Makaleyi Yazdır

Transkript

Makaleyi Yazdır
ÖmerSOL
AK
2
.
B
a
s
k
ı
Doç. Dr. Ömer SOLAK
EDEBİYAT BİLİMİNİN DİSİPLİNLERARASI İMKÂNLARI
ISBN 978-605-364-885-7
DOI 10.14527 / 9786053648857
Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© 2016, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
1. Baskı: Ekim 2014, Ankara
2. Baskı: Mayıs 2016, Ankara
Yayın-Proje: Çiğdem Hanlı
Dizgi-Grafik Tasarım: Tuğçe Akkaya
Kapak Görseli: http://tr.depositphotos.com
İmaj ID: 55964847
Copyright: markovka
Baskı: Ay-bay Kırtasiye İnşaat Gıda Pazarlama ve
Ticaret Limited Şirketi
Çetinemeç Bulvarı 1314.Cadde No:37A-B
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 33365
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet:www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
Bu kitap, bilgisini sürekli bir adım öteye taşıma çabası içindeki
tüm insanlara ithaf edilmiştir...
ÖN SÖZ
Bilindiği gibi 20. yüzyılın ikinci yarısında sosyal bilimler, kendilerini geleneksel sınırlarının çok ötesine taşan yeni çalışma alanları ile tanışır. Edebiyat üzerine
bilimsel etkinlikler yürüten edebiyat bilimi de bu disiplinlerarası çabadan uzak
kalamaz. Dilbilim, tarih psikoloji, iletişim bilimleri, felsefe gibi disiplinlerle girdiği
alışveriş ona yepyeni ufuklar açacaktır.
Bu çalışmanın amacı, edebiyat biliminin diğer sosyal disiplinlerle ilişkisinden
doğan yeni imkânları ele almaktır. Ancak bunun için öncelikle edebiyat biliminin
araştırma nesnesi olan edebiyat sanatının diğer bilimlerin araştırma nesneleri ile
ilişkilerine göz atmak gerekir. Bu sebeple her bir bölümde edebiyat sanatının ilgili
bilim dalının araştırma malzemesi ile etkileşimi ele alınmıştır. Örneğin edebiyat
bilimi ve dilbilim ilişkisinin ele alındığı bölümde önce her iki bilimin araştırma
nesneleri olan edebiyat sanatı ve dil ilişkine yer verilmiştir. Ardından ise bu malzemeler üzerine analitik etkinlik yürüten edebiyat bilimi ile dilbilimin ilişkisine
geçilmiştir.
Bu noktada kitabın bir diğer amacı ise araştırma nesnesini kendine özgü
yöntemlerle inceleyen disiplinlerle edebiyat biliminin kuram ve yöntem alışverişi imkânlarını değerlendirmektir. Bu amaçla kitapta disiplinler arası potansiyeli
olan kuramlar tarihsel olarak ele alınmıştır. Bu bölümde özellikle edebiyat bilimi
için de açıklayıcı öneriler getiren kuramlar öncelenmiştir. Ardından da edebiyat
biliminin diğer bilimlerle ilişkisinden doğan melez çalışma alanları tanıtılmıştır.
Doç. Dr. Ömer Solak
2016, Ankara
Doç. Dr. Ömer SOLAK
1973 yılında Aksaray’da doğdu. SÜ Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans (1996); SAÜ Sos. Bil. Ens. Yeni Türk Dili anabilim dalında
yüksek lisans ve aynı üniversitenin Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalında doktora programlarını tamamladı. 1996-2007 yıllarında MEB’in değişik birimlerinde
öğretmen olarak çalıştı. 2007 yılında SÜ, Mesleki Eğitim Fakültesi’ne yardımcı
doçent olarak atandı. Bu kadroda iken 2007-2008 döneminde Minsk, BGEU üniversitesinde (Beyaz Rusya) okutman olarak; 2011 yılında Johannesburg, Witwatersrand Üniversitesi’nde (Güney Afrika) misafir öğretim üyesi olarak görevlendirildi. 2013 yılında ASÜ, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne atanan Solak
ve 2014 yılında doçent unvanını aldı. Yine bu kadroda iken 2015 yılında Zhejiang
Üniversitesinde (Çin Halk Cumhuriyeti) bir yıl süreli bir post doktora araştırması
yürüttü.
Türk Öykücülüğü İncelemeleri I (Tablet Yay., 2010) adlı bir kitabın editörlüğünü yapmış olan Solak’ın yayımlanmış çok sayıda makale ve bildirisine ek olarak
altı adet de telif kitabı bulunmaktadır: Romanda Öteki/Ötekinin Romanı (Tablet
Yay., 2008); Selçuk Baran Öykücülüğü (Aybil Yay., 2012), Türk Romanında Merkez-Taşra Çatışması (Aybil Yay., 2012); Kuramdan Uygulamaya Edebiyat Çalışmaları (Anı yay., 2014); Edebiyat Biliminde Kuram ve Yöntem (Nobel yay., 2014);
Edebiyat Biliminin Disiplinler arası Imkânları (Pegem yay., 2014).
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ .............................................................................................................................v
GİRİŞ
Edebiyat ve Bilim
Edebiyatın Diğer Sosyal Bilimlerle Temasları ..............................................................3
Edebiyat Bilimi ve Çalışma Alanları ..............................................................................8
Edebiyat Kuramlarının Tasnifi .......................................................................................9
1. BÖLÜM
Edebiyat ve Dilbilim
Edebiyat Sanatı ve Dilbilim ...........................................................................................15
Edebiyat Bilimi ve Dilbilim ...........................................................................................16
Edebiyat Bilimi ve Dilbilim Arakesitindeki Kuramsal Yaklaşımlar ..................16
Edebiyat Bilimi ve Dilbilim Arakesitindeki Çalışma Alanları ...........................54
2. BÖLÜM
Edebiyat ve Tarih
Edebiyat Sanatı ve Tarih ................................................................................................73
Edebiyat Bilimi ve Tarih Bilimi ....................................................................................74
Edebiyat Bilimi ve Tarih Arakesitindeki Kuramsal Yaklaşımlar ........................76
Edebiyat Bilimi ve Tarih Arakesitindeki Çalışma Alanları.................................90
3. BÖLÜM
Edebiyat ve Psikoloji
Edebiyat Sanatı ve Psikoloji ..........................................................................................97
Edebiyat Bilimi ve Psikoloji ..........................................................................................97
Edebiyat Bilimi ve Psikoloji Arakesitindeki Kuramsal Yaklaşımlar ..................99
Edebiyat Bilimi ve Psikoloji Arakesitindeki Çalışma Alanları ........................ 109
viii
Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları
4. BÖLÜM
Edebiyat ve İletişim
Edebiyat Sanatı ve Medya........................................................................................... 117
Edebiyat Bilimi ve İletişim Bilimleri ......................................................................... 123
Edebiyat Bilimi ve İletişim Bilimleri Arakesitindeki
Kuramsal Yaklaşımlar ........................................................................................... 126
Edebiyat Bilimi ve İletişim Bilimleri Arakesitindeki
Çalışma Alanları.................................................................................................... 133
5. BÖLÜM
Edebiyat ve Bilişim Teknolojileri
Edebiyat Sanatı ve Bilişim .......................................................................................... 139
Edebiyat Bilimi ve Bilişim Teknolojileri ................................................................... 139
Edebiyat Bilimi ve Bilişim Teknolojileri Arakesitindeki
Kuramsal Yaklaşımlar ........................................................................................... 141
Edebiyat Bilimi ve Bilişim Teknolojileri Arakesitindeki
Çalışma Alanları.................................................................................................... 141
6. BÖLÜM
Edebiyat ve Felsefe
Edebiyat Sanatı ve Felsefe ........................................................................................... 153
Edebiyat Bilimi ve Felsefe ........................................................................................... 157
Edebiyat Bilimi ve Felsefe Arakesitindeki Kuramsal Yaklaşımlar .................. 161
Edebiyat Bilimi ve Felsefe Arakesitindeki Çalışma Alanları ........................... 184
7. BÖLÜM
Edebiyat ve Kültürbilim
Edebiyat Sanatı ve Kültür .......................................................................................... 195
Edebiyat Bilimi ve Kültürbilim .................................................................................. 195
Edebiyat Bilimi ve Kültürbilim Arakesitindeki Kuramsal Yaklaşımlar.......... 197
Edebiyat Bilimi ve Kültürbilim Arakesitindeki Çalışma Alanları .................. 212
KAYNAKÇA ................................................................................................................ 215
KAYNAKÇA
“JGAAP”. JGAAP. (e.t.2012-09-04): http://evllabs.com/jgaap/w/index.php/Main_Page
“Academic Disciplines Interactive Mind Map”, (e.t. 19.07.2014): http://www.gogeometry.com/
mindmap/academic_disciplines.html
“Critical Theory”, (8 Mar 2005). Stanford Encyclopedia of Philosophy. New York: Macmillan.
“Cultural Studies”, (e.t. 14.07.2014): http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_studies#Overview
“Felsefe”. (e.t.: 21.10.2013): http://www.felsefeekibi.com/dergi3/s3ğy3.html
“Feminist Theory and Method Concepts and Processes” (12.07.2014): http://faculty.goucher.
edu/eng215/feminist_theory_and_method_concepts_and_processes.htm
“List of academic disciplines and sub-disciplines” (e.t. 19.07.2014): http://en.wikipedia.org/
wiki/List_of_academic_disciplines_and_sub-disciplines
“New Historicist and Cultural Criticism Concepts and Terms”, (e.t. 11.10.2012): http://faculty.
goucher.edu/eng215/newğhistoricistğandğculturalğcriticismğterms.htm
“Psikoloji”, (e.t. 28.08.2014): http://tr.wikipedia.org/wiki/Psikoloji
“The Signature Stylometric System”. PhiloComp. (e.t. 2012-10-15): http://www.philocomp.net/
humanities/signature.htm
“Using the System” (e.t. 2012-10-15): http://www.philocomp.net/?pageref=humanities&page=
signature
ABOH, Romanus (May 2009). “Semantic map and Ideology in select Nigerian poetic discourse”.
African Journal of History and Culture, S. 1 (1). pp. 6-15,
AHMAD, Ajaz (1995). Teoride Sınıf, Ulus, Edebiyat, (çev. A. Fethi) Alan yay.
AIROLDI, Edoardo M.; Fienberg, Stephen E.; Skinner, Kiron K. (July 2007). “Whose Ideas?
Whose Words? Authorship of Ronald Reagan’s Radio Addresses”. PS: Political Science &
Politics 40 (3): 501–506
216 Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkanları
AKBAYIR, Sıddık (2014). Edebiyat ve Disiplinlerarası Etkileşim. Ankara: Pegem Yayınevi.
AKTAN, C.C. (2007). “Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar”. Değişim Çağında Yüksek Öğretim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar. İzmir: Yaşar Üniversitesi Yay.
AKTAŞ, Şerif (Kasım 1983). “Soruşturma I: Edebiyatımızda Tenkit” Doğuş Edebiyat, S. 20.
AKTULUM, Kubilay (1999). Metinler Arası İlişkiler, Ankara: Öteki Yayınevi.
AKÜN, Ömer F. (Mar 1990). “Bir Edebiyat Tarihi Yazmak Mümkün müdür?”, Dergâh, S. 1.
ASUTAY, Hikmet (2005). “Eğlence Yazını”. Uluslar arası IV. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri. Çanakkale: 18 Mart Ünv. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü.
AYTAÇ, Gürsel (1997). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Ankara: Gündoğan Yay.
AYTAÇ, Gürsel (2005). Edebiyat ve Kültür, Ankara: Hece Yay.
AYTAÇ, Gürsel (2006). Edebiyat ve Medya, Ankara: KBY.
AZEVEDO, Milton M. (2009). “Literary Linguistics in the Context of a Literature Department.”
Selected Proceedings of the 11th Hispanic Linguistics Symposium. (ed. J. Collentine) 1-8.
Sommerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, pp. 1-8.
BAINBRIDGE, W.S. 1982. “The Impact of Science Fiction on Attitudes Toward Technology.”
E.M. Emme, ed. Science Fiction and Space Futures: Past and Present. San Diego, CA: Univelt.
BAKHTIN, Michail M. (May-Haz 1993). “Edebiyat Biliminin Yöntemi Üzerine” (çev. Z. Tirek).
Edebiyat ve Eletiri, S. 8, ss. 59-64.
BAKHTIN, Mikhail (1975). The Dialogic Imagination. Austin, TX: University of Texas Press.
BARRY, P. (2002). “Structuralism”, Beginning theory: an introduction to literary and cultural theory, Manchester: Manchester University Press, pp. 39–60.
BARTH, J. Robert (Tem-Eyl 2003). “Şiir ve Din/Edebiyat Teorileri” (çev. A. Çalışkan). Dinbilimleri, Akademik Araştırma Dergisi, S. 3, C. 3. ss. 227-229.
BARTHES, Roland (1996). Çağdaş Söylenler, İstanbul: Metis Yay.
BAYAT, Fuzuli (Bahar 2003). “Folklorda Çağdaş Araştırma Metotlarının Bazı Yönleri Hakkında”, Milli Folklor, C.8, S. 57. ss. 26-38
BEAUD, P., (edt). (1997). Sociologie de la Communication. Paris: Réseaux.
BENSON, Jackson J. (1989). “Steinbeck: A Defense of Biographical Criticism”. College Literature, S. 29 (16): 107–116
BENSTOCK, Shari (1988). The Private Self: Theory and Practice of Women’s Authobiographical
Writings. Routledge.
BOURDIEU, Pierre (1999). Sanatın Kuralları, (çev. N. Sevil). İstanbul: YKY.
BOZKURT, Nejat (1992). Sanat ve Estetik Kuramları, 2. baskı, İstanbul: Sarmal Yayınları.
BRIGGS, Asa (2007). “Kültür” (çev. S. Kebeli). Millî Folklor. S. 74. ss. 99-103.
BROWN, Gillian; Yule, George (1984). Discourse Analysis, Cambridge University Press.
BROWN, James S.; Yarbrough, Scott D. (2004 ). A Practical Introduction to Literary Study, Pearson/Prentice Hall.
Kaynakça 217
BUTTANRI, Müzeyyen (Winter 2009). “Yeni Türk Edebiyatı-Tarih İliskisi Bağlamında Türk
Tiyatro Eserlerinde Genç Osman Vak’ası”, Turkish Studies, C 4 /1-II, ss. 1765-1806
CAMPBELL, Joseph (2000). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, (çev. S. Gürses). İstanbul: Kabalcı
Yayınevi.
CANGÖZ, İncilay (2013). “Çizgisel ve Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar”. İletişim Kuramları. Eskişehir: AÖF Yay.
CARLAUI, J. C.; J.C. Fillok, (1983). Edebi Eleştiri, (çev. A. H. Çakmaklı). Ankara: KBY.
Catholic Bible Dictionary (2009). (ed. S. Hahn). New York: Doubleday
CEBECİ, Oğuz (2004). Psikanalitik Edebiuyat Kuramı, İstanbul: İthaki Yay.
CEMİLOĞLU, Mustafa (2013). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Ankara: Aktüel yay.
CEVİZCİ, Ahmet (2012). Felsefe, Eskişehir: AÖF yay.
CROWELL, Steven (2011). The Cambridge Companion to Existentialism, Cambridge.
CÜCELOĞLU, Doğan (1991). “Psikolojinin Tanımı”. İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
ÇALIŞKAN, Âdem (Summer 2010). “Edebiyat Teorisi Üzerine-1: İlk Belirlemeler”, Uluslararası
Sosyal Araştırmalar Dergisi, S 3 C. 12, ss. 89-108.
ÇAVUŞ, Rümeysa (2002). “Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş”, AÜ Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Dergisi, S. 42,1-2, ss. 121-133
ÇIKLA, Selçuk (Güz 2009). “Tanzimat’tan Günümüze Gazete-Edebiyat İlişkisi”, Türkbilig-Türkoloji Araştırmaları, S. 18, ss. 34-63.
ÇIKLA, Selçuk, (Aralık 2001). “Halit Ziya ve Mehmet Rauf ’un Hayatları ile Romanları”, Dergâh,
S. 142, C. 12, ss. 14-17.
ÇOBAN, Onur. “Shannon-Weaver modeli”. (e.t.:12. 05.2013): http://www.onurcoban.
com/2011/09/shannon-weaver-modeli.html
DAĞTAŞ, B. (2003). Reklamı Okumak. Ankara: Ütopya yay.
DAĞTAŞ, Banu (2013). “Dilbilimsel ve Göstergebilimsel Yaklaşımlar”. İletişim Kuramları. Eskişehir: AÖF Yay.
DAINTITH, John (2009). “IT”. A Dictionary of Physics, Oxford University Press.
DAYANÇ, Muharrem (2007). “Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Eleştirisi Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme”, Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, S. 18, ss. 69-117.
DAYANÇ, Muharrem (Kış 2009). “’Yeni Türk Edebiyatı’ Kaynağı Olarak Tarih ve Tarihî Eleştiri”, Turkish Studies. S. 4 /1-II, ss. 1875-1904
DERRIDA, Jacques (1985). The Ear of the Other: Otobiography, Transference, Translation, New
York: Schocken Books.
DİNÇER, Kurtuluş (2002). Felsefe, Eskişehir: AÖF yay.
DOĞAN, Evrim (2005). “New Historcism and Renessaince Culture”, AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Dergisi. S. 45,1 ss. 77-95
DOUGLAS, Kellner (2005). “Kültür Endüstrileri”. Kitle İletisim Kuramları. (der: E. Mutlu). Ankara: Ütopya Yay.
218 Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkanları
EAGLETON, Terry (1996). Literary Theory: An Introduction (2.ed.).Minneapolis: The University of Minnesota Press.
ECEVİT, Yıldız (May-Tem 2003). “Türk Edebiyat Eleştirisinde Postmodernist Yönelimler”,
Hece: Eleştiri Özel Sayısı, S. 77-79.
EMRE, İsmet (2005). Edebiyat ve Psikoloji, Ankara: Anı Yayınları.
EMRE, İsmet (2012). Edebiyat Bilimi I: Teoriler Yöntemler Uygulamalar, Ankara: Anı yay.
EMRE, İsmet (Winter 2009). “Yeni Türk Edebiyatının Psikoloji Kaynakları”, Turkish Studies,
Volume 4 /1-I , ss. 319-355.
ERDEN, Aysu (2001). Orhan Kemal Öyküsünde Yazınsal İletişim, Deneysellik, Yaratıcılık ve Dil
Kullanımı. Bir Örnek: Ürok Ninile. Edebiyatçılar Derneği Yayınları. No:18. Ankara: Damar Ltd.
ERDOGAN, İrfan (2002). İletişimi Anlamak, Ankara: Erk.
ERLER, Mehmet Y. (Güz 2007). “Tarihi Perspektiften Edebiyata Bakış”. Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, S.1/1, SS. 102-113
EROL, Kemal (2012). “Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı”.
Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, C.1, S. 2. ss. 59-70
EWERS, Hans-Heino(1994):(derl) Jugendkuftur im Ado/eszenzroman. Jugendliteratur der 80er
und 90er Jahre zwischen Moderne und Postmoderne. Weinheim ve München: Juventa. ss.
7-12.
FISKE, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş, (çev. S. İnan). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
FİLİZOK, Rıza (2001). Anlam Analizine Giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.,
No: 115.
FİLİZOK, Rıza; Saltık, Eylem (2013). Eleştiri Kuramları, Eskişehir: AÖF yay.
FOMENKO, V.P.; T.G.Fomenko, A.T.Fomenko (e.t.: 12.10.2013). “Author’s Invarıant For Russıan Lıterary Texts”: http://www.chronologia.org/en/autors_invariant/09.html
FREDRIC, Jameson (1991). Postmodernism: The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham:
Duke University Press
FREDRIC, Jameson (1997). Marksizm ve Biçim. İstanbul. Yapıkredi.
FREUD, Sigmund (1989). Psikanaliz Üzerine, (çev. A. Öneş). İstanbul: Say Yay.
FREUD, Sigmund (1996). Düşlerin Yorumu II, (çev. E.Kapkın). 3. bs, İstanbul: Payel Yayınları
FREUD-JUNG-ADLER (1981). Psikanaliz Açısından Edebiyat, (çev: S. Hilav).Ankara: Dost Kitabevi Yay.
GADAMER, Hans-Georg (1995). “Hermeneutik”, Hermeneutik: Yorumbilgisi Üzerine Yazılar
(haz. D. Özlem). Ankara: Ark yay.
GALLAGHER, Catherine; GREENBLATT, Stephen (2008). “Yeni Tarihselciliği Uygulamak”
(çev. B. Açıl), Kritik. S. 1, ss.20-35.
GEHRKE, Pat J. 2009. The Ethics and Politics of Speech: Communication and Rhetoric in the
Twentieth Century. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
GENÇ, İlhan (2008). Edebiyat Bilimi: Kuramlar, Akımlar, Yöntemler, İzmir: Kanyılmaz Matbaası, ss. 417-419.
Kaynakça 219
GOLDMANN, L. (2005). Roman Sosyolojisi (çev.A. Erkay). Ankara: Birleşik.
GÖKTÜRK, Akşit (1988). Okuma Uğraşı, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
GREENBLATT, Stephen (May-Tem 2003). “Yeni Tarihselcilik”, (çev. T. Mignon). Hece: Eleştiri
Özel Sayısı, S. 77-79, ss. 744-750.
GREENBLATT, Stephen. (1990). Shakespearean Negotiations. Oxford: Clarendon Press.
GRIFFIN, Gabriele (2005). Research Methods for English Studies, Columbia University Press.
GÜNAY, Doğan (2008). “Görsel Okuryazarlık ve İmgenin Anlamlandırılması” SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Cilt 1, Sayı 1. Ss.
GÜRSEL, Nedim(1997). Başkaldıran Edebiyat, İstanbul: Yapı Kredi Yay.
HALKIN, Léon E. (1989). Tarih Tenkidinin Unsurları, (çev. B. Yediyıldız).Ankara: TTK Yay.
HALL, Stuart (1981). Notes on the Deconstructing the Popular, (çev: M. ÖZBEK) Curan, j. et al.
HENGİRMEN, Mehmet (1999). Dilbilgisi ve Dilblim Terimleri Sözlüğü, Ankara: Engin yay.
HORKHEIMER, M. (1982). Critical Theory, New York: Seabury Press.
HOVE, Irving (1963). “Freudist Eleştiri’’, (çev. T.S. Halman). Türk Dili Dergisi: Eleştiri Özel Sayısı I, S. 42, ss.688-690.
INGARDEN, Roman (May 1994). “Estetik Yaşantı ile Estetik Nesne”, Kuram, S. 5.
İNAL, Ayse (1996). Haberi Okumak, İstanbul: Temuçin Yay. S. 47.
İPEKTEN, Haluk (1996). Divan Edebiyatında Edebi Muhitler, İstanbul: MEB yay.
JACOBS, H.H. (1989). “The growing need for interdisciplinary curriculum content”. (ed. H.H.
Jacobs). Interdisciplinary eurrieulum: Design and implementation. Alexandria, VA: ASCD.
JAKOPSON, Roman (1960). “Closing Statement: Linguistics and Poetics,” Style in Language (ed.
T.Sebeok).
JAMESON, Frederic (2002). Dil Hapisanesi, Yapısalcılığın ve Rus Biçimciliğinin Eleştirel Öyküsü,
(çev. M.H. Doğan). İstanbul: YKY
JAMESON, Fredric (2008). Modernizm İdeolojisi, Metis yay. İstanbul
Journal of Higher Criticism, (Fall 2003). (ed. R.M. Price). Institute for Higher Critical Studies.
Vo. 10. No.2
JUNG, Carl G (1972). Psychologie und Dichtung, Beutin
KANTARCIOĞLU, Sevim (1993). Edebiyat Akımları ve Temel Metinler, Ankara: Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Bölümü
KAPLAN, Mehmet (1980). “Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Cinas, Tevriye ve İstihdam Sanatlarının Kullanılışı”, III. Milli Türk Kongresi (6 -10 Ek 1980) Bildirileri. İstanbul.
KAPLAN, Mehmet (1987). Tip Tahlilleri, İstanbul Dergâh Yayınları.
KAPLAN, Ramazan, Canan İleri, Ali Öztürk (1998). Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Eskişehir:
AÖF Yay.
KARA, Halim (Bahar 2007). “The Literary Portrayal of Mehmed II in Turkish Historical Fiction,” New Perspectives on Turkey, S. 36.
220 Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkanları
KARAHAN, Çağatay (2004). “Dildışı Gösterge Olarak Sanat/Resim”. Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1).75-83. KARATAŞ, Evren (2009). “Türkiye’de Kadın Hareketleri ve Edebiyatımızda Kadın Sesleri” Turkish Studies, S. 4(8). Güz 2009, ss.1652-1673
KELLNER, Douglas (1989). Critical Theory, Marxism and Modernity, Cambridge and Baltimore: Polity Press and Johns Hopkins University Press
KERİMOĞLU, Caner (2014). Genel Dilbilime Giriş. Ankara: Pegem Yay.
KILIÇ, Sami (2000). “Hikmet Tanyu’nun Çalışmalarında Filolojik Metot”, Fırat Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 5, ss. 519-525.
KIRAN, Ayşe; Kıran, Zeynel (2011). Yazınsal Okuma Süreçleri, 4. bs. Ankara: Seçkin yay.,
KLAGES, Mary (Eylül 2006). “Hümanizm ve Edebiyat Teorisi” (çev. A. Çalışkan).Yedi İklim, ,
S. 198, C. XIX, ss. 21-22.
KOCAMAN, Ahmet (1993) “Dilbilim ve Edebiyat”, Edebiyat ve Eleştiri, Tem-Ağu, 9: 55- 57.
KORAT, Gürsel (2012). Dil, Edebiyat ve İletişim, 3.bs. İstanbul: İletişim Yay.
KÖHLER, Reinhard (2005). “Synergetic linguistics”. Quantitative Linguistik: Quantitative Linguistics. Ein internationales Handbuch. (ed. R. Köhler vd.): Berlin/New York: de Gruyter, S.
760-774.
KURT, A. A.; Kürüm, D. (2010). “Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişki:
Kavramsal Bir Bakış.” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 2,
ss.20-34.
LACAN, J. (2004). Ecrits: A Selection. W.W. Norton & Co.
LAMPERT, Andreas; Nusseck, Manfred; Wertheimer, Jürgen; Heinrich H. Bülthoff (2007).
“Reading Perception-Perceiving Literature: an Interdisciplinary Approach”, Proceedings of
ENACTIVE/07, 4th International Conference on Enactive Interfaces. Grenoble, France, November 19th-22nd, pp. 369-372
LANDOW, GeorgeP. (e.t:13.07.2014).“Literature, Science, and Technology”: http://www.victorianweb.org/technology/litastech.html
LEECH, Geofrey (1983). Principles of Pragmatics, Longman, Londra
LEES, Francis N. (1967) “The Keys Are at the Palace: A Note on Criticism and Biography”. (ed.
P. Damon) Literary Criticism and Historical Understanding: Selected Papers from the English
Institute, New York: Columbia University Press, pp. 135-149 LEKESİZ, Ömer (2006). Sevgilinin Evi: Ev-Kâbe Simgeciliği Üzerine Bir Çözümleme, Selis Kitaplar,
LEMKE, J.L. (et: 25.06.2014). “Researcher’s Corner”. (çev. S. Dumantepe-Üstün): http://wwwpersonal.umich.edu/~jaylemke/phd-guid.htm
LEVEND, Agâh S. (1984).Türk Edebiyatı Tarihi: Giriş, Ankara.
Literary and Linguistic Computing (e.t. 12.07.2014): http://llc.oxfordjournals.org/
LOOMBA, Ania (2000). Kolonyalizm Postkolonyalizm, (çev. M. Küçük). Ayrıntı yay.
LUNARÇARSKI, Anatoli (1993). Sosyalizm ve Edebiyat, (çev. A. Bezirci). İstanbul: Yön yay.
Kaynakça 221
LYE, John (Bahar 2011). “Yapısalcılığın Bazı Ögeleri ve Edebiyat Teorisine Uygulaması”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.17,C.4.
MAREN-GRISEBACH, Manon (1995). Edebiyat Biliminin Yöntemleri (çev. A. Ünal).Ankara:
AKM Yay.
MARSH, Nicholas (1987). How to Begin Studying English Literature, Macmillan.
MCDONALD, William (2009). “Søren Kierkegaard”. Stanford Encyclopedia of Philosophy.
MCMAHAN, Elizabeth; Day, Susan X.; Funk, Robert W.; Coleman, Linda S. (1993). Literature
and the Writing Process (9th Edition) Macmilan Pub. Co.
MEETH, L.R. (1978). “Interdisciplinary Studies: Integration of Knowledge and Experience”.
Change, 10: 6-9.
MILLER, Robert H. (1995). Handbook of Literary Research, Scarecrow Press.
MOGHADDAM, Fathali M. (August 2004). “From ‘Psychology in Literature’ to ‘Psychology is
Literature’ An Exploration of Boundaries and Relationships”, Theory Psychology. vol. 14 no.
4 505-525
MONTROSE, Louis. (1986) “Renaissance Literary Studies and the Subject of History.” ELR, S.
16 (1).ss. 5-12.
MORAN, Berna (1999). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yayınları.
NAS, Alparslan (2009). “Aylak Adam ve Anayurt Oteli’ne Psikanalitik Yaklaşım: Atılgan’ın Oidipal Roman Kişileri Olarak C. ve Zebercet”. Nota Bene Journal of Social Sciences 2 (1)
NAYHAUSS, Hans C. G. (1995). “Die Entwicklung der deutschen Literaturdidaktik seit 1945”,
İÜ Alman Dili Edebiyatı Dergisi, S. IX, , ss.123-148
ODEBUNMI A (2006). Meaning in English: An Introduction. Ogbomosho: Critical Sphares
OLSEN, Stein H. (1981). ‘Literary Aesthetics and Literary Practice’, Mind. Vol. 90, No. 360. pp.
521-541
ORR, Leonard (1987). Semiotic and Structural Analyses of Fiction: An Introduction and a Survey
of Applications. Troy, New York: Whitston Pub. Co.
ÖKDEM, Ülker (2009). “Felsefe ve Edebiyat”, Littera, C.25, Ankara
ÖTGÜN, Cebrail (Aralık 2008). “Sanat Yapıtına Yaklaşım Biçimleri”. Gazi Ünv. G.S.F. Sanat ve
Tasarım Dergisi, S.2 ss. 159-178.
ÖZDEMİR, Nebi (2006). “Türk Edebiyatı ve Medya”. Millî Folklor, S. 70. ss. 7-21
ÖZGÜL, Metin K. (1997). Resmin Gölgesi Şiire Düştü, İstanbul: YKY.
ÖZSARI, Mustafa (e.t. 5.7.2014). “Edebiyat Teorileri”: http://w3.balikesir.edu.tr/~mozsari/Literarytheories.htm
ÖZTÜRK, Serdar (Güz 2001). “Hamlet’e Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım: Hamlette Politika ve Yönetim”, Kuram ve Uygulamada EğitimYönetimi, S.28, ss. 549-556
PARLA, Jale (2011). “Sunuş: Yirminci Yüzyılda Edebiyat Eleştirisi ve Terry Eagleton” Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı, Ayrıntı yay., İstanbul, ss. 7-21
PARVATİYAR, Atul; SHETH, Jagdish N. (July 2001). “Customer Relationship Management:
Emerging Practice, Process, and Discipline”. Journal of Economic & Social Research. Vol. 3
Issue 2, p1
222 Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkanları
PASQUIER, D., (1997). ‘Les Travaux Sur La Réception’, Paul Béaud (edt). Sociologie de la Communication, Paris: Réseaux,
PFISTER, Manfred (1991). “How Postmodern Is Intertextuality?” Intertextuality. (ed. H.F.
Plett). Berlin: de Gruyter. pp. 207-24.
PHELAN, James (2006). “Rhetorical aesthetics and other issues in the study of literary narrative”. Narrative Inquiry, Volume 16, Number 1, pp. 85-93(9)
PIAGET, Jean (1972). The Epistemology of Interdisciplinary Relationships. Interdisciplinarity:
Problems of Teaching and Research in Universities. Paris: OECD
PICKERING, Michael (2008). Research Methods in Cultural Studies, Edinburgh University
Press, PIERLOOT, Rolant A. (1994). Psychoanalytic Patterns in the Work of Graham Greene, Netherlands: Rodopi B. V.
POLAT, Selahattin (2010). Metin Tenkidi, İstanbul: MÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı yay.
POSPELOV, Gennadiy N. (2005). Edebiyat Bilimi (çev. Y. Onay). 2.bs.,İstanbul: Evrensel Basım
Yayın.
RABINOWITZ, P. J. (1997). “Reader Response Theory and Criticism”, The John Hopkins Guide
to Literary Theory and Criticism. (haz. M. Groden, M, John Kreiswirth). Baltimore: The J.
Hopkins University Press.
REICH, Wilhelm (1997). Kişilik Çözümlemesi, (çev. B. Onaran). 3. baskı, İstanbul: Payel Yayınları,
RIEDEL, Manfred (1995). “Wilhelm Dilthey’de Teorik Bilme ve Yaşama Kesinliği”, Hermeneutik: Yorumbilgisi Üzerine Yazılar (haz. D. Özlem). Ankara: Ark yay.
RİFAT, Mehmet, (2008). Yaklaşımlarıyla Eleştiri Kuramcıları, Sel Yayıncılık
RİFAT, Mehmet (1992). Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Simavi Yay.
RİFAT, Mehmet (2000). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları II. İstanbul: Om Yay.
SAKALLI, Cemal (2006). Karşılaştırmalı Yazınbilim ve Yazınlararasılık/ Sanatlararasılık Üzerine, Ankara: Seçkin yay.
SAUSSURE, Ferdinand (2001). Genel Dilibilim Dersleri, İstanbul: Multilingual.
SAYIN, Şara (1999). Metinlerle Söyleşi. İstanbul: Multilingual Yayınları
SELDEN, Raman; Widdowson, Peter; Brooker, Peter: (2005). A Reader’s Guide to Contemporary
Literary Theory, 5. Edition. Harlow.
SHOPERNHAUR, Arthur (2007). Seçkinlik ve Sıradanlık Üzerine. (çev. A. Aydoğan). İstanbul: Say yay.
SIEGEL, K (e.t.12.06. 2014). ‘Introduction to Modern Literary Theory’, (e.t.:15.03.2011): http://
www.kristisiegel.com/theory.htm
SNAVELY, L.; Cooper, N. (1997). “The information literacy debate”. The Journal of Academic
Librarianship, 23(1). pp. 9-13.
SOLAK, Ömer (2013). “Edebi Metinleri Eleştirel Bir Dikkatle Okumak: Eleştirel Edebi Okuryazarlık”. The 2nd International Conference on the Reform of Curriculum and Teaching and
Teacher Development (22-24Mart) Bildiri Kitabı, Hangzhou Normal University, Hangzhou
(Çin Halk Cumhuriyeti) 2013, ss. 242-249.
Kaynakça 223
SOULEN, Richard N. (2001). Handbook of Biblical Criticism. Westminister: John Knox Press.
SOULEN, Richard N.; Soulen, R. Kendall (2001). Handbook of Biblical Criticism, 3rd ed., Louisville, Ky.: Westminster: John Knox Press.
STANTON, Corine (1999). Ideology and Gender in Bram Stoker’s “Dracula”, Ankara: Hacettepe
Ün. YLT
STEVENS, Anthony (1999). Jung, (çev. A. Çayır). İstanbul: Kaknüs Yayınları
STUBBS, Michael (1983). Discourse Analysis: The Sociolingustic Analysis of natural Language.
Wiley-Blackwell
ŞAHİN, Seval (2011). Kültürel Sermaye: Kibar Hırsız ve Şehir, İstanbul: Bağlam yay.
ŞAKI-AYDIN, Oya (Bahar 2007). “Alımlama Araştırmaları ve Kültürel Çalışmalar Geleneğinin
Katkısı”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11
ŞAN, Mustafa K. (2004). “Edebiyat Sosyolojisine Yaklaşımlar”, Edebiyat Sosyolojisi, Ankara: Hece
Yay. ss. 77-91
ŞEVKİ, Abdullah (2009). Edebiyat ve Yorum, Ankara: Öz Yapım ve Havuz yay.
ŞÖLÇÜN, Sargut (1982). Tarih Bilinci ve Edebiyat Bilimi, Dayanışma yay. Ankara
TANYOL, Cahit (1960). Sosyal Ahlak. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay.
TANYOLAÇ-ÖZTOKAT, Nedret (2005). Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar,
İstanbul: Multilingual
TARLAN, Ali N. (1981). Edebiyat Meseleleri, İstanbul: Ötüken Yay.
TAŞDELEN, Vefa (2013). Felsefeden Edebiyata, Ankara: Hece yay.
The Literary History of England. (1967). (ed. A. C. Baugh). Longman publisher
THOMAS, Brook (1991). The New Historicism: And Other Old-Fashioned Topics, New Jersey:
Princeton University Press,
THOMSON, George (1998). İnsanın Özü, (çev. C. Üster). 5. baskı, İstanbul: Payel Yayınları.
TIHANOV, Galin (2000). The Master and the Slave: Lukács, Bakhtin, and the Ideas of Their Time,
Oxford up
TITON, Jeff T. (2009). “Metin”, Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, (Hz. Ö. Oğuz) Ankara:
Geleneksel Yay.
TİMUÇİN, Afşar (2002) ‘‘Felsefesiz Edebiyat, Edebiyatsız Felsefe Olur mu ya da Olmalı mı?’’
Felsefelogos: Edebiyat Felsefesi. Yıl. 5. S. 17-18
TOKLU, Mehmet O. (2011). Dilbilime Giriş, 4.bs. Ankara: Akçağ yay.
TRAUGOTT, E.; PRATT, M. L. (1980). Linguistics for Students of Literature. New York: Harcourt
Brace Jovanovich
TUTUMLU, Reyhan (2007). Vüs’at O. Bener’in Yapıtlarına Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım, Ankara:
Bilkent Ün. Yayımlanmamış DT.
Türkçe Sözlük (1988). C. 2, TDK Yay., Ankara. s. 1419.
TYSON, Loise (1999). Critical Theory Today: A User-Friendly Guide, Garland Pub.
UĞURCAN, Sema (2002). Abdülhak Hamid Tarhan’ın Eserlerinde Tarih, İzmir: Akademi
Kitabevi.
224 Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkanları
URAL, Ayhan; KILIÇ, İbrahim (2005). Bilimsel Arastırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara:
Detay Yay.
URHAN, Veli (2000). Michel Foucault ve Arkeolojik Çözümleme, Paradigma yay.
UZUN, Ruhdan (2013). “Eleştirel Yaklaşımlar”. İletişim Kuramları. Eskişehir: AÖF yay.
VAN DIJK, T. A. (1980). Text and Context, Explorations in the Semantics and pragmatics of Discourse, Longman, Londra
VARDAR, Berke (1998). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, İstanbul: Multilingual yay.
VEENSTRA, Jan R. (Oct., 1995). “The New Historicism of Stephen Greenblatt: On Poetics of
Culture and the Interpretation of Shakespeare”, History and Theory, S. 34, No. 3, pp. 174-198
VEESER, Aram H. (Ed.) (1989). The New Historicism, New York: Routledge, Chapman And Hall.
WELLEK, René (2006). “Yeni Avrupa Edebiyat Biliminde Pozitivizme İsyan”, (çev. S. Yüksel). Din
Bilimleri, C. 6. S. 1, ss. 177-193
WOLLF, J. (2000). Sanatın Toplumsal Üretimi (çev. A. Demir). İstanbul: Özne
WOODS, Greg (1999). A History of Gay Literature, Yale University Press
WRIGHT, E. (1998). Psychoanalytic Criticism: A Reappraisal. Blackwell Publishers.
YALÇIN-ÇELİK, Sıdıka D. (2005). Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern
Tarih Romanları, Akçağ yay. Ankara
YENER, Ali G. (2006). Eleştirinin Eşiğinde Edebiyat, Ankara: Hece yay.
YEŞİLYURT, Sami “Nedim Gürsel’in Romanlarının Yeni Tarihselci Bağlamda Okunması”, Turkish
Studies, S. 4 /1-II, Kış 2009, ss. 1989-2009
YILDIRIM, Yılmaz (2012). “İletişimsel Eylem Kuramı Işığında Siyasal İletişim ve AK Parti Örneği”. Akademik İncelemeler Dergisi. C. 7, S. 1, ss. 195-225
YILDIZ, Pelin (2007). “Film Sahneleri ve Göstergebilimsel Yaklaşım ile Analizi”. E-Journal of New
World Sciences Academy.
YILDIZ, Saadettin (1998). “‘Harp Edebiyatı’ Kavramı ve Edebiyatımızda Çanakkale Muharebeleri”, Çanakkale Zaferinin 3. Yıldönümü Panel Bildirileri, Eskişehir.
YÜCEL, Tahsin (1982). Yapısalcılık, İstanbul: Ada Yay.
YÜCEL, Tahsin (2007). Eleştiri Kuramları, İstanbul: TİB yay.
YÜKSEL, Ayşegül (1995). Yapısalcılık ve Bir Uygulama: Melih Cevdet Anday Tiyatrosu, Ankara:
Gündoğan Yay.
YÜKSEL, Erkan (2013). “İletişim Kuramlarına Giriş”. İletişim Kuramları. Eskişehir: AÖF Yay.
ZIMA, Peter V. (2004). Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi, (çev. M. Özsarı). Hece yay., Ankara

Benzer belgeler