MARATEM 827 - Alkalinite Düşürücü

Transkript

MARATEM 827 - Alkalinite Düşürücü
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
“91/155 / EEC direktifi ve 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkına Yönetmelik esaslarına göre hazırlanmıştır.”
MARATEM 827 - Alkalinite Düşürücü
HAZIRLAMA TARİHİ
YENİ DÜZENLEME TARİHİ
REVİZYON
GBF NO
: KASIM 2011
::: E017
SAYFA 1 / 5
1-) KİMYASAL MADDE / ÜRÜNÜN TANIMI
Ürün Adı/Kodu
Kimyasal Adı
Formül
Kullanım Alanları
Fason Üretici Firma
Satıcı Firma
Acil Telefon Numarası
Faks Numarası
Ulusal Zehir Merkezi Tel.
: MARATEM 827 – Alkalinite Düşürücü
: Sülfürik asit çözeltisi, Fosfanatlar
: H2SO4
: Havuz suyunda alkalinite düşürücü olarak kullanılır.
: Agora Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
10017 sokak No:4 ITOB O.S.B Tekeli , Menderes İZMİR
: Eczacıbaşı Girişim A.Ş.
Mehmetçik Cad.61 34394 Mecidiyeköy - İstanbul
: 0 212 3703000
: 0212 2128655
: 114
2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ
Maddenin Kimyasal Adı
Sinonimi
: Sülfürik asit çözeltisi
:-
Bileşim Maddesi
Sülfürik asit
Cas No
7664-93-9
Yüzde
% 48-52
HEDP
2809-21-4
% 1-5
Deiyonize Su
7732-18-5
% 43-51
Tehlike
C :Aşındırıcı
Risk Durumları
R35
(Bk. Bölüm 15)
3-) TEHLİKE TANIMI
En Önemli Tehlike
: Koroziftir. Yutulduğunda ölüme neden olabilir. Solunduğunda akciğer
tahribatına neden olabilir. Deri ile temasında yanıklara ve tahrişe
sebep olabilir. Buharları kansere neden olabilir.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
“91/155 / EEC direktifi ve 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkına Yönetmelik esaslarına göre hazırlanmıştır.”
MARATEM 827 - Alkalinite Düşürücü
HAZIRLAMA TARİHİ
YENİ DÜZENLEME TARİHİ
REVİZYON
GBF NO
: KASIM 2011
::: E017
SAYFA 2 / 5
4-)İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Teneffüs Edilirse
Cilde Temas
Gözle Temas
Yutulursa
: Hastayı açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa suni teneffüs yaptırın.
Güçlükle soluyorsa oksijen verin. Derhal doktor çağırın.
: Mümkün oldukça çabuk kirlenen alanı bol suyla en az 15 dakika
yıkayın. Kirlenen elbise ve ayakkabıları akan su altında çıkarın.
Deride kalan fazla asit %2 lik sodyum bikarbonat çözeltisi ile nötralize
edilmelidir. Derhal doktor çağırın.
: Derhal kirlenen gözü göz kapağını açık tutarak, ılık ve nazik akan
suyla en az 20 dakika yıkayın. Temiz göze kirli suların gelmemesine
dikkat edin. Derhal doktor çağırın
: Kusturmayın. Bilinç yerinde değilse ağızdan hiçbirşey vermeyin.
Nefes almıyorsa eğitilmiş personel tarafından suni teneffüs
yaptırılmalıdır. Bilinci yerindeyse derhal bol su içirin.. Hemen doktor
çağırın
5-) YANGINLA MÜCADELE
Uygun yangın söndürme maddesi
Kullanılmaması gerekenler
Özel Tehlikeler
Özel Metodlar
Yangınla mücadelede gerekli
koruyucu teçhizat
: Herhangi bir yangın söndürücü
: İlişkisi yok
: Yanıcı değildir . Kuvvetli oksitleyicidir.
: İlişkisi yok
: MSHA/NIOSH - onaylı solunum cihazlı tam korumalı giysi
6-) KAZA SONUCU DÖKÜLME; SIZINTI GİBİ OLAYLARA KARŞI ÖNLEMLER
Kişisel önlemler
Çevresel Önlemler
Temizleme Yöntemi
: Yeterli koruyucu elbise giyinin. Madde temasını engelleyin.
Kapalı mekanlara temiz hava sağlayın.
: Temizlik tamamlanıncaya kadar alana girişi yasaklayın.
Kimyasal maddelerin su kanallarına ve atık kanallarına
girmesini engelleyin.
:Fazla miktarda döküldüğünde, soda veya kireçle nötralize
edip toprak gibi inert maddeye emdirin. Talaş gibi yanıcı
madde kullanmayın. Az miktarda döküldüğünde bol suyla
yıkayın.
7-) KULLANMA VE DEPOLAMA
Kullanma
Depolama
Ambalajlama malzemesi
Diğer Önlemler
: Gözler, vücut ve giysilerle temasından sakının.
: Kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde depolayın.
Kapların ağzını sıkı kapatın. Isı ve ışıktan uzak tutunuz.
: Plastik – Metal malzeme kullanmayın.
: Boşaltılan konteynırlarda ürün artıkları bulunur. Bu yüzden
konteynır boş olsa dahi dikkatli olmak gerekir.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
“91/155 / EEC direktifi ve 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkına Yönetmelik esaslarına göre hazırlanmıştır.”
MARATEM 827 - Alkalinite Düşürücü
HAZIRLAMA TARİHİ
YENİ DÜZENLEME TARİHİ
REVİZYON
GBF NO
: KASIM 2011
::: E017
SAYFA 3 / 5
8-)MARUZ KALMA/ KİŞİSEL KORUNMA
Maruz kalma limitleri değerleri
Mühendislik / Koruyucu önlemler
Hijyenik ölçümler
Maruz kalma limitleri
: Söz konusu değil
: İyi bir havalandırma önerilmesine karşın özel havalandırma
gerekmez. Göz banyosu ve duş bulunmalıdır.
:: 1 mg/m3(TWA), 3 mg/m3 (STEL), saf H2SO4 olarak
Kişisel korunma cihazları
- Solunum
- El
- Göz
- Deri ve vücut
Endüstriyel Hijyen
:
: Tam yüz korumalı kimyasal maskesi
: Nitril kauçuk eldiven
: Kimyasal koruyucu gözlük veya koruyucu maske
: Üygun koruyucu giysi
: Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayınız.
9-) FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziksel görünüm
Renk
Koku
Erime noktası
PH (%1)
Yoğunluk
Parçalanma sıcaklığı
Suda çözünürlük
Kaynama noktası
Parlama noktası
Patlayıcılık özellikleri
Oksitleme özellikleri
Buhar basıncı
Donma noktası
: Sıvı
: Renksiz
: Kokusuz
: İlişkisi yok
: 1,00 – 2,00
: 1,35 – 1,45 g/ml
. İlişkisi yok
: Çözünür
: İlişkisi yok
: İlişkisi yok
: İlişkisi yok
: İlişkisi yok
: İlişkisi yok
: İlişkisi yok
10-) STABİLİTE VE REAKTİVE
Stabilite
: Normal kullanım ve depolama koşullarında stabildir.
Reaktivite
: Kuvvetli asidiktir ve bazlarla reaksiyona girer.
Kaçınılması gerken durumlar : Uyumsuz kimyasallar
Kaçınılması gereken maddeler: Kuvvetli oksidan maddeler, organik bileşikler ve metaller
Tehlikeli bozunma ürünleri
: Kükürt oksitler
.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
“91/155 / EEC direktifi ve 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkına Yönetmelik esaslarına göre hazırlanmıştır.”
MARATEM 827 - Alkalinite Düşürücü
HAZIRLAMA TARİHİ
YENİ DÜZENLEME TARİHİ
REVİZYON
GBF NO
: KASIM 2011
::: E017
SAYFA 4 / 5
11-) TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ
LD50 ( oral , sıçan )
Solunum
Cilt Teması
Göz Teması
Yutma
Kronik zehirlik
Kanserojen etki
: > 2140 mg/kg
: Tahriş edici
: Gözün yumuşak dokularında ciddi tahribata neden olur.
: Ağızda ve boğazda yanıklar
: Çözeltiye sürekli maruz kalınırsa göz burun ve boğazda tahrişler
meydana gelir.
: Bu ürünün uluslararası kanser araştırma ajansına göre kanserojen
etkisi yoktur.
12-) EKOLOJİK BİLGİLER
Ekotoksisite
Akut balık zehirlilik
Diğer Bilgiler
: LC50 Shrimp 80 - 90 mg/l/48 hr
: LC50 Flounder 100 - 330 mg/l/48 hr
: Sulara, atıksulara ve toprağa karışmasına izin vermeyin.
13-) DOĞADA UZAKLAŞTIRMA (BERTARAF ETME )
Diğer Bilgiler
: Bertaraf prosedürüne uymak için işle ilgili merkezi ve yerel
otoritelerin önerilerini sorun. Reaksiyona girmesinde sakınca bulunan
maddeler içeren atıklara karışmaması için dikkat edin. Öncelikle
korunma giysilerinizi kullanınız. Çizme, eldiven, önlük ve bir oksijen
maskesi, eğer ufak bir sızıntı söz konusu
ise normal bir maske
yeterli gelebilir. Daima koruyucu bir gözlük takılması şarttır.
Dökülenleri ve sızıntıları kesinlikle kanalizasyona dökmeyiniz. Bu tür
vakalarda mutlaka kurallara uyulmalıdır. Bu tür ürünler çevre
bakanlığının uyguladığı kurallara göre bertaraf edilmelidir. Boşaltılan
tanklarda arda kalan üründen oluşan gazlar bulunabilir. Bunlarda
kurallara göre bertaraf edilmelidir.
14-) TAŞIMACILIK HAKKINDA BİLGİLER
KARA TAŞIMACILIĞI (ADR/RID)
UN NO
: 1830
TEHLİKE SINIFI
:8
TAŞIMACILIK SINIFI
:2
AMBALAJ GRUBU
: II
UYGUN TAŞIMA ADI
: Korozif sıvı, sülfürik asit solüsyonu
HAVA TAŞIMACILIĞI (IMDG):
UN NO
: 1830
TEHLİKE SINIFI
:8
TAŞIMACILIK SINIFI
:2
AMBALAJ GRUBU
: II
UYGUN TAŞIMA ADI
: Korozif sıvı, sülfürik asit solüsyonu
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
“91/155 / EEC direktifi ve 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkına Yönetmelik esaslarına göre hazırlanmıştır.”
MARATEM 827 - Alkalinite Düşürücü
HAZIRLAMA TARİHİ
YENİ DÜZENLEME TARİHİ
REVİZYON
GBF NO
: KASIM 2011
::: E017
SAYFA 5 / 5
DENİZ TAŞIMACILIĞI (İCAO-Tİ ve İATA–DGR):
UN NO
: 1830
TEHLİKE SINIFI
:8
TAŞIMACILIK SINIFI
:2
AMBALAJ GRUBU
: II
UYGUN TAŞIMA ADI
: Korozif sıvı, sülfürik asit solüsyonu
15-) YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA
EEC Sınıflaması
Sembol
: 231-639-5
: C : Aşındırıcı
RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:
R 35
: Ciddi yanıklara neden olur.
GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:
S1/2
S26
S30
S45
: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin
: Göz ile temas halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
: Kesinlikle üzerine üzerine su dökmeyin ve ilave etmeyin.
: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora
başvurun (mümkünse bu etiketi gösterin).
16-) DİĞER BİLGİLER
Kanunlar / Yönetmelikler
Uyarı
Tarihçe
İlk Yayın Tarihi
Versiyon
Hazırlayan
:::: KASIM 2011
:1
: Agora Kimya Ltd. Şti.
Burada verilen bilgiler güvenilir bilgilerdir. Ancak, yazılanlar bizim bu günkü bilgilerimize dayanır ve
maddenin özelliklerine dair bir garanti vermez. Oluşan kanunlar ve tayinler, ürünümüzü alanların kendi
sorumluluklarına göre dikkate alınmalıdır.

Benzer belgeler

M824 MSDS - Eczacıbaşı Profesyonel

M824 MSDS - Eczacıbaşı Profesyonel PP, PVC) veya fiberglass malzemeden yapılmış tanklarda depolanmalıdır.Paslanmaz çelik malzeme önerilmemektedir. : Boşaltılan konteynırlarda ürün artıkları bulunur.Bu yüzden konteynır boş olsa dahi ...

Detaylı

M823 MSDS - Eczacıbaşı Profesyonel

M823 MSDS - Eczacıbaşı Profesyonel 16-) DİĞER BİLGİLER Kanunlar / Yönetmelikler Uyarı Tarihçe İlk Yayın Tarihi Versiyon Hazırlayan

Detaylı

MARATEM 821 Sıvı Köpüksüz Yosun Önleyici Havuz Suyu

MARATEM 821 Sıvı Köpüksüz Yosun Önleyici Havuz Suyu “91/155 / EEC direktifi ve 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkına...

Detaylı