ycm cnc torna tezgahı programlama kitabı

Transkript

ycm cnc torna tezgahı programlama kitabı
FANUC SeriesTXP100i/200i
FANUC Series 18-TC / 18İT / 21İT
FANUC Series O-TC
YCM
CNC
TORNA
TEZGAHI
PROGRAMLAMA KİTABI
İSTANBUL 2007
Hazırlayan :
Dr Müh. ERDAL GAMSIZ
Türkiye Distribütörü
Ses3000
Ses3000 CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CAD/CAM
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ
Adres
: TOPÇULAR KIŞLA CAD. NO: 8
34140 RAMİ İSTANBUL TÜRKİYE
Telefon
: 0212 - 674 25 07 (2 hat)
E-Mail
Web
:
:
0212 - 613 80 31
0212 - 577 75 52 Faks
:
0212 - 613 88 68
:
:
[email protected] .com
www.ses3000. com
İÇİNDEKİLER
Sayfa
KONU:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Giriş................................................................................. ..... 1
Bilgisayar Bütünleşik İmalat Diyagramı ............................... .... 2
" G ": HAZIRLIK FONKSİYONLARI Listesi .................... 3
" M " : YARDIMCI FONKSİYONLARI Listesi............ ........ 6
Program Yazılırken Kullanılan Terimler ( Fonksiyonlar ).......... 8
2.
2.1.
2.2.
Doğrusal Interpolasyon........................................................ ..... 9
G00 Pozisyonlama (Boşta Hızlı Doğrusal ilerleme) Harekeli....... 9
G01 Doğrusal interpolasyon (Kesme-Paso Hareketi) ............... ....10
3.
Dairesel Paso Hareketi.............................................................
3.1. G02 Dairesel interpolasyon ( Saat istikameti).............................
3.2. G03 Dairesel interpolasyon ( Saatin tersi astikameti) ...................
3.3. Dairesel interpolasyon har. 'nin R yerine I ve K ile gösterimi....
12
12
.12
13
4.
PAH ve RADYÜS için Örnek Çalışma .....................................
4.1 PAH(C ile)için .........................................................................
4.2 RADYÜS (R.ile) için ................................................................
17
17
17
5.1. G04 BEKLETME (Süreli Durdurma) (DWELL TIME).............. 20
6.
Trigonometri ...........................................................................
22
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
KOORDİNAT SİSTEMİ......................................................... 25
MAKİNA (Tezgah) Koordinat (Referans) Sistemi (G27/G28).. 23
"G27": Referans noktasına git ve kontrol et ............................. 23
"G28" : Referans noktasına git ................................................. 24
İs Parçası Koordinat Sistemi (W-SHFT veya G50)..................... 25
G50 metodu kullanılarak iş parçası sıfır noktasını tanımlamak.. ..25
W-SHFT metodu ile iş parçası sıfır noktasını tanımlamak .......... . 25
W-SHFT ile iş parçası sıfır noktası tanıtma adımları .................. ..25
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
Takım Geometrik Ofsetlerinin Tanımı ..................................
Takım WEAR (Aşınma) Ofsetlerinin Tanımı .......................
Takım (TOOL) Tanımı ............... ...........................................
Takımların (Sıfırlanması) Tanıtılması ......................................
30
30
31
32
Ses3000 YCM CNC TORNA Tezgahı Programlama Kitabı
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
İÇİNDEKİLER
KONU:
Sayfa:
7.6.1. Diğer Takımların Sıfırlarını tanıtma adımları .............................
a.
Z ekseninde diğer takımları sıfırlamak için
b.
X ekseninde diğer takımları sıfırlamak için
32
1.1.
Yerel Koordinat Sistemi (G52) ................................................
37
8.1.
8.2.
Maksimum Devir Ayarı ........................................................... 38
" G50 " : Maksimum Devir Kurmak. (Sınırlamak)...................... 38
9.1.
9.2.
9.3.
MUTLAK (Absolute) ve EKLEMELİ (Incremental) Prog .......... 39
" G90 " : MUTLAK (ABSOLUTE) PROGRAMLAMA ............. 40
" G91 " : EKLEMELİ (INCREMANTAL) PROGRAMLAMA . 40
10.
10.1.
10.2.
10.3.
TAKIM UCU RADYÜS TELAFFİSİNE BAKIŞ ..................... 42
HAYALİ TAKIM UCU .........................................................
43
HAYALÎ TAKIMUCU YÖNÜ.............................................. 43
TAKIM TİPİ DEĞERLERİ..................................................... 45
11.
11.1.
11.2.
11.3.
TAKIM YARIÇAP TELAFFİSİ .............................................
"G40" : Takım telafisinin iptalidir............................................
"G41" : Soldan takım ucu radyüs telaffisi .................................
"G42" : Sağdan takım telaffisi...........'.......................................
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
"G96": Sabit (Yüzey) KESME HIZI ile PROGRAMLAMA ...... 51
"G97" : Sabit DEVİR HIZI ile PROGRAMLAMA.................. 52
"F-mm/dak" DOĞRUSAL İLERLEME (Kesme) HIZLARI .... 53
" G98 " : İlerleme Hızı (F=mm/dak.) emsinden programlama .... 54
" G99 " : İlerleme Hızı (F=mm/dev.) cinsinden programlama .... 54
İLERLEME HIZLARI Komutları (G98/G99)............................. 54
13.
ÇOKLU TEKRARLAMA ÇEVRİMLERİ ................................ 57
(Otomatik Boşaltma Kodları: G70, G71, G72 ve G73)
"G71" Kaba Boşaltma Tornalaması .......................................... 57
(Z Eksenine Parelel olarak otomatik boşaltma yapar.)
"G72" Kaba Boşaltma Tornalaması .......................................... 59
(X Eksenine Parelel olarak otomatik boşaltma yapar.)
"G73" Kaba Boşaltma Tornalaması ......................................... 61
"G74" Delik Delmek............................................ .„„.............. 69
(Z Eksenine Parelel olarak talaş kırarak del. delmek.alına kanal.)
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
47
47
48
49
Ses3000 YCM CNC TORNA Tezgahı Programlama Kitabı
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
İ Ç İ N D E K İ L E R
KONU:
Sayfa:
13.5.1. "G75" Delik Delmek ..............................................................
69
(X
Eksenine
Parelel olarak talaş kırarak (delmek) boşaltma yapar.)
13.5.2. X - Eksenin'de Kanal Açma ....................................................
72
13.6. "G76" OTOMATİK DİŞ ÇEKME KOMUTU ........................ 73
13.7. KLAVUZ ile DİŞ ÇEKME İşlemi ............................................ 78
14.
14.1.
14.2.
14.3.
ALT PROGRAM (SUBPROGRAM) ................................... 82
M98 : Alt Programı Çağırma................................................. 82
M99 : Alt Programı İptali (Ana Programa Dönmek)............... 82
Ana Program ve Alt Programın Gösterimi ................................ 83
15.
FANUC Kontrol Sistemi ALARMLARI (P/S) LİSTESİ ............ 86
16.
FANUC KONTROL SİSTEMİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN
LİSTESİ ...................................................................................... 89
Ses3000 YCMCNC TORNA Tezgahı Programlama Kitabı
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
GİRİŞ
Nümerik kontrollü (NC ve CNC) takım tezgahlarının endüstride kullanılması ile üretimde daha fazla
hassasiyet ve esneklik sağlanabilmiştir. Ayrıca, daha kompleks parçaların da hassas-ve -verimli olarak
işlenmesi mümkün olmuştur.
Bilgisayar teknolojisindeki yaygın gelişmeler, NC ve CNC takım tezgahlarını bilgisayar desteği ile daha
verimli kullanma fikrini doğurmuştur. Günümüz TASARIM ve ÜRETİM teknolojilerinde bilgisayar artık
çok önemli derecede rol almaktadır. Bilgisayarın mühendislik faaliyetlerine uygulanması ile; Bilgisayar
Destekli Tasarım (CAD = Computer Aided Design) ve Bilgisayar Destekli İmalat (CAM = Computer Aided
Manufacturing) adını taşıyan yeni disiplinler, Nümerik Kontrollü Sistemlerin tezgahlara uygulanması ile de
NÜMERİK KONTROLLÜ NC Tezgahları meydana gelmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile CAD/CAM
Sistemleri, Bilgisayarla İmalat Entegrasyonu (CİM = Computer Integrated Manufacturing) olarak, NC
Tezgahları ise CNC ve DNC sistemlerine doğru gelişme göstermiştir. Böylece, CIM-CNC Entegrasyonu
oluşmuştur. Yani BİLGİSAYAR BÜTÜNLEŞİK İMALAT Entegrasyonu sağlanmıştır. (Bakınız sayfa 2)
Böylece, CAD ve CAM Sistemlerinin gelişmeleri neticesinde CAD ve özellikle CAM yazılımları ile NC ve
CNC Takım Tezgahlan çok daha verimli bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Çünkü, Sayısal Kontrollü
(NC/CNC) tezgahlarda imal edilen parçaların birçoğu oldukça karmaşık şekilli parçalardır. Parçanın
karmaşıklığı arttıkça elle (manual olarak) programlama oldukça zorlaşmaktadır ve hata yapma olasılığı da
artmaktadır. Bu gibi durumlarda programlama işlemine yardımcı olmak üzere bir bilgisayar kullanılması ve
NC programı yazan elemanın yapması gereken bazı karmaşık ve/veya tekrarlı hesaplamaların bir programlama
(CAM) dilinin yardımı ile yapması, gereken zamandan büyük bir tasarruf sağlayacağı gibi ayrıca, NC
programının çok daha hassas ve verimli olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, bu sistemler ISO standartlarında ön
görülen tüm dokümantasyon, işleme ve operasyon prosedürleri otomatik olarak çıkartmaktadır.
Yukarıdaki hususlardan dolayı, bizler herkesin hassas ve verimli çalışması için birer CAD/CAM programı ile
çalışmasını tavsiye ediyor ve ayrıca mecbur görmekteyiz. Ancak, bu sistemlerle çalışabilmek için ise, NC
programlamanın temelleri olan " G ve M " ISO Standart programlama kodlarının bilinmesi gerekmektedir.
İşte bu sebeple, hazırlamış olduğumuz bu kitabı faydalı olacağını ümit ederek, saygılarımızla sizlerin
hizmetine sunmaktayız.
NC (Nümerik Sistemler); ikinci sanayi devrimi 'ne sebep olmuştur. Birinci sanayi evrimi, insanı" GÜÇ
BAKIMINDAN ", ikinci sanayi devrimi ise, insanı" ZİHİNSEL BAKIMINDAN " zahmetten kurtarmıştır.
Sanayide devrim niteliğini taşıyan bu gelişmeler, uygulandığı ülkelerde toplumun refah seviyelerini
yükseltmiş, rekabet ve savunma gücünü arttırmış ve politik üstünlükler sağlamıştır. Hazırlamış olduğumuz bu
kitap sayesinde, küçük de olsa sanayimize bir katkıda bulunacağımızı ümit ederiz.
Saygılarımla,
Dr. Müh. Erdal GAMSIZ. Genel
Müdür.
Ses3000 YCMCNC TORNA Tezgahı Programlama Kitabı Sayfa 1
CNC Tel Erozyon
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
Ses3000 YCMCNC TORNA Tezgahı Programlama Kitabı Sayfa 2
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
1.
1.3. “ G ” : HAZIRLIK FONKSİYONLARI Listesi
G " : HAZIRLIK
Listesi
G00
Hareketi (HızlıFONKSİYONLARI
ilerleme hareketi)
1.3." Pozişyonlama
G01
Doğrusal interpolasyon (Belirli bir F kesme hızı ile ilerleme hareketi)
G02
Dairesel interpolasyon (Saat dönüş yönünde) - Radyüslü paso hereketi
G03
Dairesel interpolasyon (Saat dönüş yönü tersinde)
G04
G10
G11
Geçici bekletmek (Bekletme zamanı)
Bilgi (offset değeri) kurmak modunu aktif yapar.
Bilgi (offset değeri) kurmak modunu iptal eder.
G17
G18
G19
X - Y Düzlem Seçimi.
Z - X Düzlem Seçimi.
Y-Z Düzlem Seçimi
G20
G21
Inch (Parmak) sistemde program girişi
Metrik (mm) sistemde program girişi
G27
G28
. Tezgah Referans pozisyona dönüş kontrolü
Tezgah Referans posizyonuna gitmek
Tezgah Referans posizyonundan geri gelmek
G29
G30:
2., 3. ve 4. referans noktasına gitmek.
G31
Atlamak, geçmek (Skip) fonksiyonu
G32
Sol Vida çekme (Sabit hatveli)
G33
Sağ Vida çekme ( Sabit hatveli)
G36
G37
X\Ekseninde otomatik takım telaffisi
Z Ekseninde otomatik takım telaffısi
G40
G41
G42
Takım ucu radyüs telafisi iptali
Takım ucu radyüs telafisi (soldan)
Takım ucu radyüs telafisi (sağdan)
,
G50
Maksimum Devir Sınırlandırması / veya Koordinat sistem kurmak
G52 ,.
Yerel koordinat sisteminin kurulması
G54
G55
İş parçası koordinat sistemi, sifır noktası ( 1. seçim)
İş parçası koordinat sistemi, sıfır noktası ( 2. seçim)
Ses3000 YCM CNC TORNA Tezgahı Programlama Kitabı Sayfa 3
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
" G " : HAZIRLIK FONKSİYONLARI
G56
G57
G58
G59
İş parçası koordinat sistemi, sıfır noktası ( 3. seçim)
İş parçası koordinat sistemi, sıfır noktası ( 4. seçim)
İş parçası koordinat sistemi, sıfır noktası ( 5. seçim)
İş parçası koordinat sistemi, sıfır noktası ( 6. seçim)
G65
G66
G67
G68
G69
Makro Çağırma modu
Makro mevcut (modal) çağırma modu
Makro mevcut (modal) çağırma modu iptali
Çift taret için Aynalamayı aktif yapar. (ON)
Çift taret için Aynalamayı pasif yapar. (OFF)
G70
G71
G72
G73
G74
G75
G76
Nihai (Finiş) işleme çevrimi
Z eksenine paralel otomatik silindirik kaba boşaltma çevrimi
X eksenine paralel otomatik alın kaba boşaltma çevrimi
X ve Z eksenine (Profile) paralel otomatik boşaltma çevrimi
Z eksenine paralel talaş kırarak otomatik boşaltma çevrimi
X eksenine paralel talaş kırarak otomatik boşaltma çevrimi
Otomatik diş çekme çevrimi
G80
G81
G82
G83
G84
G85
G86
G87
G88
G89
Çevrimlerin iptali / Harici operasyon fonksiyon iptali
Delme çevrimi, nokta delme çevrimi
Delme çevrimi, nokta delme çevrimi (Geçici bekleme zamanlı)
Kademeli talaş kırarak delik delme (Derin delikler için)
Diş çekme çevrimi
Baralama çevrimi
Baralama çevrimi
Ters baralama çevrimi
Baralama çevrimi
Baralama çevrimi
G90
G91
Mutlak komut sistemi
Eklemeli komut sistemi
G92
G96
G97
Diş çekme çevrimi
Sabit yüzey kesme hızı kontrolü (S=m/dak.)
Sabit devir kontrolü (S=dev/dak.), Aynı zamanda G96 'nın iptalidir.
Ses3000 YCM CNC TORNA Tezgahı Programlama Kitabı Sayfa 4
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
" G " : HAZIRLIK FONKSİYONLARI
G98
G99
Dakikadaki İlerleme, F adresi altında (mm/dak.)
Dönmedeki İlerleme, F adresi altında (mm/dev) - (Diş çekmede)
G107
Silindirik (HELİSEL) Interpolasyon komutu
G112
G113
Polar koordinatlarda interpolasyon modu açık (ON)
Polar koordinatlarda İnterpolasyon modu kapalı (OFF)
G250
G251
Poligon tornalama modu iptali (OFF)
Poligon tornalama modu açık (ON)
Ses3000 YCM CNC TORNA Tezgahı Programlama Kitabı Sayfa 5
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
1.4. " M " : YARDIMCI FONKSİYONLARI Listesi
■-<
M00
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M08
M09
M10
M11
M12.
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31
M32
Programı durdurmak (Program stop)
İsteğe bağlı durdurma (Optional stop)
Program sonu
Saat yönünde Fener mili (Ayna) dönüşü
Saat yönü tersinde Fener mili (Ayna) dönüşü
Fener milini (Ayna) durdurmak
Soğutma suyunu aç
Soğutma suyunu kapat (M07 / M08 / M12 komutlarını Kapatır)
Otomatik kapıyı açma komutu
Otomatik kapıyı kapatma komutu
Takım içinden su vermeyi aç komutu (Oil hole on)
Aynadaki Talaş temizleme komutunu kapat (OFF)
Aynadaki Talaş temizleme komutunu aç (ON)
Ayna ayakları kapalı (Sıkma konumunda)
Ayna ayakları açık (Boşta, Sıkmama konumunda)
Fener milini sabit bir noktaya (kilitleme) yönlendirmek.
Takım boyunu ölçme aletinin hava basmcı acık. (ATLM air ON)
Takım boyunu ölçme aletinin hava basıncı kapalı. (ATLM air OFF)
Parça sayıcı
Pah kırma açık (ON)
Pah kırma kapalı (OFF)
Punta ileriye
Punta geriye
Parça tutucu yukarıya
Parça tutucu aşağıya
Program sonu ve program başına dönüş
Kısa devre (Bypass off) kapalı
Kısa devre (Bypass on) açık
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21 İT) Programlama Kitabı Sayfa-6.
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected],ses3000.com / www.ses3000.com
"M":
YARDIMCI FONKSİYONLARI Listesi
M38
Şanzuman (Gear) düşük kademede
M39
M40
M41
M42
M43
M44
M45
M46
M50
M51
M66
M67.
M94
M95
M96
M98
Şanzuman (Gear) yüksek kademede
Şanzuman (Gear) normalde yani boşta
Konveyör ileriye doğru hareket
Konveyör geriye doğru hareket
Konveyörü durdurmak
Çubuk sürücü devrede (Bar feeder on)
Hata tespiti açık (ON)
Hata tespiti kapalı (OFF)
Makro akışını kesme işlemini açmak
Makro akışını kesme işlemini kapatmak
Aynalama iptal
X ekseninde aynalama
Alt programı çağırma
Alt program
( Sub program )
Alt programın iptali
( Alt programdan Ana programa dönüş )
Ana program
( Main program )
M99
—~
I
Not: Yukarıdaki " M " Komutları YCM - SUPERMAX CNC Takım Tezgahlarına
(CNC Torna Makinalarına) özgü YARDIMCI Fonksiyonlardır. Bu M komutları
genellikle standart olup, diğer CNC Takım Tezgahlarında da çoğunluğu benzer
komutlardır.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100ı/200i/18iT/21iT)]Programlama Kitabı Sayfa 7
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
CNC TORNA EĞİTİM NOTLARI
1.5. Program Yazılırken Kullanılan Terimler ( Fonksiyonlar )
G
M
:
: Yardımcı fonksiyonlardır. ( Tezgah fonksiyonları ile ilgilidir. )
M00, M01, M02, M03, M04, ....... M30,...... M99 ......vs.
T
F
:
:
S
:
:
:
:
Takım tanımlamadır. (tool )
T1,T01,T101,T0505, ........... vs.
İlerleme (mm/dev.
veya mm/dak.) (feed)
F0.08, F0.10, F0.2, F0.25, F80, F120,....... vs.
:
%
;
O0222
R
C
D
H
Hazırlık komutları ( fonksiyonları ) Geometri ile ilgilidir.
G00, G01, G02, ...........G91, G99, .......vs.
Hız (Speed) (fener mili hızı sabit devir şeklinde ise : dev/dak)
G97 S1200 ------- > 1200 dev./dak.
(kesme hızı sabit ise : m/dak. veya mm/dak.)
G96 S100 -------> 100 mm/dak.
: Program sonu
: Satır sonu ( end of block )
:
O
: Program başlangıç harfi
0222 : Program numarası
Radyüs
Chamfer
Diameter
Height
(Çap)
(Pah)
.
■. * (Boy - Yükseklik )
EKSENLER:
Mutlak (Absolute)
X
Z
Eklemeli (Incremental)
<U)
<W)
Tanımı
ÇAP
BOY
G70'li ve G80'li Otomatik tekrarlama Çevrimleri (Cycle 'leri). Bunlarda :
R
Emniyet mesafesi veya geri kaçma mesafesi
Q
Paso miktarı
P
Hatve ( Diş Âdımı )
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa 8
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
2.
Doğrusal Interpolasyon
2.1. "G00" : Boşta hızlı doğrusal hareket (Pozisyonlama Hareketi)
a.
Yazım tarzı:
veya:
G00
G00
X ....
U......
Z..... ; (Mutlak)
W .....; (Eklemeli)
b. Mutlak Sisteme Göre Yazımı:
I. Yol
:
G00
X ...
II. Yol
:
G00
X ... ;
Z…. ;
III. Yol
:
G00
Z.... ;
X...., ;
Z ...
;
c. Veya ; Eklemeli (Incremental) olarak aşağıdaki gibidir.
I. Yol
:
G00
U ...
II. Yol
:
G00
U ... ;
W…. ;
III. Yol
:
G00
W.... ;
U… ;
W ....
;
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iTA21iT) Programlama Kitabı Sayfa:9
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
2.2. " G01 " : Doğrusal Interpolasyon (Kesme)
PASO hareketi (Belirli bir F ilerlemesi ile)
a.
Yazım tarzı:
I. Yol
:
G01
X ....
II. Yol
:
G01
X .... F ...... ;
Z....
III. Yol
:
G01
Z ....
F.... ;
;
Z ... F..... ;
X .... ;
b.
Veya ; Eklemeli (Incremental) olarak aşağıdaki gibidir.
I. Yol
:
G01
U ....
W....
II. Yol
:
G01
U ....
F ... ;
W ...
U .... ;
F.... ;
F.... ;
W ... ;
III. Yol
c.
:
G01
Veya ; Aynı anda Eklemeli ve Mutlak olarak aşağıdaki gibidir.
I. Yol
:
G01
X ....
II. Yol
:
G01
U ...
W ....
F....;
F.... ;
Z.... ;
III. Yol
:
G01
Z.... F....;
U ... ;
" F " : İlerleme hızı olup, birimi (mm/dev.)'dir.
Freze'de İlerleme hızı birimi (mm/dak.) olarak tanımlanır.
Not: İlerleme hızı F, programda verilmemiş ise, tezgah " P/S 011 ALARM " 'ı verir ve
durur.
SesSOOO TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iTV Programlama Kitabı: Sayfa: 10
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
(I. YOL)
G00X300.Z170.; ( ; ) Satır Sonu demektir. (END OF BLOCK)
G00X0.0 Z5.0 ;
(II YOL)
G00 Z5.0; G00
X0.0;
(III.YOL)
G00 X0.0;
G00 Z5.0;
Yukarıdaki şekle ait nihai (finiş) işleme için NC parça programını yazalım :
O0666 ;
G50 S3500 ;
T0101 ;
G96S120;
M04;
G00
X0.0
Z5.0;
G01
Z0,0
F0.25 ;
G01
X50.0;
G01
X60.0 Z-5.0;
G01
Z-50.0;
G01
X100.0;
G01
Z-100.0;
G00
X300.0 Z170.0M09;
M05;
M30;
%
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/2IiT) Programlama Kitabı Sayfa:11
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
3.
Dairesel Interpolasyon (Paso) Hareketi:
Dairesel Interpolasyon (paso) hareketi, heriki eksenin de (XY) aynı anda hareket
ederek dairesel bir yörünge çizmesidir.- Böylece radyüs hareketi oluşur.
3.1. "G02": Dairesel interpolasyon (paso alarak radüs hareketi)
(CW) Saat yönünde
Yazım tarzı:
G02
G02
G02
G02
X .... Z..... R .... F......
X .... R .... (180° lik radyüs, 0°-180° veya 180°-360° arası)
Z.... R (180° lik radyüs,, 90°-270° veya 270°-90°arası)
X .... Z ..... I...... K ...... F.....
3.2. "G03": Dairesel interpolasyon (paso alarak radüs hareketi)
( CW )
Yazım tarzı:
Saat yönü tersinde
G03
G03
G03
G03
X .... Z .... R ..... F ......
X .... R ....
Z...„
R ...
X .... Z ..... I..... K....... F.....
SGS3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:12
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
3.3.
Dairesel Interpolasyon (Paso) Hareketinin R yerine I ve K
ile Gösterimi:
Dairesel Interpolasyon komutlan G02 ve G03 'ün yazım tarzını yukarıda R ile
yazılmış olarak gördük. Şimdi ise, bu komutların ikinci bir yazım tarzı olan I ve K
parametreleri ile olan şeklini görelim.
Yazım tarzı :
G02
G02
G02
G02
G03
G03
G03
G03
IK
Xm-Xb
Zm-Zb
X... Z….. I....... K
F ......
X... I....... K…..;
z.... I...... K…...;
X… z ... I…. K ...... .. F .....
X... z ... I
K....... F ......
X.... I...... K……;
Z… I
K.... ;
z
..
X
I..... K….. .. F .....
;
;
;
(Xmerkez - Xbaşlangıç)
(Zmerkez - Zbaşlangıç)
SGS3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:I3
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected],ses3000.com / www.ses3000.com
ÖRNEK:
(I ve K 'nın tanımları için)
07777 ;
G50 S2500;
T0707 ;
G96 S160;
M04;
G00 X120.0 Z50.0;
X0.0 Z2.0 M08;
G0l Z0,0 F0,10;
X30.0 F0.25 ;
G03 X60.0 Z-15.0 I0.0 K-15.0;
G0l Z-40.0;
G02 X80.0 Z-50.0 I10.0 K0,0;
G01 X102.0;
G00 XI20.0 Z50.0 M09;
M30;
%
Ses3000 TORNA JFANUC TXP100ifeQei/18iT/21İT) Programlama Kitabı Sayfa: 14
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
ÖRNEK: G02 ve G03 için. Aşağıdaki şekilde görülen parçanın nihai (finiş) NC
parça programını CNC Torna tezgahı için yazınız.
______________________________________________
Pl = Takımın başlama noktası, koordinatları: (X100.0, Zl50.0)
O0666;
G50 S3500;
T0101 ;
G96 S120;
M04;
G00
X0.0 Z5.0;
G01
Z0.0 F0.2;
X20.0 ;
Eğer R yerine, I ve K ile
yazılırsa :
_______________ , ______________
G03
X40.0
Z-10.0 R10.0;
I(I0.0
(10.0 K-10.0)
G01
Z-52.0;
(I8.0
G02
X56.0
Z-60.0 R8.0;
(18.0 K0.0)
K0.0)
G01
X66.0;
(I0.0 K-12.0)
G03
X90.0 Z-72.0 R12.0;
(10.0 K-12.0)
G01
Z-100.0;
'----------------------------- " --------------G01
X92.0;
G00
X100.0 Z150.0 M09;
M05;
M30;
%
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa: 15
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
ÖRNEK: Aşağıdaki şeklin NC parça programını hem mutlak ve hem de eklemeli
olarak yazınız.
O0333 ;
G50 S3000;
T0101 ;
G96 S120;
M04;
G00 X0.0 Z3.0 M08 ;
G01 W-3.0 F0.10;
X20.0 F0.225 ;
X30.0 W-5.0;
W-35.0 ;
X50.0 ;
Z-60.0 ;
X52.0 ; G00 X100.0
Z100.0 M09; T0202 ;
............;
............;
M30;
%
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa: 16
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
4.
KÖŞE PAH'I ve RADYÜS'Ü KIRMAK
Aşağıdaki örnekli açıklamalarda, PAH ve RADYÜS programlama işlemlerinin .
KISA yoldan ve G01 komutu kullanılarak yazılımı gösterilmektedir.
4.1 PAH (C ile) için
l.YOL
l-YOL
G00 X0. Z3.0;
G01 Z0. F0.20;
X30.0;
G01 X40.0Z-5.0;
Z-60.0;
G00 X0. Z3.0;
G01 Z0. F0.20;
X30.0; G03
X40.0 Z-5.0 R5.0 ;
G01 Z-60.0;
2.YOL
2. YOL
GOO X0. Z3.0;
G01
ZO. F0.20;
G01 X40.0C-5.0;
Z-60.0;
NOT:
4.2. RADYÜS (R ile) için :
G00 X0. Z3.0;
G01 Z0. F0.2;
01 X40.0R-5.0;
Z-60.0 ;
Pah (C ile) ve Radyüs (R ile) komutları, programlama esnasında G01 komutu ile
birlikte kullanıldığı zaman, Pah ve Radyüs ' lerin kesinlikle (45°) veya köşe radyüsü
olması gerekmektedir. Aksi halde C ve R kısa programlama komutları G01 komutu ile
birlikte kullanılamaz.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT.) Programlama Kitabı Sayfa:17
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
ÖRNEK: Aşağıdaki şeklin NC parça programını hem mutlak ve G02/G03 Dairesel
interpolasyon komutları ile hem de (C ve R kısa komutları kullanarak) G01 komutu ile yazınız.
O0666 ;
G50 S3500;
T0101 ;
G96 S120;
M04 ;
G00 X0. Z3. ;
G01 Z0. F0.3 ;
X22. ;
X30. Z-4.;
Z-64.;
X42. Z-70.;
X60. ; G03
X80.Z-80.R10.0; G01
Z-142. ;.
G02 X96.Z-150.R8.0;
G01 X140.;
X160.Z-155.773;
Z-180.;
X165.;
G00 X180.Z50.M09;
M05;
M30;
%
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT> Programlama Kitabı Sayfa:18
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
ÖRNEK: Aşağıdaki şekilde görülen torna parçasının NC programını yazınız.
1. Şekil:
2. Operasyon sırası:
Op. No.
1
2
Tanımı :
Takım No.
Alın (finişe 0.2 mm) işleme operasyonu
Dış çap nihai (finiş) işleme operasyonu
01234 ;
G50 S2500;
T0101 ;
G96 S100 M03; (veyaM04)
G00 X62.0 Z60.0 M08;
G01 X0.0 F0.15;
G00 XI00.0 Z 100.0 M09;
T0202 ;
G96 S160 M03 ; (veya M04)
G00 X0.0 Z61.0 M08;
G01 Z60.0 F0.20 ;
X4.0 ;
X10.0 Z57.0 ;
Z50.0 ;
X22.0 ;
X26.0 Z20.0 ;
G02 X38.0 Z14.0 R6.0 ;
G01 X50.0 ;
Z0.0 ;
X62.0 ;
G00 X100.0 Z100.0 M09 ;
M30 ;
1
2
YCM-SUPERMAX
CNC TEZGAHLARI
ISO9001 KALİTE GÜVENCESİ İLE
%
Ses30O0 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT)Programlama Kitabı Sayfa: 19
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
5.1. "G04" : BEKLETME ( Süreli Durdurma )
( DWELL TIME )
Bu komut, NC programın çalışması esnasında tezgahı veya takımı istenilen yerde
istenilen süre zarfında bekletmeyi mümkün kılar.
Yazım tarzı:
G04 X
Örnek :
G04 X3.0
;
G04 X5. ;
G04 X2 ;
;
(3 sn. bekler)
(5 sn. bekler)
(2 sn. bekler)
G04 Komutunun Kullanım Yerleri: Bu komutun kullanım yerleri
genellikle aşağıdaki işlemlerde kullanılır.
1. Kanal Açma İşleminde :
Kanal açma işlemlerinde takım ucunun kanalın dibine geldiği zaman, ucun tam
tur atmasını bekletmek için.
Ses30O0 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT)Programlama Kitabı Sayfa: 20
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
2. Delik Delme İşleminde :
Delik delme işlemlerinde matkap ucunun deliğin dibine geldiği zaman,
matkap ucunun istenilen süre bekletmek için.
Şekil 5.1 : Delik delme operasyonu
3. Talaş Sıkışmasını Önlemek İçin :
Bazen işleme esnasında talaş sıkışmasını ve sarmasını önlemek için de G04
bekletme komutu kullanılır.
4. Profil Takım Kullanıldığında :
CNC Tezgahlarda kullanılmamasına rağmen, eğer profil takım basarak
kullanılması durumunda, takımın varış noktasında belirlibir süre bekletilmesi
gerekir. Bu durumda da G04 komutu kullanılır.
5. Diğer:
Tezgahı istenilen yerde istenilen süre zarfında bekletmek için, bu kontrol amaçlı
veya başka bir sebep için olabilir.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/2iT)Programlama Kitabı Sayfa:2I
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
6.
Trigonometri:
Manual olarak NC Programlama esnasında bazı trigonometrik hesaplamalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu sebep sizlere aşağıda gerekli olan temel trigonometrik formülleri
veriyoruz. Daha detaylı bilgi için lütfen matematik veya trigonometri kitaplarına
başvurunuz. Bu tür hesaplama problemlerini kolay aşmanız ve daha kolay ve hızlı program
yapabilmeniz için sizlere MasterCAM CAD/CAM Sistemlerini kullanmanızı tavsiye
ederiz.
a (Karşı dikkenar ) b
tang α =
(Komşu dikkenar)
a (Karşı dikkenar )
Sin α =
c (Hipotenüs)
b ( Komşu dikkenar )
Cos α =
c (Hipotenüs)
Bir Dik Üçgendeki PİSAGOR Bağıntısı
C²
= A²
+
B²
------------- > C= A² + B²
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/2iT)Programlama Kitabı Sayfa:22
Ses3000 CNC Ltd. ŞtL - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
7.
KOORDİNAT SİSTEMİ
CNC tezgah programlamasında 2 program ekseni
kullanıldığında koordinatlar aşağıdaki şekilde tanımlanır.
X-ekseni
ve
Z-ekseni
x_z_
Bu X ve Z koordinatları aşağıdaki koordinat sistemlerinin biri kullanılarak tanımlanırlar.
(1)
(2)
(3)
7.1.
Makina koordinat sistemi
İş parçası koordinat sistemi
Yerel koordinat sistemi
(G28)
(W-SHFT veya G50)
(G52)
MAKİNA (Tezgah) Koordinat (Referans) Sistemi (G27/G28)
Makina üreticileri, her bir makina için bir makina sıfır noktası kurarlar. Bu nokta makinanın
belirli bir yerinde tanımlanır ve tezgah sıfır noktası olarak adlandırılır. Makina sıfır noktası
kendi orjini olarak kurulan bir koordinat sistemi (Machine) Makina (Tezgah) koordinat
sistemi adını alır ve tüm eksen koordinatları bu sıfır noktasına göre verilir.
Makina koordinat sistemi, makinayı açtıktan sonra manual olarak (Zero-return yaparak)
referans noktasına gidilerek kurulur. Makina koordinat sistemi bir defa kurulur ve makina
kontrol sistemi kapatılmadıkça değişmeden kalır, yani bozulmaz.
7.1.1. "G27": Referans noktasına git ve kontrol et.
Bu komut çalıştığı zaman, tezgah otomatik olarak referans noktasına hızlı olarak (rapid feed)
gider ve aynı zamanda tezgahın referans noktasına gidip gitmediğini kontrol eder. Referans
noktasına vardığı zaman referans noktası lambaları yanar, varmamış ise tezgah alarm verir.
(Fanuc Alarm No. 092)
Yazım tarzı :
I. Yol
:
G27
X_
Z_
II. Yol
: G27
U_
W_
;
(Absolute - Mutlak)
;
(Incremental - Eklemeli)
Yukarıdaki heriki yazım tarzından birinin kullanılması durumunda, starta basıldığında,
tezgah hızla Referansa Gider. Burada dikkat edilmesi gereken husus, X_ ve Z_ değerleri
MUTLAK olarak veya U_ W_ değerleri eklemeli olarak tezgahın bulunduğu yer ile referans
noktası arasındaki fark kadar olmalıdır.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:23
Ses3000 CNC Ltd. Şti - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
7.1.2.
"G28" : Referans noktasına git.
Bu komut çalıştığı zaman, tezgah otomatik olarak referans noktasına gider. Ayrıca
istenirse belirli bir noktaya (koordinatlara) giderek de referans noktasının kontrolünü
yapmış olur. Yani referans noktasına gitmeden önce belirli bir koordinata gidip bu
koordinatın kontrolünü yapar, sonra referans noktasına gider ve lambaları yanar. Bunu
tek satırlık bir komut ile, X ve/veya Z 'ye değer vermek suretiyle yapar. (Aşağıdaki III.
yol)
Yazım tarzı:
I.
Yol
:
II. Yol : G28
III. Yol
G91
U0.0
: G91
G28
X0.0
Z0.0 ; (Absolute - Mutlak)
W6.0 ;
G28
(Incremental - Eklemeli)
X-100.0
Z-50.0
;
Bu durumda, tezgah referans noktasına göre, X-100.0
Z-50.0 koordinatlarında
durur ve sonra otomatik olarak tezgahın referans noktalarına döner, lambaları yanar
Yani tezgah bu koordinatları kontrol edip referansa gitmiş olur.
Yukarıdaki heriki yazım tarzından birinin kullanılması durumunda, start'a
basıldığında, tezgah hızla Referansa Gider.
Not : Tezgah kontrol sistemi açılınca Zero-return ile manual olarak mutlaka referans
sıfır noktasına gidilmelidir. Aksi halde tezgah ALARM "Axis Zero-return missing"
verir.
Yazım Tarzı
: G91 G28 X0. Z0. ; veya
Tezgahın referans-sıfır noktaları )
G91
G28 Z0.
( Tezgah sadece Z
G28
U0. W0. ( G28 :
;
veya G28 W0. ;
ekseninde referans-sıfır noktaları)
G91
G28
U0. ;
( Tezgah sadece X ekseninde referans-sıfır noktaları)
NOT:
Tezgahı referanslara gönderirken DİKKAT edilmesi gereken husus; Takımın
herhangi bir yere çarptırılmamasıdır. (Özellikle Z ekseninde PUNTA'ya
çarpmamalı)
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT> Programlama Kitabı Sayfa:24
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
7.2.
İş Parçası Koordinat Sistemi (W-SHFT veya G50)
Bir iş parçasını işlemek için kullanılan ve NC parça programının, iş parçası üzerinde veya
dışında tanımlanmış bir sıfır noktasına göre, verilen X ve Z koordinatları ile yazılması, bize
İŞ PARÇASI Koordinat sistemini tanımlar.
a. G50 metodu kullanılarak iş parçası sıfır noktası tanımlanır.
b. W-SHFT metodu kullanılarak olabilir.
7.2.1. G50 metodu kullanılarak iş parçası sıfır noktası tanımlamak :
Machine Koordinatları : Takım ucu tam parça sıfırında olduğu zaman, machine
koordinatları yukarıdaki şekle göre aşağıdaki değerleri alır :
Machine :
X300.000
Z420.000
G50 Metodu ile SIFIRLAMA yapılması durumunda, yukarıda tespit edilen X_ ve Z_
Machine koordinat değerleri NC PROGRAMIN İÇERİSİNE aşağıdaki gibi yazılır.
SGS3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:25
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
Yukarıdaki şekle göre İş Parçası sıfır noktasının tanıtımı NC Program içerisine aşağıdaki
şekilde yazılır.
G50 X300.000 Z420.000 ;
Yazım Tarzı
veya
: G50 X_ Z_
G28 U0. W0.;
;
G00 U-.... WG50 X0 Z0 ;
(X değeri ÇAP olarak girilir.)
;
(Tezgahın referans-sıfır noktaları)
(Kadar - yönde geri gelinir)
(Gelinen nokta sıfır kabul edilir)
7.2.2. W-SHFT metodu ile iş parçası sıfır noktası tanımlamak :
Machine Koordinatları : Takım ucu tam parça sıfırında olduğu zaman, machine
koordinatları yukarıdaki şekle göre aşağıdaki değerleri alır :
Machine:
X-300.000
Z-420.000
Not:
SUPERMAX
CNC
Torna
Tezgahlarında, Her iki değer de eksi olur,
çünkü referans noktaları artı ve en uzak
noktalardadır.
SGS3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:26
Ses3000 CNCLtd. Ştİ. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(a>ses3000.com / www.8es3000.com
Bu değerleri girmek için, takım tam parça sıfırının bulunduğu yerde iken OFFSET, WSHFT sayfasına girerek Z için MZ0 input ve X için ise MX0 Input yapılır.
7.2.3. W-SHFT ile iş parçası sıfır noktası tanıtma adımları:
a. Z ekseninde is parçasını sıfırlamak için :
1. Taret üzerindeki herhangibir takımı referans takımı olarak kabul edip MDI
modunda çağırınız. (Örneğin, T0202
Input ve Cycle Start yaparak) Bu takımı
çağırmadan önce kendisine ait olan Geometrik ve Wear Offset değerlerini SIFIR yapınız.
2. İş parçasını aynaya bağlayıp çeviriniz. Referans takımı iş parçasının alın kısmına
değdiriniz veya gerekirse işleme miktarı kadar paso alınız. (Bunun için Pozisyon,
REL 'e basarak reklative U ve W koordinatları çağırın ve sonra W0
Input
yaparak W ’ yi SIFIRLAYIN, W 'y' bakarak tezgahı Z yönünde hareket ettirerek
pasoyu verin ve böylece ölçme işlemini tezgah üzerinde gerçekleştirin)Aşağıdaki
şekilde görüldüğü gibi, referans takımı tam parçanın alın kısmında iken ;
Ses30O0 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT)Programlama Kitabı Sayfa: 27
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
3.
Panelde, OFFSET tuşuna
Ekranın altında, W-SHFT tuşuna basınız.
Bu durumda, ekranda
W-SHFT Value
4.
X0.000
Z0.000
Değerlerini göreceksiniz. Veya bir önceki parçaya ait olan sıfır noktasının
koordinatlannı görülür.
MZ=0 —►INPUT yapınız. Bu durumda, W-SHFT Value
W-SHFT Value
X0.000
Z-420.000 (-Zp)
olur. Bu durumda Z ekseninde iş parçası
SIFIRLANMIŞ olur.
b. X ekseninde iş parçasını sıfırlamak için :
1. Yine referans takımı jş parçasının dış çap kısmına değdiriniz veya gerekirse temiz olacak
şekilde bir toz paso alınız. Sonra X eksenini değiştirmeden (bozmadan) takımı Z
ekseninde sağa doğru alarak parçadan uzaklaştırınız.
2. Aynayı durdurup, Mikrometre ile işlenmiş kısmı ölçünüz. (Çap olarak)
3. Reletive koordinatlarda U=0 INPUT yaparak U değeriniz sıfırlayınız.
4. Handle modunda el tekeri ile, ölçülen değer kadar U 'ya bakarak aşağıya doğru inerek
parçanın tam merkezine geliniz. (Çap kadar) Burası (gelinen nokya) parçanın tam
merkezidir.
5. Panelde, OFFSET tuşuna
Ekranın altında, W-SHFT tuşuna basınız.
Bu durumda, ekranda
W-SHFT Value
X0.000
Z-420.000
Değerlerini göreceksiniz. Veya bir önceki parçaya ait olan sıfır noktasının
koordinatlarını görülür.
6. Referans takımı tam iş parçasının merkezinde iken ;
MX=0 —► INPUT yapınız. Bu durumda, W-SHFT Value
W-SHFT Value
X-300.000
(Xp)
Z-420.000
olur. Bu durumda X ekseninde de iş parçası
SIFIRLANMIŞ olur.
Ses30O0 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT)Programlama Kitabı Sayfa: 28
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
Aşağıdaki şekilde bu operasyonları şematik olarak görebilirsiniz.
7. Tezgahı ilk önce +X ekseninde olmak üzere ve daha sonra +Z ekseninde
REFERANSLARA götür.
8. Yukarıdaki şekilde görülen parçaya ait sıfırlama işlemi tamamlanmış oldu. Bu
parçanın tam alın kısmı ve merkezi Mutlak (ABSOLUTE) koordinatlarda
SIFIRLANMIŞ oldu. Eğer MDI modunda "G01 X0,0 Z0.0 F0.25 ;" yazılırsa ve
çalıştırılırsa, aktif takım sıfırlanmış olan noktaya gider.
Ses30O0 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT)Programlama Kitabı Sayfa: 29
Ses30O0 CNC Ltd. Şti. — İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
7.3. TAKIM GEOMETRİK OFFSETLERİN TANIMI
Geometrik offset sayfası, referans takımı dışındaki takımların referans takıma göre
ÇAP ve BOY FARKLARI yani X yönündeki ve Z yönündeki geometrik farkları
(Geometrik Offset olarak adlandırılır) tanıtmak için kullanılan sayfa' dır. Panelde
OFFSET
Ekranın altında GEO Tuşlarına basılınca; aşağıdaki sayfa görülür :
GEOMETRY OFFSET
_X __
_Z ___
_R___
_T ___
G01
0.000
0.000
0.8
3
G02
15.750
2.545
1.2
2
G03
17.445
1.765
1.0
2
.............
.............
.............
İşte yukandaki sayfaya X ve Z koordinatları olarak diğer tüm takımların referans
takıma göre X ve Z yönündeki geometrik farkları girilir.
7.4. TAKIM WEAR (AŞINMA) OFFSETLERİN TANIMI:
Bu aynı zamanda takım ucu AŞINMA OFSETİ olarak da adlandırılır. Çalışan
Program içerisinde takıma istenilen değerlerde ofset (veya PASO) vermek ;
için kullanılır.
T__
Takım no
Takım Ofset no
(Geometrik ofset)
(Wear ofset)
Örnek:
N10 G96 S120 T0404 M08;
(T04 Takım Taret No — 04 Wear-Aşmma Ofset No) WEAR
OFFSET
X(U)
Z(W)
R
T
W01
0.010
-0.010
0.8
3
W02
0.050
0.100
1.2
2
W03
-0.005
0.050
1.0
2
...........
...........
...........
Ses30O0 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT)Programlama Kitabı Sayfa: 30
Ses30O0 CNC Ltd. Şti. — İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
Yukarıdaki sayfaya, takım ucunun aşınmasıdan dolayı parça büyük çıkmaya
başladıkça, çıkan fazla değer U ile eksi yönde girilir. Takım ucu değiştiği
zamanlarda ise, U ile artı yönde girilen değer geri alınır.
Kısaca özetlemek gerekirse, gerek takım ucu aşınmasından gerekse sıfırlama
hatalarından kaynaklanan ölçüm sonucu çıkan HATA '1ar bu WEAR Offset
sayfasında tanıtılarak, tezgahın ölçüye uygun olarak parça işlemesini sağlar.
Not: Normalde, eğer parça sıfırlama işlemimiz doğru yapılmış ise, takım
sıfırlarımız doğru alınmış ise ve takım uçlarımız yeni ise, WEAR Offset
değerlerimiz hem çapta hem de boyda 0.000 olmalıdır.
7.5. TAKIM (TOOL) TANIMI:
NC Programında herhangibir takım aşağıdaki şekilde, 4 dijit ile tanımlanır.
İlk iki dijit: Takımın taret üzerindeki numarasını ve bu
takıma ait Geometrik offset değerlerini tanımlar.
ikinci iki dijit: Takımın burada yazılı olan adresteki WEAR
offset değerlerini tanımlar.
Ses30O0 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT)Programlama Kitabı Sayfa: 31
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 6212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
7.6. TAKIMLARIN (SIFIRLANMASI) TANITILMASI:
Takımların tanıtılması (sıfırlanması) demek, herhangi bir takımın veya tüm
takımların referans takıma göre ÇAP ve BOY FARKLARININ tanıtılması
demektir. Aşağıda, bu farklar grafiksel (geometrik) olarak görülmektedir. Daha iyi
anlaşılması açısından kesikli çizgi ile görülen takım biraz abartılmıştır.
Şekil 7.6.1 : Takım Farkları Gösterimi
Yukarıda şekilde görülen referans takıma göre X ve Z yönündeki FARKLAR
herhangi bir şekilde tespit edilmeli ve bu değerler OFFSET, GEO OFFSET
sayfasında Geometrik Ofset değerleri olarak tanıtılmalıdır.
Ses3000 TORNA JFANUC- TXP100i/200i/18iT/21iT> Programlama Kitabı Sayfa:32
Ses3000 CNCLtd. Ştİ. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 67.4 25 07 - 08 / Faks: 0212.-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
TARET
Şekil 7.6.2 : Delik Katerinin Farklarının Gösterimi
Geometrik offset sayfası: Referans takımı dışındaki takımların referans takıma
göre ÇAP ve BOY FARKLARI yani X yönündeki ve Z yönündeki geometrik farkları
(Geometrik Offset olarak adlandırılır) tanıtmak için kullanılan sayfa' dır.
Panelde OFFSET
Ekranın altında GEO Tuşlarına basılınca; aşağıdaki sayfa görülür :
Ses3000 TORNA- (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT> Programlama Kitabı Sayfa:33
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(5),ses3000.com / www.ses3000.com
GEOMETRY OFFSET Sayfası:
X
Z __
R ___
T ____
G01
0.000
0.000
0.8
3
G02
33.500
18.200
l.İ
3
G03
-40.557
108.270
1.0
1
(Referans Takım)
............
............
………
Tablo 7.6.3 : Önceki sayfalarda görülen Şekil 7.6.1 ve 7.6.2 'deki T02 ve T03 takımlarının
referans takıma göre X ve Z 'deki farklarının yukarıdaki tabloya yazılması.
İşte yukarıdaki sayfaya X ve Z koordinatları olarak diğer tüm takımların referans takıma göre
X ve Z yönündeki geometrik farkları girilir. Bu geometrik farkları tespit etmek için aşağıdaki
adımlar uygulanır.
7.6.1. Diğer takımların sıfırlarını tanıtma adımları:
a. Z ekseninde diser takımları sıfırlamak için :
1. Taret üzerindeki herhangi bir takımı referans takımı olarak kabul edip MDI
modunda çağırınız. (Örneğin, T0202
Input ve Cycle Start yaparak)
Bu takımı çağırmadan önce kendisine ait olan Geometrik ve Wear Offset değerlerini SIFIR
yapınız.
2. İş parçasını aynaya bağlayıp çeviriniz. Referans takımı iş parçasının alın kısmına
değdiriniz veya gerekirse temiz olması için bir TOZ paso alınız. (Daha sonra için
Pozisyon, REL 'e basarak reklative U ve W koordinatları çağırın ve sonra
W0
Input yaparak W 'yi SIFIRLAYIN. (Böylece ölçme işlemini tezgah üzerinde
gerçekleştirin) Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, referans takımı tam parçanın alın kısmında
iken W=0.000 'dır.
3. Diğer takımların birini yine MDI modunda çağırın. Ve bu takımı da referans takımı Z
ekseninde sıfırlamış olduğunuz (W=0.000) parçanın alın kısmına dokundurunuz. Bu arada
ayna dönüyor olmalıdır. Aksi halde takım ucu kırılır veya yerinden çıkar.
4. Bu durumda eğer bu takım Z ekseninde referans takımı ile aynı boyda ise, ekranda
RELATIVE koordinatlarda W=0.000 görülür. Ancak eşit olamayacağı için ekranda bir W
değeri okunur. İşte bu W farkı bu takıma ait olan Geometrik ofset sayfasındaki yere (aynı
indeks numaralı) ve aynı işareti ile girilir.
Ses3000. TORNA-(FAMJC TXP100i/200i/18iT/21iT> Programlama Kitabı Sayfa:34
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 -08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(aises3000.com / www.se53000.com
Şekil 7.6.4 :
5.
T02 takımın Z yönündeki Farkının Gösterimi
Panelde, OFFSET tuşuna
Ekranın altında, GEO OFFSET tuşuna basınız.
Bu durumda, ekranda
GEOMETRY OFFSET
x
_ z ____
R
T
G01
0.000
0.000
0.8
3
G02
33,500
18.200
1.2
3
G03
-40.557
108.270
1.0
1
(Referans Takım)
..............
...............
...............
Değerlerini göreceksiniz. Veya bir önceki takıma ait olan ofseT değerleri görülür.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:35
Ses3000 CMC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 -08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
6. Fark, Z=12.4
INPUT yapılarak tanıtılır. " Bu durumda ikinci takım Z ekseninde,
referans takıma göre SIFIRLANMIŞ olur.
b. X ekseninde diğer takımları sıfırlamak için :
1. Yine referans takımı iş parçasının dış çap kısmına değdiriniz veya gerekirse
temiz olacak şekilde bir toz paso alınız. Sonra X eksenini değiştirmeden (bozmadan)
takımı Z ekseninde sağa doğru alarak parçadan uzaklaştırınız.
2. Relative koordinatlarda U=0 INPUT yaparak U değeriniz sıfırlayınız.
3. Tareti uygun bir yere alarak, diğer takımı çağırın MDI modunda.
4. Handle modunda el tekeri ile, işlenen çapa değinceye kadar U 'ya bakarak geliniz.
5. İşlenen çapa değince, U değerine bakınız.
Şekil 7.6.5 : T02 takımın X yönündeki Farkının Gösterimi
Ses3000 TORNA(FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:36
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
6. Tezgahı ilk önce +X ekseninde olmak üzere ve daha sonra +Z ekseninde
REFERANSLARA götür.
7. Yukarıdaki adımları diğer tüm takımlar için uygulayınız. Hepsi bitince, tüm
takımlar SIFIRLANMIŞ olunur. Bundan böyle tüm takımların UC kısımları X
ve Z ekseninde SIFIR 'dır.
7.7. Yerel Koordinat Sistemi (G52)
Bir iş parçası koordinat sisteminde bir program yaratıldığı zaman daha kolay
programlama için yavru (child) iş parçası koordinat sistemi kurulabilir. Bu çeşit
bir koordinat sistemi yerel koordinat sistemi olarak adlandırılır.
G52 X_ Z_
G52 X0 Z0
Yerel koordinat sisteminin orjinini gösterir.
Yerel koordinat sistemini İPTAL eder.
Ses3000 TORNA(fFANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:37
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(S),ses3000.coın / www.ses3000.com
8.1. Maksimum Devir Ayarı:
8.2.
" G50 " : Maksimum Devir Kurmak. (Sınırlamak)
Bu komut çalıştığı zaman, tezgahın en fazla " S " adresi ile önünde yazılı olan
devirde çalışır. Tezgah bu devri, takım (çap olarak) sıfır noktasına inse bile
kesinlikle geçemez. Bu komut maksimum devri sınırlar, S ile birlikte kullanılır.
Yazım tarzı:
G50 S ........
;
Burada,
S = Devir Sayısı ve S 'in birimi (dev/dak.) 'dır.
Örnek 1:
G50
S3000
;
S=3000 dev/dak. 'dır. Yani tezgah maksimum 3000 dev/dak. 'ya çıkar. Devir daha
fazla yükselemez.
Örnek 2:
G50
S100
;
S=100 dev/dak. 'dır. Yani tezgah maksimum 100 dev/dak. 'ya çıkar. Devir daha
fazla yükselemez.
Kullanım Yeri:
Genellikle aşağıdaki gibi programın ilk satırlarında kullanılır. Gereksiz olmakla birlikte, G50 komutu bir NC program içerisinde istenildiği kadar kullanılır.
O0777 ;
G50
S3500
T0202 ; M04
;
.............
..............
M30 ;
;
% ____________________________________________________________________________
Ses300O TORNA (FANUC TXP100ı/200i/18iT/2im Programlama Kitabı Sayfa:38
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
9.1.
MUTLAK (Absolute) ve EKLEMELİ (Incremental) Programlama
Takımın hareket komutları için yani takım hareketlerini programlamak için iki yol
vardır. MUTLAK (Absolute) ve EKLEMELİ (Incremental) komutlar.
a. Mutlak komutlarda, varış pozisyonunun (noktasının) koordinat değerleri
programlanır.
b. Eklemeli komutlarda ise, pozisyonun kendi hareket mesafesi programlanır.
c. G90 Mutlak komutlar için, G91 ise Eklemeli komutlar için kullanılır.
d. Torna programlamasında X yerine U ve Z yerine W yazılırsa, EKLEMELİ
Programlama yazılmış olur.
Yazım tarzı
G90 G00 X_ Z
G91G00X_Z_
;
;
G90
G91
Mutlak (Absolute) Komut
G01 X_Z ;
Eklemeli (Incremental) Komut
G01 U_W_;
G01X70.G Z40.0 ; Mutlak (Absolute) Komut G91
G01 X40.0 Z-60.0 ; Eklemeli (Incremental) Komut
veya,G01 U40.0 W-60.0 ;
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/20tH/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:39
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 İ5 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(g),ses3000.com / www.ses3000.com
9.2.
" G90 " : MUTLAK (ABSOLUTE) PROGRAMLAMA
Eklemeli programlamanın belirli bir takım dezavantajları vardır.
1. Parça programı yazımı ile teknik resim çizim ölçüleri benzerlik göstermez. Bu
yüzden, eğer ölçüsel bir hata yapılmış ise hatalı bloğu bulmak oldukça zordur.
2. Teknik resim uygun değil ise, programlama daha karmaşık ve zor bir hal alır.
BÜTÜN ÖLÇÜLER SIFIR NOKTASINA GÖRE VERİLİR,
G90 G01 X0.Z0. ;
X30.; Z-10.;
X50.Z-25.; Z40. ;
9.3. "G91" : EKLEMELİ (INCREMANTAL) PROGRAMLAMA
I. Yol:
G91 G01 X0.0Z0.0;
X30.0;
Z-10.0 ;
X20.0Z-15.0;
Z-15.0;
veya;
G01 X0.0 Z0.0;
U30.0;
W-10.0 ;
U20.0 W-15.0;
W-15.0;
U25.0 ;
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:40
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
//. Yol:
G01 X0.Z0.;
X30.;
W-10.;
U20.W-15.;
W-15.
ÖRNEK :
ABSOLUTE VE INCREMANTAL ÇALIŞMA
III. Yol:
G01 X0. Z0. ;
X30.0 ;
W-10.0;
X50.0W-15.0;
W-15.0;
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/20tH/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:41
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
10.
TAKIM UCU RADYÜS TELAFFİSİNE BAKIŞ :
Takım ucu yuvarlaklığından dolayı, yani takım ucu radyüslü olduğu için, parçaların
ÇOK Hassas ve doğrulukla işlenebilmesi için mutlaka takım ucu radyüs telafisi
(kompenzasyon) fonksiyonunun kullanılması gerekir.
Ses3000 TORNA (FÂNITC TXP1001/200i/18iT/21iTV Programlama Kitabı Sayfa: 42
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(£?ses3000.com / www.ses3000.com
10.1.
TEORİK (HAYALİ) TAKIM UCU
Aşağıdaki şekildeki A pozisyonundaki takım ucu radyüsü gerçekte mevcut değildir..
Kullanıcılar, takım ucu radyüs merkezini sıfırlamak zor olduğu için, Hayali takım ucu
oluşturmak ihtiyacı duyarlar. Genellikle de kolay olduğu için sıfırlama işlemlerini
hayali sıfır noktasına göre yaparlar.
Ayrıca takım ucu kullanıldığı zaman, takım ucu radyüsünün programlama
aşamasında düşünülmesi gerekmektedir. Sıfır noktasının pozisyonu ile ilgili şekiller
aşağıdaki gibidir.
10.2.
TEORİK (HAYALİ) TAKIM UCU YÖNÜ
Takım ucu merkezinden hayali takım ucuna doğru olan yön, kesme esnasında takımın
yönü ile saptanır. Bu yüzden ofset değeri kadar önem taşır ve mutlaka bu yön de
tanıtılmalıdır. Aksi halde takım ucu radyüs telafisi kullanılamaz. Değişik takım ucu
sıfırlamalarına ve takımlara göre hayali takım ucu yönlerinin şekilleri ve tanımları
aşağıdaki gibidir.
Ses3000 TORNA (EANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:43
Ses3000 CNC Ltd. Ştf. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT)Programlama Kitabı Sayfa:44
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(g),ses3000.com / www.ses3000.com
10.3 TAKIM TİPİ DEĞERLERİ :
Takım tipleri önceki sayfada görülmektedir. Bu takım tiplerine göre değerlerde
yine bir önceki sayfada T=l, T=2, T=3, ............... , T=9 gibi takım teorik (hayali)
ucunun konumuna bağlı olarak gösterilmiştir. Bu değerler ise, tezgahın Geometrik
ofset sayfasındaki T değerlerine girilir.
OFSET—>GEOMETRİ OFSET Sayfasından (T) 'nin altına girilir.
GEOMETRİ OFSETİ SAYFASI;
Makinada aşağıdaki gibi görülür.
X __
Z__
_R___
_T___
G01
0.000
0.000
0.8
3
G02
15.750
2.545
1.2
2
G03
17.445
1.765
1.0
2
………..
…………
………….
Not: Yukarıdaki T değerleri, NC program içinde yazılan T (takım) değerlerinden
tamamen farklıdır. Yani takım içindeki T3; taretteki 3 numaralı takım iken, bu 3
numaralı takıma ait tip ise 2 olabilir.
TAKIM GEOMETRİK OFSETİ:
Çalışan Program içerisinde takıma istenilen değerlerde ofset (veya PASO) vermek
için kullanılır.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT)Programlama Kitabı Sayfa:45
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
Örnek:
N10 G96 S120 T0404 M08;
(T04 Takım Taret No — 04 Ofset No)
WEAR (AŞINMA) OFFSET :
Bu aynı zamanda takım ucu AŞINMA OFSETİ olarak da adlandırılır.
Takım tipi değerleri, yine aynı şekilde aşağıda görüldüğü gibi Wear (Aşınma) ofset
sayfasında da otomatik olarak görülür. İşleme esnasında verilen Wear ofset (Aşınma)
değerleri, TAKIM TİPİ 'ne bağlı olarak parçaya yansır.
Bu yüzden TAKIM TİPİ 'nin doğru bir şekilde girilmesi çok önemlidir.
X(U)
Z(W)
R
T
W01
0,010
-0,010
0,8
3
W02
0,050
0,100
1,2
2
W03
-0,005
0,050
1,0
2
…….
…….
……..
Yukarıdaki sayfaya, takım ucunun aşınmasıdan dolayı parça büyük çıkmaya başladıkça,
çıkan fazla değer U ile eksi yönde girilir. Takım ucu değiştiği zamanlarda ise, U ile artı
yönde girilen değer geri alınır.
Kısaca özetlemek gerekirse, gerek takım ucu aşınmasından gerekse sıfırlama
hatalarından kaynaklanan ölçüm sonucu çıkan HATA '1ar bu WEAR Offset sayfasında
tanıtılarak, tezgahın ölçüye uygun olarak parça işlemesini sağlar.
NOT : Geometrik ve Wear (Aşınma) Ofsetleri ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen
sayfa 30 'da Bölüm 7.3, 7.4 ve 7.5 'e bakınız.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT)Programlama Kitabı Sayfa:46
Ses3000 CNCLtd. Ştf. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(a>.ses3000.com / www.ses3O00.com
11. TAKIM YARIÇAP TELAFFISI
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi; takım hareket ettiği zaman takım yolu, takım yançapı
kadar kaydırılır. Bu işleme kesici takım (cutter compensation) telafisi adı verilir.
Takım
merkezinin geçtiği yörünge, programlanan takım yolundan (resim
ölçülerinden) farklı ise, bu durum takım çap telefısinin yapıldığını gösterir.
11.1.
"G40" :
Takım telafisinin iptalidir. Yani;
Takım geometrik ofsetleri için verilen
değerlerin sıfırlanması
G40 Komutu, G41 veya G42 Komutunu iptal eder.
Yazım Tarzı
:
G40 G01 X100.0 ;
(Tezgah X ekseninde 100 mm yukarıya çıkarken G40 ile takım
radyüsünü iptal eder.)
veya sadece N
NOT:
G41 ve G42 ;
G40
M05 ;
olabilir.
G01, G02 ve G03 komutlarında geçerlidir.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/2iT)Programlama Kitabı Sayfa:47
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212.6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
11.2. "G41" :
Yazım tarzı:
G41
Soldan takım ucu radyüs telaffisi.
G01
X.......
Z
(Z eksen parametrisi yoktur. Varsa da G41 komutu X ve/veya
Y eksenlerinde geçerlidir.)
Burada ;
(D : Diameter
Yazım tarzı:
G41
G01
=
X.......
Çap Adresi)
Y ..... D01 ;
D02
;
D22
;
Buradaki D 'nin önündeki 01, 02, 05, 10, 15, 22, .... vs. sayılar, Çapın veya Yarıçapın gerçek
değeri değildir. Sadece ADRES 'tir. Makinanın OFFSET sayfasında bu sayılara karşı gelen
yerdeki yazılı olan değer asıl geçerli olan sayısal değerdir. Ve bu değer TAKIMIN YARIÇAP
Değeridir.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/2iT)Programlama Kitabı Sayfa:48
Ses3000 CNCLtd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(gjses3000.com /
Ses3000 TORNA (EANUC TXP100i/200i/18iT/2im Programlama Kitabı Sayfa:49
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 -08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(a)ses3000.com / wwwj5es3000.com
NOT: Takım telafisini kullanma amacı; Resim ölçülerini aynen programa yazıp, (takım
çapını hesaba katmadan) Programı daha çabuk ve daha kolay hazırlamak içindir. Takım
ucu radyüs telefisini, G41 veya G42 komutları sayesinde makinanın kendisi yapıyor.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/2iT)Programlama Kitabı Sayfa:50
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212-6742507-08/Faks: 0212-6138868/[email protected]/www.ses3000.com
12.1. "G96": Sabit (Yüzey) KESME HIZI ile PROGRAMLAMA
"G96" ; Sabit kesme hızı (m/dak.)
Çevresel Kesme Hızıdır.
Yazım tarzı:
G96 S160 ;
===>
S (V) = 160
m/dak.
Yüzey kesme hızını otomatik olarak kontrol etmek için makinaya imkan veren CNC
Torna tezgahlarında bu komut standart bir özelliktir.
Bu CNC Tornalara devamlı değişken fener mili motoru takılır ve bu da CNC
tezgaha. ile
Eklemeli programlamanın belirli bir takım dezavantajları vardır.
1. Parça programı yazımı ile teknik resim çizim ölçüleri benzerlik göstermez. Bu
yüzden, eğer ölçüsel bir hata yapılmış ise hatalı bloğu bulmak oldukça zordur.
Yazım Tarzı:
G96 S160;
G96 S120;
(V=l 60 m/dak.)
(V=120 m/dak.)
V=
π.D.N
1000
Burada :
Sembol:
V
=
π
=
D
=
N
=
1000 =
Tanımı:
Çevresel Kesme Hızı
Sabit bir sayı
Parçanın çapı
Devir sayısı
m'yi mm'ye çevrim katsayısı
Birimi:
(m/dak.)
(3.14)
(mm)
(dev/dük.)
NOT : G96 Komutu, DELİK DELMEK ve DİŞ ÇEKMEK İşlemlerinde
Kullanılmaz. Bu durumda sabit devir kullanılır.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iTProgramlama Kitabı Sayfa:51
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 087 Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
160 . 1000
Sabit
D . N=
çap. devir
12.2.
3,14
ÇAP Yükselince, DEVİR Düşer
" G97 " : Sabit DEVİR HIZI ile PROGRAMLAMA
"G97" :
Sabit devir sayısı
(dev/dak.)
Yazım tarzı:
G97
S1500 ==>
G97 S1560 ==>
N = 1500 dev/dak.
Sabit devir S (N) = 1500 dev/dak,
** diş çekme için
** delik tielme için
BU SATIRLA AYNA DEVRİ 1500 (dev/dak) İLE SABİTLENİR.
G97 S1600;
G97 S750;
G97 Sİ 500 ;
(V=1600 dev/dak.)
(V=750 dev/dak.)
(dev/dak)
Ses3000TORNA (FANUC- TXPlQ0i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:52
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 087 Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
12.3. "F-mm/dak" DOĞRUSAL İLERLEME (Kesmek HIZLARI:
Freze çakısının (kesici takımın) talaş kaldırma işlemi esnasında herhangi bir eksen
boyunca veya aynı anda birkaç eksen buyunca dakikada alacağı yol, doğrusal
ilerleme hızını tanımlar. NC Programda gösterimi " F " ile olup, birimi ise
"mm/dak."
dır.
U=
S
x
N
U = mm/dak.
S = mm/dev.
N = dev/dak.
" U veya F "
:
Doğrusal ilerleme hızı
(mm/dak.)
U (mm/dak) = S (mm/dev) x N (dev/dak)
U (mm/dak) = f (0,20 mm/dev) x N (dev/dak)
Yukarıdaki Formülde,
f: Sabittir ve dolayısıyle ;
U ile N arasında doğru orantı vardır.
Yani,
U artarsa,
N de artar.
U
N
U azalırsa,
N de azalır.
U
N
Dl< D2 < D3
N1> N2 > N3
U1> U2 > U3
Ses3000 TORNA (FANUC TXPt00i/200i/18iTA21iT) Programlama Kitabı Sayfa:53
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 087 Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
12.4.
"G98" : İlerleme Hızı (F=mm/dak.) cinsinden programlama
Yazım Tarzı:
G98 G01X100.0F120;
G98 G01Z500.0F150;
12.5.
(F=120 mm/dak.)
(F=150 mm/dak.)
"G99" : İlerleme Hızı (F=mm/dev.) cinsinden programlama
Yazım Tarzı:
G99 G01X100.0F0.20;
G99 G01Z500.0F0.15;
(F=0.20 mm/dev.)
(F=0.15 mm/dev.)
NOT: CNC Torna Tezgahları, standart olarak G99 modunda çalışmaktadır. Yani
açıldığında G99 olarak açılır, G98 yazılmadıkça değişmez.
12.6.
İLERLEME HIZLARI Komutları (G98/G99) :
Aşağıda doğrusal ilerleme hızlarına ait komutlar, hem CNC Torna için hem de CNC
Freze için verilmiştir.
Tornada
(F0.20 mm/dev.)
İşlem Merkezinde
(F200 mm/dak.)
G98
(G94) : Dâkikadaki ilerleme miktarı
G99
(G95) : Devirdeki ilerleme miktarı
( mm/dak )
( mm/dev )
Ses3000 TORNA (FANUC TXPt00i/200i/18iTA21iT) Programlama Kitabı Sayfa:54
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 087 Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
ÖRNEK: Aşağıdaki şekilde görülen parçaya ait doğrusal kesme hızlarını ve devir
sayılarım hesap ediniz.
V = 160
F = 0.20
m/dak
mm/dev
U = F.N
U = 0.20. N
(?)
π . D. N
V=
U1= 0.20x2547
= 509 mm / dak
1000
160.1000
N1 =
U2 = 0.20 x 1273 = 254.6 mm / dak
3.14x20
N1 = 2547 dev / dak
160 . 1000
N2=
3.14 x 40
N2 = 1273
dev / dak
Ses3000 TORNA (FANUC TXPt00i/200i/18iTA21iT) Programlama Kitabı Sayfa:55
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 087 Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
X (yol) =
V (hız) . T(zaman)
Tl
=>
50
= 509. Tl
'den
T2
=>
60 = 254.6 . T2
Tl = 5.89 sn
'den
T2 = 14 sn
Vort =?
D2
-
D1
Dort=
20-0
=
2
160-
=
10 mm.
2
1000
Nort =
160-1000
=
π. Dort
=
mm.
=
20 mm.
π. 10
II. yol:
D2 - D1
Dort =
40 - 0
=
π. Dört
160-
π. 10
1000
Nort =
160-1000
=
= 2547
π. Dort
Uort
= 0.20
40 (yol)
=
x 2547
mm.
π. 10
=
509 mm/dak
509 (hız) . t (zaman)
===>
t = 4.71 sn
Ses3000 TORNA (FANUC TXPt00i/200i/18iTA21iT) Programlama Kitabı Sayfa:56
Ses3000 CNG Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
13. ÇOKLU TEKRARLAMA ÇEVRİMLERİ
(Otomatik Boşaltma Kodları: G70, G71, G72 ve G73)
Bu otomatik boşaltma çevrimleri, manual olarak NC programlama işlemine oldukça
kolaylaştırmaktadır. Örneğin, takımın KABA Boşaltma işlemi için iş parçasının nihai
(finiş) bilgilerini girmek yeterlidir. Ayrıca NC program uzunluğu da oldukça
kısalmaktadır. Aynı zamanda diş çekme operasyonları için de ÇOKLU TEKRAR
ÇEVRİMLERİ kullanılır.
13.1. " G71 " Kaba Boşaltma Tornalaması
Z
Eksenine
Parelel olarak
otomatik boşaltma yapar.
Aşağıdaki şekildeki gibi, takım A' noktasından başlayıp A ve sonra B noktasına
gidecek şekilde bir programlanan bir nihai (finiş) işleme ile Kaba boşaltma yapılacak
alan tanımlanabilir. Ayrıca, PASO Miktarı (Δd) ve nihai (finiş) kesme işlemine
bırakılacak paylar (Δu/2 ve Δw pasoları) da tanımlanmalıdır.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200^18iT/21iT Programlama Kitabı Sayfa:57
Ses3000 CNCLtd. ŞU. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / wwrw.ses3O00.com
Yazım Tarzı:
N.... G71 U......... R......;
N
G71
P .......... Q.........
N(s) ..............
.................... ....
.................. ....
........................
N(n)…………
N.... G70 U......... R.....;
U ........
W..........
F ........ ;
Burada parçanın nihai (finiş) NC programı yazılır
Bu Yazım Tarzındaki Değişkenler :
U:
R:
Kaba boşaltmada X (ÇAP)' de alacağı paso miktarı (mm)
Talaş kaldırma işleminden sonra parçadan ayrılma miktarı (geri kaçma) (mm)
P:
Q:
U:
W:
F:
Finiş (nihai) programın başlangıç satır numarası
Finiş (nihai) programın bitiş satır numarası
Finiş (nihai) paso için X ekseninde (Çapta) bırakılan pay (mm)
Finiş (nihai) paso için Z ekseninde (Boyda) bırakılan pay (mm)
Otomatik boşaltma'da ilerleme miktarı (mm/dev)
Not: W0.2 mm ise ve profilin her tarafında EŞİT miktarda nihai işlem için pay
bırakılması için U0.4 mm olmalıdır. Bu durumda çaptaki pay 0.4 mm olmasına
rağmen tek tarafta 0.2 mm 'dir.
Ses3000 TORNA (FANÜC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:58
Ses3000 CNCLtd. ŞU. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / wwrw.ses3O00.com
13.2. " G72 " Kaba Boşaltma Tornalaması
X Eksenine
Parelel olarak otomatik boşaltma yapar.
Aşağıdaki şekildeki gibi, takım A' noktasından başlayıp A ve sonra B noktasına gidecek
şekilde bir programlanan bir nihai (finiş) işleme ile Kaba boşaltma yapılacak alan
tanımlanabilir. Ayrıca, PASO Miktarı (Δd) ve nihai (finiş) kesme işlemine bırakılacak
paylar (Δu/2 ve Δw pasoları) da tanımlanmalıdır.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:59
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(a)ses3000.com / www.ses3000.com
Yazım Tarzı:
N.... G72 W.... R ..... ;
N... G72
P.... . Q .....
N(s) ........
..................
..................
.................
N(n) ...........
U....
W ...
F.....;
Burada parçanın nihai (finiş) NC programı yazılır.
N.... G70 U….. R….. ;
Bu Yazım Tarzındaki Değişkenler :
W : Kaba boşaltmada Z (BOY)' de alacağı paso miktarı (mm) R : Talaş
kaldırma işleminden sonra parçadan ayrılma miktarı (geri kaçma) (mm)
P:
Q:
U:
W:
F:
Finiş (nihai) programın başlangıç satır numarası
Finiş (nihai) programın bitiş satır numarası
Finiş (nihai) paso için X ekseninde (Çapta) bırakılan pay (mm)
Finiş (nihai) paso için Z ekseninde (Boyda) bırakılan pay (mm)
Otomatik boşaltma'da ilerleme miktarı (mm/dev)
Not: W0.2 mm ise ve profilin her tarafında EŞİT miktarda nihai işlem için pay
bırakılması için U0.4 mm olmalıdır. Bu durumda çaptaki pay 0.4 mm olmasına
rağmen tek tarafta 0.2 mm 'dir.
Ses3000 TORNA (FANUC TXP10Oi^00i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:60
Ses3000 CNÇ Ltd. ŞU. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6İ38868 / ses3000(%ses3000.com / www.ses3000.com
13.3. " G73 " Kaba Boşaltma Tornalaması:
X ve Z Eksenlerine (PROFİLE) Parelel olarak otomatik boşaltma yapar.
Aşağıdaki şekildeki gibi, takım A' noktasından başlayıp A ve sonra B noktasına
gidecek şekilde bir programlanan bir nihai (finiş) işleme ile Kaba boşaltma yapılacak
alan tanımlanabilir. Aynca, PASO Miktarı (Δd) ve nihai (finiş) kesme işlemine
bırakılacak paylar (Δu/2 ve Δw pasoları) da tanımlanmalıdır.
Yazım Tarzı:
N.... G73 U ....... W .... R .....;
N G73
P ...... Q ......
N(s) ...............
……………….
U...........
W.......
F…… ;
Burada parçanın nihai (finiş) NC programı yazılır.
……………..
N(n)..............
N.... G70 U ....... R .... ;
Ses3000 TORNA (FANUC TXP10Oi^00i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:61
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
Bu Yazım Tarzındaki Değişkenler :
U:
W:
R:
Kaba boşaltmada X (ÇAP)' de alacağı paso miktarı (mm)
Kaba boşaltmada Z (BOY)' de alacağı paso miktarı (mm)
Talaş kaldırma işleminden sonra parçadan ayrılma miktarı (geri kaçma) (mm)
P:
Q:
U:
W:
F:
Finiş (nihai) programın başlangıç satır numarası
Finiş (nihai) programın bitiş satır numarası
Finiş (nihai) paso için X ekseninde (Çapta) bırakılan pay (mm)
Finiş (nihai) paso için Z ekseninde (Boyda) bırakılan pay (mm)
Otomatik boşaltma'da ilerleme miktarı (mm/dev)
Not: W0.2 mm ise ve profilin her tarafında EŞİT miktarda nihai işlem için pay
bırakılması için U0.4 mm olmalıdır. Bu durumda çaptaki pay 0.4 mm olmasına
rağmen tek tarafta 0.2 mm 'dir.
Ses3000 TORNA (FÂMJC TXP100i/200i/18iT/2IiTV Programlama Kitabı Sayfa:62
Ses3000 CNÇ Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
Örnek: Aşağıdaki resme uygun olan parçayı dolu bir malzemeden otomatik boşaltma
döngüsü kullanarak ; KABA tornalama ve Finiş (Nihai) tornalama işlemlerine ait NC
programı yazınız.
Şekil 9.1 : Kademeli mil
Operasyon sırası :
Op. No.
1
2
Tanımı:
Kaba Tornalama (finişe 0.5 mm) işlemi Dış çap
nihai (finiş) işleme operasyonu
Takım No.
2
3
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/2iT)Programlama Kitabı Sayfa:63
Ses3000 CMC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 2507 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(5)ses3000.com / www.ses3000.com
Ollll;
N010
G50 S2500;
N020
G00
G96
S160
T0202
N030
M04;
N040
G00
X80.0 Z10.0 ;
N050
G71
U5.0
Rl.0;
N060
G71
P016
Q022
G00
X76.0 Z5.0;
N070
N080
G01
U1.0 W0.5
M08 ;
F0.30;
X32.0 Z0,0;
N090
X40.0
Z-4.0;
N100
Z-50.0;
N110
X70.0 C-5.0;
N120
Z-70.0;
N130
X75.0;
N140
G00
X150.0 Z150.0
N150
G50
S3000;
N160
G96
S180
N170
M04;
N180
G70
P070
N190
G00
X150.0
N200
M09;
N210
M05 ;
T0303
T00;
M08;
Q130;
Z150.0
T00;
N220 M30;
%
Ses3000 TORNA (FANUK TXP100i/200i/18iT/21iT)Programlama Kitabı Sayfa: 64
Ses3000 CNÇ Ltd. Şff. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(S),ses3000.com / www.ses3000.com
ÖRNEK:
G73
Tekrarlama Çevrimi ile aşağıdaki parçanın NC programını yazınız.
Şekil: G73 Çevrimine ait şekil.
Operasyon sırası :
Op.No.
1
2
Tanımı:
Kaba Tornalama (finişe 0.2 mm) işlemi
Dış çap nihai (finiş) işleme operasyonu
Takım No.
4
4
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa: 65
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(S).ses3000.com / www.ses3000.com
G73 Çevrimine ait NC Programı:
O0222 ;
N015
G50 S3000 ;
N020
G96 S180 T0404 M08;
N025
M04;
N030
G00 X40.0 Z0.0;
N035
G01 X0.0 F0.25;
N040
Z l. 0 ;
N045
G00 X100.0 Z100.0;
N050
T0202 ;
N055
G00 X50.0 Z 10.0;
?
N060
G73 U3.0 R2.0;
N065
G73 P070 Ql 15 U0.4 W0.2 F0.25 ;
N070
N075
G00 X22.0 Z70.0 ;
G01 Z0.0 ;
N080
X30.0 Z-4.0 ;
N085
Z-45.0 ;
N090
G02 X36.0 Z52.0 R10.0;
N095
G01 X74.0 Z-70.0;
N100
G03 X80.0 Z-95.0 R-15.0;
N105
G01 W-15.0 ;
N110
X82.0 ;
N115
G70 P70 Q115;
N120
G00 X100. Z100.;
N125
M09;
N130
M30;
%
Ses3000 TORNA(FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:66
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(S>,ses3000.com / wvyw.ses3000.com
Şekil: Pah ve Radyüs ile programlama için.
Yukarıdaki şekilde görülen parça için, sırasıyla aşağıdaki işleme operasyonlarına
ait NC parça programını yazınız.
Operasyon sırası:
Op. No.
1
2
Tanımı:
Kaba Tornalama (finişe 0.5 mm) işlemi
Dış çap nihai (finiş) işleme operasyonu
Takım No.
2
3
Ses30QO TORNA (FANUC TXP100i/200yi8iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:67
Ses3000 CNC Ltd. Ştî. - İSTANBUL
Tel: 0212 -674 25 07-08/ Faks: 0212-6138868 /ses3000(a)ses3000.com /www.ses3O00.com
Pah ve Radyüs ile programlama için NC programı.
01234;
N010
N020
N030
N040
N050
N060
N070
N080
N090
N100
N110
N120
N130
N140
N150
N160
N170
N180
N190
N200
N210
N220
N230
N240
N250
N260
N270
N280
N290
N300 G00
N310 M30
%
G50 S3000;
G96 S180 T0202 M08;
M04;
G00 X20.0 Z3.0;
G01 Z-44.0 F0.25 ;
X25.0 ;
G00 Z3.0;
X16.5 ;
G01 Z-44.F0.25;
X25.0 ;
G00 Z-27.5;
X17.0;
G01 X13.2F0.20;
Z-40.8 R1.6 F0.25;
X17.0;
G00 X100. Z100.;
T0404 ;
G96 S200;
G00 X12.0 Z3.0;
G01 Z0.0 F0.25;
X16.0 Z-2.0;
Z-25.0 ;
X12.70 Z-27.858;
Z-41.28 R1.6;
X16.27 ;
Z-44.45 R2.0 ;
X23.80 C-1.5;
Z-55.0 ;
X25.0 ;
X100. Z100.;
5
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:68
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
13.4. "G74" Z EKSENİNE PARALEL TALAŞ KIRARAK DELİK
DELMEK ve ALINA KANAL AÇMAK İŞLEMİ
Bu komut ile, Z eksenine paralel olarak talaş kırarak (gagalamak) DELİK
DELMEK veya yine Z eksenine paralel olarak alın yüzeyine KANAL AÇMAK
mümkündür. Genellikle parça merkezine gagalama şeklinde delik açma işleminde
kullanılır.
Yazım Tarzı:
N.... G74 R(e) ;
N...:. G74 X(U)..... Z(W) ........ . P(i) ....... Q(k).....
R(d)
F ....... ;
13.5.1 "G75" X EKSENİNE PARALEL TALAŞ KIRARAK DELİK
DELME ve BOŞALTMAK İŞLEMİ
Bu komut ile X eksenine paralel olarak talaş kırarak (gagalamak) DELİK DELMEK
veya yine X eksenine paralel olarak parçanın silindirik yüzeyine KANAL AÇMAK
mümkündür. Genellikle gagalama şeklinde KANAL açma işleminde kullanılır.
Yazım Tarzı:
N.... G75 R(e) ;
N...:. G75 X(U)....... Z(W) ........ -. P(i)...... Q(k).....
R(d)
F ....... ;
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:69
Ses3000 CNCLtd.Ştİ. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07 - 08 / Faks: 02J2-6138868 / [email protected] / www.ses5Q0agom
Bu Yazım Tarzındaki Değişkenler :
R(e): Geri Kaçma (sıçrama, geri gelme) miktan (mm)
Bu değer makinada standart (mevcut bir değer) olarak tanıtılmıştır. Program ile
herhangi bir değer verilmez ise, bu standart değer sabit kalır, değişmez.
Ayrıca
No: 722 'li parametre ile standart değer tanıtılabilir veya değîştirilebilir.
X(U): Deliğin merkez, X eksen koordinatı (U ile eklemeli sisteme göre gösterim olur)
Yani çaptaki koordinat değeri - Merkezde olduğu için X0.0 'dır.
Z(W): Deliğin bittiği yerin Z eksen koordinatı (W ile eklemeli sisteme göre gösterim olur,
bu durumda delik boyu gösterilmiş olur)
P(i) : Çaptaki kaçma, paso verme miktarı (Alına kanal açarken verilen yanal paso)
Q(k) : Z Ekseni yönündeki PASO miktarı, herbir kademedeki paso (mm)
R(d): Kanal / Delik dibindeki kaçma, paso verme miktarı (Alma kanal açarken kanal
dibinde verilen yanal paso)
F:
İlerleme miktarı (mm / dev)
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT') Programlama Kitabı Sayfa:70
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / ses3000(gjses3000.com / www.ses3000.com
ÖRNEK: Bu örnekte, Z eksenine paralel olarak talaş kırarak (gagalamak) DELİK
DELMEK komutu gösterilmiştir.
-
Şekil: Merkezde (X0.0) ve Z ekseninde talaş kırarak DELİK DELMEK
NC Programı Aşağıdaki gibi yazılır ;
O0887;
N05
Nl0
N20
N30
N40
N50
N60
N70
G50 S4000;
G97 S1200 M03 ;
G00 G40 X300. Z 200. T0101;
G00 X0. Z2.0 M08 ;
G74. R1.0;
G74 Z-65.0 Q10000 F0.15;
G00 X300. Z200.T00 M09;
M30;
Her bir kademe 10 mm’ dir
Matkap, merkezde (X0.0) parçaya girer
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT') Programlama Kitabı Sayfa:71
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
13.5.2
G75
X - EKSENİN'DE KANAL AÇMAYA AİT ÖRNEK.
X Eksenine paralel olarak otomatik kanal açma döngüsü (çevrimi) G75 'dir ve bu
komuta ait örnek şekil ile birlikte aşağıda gösterilmiştir.
Sekil: X - EKSENİN'DE KANAL AÇMAK
Yukarıdaki şekle ait NC Programı aşağıdaki gibi yazılır;
04444;
N10 G50 S2500;
N20 G96 S150 T0101 M04;
N30 G00 X300. Z200. M08;
N40 X122. Z-26.;
N50 G75 R1.;
N60 G75 X96. Z-70. P1000 Q6000 R0. F 0.15 ;
N70 G00 X300. Z200..T00 M09;
N80 M30;
%
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT') Programlama Kitabı Sayfa:72
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
13.6. " G76 " OTOMATİK DİŞ ÇEKME KOMUTU
Aşağıdaki şekillerde görülen diş çekme çevrimleri, G76 diş çekme komutu ile yapılır.
Yazım Tarzı:
N.... G76 P (m) (r) (a) Qmin
R.
;
N G76
X(U)…… Z(W)........ R(i)...... P(k)…. Q……. F……;
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT') Programlama Kitabı Sayfa:73
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
Bu Yazım Tarzındaki Değişkenler :
P(m) : Finiş (nihai) pasonun tekrar sayısı. (Aynı pasoyu tekrar sayısı)
P(r)
: Diş sonu çıkış miktarı (PAH Miktarı, 45° lik pah ile çıkar)
P(a)
: Diş katerinin UÇ Açısı ( 80°, 60°, 55°, 30°, 29° ve 0° lik açılardan birisi
seçilebilir. Metrik dişler için 60°, Inch-parmak dişler için 55° seçilir.)
Not:
m, r ve a değişkenleri, P adresi ile birlikte yazılarak kullanılır.
Örnek: m=2, r=l .2L, ve a-60° olduğunu kabul edersek, bu durumda, P adresi ile birlikte
yazılım aşağıdaki gibi olur :
P021260
Qmin Diş çekme çevrimi süresince minimum alacağı paso miktarı (mm)
(Qmin x 1000 olarak yazılır. Örnek : Qmin=0.2mm ise Q200 olarak yazılır)
R
: Finiş (nihai) geçişte alacağı paso miktarı, yani son paso (mm)
( R x 1000 olarak yazılır. Örnek : R = 0.3 mm ise R300 olarak yazılır)
X(U) : Diş dibi, X eksen koordinatı (U ile eklemeli sisteme göre gösterim olur)
Z(W) : Diş boyu, Z eksen koordinatı (W ile eklemeli sisteme göre gösterim olur)
R(i)
: Koniklik miktarı (mm olarak) yani küçük çap ile büyük çap farkının yarısı.
Eğer R(i)=0 ise veya yazılmamış ise tezgah DÜZ DİŞ çeker.
P(k) : Tek taraflı yani yarıçaptaki diş yüksekliği (mm)
Q
: İlk daldığı paso miktarı (mm)
F
: Diş hatvesi veya adımı (G32 'deki gibi)
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT') Programlama Kitabı Sayfa:74
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
ÖRNEK: Aşağıdaki şekildeki parça için sadece DİŞ ÇEKME işlemini içeren NC
programını yazınız
a.
b.
c.
d.
Diş metrik 20 ve hatvesi = 2.5
İlk paso miktarı = 0.5 mm
Minimum alacağı paso miktarı = 0.3 mm
Finişte alacağı (en sonuncu) paso miktarı = 0.2 mm
Olması durumunda NC programı aşağıda gibi olur
O7777
G50S2000;
T0202 M0B;
G97 S750;
M64;
G00 X20.0 Z4.0 M08;
G76 P011060 Q300 R200;
G76 X17.0 Z-26.0 Pl500 Q500 F2.5 ;
G00 X100.0 Z100.0;
M09;
M30;
%
F = S x Hatve
F = İlerleme miktarı (mm/dak.)
S = Devir Sayısı (dev/dak.)
H = Hatve (mm/dev)
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT') Programlama Kitabı Sayfa:75
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
ÖRNEK : Aşağıdaki şekildeki parça için sadece DİŞ ÇEKME işlemim keren NC
programını yazınız.
a.
b.
c.
d.
e.
Diş metrik 68 ve hatvesi = 6
İlk paso miktarı = 1.8 mm
Minimum alacağı paso miktarı = 0.1 mm
Finişde alacağı (en sonuncu) paso miktarı = 0.2 mm
A noktası koordinatları = X90.0, Z 130.0
Olması durumunda NC programı aşağıdaki gibi olur.
O5555 ;
G50 S1500;
T0303 M08 ;
G97 S750;
M04;
G00 X90.0 Z130. M08;
G76 P011060 Q100 R200;
G76 X60.64 Z25.0 P3680 Q1800 F6.0 ;
G00X90.0 Z130.0;
M09;
G28 U0.0 W0.0;
M30 ;
%
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT') Programlama Kitabı Sayfa:76
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
ÖRNEK : Aşağıdaki şekildeki parça için sadece DİŞ ÇEKME işlemim keren NC
programını yazınız
Operasyon sırası :
Op. No.
1
2
Tanımı:
Alın (finişe 0.2 mm) işleme operasyonu
Dış çap nihai (finiş) işleme operasyonu
Takım No.
1
2
06667;
(DIS ÇEKME PROGRAMI)
N5
G00G99G40;
N10 G50S30O0;
N15 TOIO.U^
N20 G97İİ275M03;
N25 GOO X400. Z200.;
N30 X45.Z6.M08;
N40 G76 P021060 Q50 R0.025-; _
N50 G76 X37.54 Z-40. RO. P123ŞN25Ö0 F2.0;
N60 GOO X4Q0. Z200.;
N65 T0100M09;
N70 M30;
%
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT') Programlama Kitabı Sayfa:77
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
13.7.
KLAVUZ ile DİŞ ÇEKME İşlemi
Klavuz ile diş çekme işleminde kullanılan komut, doğrusal kesme komutu –olan
G01 komutudur. Burada dikkat edilmesi gereken üç ana husus vardır.
1. Birincisi, makinanın taretine takmış olduğunuz KLAVUZ, mutlaka parçanın
merkezinde (X0.000 konumu) olmalıdır.
2. Klavuz için vermiş olduğunuz ilerleme (F mm/dak.) değeri, program içerisinde G98
komutu kullanılarak mm/dak. cinsinden yazılmalıdır. Ayrıca devir sayısı girilirken G97
sabit devir sayısı komutu ile birlikte yazılmalıdır. Bu durumda, tezgah devri daima sabit
kalır, çap değişimlerinden etkilenmez.
3. İLERLEME, DEVİR ve HATVE arasındaki bağıntı aşağıdaki şekilde
hesaplanarak yazılmalıdır. Aksi halde yanlış diş çekildiği gibi, klavuz da kırılır.
F =. S x Hatve (Adım)
F = İlerleme miktarı (mm/dak.)
S = Devir Sayısı (dev/dak.)
H = Hatve (mm/dev)
ÖRNEK: Aşağıdaki şekilde görülen parçanın alın ve dış çap finiş
işlemesine ve merkezindeki M12 klavuz çekme işlemine ait NC Programını
yazınız.
0,5 X 45º
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT') Programlama Kitabı Sayfa:78
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
Operasyon sırası:
Op. No.
1
2
Tanımı:
Alın ve Çap (finişe) işleme operasyonu
Klavuz çekme operasyonu
Takım No.
2
4
O0001
(CIMBLOT OP10)
G50 S2500
T0202 (SCLCR 2020 K12)
(DCGT 11 T304-270 G)
G96 S240
G99
M04
G00 X100. Z50.0
X10.0 Z2.0 M08
G01 Z0 F0.25
X47.0
X48.0 Z-0.5
Z-12.0
G00 X150.0 Z200.0 M05
T0404 (KLAVUZ M12 HELİS)
G97 S500
G98
M03
G00 X0.0 Z20.0
Z1.0
G01 X0.0 Z-27.0 F750.0
M05
M04
G01 Z0.5
G00 X150.0 Z20.0
M30
%
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT') Programlama Kitabı Sayfa:79
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
ÖRNEK: Aşağıdaki şekilde görülen parça CNC Torna Programlanmasına ait
olan tüm operasyonlarını içermektedir. Aşağıda tanımlanan operasyonlara ait
NC parça programlarınız yazınız.
Operasyon sırası:
Op. No.
1
2
3
4
5
6
Tanımı :
Alın (finişe 0.2 mm) işleme operasyonu
Dış çap kaba tornalama işleme operasyonu
Dış çap nihai (finiş) işleme operasyonu
Diş çekme işleme operasyonu
Kanal açma işleme operasyonu
Parçayı alınız
Takım No.
1
2
3
4
5
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:80
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
Yukarıdaki örnek parçaya ait NC programı aşağıdadır :
06667 ;
N10 G50 S3000;
N20 G96 S180 X560. Z200. T0101 M04;
N30 X54. Z0. M08 ;
N40 G01 X-1.6 F0.15;
N50 G00 X52. Z2.0;
N60 G71 U2.5 R1.0;
N70 G71 P90 Q180 Ul .0 W0.25 F0.25 ;
N80 G00 G42 X17.0 ;
N90 G01 X20.0 Z-1.5;
N100 X25.0 Z-30,0;
N110 X30.0 Z-32.5;
N120 Z-35.0;
N130 X45.0 Z-47.99 R15.0;
N140 G03 X50. Z-52.33 R5.0 ;
N150 G01 Z-71.0;
N160 G40X52.0;
N170 G70. P90 Q180 F0.15;
N190 G00 G40 X560, Z200. T00;
N200 G00 G95 G97 G40 X560. Z200. T0303 S1500 M03 ;
N210 X35 Z9. M03;
N220 G76 P021060 Q50 R 0.25 ;
N230 G76 X22.04 Z-27. R-3.0 P1230 Q500 F2.0 ;
N240 G00 X560. Z200. T00 ;
N250 G00 G95 G96 G40 X580.0 Z200.0 T0404 S140 M04;
N260 X52. Z-62. M08 ;
N270 G01 X46.F0.10;
N280 G00 X52.0
N290 X580. Z200. T00;
N300 G00 G95 G96 G40 X580. Z200. S140 M04 ;
N310 X54.0 Z70.0 T0404 M08 ;
N320 G01 X0.0 F0.08 ;
N330 G00 X54.0 ;
N340 X560. Z200. T00 ;
N350 M30;
%
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:81
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
14.
ALT PROGRAM
(SUBPROGRAM):
Eğer program sabit tekrarlı veya sık sık tekrarlı benzer bir dizi işlemleri içeriyorsa,
bu durumda bu satırlar veya benzer işlemlere ait program bir ALT Program olarak
hafızaya saklanabilir. Bu durumda program daha basitleştirilmiş olduğu gibi
hafızada da daha az yer işgal eder.
14.1. M98 : Alt Programı Çağırma
Hafızada saklı olan bir alt program çağrılıp kullanılmak istendiğinde M98 komutu
kullanılır. M98 Komutunun kullanıldığı satırda program alt programa gider ve bu
programı çalıştırır.
Yazım Tarzı:
M98 P0222
;
gibi
P0222 : Alt program numarasıdır. Bu durumda, ana programdaki M98 komutu ve
P222 ile, ALT Program olan O0222 nolu programa geçiş olacaktır.
14.2.- M99 : Alt Programı İptali (Ana Programa Dönmek)
Bu komut ile aktif halde bulunan Alt Programdan ANA Programa dönüş sağlanır.
M99 komutu daima ALT Programın SON Satırına yazılır. Eğer M99 komutu ANA
Program sonuna yazılmış ise, bu durumda program sonuna gelindiğinde, kontrol
sistemi otomatik olarak programı başa alır ve tezgah durmadan çalışmaya devam
eder.
Yazım Tarzı:
O0222 ;
••••
…..
••••
M99;
%
Ana program
Alt program
( Main program, )
( Sub program )
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:82
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
14.3. Ana Program ve Alt Programın Gösterimi
Ana ve Alt Programların NC Program yazımında nasıl kullanıldığı aşağıdaki
şekilde şematik olarak basitçe gösterilmiştir.
O0666;
(
ANA PROGRAM )
G91
G28
X0.
YO.
ZO. ;
……….
……….
G90 G54 ;
M98 P0222 ;
G90 G55
M98 P0222 ;
G90 G56 ;
M98 P0222 ;
G00 Z100. ;
M09 ;
G91 G28 M30 Z0. M05 ;
O0222
G00 X….. Y…..
Z…..
G99 G81
M99 ; (ana prog.’a dönüş)
%
Not : Alt Programda iken başka bir Alt Program çağırmak mümkündür. Yani
FANUC Kontrol Sistemi, bir programlamada istenildiği kadar alt program
kullanma imkanı verir.
Ana Program
O0001 ;
………..
………..
M98P1000;
Alt Program
O1000 ;
………..
………..
Alt Program
O2000 ;
…………
…………
M98P2000;
..........
………..
………..
………..
………..
………..
………..
…………
…………
…………
M30;
M99;
M99;
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:83
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
Örnek: Aynalama için aşağıdaki örneği inceleyiniz.
ALTPROGRAM:
O9000 ;
G00 G90 X60.0 Y60.0 ;
G0l X100.0 F100 ;
G01 Y100.0 ;
G0l X60.0 Y60.0 ;
M99 ;
ANA PROGRAM:
O9100 ;
N10 G00
N20 M98
N30 G51
N40 M98
N50 G51
N60 M98
N70 G51
N80 M98
N90 G50
N100 M30
%
G90 ;
P9000 ;
X50.0 Y50.0 I-1000 J1000 ;
P9000 ;
X50.0 Y50.0 I-1000 J-1000 ;
P9000 ;
X50.0 Y50.0 I1000 J-1000 ;
P9000 ;
;
;
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iTProgramlama Kitabı Sayfa:84
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
ÖRNEK : Aşağıda, M Yardımcı Fonksiyonları ile ilgili örnekleri
inceleyelim.
Hatırlatma :
M94
M95
M96
Örnek:
:
:
:
Aynalama iptal
X ekseninde aynalama
Y ekseninde aynalama
Aynalama için yukarıdaki şekle ait olan aşağıdaki örneği inceleyiniz.
ANA PROGRAM:
ALT PROGRAM:
O9100 ;
O9000 ;
N10 G00 G90 G17 G80 M94 ;
G00 G90 X30.0 Y25.0 ;
N15
T04 M06 ;
G91 G01 X100.0 F100 ;
N20 M03 S850 ;
Y40.0 ;
N25 M90 G54 ;
X-100.0 ;
N30 M98 P9000 ;
Y-40.0 ;
N35 M95 ;
M99 ;
N40 M98 P9000 ;
N45 M96 ;
N50 M98 P9000 ;
N55 M95 M96 ;
(Aynı anda iki M komutu kullanılamadığı için YANLIŞ)
N60 M98 P9000 ;
N65 M84 ;
N70 M30 ;
%
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:85
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
15.
NO
000
003
004
005
006
007
008
009
010
011
014
015
020
021
023
025
027
028
029
030
031
032
033
034
036
037
038
039
040
041
042
043
044
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
FANUC KONTROL SİSTEMİ ALARMLARI:
AÇIKLAMA
BU ALARM ÇIKTIĞINDA KONTROL SİSTEMİNİ KAPATIP AÇMANIZ GEREKLİDİR.
FAZLA HANE GİRİLMİŞ PROGRAMINIZI DÜZELTİN
SATIRIN BASINA ADRESİ OLMAYAN BİR SAYI VEYA EKSİ İŞARETİ YAZILMIŞ
SATIR SONUNA EOB İŞARETİ KONMAMIŞ VEYA HATALI BİLGİ GİRİLMİŞ
EKSİ İŞARETİ HATASI. KULLANILMAYAN BİR ADRESTEN SONRA EKSİ İŞARETİ YAZILMIŞ.
NOKTA HATASI.
BİR PROGRAM SONU KOMUTU OLMAKSIZIN EOR OKUNDU
KULLANILMAYAN BİR KARAKTER GİRİLDİ
KULLANILMAYAN BİR G KODU GİRİLDİ
İLERLEME YANLIŞ BİR ŞEKİLDE GİRİLDİ VEYA İLERLEME UYGUN DEĞİL.
DEĞİŞKEN ADIMLI VİDADA KULLANIM HATASI
BİR SATIR İÇİNDE FAZLA EKSEN YAZILDI.
BAŞLANGIÇ NOKTASI İLE BITIS NOKTASI ARASINDA Kİ FARK BELİRTİLEN BİR YAY MÜSADE EDİLEN
DEĞERİ ASTI.WN393=1 İKEN GEÇERLİDİR.
DAİRESEL INERPOLASYON SIRASINDA SEÇİLEN DÜZLEMDE EKSEN YOK
DAİRESEL INTERPOLASYONDA R DEĞERİ EKSİ İŞARETLİ OLAMAZ
DAİRESEL INTERPOLASYONDA F DEĞERİ 1 HANE OLARAK YAZİLMİŞ
TAKIM BOYU TELAFİSİNDE G43 VE G44 İÇİN EKSEN BELİRTİLMEMİŞ. OFSET İPTAL EDİLMEMİŞ.
DÜZLEM SEÇİMİ SIRASINDA İKİ VEYA DAHA FAZLA EKSEN AYNI YÖNDE YAZILMIŞ.
H KODU İLE BELİRTİLEN OFSET DEĞERİ ÇOK BÜYÜK. (TORNA İÇİN T KODU)
H KODU İLE BELİRTİLEN OFSET NUMARASI ÇOK BÜYÜK. (TORNA İÇİN T KODU)
G10 İLE MİKTARI BELİRTİLEN OFSET NUMARASINI İZLEYEN P ADRESİ ASILMIŞ VEYA BELİRTİLMEMİŞ
G10 İLE MİKTARI BELİRTİLEN OFSET ÇOK FAZLA ASILMIŞ.
TAKIM TELAFİSİNDE BELİRTİLMEYEN KESİŞİM NOKTASI
TAKIM TELAFİSİNDE G02 VEYA G03 İCRA EDİLİRKEN BAŞLAMA VEYA İPTAL YAPILMIŞ
TAKIM TELAFİSİNDE G31 BELİRTİLMİŞ (KESME İPTALİ)
DUBLEMDE G40 KOMUTU KULLANILMIŞ
YAYBU BAŞLANGIÇ VE BITIS NOKTASI YAYIN MERKEZİ İLE ÇAKIŞMIŞ.
G41 VE G42 KULLANILIRKEN KÖSE KIRMALARDA VE RADYUSLARDA AŞIRI KESME OLUŞTU.
G90 DAN G94 E KADAR OLAN DÖNGÜ KOMUTLARDA TAKIM UCU TELAFİSİNDE AŞIRI KESME
OLUSTU(PROGRAM BASINA G40 YAZIN)
TAKIM UCU TELAFİSİNDE AŞIRI KESME OLUŞMUŞ (PROGRAM BASINA G40 YAZIN)
TAKIM UCU TELAFİSİNDE TAKIM POZİSYONU TELAFİSİ KULLANILDI
M06T
KOMUTUNDA KULLANILMAYAN BİR T NOSU YAZILDI.
G27 İLE G30 ARASINDA BİR KOMUT DÖNGÜ PROGRAMLARININ İÇİNDE KULLANILDI
DİS ÇEKME BLOĞUNDA KÖSE KIRMA VE KÖSE RADYUSU KOMUTU YAZILDI.
UYGUN OLMAYAN HAREKET VEYA BLOĞUN HAREKET MESAFESİ KÖSE KIRMA VE KÖSE
RADYUSUNA YAKIN KOMUT VERİLDİ.
UYGUN OLMAYAN HAREKET VEYA BLOĞUN HAREKET MESAFESİ KÖSE KIRMA VE KÖSE
RADYUSUNA YAKIN VERİLEN KOMUT G01 DEĞİL..
KÖSE KIRMA VE KÖSE RADYUSU KOMUTUNDA İKİ VEYA DAHA FAZLA l,K VEYA R BELİRTİLDİ
KÖSE KIRMA VE KÖSE RADYUSU İÇİNDE VERİLEREK BELİRLENEN BİR BLOK BİR AÇI KOMUTU
İHTİVA ETMEKTEDİR..
KÖSE KIRMA VE KÖSE RADYUSU İÇİNDE VERİLEN BİR BLOK İÇİNDE VERİLEN HAREKET MESAFESİ
KÖSE RADYUSUNDAN DAHA AZDIR.
BELİRLENEN KOMUTTA SON NOKTA VE AÇI SADECE BELİRTİLEN AÇIYA DAHİ YAKINDIR.
BLOĞUN SON NOKTASI HESAPLANAMADI
BLOĞUN SON NOKTASI BULUNAMADI
HARİCİ PROGRAM ARAMADA SEÇİLEN NOLU PROGRAM BULUNAMADI
İSTENEN SATIR NOSU BULUNAMADI
G70.G71 ,G72 VEYA G73 KOMUTU İLE P VEYA Q BELİRTİLMEDİ
1- G71 VE G72 KOMUTUNDA KESME DERİNLİĞİ SIFIR VEYA NEGATİF BİR DEĞERDİR.
2- G73 KOMUTUNDA TEKRARLAMA SIFIR VEYA NEGATİF BİR DEĞERDİR
3- G74 VEYA G75 KOMUTUNDA Al VEYA AK SIFIR VEYA NEGATİF BİR DEĞERDİR
4- G74 VEYA G75 KOMUTUNDA U VEYA W DOLAYISIYLA ∆l VEYA ∆K SIFIR VEYA NEGATİF BİR
DEĞERDİR
5-G74 VEYA G75 KOMUTUNDA HERNEKADAR RAHAT YÖN OLSADA Ad NEGATİF BİR
DEĞERDİR 6-G76 KOMUTUNDA İLK KESİMİN KESME DERİNLİĞİNE VEYA DIS DERİNLİĞİ SIFIR
VEYA NEGATİF BİR DEĞERDİR
7- G76 KOMUTUNDA BELİRLENEN MIN KESME DERİNLİĞİ DIS DERİNLİĞİNDEN BÜYÜKTÜR.
8- G76 KOMUTUNDA KULLANILMAYAN TAKIM UCU AÇISI GİRİLDİ.
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:86
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
063
064
G70,G71,G72 VEYA G73 KOMUTUNDA P İLE BELİRTİLEN SATIR NOSU ARANILAMADI
ÇOKLU DÖNGÜ FONKSİYONU İÇİN G71 VEYA G72 KOMUTUNDA BİR HAVUZ BELİRTİLDİ.
065
G71,G72 VEYA G73 KOMUTUNDA P ADRESİ İLE BELİRTİLEN SATIR NOSU İLE G0*0 VEYA G01
KOMUTU KULLANILMADI
- G71,G72 VEYA G73 KOMUTUNDA P ADRESİ İLE BELİRTİLEN İKİ BLOK ARASIDA MÜSADE EDİLMEYEN
BİR G KODU KULLANILDI.
MDI MODUNDA G71 ,G72 VEYA G73 KOMUTLARI P VE Q ADRESİ İLE BELİRTİLDİ.
ÇOKLU DÖGÜ FONKSİYONUNDA HAVUZ SAYISI 10 ADETİ ASTI.
BLOK İÇİNDEKİ G71 ,G72 VEYA G73 KOMUTUNDA P VE Q ADRESİ İLE BELİRTİLEN SON HAREKET
KOMUTU KÖSE KIRMA VE KÖSE RADYUSU İLE SONLANDIRILDI.
HAFİZA DOLDU.
i ARANAN ADRES BULUNAMADI
HAFIZADAKİ PROGRAM SAYISI 63 VEYA 125 (İSTEĞE BAĞLI) ADEDİ ASTI. BAZI PROGRAMLARİ SİLİN.
HAFIZADA VAR OLAN BİR PROGRAM NUMARASI YAZDINIZ.
PROGRAM NUMARASINI 1 DEN 9999 KADAR OLAN SAYILARDAN SEÇİNİZ.
M98 VEYA G65 KOMUTUNU İHTİVA EDEN BLOK İÇİNDE P ADRESİ UYGULANAMADI.
3 VEYA 5 KAT İÇİNDE ALT PROGRAM ÇAĞIRILDI.
M98,M99,G65 VEYA G66 KOMUTUNU İHTİVA EDEN BLOK İÇİNDE P İLE BELİRLENEN PROGRAM VEYA
SATIR NOSU BULUNAMADI.
BELİRTİLEN OTOMATİK TAKIM TELAFİSİNDE T KODU YOK.
T KODU VE OTOMATİK TAKIM TELAFİSİ AYNI BLOĞA YAZILDI.
OTOMATİK TAKIM TELAFİSİNDE HATALI EKSEN BELİRTİLDİ VEYA INKREMENTAL KOMUT GİRİLDİ.
SERİ PORT KULLANILARAK HAFIZAYA BİR BİLGİ GİRİLDİĞİNDE BEKLEME GECİKMESİ VEYA PARITY
HATASI OLUŞTU. BİT SAYISI VEYA HABERLEŞME HIZI (BAUDRATE) YANLIŞ.
SERİ PORT KULLANILARAK HAFIZAYA BİR BİLGİ GİRİLDİĞİNDE HABERLEŞME KESİLDİ. KABLO
KOPUKTUR VEYA FIS YERİNDEN ÇIKMIŞTIR.
SERİ PORT KULLANILARAK HAFIZAYA BİR BİLGİ GIRILIRKRN BİR DURDURMA KOMUTU
BELİRTİLDİĞİNDE 10 KARAKTER OKUNDUKTAN SONRA BİLGİ GİRİŞİ DURDURULMADI.
PROGRAMINIZI DÜZELTİN.
MAKINA REFERANS NOKTASINA DÖNEMEDİ. MAKINA REFERANS NOKTASINA ÇOK-YAKINDI VEYA
KIZAĞIN HIZI ÇOK DÜŞÜKTÜ. MAKINAYI REFERANS NOKTASINDAN UZAKLAŞTIRARAK İŞLEMİ
TEKRAR EDİN.
G27 KOMUTU İLE REFERANS NOKTASINA DÖNÜLEMEDI.
P TIPI PROGRAM RESTART KULLANILAMADI.
PWE =1 . PWE=0 YAPINCA BU ALARM KALKAR.
PROGRAM YAZARKEN ELEKTRİK KESİLDİ. PWE=1 YAPIN.KONTROL SİSTEMİNİ KAPATIN. KONTROL
SİSTEMİNİ AÇARKEN DELETE BUTONUNA BASIN. BU HAFIZADAKİ TÜM PROGRAMLARI SİLECEKTİR. ,
DESIMAL NOKTANIN GÖRÜNEN DEĞERİNİN ABSOLUT DEĞERİ MÜSADE EDİLENİ GEÇTİ.
0,A BÖLÜNME BELİRLENDİ
CUSTOM MACRODA KULLANILMAYAN BİR FONKSİYON
CUSTOM MACRODA G65 BLOĞUNDA TANIMLANAMAYAN BİR H KODU.
olLE 9999 ARASINDA OLMAYAN BİR SATIR NUMARASI VAR VEYA BÖYLE BIR SATIR ARANDI
5 VEYA DAHA FAZLA ALARM OLUŞTU.
TAKIMOFSETINDE G51 ÖLÇEK KOMUTU VERİLDİ.
1-999999 DIŞINDA BİR ÖLÇEK KATSAYISI UYGULANDI.
ÖLÇEK SONUCU.HAREKET MESAFESI.KOORDINAT DEĞERİ VE DAİRESEL RADYUS MAX DEĞERİ
ASTI.
POLAR KOORDİNAT INTERPOLASYONUNUN BAŞLANGIÇ VEYA İPTALİ DOĞRU DEĞİL.
POLAR KOORDİNATTA KULLANILMAMASI GEREKEN BİR G KODU KULLANILDI.
OTOMATİK KÖSE YAVAŞLAMASI ORANI AYARLANAN AÇININ DIŞINDA. 213.214.VE 215 NOLU
PARAMETRELERİ KONTROL ET.
TAKIM GURUP NOSU MAX. MÜSADE EDİLEN DEĞERİ ASTI.
İSLEMEDE TAKIM GURUP NOSU SET EDİLMEDİ.
BİR GURUPTAKİ TAKIM NOSU MAX. KAYIT EDİLEBİLİR DEĞERİ ASTI.
TAKIP EDEN BLOKTA T KODU KAYITLI DEGIL.
İSLEME SIRASINDA AYNI BLOKTAKİ M06 VE T KODU KULLANIMDA OLAN GURUBTA DEGIL
PROGRAM ÇALIŞIRKEN ELEKTRİK KESİLDİ
KOMUT GERÇEKLESEMEDEN DAİRESEL İNTERPOLASYON SİRASİNDA BİR G KOMUTU VERİLDİ.
YÜKSEK HİZLİ UZAKTAN KUMANDALI TAMPON BELLEKTE BİR SATIR ALARMI OLUŞTU
SABİT KESME HIZINDA TANIMLANAN EKSEN YANLIŞ. PROGRAMI DÜZELTİN.
BİR MACRO ÇALISTIRILAMADI
RIGID TAPPING «IRASINDA S DEĞERİ BELİRTİLEN SINIR DIŞINDA VEYA HİÇ BELİRTİLMEDİ
(PROGRAM HATASI)
RIGID TAPPING SIRASINDA F DEĞERİ BELİRTİLEN SINIR DIŞINDA VEYA HİÇ BELİRTİLMEDİ
(PROGRAM HATASI)
066
067
O68
069
070
071
272.
073
074
076
077
078
081
082
083
085
086
087
090
092
094
100
101
110
112
113
114
128
131
141
142
143
145
146
148
150
151
152
153
155
159
176
180
190
199
200
201
Ses3000 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:87
•■
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
203
204
224
250
3n0
3n1
3n2
3n3
3n4
3n5
3n6
3n7
3n8
3n9
400
401
402
403
404
405
408
409
4n0
4n1
4n3
4n4
4n5
4n6
4n7
510
511
520
521
530
531
540
541
910
911
912
913
914
915
916
920
930
950
RIGID TAPPING SIRASINDA M29 POZİSYONU VEYA S KOMUTU DOĞRU DEĞİL,
RIGID TAPPING SIRASINDA BELİRTİLEN EKSEN HAREKETIM29 VE G84 BLOKLARI
ARASINDADIR.(PROGRAM HATASI)
KONTROL SISTEMİ AÇILD1KTAN SONRA REFERANS NOKTASINA DÖNMEDEN ÖNCE.BİR HAREKET
KOMUTU VERİLDİ.
Z EKSENİ HAREKET KOMUTU TAKIM DEGISTIRME KÖMUTU İLE BİRLİKTE KULLANILAMAZ.
n. EKSEN İÇİN MANUAL OLARAK REFERANS NOKTASINA DÖNMEK GEREKLİ,
n. EKSENDE ENKODER HABERLEŞME HATASI. BİLGİ TRANSFERİ HATASİ
n. EKSENDE ENKODER ZAMAN ASİMİ HATASI. BİLGİ TRANSFERİ HATASI
n EKSENDE ENKODER KABLOSU-PARAZİT HATASI (TOPRAKLAMA HATASI)
n. EKSENDE ENKODER PARITI HATASI
n. EKSENDE ENKODER HATALI PALS GÖNDERDİ ENKODER BOZUK.
n EKSENDE ENKOQER PİL VOLTAJI KAÇAĞI ENKODER HATASI.
n EKSENDE PİL VOLTAJI DÜSUK SEVİYEDE PİLİ DEĞİŞTİRİN.
n EKSENDE PİL. FAZLA DOLDU PILI DEĞİŞTİRİN,.
n EKSENDE ANORMAL ENKODER VEYA HATALI HABERLEŞME. DGN-PARÂM'ETRELERDEN 760 TAN
767 YE KADAR VE 770 TEN 777YE KADAR OLAN PARAMETRELERE BAKIN
MOTOR VEYA SERVO SÜRUCU AŞIRI YÜKLENDİ (KONTROL SİSTEMİNİ KAPAT-AÇ)
HİZ KONTROLÜ HAZİR SJNYALI KAPANDI. (KONTROL SİSTEMİNİ KAPAT-AÇ)
4 EKSENİN MOTOR VEYA SERVO SURUCÜ AŞIRI YUKLENDİ.(KÖNTROL SİSTEMİNİ KAPAT-AÇ)
4 EKSENİN HİZ KÖNTROLÜ HAZIR SINYALI KAPANDI. (KONTROL SİSTEMİNİ KAPAT-AÇ)
HİZ KÖNTROLÜ HAZIR SINYALI AÇIKKEN POZİSYON KONTROLÜ HAZIR SİNYALİ KAPANDI.
POZİSYON KONTROL SİSTEMİ HATASİ MANUAL OLARAK REFERANSA GIDIN.
FENER MİLİ SÜRÜCÜSÜ DOĞRU BAŞLATILMADI.
BU ALARMFENER MİLİ SÛRUCÜSUNDE BİR ALARM OLDUĞUNU HABER VERİR.SÜRÜCÜDEKI ALARM
SİNYALİNİ OKUYUN
n EKSENDE DURMA SIRASINDAKİ POZİSYON HATASI SET DEĞERİNDEN DAHA BÜYÜK.
n. EKSENDE HAREKET SIRASINDAKİ POZİSYON HATASI SET DEĞERİNDEN DAHA BÜYÜK.
BU ALARMPARAMETRE HATÂSİNDAN OLUŞUR
n EKSENİN SURÜCÜSUNDE BİR HATA OLUSTU
BU ALARM CMR AYARSIZLIĞINDAN OLUSUR
n.EKSENIN ENKODERİNİ KABLO BAĞLANTISINDA VEYA KENDİNDE PROBLEM VARBU ALARM n. SERVO EKSEN SÜRUCÜSÜNDEN KAYNAKLANIR.
X EKSENINDE + YÖNDE ÇALIŞMA SINIRI ASILDI TERS YÖNE KIZAĞI TAŞIYIN VE RESETE BASİN.
X EKSENİNDE - YÖNDE ÇALISMA SINIRI ASILDI TERS YÖNE KIZAĞI TAŞIYIN VE RESETE BASIN.
Y EKSENİNDE + YÖNDE ÇALİŞMA SINIRI ASILDI TERS YÖNE KIZAĞI TAŞIYIN VE RESETE BASIN.
Y EKSENİNDE - YÖNDE ÇALISMA SINIRI ASILDI TERS YÖNE KIZAĞI TAŞIYIN VE RESETE BASIN.
Z EKSENİNDE + YÖNDE ÇALIŞMA SINIRI ASILDI TERS YÖNE KIZAĞI TAŞİYİN VE RESETE BASIN.
Z EKSENİNDE – YÖNDE ÇALİSMA SINIRI ASILDI TERS YÖNE KIZAĞI TAŞIYIN VE RESETE BASIN.
4 EKSENDE + YÖNDE ÇALIŞMA S1N1RI ASILDI TERS YÖNE KIZAĞI TAŞIYIN VE RESETE BASIN.
4 EKSENDE - YÖNDE ÇALİŞMA SİNİRİ ASILDI TERS YÖNE KIZAĞI TAŞIYIN VE RESETE BASİN.
RAM PARITI HATASI (L) TÛM KABLOLARI VE KARTARI YERİNE OTURTUN.
TJAM PARITI HATASI (H)
SERVO SÜRÜCÜLERLE İLİŞKİLİ RAM PARITI HATASI (L)
SERVO SÜRÜCÜLERLE İLİŞKİLİ RAM PARITI HATASI (H)
SERVO SÜRÜCÜLERİN RAMI İLİŞKİLİ RAM PARITI HATASI
LADDER PROGRAM DÜZELTME KASEDI İLE İLİŞKİLİ RAM PARITI HATASI (L)
LADDER PROGRAM DÜZELTME KASEDİ İLE ILISKİLI RAM PARITI HATASI (H)
WATCH DOG ALARMI (ANA KART BOZUK)
CPU ALARMI (CPU BOZULDU).
GÜÇ KATINDA+24V LUK SİGORTA ATIK. DEĞİŞTİRİN.
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:88
Ses3000 CNC Ltd. Şti. - İSTANBUL
Tel: 0212 - 674 25 07-08 / Faks: 0212-6138868 / [email protected] / www.ses3000.com
16.
FANUC KONTROL SİSTEMİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN LİSTESİ:
NE
YAPACAKSINIZ
ÖZELLİĞİ
PWE= 1
?
SİLME
RESET
MDI MODUNDA
BİLGİ GİRME
TÜM HAFIZAYI
SİLMEK İÇİN -
PARAMETRELERİ VE
EVET
OFSETLERI SİLMEK
İÇİN
HAFIZADAKİ
'
EVET
PROGRAMI SILMEK
İÇİN
HAYIR
ÇALISMA SAATINI
RESETLEMEK İÇİN
PARÇA SAYISINI
HAYIR
RESETLEMEK İÇİN .
OT ALARMINI:
HAYIR
RESETLEMEK İÇİN
NC PARAMETRE
GİRMEK İÇİN
OFSET DEĞERİ
GİRMEK İÇİN
DGNOS
PARAMETRE
GİRMEK İÇİN
ARAMA
TAKIM BOYU ÖLÇE
BİLGİSİ GİRMEK İÇİN
PROGRAM NO
ARAMA İÇİN
SATIR NO ARAMA
İÇİN
KARAKTER ARAMA
PROGRAM
DÜZELTME
SERIPORTTAN
BİLGİ GIRIS /
ÇIKISI İÇİN
OTOMATİK
ÖĞRENME
HAYIR
İÇİN
OFSET NO ARAMA
İÇİN
KULLANILAN HAFIZA
MİKTARINI ,
GÖSTERMEK İÇİN
TÜM PROGRAMLARI
SILMEK İÇİN
B)R PROGRAM
SİLMEK İÇİN
BIR KAÇ SATIR
SİLMEK İÇİN
BİR BLOK SİLMEK
İÇİN
BİR KARAKTER
SİLMEK İÇİN
BİR KARAKTER
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
BİR KARAKTER
GİRMEK IÇIN
PROGRAM GİRMEK
ICIN
BÜTÜN
PROGRAMLARI
GÖNDERMEK İÇİN
BİR PROGRAM
GÖNDERMEK İÇİN
NC BİLGİ İLE
GİRMEK İÇİN
EVET
HAYIR
EVET
MOD HANGİ
DURUMDA
OLACAK
KONTROL
SISTEMMİNİ
AÇARKEN
KONTROL
SISTEMMİNİ
AÇARKEN
KONTROL
SISTEMMİNİ
AÇARKEN
HERHANG
BİR MOD.
HERHANG
BİR MOD.
KONTROL
SISTEMMİNİ
AÇARKEN
MDI VE ACİL
STOP
HERHANG
BİR MOD.
MDI
KULLANACAĞIN
İZ FONKSİYON
TUŞU
YOK
YOK
YAPACAĞINIZ İŞLEM
RESET VE DELETE TUŞLARINA AYNI
ANDA BASIN
RESET TUSUNA BASIN
YOK
DELETE TUŞUNA BASIN
YOK
R/3 TUSUNA VE DAHA SONRA CAN
TUŞUNA BASIN
P/Q TUSUNA VE DAHA SONRA CAN
TUŞUNA BASIN
P/Q TUSUNA VE DAHA SONRA CAN
TUŞUNA BASIN
YOK
YOK
PRGRM
OFSET
DGNOS
P/Q → diagnose No → INPUT→bilgi →
INPUT→PWE = 0 →RESET PWE = 0 →
HAYIR
JOG
HAYIR
EDlT/AUTO
PRGRM
AUTO
PRGRM
N → satır no →↓ (CURSOR)
HAYIR
EDIT
PRGRM
HAYIR
HAYIR
HERHANG
BİR MOD.
EDİT
Aradığınız bilgiyi girin (G01) →↓
(CURSOR)
P/Q → ofset No → INPUT
PRGRM
HAYIR
EDİT
PRGRM
HAYIR
EDİT
PRGRM
HAYIR
EDİT
PRGRM
N→ satır no → DELET
HAYIR
EDİT
PRGRM
EOB → DELET
HAYIR
EDİT
PRGRM
HAYIR
EDİT
PRGRM
HAYIR
EDİT
HAYIR
EDIT / AUTO
PRGRM
değiştirilecek Karakteri bulun y→ yeni
karakteri girin → ALTER
cursoru girilecek karakterden önceki
yere getirin→karakteri girin→ INSRT
N → dosya no → INPUT→ INPUT
HAYIR
EDIT
PRGRM
O → 9999→ START
HAYIR
EDIT
PRGRM
HAYIR
TEACH-IN
JOG/HANDLE
HAYIR
POS → OFSET
P/Q → Parametre No → INPUT→
bilgi → PWE = 0 →RESET
P/Q → ofset No → INPUT→
ofset değeri → INPUT
OFSET
PRGRM
POS Z → CAN →OFSET → takım no
ölçme pozisyonu
O → program no →↓ (CURSOR)
P→INPÜT
O → 9999→ DELET
O → silinecek programın nosu → DELET
Silinecek karakte→ DELET
O → program no →START
makineyi hareket ettirin →X,Y veya Z
→INSRT→ (NC bilgi) lNSRT→EOB
→INSRT→
Ses3O00 TORNA (FANUC TXP100i/200i/18iT/21iT) Programlama Kitabı Sayfa:89

Benzer belgeler