ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Durdane YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 03.03

Transkript

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Durdane YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 03.03
ÖZGEÇMİŞ
1.
2.
3.
4.
5.
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Unvanı
Öğrenim Durumu
Çalıştığı Kurum
Derece
Lisans
5.
6.
7.
: Durdane YILMAZ
: 03.03.1966
: Öğretim Görevlisi
: Lisans
: Aksaray Üniversitesi
Üniversite
Alan
-
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Yıl
1984-1988
Akademik Unvanlar
Uzmanlık Tarihi
:
Araştırma Görevlisi Tarihi
:
Öğretim Görevlisi Tarihi
: 07.02.2000
Yardımcı Doçentlik Tarihi
:
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Yılmaz D, Ersan MY, Isik M (2010). Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerinde pompa
temizliğinin etkisi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 1, 33-36.
Yılmaz D, Ozcan S, Altas L. Isik M (2010). Aksaray ili yuzeysel ve yeraltı su kaynaklarının
mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 1, 35-39.
Yılmaz D, Kahya A (2012). Çamdere Pb-Zn Yatağı Doğusundaki Tersakan Nehrinde
Ağırmetal Dağılımı. V. Jeokimya Sempozyumu
8.
9.
10.
11.
12.
7.7. Diğer yayınlar
Projeler
İdari Görevler
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Ödüller
Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Malzeme
3
Bilgisi
Mühendislik
2
Güz
Uygulamaları I
Tasarım
1
Uygulamaları I
Doğal Arıtım
2
2014-2015
Sistemleri
Mühendislik
2
Uygulamaları II
İlkbahar
Doğal ve Yapay
Organik
3
Kirleticiler
Tasarım
1
Uygulamaları II
Mühendislik
2
Uygulamaları I
Tasarım
1
Güz
Uygulamaları I
Malzeme
2
Bilgisi
Mühendislik
2
Uygulamaları II
2013-2014
Doğal ve Yapay
Organik
2
Kirleticiler
İlkbahar
Doğal Arıtım
2
Sistemleri
Tasarım
1
Uygulamaları II
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
Öğrenci
Sayısı