Phenoline® Tank Shield

Transkript

Phenoline® Tank Shield
Phenoline® Tank
Shield
Teknik Bilgileri
Zeminler & Yüzey Hazırlığı
Jenerik Tip
Amin-addükt kürlenmeli epoksi
Genel
Tanım
Bu ürün, kimyasal veya diğer ticari ürünlerin
depolanması için tank içi, vana ve boru -içi astarı
olarak tasarlanmış solvent içermeyen, yüksek
performanslı bir kaplamadır. Boyaların kolayca
uygulanması için üretimden çıkmış komple bir
kazanın tamamının karıştırılmasına izin veren
benzersiz bir reçine ve kürlendirme ajanları
harmanıdır. Çoklu (Çift) komponentli sprey
uygulaması gerekmez. Bu ürün, amin terlemesi
dayanımlıdır ve gerektiğinde tipik olarak 500-875
mikron
aralığındaki
film
kalınlıklarında
uygulanabilir.(özellikle tank tabanları için) Petrol
ve Gaz endüstrisinde tipik olarak aşağıdaki
maruziyetlere başa çıkabilir. Ham petrol ve
etanolü da içeren yakıt ailesi. NGL yoğuşması,
atık su, deniz suyu, ve endüstriyel proses
sularına dayanıklıdır.
Özellikler
 Büyük miktarlarda (parti veya lot bazlı)
karıştırılabilir, tek ayaklı airless sprey
 Üstün darbe direnci
 Etanol dahil geniş yelpazedeki yakıtlara
cdayanıklı
 65°C’ye kadar sıcak suya dayanıklı
 Mükemmel aşınma direnci ve esneklik
 2°C’ye
kadar
düşük
sıcaklıklarda
_uygulanabilme
 Tek veya çok katlı sistem olarak uygulanabilir.
 Amin terlemesi yapmayan ve uzun bir katatma cpenceresine sahip
 Düşük kokulu
Renk
Standart: Gri (Z700)
Özel talep: Beyaz (0800) veya Mavi(0100)
Son görünüm
Parlak
Astar
Boya normalde direk metale uygulanır. Carboline
yetkililerini önerisi doğrultusunda diğer astarlar
üzerine de
Kuru Film
Kalınlığı
Tek katta 305 – 1016 mikron
Hizmet ve yüzeyin mevcut koşullarına bağlı olarak değişir, ürün
tipik olarak uygulamaya göre uygun film kalınlıklarında tek katta
uygulanır. Daha yüksek kalınlıklar (60+mils/1500+ mikron) daha
agresif veya aşındırıcı koşullar veya aşırı oyuklanmış çelik (tank
tabanları) için kullanılır. Maksimum dikey film kalınlığı,
inceltilmemiş bir ürün ile 40 mils (1000 mikron)'dur.
Katı Miktarı
Hacimce: 98%  2%
Teorik Yayılma
38.6 m2/l 25 mikronda
300 mikronda 3.2 m2/l
1000 mikronda 1.0 m2/l
Karıştırma ve uygulama sırasındaki kayıplar
değişkendir ve iş ihtiyaçlarını hesaplarken bu
konu dikkate alınmalıdır.
VOC Değerleri
Tinersiz:
Çelik
Beton
Yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yapışmayı
engelleyecek kir, toz, yağ ve diğer bütün
kirleticileri yüzeyden temizleyin.
Temizlik: Min. ISO 8501-1 Sa 2½ (SSPC-SP10)
Yüzey Profili: Min. 75 mikron.(ASTM D4417
standardına uygun olarak ölçülen yüzeyde
çekiçlenmiş görüntü (no-peening) olmayan,
yoğun, keskin yüzey profili olmalı. Kumlama ile
açığa çıkan kusurlar düzeltilmeli.
Beton temiz ve kuru olmalıdır. Herhangi
gevşek, sağlam olmayan betonu uzaklaştırın.
Boyayı, 21°C ve %50 bağıl nem veya benzeri
durumda 28 gün kürlenmemiş bir beton mevcut
değişse uygulamayın. Yüzeyi, beton yüzeylerin
temizleme standardı olan ASTM D4285’e göre
temizleyin
ve
ASTM
D4259’a
göre
pürüzlendirin. Betondaki delikler uygulamadan
önce doldurulmalıdır.
Karıştırma & İnceltme
Karıştırma
Bu ürün kazan halinde karıştırılabilir ve standart
airless sprey ekipmanı ile uygulanabilir. Her iki
Komponentleri ayrı ayrı motorlu bir karıştırıcı ile
karıştırın; sonra bunları birbirine aşağıdaki
oranlarda katıp, homojen oluncaya kadar iyice
karıştırın.
Renkler için bileşen detayları:
Gri (Z700): Part A gri (Z700) ve Part B beyaz (0800) renkte
Mavi (0100): Part A mavi (0910) ve Part B beyaz (0800) renkte
Beyaz (0800): Part A şeffaf (0000) ve Part B beyaz (0800) renkte
İnceltme
Normalde tiner ile inceltme gerekmez, ancak
Thinner #76 ile %5'e kadar inceltilebilir. Thinner
#76 hem spreylenebilmesi için viskoziteyi
düşürecek hem de karışım ömrünü (pot life)
uzatacaktır. Bununla birlikte, %5'lik Thinner #76
eklenmesi dikey film kalınlığını 30 mils (762
mikron) ile sınırlandıracaktır. %5'lik Thinner 213
ilavesi yüksek sıcaklıklarda film kalınlıklarına
olumlu etkisi olacaktır anca karışım ömrünü
uzatmaz. "Uygulama Koşulları" paragrafına
bakınız.
TEMİZLİK TİNERİ: Thinner 2 veya 76.
Karışım Oranı
Hacimce 1:1 (1 Birim Komp.A: 1 Birim Komp.B)
Karışım Ömrü
24°C’de 60 dakika
32°C’de 30 dakika ve yükselen sıcaklıklarda
daha az süre
Thinner #76 ile %5’lik inceltme karışım ömrünü
%20 uzatacaktır.
19 g/l
Thinner 213 ile 5% inceltilmiş - 49 g/l
Thinner 76 ile 5% inceltilmiş - 48 g/l
Yaş sıcaklık
dayanımı
Gömülü hizmet sıcaklık dayanımı maruziyete
bağlıdır, lütfen spesifik bilgiler için Carboline
Teknik Servis yetkililerine başvurun.
Kasım 2015
Buradaki veriler mevcut bilgi durumumuza istinat etmekte olup, yayınlanma tarihinde doğru ve kesindir. Bu bilgileri değiştirme hakkı firmamızda saklı olup, şartnameler için kullanmadan veya sipariş
vermeden önce doğruluğunu tasdik ettirme yükümlülüğü kullanıcıdadır. Bilgilerin kesinliği garanti edilmemektedir, ancak ürünlerimiz Carboline Kalite Kontrol garantisi ile üretilmektedir. Kullanımdan
doğabilecek örtücülük, performans veya yaralanmalardan firmamız sorumlu değildir. Sorumluluk, mevcut ise, ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. CARBOLINE HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA
TEMİNAT VERMEZ. VERİLER AKDİ BİR HUKUKİ İLİŞKİ TESİS ETMEZ. Carboline® ve Phenoline® Carboline firmasının patentindedir.
Sayfa 1/2
Phenoline® Tank Shield
Uygulama Ekipmanları
Temizlik ve Güvenlik
Aşağıda listelenmiş olanlar bu ürünü uygulanması için genel ekipman rehber ilkeleridir.
Saha koşulları arzu edilen sonuçların elde edilmesi için bu ilkelerin modifiye edilmesini
gerektirebilir.
Temizlik
Temizlik için Thinner #2 önerilir.
Güvenlik
Ürüne ait Teknik Bilgi Föyü ve Güvenlik Bilgi
Föylerindeki tüm uyarı ifadelerini okuyun ve takip
edin. Aşırı duyarlı personelin koruyucu iş
elbisesi, eldiven ve yüz, el ve tüm açıkta kalan
alanlar için koruyucu krem kullanmalıdır.
Havalandırma
Kapalı alanlarda kullanıldığında, boya kürlenene
kadar, uygulama sırasında ve sonrasında
kapsamlı bir hava sirkülasyonu kullanılmalıdır.
Havalandırma sistemi, solvent buhar
yoğunluğunun patlama alt limitine ulaşmasını
engelleyebilecek kadar kuvvetli olmalıdır.
Kullanıcı, maruziyet seviyesinin talimatlarda
belirtilen değerlerden düşük olduğundan emin
olmak için test etmek ve gözlemlemek ile
yükümlüdür. Eğer emin değilseniz ya da
ölçemiyorsanız, sertifikalı boya maskesi kullanın.
Genel Kaideler:
Sprey
Uygulaması
(Genel)
Bu ürün yüksek katılı bir boyadır ve spreyleme
sırasında bazı ayarlamalara ihtiyaç duyabilir. Yaş
Film Kalınlığı kolaylıkla ve çabukça elde edilir.
Aşağıdaki sprey ekipmanları uygun bulunmuştur
ve ekipman üreticilerinden tedarik edilebilir.
Minimum 4000 psi (45:1 karıştırma oranı veya
daha büyük ) sahip Airless sprey ekipmanı. Boya
hortumu minimum 1/2" I.D. olmakla birlikte I.D.
3/8" kamçı hortumu önerilmektedir. Airless sprey
tabancası min. 5000 PSI dayanıklı olarak
derecelendirilmesi ve üzerinde 0.021-0.027”
büyüklüğünde ve #5 to #9 yelpaze
büyüklüğünde (tiner girilip girilmediğine bağlı
olarak değişir) kelebek memeler olmalı. Daha
geniş bir yelpaze büyüklüğü parçalanmayı
rahatlatır ve tiner kullanılmadığında parmakparmak atımı engeller. Eğer karışım ömrü içinde
boya uygulanamayacak ise, sabit oranlı
(hacimce 1:1) çok-komponentli boya pompa
düzeneği kullanılabilir. Bu düzenek, ısıtma
aparatlara, 15-25 ft. 3/8" I.D. kamçı hortumu ile
beraber mikser manifolduna kadar ısıtılabilen
boya hortumlarına sahip olmalıdır. Her iki
komponenti düzeneğe vermeden önce karıştırın
ki jel oluşumunun önüne geçilebilsin. Malzemeyi
43°C'nin üzerine ısıtmayın
Airless Sprey
Paketleme, Kullanma & Depolama
Raf Ömrü
12 ay
Sevkiyat Ağırlığı
(Yaklaşık)
Depolama Sıcaklığı
&Bağıl Nem
12 lbs/gal (5.5 kg/gal)
Parlama Noktası
(Setaflash)
Ambalajlama
Uygulama Koşulları
Koşul
Malzeme
Yüzey
Ortam
Nemlilik
Minimum
13C
2C
2C
0%
Maximum
43C
52C
43C
85%
40° - 110°F (4°- 43°C)
0-90% Bağıl nem:
Part A: 166°F (74°C)
Part B: 204°F (95°C)
37.8 LT ve 15.1 LT olarak da mevcuttur.
Bu ürün sadece yüzey sıcaklığının çiğlenme sıcaklığı üzerinde olmasını gerektirmektedir. Bağıl nem
derecesinin altındaki yüzey sıcaklıklarından kaynaklanan yoğuşma, işlenmiş yüzeyde ani pas’a
neden olur. Normal uygulama koşullarının altında veya üstündeki koşullarda özel uygulama
tekniklerine ihtiyaç duyulabilir.110°F yüzey sıcaklığı üzerindeki sıcaklıklarda, yüksek film kalınlıkları
için (20 mils+) 5% Thinner 213 ilave edin.
Kuruma Süreleri
Yüzey Sıcaklığı &
50% Bağıl Nem
Sevkiyat
kuruması
Gömülü hizmet için
kürlenme süresi (Çoğu
Kimyasal Hizmet)
2C
74 saat
7 gün
10C
30 saat
5 gün
24C
10 saat
3 gün
32C
5 saat
24 saat
Hizmete alınma için Kürlenme: Hizmet için kürlenme süresi kürlenme ve beklenen
daldırma koşullarına bağlıdır. Film sertliği (Shore D 75 veya daha fazla) ve/veya solvent
dayanımı (25 kez çifte git-gel, örn: Etanol veya MEK) astarın daldırma hizmeti için uygun
olduğunun iyi göstergeleridir. Tipik olarak, bu test kürlendirme koşullarına bağlı olarak 24-72
saat içinde gerçekleştirilebilir. Tekrar kat-atma için, eğer ürün maksimum tekrar kat-atma
süresini geçmişse, hafif zımpara veya mekanik aşındırma ile parlaklığını alın ve
pürüzlendirin. Maksimum tekrar kat-atma süresi 30 gündür.
* Belirgin bir renk kaldırmama ve bir miktar parlaklık kaybı kabul edilebilir.
Kasım 2015
Buradaki veriler mevcut bilgi durumumuza istinat etmekte olup, yayınlanma tarihinde doğru ve kesindir. Bu bilgileri değiştirme hakkı firmamızda saklı olup, şartnameler için kullanmadan veya sipariş
vermeden önce doğruluğunu tasdik ettirme yükümlülüğü kullanıcıdadır. Bilgilerin kesinliği garanti edilmemektedir, ancak ürünlerimiz Carboline Kalite Kontrol garantisi ile üretilmektedir. Kullanımdan
doğabilecek örtücülük, performans veya yaralanmalardan firmamız sorumlu değildir. Sorumluluk, mevcut ise, ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. CARBOLINE HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA
TEMİNAT VERMEZ. VERİLER AKDİ BİR HUKUKİ İLİŞKİ TESİS ETMEZ. Carboline® ve Phenoline® Carboline firmasının patentindedir.
Sayfa 2/2

Benzer belgeler

Carboguard 823 E - PDS (Tr)

Carboguard 823 E - PDS (Tr) Daldırma hizmeti için önerilmez.

Detaylı

Carbozinc 858 PDS (tr)

Carbozinc 858 PDS (tr) Veriler mevcut bilgi durumumuza istinat etmekte olup, yayınlanma tarihinde doğru ve kesindir. Bu bilgileri değiştirme hakkı firmamızda saklı olup, şartnameler için kullanmadan veya sipariş vermeden...

Detaylı