Özsermaye Değişim 2008 - 1. Çeyrek

Transkript

Özsermaye Değişim 2008 - 1. Çeyrek
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
Sermaye
ÖNCEKİ DÖNEM
I ‐ Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2006)
II ‐ Muhasebe politikasında değişiklikler
III ‐ Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2007)
A‐ Sermaye artırımı (A1 + A2)
1‐ Nakit
2‐ İç kaynaklardan
B‐ İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C‐ Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
D‐ Varlıklarda Değer Artışı
E‐ Yabancı para çevrim farkları
F‐ Diğer kazanç ve kayıplar
G‐ Enflasyon düzeltme farkları
H‐ Dönem net karı (veya zararı)
I ‐Dağıtılan Temettü
IV‐ Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2007) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I)
CARİ DÖNEM
I ‐ Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007)
A‐ Sermaye artırımı (A1+A2)
1‐ Nakit
2‐ İç kaynaklardan
B‐ İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C‐ Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
D‐ Varlıklarda Değer Artışı
E‐ Yabancı para çevrim farkları
F‐ Diğer kazanç ve kayıplar
G‐ Enflasyon düzeltme farkları
H‐ Dönem net karı
I‐Dağıtılan Temettü
II‐ Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2008) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)
İşletmenin kendi hisse senetleri (‐)
Varlıklarda Değer Artışı
20.000.000,00
20.000.000,00
15.779.197,00
Öz sermaye Enflasyon Yabancı Para Düzeltmesi Farkları
Çevrim Farkları
16.192.783,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.192.783,00
0,00
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diğer Yedekler ve Net Dönem Karı dağıtılmamış karlar (veya zararı)
469.514,00
5.699.081,00
469.514,00
0,00
5.699.081,00
0,00
Geçmiş Yıllar Zararları (‐)
0,00
0,00
15.779.197,00
‐160.342,00
2.850.119,00
747,00
11.494,00
288.298,00
66.540.803,00
‐41.418.535,00
5.410.783,00
‐20.883.650,00
35.779.197,00
0,00
0,00
16.192.783,00
0,00
289.045,00
11.494,00
75.110.877,00
‐15.184.569,00
‐41.418.535,00
35.779.197,00
0,00
0,00
0,00
16.192.783,00
0,00
0,00
289.045,00
0,00
11.494,00
0,00
75.110.877,00
0,00
‐15.184.569,00
0,00
‐41.418.535,00
0,00
12.419.937,00
‐15.184.569,00
‐2.764.632,00
‐56.603.104,00
‐2.150.791,00
35.779.197,00
0,00
0,00
16.192.783,00
0,00
289.045,00
11.494,00
72.960.086,00
Toplam
42.361.378,00
0,00
42.361.378,00
15.779.197,00
0,00
15.779.197,00
0,00
‐160.342,00
2.850.119,00
0,00
25.134.509,00
0,00
‐15.184.569,00
0,00
70.780.292,00
70.780.292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
‐2.150.791,00
0,00
0,00
0,00
‐2.764.632,00
0,00
65.864.869,00

Benzer belgeler

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

Medalist Award Progressive Table

Medalist Award Progressive Table Medalist Award - Progressive Table Page 1 of 2

Detaylı