Coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan

Transkript

Coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan
DERS İŞLEME YOL HARİTASI
1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler
Dersin Adı: Coğrafya 12
Dersin Kredisi: 2 saat
Öğretmenin Adı ve Soyadı: ERMAN SERDAR
Dersin İşleneceği sınıf: 10 A C E
Öğretmenin boş gün ve saatleri e-mail: [email protected] [email protected]
Pazartesi 13.00-15.00 Salı 13.30-15-30
Çarşamba 14.20-15.30 Perşembe 09.10-10.00,11.10-11.50
Cuma 09.10-10.00,11.10-11.50
Ders saatleri:
2. Bölüm: Dersin Tanımı
Coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu
etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde
inceleyerek sonuçlarını açıklayan bilimdir. Coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen
bir bilimdir.
Coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan biri de coğrafyayı sadece bir dağın yüksekliğini
bilmek yada bir akarsuyun kaç km olduğunu bilmek sanmaktır. Biraz önce yapılan açıklamadan da
anlaşılacağına göre doğal ortam ve bu doğal ortamın etkileri önemlidir. Bir coğrafyacı dağların yüksekliğini
tam olarak bilmeyebilir ama o dağın tarım,ulaşım,turizm ve nüfuslanma üzerindeki etkilerini çok bilir.
3. Bölüm: Dersin Amaçları
Coğrafya Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin;
1-Coğrafya Dersi Öğretim Programı dayanışma, hoşgörü, bilimsellik, sevgi, saygı, duyarlılık, vatanseverlik,
barış, estetik ve sorumluluk değerlerini kazandırmayı amaçlamıştır.
2-Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş ve kutlama günleri, önemli olaylar, belirli gün ve haftalardan
yararlanılarak, öğrencilerin millî duyarlılığı geliştirilmelidir
3-Öğretmen, öğrencileri millî, ahlâki, insanî, manevî, kültürel değerler bakımından besleyici; demokratik,
lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını yerine
getirmede yol gösterici olmalıdır. Ayrıca derse ilişkin konuları sevdirecek roman, hikâye, hatıra, gezi yazısı,
şiir ve fıkra gibi edebî ürünleri okumaya da teşvik etmelidir.
4. Bölüm: Ders Materyalleri
Ders kitabı,
Ders notlarını tutmaları için o derse ait defter
Araştırma ödevlerinde öğrencilerin yararlanabileceği kaynak kitaplar ve internet siteleri
http://www.cografyakulubu.com/
http://www.cografya.biz/
http://www.bizimcografya.com/
5. Bölüm: Dersin Nota Dönüştürülmesi
Bu derste bir dönemde 2 yazılı sınav yapılacaktır.
Ders içi performans notu ve performans ödevi notu verilecektir.
Ayrıca öğrenci bu dersi proje olarak seçtiyse bu eğitim-öğretim yılı için yaptığı projeden bir not alacaktır.
6. Not Sistemi
Puan
Derece
85,00-100
Pekiyi
70,00-84,99
İyi
60,00-69,99
Orta
50,00-59,99
Geçer
0-49,99
Geçmez
7. Devam Zorunluluğu
Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. (1) Devamsızlık
süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Sınıf tekrarı
hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en
geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir.
8. Sınava Girmeme ve Ödevlerin Zamanında Yerine Getirilmemesi
Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen
öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de
belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.
Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen
öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir
9. Etik Değerler
ÖĞRENCİYE KARŞI SORUMLULUK Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme arayışındaki bağımsız ve makul
hareketlerini engellemezler. Öğrencilerden akademik ders programına dair bilgiler ve müfredat bilinçli olarak
gizlenmemelidir. Öğrenciler arasında ırk, renk, din, cinsiyet, yaş, etnik köken, siyasi görüş, engel durumu ve sosyal ve
aile durumuyla ilgili ayrım yapılmaz ve diğer öğrenciler tarafından da böyle bir ayrım yapılması engellenir. Öğretmen,
öğrenciyle çıkar ilişkisi içerisine girmez.
EĞİTİM MESLEĞİNE OLAN SORUMLULUK Öğretmen, okul/toplum ilişkilerinde pozitif bir tutum
sergilemelidir. Öğretmenler meslektaşlarının politik görüşlerine veya insan haklarıyla ilgili uygulamalarına
karışmazlar. İdareciler personelin mesleki niteliklerine dair yanıltıcı bilgi vermezler. Eğitim veren kişiler alanlarında
günceli takip ederek mesleki alanlarında gelişmelidirler.
AKADEMiK DÜRÜSTLÜK Öğrencilerin kendilerine ait olmayan çalışmaları, ödevleri ve projeleri hiçbir değer
taşımaz. Öğrenciler, ders içerisinde diğer öğrenci arkadaşlarını ve öğretmenlerini rahatsız etmezler. Hırsızlık etik dışı
bir davranıştır ve başka birisine ait olan bir varlığın izinsiz ve bir daha geri vermemek üzere alınmasını içermektedir.
Okul içerisinde ve çevresinde yasak maddelerin kullanılması ve paylaşılması yasaktır. Sınavlarda kopya çekmenin
çeşitli yaptırımları vardır.
KAMUYA OLAN SORUMLULUK Öğretmenlerin sorumluluğu yüksek kalitede bir eğitim ortamının
oluşturulmasıdır. Bilinçli olarak eğitimle ilgili bir gerçek saptırılmaz veya değiştirilmez. Yöneticiler eğitimi
ilgilendiren harcamalarda dürüst davranırlar. Öğretmenler mesleki yargıyı etkileyecek hediye veya yardım almazlar.
10. Sınıf Kuralları
Ders esnasında bir şeyler yemek ve içmeye izin verilmemektedir.
Okulda cep telefonu kullanımına izin verilmemektedir.
Öğrenciler derste ders araç gereçlerini (ders kitabı, ders defteri, kalem ) yanında bulundurmaları gerekmektedir.
Öğretmenin deftere yazılmasını istediği yazı, tablo vb. notları defterlerine yazmaları gerekmektedir.
Öğrenciler ödevlerini yaparak derse gelmelidirler.
11. Müfredat Dönem Ders Program Tablosu
12.SINIF YILLIK PLANI
Ay
Hafta
3
EYLÜL
4
1
2
EKİM
3
4
1
2
3
KASIM
4
1
ARALIK
2
3
4
5
1
OCAK
Tarih
16-20
Eylül
2013
23-27
Eylül
2013
30 Eylül 4 Ekim
2013
7-11 Ekim
2013
21-25
Ekim
2013
28 Ekim-1
Kasım
2013
4-8 Kasım
2013
11-15
Kasım
2013
18-22
Kasım
2013
25-29
Kasım
2013
2-6 Aralık
2013
9-13
Aralık
2013
16-20
Aralık
2013
23-27
Aralık
2013
30 Aralık
2013 - 3
Ocak
2014
6-10 Ocak
2014
2
13-17
Ocak
2014
3
20-24
Ocak
2014
Konu-Faaliyet
Sıradışı Doğa Olayları
Sıradışı Doğa Olayları
Yarından Sonra
İlk Kültür Merkezleri
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi
Cumhuriyetimizin laik demokratik ve sosyal
nitelikleri
Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına
Türkiye'de Bölge Sınıflandırması
Atatürk'ün kişisel özellikleri
Türkiye'de Bölge Sınıflandırması
Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
Ulaşım Sistemeri ve Kalkınma
Türkiye'de Ticaret
Dış Ticaret
Ülkemizi Sembolize Eden Mekanlar
Türkiye'nin Turizm Değerleri
Dünya Turizminde Türkiye'nin Yeri
Türkiye’nin Turizm Politikaları
Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları
Bölgesel Planlar
"Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil,
daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye
idealinin belkemiğidir."
Atatürk
Bölgesel Planlar
Performans
/ Proje
Diğer
2
ŞUBAT
3
4
1
2
MART
3
4
1
2
3
NİSAN
4
5
10-14
Şubat
2014
17-21
Şubat
2014
24-28
Şubat
2014
3-7 Mart
2014
10-14
Mart 2014
17-21
Mart 2014
24-28
Mart 2014
31 Mart-4
Nisan
2014
7-11
Nisan
2014
14-18
Nisan
2014
21-25
Nisan
2014
28 Nisan 2 Mayıs
2014
Türkiye’nin Çevresindeki Bölgesel Sorunlar
Türkiye'nin Uluslar Arası Örgütlerle İlişkisi
Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeleri Tanıyalım:
Almanya
Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeleri Tanıyalım:
Almanya
İstiklal Marşı'nın anlamı
Gelişmemiş Bir Ülke:
Nijerya
Çanakkale Zaferi'nin Türk ve Dünya tarihi
bakımından önemi
Enerji
Taşımacılığı
Enerji Taşımacılığı
Coğrafi Konumun Bölgesel ve Küresel Etkileri
Günümüzün Uyanan Devi: Çin
Sıcak Çatışma Bölgeleri
Doğal Çevremizin Sınırlılığı
Doğadaki Tehlikeler
Ulusal Egemenliğin anlamı ve önemi
Çevresel Örgütler ve Özellikleri
5-9 Mayıs Doğal Kaynakların Yönetimine Ait İlkeler
2014
12-16
Sınırlı Kaynaklar
2
Mayıs
2014
MAYIS
19-23
19 Mayıs'ın anlamı ve önemi
3
Mayıs
Doğayla Uyumlu Yaşamak
2014
26-30
4
Mayıs
Çevre Bilinci
2014
2-6
Çevre Bilinci
1
Haziran
2014
HAZİRAN
9-13
Yılsonu değerlendirmesi
2
Haziran
2014
Eğitim ve öğretim yılının sona ermesi
1
ERMAN SERDAR
Ders öğretmeni
MUSTAFA SARAN
Ders Öğretmeni
AHMET BAL
Okul Müdürü

Benzer belgeler

Değerli Velilerimiz, “Çocuklarımız, yaşamın bizlere

Değerli Velilerimiz, “Çocuklarımız, yaşamın bizlere KAMUYA OLAN SORUMLULUK Öğretmenlerin sorumluluğu yüksek kalitede bir eğitim ortamının oluşturulmasıdır. Bilinçli olarak eğitimle ilgili bir gerçek saptırılmaz veya değiştirilmez. Yöneticiler eğitim...

Detaylı