Kural ve Şartlar için lütfen tıklayınız

Yorumlar

Transkript

Kural ve Şartlar için lütfen tıklayınız
KTEV
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı
Cyprus Turkish Education Foundation
2. KİTAP AYRACI YARIŞMASI:
> Yarışmanın Amacı:
Öğrencilerin, yaratıcı düşünmelerine olanak sağlarken, el becerilerinin
gelişmesine yardımcı olmak, ödüllerle çocuklarımızın motivasyonlarını ve
sanata ilgilerini artırmalarına katkı sağlamak.
> Hedef Kitle :
Tüm anaokul ve ilkokul öğrencileri.
> Ön Hazırlık:
• Tüm anaokul ve ilkokul müdürlüklerine yarışma kuralları Şubat 2016
sonuna kadar KTEV Merkez Ofise gönderilmesi gerekmektedir..
• Yarışma ile ilgili tüm bilgilere www.ktev.org adresinden veya daha
detaylı bilgi için; KTEV Merkez Ofis, Basm ve Halkla İlişkiler
Sorumlusu Sn: Meylin ERSİN’den (0392) 228 92 00 nolu telefondan
ulaşılabilir.
>• Katılım Koşulları
1. Kitap Ayraçlarının ebatları, 4x24 cm KARTON olacaktır.
2. 4 x 24 cm ebatlarındaki KARTON ayraçlar, istenilen renk ve
desenlerde tek yüzeyi kullanılarak boyanacaktır.
3. Ayraçlar, KALEM BOYA HARİÇ, tüm diğer boya çeşitleri
kullanılabilecektir.
4. Her ayracın arka yüzeyine öğrencinin adı-soyadı, sınıfı ve okulu
tükenmez kalemle okunaklı şekilde yazılacaktır. Yazılmayan ve
ayraçlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Her öğrenci, yarışmaya en fazla 2 değişik ayraçla katılabilecektir.
KTEV
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı
Cyprus Turkish Education Foundation
6. Her şubenin belirlenen en iyi 3 kompozisyonu, öğrencilerin isimleri, sınıfları
ve okul isimleri, görülmeyecek şekilde kenarlarından kapatılarak K.T.
Eğitim Vakfı’na aynı gün yarışmada kullanılmayan başlıklı kağıtlarla
birlikte gönderilecektir.
> Değerlendirme
1. Kompozisyon yarışması sonuçları her yıl KTEV tarafından belirlenen 3
seçici kurul üyesinin yapacağı değerlendirmeler sonucunda
belirlenecektir.
2. Seçici kurul üyeleri, değerlendirmelerini yaparken her kompozisyon için
100 tam puan üzerinden puanlama yapacak, ve yapılan bu üç puanlama,
değerlendirmeler sonucu toplanarak ortaya çıkan sonuçlara göre sıralama
belirlenecektir.
3. Her yıl en yüksek puanı alan ilk 3’e ödül, ondan sonra gelen en yüksek
puanı alan 5 öğrenciye ise mansiyon ödülü verilecektir.
> Secici Kurul:
1. Ayşen DAĞLI
2. Naciye KAZAZ
3. Sema KABATAŞ
> Ödül Töreni:
Tarih :
Saat :
Yer
11 Nisan 2016 / Pazartesi
14,00-16,00
Türk Maarif Koleji Salonu-Lefkoşa
> Sponsor: '
K.T. Öğretmenler Koop Ltd.
/ / * ''
Şey ki BARUTÇU
Gİnel Müdür
s
KTEV
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı
Cyprus Ttırkish Education Foundation
5. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, ödülleri
adaletli dağıtabilmek için ayni katılımcının birden fazla ödül
kazanmamasına dikkat edilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda
ortaya böyle bir durum çıkması halinde öğrenciye sadece en yüksek ödül
verilecektir.
6. Kitap Ayraçları 3 kategoride değerlendirilecektir.
1. Kategori; Anasımf- 1.sınıf
2. Kategori; 2.sınıf - 3. Smıf
3. Kategori; 4.sımf - 5.smıf
> Secici Kurul:
1.
2.
3.
4.
5.
SemralÖZTAN
Bahire KOROL
Türkan MENGİ
Ruzen ATAKAN
Cypri - Cola Co. Temsilcisi (Oy Hakkı Yok)
> Ödül Töreni:
Tarih :
Saat :
Yer
11 Nisan 2016 / Pazartesi
14,00 - 16,00
Türk Maarif Koleji Salonu-Lefkoşa
> Sponsor:
Cypri Cola Co. Ltd.
Şevki BARUTÇU
Genel Müdür

Benzer belgeler