Fraser: Affärer | Yrkesbeteckningar (Portugisiska-Turkiska)

Transkript

Fraser: Affärer | Yrkesbeteckningar (Portugisiska-Turkiska)
bab.la Fraser: Affärer | Yrkesbeteckningar
Portugisiska-Turkiska
Yrkesbeteckningar : Beteckningar inom affärsvärlden
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Genel Müdür / Yönetim Kurulu
Başkanı
Chefen för ett företag
(Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Genel Müdür / Genel Direktör
/ Yönetim Kurulu Başkanı
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Pazarlama Direktörü
Ansvarig för
marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Ansvarig för
försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Müşteri Hizmetleri Müdürü /
Müşteri Hizmetleri Direktörü
Ansvarig för
kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos
Humanos
Gerente de Recursos
Humanos
Personel Müdürü
Ansvarig för personalfrågor
(USA)
Diretor(a) de Recursos
Humanos
Gerente de Recursos
Humanos
İnsan Kaynakları Müdürü
Ansvarig för personalfrågor
(Storbritannien)
Gerente de Escritório
Ofis Yöneticisi
Ansvarig för driften av hela
kontoret
Secretário(a)
Şirket Sekreteri
Ansvarig för
affärskorrespondensen
Contador(a)
Muhasebe Müdürü / Finans
Müdürü
Ansvarig för företagets
ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Teknik Direktör / IT Direktörü
Ansvar för IT- och
kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e
Desenvolvimento
(P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e
Desenvolvimento
(P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e
Desenvolvimento
(I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e
Desenvolvimento
(I&D)-Portugal
Arge Müdürü
Ansvarig för utvecklingen av
nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Üretim Direktörü
Ansvarig för
produktproduktion
Gerente de Fábrica
Fabrika Müdürü
Ansvarig för driften av
fabriken där produkterna
tillverkas
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler

Fraser: Affärer | Yrkesbeteckningar (Turkiska-Turkiska)

Fraser: Affärer | Yrkesbeteckningar (Turkiska-Turkiska) Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü

Detaylı