kazaliwa emmanueli(revised)

Transkript

kazaliwa emmanueli(revised)
KAZALIWA EMMANUELI (REVISED)
By R. Makoko
G Kas - zas - li - wa
k k k s
a D J k k k kk
t t
t
E - mma - nue - li
ka - za - li - wa
ks
t
Ka - za - li - wa E - mma - nue - li
Ka - za - li - wa
ka - za - li - - wa
ka - za - li - - wa E - mma - nu - e - li
p
p
o o
o o
ks
t
s
k
b D J kt
s
ks
tt
kks kk kks p
t
t p
ks
t
Ka - za - li - wa
ka - za - li -
s ks k
k
k
a t kt k
ka - za - li ka - za - li -
kks
t
p p o
p p o
s
ks
tt
=86
kks
t
kks kk k kk
t
kks k k kks kkss
t k t tt
kss
k
tt
kkss
tt
kks ks
t t
wa E - mma - nue - li
wa E - mma - nue - li
s
kks ks k
k
b t kt k k t
ks
k
t
kks
t
kks kks
t t
ka - za - li - - wa E - mma - nue - li
1.Mto - to a - me - za - li - wa
s
k
a k
t
kks
t
ks
t
ks
t
kks
t
kkss
tt
kkss
tt
ka - za - li - wa E - mma - nu - e - li
wa E - mma - nue - li
kks
t
kkss
tt
kks
t
kks
t
ks
k
t
-
mu.
n
k
k k k kk n J
(2)
Be - thle - he - - - mu.
Be - thle - he
mu.
kks
t
ks
k
t
kk
kk n J
n
Be - thle - he
-
mu.
a - me - la - zwa ka - ti - ka ho - ri
skk oo ks kks
t tt tt
1.Mto - to a - me - za - li - wa
Be - thle - he
ks ks kks kss kss ks
k k
k k k
t t t t t t
kks oo
t
o
o
a - me - la - zwa ka - ti - ka ho - ri
twe - nde
l
b
mm
n
n
kks
t
ks
t
twe - nde
kkss
tt
ks
k
t
kkss kks ks ks ks ks
k k
tt t kt t t tk
twe -nde so-te tu-ka-mwo -ne m-to-to Ye-su.
kkszz
at
kks
t
kszz
k
t
kks kk nn
t
twe -nde so-te tu-ka-mwo -ne m-to-to Ye-su.
twe -nde so-te tu-ka-mwo -ne m-to-to Ye-su.
ksz
bt
s
s
kk ks kks kkszz kks ks ks kks
tt t t t tt k k t
t t
kks ks ks k n
t k k k n
t t
twe -nde so-te tu-ka-mwo -ne m-to-to Ye-su.
Copyright © 2008 Respice Makoko (Call : 0754 422 854 / 0784 509 703 / 0717 715 802 )
All Rights Reserved

Benzer belgeler

2016 - 2017 UOLP Dil Yeterlik Koşulları

2016 - 2017 UOLP Dil Yeterlik Koşulları 2016-2017 AKADEMİK YILI UOLP DİL YETERLİK KOŞULLARI ÜNİVERSİTE PROGRAM

Detaylı

Lisans ve Yüksek Lisans İngilizce Dil Yeterlilik Sınavına Eşdeğer

Lisans ve Yüksek Lisans İngilizce Dil Yeterlilik Sınavına Eşdeğer Tablo 3. UOLP Dil Yeterlilik Koşulları (Üniversite Senatosunun 04.06.2015 tarih ve 613 sayılı kararı gereğince aşağıdaki tablo güncellenmiştir.) YETERLİLİK KOŞULU

Detaylı