Bir tık uzağınızdayız... www.4pl.com.tr

Yorumlar

Transkript

Bir tık uzağınızdayız... www.4pl.com.tr
Türkiye’nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi
Bize Ulaşın: 0212 873 87 47
www.4pl.com.tr
Bir tık uzağınızdayız...
Hakkımızda
2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren bütün firmalara,
Lojistik Yönetim Danışmanlık Hizmetleri vermektedir.
Ayrıca, Özel Lojistik hizmetleri, Depo Check-Up hizmetleri, Araç Tedarik
hizmetleri, (Kiralama), Lojistik Eğitimleri Hizmeti ve Paketleme - Elleçleme
Operasyon gibi, hizmetlerde vermektedir.
4PL ürünlerin kaynağından alınıp üretim aşamasına ulaşmasında, üretim
aşamasından depolama ve nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan tüm
süreçlerde aktif rol oynamaktadır.
Modern yönetim anlayışı, bilgi birikimi ve nitelikli iş gücü üzerine kurulu
4PL sürekli yeni yatırımlar yapmakta, bu yatırımlar ile kurumsal ortaklarına
sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaktadır.
VİZYON:
Hizmet kalitesi, güvenilirliği ve rekabet gücü ile tercih edilen, Türkiye’nin
önde gelen Lojistik Danışmanlık firması olmak…
MİSYON:
Bilgi birikimimize, insan kaynağımıza ve teknolojik altyapımıza yatırımlara
devam ederek, ulusal ve uluslararası stratejik işbirlikleri kurmak, meydana
getirdiğimiz sinerjiyi, odaklandığımız sektörlerdeki kurumsal ortaklarımıza
katma değer sağlamak için kullanmak.
HİZ MMETLERİM
ETLERİM İZ
H İ Z MET LER İ Mİ Z
L OJİ STİ K DAN IŞ MAN L IK
Hİ ZMETL ER İ
ARAÇ TEDARİK
HİZMETLERİ (KİRALAMA)
ÖZ EL LOJİSTİ K
HİZ METLERİ
LOJİ ST İ K EĞ İ T İ M
Hİ ZM ET LERİ
LOJİ STİ K C H ECK - U P
Hİ ZMETL ER İ
PAKETLEME ve ELLEÇLEME
O P ER AS YO N L AR I
Değişmenin ve gelişmenin adı 4PL Danışmanlık,
Yönettiğiniz Depolarınızın iki yılda bir mevcut iş akışlarını ve
operasyonunuzu gözden geçirmek için, Check-Up yapılması önemlidir.
4PL Danışmanlık ile sizde bu değişime katılın ve bir adım önde olma avantajını yakalayın
LOJİSTİK DANIŞMANLIK H İZ M ET L ER İ
AR AÇ T ED AR İK H İZ M ET L ER İ ( K İR AL AM A)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Depo Yönetim Danışmanlığı,
Tedarikçi İhale Danışmanlığı,
Lojistik Sistem Uygulama Danışmanlığı,
Araç Tedarik Yönetimi Danışmanlığı,(Kiralık-Filo Yönetimi)
Ürün Dağıtım Lojistiği Danışmanlığı, (Soğuk/Donuk)
Filo Personeli Eğitim Danışmanlığı
Tır,
Kamyon,
Kamyonet,
Tanker,
Kayar perde, Soğutuculu, Liftli vs. araçları,
Ürünlerinizi taşıyabilecek, uygun maliyetli şoförlü-şoförsüz
sözleşmeli araç tedarik ve sözleşme hazırlama organizasyon
hizmeti vermekteyiz.
ÖZEL LOJİSTİK H İZMETLER İ
L O J İS T İK EĞ İT İM H İZ M ET L ER İ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Depolama Hizmetleri,
Komple Yük Taşımacılık Hizmetleri (Soğuk ve Kuru)
Parsiyel Taşımacılık Hizmetleri (Soğuk ve Kuru)
Mikro Dağıtım Hizmetleri,
Soğuk Zincir Dağıtım Hizmetleri, (Komple/Parsiyel)
Çiğ Süt ve Peynir altı suyu toplama Hizmetleri,
Tedarik Zinciri Yönetimi,
Lojistik Yönetimi,
Depo Yönetimi,
Maliyet Bilinci Geliştirme,
İşletme Bütçesi Hazırlama,
Finansçı Olmayanlar İçin Mali Analiz ve Finans,
Taşımacılık Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği,
Lojistik - Nakliye Firmalarında Satış - Pazarlamanın Önemi
LOJİSTİK CH ECK-UP H İZME T L ER İ
P AK ET L EM E v e EL L EÇL EM E O P ER AS Y O N L AR I
• Operasyon verimliliğinizi,
• Operasyonunuzun daha fazla maliyet avantaj kontrolü,
• Mal kabul, depo yerleşimi, adres sistemi, yükleme stratejilerinin
kontrolü,
• Sipariş toplama süreç kontrolü,
• Operasyon darboğazların tespiti,
• Organizasyonun kontrolü,
• Ekipmanların kontrolü,
• Stokların kontrolü,
• Sistem yeterliliği kontrolü,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Paketlenecek ürünlerin mal kabulü,
Barkod sistemi ile mal kabul,
Depolama, etkin stok ve raporlama,
Koli yapma, Stand yapma,
Standa ve/veya koli içi yerleştirme,
Etiketleme ve/veya sökme,
Palet istifleme,
Yükleme operasyonu,
Yapılan işin günlük raporlaması,
Etkin müşteri hizmetleri,
AVM’lerdeki Mağazalarınızın Çözüm Ortağı 4PL
YAPTI KLAR I MI Z
İnsani Yardım Malzemesi Lojistiği
7.600.000 adet ürün tasnifi,
380.000- koli yardım malzemesi hazırlanması,
İstanbul, Gaziantep-Antakya, Mersin depolarımızda paketleme hizmetleri,
2 yılda, toplam 3750 yevmiyeli personel ile hizmet verme organizasyonu,
300 araç mal kabulü,
150 adet araçla kamplara teslimat,
80 adet konteyner ile limanlara teslimat,
Sezonluk Ürünlerin Elleçleme ve Paketleme Lojistiği
Yılda 57 adet araçla, yaklaşık 320.000- adet-kutu mal kabulü,
Tekstil, ayakkabı, oyuncak vs. tüm kolilerin açılması,
Tüm ürünlerin sayılması, Barkod sistemi ile mal kabul,
Etkin stok kontrol takibi,
Marka, ürün kodu bazında tasnif,
İstanbul depomuzda paketleme hizmetleri,
Etiket sökümü, yeni etiket yapıştırma, ambalaj değişimi, katlama vs.
Yeni kolilerin hazırlanması,
Yeni kolilere konulması,
Paletleme, yükleme,
Müşteri mağazalarına veya müşteri deposuna teslimat,
Sezonluk Ürünlerinize Çözüm Üretiyoruz.
Tekstil, ayakkabı, oyuncak vs. ürünlerinizin korkulu rüyası olan sezon sonu ürünlerinize çözüm üretiyoruz.
Sezonu geçen ürünleriniz mağazalarınızdan, depolarından alınarak, tasnif, etiketleme ve tekrar
mağazalarına ve/veya depolarınıza teslim işini biz yapalım.
Ramazan Kumanya Hizmetleri
1.500.000 adet ürün tasnifi,
75.000- koli kumanya hazırlanması,
İstanbul depomuzda paketleme hizmetleri,
Yılda toplam 800 yevmiyeli personel ile hizmet verme organizasyonu,
98 araç mal kabulü,
25 adet araçla teslimat,
38 il’e parsiyel ürün teslimatı,
İthal Edilen Ürünlerin Elleçlenmesi ve Paketleme Lojistiği
Yılda 100 adet konteyner ile
Yaklaşık 320.000-koli-kutu mal kabulü,
Çatal, bıçak, çay kaşığı, vs. tüm kolilerin açılması,
İstanbul depomuzda paketleme hizmetleri,
Etiket sökümü,
Yeni etiket yapıştırılması,
Yeni kolilerin hazırlanması,
Yeni kolilere konulması,
Tüm BİM ve A101 depolarına teslimat,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mağazalardan ürünlerin alımı,
Ürünlerin mal kabulü,
Barkod sistemi ile okutarak stoklara alma,
Depolanması,
Ürünlerin tasnifi,
Ürünlerin temizliği, kalite kontrolü,
Etiketleme ve/veya sökme,
Kolileme, palet istifleme,
Mağazalara ve/veya depolara teslimi,
Yapılan işin günlük raporlaması,
Etkin müşteri hizmetleri,
Yaptığımız işlerden resimler
Referanslarımızdan bazıları...

Benzer belgeler

GeniusOpen Genel Bakış

GeniusOpen Genel Bakış • Askıya alma • Satıcı takibi • Hızlı Satış • Temiz Fiş

Detaylı

Girişim Kulübü niçin kuruldu, amacı nedir? - iyte e

Girişim Kulübü niçin kuruldu, amacı nedir? - iyte e Girişimci olan ve bu yeteneklerini düzenleyecekleri akademik, ticari ya da sosyal içerikli etkinliklerle pekiştirmek isteyenler, Girişimci kişilerin yaptığı işleri beğenen ve bu işlerin devam edebi...

Detaylı