Devamı

Transkript

Devamı
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ II
KÜLTÜR SANAT HİBE PROGRAMI
KARİKATÜRLERLE
TÜRK YUNAN DOSTLUĞU
PROJESİ
Yüzyıllar boyunca birlikte yaşamanın sonucu olarak Türk ve Yunan halkları çok
sayıda ortak kültürel özelliğe sahip olmuştur.
Bu projenin yaratıcıları, kültür ve sanatı arabulucu bir araç olarak kullanarak iki
toplumun unutulmaya yüz tutan ortak özelliklerini yeniden gün ışığına çıkartmayı
hedefliyor. Bunu yaparken de en güçlü kültürel araçlardan birini – karikatür
sanatının uluslararası dilini kullanıyor.
Türkiye’nin tanınmış karikatüristlerinden Nezih Danyal’ın kurucusu olduğu Nezih
Danyal Karikatür Vakfı ve Yunanistan’da aynı hedefler doğrultusunda faaliyet
gösteren Karikatür Dostları Derneği ile bu projede bir araya geldi.
Proje, Türkiye’nin AB’de daha iyi anlaşılması ve AB değerleri ile kavramlarının
yakın gelecekte üyesi olmaya hazırlanan Türkiye’ye daha kolay anlatılmasına
yardımcı olmayı hedefliyor. Projenin öne çıkan özelliklerinden biri “ortak mizah
anlayışını” AB üyesi Yunanistan ile Türkiye arasında bir işbirliği platformu olarak
kullanıyor olması.
www.turkyunank.org
BÜTÇE 94.241,43 AVRO
SÜRE 12 AY
ORTAKLIK ANKARA - YUNANİSTAN
PLANLANAN ETKİNLİKLER
•  Biri Yunanistan ve biri de Türkiye’de olmak
üzere iki geniş katılımlı atölye çalışması
•  Çocuklarla atölye çalışmaları
•  Atina ve Ankara’da panel toplantıları ve
sergi
•  Samsun ve Ordu’da karikatür sergisi
•  Karikatür kitapçığı
Detaylı bilgi ve diğer hibe programları için
www.csdproject.net
MİZAH ARACILIĞIYLA DİYALOG
Bu proje, Türkiye’nin AB üyelik sürecini ve AB vatandaşlarının genişlemeye uyum
sağlamasını kolaylaştırmak için atılmış yaratıcı ve dikkat çekici bir adım olarak
öne çıkıyor. Gelecekte kültürlerarası diyalogun ve karşılıklı anlayışın
geliştirilmesinde sanat ve mizahı kullanacak girişimlere de iyi bir örnek teşkil
ediyor.
Proje ortakları, Yunanlı ve Türk karikatüristlerin birlikte çalışacakları atölye
çalışmaları düzenliyor ve bu çalışmalarda ortaya çıkan eserler, her iki ülkede
düzenlenen sergilerle karikatür sevenlerle buluşuyor
Proje ortakları, faaliyetlerini yalnızca iki başkentle sınırlı tutmuyor, aynı zamanda
AB kültürel çalışmalarının daha az yapılmakta olduğu Samsun ve Ordu’ya da
taşıyor. Proje, AB’nin öncelikli politikalarından biri olan “çeşitlilik içinde birlik”
ilkesinin uygulanmasında sivil toplum kuruluşlarının pozitif rolüne dair başarılı bir
pilot uygulama
uygu
uy
gulama olarak dikkat çekiyor.
çek
Nezih Danyal
“Karikatürcüler olarak kendi ülkelerimizin
bakışını hoşgörü diliyle çizerek anlatmaya
çalışıyoruz. Diliyoruz ki her iki ülkenin insanları
anlattıklarımızla birbirlerine yakınlaşırlar ve ön
yargılardan kurtulup komşuluklarını yakın
d o s t l u ğ a d ö n ü ş t ü r ü r l e r. T ü r k i y e v e
Yunanistan‘da böyle bir değişime ön ayak
olacağımıza inanıyoruz.”
Nezih Danyal
Karikatür Derneği Kurucusu
Bu proje AB tarafından finanse edilmekte olup, Avrupa Birliği Bakanlığı’nca European Consultants Organization (ECO3) liderliğindeki konsorsiyumun teknik desteğiyle uygulanmaktadır.
Bu yayın Avrupa Birliğinin yardımıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnızca Konsorsiyum sorumludur ve yayının içeriği hiçbir şekilde Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmaz.

Benzer belgeler

Postmodern Drawings on Language Teaching: Cartoons

Postmodern Drawings on Language Teaching: Cartoons Mehmet Kaplan, modern sanatın binlerce yıllık tecrübeden meydana geldiğini ifade etmektedir. Bugün her sanat dalının kendi içerisindeki tecrübelerine ek olarak bir de sanat disiplinleri arasında ba...

Detaylı