ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ELİF KORAP ÖZEL

Transkript

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ELİF KORAP ÖZEL
ÖZGEÇMİŞ
Yrd. Doç. Dr. ELİF KORAP ÖZEL
!
Eğitim Bilgileri:
Derece
Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Gazetecilik
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
2002
Bütünleşik
Doktora
Gazetecilik
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik
Anabilim Dalı
2012
Doktora Tez Başlığı
Yazılı Basın İşletmelerinin İçsel Pazarlama Sürecinde Çalışan Memnuniyeti, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, İzmir 2012.
!
İş Tecrübesi:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Yrd.Doç.Dr.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya
ve İletişim Bölümü
2013-…
Öğretim
Görevlisi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011-2013
Editör
Sabah Gazetesi – Yeni Asır, İzmir
2007-2011
Editör
Sabah Gazetesi, İstanbul
2005-2007
Muhabir
Milliyet Gazetesi, İstanbul
1999-2005
!
İdari Görevler:
Görevi
Görev Yeri
Yıl
Dekan
Yardımcısı
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Bölüm Başkanı
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya
ve İletişim Bölümü
2013- 2013
Anabilim Dalı
Başkanı
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya
ve İletişim Bölümü Gazetecilik Anabilim Dalı
2013- …
2013- …
!
Diğer Görevler:
Görevi
Komisyon üyesi
!
Görev Yeri
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim Komisyonu
Yıl
2013- …
Eserler:
A) Kitaplar
B) Makaleler
1. Uluslararası İndekslerde Taranan Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Deniz, Ş. Korap Özel, E. (2015). Tecavüzün Haberleştirilmesinde Etik Sorunlar: “5 N 1 K Yetmez, Bir de
Vicdan Gerek”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4) s.721-75, (ULAKBİM,
indexcopernius, Public Knowledge Project, EBSCHO, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi, ERGO (
Educational Research Global Observary) vb. uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır.)
Korap Özel, E. Öksüz, B. (2015). Yazılı Basında Advertorial: “Gazeteciler İçin Şeytanın Ta Kendisi”. Dokuz
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, Yıl: 2015, s. 67-104,
(ULAKBİM, EBSCO, UlrichsWeb, DOAJ, ASOS, Academic Journals Database vb. uluslararası
indeksler tarafından taranmaktadır.)
Korap Özel, E., Deniz, Ş. (2015). Türk Basınında Gezi Parkı Eylemleri Üzerine Bir İçerik Analizi: Eylemler
Nasıl Sunuldu?. The Journal of International Social Research, Cilt: 8 Sayı: 36 s.876-893, (EBSCO,
MLA, DOAJ, Proquest CSA, Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Copernicus, J-Gate,
Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, WorldCat vb.uluslararası indeksler tarafından
taranmaktadır.)
Korap Özel, E., (2014). Çalışanların Twitter Kullanımının, Kurum İmajına Etkisi: Türkiye’de Bir Anket
Çalışması. Journal of Yasar University, 9 (35) 6099-6260, s.6138-6158 (ULAKBİM, EBSCO, ProquestUlrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WOorldcat adlı uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır.)
Dündar, P.. Korap Özel, E. (2012). Kurum İçi İletişimin Kaliteye Etkisi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Araştırmaları Dergisi, III/6, (Aralık) (DOAJ ve Index Copernicus adlı uluslararası indeksler tarafından
taranmaktadır).
2. Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Öksüz, B., Korap Özel, E., (2015). Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Uygulamacıları Arasındaki Gergin İlişkinin
Kodları: Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Uygulamacıları Üzerine Bir Araştırma. Journal of Selcuk
Communication, Cilt:9, Sayı:1 (Temmuz), s.22-54, (ULAKBİM ve Dergipark Akademik tarafından
taranmaktadır.)
Dündar, P., Güneri Fırlar, B., Korap, E., (2010). İliştirilmiş Gazetecilik ve Kalite. Sosyal Gelişim
Dergisi/The Journal of Social Development, I/1, (Haziran), s. 37-48.
C) Kitap Bölümleri
Dündar, P., Korap, E., (2010). Yazılı Basın İşletmelerinde Okura Ulaşmanın Yolu: İçsel Pazarlama.
Rekabette Başarıya Giden Yol, Nobel Yayınları, Ankara, s.231-246.
Korap, E., (2003). Otel İnsanları. Kes Korkak Alıştırma Elini. İnkılap Yayınevi, İstanbul, s. 52-59.
D) Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler
E) Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler
F) Verilen Seminerler
Konferans: “Hekim- Hasta İletişimi”, 12 Mayıs 2015, İKÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim üyelerine yönelik
Panel: “Olumsuz Tanıyı Hastaya Haber Verme” (İKÇÜ Tıp Fakültesi) 2 Nisan 2014, Panel Katılımcıları: Yrd.
Doç. Dr. Elif Korap Özel (Medya ve İletişim), Doç. Dr. Ahmet Alacacıoğlu (Tıbbi Onkoloji), Doç.Dr. Yüksel
Küçükzeybek (Tıbbi Onkoloji) ve Doç.Dr. Murat Aksun (Anesteziyoloji ve Reanimasyon)
Sağlıkta Kriz Yönetimi Semineri, (İKÇÜ Tıp Fakültesi) 8 Mart 2012
Sağlıkta Kriz Yönetimi Semineri I (İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi) 25 Nisan 2012
Sağlıkta Kriz Yönetimi Semineri II (İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi) 02 Mayıs 2012
Sağlıkta İletişim Becerileri Semineri I (İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi) 09 Mayıs 2012
Sağlıkta İletişim Becerileri Semineri II (İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi) 23 Mayıs 2012
G) Mesleki Yayınlar
Bülent Arınç, “En Güzel Saygı Askerden Geldi”, Sabah, 26.03.2007
Ertuğrul Günay “Günay’a Göre AKP, CHP’den Daha Solcu”, Sabah, 22 Mayıs 2007
Recep Akdağ, “Aile Planlaması Yaptık. 7 Çocuk İstedik 6 Oldu”, Sabah, 07.05.2006
Murat Karayalçın, “Türkiye-Irak Sınırı Yeniden Çizilmeli”, Sabah, 31.05.2007
Abdüllatif Şener, “İçkinin Tadını Merak Ettim Ama İçemedim”, Milliyet, 23.01.2005
Abdüllatif Şener, “Bizim Evde İsteyen Başörtüsü İsteyen de Küpe Takar”, Sabah, 09.12.2005
Kenan Evren, “İleride Eyalet Sistemine Geçebiliriz”, Sabah, 28.02.2007
İran yazı dizisi, Sabah, 19-20-21 Haziran 2006
“Elif Korap’ın Saçı İran’ı Karıştırdı”, Sabah, 30.06.2006
Mehmet Ali Şahin “Futbolda Şike Yok Diyemem”, Milliyet, 30 Mayıs 2004
Mehmet Ali Şahin, “Torpil İçin Evime Bile Geliyorlar”, Sabah, 10 Mart 2006
Çetin Altan, “İlk Kadını Dedem Astı”, Sabah, 14.08.2007
Ferhan Şensoy ve Okan Bayülgen, “Şöhretim Ferhan Abi’ye Sökmüyor”, Milliyet, 20.05.2005
Okan Bayülgen, “Ahlaklı Olduğumu Göstermeye Çalışmam”, Sabah, 27.05.2006
Tolga Çevik, “Çocuğumuzun Dayısı Cem Yılmaz, Amcası Yılmaz Erdoğan”, Sabah, 28.01.2006
Hakan Şükür, Hasan Şaş, Ergün Penbe, “Şampiyonlukta Parasızlığın ve Allah’ın Etkisi Oldu”, Sabah,
21.06.2006
Hakan Şükür ve Ümit Özat “GS ve FB Kaptanlarına Taraftar Soruları”, Sabah, 19.02.2006
Engin Günaydın ve Erol Günaydın, “Biz Baba Oğul Değiliz ki Kardeşim”, Sabah, 06.05.2006
H) Mesleki Yayınlara Yönelik Atıflar
Fatih Altaylı, “Fikir İhanet midir?”, Sabah, 02.03 2007
Erdal Şafak, “Günay ve Kouchner”, Sabah, 22.05.2007
Ertuğrul Özkök, “Bunu ancak o yapabilir”, Hürriyet, 01.03.2007
Ertuğrul Özkök, “Taha Bey ve Kızları”, Hürriyet, 06.04.2004
Hıncal Uluç, “Kurumsal Bir Endişe mi Var Acaba”, Sabah, 01.04.2007
Hıncal Uluç, “Dört Atlı”, Sabah, 04.04.2006
Hıncal Uluç, “Sabah’ta Heyecanlı Gelişmeler”, Sabah, 21.06.2006
Haşmet Babaoğlu, “Dünyayı ve Kendini Nefretle Tarif Edenler”, Sabah, 06.12.2003
Sedat Ergin, “Türk Hukuk Sisteminde İlk Anti-Semitizm Davası”, Hürriyet, 03.09.2004
Mehmet Y. Yılmaz, “Teröristin İnsan Olarak Portresi”, Milliyet, 05.12.2003
Mehmet Y. Yılmaz, “Güzel İzmir’e Yapılanlar Asfalyamı Attırdı”, Milliyet, 10.04.2004
Mehmet Y. Yılmaz, “Vatandaş Seninle Gurur Duyuyor Hasan Hoca”, Milliyet, 04.12.2002
Umur Talu, “Cüzdan İle Vicdan”, Sabah, 29.01.2006
Emin Çölaşan, “Muhalefet Şerhi”, Hürriyet, 06.12.2003
Hasan Pulur, “Fazıl Say’ın Tercihi”, Milliyet, 12.12.2002
Nail Güreli, “Aşk Çeşitlemesi”, Milliyet, 28.04.2004
Osman Ulagay, “Terörü Besleyen Kısır Döngü”, Milliyet, 08.12.2003
Yalçın Bayer, “Bu Çağda Bu Kafa”, Hürriyet, 26.10.2003
Melih Aşık, “Soyaslan Avrupa’da”, Milliyet, 28.10.2003
Nur Çintay A. “Hayat Hikayesinin Böylesi”, Radikal, 06.12.2004
Nur Çintay A. “İşte: Gelinim Olur Musun?”, Radikal, 27.09.2004
Nur Çintay. A. “Türkiye’nin Modern Yüzü”, Radikal, 21.02.2005
Nur Çintay. A. “Parti Güzelleri”, Radikal, 08.02.2005
Nur Çintay. A. “Ekran Hezeyanları”, Radikal, 10.01.2005
Ebru Çapa, “Kaleydeskop İçine Hapsolmuş Bir Kanatsız Melek”, Hürriyet, 07.05.2005
Hakkı Devrim, “Gelmiş Trafiği Bana Soruyor”, Radikal, 25.11.2006
Hakkı Devrim, “Hasta Odasındaki Çocuklar”, Radikal, 14.09.2002
Hasan Pulur, “Anılar, Anılar Unutulmayanlar”, Milliyet, 24.11.2004
Pakize Suda, “Zeynep Özal’ı Seviyorum”, Hürriyet, 26.07.2005
Pakize Suda, “Üşümezsoy ve Evren”, Hürriyet, 24.08.2009
Zeynep Oral, “Yazanlar, Yazdıranlar, Şimdiye Dek Neredeydiniz?”, Milliyet, 25.01.2001
Uğur Cılasun, “Vay Canına Bunu da Gördük”, Bir Gün, 04.03.2007
Hulki Cevizoğlu, “Evren’in Hayaletleri”, Yeniçağ, 6.03.2007
I) Uluslararası Basında, Kitaplarda ve Raporlarda Yapılan Atıflar
Basın: Chicago Tribune, “Reporter Faces Trial in Jewish Hate Case”, 18.05.2005
Basın: Hürriyet Daily News, “Sabah Reporter's 'Headscarf Question' Causes Reverberations in Iranian Press”,
07.01.2006
Kitap: Model Citizens of The State (The Jews of Turkey, During The Multi-Party Period), Rıfat N. Bali,
Fairleigh Dickinson University Press, United Kingdom, 2012, s.434
Rapor: International Pen Writers in Prison Comittee, 30 Haziran 2005 tarihli raporu, s.59
!
Yöneterek Sonuçlandırdığı Lisansüstü Tezler:
A) Yüksek Lisans Tezleri
B) Doktora Tezleri
-
!
Görev Aldığı Projeler:
-
!
İletişim Bilgileri:
Adres: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü, Balatçık
Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2, PK 35620, Çiğli – İZMİR
Telefon: 0232 3293535 (8585)
Faks:
e-posta: [email protected] ve [email protected]

Benzer belgeler