri
tek
h
,
i
r
a
d
ta
nlı
. Bu ebiyat
sma rçası
şlar
d
O
a
e
.
b
,
r
e
pa
le
ını
bir
e ed
esiy
cağ
d
n
a
ı
a
m
y
f
t
n
i
a
ak
e
i
atı
tlam i
biy
i olm leceğin
ı
e
h
n
i
d
r
a
e
i
k
ta
eb
f
nu
ileb dünya
l ed
ekti
sed
e bu leştire
n
v
ı
obj
n
k
bah
ı
a
t
e
e
v
a
m
n
l
y
n
nı
bi
re
e
ina
nlı’
eşti
ede
alı v
ma
una
e el
s
lik
ğ
d
l
O
u
i
day
.
k
öne
z
e
ı
e
y
old
ğ
ş
y
e
a
a
r
k
ç
i
y
d
r
e
li b
ekli
un
ma
en g
erç
inç
zor
da
yaz
l
g
i
i
m
î
b
h
a
ayın
m
rih
hi,
ari
a
a
i
t
t
r
m
p
m
T
t
i
a
a
a
a
.
a
k
t
r
ü
yd
ir
ır
E
13
iy
ünc
ş Sa
ır; z atıyla A
ak 20
alıd r edeb
nin
,
örd
Barı
12 Oc
i
alıd
leri
ezi’
:
olm
y
d
i
e
i
k
b
k
m
m
r
b
n
r
ş
z
i
n
i
e
e
a
a
n
ili
lend
lma
risi
ıM
ı ed
zisi
sınd
aki
rınd
Değer
teo
mo
anl
alar
” di
ma
tıla
ınd
m
e
a
m
s
a
rişi
r
s
l
z
i
a
n
ı
ı
i
r
t
n
g
s
ş
a
a
af
ine
r. O
bir
Ara
am
lığı
ları
atH
lidi
kler dir.
n ve
den
şilç
mlı
nat
iyat
San
e
ece
rçe
a
a
“
r
b
e
Y
e
laya üzerin
v
S
t
ı
e
ö
,
g
a
e
k
ğ
g
d
k
u
ı
d
e
n
t
e
a
c
ı
l
t
l
r
y
a
u
la
ars
üre
ışın gerekm ı
anl
li P
şarı
baş
ve F ın kült ı anlay
du.
ız
ram
ız
ğu A r bir ba
h
’
m
u
l
m
ı
kur
a
t
n
a
n
m
k
ğ
ı
a
o
a
l
â
a
y
m
ı
k
l
ni
k
n
i
r
s
b
İ
cu
de
eb
ir
say
leri
Osm klaştı
göz
i ed
tırı
n ço sıyla b
ilm
rıp
a
f
r
a
a
ı
u
i
y
ş
y
k
h
n
b
ı
i
tur.
a
s
n
ha
”la
rc
bu
yok
eze
e
ldız z sinem
ıyla
z da imizde
tır,
n
ı
r
S
v
f
a
k
e
y
a
r
ı
a
e
y
l
“
i
t
v
e
b
n
ü
m
at
ekti
ve
ler
n
üm
rcik se bilm le, kol
ayır edebiy
ağla deniz
like
e
n
b
ine
e
h
ü
i
”
m
i
e
g
r
T
r ed
le
,Ö
la
zb
dak
dey
i Ak
e
i
âm
k
y
l
m
i
e
y
n
ı
b
n
ı
s
r
i
t
e
c
İ
e
e
s
e
e
n
.
s
a
n
ya
zg
Ayş
“dö
de n mediy
ebi
ndi
liyiz iyatı ar
.
imi
cuk
iye’
me
e
ttiğ
e ke
ıyız
lı ed
l
r
l
k
b
e
i
d
z
r
n
a
e
k ço
l
s
i
ç
i
a
ü
d
ü
i
h
k
m
r
T
ç
e
ge
a
r
m
e
e
ı
de
ı
ü
s
l
ş
b
l
t
O
ir
aş
lm
an
isin
r. K
den
ın
u fi
e ar
ının
çer
da b ayızdı
i
r
n
B
z
d
Osm llikler
ı
i
a
a
i
l
l
ol
m
in
ıa
am
yat
ale
aşin z siste
an r
kler eraras
nde
afız
ebi
e
i
d
i
l
r
h
l
d
r
par
n
ı
e
ı
ş
e
e
l
in
al
ıld
i
ne
lar
ha
inl
im
upa
par
nem meler
bla
in y
rin
i da
sipl
u is
r
a
ö
e
i
e
s
l
e
b
Avr
v
d
d
e
l
e
l
n
ı
r
i
v
i
e
t
k
z
r
e
t
m
v
l
e
r
t
n
v
n
e
i
r
i
a
e
e
r
la
e
ak
n
eler
an m yer ve
kar
bağ yat gid
rind
üne
jini
nem
e
olo
i
nö
und
eyle le geçm statüs
y
d
a
b
ğ
b
s
e
d
e
u
a
o
ın
ız
ld
Ed
,s
ağ
ro
sin
ulcu
yıld
açıs
baş
eğil
su o
li P
kçe
i
r
a
d
u
A
r
p
s
i
ı
ü
d
.
n
e
l
n
r
da
nı
’ın
ko
ça
üz T
etm
udu naliz
ma
am
ına
n
üm
tap
nus
ine
şilç
zım aklı’nı
o
s
e
a
ri a
k
gün şiye hi
e
Y
y
e
loji
de
lp
ml
ihi
i
dec
l
a
n
r
i
k
a
i
f
e
a
K
s
z
v
t
k
siko
.
i
t
u
l
e
r
i
t
p
,
e
i
s
b
a
a
ço
d
,
i
,
l
d
ih
an
rak
çi
hm
biy
da
ekte
apa
, tar
psik ğrultu
a ge
ede nra Me
y
a
n
e
r
ı
z
ı
i
etm
ı
l
v
s
s
o
in
af
o
el b
şma
ud
p fa
em
ce h
en s
ştir
eva
onu
ne z
da b en ön
c
erd
k
i
Ele
l
.
s
i
i
ş
u
r
i
e
d
r
ir
ed
öne
a er
a so
ir g
irilm
etm
bu
son
und
end
zli b
l
e
e
r
c
m
k
e
e
r
u
yl
eğ
me
sun
nd
ı bö
leri
ant
l
m
p
l
i
f
to
Sanat ı
malar
ır
t
Araş Merkezi
SAM 73
ı
anl
ram
h
ddi
a
a ci
d
k” k
n
u
ı
c
ras
“ço
nde
sı a
olan
leri
ma
n,
i
e
r
m
i
n
l
olsu
nb
e fi
z si
e
e
k
ü
d
d
e
n
m
an
erin
leri
ünü
kH
inik
türl
film
ere
ile g
k
ve s
r
r
G
r
e
.
ü
l
r
a
ı
T
s
l
m
d
z
l
ü
fi
ar
am
ücü
z
kar
rk v
köt
nüm
a
k
mü
f
ü
e
i
.
l
r
g
i
d
bi
ne
ünü
ler
de
ind
ö
g
ğ
y
e
,
m
l
s
e
n
a
fi
d
e
ek
ski
leri
asın
ger
ilirk
es
lara
r. E
san
kök
doğ
am
lan
erit
ü
l
a
n
G
n
e
i
l
ü
a
e in
y
d
r
n
e
s
dır.
i
d
n
n
ö
r
l
n
l
i
i
m
n
g
i
e
e
ç
skın
Fu
şek
ni
ral
ükl
kış
a
n te
i
i
a
c
n
a
a
b
ğ
i
s
z
i
p
b
y
r
l
n
a
ö
’
yi
te
ni
bir
ırla
ler,
dah
ek s
eke
er i
e
lmi
am
haz
ya
bell
ları
film
Han
llikl
kild
se t
ık fi
i
n
e
i
l
e
r
l
e
’
ı
a
v
apı
e
z
ş
e
k
k
y
a
ö
ıç
ir y
ıza
bu
ül
rci
ind
ich
H
,
b
c
e
r
l
z
u
e
ü
n
M
,
l
t
a
ı
Haf
c
e
s
n
en
az’
Pul
film
ve S
n kö
an
arşı
li
lum
ılm
rind
litik
am
iren
sını
top
rcik
na k am şek
a
d
ıf Y
ı
e
t
üze
u
ğ
ğ
n
e, z
ı
ana
A
ğ
o
e
m
l
l
k
d
t
ş
u
d
i
e
r
Ö
l
a
n
a
s
d
e
i
,
y
l
y
h
ğ
i
ıf
a
,p
tes
ecik iyilik o
otik
film
e de
u at
rak
ve r
nö
Ayş
kild
e ka
apa
u. B
net
anı
ın
e
v
y
ır.
d
u
ş
n
f
m
k
n
ü
ı
ı
a
r
l
ü
at
bi
ktad şıtlık
lol
ulu
ğın
ltü
yap
e
ı
s
a
l
b
in s
ü
e
a
d
ş
r
ş
m
a
i
a
e
ar
la
rm
gü
m
ıft
me
da b öneml
sağ
geç
ğu k
a at
nde
zün
ğişi
n
ğ
u
n
ö
ı
e
ü
ı
l
â
g
d
n
d
t
d
r
k
e
a
i
a
r
üm
ilm
a ku
dek
a im
uşm eyse bi
i tez
ada
gün
sev
nun
için
und
ra d
dak
bur
kon
n
d
i
a
i
n
l
a
m
r
e
ı
mu
r
r
r
a
s
e
u
e
i
u
l
l
e
l
z
n
m
taya
n
n
m
;
p
m
u
ara
r
to
fil
rin
ede
ns
oku
ilça
e or
k
lidi
u
e
ş
r
n
u
d
l
b
e
ü
m
n
e
,
ü
T
,Y
ilm
i
da
cu’
öne
in d
de,
şüm
atla
ğin
an f
am
Pul
esin
ildi
esin
önü
anl
ı tez
ştur
t
v
m
d
ğ
l
e
i
u
ö
u
ı
i
i
j
l
s
t
l
r
ğ
t
o
a
şti
da b lerinin
irdi
osta ne bir
yara ha fazl
eşle
geç
lcu
en
ri
dı. N
a
e
u
e
özd
d
a
d
l
d
l
P
e
a
.
n
n
in
ilm
n
yak
idir
ede
n iç
mf
leri
gizl
ı da
ma
in n
ilm
ilça
a
n
dır.
f
n
ı
ş
i
z
t
r
e
e
u
a
le
rs
akta
e, Y
ir. B şeklind
m
d
d
film ama fı
y
n
i
s
ko
âkim daire
ul
öte
lar,
su h
sorg sunun
e,
pım
u
d
a
g
z
y
y
ü
u
n
gu
de
ğüm si geçe
k” d
duy
mlı
esin
ndü
h
a
v
ü
a
t
a
e
ş
“
b
ç
er
dü
dah
an
tür
ını
sü ç
atıl
sını
r
ı
ş
ü
a
p
u
g
l
k
ör
lık
içya
a ne nla
lıkla n olay
am
aşın
ı
rle t
tam
b
r
e
r
a
l
i
n
ir so
l
ı
b
an
an
ub
yim
l
e
t
m
m
u
n
a
a
r
bir
m
de
hr
kah
ları
. Ka
ının a güçlü
r
t
k
ı
ı
e
a
l
l
d
a
rir
an
cağ
ah
yaş
ndi
ura
nd
tün
t
e
n
ı
l
ş
ü
n
ç
u
b
ü
rıda
ol
ma
n,
da g
rlik
hra
dışa
elsi
i
a
g
tör
b
n
n
k
k
e
a
rs
Geze
erle
ş fa
ı ve
am
l
ı
z
i
ğ
d
geli
13
k
a
r
der
0
r
c
e
e
d
2
i
a
d
a
t
h
b
r
t
k
n
a
di
inin
la
sin
Mu
en
9M
rde
ir
teh
izis
bağ
irme:
t ed
evre Filmle
d
d
i
u
n
ç
Şeh
e
d
b
l
r
e
de
ram anbul
r.
teh
ild
Değe
m
g
n
ü
i
u
a
o
d
i’yi
ç
ç
n
r
şek
l
i
t
İs
rel
ap
eşil
atı
usu
üçlü
a
l
z
ü
Y
g
ı
g
d
n
S
f
.
y
i
u
ır
ur
un
ea
yat
Ha
fikr
run
usu
had
ebi
lık d yetind
nat
rum
g
a
o
d
a
m
u
y
k
B
E
S
t
a
u
t
a
lık
io
en
iha
bu
a,
lık d rinde
afız
inc
’nd
tam
n, n
tam
asın
beş
k
le
tesi
ak,
li, H
ı
rke
l
i
l
r
u
m
s
e
u
m
a
b
ş
r
l
l
l
r
m
i
ı
o
a
ü
ive
tırı
onu
ke f
de
ulas
k. S
lar t
Ün
klaş
ane
iği k çerisin
in
etti
hey
san
d
n
H
k
n
n
uza
e
.
e
i
i
l
u
r
r
i
e
n
ai
ce
du
at
kon
leri
tır v
i in
nun
r. D
dan
biy
ulu
film
mış
usu
isin
aktı
fıza
kur
ede
n
g
k
z
a
l
a
e
ş
y
l
u
i
e
h
l
n
u
i
l
n
d
ça
ri
ks
sına
par
msa
üze
lık”
ene
akta
ifşa
plu
am
Gel
aire
t
olm
o
“
n
“
t
d
p
t
u
,
r
i
a
i
n
da
San ı
ise
sah
ıl b
uğu
slın
nas
malar
old
sına
.
sı, a
r
t
i
a
e
ı
l
d
r
AraştırMerkezi
algı
’
le
nm
ba
60
an i
ham
çala
de,
bir
par
ğin
ond
i
f
y
i
d
lt
SAM
t
z
l
ka
iri
ri a
illü
ova
end
avo
bir
r
l
f
r
p
e
n
ğ
’ı
elik
am
e de
yön
74
şilç
e
vald
Y
n
i
da
m
Bu
ıllar
’li y
0
7
ve
ebi
d
E
un llek
n
’
u
oğ
l Be ın
D
a
s
a
Ort oplum iyatı’n i
ı: T ı Edeb İlişkis
s
a
z
l
ı
Haf Osman ürlerle
elli
r
t
l
ü
e
S
v
u Kü
dır
ş
a
h
m
Ba
Ko
an
Div
a
d
un
n
um
tıla
nla
sun
a
i
l
i
l
l
e
k
ün
Sür
üre
rün
de s
igü
f
n
i
i
r
l
i
i
bir
g
şi
sev
nın
k
a
i
,
z
ünü
i
s
ı
r
f
rüş
kla
ha
?”
ö
vile
r
i
k
g
e
t
a
n
ş
i
s
rt
ğu
,
me
lem
de o sı oldu
ram
etki
İran
ı
l
t
“
ı
,
s
n
Beh
”
a
a
?
.
z
n
ı
z
dan
t
i
u
i
laş
ilir
ma
rin
l
y
b
e
a
l
a
e
i
i
ev
riye
ri
sed
de p renses
esn
r ca
vile
tora
i
bah
e
k
m
b
p
.
n
o
ı
ı
i
s
d
eft
da
anl
me
yed
şlad
eye
nın
in H in
a
nlı
m
n
ş
y
Osm ıyla ba
’
t
a
ı
î
e
e
n
m
r
Osm
aliz
önc
izam cariye
aşa
ula
n
n ve şimi an yılda y
tını
ır. N
sor
u
a
a
d
b
r
a
i’ni
r
y
İ
s
va
ha
ile
sıyl
ev
yüz
nde
k
i
n
d
elli,
t
i
’
ı
r
r
e.
’
r
c
e
i
layı
ü
e
d
i
F
n
m
o
S
i
â
k
k
.
ş
a
y
z
d
r
r
a
Â
e
ıkar
hr
be
Pe
ke
’di
sınd
ise
tir v
. Be
va ç
Pey
a bu
da,
tne
e
i
k
a
c
a
t
V
d
f
ara
r
e
F
a
ı
e
ı
e
n
ı
s
r
l
s
ı
in
a
H
z.
iy
ad
e’si
dem
tığı
md
ma
ış. K zamî’n
tan
iyes
yap
nâm r kadın
nla
ükü
ana
i
lam
car
h
a
z
ş
h
,
N
e
a
a
i
e
,
Ş
da
am
lli
an
hü
ri k
nb
kild
e
ehr
üre
nun
Sas
kdi
de,
S
ırke
B
o
m
î şe
a
â
ş
er.
t
s
.
e
v
z
ı
n
l
r
l
,
e
i
Â
n
re
ka
un
ça
a ez
lid
ede
ö
n
i
n
k
d
i
s
e
g
n
o
a
n
n
k
i
h
efsa
r
’
ı
i
e
l
a
es
la
rak
in
rlü
alt
vsi
teh
üm
en b
aça
yes
er o
arı
rde
ir tü
l
s
k
d
a
i
e
k
b
k
n
F
e
i
i
a
terc
r
t
,
i
h
y
r
iy
n
vis
car
faka
in a
nin
k ye
kil b
tını
sne
vsi’
aya
en
lara
esin ndeyse
me
üsta
e
k
h
v
o
ı
d
r
e
m
t
r
n
a
’ı
Fi
id
ez
az
klar
izo
esi
ı
esin
ni y
yna
ğın
kay
ilk k Behram bir ep
i
ı
i
y
a
r
i
d
h
k
r
e
n
n
el
ca
ığı
n es
nde
an
arla
i’ni
m
örs
ald
î’ni
lsa
e’si
lan
a
yar
am
hra
ğı g
z
d
ı
m
e
a
m
i
n
a
d
ç
â
kul
iş o
B
ı
l
N
z
k
ı
s
n
i
.
e
ı
t
n
m
r
a
s
h
l
d
a
a
N
i
z
l
l
u
l
e
t
fı
n
Ş
e
ki
atı
ten
tul
ı ve
bu
î ha
in a
r ür
anl
ir şe
kur
llek
ığın
nla
ok
inin
deb
li b
isen
’de
r
ç
i
o
e
l be
i
r
ald
ası,
d
s
k
a
k
v
e
t
a
n
ı
s
tas
ae
rkl
olm
eyk
uh
’nu
e pe i, bu
um
a
i
d
l
P
n
l
f
B
u
ı
g
y
n
t
p
ğ
i
f
u
e
in
o
ad
en
to
ip
He
rell
um
e iç
ik k
r. Ç
mm
rtad
n” t
rtti.
sun
n Sü n ve
ariy
ir fe
üyo
nO
klas
ma
e
c
l
i
a
b
,
e
y
n
beli
n
r
i
i
i
i
l
ö
d
a
c
r
ğ
s
le
e
ah
el
leyi
dist
nü
iirin
riyl
ipiy
akte epik k
e de
Sür
etki
ili t
Hin
kar
üğü
an ş
iple
“
iğin
t
,
t
,
g
v
ı
l
ş
i
d
v
i
n
s
nüs
r
n
ü
d
e
a
b
a
e
,
al
ste
ört
ma
Ba
da
iV
ım
ki s
m
ö
a
ş
,
e
p
e
r
g
r
l
u
i
a
yer
t
d
t
e
y
ğ
h
i
ik
a
k
m
iye
s
iirin
e do
vgil
ki k
zerl
h, o
i Sü
car
enü
gör
an ş
u se
ri,
nda
sila
ben
v
ı
a
e
kler
b
i
n
l
r
i
n
n
l
r. V
d
ü
k
a
a
i
r
e
l
t
u
ı
r
e
ı
d
z
e
s
ü
t
le
B
e
n
z
a
n
r
t
a
a
.
b
ı
b
sl
nl
ös
rı
tle
ttı
ete
lm
ben
r. A
nla
ik g
eke
le o
l
an a
av y şamala
ü
r
a
t
r
a
,
n
ş
a
s
t
e
r
k
e
i
ü
z
fa
la
in
a
rt
zh
ara
Pak
lerd
ben
ma
hm
ir ö
nış
arsı
ştır
otif
reb
ıtla
akla
kar
r; ta
e de
i
m
şıla
s
i
l
s
i
ı
l
r
b
k
y
a
i
k
i
ğ
k
i
a
l
i
y
d
k
n
er
k,
ret/ an orta
ir e
çizd
ege
l
e
enz
ulu
esa
tasv
gez
nde
nb
oliz
pısa
k
i
r al
ü
yolc /zifaf,
a
r
a
e
z
y
r
e
y
l
mb
ü
a
a
r
f
l
e
y
i
a
e
k
t
s
o
k
d
i
k
l
atıd
ri
ey
gö
eli
lar
mo
evli
ı
etle
ft P
mu
en b
latı
köş
ğ
lan
k
e
r
ı
z
i ile
ı
n
z
e
o
a
i
d
H
n
a
r
n
f
k
tır
ge
rı
n,
lla
ha
ab
sek
e
p
e
a
u
d
z
t
l
z
a
epi
l
e
K
e
u
e
y
a
ı.
de
oğ
te
sg
as
ilav
lem
ılar
eni
eM
enk
en d ” Venü
edi
g
r
c
z
i
e
sine
e
ı
baz
a
l
z
e
d
G
it
k
e
e
n
.B
i far
adı
term Binbir
frod
ın y
üs g
aye
der
d
K
n
A
n
k
e
i
e
“
,
a
e
t
gös
.
y
a
h
f
V
a
,
r
r.
i
an
lür
n,
ha
ak d ehram
bire
çıka
san
rke
esi
örü
a İn
ı
a
s
a
n
g
d
n
z
S
a
n
r
olar
ı
B
a
l
la
re
rd
ta
m
r.
um
latı
nla
hat
di p
teri
arşı
zun
yor
an,
k an arak k
gös
ve o
,
e ye
i
r. U
d
j
ı
k
r
’
d
e
o
e
r
n
l
r
l
a
o
am
ed
kle
re o
rüle
e uz
mit
ehr
ret
köş
cey
Züh
üştü
u, B
ziya
n
a
n
g
ö
r
ü
r
d
ö
a
d
ra
ya
gün . Bu ku
Sanat ı
an d hikaye
, tek
ınd
rak
ler
r
k
a
n
a
malar
i
o
l
n
ır
t
r
d
kç
Araş Merkezi
usu
oru
e
ato
n
k
r
p
o
a
a
zk
de
m
imp
çin
ı sö
dai
er
SAM 75
lar
an i
iyat
d
b
m
o
e
Süm ndür.
k
d
i
za
i
e
l
n
l
i
n
ü
e
z
i
a
k
b
v
n
a
üm
. Di
ları
am
ek m
iştir
kod
m
u
m
l
r
i
b
ü
ed
ar s
nda
kad
uğu
e
n
old
i
jis
olo
mit
ü
rün
ir ü
b
k,
a
n
ni
Yas
e
y
e
l
nd
zatö
ığı
türü sempo
şıld
Kül
t
i
ı
t
c
l
r
e
s
ana
ta
ren
Gör
ve S
ı öğ
nip
l
e
m
k
l
m
ı
â
e
i
l
ş
il
sl
inc
” ba inde B
ir: İ
rın
asv
kler
h
i
T
i
t
r
“
a
a
r
13 t
olan ek ve P
n
t
i.
ide
t 20
Hef
n
a
e
aki
n
b
rild
l
i
yen
a
u
e
t
l
ı
e
ş
Ş
G
l
t
e
m’d
i
l
6
a
â
i
l
k
l
1
z
n
s
i
e
r
İ
u
“
rç
kr
la
ea
vir
yum
rgu
tür
ind
a ge
nan
r iç
l ku
; tas
’nd
rika
aza
ı
r
a
ü
a
f
k
t
a
n
k
l
k
l
k
i
a
ü
r
a
ij
lli
Va
ışm
lü k
dar
mla
lınd günce
e or
ski
söz
tart
vra
ind
6 yı
e ka
,
n
i
a
s
i
i
0
e
l
n
i
l
’
k
i
l
v
0
da e
r
v
r
g
r
e
2
l
e
e
e
n
a
r
i
e
i.
k
n
h
e
y
z
e
ü
y
e
s
S
e
il
ay
di
en
en
rild
ak
me
eft P bir hik
levl
usu
geti
anc
ve b
ylen
a
g
,
H
ker
l
e
ö
k
ir
y
u
i
s
o
a
l
e
”
d
P
em
iz
un
ey
r, b
en
svir
virs
ının
len
olsa
ünd ımcıla
ni ş
a
duğ
t
s
r
t
g
e
ş
n
a
a
e
ı
y
r
t
y
u
d
i
l
a
k
;
zm
bul
ak
ağı,
rço
deb
katı
dan
tekr
akla
î ya
yas
olar
ibi
rs e
a bi
fıza
nda
nm
am
g
a
d
n
a
z
i
u
u
F
ş
i
n
h
s
i
a
s
ı
.
l
f
N
ti
m
um
ıld
sa
i ke
rını
etra
niy
e et
mın
ozy
üzy
ğin
lum
uçla
r ye
ifad
laşı
mp
2. y
n
inin
ndi
e
top
k
e
l
s
1
o
u
e
i
s
a
l
y
s
i
n
e
k
ci
da
n
şe
ry
et
.v
etk
uğu
ren
sını
” bi
afın
l’in
ğ
r
a
i, 11
i
u
ten
t
old
ö
’
z
r
c
rek
i
e
t
m
ğ
i
Bu
im
do
eye
e İn
nu
Ah
alış
ğ
l
o
d
i
ç
k
e
e
k
ı
k
e
c
c
e
e
t
,
as
in
Es
ly
rd
bile
p
çok
da “
atö
afız
leri
vile
leye
unu
inşa
.
” ya
n
kten öylem
bî h
sne
i
i
t
e
e
e
ü
n
t
söy
t
d
r
e
ıl ok pektif
m
i
m
ü
e
s
l
y
s
ş
b
“
e
a
n
e
n
ü
,
b
v
d
ıla
da,
rs
in
en
nu
ünü
yaz
ğu’
şine kavram ir gözl
i
r pe ozyum
eler
ğ
i
e
o
v
y
ü
b
e
a
d
p
l
b
p
iş
in
n
rta
üld
hik
em
mı
irel
lişk
tile
en
gör
bu
k, O
tarı
ir. S
leşt
üre
ne i
am
i
k
len
e
d
lara
i
ğ
a
r
m
o
d
n
e
e
a
c
şl
arı
inin
aki
de e
ğı, t
Son
nın
n
bile
şmi
onl
adı
bilg
k ifa
sınd Batıda
insa
ana
giri
k
l
a
m
a
i
l
r
j
r
n
a
li
u
o
a
a
a
o
g
n
l
”
ı
y
r
n
ol
o
e
s
inç
a
ı
o
m
z
a
ş
s
ı’
zın
ya
ab
, bil
aliz
bu
“bi
ozm
a
t
ç
k
;
i
a
k
y
şlar
n
a
k
e
d
n
,
,
r
r
i
ın
bi
la
tm
rya
ere
nü
layı
elli
gis
l
o
e
r
o
l
m
i
ü
n
i
ı
a
ü
k
l
ğ
a
e
t
b
ı
‘
e
S
t
l
ç
ek
dü
or
ir v
t
lan
ilen
yen
kat
mse
gör
tür
bell
tasv
ave
bağ
l ed
dik
bili
kül
öyle
sal
e
u
s
e
a
v
ü
b
ı
m
y
l
ya d
’
d
i
a
ı
n
u
a
k
ı
l
r
k
a
ş
ğ
a
i
y
p
söz
m
i
k
ı
l
il
a
k
d
n
in
la
to
tıla
ceğ
rgu
deli
olar
rin
ktar
sel
aya
siz
vile
bile
le a
a so
gün
ç
d
l
r
e
e
‘
l
ş
Gör
.
n
e
i
ı
n
ı
i
l
r
l
s
k
e
i
d
i
m
e
a
y
a
d
b
â
l
b
a
l
a
el’
m
İs
m
em
el
len
hik
vey
ma
rihs
ozyu
enl
ştir
ri, “
işki
a
p
a
l
d
e
a
t
i
l
m
r
T
e
ı
e
r
e
a
n
S
e
ı
el
yl
sın
bu
sel
SAM
ayn
al-F Eleştir
ları
ma
gör
anc
‘
ı.
nuş
şma
ı
m
K
e
d
l
o
.
â
r
n
a
k
l
i
ç
N
dan
İs
va
ek
eler
ıcın
da,
cole
g
m
i
rter
n
i
e
n
ir
l
u
N
l
a
e
m
b
ce
ik b
aşl
Dr.
unu
ü İn
nb
krit
s
r
i
ı
e
ü
l
r
r
t
m
ad
rle
ula
Kül
aliz
ese
sor
kış”
ant
a
n
u
y
e
r
ş
B
y
o
nı
Bir
nü;
cele
ânı
türü adar in ın imk
l
ü
k
k
n
üne
şma
bug a yakla
ası
di
üny
ıştı:
d
ışl
t
r
k
a
t
ken
a
m
b
at
slâ
m,
şken
d
İ
e
a
l
n
T
ı
k
y
f
r
ö
şe
eya
etra
, Tü
ği s
r. Ay
ın v
irdi
ının
t
ri, D
n
t
ı
a
ş
i
a
r
r
l
r
a
r?
e
er
şl
1. B
l-Fe
üdü
da g
ğra
rı M
n
u
ança
m
ı
a
,
K
l
k
ü
,
.
n
a
i
N
n
n
m
13
hak
n
erin
ürü
ede
icole
ştır
bat 20
ma
işel
bir
am
Ara
Dr. N
d
16 Şu
ü
v
n
:
t
t
ı
e
n
e
üslü
a
s
m
e
n
d
r
n
ı
i
ü
M
t
d
s
a
l
a
n
S
n
le
?
an
ten
nça
lisa
Değer
akfı
at
mu
uy
çek
bili
s ve
san
at V
nb
yor
ger
i
n
a
n
r
e
a
a
a
d
t
e
v
s
s
a
t
li
st
lın
San ı
eS
atı
Yok
ana
len
ı gö
0 yı
mv
san
malar
e, s
yay
n ge
201
Bili
g
n
m
e
,
â
ü
AraştırMerkezi
a
m
d
e
l
r
y
d
İs
ind
ir, i
inle
im,
ğı;
kez
tasv
irik
sipl
ıldı
i
a
b
t
l
a
d
,
a
d
ı
SAM
k
m
k
l
e
ra
tın
n
len
fark
ı al
kav
leri
i, ge
ibi
şlığ
nci
r
g
a
e
e
l
r
b
i
r
öğ
zm
esi
t teo
oni
76
ünc
nik
ana
a
s
,
düş
e
i
l
i
er
zm
tikl
pra
okla
n
o
, ik
sak
sel
r
ö
G
âm asak,
l
s
İ
ir:
eY
r
Tasv türünd ratikle
Kül k ve P zyumu
ne
po
Gele s Sem
sa
İhti
n’ın
ma
a
e
rL
live
kO
ını
a
r
a
rı
atas
h
yap
ula
k
yü
sor
ü
u
b
ş
n
,
11
izi
ma
rak
Lea
aya
de b
l
r
e
a
e
r
sı
liv
irm
inşa ı
olan
leşt
u: O stetiği
t
i
”
d
k
z
r
i
e
ana
e
le
so
“b
a öt
ms
mi
lâm
â
ksa
e
l
ı
l
s
vey
o
s
İ
y
ğ
İ
y
ı
a
”
bir
u?
ad
i sö
or,
ırm
ıml
diğ
rm
rası
rüy
i
r
o
n
i
laşt
ö
ı
t
y
a
m
g
i
ş
t
c
li
i“
ed
an
mi
?
e
n’ın
ttiğ
? Ge
ini
Yab
idir
ma
, biz
şa e
mu
a
r
ğer
i
e
n
r
o
ym
i
L
d
o
y
e
i
ı
i
y
ş
t
ı
d
n
l
r
a
a
y
en
n
ya
i bi
lan
i ısk
i da
e, k
üre
gib
unu
erin ani biz
yu s
bi m
s
e
i
o
g
n
a
b
diğ
i
d
ind
iş
ce;
şk
ey
Gün
bliğ
i im
Biz
yum e gelin
a ili
kin
e
i
z
k
t
?
t
e
r
o
a
t
ı
i
m
a
l
l
ö
p
d k
d
an
bi
izi
ler
sem
?
ve s
tı” a
asın
oya
ki b
bliğ
r
z
a
r
k
e
n
i
a
?
u
t
n
a
v
a
r
u
s
m
Sa
er
k,
m
tas
tay
iyo
diğ
İslâ
aışı
aya
ası
yor
lâm
em
l or
ym
i ile
Koc
e İs
ştir
i
satı
üny nı nası
o
ağı
i
n
v
l
i
k
h
d
i
m
e
Yas
ı
at
ya
iz
ed
zm
ig
âm
F
a
v
z
b
a
l
m
t
i
l
m
ı
s
r
i
a
ü
k
ş
İ
s
r
im
e
izi
rd
2.
no
rı o
tü
kla
iz
İko
kül
da R ldiğim
ıkla
ylem
? Va
i ya
’
“
b
l
i
ı
ö
u
d
n
l
a
s
m
ğ
a
n
k
i
i
i
r
lâ
b
ey
km
ke
rd
stiy
s)
end
e fa
de,
, “İs
in v
ta
lişti
z yo
Hri
adi
in k
ğin
lik v
hat
eriç
i
l
ğı iç nın ge
imi
l
,
ı
e
eH
b
z
l
M
niç
d
m
v
e
a
u
a
e
t
’
n
r
r
l
ı
vir
i
n
ı
a
t
o
s
y
m
l
v
p
r’a
sö
lık
Ne
ı ta
nıy
u
ş
i Ba
? Ol
r
.
a
n
a
K
z
ı
a
t
(
m
n
l
Bir
b
u
ş
a
”
rı
ai
in
nda
iyor
çalı
fetv
ları
çısı
akla
ler)
a
iz iç ruz, on
n
r
a
n
v
i
e
t
m
y
ş
l
v
bilm
i
ı
e
a
i,
ğ
k
di
as
ıyo
ız k
edi
ve F
a
inic
lî T
dı e
r ba
lan
ınd
nB
i bi
ığım göz ar
aya
bilm
ğ
a
?
m
kul
n
ı
d
H
k
z
i
ş
e
l
(
n
l
I
u
îl
İs a
sa
rı
ay
Vo
or
de
lem
ahy
nel
en,
mla
’nin
fınd
nuy
söy
T
e
Ş
a
e
a
r
“
u
r
i
g
r
t
b
,
n
v
t
v
B
e
a
nt
ru
ha
ve
sa
nde
sal
ât
şke
salı
Fer
J. G
is) K
onu
zeri
hâk
ram
run
est
ldı.
Ü
e Ta Mimes
u
u
ı ile
o
a
n
ş
i
K
s
r
r
m
y
e
A
“E
el
alar de
ne
lâm
ve
t(
Ese
r
s
ü
u
l
â
İ
m
l
î
r
a
p
Dr.
ş
k
r
ğ
y
ı
e
ü
l
t
o
h
v
in
slû
tek
uhâ
Kül
işçi
ı Ça
e ta
ğler
kÜ
türü vram
aD
u il
ve M Görsel
alar
ebli
lasi
h
kül
t
a
m
e
l
m
K
ı
k
u
e
z
l
R
e
de,
s
d
el
m
ad
lya
sun
gör
eğin asıl
İslâ
tem slâm
min
li E
liz”
dlı
n
m
s
r
i
r
i
a
a
e
â
k
l
v
i
ö
n
R
”
İ
n
İs
A
a
k,
ış
Tas
etin
acı,
ınd
Bir
loji
erin
rını
Bak
t) m
slâm eştirel
sell
alar
tırm n onto
mla
İ
s
r
i
ş
kış
a
l
m
ö
a
r
a
r
a
g
r
jik
ki
i El
kav
ları
ir b
ant
aştı
ı. A
l
o
a
i
t
r
l
y
u
b
ktel
t
d
g
r
a
o
ı
n
r
l
i
al
rın
Ma
ko
atı
r (o
em
ıka
a
“
i
m
t
l
n
ç
k
,
r
s
i
b
a
ı
a
i
i
t
e
n
t
i
s
i
n
n
te
azm arşılaş
e ep
bell
lıklı
iliği
rtek
da
ak ö nde es
el y
jik v gerekl
baş
kın
ul E
,k
o
r
olar
i
k
m
”
l
si
ı
ğ
a
â
,
n
e
o
l
y
i
u
a
h
c
t
ğ
İs
la
ın
d
sik
ün
ndi
ı. Er bela O
lan
türü masın
k, p
asın
düş
uo
kül
cele ele ald
r
ş
loji
ılm
l
ı
n
e
ş
l
o
m
i
e
ı
r
a
K
t
s
m
e
fo
ar
iç
ör
ı ile
koz
ind
yat
da t
mg
efes asının
alı
açıs
ebi
rler
İslâ
fels
d
lam
ü
t
t
e
ğ
k
m
alak
a
a
a
r
e
n
i
y
e
r
ı
b
n
l
l
b
n
i
e
a
i
a
e
ir
i
la
e
rs
M
ze
e ed
u il
rbe
rün
k bi
fik b rı kend
rke
ifad
num rde Ke
gra
me
ültü
lece
a
u
o
l
k
ü
n
s
n
l
t
ı
n
o
e
ü
o
le
m
örs
ia
ptı.
yür
n ik
ak,
ktel
vra
zlem
idd
mg
leri
par
ma
u ya
i ka
ı
r
â
a
s
l
g
k
ı. Ö
ü
n
c
y
i
r
s
ı
t
i
İ
d
i
t
u
ğ
a
,
ı
a
e
n
v
y
t
l
t
i
bu
h
ş
s
n
n
e
t
m
e
e
k
mi
Aes
akla
min
oru
aşk
ev.
lem
“Aş
mic
ile y
öne
üm
de y
ra T
iş, ç )
iğit
a
r
z
ş
l
n
n
y
i
ı
i
s
ö
y
o
k
I
ç
G
ç
i
o
;
0
e
as
ba
mı
ye S
201
n’ın tetiğin
bir
Dah
ağla Hediy
ma
arı,
sal
s
l
b
a
E
e
n
m
ı
L
,
a
m
r
ay
eş
bir
kur
live
i
(İslâ Küre Y
Gün
elli
etiğ
n; O
ion
m
:
t
t
l
e
e
s
c
t
u
d
e
e
e
Sanat ı
efi
odu İstanb
atı v n
fels
Intr
n
,
n
malar
z
a
i
ır
n
t
a
a
Araş Merkezi
ala
lişk
ms
i
ılm
r
â
l
e
Y
e
n
s
y
İ
e
n
Nuh lı eseri
ilen
ptı.
nde
i ya
Yen
seri
SAM 77
k
s
ı
e
i
l
k
r
ş
i
e
o
n
ı
Ç
ba
zir
leşt
n
a
an’
e
E
n
m
n
a
ir
ti
ea
ınd
ik b
me
a; L
akk
iron
H
ınd
ı
k
a
t
k
n
a
ğı
ha
San
aşlı
âm
a” b
t
“İsl
a
H
Bir
On
te
bet
kler
ü el
ğ
rati
ü
l
p
ç
ü
m
ele
ng
he
nı,
ada
sini
ı
r
t
e
a
a
r
i
se
rilm m san
da b e gerek
ndi
â
m
e
l
l
a
s
i
ki
l
İ
e’d
ağ
u.
’da
ilişk
al b
rkiy
âm
ord
l
s
y
ü
s
i
İ
T
m
n
r.
ura
rek
bili
adı
çok
”,
de k alar ge
ayıd k için
s
m
”
ı
miş
e
z
s
h
a
aa
lışm
geç
me
m
ç
t
a
ı
ş
k
e
s
ç
u
u
l
ı
da
liz
alan da old
ayıc
r Bu
mo
ana
n
ısıtl
n, “
eri
ya
yatü erdeki
l
k
e
n
ları
n
,
k
k
i
i
ü
r
n
n
d
va
rat
-M
kâ
na
inl
r
t
p
n
a
i
m
l
e
a
y
i
t
l
e
e
a
e
i
l
m
s
u
ân
yen
eM
ra d
gör
ebi
le b
de e rının
mk
rind
lıkla
eler
in i
iğin
rine
e ed
a
t
l
l
e
l
g
ı
e
i
ş
l
hi
t
m
ş
i
i
y
n
ı
e
a
r
e
r
v
e
ze
ta
lar
ka
an
ell
un
t
m
S
d
sne
n
e
m
e
a
e
o
v
u
u
z
n
B
da
M
m
al
ık
lâm
sa
un
en
zıtl
dır.
slın
şik
a ve
el m
k-İs
a
a
klı s
ind
e
t
r
s
ı
,
l
ğ
l
r
m
jik,
k
ü
r
i
k
ş
l
a
ö
olo
ba
ıkl
ara
, ye
, “T
De
lma
ı, g
p
ı
ç
k
k
r
k
r
t
ı
n
o
a
a
a
a
i
a
a
ş
r
l
r
c
t
ı
’y
ri
tI
nt
atı
kap
nah
if an yana b
ese
ura
’ Ne
ş, a
anl
dan
önü rspekt
lmi
nat
r
na A
kler
i
r. M
’
i
a
ı
r
e
a
b
i
l
s
s
alar alan
l
t
ı
ı
n
e
a
a
i
e
m
d
m
n
r
d
p
l
d
g
ı
r
ö
e
ı
a
n
as
le
bir
ıG
ik O
lekl
raşt
mu
al
kate
e di
igm
ıml
zm
jik a eri dik
göm sanats
unu
erd
rad
s
l
o
ı
Tıls
‘Ko
l
l
a
‘
ı
h
l
o
i
l
p
k
m
ar
sy
lık
sı
tik
rın
ma
zıbaş
en t sefi, so
z tıl
nla
pra
ak
Bak
erk
“Ya
rel
r, o
r.
imi
l
si?”
,
’
e
ğ
ü
e
ı
i
t
f
e
b
l
c
çıkm lmak
,
d
bili
ı
n
a
i
ü
e
e
s
r
a
p
l
k
l
h
ı
e
e
i
a
l
i
ı
r
e
k
Y
N
yo
örm akla b
tar
rli k
lişti
aşlı
bir
en v
ğba
ak g
len
yete
e ge
e” b
lan
zor
pm
s
. Tu
ı
d
a
,
i
er
a
e
m
l
olar
e
n
e
r
d
y
ı
b
y
e
v
ye
şe
çe
ele
zığ
çev
cel
ini
i
r
a
i
c
l
r
a
i
n
e
n
e
d
l
l
n
İ
m
ç
i
e
ç
â
ir
yo
sın
tah
bir
rını
si
“İsl
ne y
ilen
kte,
ne B azı ara
utla
t ed
kale
s’in
üstü
me
e
a
e
zeri
l
y
l
r
n
e
a
i
Ü
a
e
m
boy
g
z
İş
lı
m
a
er
ev
Gon
riki
şlık
iml
mg
mın
ir.
t bi
” ba
Res
nla
erie
ile i
u
i
l
a
s
c
a
u
i
kted
v
j
V
e
e
o
m
,
l
i
u
m
m
o
k
ler
sun
çisi
Ont
ere
için
sim
ifte
arih ki
ak g
di.
t
ı-re
r
Ç
i
t
m
z
t
n
d
a
a
i
y
n
n
ka
n
fini
erle
ir sa esi ola
igra
nb
değ
f
er
a
Kal
l
e
l
n
s
e
e
o
l
n
rı
fe
rind
n se
nla
llik
i
üze
uzu
üze
i ala
i
g
g
kler
l
n
ı
i
i
irdi
ak
ler
t
i
alan
k
d
i
a
r
Ort
i
en
m
e
ve b
in k
alış
sı il
ları
yen
ile ç
s
u
i
ma
n
ş
ı
m
o
bu
l
e
k
a
n
d
iş
ı
eç
ğa
m
y
o
aka
t
l
d
e
alar
ö
t
l
en
ırm
ir a
d
t
şgu
ş
b
n
e
i
a
i
r
m
ey
fikr
mu
at A
lzem irmek
zyu
San
o
k
V
ma
p
d
n
SA
em
lara
erle
, Bİ
in
ci s
di o
m
n
d
değ
e
u
hin
a
r
öğ
ozy
tari
im
p
k
t
n
l
a
i
a
y
n
n
sem
ek”
k sa
zini
sal
erç
me
rke
e
G
l
r.
ram
“
e
u
.
Me
c
r
k
n
şıdı
u
i
e
t
i
ğra
uş
eri
k il
l
i
u
r
t
m
r
u ik
l
e
e
i
o
es
nb
est
fi b
n
e
e
e
e
a
k
s
v
l
r
l
o
e
lı
riyl
ir
var
ek f
çıkı
irbi
tasv
b
a
m
l
,
n
n
o
e
n
y
k
ile
ni
işi i
için
tiği
a ilg
pra
ma
md
ş
t
ı
a
l
l
a
a
an
an
ir ç
ve s
ak b
am
r
Ort
u
k
ın,
alan
Sanat ı
malar
ır
t
Araş Merkezi
SAM
78
mola
Hazırlayan: Turgay Şafak
Gazel
Kemal Edip Kürkçüoğlu
Ağlarım bir kere gülmez şâh-ı hûbânım bana
Derd ile kan ağlasın baht-ı perîşânım bana
Nâmına dil-berlerin derler gül-i handân-ı aşk
Yâ niçin bir kerre gülmez verd-i handânım bana
Şu’le-i ümmîdimi söndürdü yârin firkati
Bir hayâl oldu hakîkat sandığım ânım bana
Leşker-i cilveyle şâhım hepsini zabt eyledi
Cürm için kâfi değilken nakd-i imânım bana
Bir elinden câm-ı mey kâküllerinde bir eli
İşveler icrâ eder yâr-i perîşânım bana
Lutfu var olsun yine etti karîn-i iltifât
Yaralar sînemde açtı şûh-ı devrânım bana
Olmamışken ben hevâ-yı nefse hâkim âh âh
Başka bir derd-i hevâ verdi Süleymân’ım bana
ne
iliği
c
ik
z
i
klas
den
ski
nlı
e
a
a
ü
a
sm
rl r
m
e
apu
se O ci bölü
i
v
mv
e
k
l
anı
üi
n
irin
zeld
o
ö
m
b
d
;
ü
,
eye
böl
ezin
nşa
evr
ir. T , ikinci
de i
d
bir
e
m
t
ü
e
k
öl
er
kale
ir.
me
mil
ted
cü b
-Ma an
e
k
eğil
n
z
g
e
e
ü
i
ç
l
T
m
enl
uo
nü
elen
inin
yelk
ırke
nuğ
inc
kez
o
n
r
e
k
a
ı
e
l
r
ı
m
k
y
827
M
mla
oda
alze
ak a larak 1
ları
Sunu
c
a
m
e
l
O
k
m
a
i
o
r
i
ak
ının temel
aştı
dak
tekn
Tez/M
i
e Ar rogram
z
asın
y
e
r
TAM
i
t
rec
a
k
,
ı
, sü
rı p
Tür
iyle
kın
ü
a
s
s
l
c
e
a
üz
855
um
ifad inop B
at D 25 ve 1
Sun
ün
k
l
S
n
a
’
hse
cü
18
853
ır. F
tari
çin
tad
Düz in ve 1
i
n
cü,
k
i
k
z
a
zin
ar
lm
me
Dü
e
l
v
a
i
a
T
a
b
r
e
.
N
ya
lır
on
i el
arlı
mla
te a
em
an s
buh
dön yi yoru a dikka lamad
a
d
ı’
nde
d
ai
anl
açık
zeri
e
m
sını
u
ü
dah
s
a
i
b
r
miy
eO
ler
rı a
lgili
lı ge
etre
da v
r
a
ile i
yılla
a
m
y
ı
h
i,
ra
sam da dün
a bu evrim
l pa
kap
yad
me
d
e
un
n
i
t
run
y
ü
m
a
u
n
u
re d
san
usk
çişi
ö
,
i
sun
e
ı
g
r
g
le
ım
iye
ü’ye
etre kullan
a
gem . Düzc
am
r
ınd
lan
k
ı
a
r
l
ça
lü o
an
pım
rdu
i
el p
cı
o
a
ı
n
u
m
n
3
p
y
b
i
a
m
1
s
a
d
i
0
ğ
e
t
O
ı
li
nd
em
a Y
ak 2
gem
izci
işte
işin
nım an
in s
e ya
Tuğb
14 Oc
geç
me:
Geç nlı den
erd
ulla
liğin vrimin
r
a
l
i
e
k
i
d
a
nd
l
d
n
ç
ı
y
e
k
l
ın
a
il
e
en
irrlı
raf
nt
Değer
yi d
em
rde
yelk
) ta
uha
Osm bağlam , Leve
a
e
d
e
5
l
B
”
n
i
1
e
5
a
i
en
ıv
18
em
07’d
de
85
.S
65(18
işim itesi’n
5-1
nlid
in g
icad ımıdır
l
7
u
r
2
e
a
e
1
l
e
b
8
k
e
(
g
l
l
y
a
d n
e
n
,1
sı
in
kt
an
ers
lan
“Ye
iliği
nem
akin t Fulto
lan
lma
niv
lma
ı
kul
erin
c
ö
l
a
m
z
i
p
m
Ü
d
i
j
ı
a
a
r
i
e
l
y
m
az
arl
be
. Bu
Den eknolo
ar
de e
e ta
inin
z. G
buh kalı Ro
iştir ne kad
r.
nem
it
2’d
em
lüm
r te
ö
m
1
i
i
g
ö
m
ş
d
r
0
ı
i
lıdı
b
e
b
e
l
e
g
sik
m
rih
n2
ığı
ad
en
ark
ekl
na
a
a
a
A
y
t
d
ç
ç
a
l
t
r
e
d
n
n
k
l
ç
n
7
e
o
e
ü
arlı
şa
fın
de
da
83
)g
inc
lerm
buh
uyu arihin
n ya
tara
ildi
ği 1
yan
i
,
i
r
C
n
ş
r
i
ü
a
d
i
o
l
a
l
d
c
ç
k
e
kl
di
zt
uk
a in
Düz
çar
tezi
eni
at e
unl
da g
suy
n ic
i bu
çoğ
tora larak d
asın
k
u
r
k
r
r
a
e
o
a
u
il
d
nd
m
lo
usk
gem daları
ene
öne
r
arlı
nd
o
ve g
r
h
b
e
u
b
in
od
iler
ile m
Gem
Türkiye
Araştırmaları
Merkezi
TAM
a
rlıy
a
h
i
n Bu izciliğ
e
d
i
enl lı Den -1855
k
l
e
Y
man 1825
s
O
zcü
te
ü
ş
i
D
ç
Ge
ent
Lev
TAM Yuvarlak Masa Toplantıları
TEZ/MAKALE SUNUMLARI
Yelkenliden Buharlıya Geçişte Osmanlı Denizciliği 1825-1855
Otto von Bismarck ve Osmanlı’daki İmajı Osmanlı’da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri: XVIII. Yüzyılın İlk Yarısı Üsküdar Örneği
XIX. Yüzyıl Karadeniz’indeKüYeni
reselBir r
Ticari Merkez: SamsunAraştırmala zi
erke
M
1660 İstanbul Yangınının Sosyo-Ekonomik Tahlili
BİR KİTAP-BİR YAZAR
Osmanlı-Papalık İlişkileri 80
KAM
TARİH OKUMALARI
Menâkıbnâmeler 5: Makâlât-ı Seyyid Harun Veli Levent Düzcü • 14 Ocak 2013
Yusuf Ziya Altıntaş • 11 Şubat 2013
Nevzat Erkan • 4 Mart 2013
Filiz Dığıroğlu • 18 Mart 2013
Kenan Yıldız • 15 Nisan 2013
Ahmet Türkan • 8 Nisan 2013
Haşim Şahin • 24 Ocak 2013
Menâkıbnâmeler 6: Menâkıb-ı Ebû İshâk Kâzerûnî Mustafa Kara • 23 Şubat 2013
Menâkıbnâmeler 7: Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi Hakan Erdem • 28 Mart 2013
Menâkıbnâmeler 8: Menâkıb-ı Seyyid Ali Semerkandî Fatih Bayram • 25 Nisan 2013
SOHBET
Yerel Tarihçilerle Buluşuyoruz 10: Bir Ömür Amasya Tarihi
Otobiyografik Bir Anlatı 10: Türkiye’de Hukuk ve Siyaset Çalışmaları
Osmanlı-İtalya İlişkilerine Gündelik Hayattan Bakmak: Venedik’te Osmanlılar
PANEL
Balkan Savaşları ve Türk Kimliğinin İnşası
Hüseyin Menç • 21 Ocak 2013
Ergun Özbudun • 18 Şubat 2013
Mahmut H. Şakiroğlu • 12 Mart 2013
12 Ocak 2013
da
rum n
u
d
e
ıza
50’d
r ar
. 18
i bi
r
i
g
ve
d
n
r
ili
esi
ha
ver
her
ünc
k
,
e”
ş
ı
i
l
s
ü
ğır
ürm
ad
me
a
t
e
ş
e
m
ü
r
lı
lm
in
n
vu
eni
har
lem
“dö
baş
güv
e iş
r bu e
ı ve
ere
e
d
l
m
l
i
r
a
l
n
e
n
ic
tü
iv
un
yelk dönüş
elke . İkinc
kur
te y
s
r
a
ç
a
u
r
n
ş
l
e
n
r
lı
z
va
ür
de
leri
so
iyi a ş gemi
etin ırılan s
ha a
n ya
g
y
a
a
l
a
i
d
d
a
d
a
ın
en
nih
lan
sav
le
lk y
açıs
na d
rhlı
e ad karşı i
den
ları
ı
hız
ır.
y
e
a
z
i
d
n
d
m
e
asıd
he
i is
ana
Bu
bor
ere
m
una
l
g
.
l
n
i
l
a
e
ı
i
r
i
n
r
d
d
olu
ile
num
lar
llan
m
gem in yen
çişi
e
a
e
u
e
u
p
m
d
s
g
h
e
k
e
a
m
g
e
a
a
y
ra
es
an
seb
n zi
miy
lard
.
son
asın
en k
ına
don
ma
lı ge
akta lmıştır
tan
er,
n
in
r
k
kalm ulmas
l
ı
a
a
i
m
l
h
u
rd
eçiş
nı
nı
em
don
üb
kon
a bu
akta miye g
ulla
ulla
d
klı g
i
m
a
k
k
r
a
y
üzc
n
y
k
a
e
top
i
a
r
ç
e
D
a
n
d
öne
r
e
r
g
m
ü
l
n
n
a
d
D
da
de
ci
tre
ula
etle
arlı
nda
i ol
e
e
ı
g
n
y
s
h
i
i
s
i
y
l
r
u
m
a
i
yan
a
a
b
am
b
rin
rk
em
nu
par
ri fa
or;
dev
ı’da
ava
n’u
in a
aş g
tica
eliy
anl
7N
sso
iler
i ile
sav
c
e
r
e
c
2
l
i
m
n
v
m
e
8
i
i
r
s
l
1
)
2
a
e
O
ge
li E
stik
etre
ane re dah
ası.
ın 5
md
iği (
n
veç
loji
erv
ram
onr
öne
asın
ö
p
ekn
s
a
e İs
t
d
ulta
g
p
e
m
n
d
r
S
ç
’
a
v
7
iü
nı
ur
sku
nan ndan,
una rklılar
ı
c
l
mı
p
u
o
k
ı
e
183
u
r
s
a
d
p
sü
eb
Ba
ya
ça
uğu
rdı
nlı
lu v
i
d
a
n
r
a
d
n
i
a
n
y
a
u
i
m
r
n
i
k
e
d
a
rd
sm
la
ko
n iç
yan
e us nmala
esin kenli g en faz
Nav
le O
uyu
l
akip
nı i
a
hızı
etm
i
d
lişm
t
ı
e
’
n
b
e
k
y
n
0
ve s
s
y
ı
g
o
m
enl
r
i
d
u
ile
r2
ka
Ba
itek dar
yelk
urla
ini
ada
ır. B
erin
mri
s
N
l
l
n
k
i
e
ı
.
n
a
r
r
e
vap
t
ı
a
y
n
m
f
k
tt
’y
u
te
rla
ge
tara
-38
ud’
837
ına
a ar
irka in hazı
837
hm
şlar
fazl
ve 1 ılır. Bir
a,
lu f
1
a
a
ift
r
r
d
ı
m
b
n
u
M
a
ze
sk
as
nli
r Sw
rke
ap
rin
zan
a
e
e
e
y
e
a
l
m
l
n
k
i
i
d
k
’
ı
l
n
ve u
e
e
m
m
as
50
la
hız
ek y
rlı
, 18
li ge
vam
lı ge , sessiz
alm
rast
ner
har
uha
ı de
zla
ken
yer
e
eçte
u,
l
l
u
b
a
r
ir)
e
f
m
k
,
b
ü
ı
y
b
bun
ap
ilk
ns
Ke
iyle
e
ur e
çok
y
(
ü
e
r
t
a
k
ımı
i
c
e
e
k
d
s
e
d
l
i
z
f
n
e
lif
llan
Dü
gem arasın
re u
birl
ekil
o
leri
u
.
J
ş
e
k
k
a
r
l
i
i
l
i
e
n
l
e
l
n
lk
e
m
rı
ler
lto
örn
irer
yalı
da i
övd
unu
i ge
irek
yılla ) ve Hi
enl
l’a g alanın
e
e da n bir
ap g ülür. B lken d
r
k
u
r
n
ş
l
i
ö
b
e
ü
h
g
g
y
n
c
e
ik
,a
(Sa
ştür
e ye
İsta
ak
ster
ü’ye
e gü
zcil
iler
sız
önü milerd
kin
eni
üzc
olar
i gö
a
a
d
gem
d
n
d
D
i
e
m
e
.
m
n
ğ
s
,
ır
ta
ti
iler
eni
n ge
ğin
k et
ktad kineye
gem türüle
akin nizcili
ülü
ma
c
m
a
u
ş
n
r
e
m
ü
ö
â
ko
ad
dön
eye
hâl
ını
ya d
ni;
eşm
klar
e
l
ı
i
l
d
r
y
e
a
n
va
san
un
bun
2013 BAHAR DÖNEMİ TAM SEMİNERLERİ LİSTESİ
GİRİŞ SEMİNERLERİ
1 Osmanlı-Türkiye Tarihi II: Modern Çağ
Mehmet Genç
Coşkun Çakır
2 Tarihçiliğe Giriş
Abdülhamit Kırmızı
TEMEL SEMİNERLER
1 Cumhuriyet Dönemi Düşünce Akımları
Yücel Bulut
Ali Erken
2 Dünya Tarihi’nde Akdeniz
Emrah Safa Gürkan
3 Osmanlı Balkan Tarihi
Fatma Sel Turhan
4 Osmanlı Sosyal Tarihi
Betül İ. Argıt
5 Osmanlı Tasavvuf Tarihi Reşat Öngören
6 Türkiye Tarihinin Kaynakları: Yazma Eserler
Nevzat Kaya
7 Türkiye’de Hukuk ve Siyaset
Macit Kenanoğlu
Nihat Bulut
OKUMA GRUPLARI
1 Çağdaş Türk Düşüncesi Tarihi 2 Kaynak Metinlerinden Osmanlı Toplumsal Tarihi
3 Osmanlı Çalışmaları: Dil ve Kaynaklar
4 Osmanlı Diplomatikası: Maliye Kayıtları Okumaları
5 Osmanlı Diplomatikasi: Şer’iye Sicilleri ve Vakfiye Okumaları
6 Osmanlı Tasavvuf Tarihi
e
Türkiy rı
7 Sosyoloji Okuma Grubu
mala
Coşkun Çakır-Yücel Bulut
Tahsin Özcan
Ömer Faruk Köse
Baki Çakır
Fatma Şensoy
F. Samime İnceoğlu
Reşat Öngören
Yücel Bulut
ATÖLYELER
1 19. Yüzyıl Hukuk ve Siyaset Atölyesi
2 Fetva Mecmuaları Neşir Grubu
3 Osmanlı Hukuk Tarihi
4 Sözlü Tarih
5 Şehir Çalışmaları
Süleyman Kaya
Engin Deniz Akarlı
Mustafa Sacid Öztürk
Yunus Uğur-Alim Arlı
AraştırMerkezi
TAM 8Macit
1 Kenanoğlu
n
n so
çişi
em
e
g
dön ı
iye
u
m
B
.
ge
arl
idir
arlı
buh
m
h
e
e
u
n
v
b
ı
ö
k
ı’da
ilan
64 d
anl
un
lara
-18
n
2
m
u
s
5
si o
n
O
e
18
o
mli
s
i
ın
em
kişm en öne
ir.
n
e
ı
n
ğ
p
ö
d
n
esid
ça
in
r
ü
i
i
l
m
n
m
l
B
n
i
ü
e
d
c
ne
dir.
ul e
yelk
alı
n gü . Bu dö
ekte
nsız
kab
leri
day
r
m
i
i
n
r
e
l
i
Fra
i
ü
m
y
d
r
b
e
e
n
i
n
a
g
ü
n
b
c
ayı
ki
li
rle
an
le
ma
ıml
n gü
eğe
sim
rüy
oym ayı
i
a
n
u
d
ö
k
t
r
t
a
d
r
k
’
e
t
k
u
ı
a
u
n
e
ol
anl
usk
rlı
usk
olar
nd
lik s
s Be
uha
layı
Osm enizci
oui
lere
ikte
şim
o
b
i
l
i
L
l
e
,
e
l
z
l
i
e
n
e
e
ş
g
rs
’d
sen
çin
lke
eçt
eyi
ri d
851
bir
ı
iri i
yete
sür
ske
s ye
1
t
i
a
ka d
i
a
m
m
n
a
ş
d
ı
d
,
a
e
k
a
n
a
b
ad
us’t
et
lan
ed
me
ve f
ühe
ahs
kul
ş, m
mv
ileş
kip
ş
i
ı
m
i
ın
M
y
e
a
n
i
a
m
n
T
m
a
.
il
set
na
al r
aki
san
ıştır
ecli
ded
klif
;
ışm
ılır.
k do rde m
t
e
d
t
i
m
M
t
r
şah
m
e
a
n
a
a
r
r
e
l
ı
adi
tek
ön
ım
kra
ele
r. T
kir
P
baş
ı
i
d
e
d
n
,
n
f
t
lül
t
i
r
ş
a
a
r
ı
u
ı
bu
nu
m
ile
an
2 Ey
l
nci
r. B
a
o
lath
i
r
l
ı
2
m
ı
k
a
ş
k
k
d
e
i
z
l
ı
m
g
s
ra
ba
n
ha
n im
ve i
ara
teki
eni
son
u
lar
aya
nli
ula
e ni
852
nem uruluş
ılm
eşm
por
v
1
l
ş
ö
kur
elke
a
i
ı
r
r
i
d
y
t
y
7
l
u
r
a
e
l
3
k
e
n
n
a
ut
l
8
n
d
u
t
i
e
u
n
a
1
lk
rg
nı
evc
un
sin
ini
ile s
ma
e ye -i
’e s
nem rde du
em
iler
tice
r
d
d
ö
rlı
c
e
e
i
f
m
e
d
c
n
l
m
ci
ın
ile
uha
öy
ne
me
clis
ş ge
h
b
l
ö
B
m
e
a
a
ü
.
k
d
e
ş
v
İkin
r
i
ikte
d
sa
ig
re
eM
ere
Bu
Abd
birl
enl
i ve
e Pa
na e r eklen
47’d
e
ilir.
d
l
o
’
8
b
i
ç
s
2
1
yelk lı ticar
a
e
ı
.
n
n
185
sür
pım er usku
ıştır
efai
ar
mla
iye
. Bu
i ya
l
r “s
n
anı
lam
r
i
buh
t
e
a
ş
nilg
l
m
ü
i
a
d
l
e
m
e
e
v
e
ü
.
n
d
y
g
m
r
r
a
g
u
n
i
e
e
y
i
l
ü
i
l
b
i
t
ı
ü
ig
ild
enl
ver
şek
nüş
,
r ve
pım elkenl
güc
şek
yelk
r ki
irili
ırlık imar
i ya
rin
bir
e dö
y
ğ
d
r
e
l
a
m
n
e
e
n
i
bili
i
l
e
e
i
d
a
e
s
l
’
l
g
m
m
e
t
i
n
e
r
m
e
ı
ı
t
k
e
n
r
e
ay
al
iye
ge
ım
er
lı g
k ni
şve
-i H
erik
de d rlı gem
nlil
har
yap
r
ara
e
e
i
u
Me
l
e
m
t
k
s
r
b
l
o
A
m
e
E
i
e
ye
uha
ai k
n
lı ge
yat”
hri
iler
ış v
ılan
adi
har
Nih
en b r zama
i Ba
ram
gem an yap
.
u
e
d
ğ
r
r
i
ş
b
i
i
l
u
t
a
e
i
a
n
a
ş
v
s
r
i
b
T
d
e
i
re’d
a
n
k
i
n
ilte
m
so
işm
) ve
yel
rlı s
zun
e
g
k
rafı
il,
8
a
u
g
a
e
n
a
3
İ
l
t
h
r
d
p
i
u
değ
lı’
en
es
ve
(18
eğ
mi
ç
n
e
d
i
r
e
d
l
i
e
a
r
o
l
y
d
İlk b
g
a
i
h
e
e
g
el
Rh
ynı
İlk
Osm ir and
i Ba
ter
iş a
ana
türd göre,
rlar
dir.
ç
a
a
b
d
sirr
e
r
c
y
e
e
ş
Fos
g
e
l
c
i
e
e
lı ilk
u
lit
tü
,M
mi
geç
aya
cü’y
de m rbest
ir. B
37)
ada
i ge
d
l
z
e
n
l
i
r
r
i
ü
r
e
u
i
e
(18
m
t
m
D
z
se
ey
.B
isi
dili
ibi
kleş
ği ü
kin
ken
er.
r,
’dir
39)
ildi
ma
t çe
ğu g e gerçe
ildi
t ed
did
d
(18
a
n
ğ
e
u
a
e
ı
r
k
e
d
r
l
H
l
a
ik
şa
o
de
id
r-i
eliy
nlıl
en
da i
em
ğa d ıkla ifa
Ese
ir g
vlet
sma larına
re’d 0’lar
lışlı
l
e
e
O
k
n
m
t
d
ı
l
a
e
i
a
s
y
a
4
d
kd
İng
and
bir
. 18
çab
adi
i” il
lar
zam leşme
iştir
ir
rça
b
r-i H la yerl
m
a
ı
e
l
i
i
s
ğ
p
ı
E
ay
ıy
ve
e ed
ald
am
san
me
ont
çoğ
e-i
n
n
m
i
a
“tam malze
r
a
s
r
d
ile
ik
ura
e Te leri
em
tekn lerek b
dec
rlı g
a
a
an
mi
s
h
e
i
rt
de
bu
şg
fınd
a
m
a
v
e
d
geti
’
ara
a
n
ı
t
s
l
ö
ı
ı
n
l
s
d
r
a
a
Bu
uha
any
Osm
dir.
su
dı
nb
mp
a
m
u
d
e
filo
K
ksa
n
i
m
ma
dön
ssa
e
rafı
l
a
g
a
e
t
ı
H
ak
m
rl
-i
ire
n te
uha
ine
kırm
Âm
u
z
b
i
a
n
ı
n
l
i
o
ı
il
at
el
il, H
aks
anc
an f
i tek
değ
yab
ri m . Kurul
em
i
a
g
n
c
ı
i
r
arlı
nc
; ya
da t
buh
uştu i yaba
ktir
i
e
r
m
l
a
k
u
tm
ic
se
e
kur
et e
z’da
da t
da i
Türkiy rı
i
kab
oğa
nlı’
am
la
l
e
a
a
B
r
m
p
eyic
ır
e
m
t
is
, to
Araş Merkezi
Os
tikl
arla
a
l
ı
e
t
d
ğ
n
ı
u
de
sın
arl
ve b
lma
ecin
in v
TAM
anı
sür
iler
l
l
ş
i
m
u
ç
k
ge
e ge
erin
iler
mil
e
m
g
e
g
82
arlı
.
buh
nar
o
l y
o
r
bir
mü
ölü
üb
c
n
n
çü
rıla
lı ü
a ay
şlık
sı
a
m
s
b
r
kı
ra a ğı
r”
a
e
e
l
l
n
t
e
a
e
nc
lt
aşlı
evl
üşü
ı” b
İki a kle “D
l
.
D
n
r
ışı,
e
v
ma
eli
uyo
bak
s
ı,
c
r
a
O
n
u
y
t
ş
alar
nlı’
m
de ö
k ve
ı
olu
a
c
s
m
r
a
ü
sm
an
böl
ism
nO
ki y
bu
n
ck’ı
ı’da
de B
r
l
r
a
n
e
rını
l
i
k’ın
ism
atla
sma
r
B
arc
İlişk
O
k
a
m
o
n
d
s
r
i
i
n
ü
B
fı
b
i’n
nlı
etra
jı ve âhili
irliğ
sma ck ima
nB
a
O
ve
id
i
gib
ar
ası
Alm a’dak
ism
istif
lesi
p
,
e
B
i
lar
u
s
r
r
a
me
Av
ele
nd
onu
ı
c
k
r
n
n
i
a
a
ü
lk
orl
gib
düş
e Ba
eri
rap
şkin
kisl
ni v
i
nlı
l
a
e
i
i
sma
Erm
dak
lere
O
’
ı
l
m
e
n
v
ble
ler
sma
pro
e
nce
nO
.
ü
r
ş
ü
ı
md
ü
d
m
ölü
kta
aD
b
ölü
a
d
t
re,
l
n
ia
üze
şılm
kkı
c
ı
t
a
k
n
r
i
a
H
ta
ik
i
k
olm
dor
arc
lıklı
aşta arateo
ism
baş
b
B
”
zi
“
d
e
u
rk
,K
mi
oy
ner
me
aşa
lha
013
mu
Asla
2
zere
P
ü
a
n
t
ı
t
a
d
a
e
k
K
b
i
li
ak ü
vf
Ab
ram
ind
Serh
e
a
.
11 Şu
r
g
m
I
:
y
T
l
e
I
i
e
o
i, A
,
r
z
;
o
ta
ıp
ndirm
rü
ise
uf Z
aşa
end ar
e
r
ş
l
f
e
s
r
P
l
a
a
e
i
E
l
u
ğ
b
li
De
m
rl
sin
al
rec
da Y i Tarih
çi A
aza
unu
ida
em
Tah
s
ayın
iret
ibi
n
kK
bi y
e
le S
s
ı
t
i
t
g
o
a
a
i
a
g
v
k
s
m
a
ı
B
b
a
o
er
i,
Paş
akk
-Ma
şta
e Şu
Ott
niv
n; N e Seza
klı
Tez
ail H n ve ba kat ve
eni
ığı “
sind nbul Ü
aşlı
r
d
d
e
b
m
a
â
a
v
.
s
l
z
d
”
ı
i
k
ki
jı
ır
çe
ta
eİ
şa
ın
ledi
çer
haz
ipa
ı Ha
İma
ı, İs
dın
zâd
n
’
i
i
a
y
n
ş
m
n
nın
k
a
d
d
a
a
a
a
a
S
nt
ab
m
nlı
dya
alın
i ile
lı’d
B
a
ü
e
i
t
d
c
,
r
n
Altı
e
t
r
m
e
m
a
a
s
il
m
a
e
eb
Te
ş,
Reş
bili
lişk
Osm
n is
nas
dah
en O üzere
nta
in
an i
Ana
ün
mü
ind
nde en Altı
k ve
r
i
r
k
i
m
c
r
e
ü
a
l
z
cin
r
t
e
z
a
ü
lm
üz
i,
s te
ed
üre
lı-A
era
o
r
i
s
t
l
n
n
r
e
t
i
i
l
l
l
a
a
e
k
e
t
Bism
e
n
ir
lis
ah
etel
ibi
ttifa
yar
Osm ül ede
Bas
nı t
sek
gaz
an i
lı zi
ne g rak
em
k
kışı
e
yük
n
m
n
m
e
k
a
v
l
a
a
ö
e
d
–
b
A
ş
d
e
ısm
’a
ın
ün
ıra
İk
ın d
ve
anl
rck
de t
kül
and
in O anya’n
Yak
rolü
apl
sma ak Osm n teşek
esin
lm’
i
i
v
v
e
m
k
B
e
l
e
h
a
c
ç
ı
il
d
eA
çer
olar
n
ajın
ura
unu
I. W
sı v
ayıp
son
türü
de I
ma
k im ı sorus
n– b le başl
ı
ş
a
c
’
r
y
a
k
.
era
l
i
a
e
t
t
r
c
ğ
i
z
i
ı
y
r
l
o
n
i
m
e
a
d
r
A
a
a
lıy
rv
Bis
ism
lin
üsle
anc
am
oyn
a zi
Ber
am
ile B teşebb
na
rol
Alm an
ınd
ı
t
ı
/
s
r
k
ı
s
i
e
a
ı
a
n
r
b
ç
n
sı
ay
tif
sı
er
ürk
şme
ulu
dol
aşı
ri it
di
şma
nle
de y
da T a’da b
ske
Sav
n
ken
çalı
n
a
i
ı
a
,
der
s
s
ş
y
n
e
o
a
n
ta
n
ny
m
i ve
ma
i
i Dü
pha
vin
lma
-Alm n Altın ürdek
alış
i
c
ı
ü
A
ş
l
t
Ç
n
k
r
,
i
n
ü
a
el
a
k
ıa
ıra
rte
rat
Bir
anl
apm
akfı
nı s
ı tem
Osm nı beli
lite
y
a
m
V
n
ı
n
u
ı
s
y
k
t
k
s
a
t
O
u
ğı
ua
arc
çık
r ka
e
arı,
kon
aştı
atb
e bi
ifad
Bism aynakl
söz
unl
lm
n
a
ğ
i
u
e
,
l
s
o
ını
i
b
ş
e
y
k
ğ
a
n
ı
t
sı
a an
a
m
n
d
l
a
t
n
d
İs
ltı
ala
eri
arı
lan
şm
A
l
ı
n
d
k
l
i
i
u
i
n
a
u
g
.
k
ç
e
in
ti
em
k
un
da y esinde
iler
eley
e et
dön k olara
luğ
v
inc
unu
ilişk
ifad
e
boş
a
i
m
a
,
d
rçe
i
n
y
n
u
iği
cin
un
kay
rus
lüm
n çe
e
d
s
P
ö
r
a
e
l
e
t
b
ü
ı
is
ls
nv
np
üç
anl
en
kkü
rile
ede
uyu
Osm
inin
eşe
to
ı ve
c
t
t
r
e
a
Kon ümde
r
O
n
l
i
ü
ini
hat
öl
ik s
ism
k,
irliğ
birl
eki
e
ara
ilk b
l
d
nb
u
o
n
a
b
i
i
Türkiy rı
lm
til
ez
de
k
la
n
A
ı
a
i
r
m
l
m
e
e
i
n
ır
ü
ı
t
v
e
s
öl
Araş Merkezi
ve m eçle d
e
nra
ci b
r
ü is
ürü
e so
ü
n
ikin
g
v
s
i
ü
ı
f
,
s
m
a
lgı
TAM 83
mli
k’ın
ölü
istif
y, A
arc
öne
lı b
ini,
Ola
m
r
ism
:
a
e
ı
j
s
B
y
a
ri
kap
von
, ka
i İm
tını
n en
dak
i
’
a
ı
z
l
y
e
an
ha
r. T
Osm
liyo
irde arck’ın
sm
“Bi
e
ck v ı
r
a
ism İmaj
B
n
vo ı’daki
o
t
t
O
taş
nl
n
a
ı
t
m
l
Os
aA
y
i
Z
uf
Yus
a
lı’d
n
a
Osm üslim
m
ayri üzyılın
G
lim
I. Y
eği
Müs i: XVII ar Örn
ler sküd
n
i
k
ş
rka
E
İli rısı Ü
t
za
Ya
Nev
İlk
rek
, ge
k’ın
rı
c
r
a
ınla
Bism nlı ayd
at
;
ş
a
lom
nta
m
ı
p
i
t
s
l
d
A
ir
eO
,
nb
iren
eks
nin
ger
leşt
dile
i
k
e
s
e
ebi
e
p
ç
i
r
b
atik
r
k
a
e
e
g
id
lom
e ta
in s
l
t
p
t
i
nlı
a
a
a
d
k
k
k
nlış
le,
Osm an dik , bu di
n ya
i
kliy
e
n
d
i
ş
k
s
a
i.
fın
ığı
lme
anc
lirtt
tara
and
ledi
ı be
unu
gul
n
m
ğ
r
ı
a
ğ
u
u
v
a
i’ne
rak
eh
old
rde
3
vlet
olac
lbay
ğin
e
i
ü
l
l
k
t
a
i
D
n
t 201
a
s
at A
r
i
n
ı
r
a
d
i
l
k
sya
k
e
e
M
t
ınd
e
n
t
n
S
i
4
l
e:
e so
yas
ma
kte
m
nce
ve e
f
v
r
i
s
i
l
ı
ü
a
d
r
r
ü
r
n
O
ş
i
k
a
le
ğ
ü
b
sı
üs
ra
ik
baş
Değer
e co
nra
n
jik d
me
stat
birl
akla
tipi
ları
bu
de v ukuki
ıda
o
am
ri so
eolo
t
t
n
e
v
a
i
d
o
m
i
v
ma
e
l
r
b
h
r
i
d
h
o
ı
e
p
n
r
r
t
ı
i
t
v
ş
n
a
a
d
aş
si
rın
leri
mt
nda
izen
üre
zim
li ar
siya
ışla
olan
İslâ
slim n bir s
vata altını ç nın
Tan
eşit
ray
ü
lan
k
a
Ç
usu
o
a
m
.
n
k
u
i
ı
r
c
i
r
i
z
n
r
o
l
m
a
y
i
r
l
a
d
k
u
u
i
l
ı
i
n
k
ga
rı
in
hâk
ekte
de b
ün
dak
dam
tıla
uğu
ller
mk
elin
şan
urd
asın
gelm nkabu
let a anında
ü
a
v
y
a
v
m
l
alar al
y
e
m
n
a
e
o
t
pl
dü
ed
ırm
ıö
nu
mg
su
t
a
v
z
a
u
u
ş
k
m
a
s
d
r
osy
a
n
n
â
e
ı
d
ar
ko
İsl
ik b
si S
in a
n
n
ş
olgu larının
ayd
i
e
n
n
a
e
t
i
ı
i
l
n
t
i
l
r
i
li
s
n
er
ar
ilg
le
nde
ers
ım
biri
ün
lim
sma ukları
ve y
nem
niv
mü
g
s
n
tan
ö
O
ü
u
ü
Ü
e
l
ı
;
b
ş
ğ
n
rd
ra
bö
rim
uyd
adı
nta
rka
rine
örle
rma Tarihi
n
gay
’a d
Altı
oyn
at E
üze
in
Ma
ı’nı
fakt
z
a
ı
l
.
rck
n
v
ğ
d
r
i
m
n
ı
a
l
e
m
l
a
o
â
a
i
sl
ye
var
da N
ekiy
Bism n müh
ılın
ğlam de Osm otansi
sü İ
at ç
i sa
lığın I. Yüzy
la
titü
k
p
n
e
s
a
n
k
i
l
e
i
i
e
a
n
r
ğ
ı
d
E
II
ye
ğin
irli
ilm
ler
ayıs
nışm n “XV
slim
lab
ekti
an b
i
dol
ilim zıcı da
Mü
a
po
let
ger
B
n
a
a
v
ı
ller
a
i
Alm bu rol
s
d
v
e
l
’
ce
Ka
ar
Sic
zır
lı d
ma
r
ı
a
d
a
i
e
e
t
n
ş
h
ü
y
klı
y
v
b
a
u
i
i
k
Z
an
en
r’iy
aşlı
rol
ir B
Üs
ına
a ol
g
d
e
b
r
b
d
a
n
Ş
k
a
”
ı
l
l
a
n
–
d
f
i
ı
i
n
da
yış
r.
ı’d
n
tara
iler
mış
rısı
fark
ara
anl
ığın lanıyo
nde
i Ya
alın
İlişk
r Iş
ının k Osm
ü
c
k
e
a
ğ
n
l
ı
a
m
m
i
t
k
i
d
ilk
İk
sl
lem
re
na
ölü
yat
ya o
srın
imü el Kay
in,
ede
a ka
da
u
a
r
r
t
d
i
n
n
y
e
k
ı
e
c
n
s
o
k
kk
Ga
in
vv
ara
ke
kkı
işar
bu
ray
ekiz
k ha evede
üde
e
rafi
ı ha
a
s
c
d
g
t
r
M
i
i
o
n
m
a
ki,
o
iy
un
in
rç
ez
ve
ada
ası
uku
lı b
ra t
Bism bu çe
buk
iller
h
,
o
m
m
a
c
i
t
ş
i
t
a
a
ı
n
k
r
s
e
l
s
i
t
ın
n
ça
do
dar
iler
kap
y so
asın
den
’ın
e bu
skü
ilişk
tler
Ü
aç a
kan
olm eğini v
e
r
k
t
m
.
ş
i
i
r
ı
h
ı
E
l
i
s
b
ci
ı
c
aa
ad
nm
rel
anl
imü
gul
bile
ısın
ınla
ayr
vur
ültü z, Osm
rile
yar
g
i
ı
k
yay
d
n
ı
n
n
e
ğ
yo
slim
erle
leri
adı
sos
ir. T
Mü
değ
ted
i ve
slim ilgili
i olm
k
d
ü
f
e
a
ü
s
d
e
rim
rm
ikti
ri il
ndi
tesa
gay
etle
aki
erle
y
lan
d
ğ
i
z
e
n
d
va
iri o
ası
b
k
y
i
f
n
a
a
r
ik
om
coğ
a at
lard
kon
ı sır
nak
o-e
,
y
n
y
a
a
s
e
k
y
el r
so
li
n
rim
rini
imm
e
e
l
h
v
l
i
ü
ic
en
ri, m
ye s
erle
r’iy
t
e
f
Ş
e
e
d
Türkiy rı
yet
la
şika
ştırma
Ara Merkezi
TAM
84
kem dan
k ha
o
ç
akım
aha
ub
d
B
.
r
ir
la
t,
cce
zlık
kted
, hü
me
şma
a
e
dir.
u
t
z
y
k
a
en
ıu
ekte lar
b
m
ğ
r
ı
a
t
m
u
r
şv
ar
sın
bak
etti
ma
ahz
a ba
icra
gıla
dıy
em
u
a
uğu
v
n
k
r
yar
bu
lle
ruld
îler
a
e
u
v
h
v
m
ı
ş
zim
akta
arza ba
alm
sıkç
ilde
k
r
a
m
e
e
a
d
l
ş
l
i
k
ı
a
oni
an’
m
ayn
dır,
pla
Div
ı, kr
ine
r
a
Y
a
l
l
i to
y
nda
a
ı
ı
n
i
r
s
.
u
.
a
r
a
r
i
v
ıt
hm
cm
yo
0 ci
vas
kted
me
anı
a ta
la
ı %3
tva
lme
ınd
rarl
dir.
ı
n
s
e
l
a
ü
ı
f
asıy
a
a
r
y
t
r
,
r
z
ı
ö
i
n
e
o
s
a
r
ekte
g
a
d
k
e
s
k
l
k
m
l
r
r
u
n
a
l
f
a
bet
r
a
e
e
e
e
t
ç
nü
rg
ola
ase
küd
e
def
lerd
md
un
l
n
s
n
m
i
e
z
e
i
ü
a
l
Ü
d
m
u
h
r
k
a
u
am
n
üs
n
ile m kan’ın
lara
da o
ahk
Yah
leti
atn
rim
asrı
iler
m o anıyor
dev
asın iler ve
yah
gay
nci
n
e
r
i
. Er
e
e
a
n
s
d
m
eçte
ye
rm
dö
rdır
ve
he
lar
en
akl
a
E
r
n
n
i
n
d
v
m
sür
k
o
u
a
b
o
r
r
,
o
n
b
i
d
i
E
a
ç
e
n
ğ
l
n
,
b
r
i
ı
ı
a
r
i
n
tt
d
’ı
la
zy
r en
Erk
nad lli yıllık lık
isse
dar
n ar
i yü
Rum manla
skü
alar
rini
lık h kizinc
ü
d
v
Ü
i
ava
h
k
ü
e
t
en e
l
a
k
d
se
üs
ra
. İh
fer
len
ser
gün
09 d
a
r
n
e
l
k
m
M
4
i
u
n
c
e
o
o
ı
ı
d
b
k
n
in
n
i
üsli
in
de
afi
ras
hal
diğ
ar’ı
rim
ü iç
fusu ül
oğr
zere
alin
ma
d
y
ğ
i
ü
C
ü
h
l
ü
a
ü
len
n
.
i
s
k
g
e
d
,
a
ğ
s
k
ü
i
r
i
c
d
k
s
t
ö
Ü
n
t
m
m
e
i
g
r
şe
ri
k
sın
ise
üsli
el-i
etm
beli
gay
n te
nun şahitli
şma edeni
mil
r. M
rda
ade
utu
imu
,
f
l
a
a
y
t
çalı
un
i
t
s
l
n
t
d
e
ı
o
e
ü
n
l
u
a
fa
M
kun
sın
ran
vc
ri d
me
ki b
e
m
l
u
a
e
e
o
i
k
l
u
ü
k
k
i
ç
i
l
,
k
üğü
m
a
u
t
se
h
üs
ud
le
idd
hu
yıt
uy
üld
a
h
c
a
l
M
r
m
a
n
k
a
c
o
i
e
ö
â
k
ı
e
n
Y
l
t
d
g
s
in
u
yr
e
ik
de v
rın
Ana
ilen
iler
iş, İ
r. A
a
ğun
ni v
birl
vala
ded
me
nlu
sıdı
ilişk i bölüm elenm
ra d
nla
a
r
d
a
u
a
r.
u
d
E
e
l
ğ
r
,
i
m
n
c
u
an
ço
n
tıdı
ol
itl
m
in
nc
om
ları
çeş
i ka
lar
si, b len Ru
aza
biri
R
n
k
e
u
e
k
i
a
n
n
d
r
m
k
i
ı
m
le
in
et
eni
i ko
i
ük b tî deni
klaş
eris
üslü
gib
se d
inc
.M
büy
ra
lâse
n ya
rı iç
b
r
i
ı
e
i
a
r
n
h ik
t
l
selâ
s
k
l
e
a
r
ş
i
l
ı
i
r
a
u
cula
ı
s
k
n
d
m
d
u
ı
d
m
r
i
l
ü
l
a
s
â
l
i
n
a
l
y
u
ı
s
l
d
i
d
r
t
ü
b
ü
ı
b
ın
a
ba
it e
kay
ır.
üç b
aat
yrim er aras
l’un
n ar
tesp
yer
ı ga
l
ktad
nile da cem
nbu a kalan erinde
an
r
k
a
e
a
i
a
t
t
l
yer
d
ı
m
s
s
ıİ
slüm
üz
ava
nıl
ati
nd
ılığ
ar’
ûn
ğ
ı
t
ü
ı
a
d
d
d
h
n
ş
l
s
l
i
i
ı
ı
i
t
a
ü
l
M
i
i
d
d
K
i
in
sk
us
ras
kuk
kler
sur
nb
r Ka
dar
i gib
r. Ü
em
Hu
vlili
ugü
skü
üda tanbul
diğ
ir.
adı
ır v
e
t
k
B
e
d
Ü
d
s
k
a
.
n
l
a
r
m
a
r
Ü
l
e
d
an
İs
di
ınla
sıra
lerd
lun
nılm k görü
biri
ilen
kad
e
stla
i bu hkeme
î
r
p
a
den
dan
r
m
e
b
r
n
i
t
l
ı
â
f
le
a
s
i
sık
ılığ
l de
im
ve C lığı için
lilik
sad
imü
kad
sici
esk
ı
ı ev
ayr
ikti
dir.
ayıt
e
ş
d
n
g
n
ı
k
y
e
a
e
m
i
d
y
n
i
K
d
‘i
ik
ri
sl
e
öre
ilin
bir
Şer
dar
tiği
md
ekle
imü
ra g
kab
ağlı
eri
ölü
erk
ayr
it et le Üskü uayyen
a
b
b
ıtla
g
p
n
y
i
a
s
kitl
s
c
a
i
e
n
i
a
m
ı
t
t
k
n
i
i
m
s
i
ş
l
ğ
i
i
ı
n
s
k
ı
ıl
k
r,
yid
de
ren
Mü
an’
iği i
kad
ları
laşı
e te
tala
iba
Erk
;
n’ın inceled
yak
dar
me
bağ
ş
n it
in d
a
ı
ı
i
ü
r
e
k
s
n
r
k
a
i
r
m
d
ler
d
ra
h
E
n
m
ni
Üs
tica
skü
tari
slim
50 a m tara
leri
lir.
er,
öne
i
i
Ü
7
ü
l
l
d
k
.
1
d
r
ş
m
u
e
ı
i
ü
s
ri
il
en
00
enk
hük
ktad m-gay
erk
bah
. 17
n az .
yrim çıkma
li
.000 rdan e
dan
rdır
a
r
s
i
0
a
a
rına
g
t
ü
3
v
a
n
ş
an
bi
na
,M
de
fla
mi
yıtl
a
r
r
l
a
blik
a
n
i
e
r
rınd
u
p
k
e
t
â
a
l
a
f
d
n
l
t
z
r
n
e
f
ö
m
ı
ı
ö
e
u
ı
d
k
ak
alt
sat
eşh
dır.
kın
’ind duğu g
a va
olar
e ya
akta
.000
ile m ağ alım ır. Par
ol
sal
6
ı
m
t
a
l
n
m
yüz
a
n
i
n
d
b
a
u
sl
ra
sı
orç
lard
akta
rus
ara
imü
in o
de b
bun
u so kadıya
ayr
niç
nılm
r
ğ
g
a
e
n
l
l
u
i
t
n
r
m
rd
n
ni
ras
mle
üsli
şvu
nda a
biri
üsli
rim
ımı
ak
a ba
y
y
k
m
r
y
i
a
a
ı
a
a
r
t
l
g
d
r
îb
e
i” o
Gay
uo
a ka
cra
Türkiy rı
acit
eler
ğun
sıyl
n, i
la
M
u
a
a
m
a
l
d
k
e
e
m
z
l
r
ır
t
k
t
fa
h
ik
io
i
Araş Merkezi
nE
ma
abi
birl
diğ
abe
aat
ın t
kle
eril
t
n
e
cev
ı
m
s
s
e
ö
m
a
g
C
TAM 85
dil
ılm
ır. “
in
a da
kre
var
ınd
a zi
erin
ktad
l
s
ç
a
s
a
k
i
m
e
m
e ço
ni r
koy
alış
türd nun ç
uha
r
a
r
n
e
’
i
r
lit
ğlu
mle
ano
üsli
m
Ken
i
yr
i ga
gib
de
n
i
’
z
eni rkez:
d
a
r
e
a
ıl K icari M msun
y
z
rT
Sa
. Yü
XIX Yeni Bi
oğlu
r
ı
ğ
z Dı
Fili
üda
eth
k
n
a
i
iler
rınd
imm satışla
e
z
i
n
rı l
ul
da
sıfla
enk
dın
a
r
m
v
a
i
.
n
yr
in
dür
leri
em
. Ga
kün
n ev
dön
idir
a
m
k
r
d
i
ü
a
B
v
ın
arı
ak m ğinde
açıs
r
ukl
aşm
l
di
iliği
kal,
old
ç
u
mle
vsen
2013
h
elen lık, bak
iye
ra E
Bili
Mart
c
s
g
l
tari
8
l
E
n
1
a
i
r
i
:
i
y
n
e
s
n
ıb
me
şeh
at
çıva
i So
lendir
ünd
nda
tayl
e
inşa
ites
Değer
üm
çısı
bah
i de
l
,
s
l
a
i
r
k
ö
’ind
n
i
ı
ı
g
e
z
l
b
l
r
i
la
;
hi
niv
eni
ncı
arih
i
k
ı
t
i
r
m
d
ıklı
Ü
r
l
l
f
ı
a
i
a
u
f
ş
a
ara
ba
aR
rçic
Kar
at T
rin
d
”
Esn
s
l
e
m
e
’
i
ı
Tez
l
r
ç
n
r
t
ı
i
y
İk
su
ve
lar
en
üz
ayı
Ma
ü
üda
r
k
Y
t
m
ı
s
m
k
r
e
.
t
a
r
s
ü
e
a
g
S
l
l
e
IX
Ü
ap
tit
ez:
ık; E
ellik
ı “X
i, dü
ık y
lu, M vesind
Ens
anl
erk
dığ
, öz
,
roğ
şler
kçıl
e
M
a
ı
i
ı
e
a
l
ç
i
ğ
s
t
y
r
çob
r
ı
’
e
i
r
ı
a
e
y
k
r
D
k
ç
ca
haz
akli
ncu
dile
mı
iliz
ılda
r Ti
arın
gra
zgu
le F
ve n
üzy
ahu
i Bi
anl
o
y
u
y
Y
n
i
r
bir
K
.
e
z
m
p
u
r
ı
Y
di
nc
slü
ern
arı
lar
a te
e
l
u
d
r
t
k
z
ı
o
k
o
m
Mü
t
u
d
u
şa
me
ok
dok
an m
’un
Sun
iği
len
nd
k ya
ale
sınd amsun
e
end
göz
.
i. O
k
l
a
v
r
lara
, bir
d
a
e
a
b
l
o
l
h
i
c
M
in
ed
nS
asa
ari
un
oğlu
par
t
e
k
r
r
n
ğ
i
a
l
ı
i
ş
l
f
o
r
i
y
a
ğ
ü
a
ı
y
h
sy
ile
er
lık
iğer
dön
mis
r sa
, so
en D
ilgil
ilişk
ıkçı
iş d
k bi
erk
zine
li b
m
n
kan
l
ü
i
kay
itik
r
.
e
e
n
l
r
ç
m
k
E
c
e
e
o
l
p
ştir
kü
er
ne
esl
de
i in
yoslim deki
rmi
ili ö
nb
üm
et m ğişim
e
ü
l
g
r
e
l
v
ö
i
a
Sos
d
m
r
i
b
e
in
lık
le
tic
ile
yr
şme
ncü
ığı d r tarih
ağır
, ga
nle
nem
iliği
d
r
a
e
ö
ç
a
e
d
i
n
ş
üçü
d
h
d
h
dır.
ra
ri
hi
li
ya
mo
le
n şe
ağlı
elir
tari
. Bu
ir ta
ini
y
a
r
m
b
t
b
i
ı
i
h
d
d
r
e
ş
e
e
k
d
olan
r
i
e
t
i
n
a
ş
eğ
ya
ica
in
ezi
fetl
nel
are
t
d
md
akta
n
k
c
a
ö
i
i
u
i
r
n
t
y
l
y
t
k
m
i
ı
e
e
e
k
a
da
op
pol
sun
et m ticari
ı sır
hird
has
erin
n, t
yan
etro re
icar
fetl
yan
rde
ine
ü şe
a
t
m
a
r
e
k
l
n
d
y
i
k
e
y
i
ı
l
n
e
e
ü
k
in
di
kö
işl
car
ısın
Çü
em
büy
tler
adı
ken
evi
n ti
yar
e
l
i
n
enl
K
i
i
u
k
z
n
e
,
n
’
c
a
ı
e
a
a
ü
. Bu
i,
in
d
h
ın
kin
sun
har
klar
din
, ru
ştür
t
niz’
ın i
am
alar
a
n
e
ü
l
u
ulu
ı
S
l
e
d
d
h
m
y
,
m
p
d
a
n
a
l
y
ü
üz
lliği
to
en
dı
çık
sin
Kar
gör
erk
n, y
öze
kay
sına r
ı
me
ana
d
o
ı
l
z
l
a
ğ
i
t
e
z
ı
e
p
d
t
a
d
b
b
ü
e
y
a
ık
ön
erk
ber
Tra
eth
ahs
n
i ka
kad
im
ne ç
ma
af k
n’u
ine
car
min arak ö
an b
n
i
r
e
s
t
d
e
r
e
l
atan
n
bzo
n
e
e
ı
l
l
k
ö
a
k
y
i
t
ğ
r
o
o
e
r
d
a
T
z
ç
k
e
le
ac
n
rke
are
’un
enz
aha
ası
rme
bak
ları
e
me
am
en h amsun
in d
na b rlendi
ma
ı
r
d
ş
m
gör
e
ı
e
l
l
l
n
m
a
m
de
ça
ğe
ıla
’na
nS
m
ü
reis
e
r
g
a
u
n
i
l
l
c
i
d
ü
d
a
ğ
e
t
ç
i
l
i
n
o
k
u
kl
r.
hal
ler
ımı
ığır
ak
lara
e, b
lıdı
ölçe
ma
bak
nD
yar
nem
ifi o
ark
e
ylec
o
ö
niş
t
f
t
k
ö
e
r
a
i
d
i
n
r
b
g
rn
ya
le
aki
ka
içi
bel
an
çok
alte
ınd
baş
mik
orta
ları
ini
d
Erk
a
i
a
e
ğ
e
.
i
n
n
n
v
r
t
i
i
o
d
er
ek
rett
liğ
lışm
erla
alıy
ger
lgel
tica
ı ça
ekli
ezin li hint
l
ö
r
k
ş
ı
n
e
b
r
e
a
e
er
m
ed
ng
dec
diğ
Osm
iç v
iki m n veri
ir.
sını
n sa
yle
ted
u
o
iğin
i
lma
l
s
k
z
ı
i
b
e
b
p
ç
h
be
ra
ya
Sam
çizm
ır.
tari
r se
nT
nıd
nle
yal
tını
yke
l
ı
ü
a
r
n
ma
sos
ü
i
a
n
l
i
sini
t
m
n
i
çl
mi
are
vite
i
a
c
e
t
i
r
n
t
k
h
ö
i
it
ia
ans
car
e
n ti
ir tr
Türkiy rı
u
b
’
n
mala
bzo
AraştırMerkezi
Tra
TAM
86
0
da 8 u
b
nun
o
u
s
l
zyıl
ıroğ
e
ğ
ü
ı
y
n
.D
lat v
rke
nur
tha
a
i
u
v
nde
,
l
r
l
bu
ek i
kle
ubu
ş
u
e
r
l
r
b
g
s
e
u
e
kl
slek
lm
k gr
esle eksel
me
esle enekse
im
m
n
ı
e
l
l
e
elen
,
ey
fark kleri g
ır. G kkallar
ri v
e
d
l
a
e
k
t
l
a
e
s
k
l
’da
b
e
a
s
m
lm
me
sun
lar,
a
t
p
e
m
a
l
a
a
c
s
e
S
ihra ümde
eri
a ka
lar
l
nb
bun
e
ö
u
d
b
atçı
r
i
c
ç
g
k
e
n
a
s
ü
r
a
r
e
r
e
mv
kl
lı
. İh
ibi
tı, İ
afın
keti
esle
ana
irer
ar g
hat
ü
l
g
t
K
m
ı
Esn
n
r
.
ç
ş
a
t
o
r
e
y
l
d
z
a
u
e
k
r
r
t
a
p
ab
la
üv
esle
-Tr
gru
bah
n
atçı
in S
tün
briz
an m , ithal
şan
n’u
u iç
l
e
a
o
ta
ğ
n
o
r
r, tü
T
z
r
u
u
ğ
a
e
b
’
y
a
d
d
u
d
a
l
v
e
n
igor arı,
v
r
ad
su
nş
ça
tı o
ıT
r. S
ı ile
t
e
,
e
i
s
m
r
m
al
v
a
y
a
a
d
a
a
l
r
e
h
m
r
p
rl
al
ar
any
ılm
ha
kle
nle
ir. S
ret
ç
p
r
m
t
e
e
a
a
e
l
ş
e
t
beli
l
l
i
c
m
s
i
e
i
m
e
e
u
r
c
ın
m
rı
sit t
reti
nın
n m rinden
ni ü
ye k kler
kile
yatı
tran i Lima
leri
ki ü
akli
z et
lı
una
e
e
l
n
n
ili
u
n
z
d
u
ü
s
a
ü
e
t
l
r
o
ü
si c
sm
kv
için
i
lum hirde b süreci
m
l
m
O
i
o
ı
ilir.
e
ve P
r
t
c
i
k
t
mi
ılab
i ta
nlı
ari
, şe
e
im
y
etin
a
c
b
ı
i
i
r
ş
are
g
a
k
s
i
t
e
ı
g
a
s
,
l
l
ve
ge
tic
şba
eri
ti i
ak
e tic
l
yap
r
r
a
e
t
v
n
i
i
r
a
a
ı
e
l
B
l
l
r
a
d
a
o
k
ın
le
sa
şirk
ncu
Nez e Babı
ler
llar
nda
lüp
lara
ikti
isyo işimci
v
rası
âfia
, ku
k da ynak o
a
r
m
a
e
N
l
e
r
r
o
r
l
s
e
e
i
a
k
n
a
ir.
ek
nl
ig
tv
,P
me
ern
icid
en k
msu
are
ları
yen
. Bu
k
k
d
a
c
r
a
k
i
r
e
e
S
ı
y
a
u
ç
s
T
,
t
s
i
t
’d
o
n
lara
ut
ını
en
alın
sun
ikka nlar o
rını
evc
eti d el bas
’nd
a
d
lı
r
i
l
m
ı
m
a
v
a
n
s
i
a
z
r
S
a
a
ma
e
da
Arş
in
uzm
n ye nlı lim
t od
iplo
ları
ye N
u
e
m
e
d
i
r
a
s
ler,
l
e
v
i
e
a
e
d
a
n
r
o
tic
ed
n
lle
dö
Sam , Osm
, eb
Dâh
z
a
e
d
i
ı
l
u
e
u
r
l
n
n
s
u
i
ğ
i
e
l
n
am
iç
sı
ut
eri
du
syo
ını
Fra
un
ekim Yeni k
an t
ofe
lun
Oda
icill
b
ı
bas
r
h
d
s
t
u
u
ğ
p
e
ı
n
ş
r
b
e
.
,
ı
i
i
r
g
d
f
r
d
in
i‘yy
vay
Yen
len
ınla ce
Tica
ar,
tara
unu
erin
Şer
edi
yay
acıl
det
bul
tram t,
r
reti
e
z
e
a
tikl
r
n
a
e
c
d
s
ı
a
a
s
z
i
m
l
e
s
i
a
n
t
r
if
er
r,
sı
ara
Ne
de
ista
Com
ima
aD
ihb
oda
orla
ina
çin
t
c
u
t
m
i
t
t
ı
s
.
d
k
r
i
e
n
e
n
y
r
o
i
a
u
d
rv
ar
rdır
ale
,a
ca
Kar
i
bun
atla
ları
n ti
, tic
r va
ient mıştır.
i
u
k
k
a
r
u
r
r
gib
l
a
s
u
a
e
g
O
r
n
av
etl
ran
am
eri
ınd
nıl
ala
ire
k
l
o
S
r
kay
a
k
r
a
t
t
,
l
i
a
s
l
e
i
n
l
u
ş
n
a
r
a
e
re
etes
Ann ları) ku
ode
hizm k ve su ler ve
ve b
lışm n ziyad
Gaz tik ile
ir.
i
l
lar
em
i ça
r
f
lık
e
e
v
t
n
l
t
h
a
ı
i
ted
k
d
r
ü
s
a
o
r
i
Y
t
r
e
k
n
,
t
l
n
a
i
a
t
e
ü
r
r
t
a
r
e
s
e
a
b
t
a
t
e
l
lm
k
r,
e
İs
k
al
icar
ı
ma
ken
örü
tba
erle
icar
lere
rk T
yan
ma
çki,
eğiş ık veri
ve t
ır.
ank
de g
i
l
i
d
ı
b
r
(Şa
e
h
rin
p
e
l
o
i
a
l
l
r
e
a
r
r
r
c
ş
l
e
ı
ı
i
y
k
a
l
k
i
r
t
ğ
i
k
n
,
a
le
ir
Ay
in m
ı gib a mes
esle
nde
han
ine
inin
Şeh
im
ar,
alar
min kenler
zeri
d
mis
r
n
z
k
o
ü
n
i
e
e
o
a
ı ve
ı
l
r
n
r
y
s
p
n
n
ko
fab
ır,
ken
arı
eko
ir
ma
l
eğiş işkenle
e
y
ş
ş
ı
b
n
i
ı
t
a
d
l
p
i
ğ
ü
n
n
a
y
e
ya
tüt
kro
i pa
lu ç
e ke
de i
değ
ik d
tün
ret
ma
ıroğ un’dak
zind konom
tica
erin tadır.
i Tü
r bu
ğ
l
j
e
ı
i
a
t
e
l
n
b
D
i
s
e
k
g
ke
eR
izah ğlu ise
Sam borsa
kro
sı v
eğiş vunma rlikte
ir.
ma
,
ıro
sıra
arşı
ik d
i
a
e
ğ
n
Ç
ı
b
s
m
d
e
i
kted
t
a
D
n
o
n
l
e
s
n
i
a
i
n
k
e
ğ
h
m
i
e
u
de
ma
işim ro eko
bed
cele
ilec
eD
isin
acm
ma
değ
a in
çer
ğu
llikl
i
et h
mik
olab bulun
d
e
u
r
l
ı
ı
r
ı
z
a
d
c
a
n
l
y
ö
a
ic
o
sı
n
kad
yüz
rde
a ar
ret
en t
ma
rika
rle
i
ncu
ekle
rüy
tica
lam a bir li
l
Fab
nle
u
ü
k
ş
s
ı
ı
e
z
yen
y
e
ç
k
d
a
en
rin
rir,
oku
ğiş
n’d
eti
t, m
d
e
e
e
d
r
l
e
u
v
n
a
r
d
s
n
i
n
ın
r
ic
o
ca
O
ân
ke
Sam er üze
akr
asın
an t
n ti
imk
eğiş
e
m
m
m
ş
d
l
a
ı
k
i
i
ı
l
r
e
l
t
l
,
la
ya
ge
ikro
ya ç
ları
iske nırken
a
nlık
i ha
orta
da m k grup
ma
lı
unc
car
n
i
n
z
a
y
i
t
a
u
r
o
e
e
le
el
sl
zam
ntin
yıl b rada
me
slek
, ke
ynı
100
u
me
lan
e
B
o
için dilir. A
.
d
r
e
r
u
di
ur
e
Türkiy rı
ehi
uns
ekte etici ve
la
le ş
a
i
y
izah
l
m
m
i
l
ır
t
t
i
r
e
Araş Merkezi
nem
sur
p ed tkâr, ü ir. On
en ö nmek
a
taki
d
a
i
e
n
d
e
m
za
el
25
işi
ifa
TAM 87
esi
inc
’da
bir
değ
fın
niş
elim
sun
a
e
k
m
g
f
n
a
es
an
sna
da S
say
en e
aşın
kap
b
ı
geç
l
r
ı
la
üzy
car
cu y
tüc
n
u
uz
dok
ya
orta
nu
u
ğ
yıl
ldu
yüz
po
n
i
i
h
n
tiği
sa
ezi
geç
ata
erk
a
y
’
ı
a
m
n
et
su
arın
al h
am
icar
ntıl
osy
S
ı
T
s
r
.
n
y
e
r
v
re
ea
uştu
tiba
sı v
dir.
ma
oym ndan i
a
k
l
zar
mli
u
ı
ı
e
r
r
r
ğ
n
ir Ya
a
a
do
all
nö
ap B
rtal
t
d
e
a
i
o
t
K
d
d
l
u
i
ğ
ın
Bir
na
isin
lulu
açıs
TAM
leri
bilg
top
esi
r
slek
m
a
e
r
r
c
i
te
ut m aki tüc
ek b
gös
safe
evc
ilec
me
’d
m
b
n
n
e
a
u
u
n
m
ınd
ms
a uz çok Ru
k de
yan
. Sa
kad
arşi
r
a
a
şur
e
h
b
u
y
a
l
i
ta
i
,d
da o
de h En üst
inc
len
için
abi
r, ik
.
i
r
e
p
i
l
d
ve
t
a
y
gin
hip
ılık
ken
şına
zen
rac
a
a sa
a
n
et
y
b
ı
a
a
rek
tek
lar
luş
yap
no
i ağ
e ha
tini
r
e
lır.
v
e
a
i
d
r
r
tic
er a
oğlu
yes
y
tica
k
a
ı
nile
u
ş
e
r
rdar
m
rm
rub
3
r Se
çile
rma en ser
1
E
g
a
r
a
0
d
r
e
2
e
k
r
v
iyat
an
d
u
ca
Se
eç
kan
8 Nis
lik
İlah
: Ü.
er v
ak b culuk e lan tüc
e
n
i
l
r
m
s
r
e
r
Tür
a
i
i
e
k
l
d
c
t
t
ş
n
i
o
n
o
i
e
a
e
n
l
s
t
r
ç
z
o
r
e
a
e
rını
hm
a
ük
Değe
isy
niv
da g
aha
nla
si A
fazl
küç
Ü
n
a
d
e
ı
kom
r
ık
y
n
i
e
y
s
i
t
a
s
e
Ü
st
ın
pal
rd
ai
ara
iliye
Hri
tim
lup
i bi
-Pa
ın
arı
kad
e
ı
l
u
ş
l
r
n
i
a
m
ğ
p
ı
kab
ğ
k
n
b
o
u
k
k
ı
a
a
Ö
ru
i
D
hal
ve D e Osm
ayn
lara
alt t eslek g
diğ
tesi
rine
sun
rin
En
d
kül
ze a
ster
için
e
a
e
m
l
n
ö
M
i
i
u
k
a
üze
F
g
.
s
r
n
ğ
S
i
k
e
ır
e
e
r
n
.
u
e
v
i
r
d
e
d
e
i
l
d
m
m
r
i
r
d
a ço
ol
rç
rin
n
va
nı
ilişk
ile E ları Çe
dah
hat
ekte zevkle
nde
abı
k
i
t
a
ı
i
r
n
r
m
l
ı
l
e
k
a
i
e
ın
b
li
un
ap
çok
r üz
tab
üle
in v
yılın
Sor
isim ti ile P
alla
gör
a ki
yüz
min
eri
m
n
i
i
l
i
e
ı
i
l
ç
c
n
s
i
k
v
işte
a
b
in
ile
dek
De
İliş
uşm n sekiz
isin
nda
etim thal ed
nlı
n
r
ı
i
k
a
s
e
r
o
ı
ü
ç
a
r
K
o
i
t
a
,i
ek
Osm uldu.
dir.
ş tic
zyıl
ci y
’nin
rter
işim
nun
artı
ekte
s
leti
uş
ikin
u yü nı beli
u
a
v
değ
n
c
m
n
k
e
mu
B
l
ı
o
f
n
i
l
.
u
D
k
ı
a
ı
r
u
b
r
ı
y
ğ
z
K
e
ü
l
u
ı
z
l
n
k
a
ü
ld
an
yü
oku
ba
izle
ı sır
gör
alık
le a
’da
iler
Osm e on d
yan
rşam
Pap
ni e
ı da
i
a
sun
,
ğ
n
v
r
bilg
ı
ı
n
Ç
t
e
m
a
l
u
t
a
i
m
ın
e
s
r
ı
n
a ne
k
ı
s
k
v
Sa
a
r
r
o
k
ş
a
s
ta
ili
ir
Tü
fra
zırd şık
tm
a
n
t
a
sun
k
a
r
ı
ı
d
e
r
l
a
u
B
h
f
i
m
a
a
.
a
l
n
nü
hâl
tarı
Ahm apısın
idir
rma
kas
Pap
leri
Kaf
ilgil
ının
ucu
yan
iyet
n ka e
iy
a
n
e
e
n
l
m
n
k
y
e
o
d
i
ş
a
l
e
s
r
e
faal
i
a
k
l
b
ey
le
ir
sı
yle
üzd
ma
etki
km
leşt
ma
rün
leri
nüm apalık fyaları
i çe
yer
usu
uü
llan
f
r
göç
ü
b
a
e
u
ü
g
l
n
a
k
t
P
n
ı
l
ra
k
n
lar
ısıy
nlı
ikka
sun
ere
coğ
etki
ova
olay r. Sam
ver
sma
niş
na d
d
rını
e
O
u
a
g
e
ğ
l
n
ü
u
l
a
ar
lık
ev
k
old
alan
örü
k ol
kad
rço
apa
rind
tem
tış g
orlu ilde bi
le P
s
r
nle
t
i
bir
i
a
ü
a
ı
s
l
r
r
ü
an
zun
pa
bir
n
nde
şek
ı
u
i
m
m
r
t
i
n
i
i
s
.
ı
e
h
b
r
O
e
ir
as
ştı
tari
tica
ub
cı
le d
öre
asip ndırm
çalı
lusl
erin özellik
’a g
ten
ban
ı
l
u
i
r
a
n
ü
k
y
a
a
k
n
ş
k
;
a
a
ço
ili
ile m inde b
Tür
ve
and
şan
akta
aki
usu
i or
sun
nm
a ya a
yes
ınd
c
i
u
a
i
s
d
n
f
k
l
nüf
y
k
a
ı
ü
ü
a
r
y
b
a
n
n
çe
da
n’d
yüz
pla
leti
işe
ncı
kat
msu anır.
çm
mil
dik
ı ön
ncu
aba
l
a
e
ı
a
Y
u
S
ncu
g
r
y
.
z
l
ı
ı
u
z
ıs
ku
uç
uz
yü
rtış
ptir
o
n
k
n
i
a
i
sa
u
d
o
o
t
h
yan
s
b
n
sa
on
has
iye
nd
ile
liği
eler
usa
, bil
hur
r. O
m
etli
lığı
r
ı
r
ş
k
a
m
d
ı
i
a
l
l
e
nüf
d
u
ı
v
ar
ge
akta
anl
İran ığı
e ka
lik C
ri h
arın
gin
artm lincey
atta
rl
ukl
Osm
tica
l
n
k
a
h
,
ı
s
e
v
,
a
ç
e
o
z
ş
i
g
k
ıld
on
ik
sol
rmü
yıla
ası
irde
üzy
etn
e
kon
r sü
yüz
ci y
şeh
ışm
Türkiy rı
eki
a
l
n
r
d
d
a
i
e
r
a
ç
a
i
d
k
iv
n
mala
yed
Şeh
ına
a ka
’nu
iyas
AraştırMerkezi
on
ğlu
ıllar 940’lar
in s
en
o
y
ş
n
r
i
i
ı
’
k
ğ
ğ
il
iz
n1
. Dı
k de
i
den
TAM
usu
car
iştir
lara
ara
o
K
m
nüf
ı
t
l
l
ir ti
ı
e
ğ
b
y
a
ı
z
l
m
b
ü
a
n
dev
cu y melere
a ca
88
ş
zun
ukç
i
l
u
d
l
e
k
o
do
ik g
iyle
nom kezler
eko
r
e
ri m
tica
leri
i
k
ş
i
k İl
ı
l
a
kan
p
r
a
ü
P
et T
nlıa
m
h
m
A
Os
olik
Kat
r
yı
i
apa
gi b
han rinin, P
sil
r
e
m
le
-te
ki h
i
k
i
a
c
l
i
d
t
o
a’
Kat
ul
öne
ans
kab
de y
nsız
, Fr
k
rin
a
k
i
r
a
m
l
r
F
e
o
likle
ir.
ola
rh
o
d
Kat
e
t
k
l
i
i
a
d
r
ğ
K
i li
pat
i de
aki
i bu
han
bir
gib
rınd rmeler
a
ir ru lunan
l
b
k
ö
ra
hem eti bu
ak g
top
nlı
olar
liy
a
i
r
b
e
m
dir.
aki
ka
lid
Os
p
ınd
ekte
bir
r
ken
i
a
r
l
m
u ti
n
r
e
ha
rak
ed
ste
nb
lik
u
p
a
ö
o
r
o
t
g
n
t
a
a
m
ca
ece
ndi
yaş
ıkça
üsli
an K
arın
sad
i, ke
u aç
nda
rim
şlay adaml
ı
y
r
m
s
a
m
i
a
e
a
t
b
l
u
r
t
ag
ne
ner
dur
eye
anı
lık a
apt
evle
ı yö
rak
isyo nın, aj
apa
gelm anlı d
anl
k et
m
,
l
P
i
e
’
m
e
i ola
u
i
n
l
s
a
s
r
’
i
b
um
i
s
m
e
e
O
t
r
l
l
s
a
n
n
le
O
dur
ese
ikle
Aja
vey
Fra
lem
l
u
“
r
b
m
o
e
den
Dev nerler
B
l
t
o
o
n
pr
i iç
çe
Ka
llik
tır.
lüy
erin
i
e
d
ş
e
z
ı
ü
yo
g
n
n
z
n
r
s
i
ü
i
a
i
ö
e
ö
i
s
d
;
k
ıd
m
alm
eler
bah
alı g erinin
afın
baz
ız k
e
atin
ınc
belg
r;
. Bu alık tar
ma
el
yıts
lged
o
e
k
a
u
v
l
i
sak
e
y
c
k
d
ı
ş
ü
b
r
r
r
u
e
n
i
p
l
r
o
a
a
v
a
i
a
b
b
Rum
ış
up
şıl
lüy
iP
an
run
a
tip
kar
Avr
lam
nin
ınd
ı
i
u
ünü şünces
e so nu
f
e
s
g
ş
l
a
B
d
l
sınd
i
e
r
ü
.
a
ta
az
id
çin
ılır
ru
sıra
n
dü
i
zlık
t
n
ı
i
o
e
i
a
a
”
s
s
s
l
s
c
gib
r
t
k
u
di
le
rine
a
an
in
me
ha
Tür
rle
ken
üze
olik
lık b politik
nin
ten
r ra
e
i
i
a
s
e
l
n
n
i
s
b
p
k
u
e
Kat
m
e
k
ek
ir
m
m
ure
Er
. Pa
örn
üyü
len
yi b
llik
uru
ülm
ecb
bir
v
rdu
e
e
e
k
r
m
m
o
l
i
m
e
l
y
ö
da b k bu d
e
a
ş
y
o
g
v
na
run
ünü
elle
Kat
Bu
ına
alı
. Bu
ları
yer
düş
tır.
rlığ
n so
ma
yan
şlar
ş
Pap
n
a
a
u
ı
ş
a
i
a
n
ı
z
n
ş
n
ç
t
b
e
m
i
a
ş
ar
ya
k
al
m
ya
n so
uğu
an t
ti ya
tme
ma
nde
le
da k letin e
old
’
e
n
e
a
n
i
l
n
a
rten
t
f
ı
v
a
h
u
ş
l
or
vle
ya
rın
De
ev
ler
beli
z
e
tara ak kul
ı
a
ş
d
i
r
l
l
i
k
D
e
k
n
a
n
e
b
a
lar
cu
iği
nlı
nd
tm
den
lar
run
gitt
i ço
Osm
ları
rek
o
le e
t
sma üzerin
cı o
n
a
ı
e
s
a
a
e
O
y
n
d
r
h
e
a
m
lu
tip
ka
r
da
nu
rılı
bul
; Er
e yo nın bu
nile
rşiv
mü
uru
apa
teği
a ka ın başa
hal
me
ri a
ı
P
r
uns
a
n
e
ı
E
z
d
m
r
n
a is
’
un
a
n
ü
a
a
k
e
l
i
ş
n
m
e
k
l
l
ı
l
d
m
b
o
kun
a
ku
rka
ma
çal
sin
il o
d
o
u
ü
e
k
h
Kat
e
a
k
ı
k
T
y
a
l
y
i
u
l
m
a
d
ir.
in
a sa
ato
rme
di h
aşa
mü
Pap
eğit
k iç
itik
bu
ki K
ken
geti
an,
lere
me
n
n
k
rda
l
pol
ç
ı
i
r
a
’da
a
e
l
l
n
b
u
dile
a
ü
r
l
’
T
u
çe
sü
k
şı o
nlı
ını
e
ği b
a
a
e
a
i
ğ
g
r
Rom bu ok
ı
t
d
n
t
a
e
i
l
n
e
r
sm
kald
m
nün
ur o
arı
aO
üze
vata
ade
nda
e he e
onl
ınd
in ö
uns
u if
nin
s
u
d
n
’
r
ı
n
r
i
i
i
n
ş
t
u
s
o
i
r
b
n
z
e
le
er
ri
uğ
el
ka
ükl
Dev
old
arın
dilm tirmek
yer
etle
de
nlı
pal
önd
al e
ş
aliy
ları
l
i
a
a
l
d
a
k
m
h
f
p
e
ede
i
m
e
u
a
i
ag
in
Os
rec
kte
rın
eh
i
çoc
k
d
e
l
a
i
.
i
l
t
r
e
m
r
d
a
i
i
i
t
k
n
l
k
e
e
nd
ra
nd
po
le b
kted
ece
am
ları
Erm nlı top
zeri
it
eler
rme
dev
k ed
i
m
nya
r
ar ü
me
a
t
e
l
z
ş
t
tecr
ü
e
i
e
t
d
l
e
n
m
d
l
g
ü
ı
e
i
o
s
l
ğ
eya
i
g
k
n
e
Os
s
ı
n
ü
e
bu
rd
lar
yer
ını
e “b
ı te
ir ş
l
r
ö
i
i
m
b
a
g
m
m
d
ı
l
a
i
l
a
ü
l
k
n
T
en
ken
k
dam bir ort
rim
ma
ind
sma
lece
a ve
let a
tsal
rı
kO
eler
ı
u
n
k
l
k
l
ı
a
lebi
ş
dah nlı dev acakla
i
ü
y
r
r
.
a
i
a
a
r
ı
ş
i
d
k
d
a
n
ın
up
ay
a ya
ına
dığ
şler
tele
Avr
Osm duym
alar
sınd
şan
rmi
aki
e ni
k
a
a
e
lı
i
y
,
d
e
y
t
t
y
i
f
i
s
n
h
n
l
d
apa
de
gö
eri
ğra
ası
po
şüp
asi”
re k
cin
ı ar
şkil
ı co
sını
i
m
l
e
ü
ı
l
n
r
i
s
r
o
n
â
l
ü
a
ar
s
ile
un
ma
erk
dip
baş
bir
tekr
, uz
alık
e
, Os devlet
u
n
l
n
i
p
d
n
a
a
n
y
a
m
i
k
P
e
k
iği
olu
Tür
kim
düz
Tür
r ile yısıyla
rikl
bir
nun
Pat
rten
erin
a
likle
i
i
u
l
l
l
i
s
o
y
ğ
o
i
t
e
k
ü
u
d
b
ı
Ka
dar
old
, iliş
in,
Kud
anl
iler
u ka irterek
rülü e Osm
alan
ö
k
l
ilişk man b
r
e
l
i
l
b
ik
ıi
ı be
za
zell
asıl
r ağ
ğın
her
e
nla
ın ö
adı
ın n
esi
r
ğ
u
ı
r
m
a
l
Türkiy rı
m
l
te
pa
un
an
i so
s
la
a
i
y
a
d
i
P
m
t
k
d
bul
ır
.
t
i
e
r
ris
Araş Merkezi
an c ektedi
etm tirir.
nH
ale
ş
zam
aya
m
h
e
ş
z
l
a
i
a
r
n
d
ç
i
gi
ay
TAM 89
nı
mü
lu b
ger
ınd
altı
oğu
rına
rini
a
klar
D
l
e
a
l
k
i
r
n
a
top
ilişk yaşaya
pac
alık
e ya
s
p
i
l
a
i
nda
P
k
ları
nlık
a
a
r
Osm nlı top
a
Osm
n’e
ahi
Ş
it
n
ta a
ede
rika
hil
a
â
t
n
d
bir
yhi
de
k
elli
r şe
leri
i
b
ma
e
b
r
lli
r ol
ele
e
e
l
nâm
b
m
e
b
ı
ve
nâ
nâm adır.
nâk
kıb
eler
me
kt
âkıb
enâ
âm
n
n
m
e
b
,
lma
âkı
el m
öre
in
utu
n
z
g
t
z
i
e
ö
i
n
m
en
aki
ab
an
nel
lata
fe t
ard
rirk
i
l
i
e
fınd
ı
n
n
t
d
g
a
a
s
a
r
n
ı
l
a
ta
le
dır.
n
atın el bir t
k an
ğer
leti
leri
akta
hay
lara
n
i de
len
Dev
r
e
m
o
e
ı
otif
e
g
a
g
l
l
l
m
e
e
n
m
u
u
r
rin
e
r
a
g
l
m
e
e
n
sm
üz
nâ
inl
vur
ygı
doğ
rob
t
b
O
i
a
n
p
ı
e
a
ı
y
n
k
a
r
ğ
i
n
ı
m
lı
u
bi
nâ
sın
bu
baz
nem
apa
a ve
son
Me
u
ma
ojik
eli,
am
a ve
in ö
u; P
l
nın
dol
unc
m
açıl
ı
n
n
l
n
u
z
i
o
s
i
u
t
g
o
s
u
a
ır.
r
e
ur
m
ok
t ed
nk
me
ilm
ir so amalıd
uns
nd
nuş
eşe
b
kka
ı
l
i
o
o
t
ver
k
a
n
,
r
d
ı
k
i
i
l
a
lm
ıbı
is
nd
na
’ın
aba
der
utu
Pap
nâk
usu
i etk
ımı
n
n
e
kan
rla
i
n
n
k
n
r
r
a
u
i
e
o
l
m
a
ü
e
l
e
T
e
ran
ru
rin
nd
kk
kil
kul
iği d
ini ku
eli’d
rlili
li so
zeri
likle ları iliş
’
d
i
d
t
r
r
V
i
ü
o
i
i
i
n
t
ş
t
e
k
h
n
n
i
k
çe
ci
Ka
ek
şe
güv
aru
tçil
r
rdu
nlı
ger
üre
ydi
liye
id H
idi
şhu
, Se
y
sma a ile ku eşme s
nsız
k
y
n
ri”
a
mil
n
O
e
r
u
i
me
e
S
r
a
l
F
k
t
ı
p
n
a
,
işle
a
d
n
ı
ı
l
’
u
r
v
t
d
ı
r
H
r
r
e
n
â
y
a
n
v
e
l
l
d
ı
a
d
z
d
k
ık
yi
as
kâ
yü
bir
en A yle mo
Bar
ın
ürk
şad
Sey
i ar
Ma
k,
rind
gun
i ya
ütfi
rler
lan
ni
ör T
arın
ı
y
l
t
e
L
e
t
m
k
u
a
âdı
n
r
d
ı
a
üze
z
l
l
ne
ni
-i S
klı
me
an
syo
çok
den
r
ı
o
r
i
ir
l
e
ğ
Ö
n
a
a
e
f
ı
i
l
o
f
.
m
l
r
p
“k
Ca
lar
an b
ze
lık
esi
oti
idir
sıkı
a
e
n
t
ü
a
c
ş
m
d
i
a
o
p
n
m
a
p
r
k
y
n
a
ü
ış
zhe
lesi
ığı p dan İm î’ye da san’da
düş
tart
ile P
me
aka
lad
vb.
ya”
leri
m
i
m
n
fın
k
rân
ı
s
i
ora
o
l
i
n
o
tara
l Ka
r
etk
i, H
l
e
e ta
rı
gem
a
Kat
e
e
s
a
y
e
l
b
i
y
n
rıla
a
V
’
h
d
.
Ve
si
eti
. Ba
kum
un
çağ
l
a
r
O
r
n
i
i
v
y
der
l
a
t
a
h
i
e
i
s
r
“s
D
se
ınd
rk e
dH
eyh
f
i
e
ş
u
M Ta
5
a
y
t
nlı
A
ğ
r
y
ı
a
T
de
ta
ın
du
Se
ler
Osm
e
eler
tti.
iyar
duy
len
nne
e
e
a
d
m
n
m
g
â
e
e
n
am
ik
ıv
nâ
den
kıb
dev
ğın
dar
aile
kıb
en
enâ
arlı
üm
â
m
d
k
un
n
e
ü
h
nda
küm k etm
bun
Me
ü
bir
e
Aslı
h
v
r
.
r
r
e
e
i
i
t
t
n
’d
ri
ğı
tif
em
yatı
üze
arlı
mo
Edh
md
î ha
bir
v
ü
u
n
e
m
k
i
e
y
duğ
Hü
ün
rah
len
r ol
nd
i İb
k iş
o
i
ı
f
ğ
ş
s
i
a
e
d
n
et
an
sık
rk e
r ör
ınd
ir m
bir
şhu
iyar
nb
ğı te
ı
e
d
l
r
i
d
sine
me
i
a
k
e
d
d
a
e
n
’d
e
ad
üm
’e
san
en k
yi if
hük
ber
ora
erk
me
H
t
d
.
e
e
r
gam
i
t
k
l
y
r
i
e
e
r
e
b
t
e
r.
ic
z. P
edi
nül
uh
da H rmekt
oğr
üşü
d
d
u
an
a
B
i
’
r
at
hi
oyd
er.
get
s
e
d
z
d
ş
ı
ı
a
ğ
3
i
l
e
d
1
a
n
l
B
ak
a 40
ay
lik
eyd
ak 20
ü Yı
ınd
utu
yle
20)
t eş
l
i
li, S
Güll
ı
24 Oc
n
3
u
s
e
r
u
l
:
a
i
1
e
a
V
b
y
u
.
m
ğü
b
ö
ıll
e
n
n
end
lendir
eli (
aru
ede
10 y a
üştü
şır v
r, k
r
V
3
a
H
e
k
Değer
l
i
ö
1
ı
l
d
n
d
g
i
u
2
n
rş
eş
yi
t’ta
t’a g hle ka
ları
130
Har
ilgi
Sey
ğda
rak
ğda
ak.
ir b
y
yid
a
p
ât-ı
a
e
n
y
b
l
B
o
ş
y
e
B
i
â
t
.
a
r
S
g
r
k
i
k
u
Ma
nb
han
kalı
usu
vıf
dol
bir
in
her
ruc
sav
usa
gele
mli
Ana
ette
a
u
a
e
v
t
eli’n
M
l
k
n
d
n
u
V
a
a
h
n
ö
ı
h
y
d
ve
m
n
’
k
a
e
u
n
n
Ş
d
ak
an
gü
asa
Har
kın
ını,
uz,
kur
ıs h
kata edir.
Hor
hak
yor
âlât
ir’i
şah
yyid
u
a
k
h
e
u
k
a
tari
d
e
S
o
b
ş
r
n
i
e
i
m
ı
ekt
n
s
v
d
b
,
n
e
a
y
em
eli
ar
tur
Se
nd
ngi
i’ni
V
i
m
k
l
h
en
a
e
i
e
n
o
n
v
r
m
h
i
y
V
n
er
Ta
ılırk
bil
ale
aru
h
i
z
un
k
e
s
a
r
H
a
d
e
gele
y
n
a
k
’i
e
H
ült
yid
eti
baş
yid
biy
erim t-ı Sey
Fak
nâm
.
e
Sey
ülk
kıb
nsu
ıldı
yat
â
i
d
â
ş
l
e
ı
b
b
n
â
Türkiy rı
t
m
e
r
e
A
ak
i Ed
km
mala
le ta
oğlu rde. M
eler
ites
in i
AraştırMerkezi
nca
s
h
m
A
e
r
a
â
s
e
Ş
e
n
niv
bu
kıb
n ve
aşim
aÜ
enâ
azı
TAM
üre
ary
nH
m
d
k
e
r
ış b
n
a
d
ı
ü
’
S
s
n
m
’
k
l
ı
ı
ü
z
lar
Oca
üm
a ya
ma
şar
Böl
yıld
alış
z
ç
t Ya
90
ü
ı
e
ığ
X. y
Ahm e yapt
IX-X
n
X
i
r
a
e
n
üz
ları
şma
çalı
yyid
e
S
ı
lât- n Veli
â
k
u
Ma
Har
ahin
Ş
im
Haş
n’in
bi
rge
E
n gi
ü
u
t
ş
n
iş
ü
Bu
em
en R
ha.
ilm
s
m
d
t
ü
e
e
n
r
it
eki
.
i Öğ
esp
ldir
hirl
sind
de t
e
e
i
n
ş
i
me
n
i
r
e
a
d
t
e
l
h
y
50’l
l
h
e
p
5
S
mu
a1
in e
ütü
r
r
n
a
k
e
n
l
d
i
’
o
s
nu
sı
ile
şah
yıl s
aru
ki a
lma
0
H
e
o
.
0
d
d
r
2
b
yi
la
ge
an
böl
Sey
sha
erim eki
n’d
f
k
ü
i
l
l
u
n
l
ü
r
d
a
üe
ka
bd
elin
.M
id H
baş
uA
air
eyy
ıştır
run
d
S
o
me
a
m
r
t
l
â
en
azı
Ese
bn
arın
t
ı
e
l
y
k
k
a
d
e
a
l
t
â
a
n
ki
rd
öb
de
.
me
eri,
r şe
yılla uncu g
ı ifa
bir
rilir
e es
a bi
n
e
l
v
ı
p
t
z
r
ı
ğ
r
s
a
u
ı
y
ı
ö
tl
d
de
la
dok
sa’d
yaz
ini
en g
ğin
rika
par
Mu
ehr
ı to
eldi
n ta
a öz
için
h
Ş
k
g
i
ü
n
y
.
a
t
ı
ğ
r
a
r
e
i
s
ü
v
Ş
’y
de
nb
lma
n
dild
z.
ok e
nya
et e
onu landırı
aşta
ep e
şme
l
yar
ek ç
, Ko
i
i
ü
a
l
p
z
t
r
i, b
e
t
ı
l
ı
ö
a
V
s
e
n
g
ı
b
a
V
i
r
z
n
a
u
m
n
H .
za
irt
pek
n
yaz
aru
Cum en
Har
me
r ve
rla
leri
H
e
d
e
a
n
i
l
l
i
v
’
d
y
e
otif
m
san
ark
yyi
irir
er.
kih
â
m
.
r
Sey
e
v
n
d
a
i
n
ş
u
S
e
e
F
ı
u
şt r
m
t-ı
eç
et
kıb
ri k
m
nra
âlâ
alın
ğiti
lmu
enâ
miy
Şeh
k
e
Ahm ktan so
a
u
.
n
a
m
r
i
r
c
l
ı
a
u
lı
M
ır
yi
m
k
i
du
ark
sınd e oluşt
hal
kke
kıld
Vel
öne
kur
l
na f
ıssa
bir
un
u te
En
y
o
k
ada
r
iş
i
.
ğ
s
r
u
a
s
l
r
n
u
u
b
ı
e
a
d
ıb
girm
lm
ede
ms
id H
a’n
la “
i
n
s
r
e
y
ı
y
u
a
Kur
i
ı
l
r
y
ş
u
n
t
s
e
n
ri
a
yla
M
Se
op
azla
se i
irbi
ya g
yısı
lam
ir; t
e
dir.
a
b
a
d
c
l
r
e
l
m
i
i
ı
s
n
nam medre
o
a
s
r
ğ
p
e
r.
.D
bi
nö
tan
dre
z en
de
ı, he
’in
cu d hir’de
me
uştu
imi
dir”
b
i
n
u
ğ
a
u
i
s
r
m
e
t
bir
e
r
b
i
h
ir
ir
k
u
ku
m
lec
zi
işe
Şa
şeh
eyn
hir
leri
ebi
rke
ha k
bnâ
eyd
e
n
e
p
ı
y
a
i
ş
S
y
e
k
e
d
n
.
l
r
a
me
’
â
v
r
y
i
y
n
bi
hik
urt
örü
Vel
ni
i kö
e sö
me
ece
yoğ
de g
run
Sün
ketl
la ik
köy
e
sad
a
r
e
y
a
r
r
n
lar
ı
e
t
i
H
i
l
’
s
a
b
et
rgu
lât
in
alis
yid
nh
sıta
m
â
u
n
y
h
e
a
i
z
v
k
i
e
a
ş
d
v
a
r
h
dan
lik
in
M
i, S
eri
rde
ese
ığın
öne
ıca
bilg
lgen
, ka
r
iyel
d
y
t
r.
e
y
v
ö
n
e
ı
u
a
n
b
A
ıl
z
.
ve
ey
bili
eri
bu
.
som
dur
az k
irm
der
dile
u
i üz
e
d
ıca
etir
e
m
n
s
ğ
r
r
r
n
a
n
e
u
y
ğ
k
d
ö
A
ra
aru
m
zi
tle
kn
ayi
kur
ayı
t et
son
vve
rak
k sı
fe t
id H
a
ı
i
u
a
f
m
n
l
y
l
iye
S
k
e
ı
a
y
a
p
o
.
i
Se
ya
ur
eh
ek
çizg
ınd
in v
eal
ığın
a
d
t
l
n
i
n
n
i
d
a
r
d
u
r
i
i
n
r
f
r
s
a
ş
ö
e
e
v
u
la
de
Sün
bir
rle
’yı y li’nin v
latı
kon
in
Kar
esi
nun
usa
u
söz
yhle
e
s an
ken
m
o
ğ
e
l
k
k
V
M
i
ş
r.
u
e
e
o
d
n
d
un
ud
.T
edi
se
si d
oğlu
gele
tero
kor
Har
tirir
me
yett
bah
e
i
t
n
p
e
d
h
e
h
e
i
e
i
m
a
y
h
m
il
ek
led
Sey
ver
er m
eva
unu
u
e ai
Önc
yer
tekl
um
ı,
ar d
ekk
duğ
s
r
l
t
e
n
d
e
a
y
o
a
o
l
a
’
d
i
k
d
ul
de
re k
Vel
toğ
unu
uzlu er için
5’le
rgu
duğ
nüf
l
u
r
i
i
192
u
T
k
k
t
e
o
liş
rı,
ged
a da ok
iyi i
ulla
böl
onr
rla
foğ
ç
s
a
r
e
i
r
d
a
i
ş
b
h
E
kt
eye
lir.
e da
ve i
ebi
rı v
tekk
a
n
l
e
e
l
l
l
y
u
ğ
ği
söy
tin
r.
ano
este
me
am
lüyo
nd
n
ı
i
ü
r
r
n
a
Kar
’
ıl
in,
eli
ı gö
anl
dığ
nV
Şah
l
m
ı
u
s
r
m
p
i
O
a
ya
dH
Haş rından
fiye
z
eyyi
nen
S
i
vak
ala
ı
ğ
rna
e
h
ât
üs
ed
l Ku
n
d
a
kâl
n
e
a
le
em
M
erin
edi
ri C
e üç
llikl
neş
spit
e
k
t
tir v
öze
e
ş
t
e
i
l
alk
k
n
m
i
eli
iril
İl H
etn
önc
isa
leşt
si
:M
i
k
n
t
e
e
a
t
üze
M
se
Türkiy rı
erç
:
M
h
r
g
ı
a
a
t
alar
n
b
la
n
ş
a
ı
a
m
a
m
l
e
d
z
ır
t
m
v
a
in
fın
Araş Merkezi
Me
alın
ge Y spitler
tara
sas
nya
Böl
e
o
e
t
a
a
K
n
,
n
h
’i
si
TAM 91
evla
nüs
hin
ır:
ane
ard
ve M ları. Şa
v
üph
i
t
s
a
ü
h
a
K
ane
üsh
a da
üph
si n
üsh
e
n
Küt
n
r
i
a
üph üncü b
Küt
d
r
ö
ed
gör
’nın
u
ara
K
, Eb
zarı çüncü
den
a
e
y
s
n
ü
ah
eni
nin
nb
d
nde kıbnâm a tekke
i
me
r
e
nr
ham me
llikl
o
enâ
u
e
s
z
m
le
ö
en
le
ir M
k ka
nî’d
ha
esiy
Bek
lara
o
ifad Kâzerû b Ebu
a da
y
a
a
ç
i
ç
t
p
k
s
a
a
r
. Ar
İsha olan H
e Fa pçası
’dir
i
önc
m
ra
h
i
e
y
A
t b.
r
şe
âm
lke
tir.
mu
n
ş
ü
h
i
b
d
6
ı
a
b
k
M
ilm
enâ
sça
b. A
evr
rin
eler
Far
n m çeye ç
ese
m
a
n
.
â
n
a
n
l
a
ı
n
rk
al
pı
ay
aşır ler
kıb
n ya adını t
a Tü ulunm
r
â
a
n
şiir
d
n
so
fın
ise
iye
a
i
de b
r
d
Me
i
d
z
a
ş
i
t
. Bu
ür
fen
elim n Haki
iştir
’l M
ki E
v
ü
m
t
s
r
e
a
i
v
tŞ
ev
kka
Osm i Firde
me
ye ç dan di
h
e
e
s
ç
i
k
M
ir
n
ısın
Tür
çev
âde
bda
tı aç
bi
ezz
seri
a
e
y
m
i
k
z ba uğu gi
b
e
u
Çö
r
e
t
e
d
o
ları
d
d
e
l
e
e
f
o
e
âm
ısım
de
vvu
k
n
n
a
f
ilav
i
b
s
i
ı
k
eğ
ta
tel
er
len
ler
enâ
b-i
şiir
nh
r. M ivan ge e sebe
i
d
abı
i
b
c
v
d
i
z
f
k
r
i
r
iriş
tu
se
çe
k
-ı şe
ile g
r. E
ğlu
afâ
en o
t
l
o
u
e
a
ç
e
ş
a
a
g
m
u
r
u’li
l
n
a
b
n
,
d
o
S
3
t
t
a
1
a
d
ur
ad
ku
ir
bat 20
nac
ba N
rdın ir muk
len
23 Şu
oş b
mü
r, a
edi
h
e: T u
nen ncı
b
r
a
m
e
l
r
k
n
l
.
i
i
ş
d
z
a
ıla
en
um
len
tı
ere
piri
ile b
lifte
Değer
llan
anz
düz inin al
ı üz
ı
e
u
t
t
ğ
n
m
ı
k
a
i
a
k
s
,
ad
bne
de
fınd
tari
seri
him
gul
in
biri
ebe
çin
tara meler
vur
iyye rûnî’n
r. S
î,
İbra u
ar i
ı
l
e
l
.
n
n
l
M
ı
z
n
û
û
k
â
p
A
r
i
r
e
H
b
T
lta
ya
ıbn
âze
zell
Kâz -ı Kâze
tle,
e, E
i su
nâk
ın ö
de
eke
e is
da K İshak
b
des
r
n
n
ı
d
n
’
i
a
da
a
ı
Me
f
k
e
s
a
i
h
r
r
m
um
bu
ne
enâ erçeve
Ka
en
E
n
,
gra
a
d
o
f
M
n
o
ı
d
n
k
r
ilk
i
ç
n
ye
p
ile
vas
tan
ism r arası
niy
da o ığında
mu
l ed
sı
nla
û
n
n
u
a
i
u
ı
ini
r
a
n
s
h
e
b
ı
e
d
m
a
l
u
ka
ar
kıl
itim
er
Şey
çık
Kâz
t
a
ğ
ıbın
r
b
ın s
a
a
e
e
k
b
e
n
l
l
k
y
m
’
â
i
n
ik
ta
lik
el
ga
’an
ere
ilgi
ara
me
nce
a or ğuna d
pey
da v ılır. Es
Kur ında b
aK
ö
d
f
,
r
,
n
a
u
ı
a
t
f
a
s
k
k’
m
ıll
i ele
ar
du
an
vu
Mu
ı. K
oğu sili hak etmes
lü y dan ol
İsha una in
sav
’
d
d
a
0
l
t
ı
0
n
ış
1
h
et
e
ar
şu
hi
na
uğ
tart tının 1
işar
şey
lk ta
vrin
i bi
katl kurulu
old
i
i
a
e
a
n
,
r
n
s
i
ı
d
d
a
s
e
a
ğ
d
ı
i
a
k
lar
lar
rın
ın
işk
ilk t
ald
esc
tari
bilh
klu
nla
tlar
bab
işm
yle
den onra m ra’nın
’da
apa
r
rika e Selçu kte gel
ebi
t
n
e
s
a
l
a
e
t
a
a
İr
h
na
kim ikten s
ateş
aK
için
llikl la birli
hte
ti. A
ene
r
ktad
idin nduğu
tari
ild
bul
g
a
c
r
o
r
a
l
çek
s
i
ı
e
e
n
k
l
e
b
v
d
u
n
u
u
m
n
hin
bul
ile
r. B
cus
bu
rke
sma
tari
lir.
lını
ada
uru ’da sah
us,
p O daha e
e
a
n
ı
y
k
s
g
f
y
u
a
n
a
a
l
n
eya
tı
y
r.
ğr
ih
rast ûniyye Tarika
de
nya
ttiğ
[i] b
r İra
r co
üdü
n
i
e
ü
a
n
ğ
i
i
b
y
d
s
ü
s
i
r
.
e
e
a
e
il
fe
rd
hr
iy
er
uğu
n’d
Kâz
şeri
kke
. Şe
r gö
l ed
terb r.
old
zerû
ara
‘a-i
a te
ufi
kkü ahim b
‘
â
z
i
k
v
e
k
i
K
d
u
ş
v
’
u
b
ir
te
B
zî
sa
lan
cidd
İbr
i
nb
ab “
şır.
. Ta
Şira retü’şir o
len
iler
cı b ğını ta
nıla
alır
î
afif
a
şeh
n
l
S
edi
ı
a
l
am
H
r
t
i
i
d
l
c
ı
u
ğ
l
n
a
b
i
A
k
ş
a
ş
r
t
b
e
s
t
a
k
ın
io
if
eİ
re
Bur
r” b
lara
yak
,
Haf
min isim is ’in neş
ede amlı o
iyat
nem imaret
ü’lğiti
l
ö
h
e
k
n
e
l
l
a
d
i
b
k
l
İ
n
m
İ
,
k
İl
n
l
a
leri
i
d
h
İ
a
m
i
s
eş
hi
sc
lla
ir.
ite
zat
i ol
ime
c
e
u
l
l
s
d
i
S
r
u
e
d
e
m
k
e
k
b
e
b
m
r
et
iv
A
’ya
ari
k’a,
viye
keli
ese
Ün
ara
em
Ebu
e bu
kar
ara
e za
mli
nK
i
d
k
k
d
a
s
Ann -ekber
t
i
A
n
n
n
i
a
)
A
e
,
iç
ırl
i’l
ra:
955
eyin
baz
iyâr
hat
e
şeyh (Anka
rı, 1 ra Hüs
ehr
kke
ını
Türkiy rı
a
l
Ş
e
ğ
ı
t
n
î
ı
d
z
ıl
on
mala
ay
him
Şira
lan
AraştırMerkezi
si Y
ha s n İbra
kul
ülte dır. Da
e
k
d
.
a
i
F
rar
me
da
rdiğ
TAM
eva
kın
ı ku
a ve
in
d
hak ikine d rgahın
n
n
e
m
r
e
kkı
â
a
a
d
t
n
h
a
e
ıb
u
il
n’d
nâk
cus
92
erû
me
uru
k
a
Kâz
r
e
n
v
o
ikat rden s
Tar
e
l
i
g
l
bi
bu
hâk
s
İ
Ebû erûnî
ı
b
âkı
Kâz
n
e
M
ara
K
a
taf
Mus
zı
i ba
tler
e
ılan
am
ker
e aç
d
n
i
e
h
g
k
şey
böl
me
lar,
ede
p et
a
m
m
s
u
â
i
arı
or
int
ıbn
tarl
ığı y kkeye
h
e
t
nâk
i
e
p
e
v
M
erin
e ya esi, te
ridl
siye
tler
v
ü
r
k
e
a
a
ü
t
m
y
l
a
n
ı id
in
iği
bat
n gü nlük
eyh
erd
i
i
,
ş
r
v
d
u
i
a
0
e
r
ü
r
6
on
ür
nle
son
inin
ış; g
rm
ka k
iler
ılm
tan
teye
a bi
z
baş
s
ka
k
i
m
ı
d
ye
a
r
a
i
d
y
a
n
c
b ş
ği
kke
lın
ır.
li b
n
abı
e
a
nlı
d
a
c
b
ı
m
a
t
e
e
s
i
l
e
n te
k
ı
r
r
a
m
e
i
a
n
a
p
e
l
s
ç
l
ı
ö
m
a
t
e
m
O
ır
y
a
ış
iha
yap
sıl g
em
tek
rad
and ştir. Bu
tart
nas
ı na ibadet
adl
dön lduğu
e bu
, bir
n
k
i
r
ı
k
a
mi
l
t
a
k
l
l
ö
i
i
r
g
o
la
in
un
da
ilir
aya
o
ğ
n
n
b
h
ride ye mi
i
e
ı
elen
u
e
t
r
a
i
l
d
tla
ler
me
ye g
ne
eni
ir. B
a
i
z
e
l
e
i
i
mim i, zavi
d
y
r
k
e
h
a
m
b
e
rin
h
şl
ek
n
tl
ın
eli
ın
de
im
çe i
lir t
kele
eke
pın
nda
‘a k
gah
ra e
e
h
k
a
k
c
g
a
e
n
y
i
t
u
a
b
cam an har
ımı
i
n
r
,
b
h
k
k
e
e
a
u
i
l
l
a
e
v
i
i
B
v
b
hn
er
on
r.
ad
ed
ağ
ası
şey
scid i için h Şeyhin en
anı
it b
ksiy
lde
Bur
m
e
e
c
a
e
n
a
r
d
l
m
o
a
e
n
k
n
h
iğ
r.
lı f
de
açı
rde
edi
nâm yhin
bili
dild
için
fark e, eser
t
işle
unu
üle
onu iler
kre
ler
âkıb
i
n
n
r
k
t
i
z
n
o
ü
i
f
k
ikka
r şe
e
ş
i
y
a
a
is
nd
dü
ksi
ver
.M
atle
esin
birl
ard
a
r
i
m
n
l
a
h
i
l
d
i
m
o
r
b
d
d
s
f
i
n
e
n
u
ı ba
yal
i na
ımı
ı ve
bilg
değ
giyi
duğ
er
ayr
sos
bir
rdiğ esi bak
efat
ini,
t ol
için ıyafetl
e
s
v
i
u
v
m
e
r
i
c
n
i
e
v
h
m
k
m
il
e,
çin
yh
me
mü
i, iç
ver
Yin
nı i
rihç muklu
, şe
ur.
esin
r ta
lu
ibi.
rida rüşünü nâme
a
k
ü
g
m
ü
p
t
bul
u
l
e
r
n
y
e
m
n
ü
b
i
l
m
ö
ı
e
i
k
o
y
a
g
k
n
s
g
7
p
ise
ya
enâ
ridi
r; şe len bil
erle
leri
dün dir. M
bab ektedi
eler
mü
ri
ilgil
ttik
n
e
e
b
r
m
e
r
i
v
e
r
y
c
â
i
ü
r
m
i
d
i
te
n
çek
ndi
içer
e da
gön
k is
e da
hi
kıb
p ke
esin
â
tme sinden
iğin
tari
u
b
e
l
d
t
n
r
y
o
a
e
ü
i
t
y
e
g
tis
Me
abi
edi
dan
ilir.
tı ik
he t
en h onun
anı
nab
d
y
şey
u
r
n
k
”
e
ı
o
n
m
ize
fetl
rak
katı
deli
nb
kıya
tari
i ola
a‘ e
“Se
r
g
e
i
l
n
y
i
i
z
b
h
iy
z
ile
bir
şey
imi
rûn
mli
fere
âze
end
e
e
K
k
k
n
z
e
a
iler
bi
ör
nö
rı
sınd şçı gaz
ye g
a
nda
ı
r
e
pla
s
a
ı
aç
ava
nsu
nâm likleri
S
e
b
.
çin
ı
nız
r
m
dı
tı
ığı i
zel
yda
nâk
e so
akta î tarika
Me
yıld
mö
l
a
i
n
ız
a
a
m
i
d
h
y
l
ü
n
Kav
dan
biz
ni
un
ra
2013
ine
Mart
d su
um
zerû lâm ye
ilür
en m
k ye
m
r
o
e
8
â
b
r
E
a
2
u
h
e
d
e
K
:
l
n
s
n
ne
öy
lin
rme
kd
aşm
de İ
Kim
me
line
fet s
rlendi
di e
dan
e
i
i
t
e
sav
ğ
r
n
d
g
e
b
e
l
a
o
e
z
D
e
nı
bö
rre
zm
e de
dele tinde k ndisin
yda
arı
r ze
mu
diy
üca
ukl
i bo
nı
ke
ye
e bi
m
usu
ı
k
d
i
s
s
e
e
s
N
ız.
a
n
u
a
l
v
d
a
u
h
m
ün
up
nv
arı
’dan
bul
nul
izim
ülk
Hû
yhi
adl
k gr
o
.
B
ı
m
e
r
o
k
n
Ş
l
ç
i
o
n
e
.
y
n
as
sa
pek
rdır 00 kişi
brin
ora
rülü sına
rsan
ışla
4
iz H
n ka dar gö
ora
a
2
m
s
B
u
l
i
k
m
a
n
l
iz
k
de
no
ani
lim
lik o
nci
da e in atıla
Nes
edi
an m ir özel
y
d
al
ihti
m
i
ç
n
l
i
m
i
Abd
üs
in
da
el b
akı
“
s
ast
i
n
m
b
k
r
e
ı
i
m
i
l
r
ş
e
e
i
u
ı
t
s
y
su
si b
un
em
-ga
aş d
vaş
arın
eler
me
Erd
e uz
Sav
anl
âm
slim
n sa
.
n
s
n
n
ü
a
i
r
r
a
iste
t
i
n
r
i
b
i
f
k
ı
M
d
“
i.
ab
üze
Ha
tara ergah
nâk
ekte bütün
irild
ınd
si”
Me
Öte
olan
erm
leşt
ıyıs
k
me
u
v
k
k
e
â
n, d
t
ğ
t
e
e
n
a
z
e
u
t
rç
em
m
ni
arik
âye
kon
rağ
t ge
hizm ahı” d rûn de
Vel
de t
g
hbe
â
n
ese
i
r
e
n
s
o
i
k
s
z
e
s
i
û
r
r
â
le
ir
er
M
he
nî d
r. K
izci
n iç
lu b
ekti
zerû
dan
ma
luk
den
n
m
a
o
i
ı
z
s
e
f
“Kâ
h
a
”d
an
ar
e
şey
anı
n
er t
Türkiy rı
und gahın
l
lim
ma
i
zcil
la
ş
i
a
r
duğ
a
l
ü
m
n
e
ır
o
t
d
m
D
de
ir
Araş Merkezi
ilgi
h İs
lur.
şeh
r ve
. Bu
n Şa e yok
ur o
dili
r
a
i
e
h
l
d
i
ş
l
r
n
kk
TAM 93
me
abu gönde
uğu
k te
iri k
old
r
ere
l
p
ü
e
r
de p adakla
ü
eb
öld
na s
ya
kişi
ları
ora
k
a
o
anm a birç
kaz
nd
anı
zam
lir.
edi
esi
m
â
etn
y
â
l
Ve
dem
r
â
E
s
û
n
aka
al M
d
H
b
A
an
am
-i
ğı z
ı
t
ârih
t
la
Tev
n
,
a
e
i
an
âd
esin
şaz
fınd
ır.
azib
ara
kpa
ı
t
c
ş
i
r
ktad
r
Â
e
i
a
l
.
b
r
z
m
e
bk
es
n’ın
kal
den
ür (
arz
rha
lde
t
d
için
ü
O
n
u
v
ü
a
n ve
ve b
mk
ted
mü
an)
sma nülen
etçe
O
m
d
s
,
d
o
O
ü
e,
üşü
Âl-i
n
um
inc
ud
l
ğ
ğ
e
u
u
rha
g
.
nd
rud
’ya
pO
u
i
o
l
a
l
h
k
s
i
u
e
ştur
tar
eb
ng
Mu
mu
a
d
l
e
n
a
v
d
n
’
u
i
dal
e
n
ul
Abd çevres
a Ab
rasa inde b
nâm
d
,
o
b
n
ı
a
ı
n
H
k
d
ı
ş
ir.
th
m
ır.
nâ
yak
e dı
ted
n fe
ald
me
ına
k
m
ı
’
ağla
d
e
â
a
n
b
n
’
b
n
d
a
a
t
a
ç
em
ın
bu
urs
bir
lâye
Osm en
nm
irka
baş
n ve
ile B mış ve
bili
nb
r
Âl-i
i
i
y
e
nun e dura
i
z
n
s
e
u
a
e
l
ı
G
,e
rş
m
,
rih
um
yaz
nd
iyle
a bi
tnâ
ber
evâ
an
Sun
ına
zeri
des
ınd
era
âye
nT
d
ü
l
i
a
k
b
f
i
A
e
n
k
sınd
i
s
’
a
v
i
a
a
l
e
n
k
k
h
i
u
d
’
ş
m
a
ı
,b
ili
sa
ol
m
m
azâ
r.
kım
n
Bat
zde
rde
Mu
lan
ayıl
paş
irta
uttu
ırıla
mü
ir a
dir.
b
c
iri s
en E
d
ü
b
e
ası
v
Âşık
k
b
n
n
n
r
e
e
m
am
m
zo
tç
dla
Gü
şıla
nâ
den
m
k
a
a
u
a
b
r
l
y
ı
k
o
ı
n
i
k
e
k
ç
k
u
ş
l
b
a
r
k
di
syo
nâ
ede
olar
oni
inin
.
sına
e ka
edi
me
bu
i kr
ıdır
rafi
arih
lerd
kafa
n
ğ
t
g
iyle
ı
e
a
l
r
n
o
arı
ç
esk
t
ı
g
ı
i
a
l
an
ag
arş
nla
unl
be
tib
cın
n
r
h
i
k
,
a
n
İ
a
i
o
e
i
e
ü
r
l
n
s
le
n
ırm
nd
sin
usa
tür
ket
leri
aziz
aye
lM
raşt
çıka
are
me
ola
türü
k
a
a
e
r
h
i
â
a
a
l
i
d
r
y
n
h
y
n
an y
Ab
ıb
nb
in
eri
ari
rta
lite
d
k
l
r
a
i
n
o
b
â
n
e
y
i
i
g
l
ı
’
t
l
a
a
n
l
i
s
e
bi
ziz
el
üze
und
rıda
şma
i olm şazâde
ve a zdeki m er gen
uka
çalı
enl
rum
an G
aki
y
a
i
z
l
u
i
l
,
m
p
e
ü
d
b
k
h
ınd
m
d
,
m
ı
i
m
r
a
r
ş
e
ı
s
a
r
â
t
i
ü
r
Â
d
d
t
r
u
sa
k
r.
sl-ı
er
e,
ıbn
esi
latı
an E in son
, “a
Abd
enl
i ço
zizl
âm
nâk
y
n
n
a
d
n
n
i
e
i
o
a
,
e
’
t
r
l
r
k
e
M
e
a
tn
ça
un
ây
etle
yaz
taya
me
Güz cih
par
Vel
r. B
am
nü
nal
k or
rça
arih
ikti
için
i
ü
ker
t
a
j
r
a
r
i
r
ter
a
p
r
a
e
m
t
a
i
a,
lü
lını
ı
ey
erl
zo
l-i
ınd
çık
d
i
ö
ğ
t
d
h
z
ı
i
b
m
a
r
l
m
e
r
d
i
n as
”
i
i
z
ı
e
ta
ğ
m
z
v
s
i
ı
a
r
n
d
e
a
’
y
d
na
iy
an
le
sa
eç
la
e fo
ver
disi
û’d
oyu
atı s
Mu
ind
ısıy
liğiy an
âm
b
l
H
l
ç
e
ken
n
k
m
ı
a
t
k
a
r
i
e
b
r
d
l
ı
ş
n
n
ü
fo
“as
akış
nâk
m’i
viş
Osm
e Ab li bir T
nız”
ılan
r
me
rde
iş) b azi der
kin
’da
ylec
E
lan
v
s
y
l
m
r
ö
i
.
i
lışla
o
r
u
e
b
s
i
k
H
yi
ed
ve
yan
n, M
nG
t
o
u (d
i
/
a
a
k
r
için
B
n
H
h
e
i
)
a
.
m
r
l
ğ
2
ır
ki
aki
eO
ş Os
etti
ir. (
lirtm i sorun
lan
nda
n’d
kul
an v : Dervi
ı be
ğild
ğ
rafı
i
e
asa
n
ının
t
m
t
ı
r
d
t
s
e
ğ
o
r
O
H
itab
in
it e
rdı
’da
ıka
ı
n
K
p
i
ç
n
d
s
)
z
a
için
a
e
3
n
a
t
a
as
ız
.(
el,
nG
aen
day
ilgi
şım
Hor yoktur
Güz
e
n
b
,
i
rha
v
y
n
a
b
kar
r
o
O
e
d
a
le
diy
oyu
1) H
ye
n ve kkında
bun
ede
i.
ir: (
rk b
Hoy l-ı Hû
ma
r, d
lme
gib
s
a
d
ü
ı
i
a
r
e
l
h
T
l
O
l
l
e
s
r
r
s
r
v
i
da
le
şöy
çok
ese
da a
de a
ada
ye b
a
iyet
r ab
Bu
dan
isin
mın
bur
tad
y di
nla
r
ahs
s
n
r
i
ı
o
ı
ş
e
u
o
v
r
k
s
i
B
ı
H
a
ö
l
h
e
ç
çe
lı”
lık
dir:
’e g
tari
alar
“as
hi a
şah
elem menin
ekte Erdem
tari
bab
adi
ellif
inc
â
ç
p
e
m
ü
n
r
n
v
ir
a
t
.
e
h
ve
ır
ki
na
ar
le m ine da
elây
ir. İ
j, da abdall
lard
i iliş
cih
v
a
d
a
r
ğ
k
i
s
e
ı
e
a
b
t
e
t
d
p
r
ba
u
m
te
in
ek
ınd
aslrulu
nla
nb
k is
em
yler
ira
u
a
a
ılan
a
alar
d
l
e
k
Z
ş
r
ı
m
o
b
.
m
l
A
a
in
ir
ır
r.
ça
ı
mli
, bu
ğu z
vlet
ro
and
kted şımlar
udu
öne
ken
me
k de ozuldu babala
day
ı
t
duğ
a
r
e
l
e
c
yok
ğ
y
o
e
e
v
b
r
ça
r.
ve
, an
serd
ner
un
abe
şler
lıdı
inin
lar
ldir
ünü
û’n
ber
ark
tmi
ş
dal
lişk
f
me
i
e
H
ü
b
r
n
ı
a
a
m
u
e
r
,
an
gö
ke
aslle b
am
u ic
ıyla
zam
mü
esiy
y ile en tam
ları
ayıs
iyon er bir
a
o
l
m
s
r
sa
o
H
ü
k
n
l
n
nd
Mu
So
r. D
büy
ir fo lagelen
ur.
biri
en
ülü
dal
b
t
r
ş
r
i
b
ş
i
ne
e
l
ö
l
b
ı
A
l
u
l
r
e
at
n
m
ze i
na
e
da g
m’i
de b en anl
li ol
in
si ü
Türkiy rı
arji
e
’
k
e
m
d
e
m
m
r
e
ş
m
E
â
nd
de
mala
de
dön
lme
etn
ı
. Er
zeri
AraştırMerkezi
isin
edi
anc
ştir
elây
çer
i
ar ü
h
i
n
V
l
i
a
m
n
n
z
l
n
o
a
e
ni
alkı
zam aline g
TAM
ları
ndi
ir h
b
h
tür,
olay
l
,
k ke
s
ü
ü
a
r
u
k
c
ü
s
n
t
u
u
l
b
h
kü
k, a
ise
bir
me
rın
94
iğer
nla
ren
a
d
ğ
s
ı
ö
ğ
in
adı
yler
gul
ir şe
b
vur
a
d
kın
hak
lük
stün
er
enl
rü
a bi
sınd
ara
usa
e er
lM
d
a
d
e
b
ind
eler
re A
ğı.
için
a iç
ikay
arlı
e gö
hçi
’
h
i
v
sah
r
m
n
n
a
ı
la
n
de
ır. T
ışın
latı
ada
, Er
yar
alıd
e an
kıss
ftan
m
,
d
a
n
e
r
n
la
i’
i
ta
i
iyad
inc
arşı
mes
dek
Öte
an z
yed
le k
tnâ
me
a
i
d
e
s
â
n
ı
a
e
y
ayı
n
o
s
k
ph
u
elâ
yet
kıs
dol
re,
ü
b
V
â
ş
ö
s
l
n
k
l
g
u
ı
e
e
d
k
ye
fal
mse an hus
ır. V
ı ve
lece
me
esin
say
bili
alıd
dığ
ol
abi
em
l
a
-13
cele
i
m
ı
l
l
2
m
n
y
i
m
i
o
1
ş
m
a
h
sa
tığı
rin
yaş
isse
örtü
lma
tari
öne
esi
yap
etle
ak h
inin
n ka
ekle
zem Eserde tuhatı
c
ş
l
m
a
ç
n
i
a
a
a
r
d
k
r
l
k
e
m
e
g
ü
eni
ir
yı
çı
ır.
iz k
rin
âm
eli f
yüz
arih
ye b
tad
erin
n
t
i
m
l
n
t
k
i
m
i
d
ese
e
e
a
a
ğ
g
u
i
l
y
d
a
p
i
n
u
R
m
d
s
a
a
n
e
l
b
l
b
i
a
i
e
u
y
t
,
c
ı
b
ve
ed
m
ası
me
em
al M
hat
ade
bir
dis
lun
den
Erd
tutm e
Abd
de s
fütu nu tak
i bu
iyle
rler
kle
n
k
s
n
g
e
e
e
a
ı
i
l
e
r
i
y
ç
ş
n
ğ
ı
r
b
o
li
ön
ka
e gö
i ge
dilm ü savu
ına
ur,
le
nite
ını,
baş
etn
bilg
atfe
n
klar
k
böy
ur’d
cağ
ü
u
a
u
olay ilir. M
a
ş
n
m
d
n
b
l
y
ma
ü
u
o
ör
eo
d
atıl
ma
ur’
zi U
g
cak
m
l
d
e
a
a
i
r
n
n
m
u
k
n
G
k
a
ı
A
U
s
.
zi
ın
duğ
ğlu
yin
azi
’dır
yad
ılar
ıno
doğ
e ne
i
usa
ucu
anl
ra G
nin
i
r
d
i
z
M
m
u
Ayd
e
,
m
s
l
l
y
.
ktiğ
ne
da
dir
do
tur
kO
iler
ere
e
ö
b
l
t
ş
k
t
i
i
g
i
A
e
k
o
ı
a
l
k
s
y
y
e
de
me
ve
ebi
lma
imi
ltür
rihi
t
şme
olay
has
iriş
laşı
i kü
,
ç ta
n
n
s
n
ohbe
a
u
a
m
örtü uhat g
l
a
ğ
ı
y
in
si
ar
rde
AM S
yo
t
k
T
e
n
E
ı
e
i
ü
v
r
ç
f
n
n
r
e
ği
la
ke
bir
u es
ndi
ak
t çe
olay
z 10
u
iste
en b
de.
ıkar
kka
ihi
r
i
y
ç
r
n
i
o
e
d
a
t
a
y
T
e
ol
aa
rm
erin rden y
nın
kan
i içe
luşu
ile
u
değ
ları
i
e
ç
l
r
bilg
B
n
r
e
n
.
l
a
e
a
er
le
ınd
i es
n in
stem de ed
iler
açıs benzer
ları
ç
ç si
a
f
n
n
i
h
a
a
i
i
s
r
in
n
in
ve
ği
ceğ
bu
ğer
de i
el Ta
etti
em
-ı
r
bile
e di
e
ş
n
e
v
e
d
l
a
ö
l
i
t
n
Y
e
i
k
od
air
it ed
ı Be
erin
he/
enl
tesp ihine d r: Hac
n
asü
ı
i
n
kök
r
n
e
ı
d
a
t
r
t
e
l
a
e
al
ler
ed
anç
şöy
bey
alak
kay
arı
;
i
n in
l
i
ı
r
h
’
ı
z
d
a
ir
em
var
an b
an b
Erd
arsa e
eler
atıl
lard
d
l
nırl
a
u
n
f
a
g
i
a
ler
l
s
i
r
t
u
l
i
i
u
b
e
in
k
bey
da
3
ilg
n
n
a
ı
e
a
l
Sezg
r
n
erin
i
k 201
d
a
o
i
all
fın
etül
i üz
1 Oca
asy
Vel
B
a
d
2
h
r
i
n
:
b
r
ç
e
a
r
a
t
m
ta
ta
nka
rel
lendir
dir;
llar
aki
r;
sya
ree
sya
Değer
bda lmekte
n ye
lıkt
edi
ma
t
a
a
n
i
A
k
ma
n
a
k
,
k
e
ı
i
A
y
ç
a
e
i
n
,
b
c
t
m
n
d
i
a
a
s
ş
e
n
t
n
n
a
ri
a
ze
i ol
disi
zeri
an
in M
larl
si H le ben
etic
sey
Ken den
ma
ite ü en doğ
i
.
rme
ü
ş
r
i
r
i
ı
yön
l
i
o
H
d
t
a
a
m
y
ç
nd
ke
io
ett
rasi
k gi
asın
tığı
sev
r
izde
iyas
kab
p
m
a
a
s
l
me
e
ş
a
bör
m
n
r
n
i
y
ı
u
e
n
r
ki
ni
irm
alar
kon
çıka
ına
çile
nda
rite
alar
rını
arşı
giyd
tırm ederek
arih
ları
oto
t
ş
a
k
l
m
a
i
a
e
ş
a
r
r
v
ı
y
z
a
s
l
a
ne
te
hi a
2
e ce
bah
i ve
h ça
rınd
ma
tori
tari
iri 1
rı;
kild
tari
iyet
den
akla
a
e
i
vi o
r
r
l
’
ş
m
e
nb
e
ç
i
ç
p
l
r
e
n
l
k
u
i
o
n
i
t
a
d
e
p
b
r
i
i
ha
m
n
yn
le
a
(m
ir
ve
nM
iya
üse
tken
a da a
ilim
H
aya
ekte i Hrist
e
l
n
ı
ş
n
m
n
ger
a
e
d
b
na
k
re
am
anı
; es
a
çok
ndi
anl
dilm
cın
nle
rın
ile t
dır)
affe
nın
n
a
ö
i
a
l
a
t
r
a
y
e
n
k
e
in
s
lm
ıv
sa
ma
yas
lik e
lâm
an o
n in
bul
cilt
r İs
dün bu
û’d
i
aya
ı
ş
b
l
H
a
ı
n
ek
ey
e
aslsma nemde eri;
ilec
Türkiy rı
md
nO
l
ö
ılab
la
e
p
a
öne
y
d
k
e
m
a
d
r
ır
b
o
t
o
;e
k
Araş Merkezi
ks s
n se
te
ları
ara
odo
dık
unu
tori
lı ol
a
o
b
ğ
Ort
i
a
e
m
v
l
v
i
TAM 95
na b
nye
ip o
yaç
nev
sah
e bu an ihti
e dü
ma
v
v
,
ı
i
i
ğ
ğ
v
l
li
o
dı
ane
ma
ere
kim
ce m ku bul
serl
e
e
d
z
u
sa
tar
tin
da v
abe
asın
r
a
rek
ri
iple
sah
hi
ari
T
a
y
as
m
enç
A
r
M
ü
Öm
eyin
s
ü
Bir
H
n
eni
ims
K
v.
.
öre
ştır
it
ir g
şmı
b
ı
l
i
tesp e
l
a
giz
ını
aç
ğ
e
d
ı
kv
v
d
a
a
me
da
od
olm
len
ir o
e
e
n
l bu
b
l
i
a
i
y
l
d
erin
Kem
i giz nun bö mal’in
ilgil
B
il
diğ
.
ğ
e
e
u
r
b
de
aK
adı
a
f
bilm Menç
d
a
d
’
t
o
s
r
Oda . Bu
at
Mu
ı bi
da
Fak
dığ
nlık
rası
ılın
n
a
u
y
r
a
ıştır
l
B
a
l
2
.
’da
iK
ku
nm
ir
201
a
der
n
m
b
l
.
Oda
i
i
e
a
r
ç
a
i
k
z
i
m
ı
d
d
l
t
’
a
m
n
i
e
e
n
s
a
b
kı
ai
aT
nd
dı”
tki i
Kar
soh
hak
’nd
asy
Efe
sıl e
alan
imi
lası
Am
ndi
ya
z
a
ş
ttin
s
e
ı
e
m
i
f
e
a
r
m
K
a
k
a
İ
T
m
ü
gö
nE
de
sam
lınd daki
li A
nda
sya
düz
etti
Hü
erin
6 yı
r ve
sim
ma
ası’
ray
8
l
a
e
l
A
sam lır. Üz
a
ş
nu
9
ı
z
R
“
S
ü
o
1
ir.
eri
üK
ını
’in
uk
avu
r
s
s
z
l
ç
i
b
ı
da H eme a
e
a
ü
n
i
d
e
K
n
’nın
ve
l
Me
ayd
idd
ey’
e–
elle
Oda maları
vlet
r ka
ler
iray
Sar
nB
m
am
e
l
k
a
e
i
ı
m
n
m
l
d
t
l
i
l
ğ
s
ese
e
n
e
la
A
Sa
res
De
inin
ara
ini
et D
si il
kut
ıtkı
fya
eki
ilgis
nem
yıl K masya
si S
kale
Ahm Coğra
i
erd
ö
b
a
r
l
s
d
e
a
ü
e
m
H
A
u
ile
ler
aV
ürl
ih,
ar.
şer.
lan
esi
r. B
asy
er t
sim
Tar
sun
lar.
apı
e dü
r’dı
irm
i
Am
nh
y
. Re
ı
a
n
d
n
l
r
i
l
r
e
i
i
baş
ş
e
a
a
r
d
l
b
e
z
k
e
r
a
l
aya
i
e
p
a
e
y
e
i
m
K
ilg
uy
Bur
rin
ma
ism
ni ç
rler
uru
l
b
i
ğ
.
e
ı
e
t
a
l
k
r
n
u
ı
y
p
ı
a
y
i
l
ı
a
k
im
ın
fçı
und n ilgili
dik
ı yık şla ile
da y
resm bu res
ğra
rafç
bul
rı
sı’n
şlas
ini,
,
ığı
toğ
oto
a
ı
l
l
f
a
a
ç
Kı
o
l
l
a
K
n
f
n
ş
u
a
y
c
lınd
ri
Kı
ra
zü
iği
.B
aka
sik
Me
a
r
ü
d
ü
e
ı
.
b
l
S
d
z
i
r
4 yı
v
d
ı
.
e
y
k
4
r
ü
t
r
l
a
i
e
a
9
a
d
m
u
r
l
i
ç
l
v
1
y
ü
a
h
t
u
a
e
an
nce
erin
Sar
tari
kur
da S
tiği
rind
.
ilen
iml
evi
ılın
çek
an ö
’nın başlar.
y
üze
d
u
çer
n
a
çek
ı
4
a
Res
d
n
y
i
r
4
n
s
n
r
ı
m
9
o
a
l
a
e
e ge
ç
n
ı
1
l
f
r
d
a
n
i
k
m
a
i
ı
r
n
d
m
l
b
r
A
ı
y
i
a
a
e
f
i
ğ
.
,
r
d
a
o
ir
er
ur
res
in
sim
e bi
Fot
k ka
l tar
ren
nç’
Ask
ya b
yer
k re
şır.
agü
i öğ
Me
lece
e
i
ma
u
i
t
y
n
a
i
a
ğ
i
i
b
l
ula
l
k
e
Z
ğ
p
i
d k
se
si
du
ire
ir
ilgi
,
ır.
ç, li
lun
elin
vled aları to
ğişt
k ve
kad
d
n
u
l
e
e
e
a
t
e
b
flar
ü
y
d
t
arşi
a
e
ak
ğr
üz
nM
nın
esik
Abd dır. Bu
rihi
’
o
m
e
ı
v
t
a
m
a
y
s
t
i
l
.
o
l
e
a
n
ır
if
yl
fın
top
ika
ilgi
Kışl
ard
diğ
rula
iler
ğra
u sö
raf
ves
din
erg
üzü ılır. Ku
de v e
e
toğ
d
d
foto duğun
i
;
o
y
g
e
r
r
f
l
i
i
a
v
a
d
B
n
bi
er
ol
yap
Sar
sınl
are
r ev
zete
rı v
dar
lar
mli
üze
itib
klık
a ba
i he
nla
i ga
rak
l
f ka
c
m
ğ
a
i
n
v
ı
i
a
öne
n
r
g
e
a
e
r
d
m
l
y a
y
i
i
r
ğ
d
d
l
ü
i
a
A
t
o
n
a
k
g
k
i
ı
t
l
.
ş
r
o
e
ın
in
dö
dir
ara
a çe
er v
en f
yılla
bas
k iç
tüm
ekte alışanl
ınd
r.
geç
ilgil
ar,
ma
m
l
n
u
b
a
e
a
n
a
l
ş
ç
i
n
e
y
i
m
lu
il
op
n
Eli
diğ
yaz
erg
vi o
arih ir.
k
af t
ları
din
oğr
lışlı
arşi
da s basın t
ma
r, e
ş
r
a
işt
a
i
r
a
u
l
n
Fot
f
b
y
u
yan
n
e
i
a
s
e
b
k
o
a
r
g
v
a
i
ü
k
k
ğ
y
m
ti il
ar
to
aş
lü
arş
saa
kad
in A
e bü
ir b
söz
. Fo
ş
en
gili
ç
r
d
i
k
l
b
i
i
i
l
i
e
i
n
-22
e
k
n
n
i
g
a
di
es
lec
isi
diğ
n
i 12
ebi
say
a’ya
laşm a kend
diğ
da e
alçı
lirle
d
l
y
r
y
e
Y
s
e
e
a
a
l
ı
b
a
g
d
as
m
alar
ap
in
ma
de
al’in
nA
onu
nç’
alkl
lam
Hoc
yaz
r
k
ü
e
t
m
’
h
e
h
l
u
e
u
k
ı
i
i
M
r
k
r
B
lar
Tar
fa K
da
atü
nda
it ve
zar.
Bun
usta
a At
isim
0 ya sus,
’e a
rası
i ya
d
0
M
a
p
n
:
n
l
i
.
i
e
9
a
r
r
h
u
z
e
ey
t0
idi
tari
eÖ
ele”
rihl
saa
an h
tekl
ilgil
t
ili
cad
rind
n ta malar
kaç
des
g
ü
e
a
l
i
k
n
r
saa
s
i
e
M
o
ç
az
yla
zd
tla
rka
ir. E
illi
u
H
t
ö
u
u
’
t
n
k
M
G
p
a
o
l
.
l
.
ılır,
ok “
da
şlar
ir. K
Öza
an a
aat
ttur
yap
en ç
ted
asın
a ba ullanıl
k
e
d
e
m
vcu
’
an s
d
l
l
ı
e
0
ı
n
m
r
i
k
3
r
n
a
:
r
m
e
t
a
a
e
9
v
ll
0
,
ak
es
. Bu
ı’d
a
ırlık
un
e ku
anl
ktır
nç,
likle
y
ğ
d
n
r
l
n
s
a
m
z
a
e
u
a
f
s
z
ü
Me
O
rke
m
na
Ö
on
ik
ın
nüm
at e
usu
aatl
çe k t eder.
en A yanlış
ü
a
s
n
k
r
s
g
i
i
o
6
d
d
6
k
i
i
n
ile
ir
in
spi
dak
alar
spit
nb
gile
i ed
r te
n il
ın
eke
asın kutlam
n te
ı
r
a
ş
bilg
ışla
ç
ı
l
ğ
a
l
i
d
ı
n
l
.
u
n
r
an
ı ya
nlış
oğr
kati
den
aktı
ki y
e
baz
yüz
u ya
’yı d kin dik
ayn
Türkiy rı
uda
a
B
k
n
y
.
i
i
s
r
l
o
s
a
k
e
ılı
liş
mala
Am
bu
nem
yap
ne i
ikay de
AraştırMerkezi
tuk
en ö Oda h
imi
u
e
n
m
N
i
d
a
ç
T
in
ık
rer.
fa
isi i
ller
anl
TAM
i sü
end
ese
usta
Kar
k
g
l
r
M
izin
e
ı
e
e
d
b
rd
gör
itin
nin
yılla
tesp
RT’
yete
’da
a
T
a
v
.
96
i
r
y
R
dı
as
ilir.
Am
akta
sed
h
tılm
a
a
l
b
an
dan
oda
bu
Bir
k
i
f
a
ogr atı 10
y
i
b
Oto
Anl
e’de
y
i
k
Tür uk ve
Huk yaset
Si arı
mal
ş
ı
l
Ça
n
udu
b
z
un Ö
g
r
E
ir.
len
elir
b
n
ile
ası
nda
nm
rafı
a
u
t
s
e
enç
ri d
ir
lı b
ez M elgele
k
k
r
l
b
a ad ite
ı.
i
i
y
n
s
e
k
ı
l
a
d
s
a
uda
Am
0’a
iver
kon
nda
ı ün
17:3
ı
b
r
r
Bu
a
a
a
al
kit
Yıll
Ona ği
bu
lam
ele
zar.
li
kut
nç,
a
cad
e
y
ü
hçi
e
tari
li M unan M ımı il
l
l
t
i
e
M
n
rd
kka
ul
yer
i’ni
a di
n ya renin
bı b
i
d
a
n
t
a
end
i
i
r
f
r
v
k
ncu
u
E
e
e
l
ç
i
onu
ik
aval
ir. B
013
ttin
2
enc
K
e
d
n
m
t
r
i
i
a
e
l
e
ğ
b
t
in
in
ö
m
sam
ir.
kad
18 Şu
kuk
eris
pno
e: E m
öne
Hü
e, a
esid
i Hu
e di
ndirm
esi
atı s
nu
s
m
l
e
l
d
e
o
gör
r
e
r
n
m
t
e
k
i
ğ
e
n
a
De
rm
ele
ir A
ers
tekl
rgu
aşk
evr
da
l gö
kB
ve
niv
des
ir b
ik ç
nın
en E eyimi
abu
rafi
rÜ
b
k
i
a
d
k
g
i
a
m
h
o
n
ğ
e
n
m
e
i
i
e
l
y
y
k ve
t
a
r
d
n
i
Ş
y
z
a
k
e
i
a
e
b
l
çe
da
in
ak
.K
to
uku
ye
kd
çes
z
n
n
i
h
O
ü
ı
n
s
’
k
e
i
i
s
e
e
n
m
ı
n
d
r
’d
ra
ri
ilm
nt
leri
tim
de
fen
i ge
ese
pla
ğre
kiye oblem
ster ler refe üğü
aka
o
r
ö
nE
i
ö
diğ
t
i
i
ü
g
e
t
d
s
t
r
r
n
e
m
ot
eT
rd
ülte
efte
ve p
n ke
içer
ind
sam a dipn
i gö
Fak
n’u
imi
Hü
ves
ğü d bilgiy
ş
d
u
e
ü
i
a
l
ç
n
d
s
d
ı
r
e
u
uku
e
g
ül
çe
Oy
ım
Özb
di d
huk
gör
yaz
inin
ları
n
a
s
n
a
e
i
s
h
e
f
i
a
n
E
y
şm
nc
tar
ilgi
ilim
ttin
ana
çalı
üşü
ir.
ak b
n, b
hiç
me
ç’in
dı.
t ve
u
et d
l
ster
n
ı
n
e
s
d
i
ö
ş
e
s
a
olar . Hüsa
ı
s
u
g
M
rt
ya
k
ke
siy
m
Özb
ası
a si
e ta
yna
ilir
her
yırı
if,
ten
ver
i ka
tınd
erin
tiği
latm ıran en
ü
r
t
i
z
a
r
i
da a ormat
n
e
k
y
ü
ü
l
g
a
n
e
r
a
ı
y
t
i
e
n
d
ğ
h
ş
i
e
t
n
ı
i
n
a
t
n
ç
k
l
i
d
r
i
i
k
l
l
e
y
i
e
r
ı
l
def
l
e
l
i
k
,
s
a
b
ir
ak
ik
ola
es
leri
Me
n
nb
ın –
nı b
uşm
erk
bild arını k
zete
nde sa
lan
ları
nda
üh
a
l
a
ı
Kon
n
ğ
dan
g
a
s
i
a
ı
a
,
ü
biri
k
l
i
t
ç
r
i
m
r
a
i
ş
ya
m
a
ş
e
ı
u
b
a
ü
i
l
ın
b
al
ür,
gi
ör
es
te
ek
an
sak
cek
der
le, ç dür. G
lsef
nüd
çek
ira
ilec
e
,
y
r
l
e
ü
Z
i
i
b
i
f
e
t
r
s
.
a
b
g
l
ü
e
e
r
ı
e
lâ
rle
etil
ifad li faktö
sel–
ünd rallar b
llan
a
ese
i hâ
i
rüş
göz
ney
asy
ma
u
k ku veriler
ö
e
m
z
a
k
rliğ
g
m
d
e
r
a
e
ı
A
i
n
ön
ola
ye
de
ri, y
cağ
enz
ğer
bu
e
n
i
k
e
l
a
,
n
b
e
l
i
a
d
ç
y
n
s
k
e
u
a
n
r
m
yn
ze
Me
zete
ak v
kon
itiri
resi
r.
, ka
ılam atı dü
n
na.
adı
lan
k ga erini b
ayr
ları
urm
y
a
o
a
n
p
d
a
k
i
r
n
a
a
i
z
h
k
l
t
n
r
u d
i
b
ı
i
z
l
Ö
e
s
i
ki
k
u
m
ö
v
ş
a
n
a
b
i
y
Ye
siy
uru
ır. S e yaza
şey
ıyla
ine
ir:
olan
ak d
d
ktad
her
ayıs
rbir
ver
a
m
l
i
ü
r
ral,
o
n
b
kta
n
m
e
k
a
a
d
al
an
laş
ey
l ku
özü
ma
d
d
y
a
s
ğ
en
y
s
e
n
çıkm le pay
l
n
ı
o
a
a
ved
ay
nf
r
ad
i
üm
e
ın ö
açıs
e
n
c
ı
d
ç
n
’
a
d
k
r
ı
r
bili
l
a
i
r
ha
irin
ib
l çe
asy
ir.”
itab
i bi
ana
ğ
a
b
t
i
k
z
r
s
n
t
m
i
,
d
a
a
e
e
b
k
i
y
le
iA
nç
ad
siy
am
dek
söy
ir k
Me
e sa
ekim ştuğu
anl
iye’
k
n’ın l şehird mek d
a
Nit
ı
u
r
l
d
ç
ü
l
T
ğın
Ya
de o
ao
a öl
adı
ikte
an
asy
için
a’d
nm
birl
a
erik
a
l
l
t
“Am Amasy
m
n
u
A
y
u
so
loar
Bun
kad
Ang
ak.
mi
i
l
anc
i
b
set
siya
e
Türkiy rı
la
a
m
ır
t
Araş Merkezi
TAM 97
ini
eler
c
n
ü
düş
lık
aki
kan
d
n
baş
u
,
s
e
u
l
n
ert
siy
i ko
da s
ade
m
n
f
ı
i
e
s
t
a
is
ini
un
e ar
rbir
lık s
un’
i
m
n
d
b
t
a
u
ü
k
n
r.
zb
yür
rga
baş
ipti
nÖ
a ve
iki o na sah
laşa
u
m
y
a
B
a
a
ı
s
r
p
r.
kl r
li
i ya
anı
açla
nlu
asa
r
y
m
u
y
a
a
e
eşit
ğ
a
t
d
e
o
sis
iç
, an
de ç
tm
ığa
s
r
l
n
e
n
i
ı
a
e
e
h
r
d
y
d
k
si
es
ay
ind
irin
ım
le,
ri ta
ve f
bir
diğ
has
birb
ikle
den
me
len
e
i
e
d
e
n
l
l
i
k
v
n
i
i
t
lı
e
in
u
ed
etk
n
r. B
fark
ilim
rol
den
ünü
ıca
aktı
z.
cı
k
ont
ğin
et b
r
c
u
k
e
s
u
y
r
a
ltür
a
k
n
r
n
A
o
y
ü
e
u
şma
i
a
u
ı
l
y
k
i
s
a
ğ
e
H
d
n
l
l
ı
d
g
i
o
e
z
n
a
s
e
ı
s
v
d
s
u
f
a
e
k
t
a
a
e
ya
or
tara
uku şahitli
ınd
rı d
ersi
okt
n si
tik v ulanan
huk
niv
a
azla
alan
ma
a, d
rika
g
Ü
r
n
g
e
ı
m
u
a
n
a
ğ
ç
k
u
r
r
a
u
a
so
a y
Am
sal
,p
ıştı
rıyl
huk isi,
Ank dikten
’de
siya
zak
ayr
a
,
u
ş
t
D
u
n
esi
a
u
B
m
A
ilg
e
ka
itir
ilm
den
udu
evc
la b
i
n
v
b
b
j
e
y
b
a
i
ı
i
m
a
o
l
z
d
s
l
ı
n
o
e
Ö
o
lim
si’n
site
ula
ine
ide
uya
acı
olay rkiye’d
t Bi
ülte üniver
uyg
sor
ırm
ilim
ği d
ase
t
i
ü
n
a
l
b
ş
y
ata
Fak
e
T
k
i
ı
e
t
a
ş
t
d
S
in
ni
hay
ba
ase
in
ayn
ün
e ar
m
r
k
y
z
n
i
i
d
i
e
e
’
t
ü
t
i
S
b
n
n
s
a
y
e
yi
sis
de
ezi
lar.
okr
site
Yin
alar
bu
m
isin
erk
am
ver
nm
dem larını
dir.
ğiti
çer
l
rM
a
i
i
e
l
n
e
tam rd Üni
ı
l
ı
ğ
l
ı
e
i
s
ın
ni
de
yap
üç y limind
usu
la
va
sas
İlişk
ün
, ya
aya
alar
yi
Har
uğu
en h lsefesi
mk
rası
bi
c
n
d
a
d
ü
t
o
r
A
e
n
e
lite
h
a
m
i
fe
sl
82
kil
bu
bi
ulu
yas
nta
ş
i
i
n
n
b
a
ı
n
e
s
g
e
t
letç
Ulu
n
a
u
a
a
m
l
in
a
ri
ton
gel
dev
asa
un’
e
d’d
b
d
nıy
g
,
n
y
r
d
k
l
a
n
n
e
a
a
s
ı
i
a
u
v
v
n
m
nt
zb
ün
işte
en a ti-liber
r: A
Har
yet
Hu
laşı
nÖ
geç
am
etle
şir.
esa
n
i
yak
uel
z
m
v
a
i
una
n
ö
a
ir
l
,
i
i
m
t
ı
r
s
geli
u
m
a
i
le
e
kç
ke
ili
la b
ve S saide b
şöy
içim
asa
sem
ısıy
e as
et b
n
y
b
0
s
y
v
a
;
m
a
ş
l
i
a
ı
a
r
s
e
ı
l
ı
a
ıl
d
as
ve 8
m
en
ya
siy
do
yap
a
un
ik-i
ni b
. 60
ana
akta tçi olm
ası
d
i
r
r
n
,
i
ş
ğ
n
m
o
t
m
n
ı
t
e
e
,
r
,
t
ı
u
e
,
ip
n
sı
n
ar
si
illiy
sah
ları
bud lışmal
olar
rınd
yan
gele
übe
asa
r
ent
. Öz
rı m
a
r ba ir ruha
y
ı
son
r
tecr
ç
a
i
m
ş
a
k
l
r
nla
a
a
r
a
i
n
a
su
arl
ve
rga
los
get
na
”b
k
sıyl
n
p
ı
ı
ı
o
g
a
l
t
e
,
u
l
y
ı
r
i
n
ı
ş
ı
d
a
ş
A
r
nü
az
en
ol
ler
ağ
mi
rin
ürü
y ka
ra y
me
içer
ni d
me
tem
l
e
n
abe
i
i
n
r
s
e
r
ş
i
i
a
ç
o
k
i
e
s
k
tü
b
se
eğ
çı
kö
ns
et
i “b
s üs
al d
n
a ve ortaya
üm
nev
nde
u
uku
s
e
l
i
k
d
k
r
a
r
r
u
ü
a
y
e
u
i
la
a
h
si
ib
sı
kh
bel
sıyl
iğin
şart
n it
ma
r ve
dar
a ço
enl
layı
lan
rde
dışı
tile
o
k
r
e
r
m
ı
n
r
l
dah
a
’
D
e
z
a
ü
0
p
a
T
eg
ir.
sal
olağ
195
tin
an h lemişt
ı ve
çbir
et
siya
ınd
inin masın
yas
i
evle likle hi
e
f
i
k
a
d
i
S
m
t
r
i
ı
n
e
l
n, n
ta
e
ri
ir.
n
çıl
as
Bi
lus
ver
önc
lake
nu
set
likle
uda
ya a uslarar
ı
,
h
r
a
e
ir
r
a
e
a
ğ
y
y
a
b
i
n
d
l
ü
l
a
do
re
ne
üz
ak
kS
sı a
rı –
in U mlarda
bu
yac
anm ünüm
Tür
a
a
l
n
e
l
a
r
a
ı
i
l
k
r
a
d
p
ğ
a
şa
ciyl
şu
ya
ıg
cile
llar
slar
dığ
n– b ğı bilin
k ku
ın
i olu son yı
lim
a
ulu
e
e
i
l
n
b
t
ı
k
c
i
b
ı
s
,
alı,
ku
dı
ig
yı
ele
kıs
set
ma
day
dun
.
neğ
ın g
n sa
e hu
r
n
r
ı
u
a
siya
ı
ğ
d
e
y
u
y
b
a
d
l
a
e
a
z
D
u
y
r
kuş
mi
akta
ışm
n, n
kı b
l bi
an Ö yen ve
al
Bili
tart
sivi
sete
hak
uym
bul
yas
s
i
e
a
i
d
i
e
a
s
l
v
y
v
t
i
m
k
a
s
m
e
ym
ti
ye
n
tik
nel
öne
kra
me
kad
uni
l ko
laşm
kra
e ge
rağ
mo
ura
mn
, uz
mo
v
da a
e
k
e
a
e
e
i
n
.
d
r
t
n
d
m
a
ı
e
r
i
ır
k
al
as
len
ktir
da
an
yıld
üza
uş b
nm
ece
am
bek
ınd
0
l
e
ş
u
m
m
ş
6
l
v
l
n
n
ı
ü
t
u
o
a
u
ç
d
ar
eb
’nin
çek
lum uygun
lide
ilgin n,
ger
kiye erisind
top
nso
sını
a
u
o
a
a
s
d
h
k
Tür
ç
a
a
u
u
i
y
ve
am
Özb
ne d
da b
atın
ana
lam
miş
leri
hay
yan
asın tik
ip o
a
m
ekiş
l
i
m
h
l
p
ş
i
a
m
a
lı
s
eğ
en
oru
okr
li ça
siye
hal
ak y
kra
dem
sim
r
i
o
a
r
l
ı
ı
s
ld
a
lo
e
dem
itik
0 yı
ksa
Türkiy rı
nın
Pol
ir. 3
ado
la
r
k
d
a
r
a
yışı
r
m
e
ır
t
a
ü
t
p
r
k
T
a
e
Araş Merkezi
a bi
ş
da
asa
lem
kez
ğ
y
e
a
a
a
d
h
Ç
n
ir
a,
ir a
TAM
sı d
uyu
.
tçi b
ma
kon
e
a
y
öre
i
rine
arm un’a g
ürr
v
h
e
üze
e
y
d
v
u
e
u
r
c
i
b
so
98
net
r Öz
bir
bir
kstu
ilen
t
o
l
d
e
a
n
par
e yö
isin
d
n
Ke
zere
iği ü rin
d
r
ste
şeh
ki
n gö tır. Bu
nde
leri
ş
e
ı
risi
e
m
m
ç
â
i
n
lı
n
dn
r ve
ahi
na a i zama
kala
altı
i
n
r ve
t
t
i
i
ı
i
l
d
y
m
o
e
a
i
ülk
öne emli p
inc
de k
tin
eki
ekiz
st
şey
d
i
S
r
n
s
.
evle
i
e
ı
r
ı
d
is
ğ
h
ı
r
d
z
ı
e
ad
kta
ıms
h iç
gul
ma
tari
bağ
en,
i, uy ya koy
u
r
b
e
ilin
l
i
n
b
a
k
e
t
ş
e
r
y
ak
o
ed
ili
a di
olar ans
kül
mu
k
m
u
u
e
ğ
o
n
ş
R
te
ko
rlu
Biz
oğu
esi
ılda
rato ellikle
D
y
a
ı
z
p
r
ilm
yü
asla ans İm dir. Öz altı çiz
n
m
e
ma
le
iz
e
ilk t
r za
nB
let i ilerind
i
a
v
b
d
e
ç
i
d
ın
şk
in h ununla
ard
den
e ili
liler
me
u il
k
.B
a
i
ğ
r
v
d
ı
u
”
ıd
de
ne
torl
anı
alar
a Ve
ara
pan
t
m
p
sH
k
a
o
o
y
İm
m
l
n
alka l
a
B
o
n
B
.
l
e
r
“
s
ko
ek
zan
uttu
nde
ara
ger
evc
nü’
e Bi
ri k
ö
n
e
m
l
i
n
i
i
ı
n
d r.
m
ism
bir
ha
akta r.
te, E en bir
nın
k
a
m
i
l
h
n
u
lıdı
bir
tla
ilin
ma
an b da ras
l
la b
k
o
i
y
ı
ılan
ed
da
ad
rın
Ven ine yap e ait
arın ynakla
l
r
f
i
a
b
r
r
a
tar
üze
resi
klile
ik k
çev
leri
edi
ned
k
e
n
i
e
l
v
e
l
V
e
ze
an
nV
da
ri ö
ci v
gün
anı
kap
3
ğın
p Ak
ima a bu h
Bal
eşin leri
t 201
e
r
a
b
n
ır.
m
ıldı
y
M
d
e
n
i
k
n
e
d
Z
a
ı
12
k
o
a
i
t
n
:
ş
a
n
me
ak
rü
ab
m
dak
Ha
nda alya ili
lendir
ştır
lam
nuy arasın
k
ültü
t
a
ları
i
o
t
k
f
r
a
tiği
a
İ
k
Değer
a
a
p
e
is
ir
eliş
an
in
hv
ogr
b
lışm manlı
g
r
u
i
d
y
a
r
e
i
n
n
l
n
ç
a
ı
i
b
e
t
kl
ik
Os
uğu
açıs
ürk
rind
rine
edi
n
old
dem yüzyıl
rihi
n, T
üze
Ven ilik üze slüma
a
ı
a
r
t
r
Aka
ı
ş
a
e
l
a
c
l
a
l
r
i
l
m
n
ü
c
ş
a
ı
â
n
i
l
m
z
t
l
ı
i
k
u
M
n
le
İs
al
ıt
ma
t
yoğ
den
da,
er i
on
kan
tan
kka
e çı
üslü ntının lu bura Hafsitl
TAM oğlu
nde
tap
i
i
,
n
r
M
k
u
ö
e
e di
l
i
r
a
y
l
a
ğ
ğ
i
l
e
l
t
n
e
üz
i
o
k
ğ
o
l
d
y
a
r
r
ş
ı
a
ol
de
ki
çe
ele
aki
i. Şa
ılar
ilk b
. Şa
den
üca
cad
dan
r. Ş
ı ve
i id
n
i
r
H
e
r
ü
i
m
katk
i
n
r
a
t
n
f
i
l
m
e
u
a
k
le
ha
şma
t üz
hm
kili
göz
mis
nda le olan
bir
Ma
aya
çalı
e et ş
i
nın
rası
eri
h
ı
d
n
a
r
b
e
a
k
.
r
e
r
m
i
ı
l
g
e
t
o
d
el
ra
un
Be
öl
s
afsi
iklil
tışıl
rog
bul
de h
r, b
ünd
hsu
ned edir. H
hin
et p ’teki g
i tar
geli
a
i
e
r
r
b
r
i
p
V
e
m
a
i
l
h
b
a
t
i
e
k
,
al
at
So
dik
acıy
ilişk
me
isin mühim
ar g
cily
sine
ene
lya
çek
uşm nların
anl
end
me
e Si
n
n
ş
k
c
i
m
l
o
ü
ile V nlı-İta
e
n
ü
l
g
a
i
K
ge
sl
a
re,
böy
nır.
k bu dik’in
lgen
Mü
slüm e
a gö
ere
r ve
Osm
, bö
ağla ni Mü
e
n
a
d
e
’
m
s
l
l
n
e
r
u
n
s
k
e
l
i
e
ğ
d
un
eli
ah
olu
şim
nV
rt e
ned
u’n
kiro
kile
ı
u
ğ
a
Önc ndan b de ola
a
l
t
y
.
ı
o
Ş
d
e
r
i
e
n
d
,D
şa
en
id r
bir
si
ğı
ısı
unu
ğin
usu
. Ba
ziya
eler nışıklı
r
e
b
ğ
yap
i
ölge
n
d
o
m
e
d
b
a
t
i
r
i
d
e
t
r
r
e
a
ö
k
n
t
m
n
e
h
t
ı
i
g
l
l
z
le
şe
es
ke
cı
ilk
ne
let
turi
esiy
are
rle
ma
upa
eşm upa’nı
dev
e
ğ
h
l
i
m
r
l
l
a
s
e
v
n
a
k
a
l
y
l
a
r
a
y
y
y
ü
ıy
vr
ler
ir A
sos
e si
İtal
in T
ayış
k, A daki b
ya i
yete
önc
dip
anl
iler
edi
pa’
l
r
e
n
n
u
k
ı
e
n
t
r
i
l
e
s
riva
a
i
e
v
ı
d
l
V
t
r
d
k
a
e
A
k
i
l
a
i
e
n
d
an
ar
rb
dı
lar
nb
Ven lla’nın
kaç
ene
la h
şhu
p ar hri sur
V
r
i
i
n
e
da e
ı
t
r
a
e
n
r
l
e
A
M
d
y
a
la
st
r.
Şe
da
itik
ıyrı
nün
de a
i gö
leşi
lar.
pol
i
ın ö
an s
rini
çek
erin sağlar
k
i
n
r
l
d
’
i
a
b
e
n
a
d
d
ı
g
s
ı
er
ill
ar
en
ara
, At
ara
asın apar, h lk başl
da k
öre
ktal r.
nm
i
g
y
am
a
o
r
l
l
r
ı
e
n
e
n
a
lı
el
ele
ap
Türkiy rı
uştu
kul
kul
fark
in y
la
i
u
m
r
a
l
e
r
t
m
B
h
i
d
ır
u
t
r.
şe
in
Araş Merkezi
çeş
old
an
rirle
eris
irip
ğu d , Batı’d
ndi
u
n iç
l
e
a
çev
l
ş
r
a
i
o
m
y
am
TAM 99
ir b
ip b
atı’
ı isi
en z
sah
ayr
an b ığını B
a
ind
m
r
n
ı
a
e
l
z
ld
ış
v
her
işle
an a ” anlay
u’d
a da
a
ğ
s
o
y
m
t
ka
k “D ’ya sa
edi
ğu
o
Ven
D
ı
ığın
ald
e
erin
l
i
k
İliş yattan
a
y
l
İta lik Ha dik’te
ı
l
an ünde
ene lılar
V
G
Osm
:
n
mak Osma
k
a
B
ğlu
o
r
i
Şak
.
H
t
mu
h
a
M
ıcı
, yık
ü
l
o
tr
a bu
kon
und inde
nin
i
c
r
u
e
n
rl
iğ
geli
n so s nitel
ları
a
vlet
n
r
li
e
i
u
i
d
eş t
eb
em
n,
ller
üze
mv
an ç le Türk
i
e
s
d
n
t
e
i
a
s
r
si
aş
in
ii
tica
nda
lıcı
rak
te y Devlet
ucu
reç
son
il ka
n
ü
k
ğ
o
n
i
s
i
e
s
d
u
d
ç
liliğ
ene
i
st
i. B
üre
rbe
ır. V ıntılı s
lgey
stem bilmes
i
d
ö
s
r
b
e se rtan
a
i
a
k
v
d
l
r
ı
’
ı
s
e
e
2
l
k
.
d
4
ğı
ik
ıa
bıra
ler
n,
rdir
adı
r 15
ılar
leşt
lem
yaş
işle
afta
say
n
yer
arla
r
b
a
c
n
e
m
a
n
ı
o
y
c
t
t
c
r
a
n
la
ın
p
tü
u
er
şfe
baş
rlar
i,
len
er ş
an ö ır. Diğ
erle
k ke
cca
edi
zen
n
tı’d
ilde
epl
iklil
i
ş
ü
ere
f
ü
ı
k
i
t
h
b
d
n
r
d
d
e
i
k
a
e
e
e
a
ş
k
er
ik
is
p
u
l tev r. İneb
Ven
gib
ara
rleş k gelirl
rı b
taki
3 yı
ciz
layl
ik
a
n ye
e
ırla
asla
ları
j
o
l
t
r
e
ş
ı
o
,
r
e
m
l
d
k
u
a
n
.
k
r.
ay
eo
kler
le te
bıra üccarl
ğre
lik
ı’dı
aco
e al
ştur
ark
t
kler ler Tür arını ö
aht
riyl
ond
esin
mu
ler
b
k
i
r
e
k
F
r
l
e
k
l
u
r
i
l
Tür
i
ü
ş
n
n
i
l
l
v
İ
k
li
T
k
le
k
baş
ç yo r. Bu i
üz b asında
t şe
edi
etki sis edi
Tür
ade
hen
bire
zel
Ven i kazan
fy
la
bir
b
h
ı
d
ü
e
a
i
ı
a
n
e
r
d
g
d
t
t
a
ğ
o
d
ğın
o
ğla
re
se
en
dd
ik
arlı
nat
lu c
len
ı sa
afın
ma
zcil
rkle
ına
v
e
r
o
k
i
n
s
ğ
ü
n
ı
a
e
k
d
ı
n
t
s
t
l
e
r
T
a
e
l
r
a
n
es
rlar
örü
ikte
a Tü diye
k va
ne d
ir A
ı,
artm ılarla d
birl k tücca alya’d
e
de g
Tür
e yi
ted
llar
s
a
k
n
t
i
l
u
i
e
n
i
Bel
t
ğ
n
ı
r
r
İ
m
eci
nu
ile
ür.
Tü
kal
ir.
nem ydıno
t
k
u
,
me
n
ö
ş
i
ş
t
sür
B
e
i
d
ü
h
l
e
s
i
A
e
c
r
l
e
m
,
e
u
ası
k
m
ı
e
r
l
l
i
e
d
r
ad
lik
dü
iyl
km
en
ifa
iT
llar
le i
c
ı
r
y
i
ğ
e
b
u
ç
i
ü
e
ü
r
l
d
ğ
ı
s
e
B
ş
m
o
il
r
kle
a
kar
dir.
i kim
ası
uki
han
mle
sıyl
Tür
bir
den
hav
aru
huk resinin
nizc
i isi
ma
S
n
e
k
r
k
i
l
r
a
a
d
r
n
ilen
a
e
i
d
d
a
l
k
a
k
t
i
a
a
b
e
l
d
i
r
k
üze
k
i
ç
n
i
le
t
Su
ıg
liş
bu
7’ye meclis
iyet
kka
llar
ade
em
ilk i
179
hur
dir.
esi
a di n müc
eC
a
bu
oğu
.
e
s
e
d
l
e
d
m
i
l
u
m
r
ş
i
a
l
l
r
u
i
e
r
e
ğ
’i
C
d
d
la
u
kl
nte
Bu
din
kiro
kre
ur.
asa
r. B
elin
eyli
Me
e zi
yaş
niz
ded ğudur.
dili
r Şa
sud
i öz
nb
ı
d
e
a
e
t
u
e
d
S
d
e
dır.
h
n
n
l
n
a
s
ı
i
k
fe
du
,A
akt
zko
bili
nda
açl
r
iler
a
ı
Dev
r
n
l
ö
u
i
ğ
ı
m
d
s
k
t
ı
l
t
l
D
i
l
e
a
a
p
uş
an
ed
le a
evle
u
ind
aşm usus d
v ol
kita
Osm da Ven eleyi e u iki d
lges
anl
de b
hir
arşi
h
ö
i
e
r
i
s
b
k
n
i
l
Ş
b
l
ı
m
e
k
ik
m
e,
be
Ce
iyi b
olay
edi
unu
en m
siyl
ned
öne
ası
ira
Ven
evin
ve b dür.
, Ve
bu
,
rind n ifade ın olm ıştır. Z
i
r
r
r
e
n
ğ
i
e
i
l
e
z
ü
k
ü
rd
g
el
n
ett
ni
kün
Tür
işle
ları
, bu
le
ğlam ğı bölg
disi
üm
sya
kıyı
iyle
ı sa
tler
inm
ı
m
r
t
o
e
Ken
n
d
e
l
a
ı
k
p
d
e
n
v
ğ
b
i
e
ya
’da
iti
ma
klı
yer
ges
ma
şu d le ilgili
eçiş
taşı
o
nuç aman
orta
böl
g
m
R
a
o
,
o
n
ı
i
d
S
ığ
,k
o ve
unu
aki
tan
dar
an z
ilen
ı
kald r ve bu
sor
Sul
ilan Burad
e ka
e
der
ğın
zam
z
’ın
M
i
ı
m
n
l
,
ü
n
d
e
“
r
ö
k
diy
a
e
t
üm
lu,
ag
nd
edi
mı
ir. C
k va
ğ
n
i
y
t
Sul
r
’
ı
n
r
o
ü
ş
l
a
e
ü
e
i
r
g
n
V
ı
e
ki
üz
lem in İtaly ’daki T
anl
sma
retl
. Şa
kler
alan ri etki
tica
rler
ce
ya
ü, O a, Osm na
Tür
i
l
ı iç
,
e
t
ı
s
e
a
m
l
k
d
t
n
a
i
i
İ
a
k
o
ğı
un
leş
ilişk tutulm aporu
Tür
te, s
ira,
aştı
rus
yer
r
r
dol
r. Z
irlik sun
uğu ız?” so
i
l
o
n
rdır
b
a
i
d
u
p
’
l
d
a
e
ra
kt
nl
e va lla’nın
eis
ın
su
op
ya’
e
t
s
d
u
l
R
u
r
a
n
.
h
m
k
n
a
t
r
l
r
u
a
ı
le
B
Ati
m
bu
ve
in İ
Bur
alıd
rir.
anı
n ge
tle,
nıt
çin
t
e
m
e
a
kler
i
a
l
t
r
z
u
ı
ı
d
s
y
’
ş
ü
ğ
ö
la
da
ak
dı
lar
a. Ö çılan b
ve T ığını g
asın
yan inli yak
kan ıkan d
olar
l
r
a
a
t
a
n
d
e
ş
an
a
k
ne
da
i so
e, B dan ç
tiyl
uğr
zam
tem
risi
eth
gör
kay
eke
’
f
e
n
a
k
e
r
r
i
u
ç
a
i
l
d
a
i
n
d
b
o
i
h
a
e
’u
se d
am
tek
nad doğru
ilişk
ğun
bul
Ven
ilet
e
z, z
A
r
u
n
e
v
a
l
n
l
e
a
ı
i
u
t
o
g
a
s
m
r
s
a
z
İs
n
eti
ı’ya
fazl
doğ
s’ın
alm tlilik
apa
bira
liler lı Devl
Bat
aha
lar
iç k
d
dik
izan da yer
ı
e
t
n
h
e
k
B
z
a
ı
n
n
e
i
a
r
r
r.
ın
es
Ve
kap an sıkı
Osm
ı ha
e bi
anı
r.
önc ’ın yan
hal
hızl amıştı
efer ge sağl
an
tih
s
ş
s
u
e
i
a
der
n
b
r
F
l
k
y
i
.
ğ
n
ra
iza
an
ı sa
rler
da b
r de
son
nB
ınd
gire
asın
k bi
asın r.
bir
’nu
ard
r
e
u
m
r
a
l
n
s
e
i
ik
ri
ru
yo
e
ley
esin
le
ned de geti
Bal
i ku
Türkiy rı
iler
üşm lomas
-Ve
eti i
la
ı
l
n
a
l
d
i
v
m
r
n
r
ır
e
t
p
D
be
esi
Araş Merkezi
sma
en
r di
nlı
era
düz
e bi
ma
si, O i de b
s
c
a
n
O
i
bir
m
i
n
i
o
k
a
,
l
TAM
e
d
m
p
d
e
ın
fler
di
eşin rı aras
dön
Bu
ede
p
a
h
i
m
ak
tem 3 yılla
aş
rad
anl
r sis
171
. Bu
100
ı bi
r
c
4
e
ı
l
5
d
Ka
k 14 reket e
edi
Ven nde ha
isi
içer
ünü
bug
a
ı
lam
ığın
i an
ü.
anl
miş
d
k
l
ç
ş
e
ü
a
,g
ür
mb
elim
rek
zi s
ın i
turu macı S
irile
n
o
ç
a
e
g
eri:
m
’ın
uş
Dill
mla
han lk kon
r
u
n
r
k”
u
ü
yo
k’
lT
ei
me
Tür
eld
a Se
şün
n
e
ü
m
a
v
t
D
p
ık
Fa
etle tekin,
ı bu Tanıkl
idd
ptığ
“
Ş
l
rlı
a
,
ı
e
a
y
n
n
n
Pa
ki
.K
rı’n
e
u
a
t
l
ı
ede
d
l
ş
TAM
iyah
sun
Kar
klık
ava
ı
i
S
zı S
r
n
i
ı
n
a
d
t
n
a
l
m
i
k
r
e
at’ı
m
Kı
ir b
Bal
eri
Cev
öne
lı b
s
t
k
d
e
ı
e
ı
l
e
m
rin
baş
asın
re v
. Ah
gele
uşm vat Em
irdi
m
er
n
i
d
o
,
n
k
ın h
rin
rle
b
t Ce
e
e
l
a
e
ğ
r
t
i
i
e
n,
k
şi
Ahm den d
aya
ber
rın,
a
a
m
r
n
l
l
i
e
k
o
r
r
b
i
klı
üze
kla
a va etmes
anı
lma
bı t
t
ı’nd
o
r
a
e
ı
t
r
a
j
i
l
ş
k
ira
işa
nta
ava
r. Z
işe
n
mo
nS
adı
çm
a
t
e
rda
k
bir
k
l
g
a
in
apo
ım
bir
ı Ba
ş
r
r
ş
u
ş
ı
n
v
esin
2
a
ı
.
t
3
l
a
a
i
t
1
1
r
a
r
e
k
0
m
i
i
a
s
l
s
2
l
K
a
m
i
b
a
e
k
a
B
da
alm
öne
a ilg ıklık m
dan
12 Oc
ı ve
: Se
larl
izi k
dan
arın
anl
r
dirme
l
i
n
n
m
a
ı
e
tan
m
b
ini
l
a
t
r
i
s
e
atl
Değ
kım
rek
nok
ı’da
elliğ n,
ı, O
k
a
e
l
r
z
t
,
a
b
n
n
a
ş
ö
l
n
e
ü
ıl
a
lm
ti
ki
sma
nin
rm
rind
me
kırı
lıte
13 y
olm
kişi
irle
bu
kil O
yılla
ş
-19
Kar
mli
tin
b
k
n
a
2
e
e
r
a
n
e
e
i
v
1
n
ş
d
u
d
a
sa
19
te
km
nb
de ö i de uz
okt
erin nin ne
rek
mü
leri
ğı il
hin
un
ç
ı üz
lk
llet
. Ge
ıldı
ö
B
ğ
i
e
r
ı
ş
esi
di
.
i
g
l
tari
ı
b
r
t
m
d
k
ı
an
ış
nı
etm
Ken
tar
ad
esi
llar
n
l
a
t
.
ı
m
k
t
a
r
a
k
y
ı
ş
ı
ş
l
h
a
a
r
ık
’ın
ad
,
m
Bu
ği
ayla
me
vat
da y
tan
akt
çok
irdi
taşı
atı p n son
am
ine
t Ce
an
asın de get
l
tan
s
r
e
d
u
e
n
hay
n
g
u
ak”
so
un
sor
uz;
rin
Ahm tecrüb
ları
m
k
ş
r
e
ş
k
e
u
u
ı
o
r
b
u
t
e
i
n
kan
un
ge
at
rc
luy
era
kop
Bal
i ko
end
anl
lik
it o
inle
duğ
nb
k
nda
a
n
l
i
ı
i
f
h
n
b
m
o
ı
r
r
n
e
a
i
a
n
e
ş
k
d
ek
bu
itab ledikl
yıll
dele
dile
bir
ına
k ilk ıtekin
dem iyle “k
üba
an e üreçte
ram
ıklı
ae
l
d
m
d
r
n
d
s
n
inin
a
e
n
k
a
a
e
ı
ı
s
v
at
nl
ny
lka
lar
nı
nK
ktiğ
fad
t
a
a
d
i
ü
a
i
y
’
r
e
ş
s
r
ç
ı
d
B
a
r
i
l
u
n
n
i
y
n
e
ü
ii
ge
ın
ya
abe
bir
den
sma rüldüğ
. Yin ı karşı
ber
itab
miz
liğin en.
a
n
k
O
e
i
a
n
l
.
r
m
ı
i
r
r
ş
m
ö
le
k
m
ir
adı
kar
aşla
yer
şün
da g
u
ndi
dra
leşt
yan
sav
ıyla
r. B
rı’n
e dü
nın
ı; ke
teki
l
u
m
a
r
t
ı
a
l
ö
b
l
a
s
e
ş
ıyo
ı
l
,
a
l
ir
n
a
d
n
n
ş
in
n
a
v
m
d
a
a
a
i
i
u
a
S
ay
cu b
şan
ins
ab
rı ş
tek
u
sı b
a
i
m
y
r
a
l
n
a
y
l
a
ı
N
u
ş
o
,
ş
a
m
st
r.
in
ki
ezi
asın inden
in
sav
yul
iyo
e su
zde
erk
rafy
em
00.
ı çiz
e du eriyetl
nd
mü
ıM
1
r
e
n
d
ü
ı
coğ
a
k
n
i
dön
t
n
l
ı
l
s
s
ü
a
n
a
ü
n
e
’
k
g
e
s
ğ
ı
e
m
e
rm
ü
rk
ar
ığın
a tü
aştı
ürd
ı’da
ede
ne v Savaşl
ve
tan
anl
ms
ı’nd
e Ar önemi
arı
r
l
y
ü
n
m
ş
i
a
k
s
l
a
l
a
k
ü
k
ı,
v
e
O
aş
n
Tür
Bal
ın h
ses
rdığ
ları
Sav
n Sa bir pan
ğı
e bu
kta
an
kan
afen “Balka
v
i
a
olay
ı
k
t
l
ı
ıldı
l
h
i
i
r
t
l
ş
k
u
a
i
n
ı
a
a
o
i
l
b
l
B
l
e
ş
s
e
ş
p
l
y
a
n
a
an
b
be
k,
tiy
leri
da
e pa
Sav
ınd
crü
ara
ası”
ebe
etki
lerd rlığına
ard
e te
lkan tartışıl
İnş
e
l
nas
,
t
a
y
ü
ç
n
i
e
B
i
t
a
z
m
e
gö
kisi
in v
liğin anelde
e ga
yılı
ün,
şidd
e et
p
Kim
al
ürg
da v dönem
n
s
s
i
k
u
u
ğ
r
i
n
m
B
l
a
.
u
Tü
kam ni bir
edi
r.
kim
opl
şan
e
enl
edi
ın t
ürk
a ya
y
T
d
a
ekt
l
epy
n
düz
n
n
ı
y
o
ı
e
m
s
r
d
t
a
a
r
m
e
l
li
le
en
aş
et
esn
etki
ok e
sav
rind
lar
işar
ki
birç ı derin
üze
vaş
e
i
ı
a
d
l
s
b
i
e
ğ
am
e
bu
pan
uk g
attı
avr
Türkiy rı
Bu
yar
sull
ık k
la
.
l
k
a
a
k
n
m
ı
o
ı
d
ır
e
r
t
y
ız
d
Araş Merkezi
tan
aşla
o
erin
ızam i, gah
Sav
ade
ı üz
n
haf
y
d
i
a
l
m
i
z
k
al
vra
TAM 101
sed
çten
den
la B
t ka
bah
zge
isin
ü
k
ığıy
ane
l
s
ş
ı
i
h
r
l
c
i
a
çi
l bi
gah
r ar
onu leştire
mla
n-s
u
e
e
n
d
su
rın
r ne
nla
i bi
ana
ş
bell
a
y
eçte
sür
ürk
T
e
v
arı İnşası
l
ş
a
Sav ğinin
n
a
li
Balk Kim
.
dur
olgu
r
i
b
ri
e de
ese
’ın
mn
t
a
a
r
v
v
e
an
r ka
et C
und
prü
e bi
hm
ğ
N
A
u
l
.
r kö
a
r
i
ir
d
u
b
d
a
d
ağ
lda
okt
isim
un
ın m den yo
bir
m b şları’n
i
a
g
t
va
sına
İşte
n Sa atılma
a
k
lkan k
l
r
Ba
“Ba
.
r
ı
n ya
s
ü
Tür
ı
ü
t
’
k
ac
üş
’ne
i
m
m
t
ş
r
Tür
ık,
e
u
ö
an
ı
nlıl
on
vi g
anl
ma
t ‘İh
ci k
s
öre
u
n
m
g
i
O
v
s
a
ik
ı:
O
si”
lin
Arn
i.
akış
kra
zere r ve bu
ane
z id
şı B
nda
ipo
P
’
ı
ği ü
a
ı
i
H
n
r
Ş
me
e
d
l
a
a
e
i
l
l
d
n
n
v
ş
i
ç
B
n
l
u
a
a
u
k
si
bi
nt
e
ğun
Sav
son
öte
und
rklü
üle
ind
ları
çulu lık, Tü
iyle
nın
nuc
nB
vaş
ber
s
n
s
a
a
o
i
a
a
u
s
r
n
g
l
S
m
d
l
e
U
n a
su
be
an
ni
si
i ol
kan
da v ı tarafı
mli
diri
lüm
ı da
n
n ye yenilg
l
e
r
s
ı
i
eyin
i
Bal
s
a
n
ü
n
b
n
l
r
’
M
uç
nö
ir
ne
sıra
bir
nla
i
leti
e
n
b
ı
ı
t
ı
v
l
r
o
t
e
d
n
e
i
k
s
a
y
l
a
n
lı
D
ak
bas
mli
vaş
in a
lard ının so
baş
ı fel
ini
ilgi
öne
n Sa
r
vaş
ır.
nem
Bun
a
a
a
a
zihn
d
:
ö
l
yen
k
ı
d
r
S
a
l
d
ı
s
n
c
n
t
m
a
i
ı
r
a
ı
n
ı
e bu
ş
B
k
a
a
k
a
m
ı
l
am
gör
olm
alk
ne
an
ks
ık a
sav
e
l
ö
e
y
B
n
’
ı
r
r
,
a
dev
a
d
i
z
c
l
e
ş
rtak
ş
ya
mı
no
lme
nül
usu
en b , İslam ği bir o
un
ı
i
n
r
’
r
ü
r
i
a
B
o
ş
k
a
l
t
.
pl
ık
ge
dü
tlu
us
gu
vut
tti
iştir
eva
nlıl
sor
ağı
rna
avu
duğ
m
c
ybe
a
c
l
t
A
n
a
a
o
r
n
e
m
i
t
k
u
l
e
A
la
u
ic
ep
Os
rus
eril
şgu
i de
ta t
nin
srar
ştir
seb
a,
me
doğ
yak
ne v
ikri
irle
idin
u
da ı
i
f
e
a
a
b
b
n
b
c
ı
h
k
ı
rad
r
ı
a
e
y
y
s
a
üm
a
eb
pe
a
,d
ştü
nlıl
. Bu
sıyl
s
m
nlı’
r
e
c
r
ü
a
ş
a
ı
a
i
a
n
r
l
u
i
d
t
n
u
si
ket
Osm an Osm kavuşm görülm şları ay
t
nav
n ko
sele
fela
a
kka
ı Ar
ığı
va
nıl
me
in
ez’i
n
ı
s
a
d
ı
t
n
r
a
i
m
S
a
ğ
e
a
l
ı
a di
c
d
i
l
s
n
n
m
y
n
n
z
a
B
l
esi,
ı
i
a
ı
a
l
.
p
bi
alk
klığ
u ih
dir
terg
k ka
ıms
a
i
ı
B
a
s
b
ğ
t
t
l
ö
r
a
e
m
n
ğ
u
l
g
b
n
a
de
na
mu
kon
çık
iha
rk o
asım
rtay
yüz
sini
8K
ının in en a
, Tü
uğu
no
a
2
.O
i
n
d
m
etki
,
ı
d
a
r
l
l
a
n
m
n
t
ı
r
ı
m
ı
vr
du
as
ne
ane
rüle
aşla
ğın
ağla
t ka
nn
akım bir dö
sav
ub
k gö ımsızlı
z. İh
k’ü
ane
e
a
lük
B
r
i
azı
r
h
.
ü
ğ
i
ü
a
m
n
i
r
ç
l
l
i
k
Bi
m
rzı b uya
ştu
la T
bağ
eltt
ao
e
r
a
s
y
u
t
’
ı
e
n
n
Tür
k
m
ı
t
k
r
n
ö
r
u
m
ü
’
e
r
d
rı
rd
la
çe
ni y
n vu vutluk
han
oğu
şı o
vaş
ıkla
ken
a
sesi
er i
ada
kar
a
laşt
ğ
da d kan Sa anlatır
k
n
i
e
k
r
ı
r
a
d
sınd
d
a
n
şı
eA
he
ny
Bir
ni
sı
sıra
d
Bal
p
a
i
’
.
a
,
r
e
d
ğ
r
2
çıkı
y
ı
i
ı
ı
c
a
n
ı
ç
s rt
al
n
ki
lar
sıd
191
eld
tin
esi,
iki a
lıte
rini
ışm
ma
san
le g
ake
e
a
p
m
l
l
n
n
a
r
y
r
i
e
e
a
Kar
a
h
f
a
ç
r
ke
ti
m
ol
kaz
etm
lma
ftan
kın
t as
bu
ane
uru
ünü
hal
rk o
avu
tara
ud
rdım vut ih
gör
nın
ü
e
ı
n
a
b
r
l
i
r
T
r
i
y
n
ı
a
i
B
A
a
a
a
ar
ık,
arl
eler
Arn
dir:
sun
eyle
raft
ukl
anl
yaz
ez,
r ta
eçm lı ordu
ekte
old
ifad
üm
e
l
e
g
m
i
r
l
s
ğ
m
i
i
d
i
r
ü
b
n
k
iç iç
en
M
r. B
er
n, d
beli
sma
Tür
ni k
dar
ridi
Diğ
ılık,
rke
r
a
a
O
l
ı
e
.
u
y
l
k
t
r
n
l
ı
ş
e
a
e
ime
şt
ne
nı
tutu
iz
in k
virm n Osm rının n
leri
rmı
uya
e
ı
t
m
i
ç
a
d
i
lirs
v
e
k
k
a
n
i
ya
nd
ml
r be
en
i
r ne
ı
u
r
i
a
hak
d
k
e
b
d
e
e
a
a
n
iy
rı
k
üz
nci
a
zav
e
ne k ışır.
ülü
aşla
bili
bu
enl
rkç
un
.
lard
Sav
d
ü
n
e
n
n
e
v
çal
a
T
n
a
u
n
s
i
a
k
ını
k
u
al
in
ru
ınd
eye
tir.
ğ
s
B
B
o
i
ı
ş
.
s
Bal
i
t
m
ç
e
r
ızlığ
i
r
ç
r
a
s
u
m
ğ
e
e
ö
i
t
t
i
t
g
t
m
ş
g
ğ
e
s
ı
t
u
li
b
re
a
e
gö
ağ
kim
olm ını kay
ikle
vat’
net
ını
nb
i
iml
iha
dığ
t Ce
ğ
ları
elef
l
n
k
ı
t
t
i
ak
e
l
a
i
u
r
d
l
n
k
av
en
es
olar
ha
n
Ahm manla
k
nsa
t
r
e
r
i
i
,
e
s
’nin
,
A
k
n
b
n
an
leti
in,
ha
için
lka
klü
slü
i
v
r
ğ
m
a
ü
e
k
e
r
e
ü
ü
i
B
a
l
M
b
ıD
m
iyet
eT
üs
or.
Örn
ası
a,
anl
rtul
hur
gı il
niy
kM
m
l
m
u
ı
m
e
n
t
a
m
s
k
n
g
r
a
a
Cu
rma
Bu
ala
dir
nO
kaz
den
psi,
yar
ez.
t ku
rke
ren
e in
e
,
hal
e
e
ü
n
l
m
z
h
l
i
v
u
v
e
l
ü
ü
n
B
n
v
de
şek
nül
gör
ları
eca
a so
bir
mi
i dö
r
bun
e
an t
sız
ığın
e
l
l
n
a
biçi
ger
r
m
z
a
d
ı
i
a
Türkiy rı
a
ş
n
v
ağ
bu
lam nda ya
aslı
mala
r
lı b
algı
lar,
ı’
Tüm lan bi
AraştırMerkezi
’e
aya
r
.
n
d
m
a
r
i
l
a
ı
u
k
i
r
k
aş
te
katl
Sav
arlı
uştu emaat
n
aK
TAM
a ve sını ol
c
d
uta
m
e
ğ
m
d
da t
ya
ğla
a
nya
eri
l
a
r
ü
r
a
b
i
d
c
u
k
bir
uha
Tür
ır. B
eri
am
enl
tad
102
d
k
d
a
n
e
ı
b
asl
aşım yaralı
lik t
u
b
,
nite
rk
e Tü
gör
n
4’te
191
.
r
i
kted
in
rme iyeti’n
ü
s
a
i
i
r
m
e
ınd
e
l
diğ
iC
dığ
ni i
l
k
i
ı
içer
k
ğ
k
i
a
r
t
a
r
i
e
ş
b
l
e
e
t
e
l
ra
iy t
tT
ye
çek
em
kala n faali
tiha
i
C
t
ger
t
İ
i
i
l
n
kk
ya
po
ak
are
era
ma
ları
itib
laşm inin,
at T
daş
dık
u
h
ğ
i
a
a
e
l
t
ğ
b
u
ey
. İt
edi
kle
uyg
kitl
öre
da
etm
çülü tar’a g
cak
r
run
k
n
â
r
o
a
k
ü
z
k
a
ü
T
.
k
A
ç
r
n
e
ı
ı
k
r
lan
baş
ülü
Tür
eçm
a
tek
gör
rum
ları
en g ayısıyl
o
n
p
d
y
ü
u
k
n
s
k
ğ
ı
i
l
l
r
a
ı
ü
n
o
l
r
e
ş
e
l
söz
şa
çü
le
m
ola
r. D
den
çilik
hal
bir
ürk
iyi,
ırla
a
n
T
şim
a
s
i
d
i
a
ğ
d
r
m
a
n
iyet
i
i
r
i
l
l
n
d
l
g
k
ı
n
ç
e
i
i
s
n
a
r
o
ç
ı
ı
ip
m
rk
içi
aç
’yla
am
f bi
kış
ları
üslü ının fa irlerin
ziti
de h
md
a
ş
a
o
n
l
a
i
M
b
p
r
v
ı
u
an
ar
ik
k
be
n Sa
e, b
alar
sel
ukl
n, f
siyi
era
Tür
itle
gör
old
çab
kra
leri
alka .
ur.
ık b
K
ç
e
o
l
l,
B
r
’
.
ı
e
p
z
u
r
ş
k
i
3
e
a
h
ane
şa
lir
sü
oğ
91
anc
np
bu
Bilm ve bu
2-1
nde
e ge
dı d
r
i
e
i
1
r
l
ç
ç
9
i
m
a
i
e
1
e
d
lı,
leb
dır
ıcı g rilen
ünd
i ise
stan
aş
edi
akış .
var
k aç
ces
Sav
de g
ifte
ve
şı b
u
l
r
n
ç
f
i
i
ı
a
k
t
ü
ı
s
i
k
ş
u
l
i
ş
ş
lara
ve
Yıl
dir
dü
r şe
n
yan
ayı
ğu,
l
i
i
l
i
l
u
n
u
b
n
l
b
b
a
lı
rim
2O
un
ve
sçu
bir
şlık
192
e ve ruları
yoğ
ulu
ıran
12” ba . Aktar
rec
i
d
9
o
e
s
s
n
1
d
e
ı
“
i
n
fiy
bar
ı id
Son
leri
rdi.
ktar
Tas
acıs
yici
irel
na e
e
t
an A lılığın
m
l
o
ş
ş
h
n
s
e
i
y
u
l
a
d
A
n
kon ünde e ini, bu
larl
sma
vap
s
nu
son
n
e
e
u
ü
n
c
y
ve O
t
ğ
i
i
l
f
ü
s
ldu
ane
ın b ığın ta
ik o
ile p masın
lıl
eks
912
n
ık
n
ş
a
i
u
re 1
nlıl
ler
sm
ö
n
O
g
kon
e
ma
e
a
n
s
l
’
i
l
r
z
O
i
t
r
b
ta
gö
azı
faka
a bi
. Ak
bir
onr
şır;
lıştı
da b
s
a
a
buk
l
u
ç
r
a
n
n
ko
ir k
eye
k zo
nda
b
’
e
ı
m
r
n
r
te
akım
şla
etm ağme
gös
ava
birt
ahs
r
S
b
a
a
r
n
i
en
sın
ka
r. Z
ro
Bal
sind a alma
udu
üştü
s
nce
r
m
u
a
ü
r
n
ş
,y
dü
ığın
ko
dü
nlıl
e bu ını sür
söz
a
d
k
a
e
m
s
lkan
şm
rlığ
yin
da O ani Ba
şıla
k va
r
m
a
a
a
r
Y
l
k
.
,
ola
bağ
a
erle
ıştır ık bitti
ğın
nçl
am
. Bu
l
e
ı
e
l
r
m
i
lışlı
l
d
n
r
d
o
n
a
e
a
l
a
m
y
ma
em
in
Os
and
aşa
dön
eler
a
bir
nra
d
i
o
m
s
a
s
a
if
iye
dan
ibi
n aş
tasf
rı’n
eni
dı g
a
y
a
l
i
l
f
ş
ş
s
a
ba
ta
Sav
ar,
lük
Akt
kçü
r
n
ü
e
T
çek
kat
dik
e
Türkiy rı
la
a
m
ır
t
Araş Merkezi
TAM 103

Benzer belgeler