18.01.2011 Ref:11-007 Değerli Müşterimiz, Hitachi

Transkript

18.01.2011 Ref:11-007 Değerli Müşterimiz, Hitachi
18.01.2011
Ref:11-007
Değerli Müşterimiz,
Hitachi Elektrikli El Aletleri kullanıcılarına doğru, güvenilir bilgi sağlamak ve uygulamalarda
ortaya çıkan yanlış anlamaların önüne geçebilmek amacıyla sizlere aşağıdaki önemli hususları
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan bazı alıntılar yapılarak bilgilerinize
sunmak istiyoruz.
Hepimizin bildiği üzere tüketici kanununun amacı kamu yararına uygun olarak sağlık ve
güvenlik ile ekonomik çıkarları koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemler almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu
girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturmasına gönüllü örgütlenmeleri
teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre, bu kanuna tabi
ürünler için “tüketicilere” uygulanan garanti süresi 2(iki) yıl olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda
firmamız ilgili kanuna göre Hitachi markalı tüm elektrikli el aletleri için tüketicilere 2 (iki) yıllık
garanti süresi uygulanmaktadır.
Ancak, ilgili kanunun 3. maddesi tüketicinin tanımı şu şekilde yapmaktadır;
“Tüketici bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel
kişiyi ifade eder.”
Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, ürünü başka bir ticari malın veya hizmetin üretiminde
kullanmak üzere fayda veya kar sağlamak amaçlı kullanan kişiler yasa kapsamında tüketici
olarak görülmemektedir. Bu durumda eğer müşteriniz bir malı üretiminde kullanmak için
alıyorsa bu durumda ilgili yasada belirtilen tüketici tanımına uymamaktadır.
Hitachi Elektrikli El Aletleri ürünlerinde ticari veya mesleki amaçlarla satın alınması
halinde 1 yıllık garanti süresi olarak uygulanmaktadır.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un diğer önemli bölümleri aşağıda bilginize
sunulmuştur. Lütfen satış esnasında bu hususlara özen göstermenizi önemle rica ederiz.
Garanti belgesi (Madde13) – İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri
sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Ürüne ilişkin
faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye
verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir.
Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü (Madde 13) - Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek
malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Kullanım Hatası: (Madde 17) - Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan
hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalardır. Dış darbelerden dolayı oluşan
tüm kırılmalar, şebeke geriliminden kaynaklanan arızalar, aşırı tozlu, pis ve elverişsiz
ortamlarda çalışmaktan kaynaklanan arızalar, periyodik bakımlarının zamanında
yaptırılmaması sonucu doğal aşınmaya maruz kalan paçaların neden olduğu arızalar bu
gibi arızalara verilebilecek örneklerden birkaçıdır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup
bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla;
bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi
tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
Değerli iş ortağımız, bu bilgiler ışığında, lütfen satış sonrasında ürünleri kullanıcıya teslim
etmeden önce garanti belgesini eksiksiz olarak doldurmayı unutmayınız. Kullanıcılara, ürünün
garanti kapsamının malzeme işçilik ve montaj hatalarından kaynaklanan arızalar için geçerli
olduğunu ve kullanım hatası veya bakımsızlıktan kaynaklanan arızaların ise garanti kapsamında
kaldığını açık bir şekilde belirtiniz.
Saygılarımızla.
GEDORE EL ALETLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Hitachi Elektrikli El Aletleri
Türkiye Genel Distribütörü