Bahçe Mezara - The Garden Tomb

Transkript

Bahçe Mezara - The Garden Tomb
Burasının İsa’nın çarmıha gerildiği, gömüldüğü
ve dirildiği yer olup olmadığını bilmiyoruz. Bu
Bahçe İncil’de belirtilen detaylara kesinlikle
uyuyor ve bir çoklarının Diriliş sabahındaki
harika olayları hayal edebilmesine yardımcı
oluyor.
Menü
Hoşgeldiniz
Turun Sonu
Bahçe Mezar Tarihi
Bahçe Mezar Bugün
Bahçe’nin Geleceği
General Gordon Golgotha’da
Bahçe Mezarı Desteklemek
Diller Menüsü
KAFATASI TEPESİ
Sonraki yıllarda Bizans ve Haçlılar döneminde
mezar Hıristiyanlar tarafından kullanılmıştır. Bir
Bizans kilise yapısının ve birisi içeride olmak
üzere iki çarmıhın izleri vardır.
Bahçe Mezara
HOŞGELDİNİZ!
SARNIÇ
Melek kadınlara şöyle seslendi: "Korkmayın! Çarmıha
gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok;
söylemiş olduğu gibi dirildi. (Matta 28:5-6)
Bunun nerede olduğu konusunda tartışabiliriz
fakat bizim için tartışılmaz bir gerçek var ki: “İsa
Mesih ölümden dirilmekle Tanrı'nın Oğlu olduğu
kudretle ilan edildi.” (Romalılar 1:4)
TUVALETLER
İsa'nın kendisi dedi ki: “Diriliş ve yaşam Ben'im”
dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.
Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna
iman ediyor musun?” (Yuhanna 11:25-26)
ÜZÜM CENDERESİ
www.gardentomb.com [email protected]
GİRİŞ
PO Box 19462, Jerusalem, Israel 91193
KİTABEVİ &
ÇIKIŞ
The Garden Tomb (Kudüs) Association,
Kudüs'te şehir surlarının dışında olan birçokları
tarafından Aramatyalı Yusuf'un kaya mezarı ve
bahçesi olduğuna inanılan Mezar ve Bahçe’nin
korunması için 1893 yılında kuruldu.
MEZAR
Bahçe’ye giriş için bir ücret
almıyoruz. Harcamalarımız
ziyaretçilerimizin gönüllü
destekleri tarafından
karşılanıyor.
Bu Bahçe bir Hıristiyan kutsal mekanı
olarak İsa'nın çarmıha gerildikten sonra
konulduğu Aramatyalı Yusuf’un
mezarı olduğu düşünüldüğünden iyi
bir şekilde korunmuştur. Bakımı “The
Garden Tomb Association” adlı
bağımsız bir İngiliz vakfı tarafından
yapılmıştır. Şimdi Bahçe’yi gezebilir ve
onun ruhsal önemini araştırabilirsiniz.
Eğer sorularınız olursa yaka kartı takan
çalışanlarımız size yardımcı olmaktan
memnuniyet duyacaklardır.
Lütfen sağa dönerek ve Kafatası Tepesi
işaretini izleyerek turunuza başlayın.
Bahçe’nin uzak ucundaki platformun üzerinde
dururken bir otobüs terminali görüceksiniz. Solda
sarp bir kayalık ve sağda Eski Şehir’in surlarını
göreceksiniz. Bu bölge antik zamanlardan kalan
bir taş ocağının parçası idi. Eski yerel bir sözel
geleneğe göre burası Yahudi yetkililer tarafından
taşlayarak öldürmek için kullanılırdı. Daha sonra
Romalılar tarafından çarmıha germek için
kullanılmış olabilir.
Çarmıha germek genellikle işlek yolların
kenarında potansiyel isyancıları caydırmak
amacıyla yapılırdı. Böylesi bir yer Şam ve Eriha
ana yollarının çok yakınında olabilirdi. Kutsal
Kitap'ta bize İsa'nın çarmıhını taşıyarak şehirden
çıkartıldığını ve “kafatası yeri” (Aramice:
Golotha, Latince:Calvary) denilen yere
götürüldüğü anlatırlır. Orada iki hırsızla birlikte
ve azgın bir kalabalığın önünde oradan geçen
insanların hakaretleri arasında çarmıha
gerilmiştir
Kafatası şeklindeki sarp kayalık
Çarmıha gerilmenin nerede olduğunu tam olarak
bilemeyiz ama orada olanların ruhsal anlamı
yerin gerçekte nerede olduğundan çok daha
önemlidir. İsa kendi isteğiyle çarmıhtaki ölüme
gitmiştir. Bütün bunların hepsi Tanrı’nın bizim
bağışlanmamızı sağlayan sevgi dolu planının bir
parçasıydı. Kutsal Kitap diyor ki: “günahlarımızı
çarmıhta kendi bedeninde yüklendi” ve “Nitekim
Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru
kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak
ilk ve son kez öldü” (1Petrus 2:24 ve 3:18)
Geleneğe göre bu olağanüstü olayın gerçekleştiği
yer dördüncü yüzyılda İmparator Konstantin
tarafından yaptırılan Kutsal Mezar Kilisesidir.
Bazıları 200 sene boyunca buranın gerçekten bu
olayların gerçekleştiği yer olup olmadığını
sorgulanmışlardır. General Charles Gordon taş
ocağının (bugünkü otobüs terminali) İsa'nın şehir
sularının dışında çarmıha gerildiği yer olduğu
konusundaki en ünlü savunucusudur. Bundan
tam emin olamayız ama solunuzda kalan kayanın
insan kafatasına benzerliği şaşırtıcıdır.
Platformun üzerindeki fotoğrafta on dokuzuncu
yüzyılın sonlarında bunun görüntüsünün nasıl
olduğunu görebilirsiniz.
Kutsal Kitap bize şöyle
der: “İsa'nın çarmıha
gerildiği yerde bir bahçe, bu
bahçenin içinde de henüz hiç
kimsenin konulmadığı yeni
bir mezar vardı.” (Yuhanna
19:41). Ölümünde sonra,
Yahudi’lerin
Şabat’ı
başlamadan önce, İsa'nın
bedeninin gömülmesine
Yağmur suyu sarnıçı
izin verilen ve yakında
bulunan Mezar (ve aynı zamanda bahçe de)
İsa'nın gizli bir öğrencisi olan Aramatyalı Yusuf'a
aittir.
Kutsal Kitap bize şöyle der: “İsa'nın çarmıha
gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz
hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar
vardı.” (Yuhanna 19:41). Ölümünde sonra,
Yahudi’lerin Şabat’ı başlamadan önce, İsa'nın
b e d e n i n i n
gömülmesine
izin verilen ve
yakında bulunan
Mezar (ve aynı
zamanda bahçe
Antik üzüm cenderesi
de) İsa'nın gizli bir öğrencisi olan Aramatyalı
Yusuf'a aittir.
Mezara doğru merdivenlerden inerken lütfen
çok dikkatli olun çünkü zemin engebeli ve
pürüzlüdür.
Burada Bahçe turunuzun doruğuna geldiniz.
Kayadan oyulan mezar
Mezar 1867 de ortaya çıkartıldı. Ne yazık ki girişi
büyük bir olasılıkla bir deprem tarafından hasara
uğradı ve daha sonra taş bloklarla onarıldı.
Mezarın kesin yapım tarihi tartışmalıdır ancak
çok ilginçtir ki Kutsal Kitap’ta İsa'nın mezarı
hakkında bahsedilen bütün özellikler burada
görülmektedir.

Doğal bir mağara olmayıp kayalardan
oyulmuştur (Matta 27:60)

Ön kapının önündeki oyuktan
anlaşılabileceği gibi büyük yuvarlak bir taş ile
kapatılmaktaydı (Matta 27:60)

Mezarın içinde ağlama bölümünde birkaç
kişinin birlikte bulunabileceği bir alan
bulunmakta idi (Luka 24:1-3, 10)
Büyük bir sarnıçın yapılması ve bir bağın
bulunması gibi detaylar Aramatyalı Yusuf gibi
zengin bir adamı işaret ediyor. Buna ek olarak
gömülme yeri mezarın sağında (Markos 16:5) ve
dışarıdan görülebilmekteydi (Yuhanna 20:5).