EconAnadolu 2013 EconAnadolu 2013

Transkript

EconAnadolu 2013 EconAnadolu 2013
EconAnadolu 2013
Anadolu International
Conference in Economics
June 19-21, 2013, Eskişehir, Turkey.
EconAnadolu 2013
Anadolu Uluslararasi
İktisat Kongresi
19-21 Haziran, 2011, Eskişehir, Türkiye.
Anadolu University,
Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Department of Economics,
Eskişehir, Turkey.
General Information
Genel Bilgi
2
ORGANIZATION COMMITTEE
ORGANİZASYON KURULUİ
C. Necat BERBEROĞLU (Anadolu University)
Recai DÖNMEZ (Anadolu University)
S. Rıvdan KARLUK (Anadolu University)
Yılmaz KILIÇASLAN (Anadolu University)
Levent ERDOĞAN (Anadolu University)
Hasan İSLATİNCE (Anadolu University)
CONFERENCE SECRETERIAT
KONFERANS SEKRETERLİĞİ
Sevilay ATLAMA (Anadolu University)
Ayşen GELDİŞEN (Anadolu University)
Eylül KABAKÇI (Anadolu University)
Zeynep KARAL (Anadolu University)
LOCAL ARRANGEMENTS
YEREL DÜZENLEME
M. Tuğba AKTAŞ (Anadolu University)
Bengül ARSLAN (Anadolu University)
Yasin ARSLANTAŞ (Anadolu University)
Bilgin BARİ (Anadolu University)
Nazım ÇATALBAŞ (Anadolu University)
Zeynep ERDİNÇ (Anadolu University)
Çağlar KARADUMAN (Anadolu University)
S. Fatih KOSTAKOĞLU (Anadolu University)
Ceyda ÖZSOY (Anadolu University)
Fatma KOYUNCU (Anadolu University)
Ayla YAZICI (Anadolu University)
Selim YILDIRIM (Anadolu University)
Zekeriya YILDIRIM (Anadolu University)
PRESS&COMMUNICATION
BASIN VE İLETİŞİM
Burhan DOĞAN (Anadolu University)
Betül Y. DURAL (Anadolu University)
Meltem ERDOĞAN (Anadolu University)
B. Kağan ÖZDEMİR (Anadolu University)
EconAnadolu
EconAnadolu
EconAnadolu
Anadolu University
FEAS, Department of Economics
26470 Eskişehir, Turkey
EconAnadolu
Anadolu Üniversitesi
İİBF, İktisat Bölümü
26470 Eskişehir, Türkiye
Phone: +90 222 335 0580 ext: 3217-3237
Fax: +90 222 335 0595
e-mail: [email protected]
www.econanadolu.org
3
INVITED SPEAKERS
DAVETLİ KONUŞMACIL
Ali T. AKARCA (University of Illinois at Chicago, USA)
Yılmaz AKYÜZ (the South Center, SW)
Emre ALKİN (Kemerbugaz University, Turkey)
Sanjay BANERJİ (University of Essex, UK)
Tuncer BULUTAY (SBF, Turkey)
Barry EİCHENGREEN (University of California, Berkeley, USA)
Nazım K. EKİNCİ (Harran University, Turkey)
Haluk ERLAT (METU, Turkey)
Barry K. Goodwin (North Carolina State University, USA)
A. Hakan KARA (CBRT, Turkey)
Kaith E. MASKUS (University of Colorado Boulder, USA)
M. Ayhan KÖSE (IMF, USA)
Fatih ÖZATAY (TOBB ETU, Turkey)
Serdar SAYAN (TOBB ETU, Turkey)
Aysıt TANSEL (METU, Turkey)
A. Cevat TAŞIRAN (Middlesex University, UK)
Erol TAYMAZ (METU, Turkey)
Ercan UYGUR (Turkish Economic Association, Turkey)
Erinç YELDAN (Bilkent University, Turkey)
4
SCIENTIFIC COMMITTEE
Muharrem AFŞAR (Anadolu University)
İzak ATİYAS (Sabanci University)
Ali T. AKARCA (University of Illinois)
Necat BERBEROĞLU (Anadolu University)
Kemal BİÇERLİ (İŞKUR)
Ali BİLGE (iktisat, Isletme ve Finans)
Erol ÇAKMAK (Middle East Technical University)
Fatma DOĞRUEL ( Marmara University)
Hakan ERCAN (Middle East Technical University)
Burhan ERDEM (Anadolu University)
Güzin ERLAT (Middle East Technical University)
Haluk ERLAT (Middle East Technical University)
Hasan ERSEL (Sabanci University)
Alpay FİLİZTEKİN (Sabanci University)
Mahir FİSUNOĞLU (Çukurova University)
Sevgi GEREK (Anadolu University)
Alper GÜZEL (Ondokuz Mayıs University)
Bülent GÜNSOY (Anadolu University)
Steve JEFFERS (London Metropolitan University)
S. Rıdvan KARLUK (Anadolu University)
Ayten Ayşen KAYA (Ege University)
Neşe KUMRAL (Ege University)
Erol KUTLU (Anadolu University)
Nihal Y. MIZRAK (Anadolu University)
Fahrang MORADY (Westminster University)
Nüvit OKTAY (Anadolu University)
Nadir ÖCAL (Middle East Technical University)
Jülide Yıldırım ÖCAL (Gazi University)
Kıvılcım Metin ÖZCAN (Bilkent University)
Mustafa ÖZER (Anadolu University)
Ahmet ÖZMEN (Anadolu Univeristy)
İlker PARASIZ (Uludağ University, Turkey))
İsmail SAĞLAM (TOBB ETU)
Serdar SAYAN (TOBB ETU)
Cem SOMEL (Abant Izzet Baysal University)
Nadir SUĞUR (Anadolu University)
Fikret ŞENSES (Middle East Technical University)
İlyas ŞIKLAR (Anadolu University)
Aysıt TANSEL (Middle East Technical University)
A. Cevat TAŞIRAN (Middlesex University)
Erol TAYMAZ (Middle East Technical University)
Ercan UYGUR (Ankara University)
Hülya ÜLKÜ (University of Manchester)
Erinç YELDAN (Bilkent University)
Kemal YILDIRIM (Anadolu University)
BİLİM KURULU
PROGRAMME COMMITTEE
PROGRAM KURULU
Bülent AÇMA (Anadolu University)
Sezgin AÇIKALIN (Anadolu University)
Funda Rana ADAÇAY (Anadolu University)
Elif AKBOSTANCI-ÖZKAZANÇ (Middle East Technical University)
Selçuk AKÇAY (Kocatepe University)
I. Semih AKÇOMAK (Maastricht University)
Sıdıka AKDENİZ (Şırnak University)
Murat ASLAN (Eskişehir Osmangazi University)
Serap Türüt AŞIK (Middle East Technical University)
Aliye KAYIŞ ATIŞ (Süleyman Demirel University)
Sanlı ATEŞ (Çukurova University)
Necmiddin BAĞDAĞDİOĞLU (Hacettepe University)
Serdal BAHÇE (Ankara University)
Sıdıka BAŞÇI (EAD)
Yener COŞKUN (Capital Markets Board)
Ümit ÇETİN (University of Westminster)
Elif DAĞDEMİR (Anadolu University)
Özcan DAĞDEMIR (Osmangazi University)
Nergiz DİNÇER (State Planning Organization)
Cem DİŞBUDAK (Muğla University)
Mustafa DOĞAN (Çanakkale Onsekiz Mart University)
Hasan DUDU (Middle East Technical University)
Emek UĞUR (State Planning Organization)
Erkan ERDİL (Middle East Technical University)
Işıl EROL ( Middle East Technical University)
Meltem ERDOĞAN (Anadolu University)
Meriç S. ERTEKİN (Anadolu University)
Ozan ERUYGUR (Gazi University)
Ethem ESEN (Anadolu University)
Rana EŞKİNAT (Anadolu University)
Burak GÜNALP (Hacettepe University)
Güler GÜNSOY (Anadolu University)
Umut HALAÇ (Yaşar University)
Mustafa İSMİHAN (Atılım University)
F. Zişan KARA (Aksaray University)
K.ÇETİN Ahmet (Karatekin University)
KHAKİMOV Obid A. (Westminster International University)
Murat KIRDAR (Middle East Technical University)
Aykut LENGER (Ege University)
Kenan LOPÇU (Çukurova University)
Erkan ÖZATA (Anadolu University)
Emre ÖZÇELİK (Middle East Technical University)
Şermin SARICA (İstanbul University)
İsmail ŞİRİNER (Kocaeli University)
H. Mehmet TASÇI (Erciyes University)
Murat TAŞDEMİR (Eskişehir Osmangazi University)
Ayça TEKİN-KORU ( TED University)
Ahmet TİRYAKİ ( Anadolu University)
Murad TİRYAKİOĞLU ( Afyon Kocatepe University)
Özgür TONUS (Anadolu University)
Tuğberk TOSUNOGLU (Anadolu University)
Gül İpek TUNÇ (Middle East Technical University)
6
Nilgün Çağlarırmak USLU ( Anadolu University)
Yeşim ÜÇDOĞRUK (Dokuz Eylül University)
Ebru VOYVODA (Middle East Technical University)
Nazmi YAĞANOĞLU (Çanakkale Onsekiz Mart University)
Hakan YETKİNER (İzmir Ekonomi University)
Kasırga Ş. YILDIRAK (Trakya University)
Bilal YILDIZ (Başbakanlık)
7
SPONSORS
DESTEKLEYEN KURUMLAR
The Organization Committee gratefully acknowledges
financial support from the following institutions:
Anadolu University
Anadolu Üniversitesi
The Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT)
T.C. Merkez Bankası (TCMB)
Türkiye Ziraat Bankası
Kuvetytürk
Turkish Economic Association (TEA)
Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK)
The Organization Committee also gratefully acknowledges
academic support from the following institutions:
Central Bank Review
Emerging Markets Finance and Trade
İktisat İşletme ve Finans (İİF)
İktisat İşletme ve Finans (İİF)
METU Studies in Development
ODTÜ Gelişme Dergisi
International Economic Review
Anadolu University Journal of Social Sciences
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Economics: The Open- Access, Open –Assessment E- Journal
8
DATES & VENUE
YER & ZAMAN
Dates Wednesday, 19 June - Friday, 21 June 2013
Venue Wednesday, 19 June, 08.00-12.15:
Atatürk Cultural and Art Center (ACAC),
Anadolu University
Wednesday, 19 June, 12.30 – Friday, 21 June, 18.30.
Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS),
Anadolu University, Yunus Emre Campus
Tarih 19 Haziran, Çarşamba - 21 Haziran Cuma 2013
Yer
Çarşamba, 19 Haziran, 08.00-12.15:
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM),
Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü
Çarşamba, 19 Haziran, 12.30 – Friday, 21 Haziran, 18.30.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)
Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü
REGISTRATION
KAYITLAR
Registration and Information Desk is located on the ground floor of
the Atatürk Cultural and Art Center from 08.00 to 12.00 on
Wednesday, 19 June and Faculty of Economics and Administrative
Sciences Building from 13.30 Wednesday, 19 June to 13.00 21 June
2013. The desk is open at the following times:
Wednesday, June 19
08.30-17:00
Thursday, June 20
08.30-17:00
Friday, June 21
08.30-13:00
Kayıt ve Enformasyon Masası, 19 Haziran 2013 Çarşamba günü saat
08.30’dan 12.00’a kadar Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi giriş
katında, 19 Haziran 2013 Çarşamba saat 13.30’dan 19 Haziran 2013
saat 13.00’a kadar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında açık
bulunmaktadır. Kayıt ve Enformasyon Masası aşağıda belirtilen
saatlerde açık olacaktır.
19 Haziran Çarşamba
08.30-17:00
20 Haziran Perşembe
08.30-17:00
21 Haziran Cuma
08.30-13:00
BADGE
YAKA KARTI
Participants should kindly wear personal name badges at all times
during the Conference. Name badges will be provided in participants'
conference bags at the Registration Desk.
Kongre'deki tüm etkinliklerde yaka kartı takılması gerekmektedir.
Yaka Kartları, Kayıt Masası'nda temin edilecek Kongre Dosyası ile
birlikte verilecektir.
9
SESSIONS
OTURUMLAR
Sessions are moderated by Convenors. Each contributed paper will
be presented orally for about 20 minutes, and followed by
maximumum 5 min discussion. The Convenor may decide and
change the order of presentations. Each conference room is
equipped with a data projector.
Oturumlar, Oturum Başkanı tarafından yönetilecektir. Tebliğler 20
dakikalık bir süre içinde sunulduktan sonra 10 dakika tartışmaya
açılacaktır. Oturum Başkanı, tebliğlerin sunuş sırasını süresini değiştirebilir. Konferans odalarında veri yansıtıcı (data projector) cihazı
bulunmaktadır.
LUNCHES
ÖĞLE YEMEKLERİ
The lunches are served at the Faculty of Economics and
Administrative Sciences Garden on June 15-17. Participants will be
provided lunch vouchers in participants' conference bags.
Öğle yemekleri 15-17 Haziran günleri İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Bahçesi’nde sunulacaktır. Öğle yemekleri için gerekli
kuponlar katılımcılara kongre çantalarıyla birlikte verilecektir.
ECONANADOLU RECEPTION
ECONANADOLU RESEPSİYONU
All participant of EconAnadolu 2013 are invited to the EconAnadolu
Reception to be held on Thursday, June 19 at 19.30-22.00 at the
Haller Yought Center. Participants will be provided with an invitation
card in the conference bags.
EconAnadolu 2013’in bütün katılımcıları 19 Haziran Çarşamba günü
19:30-22:00 arasında Haller Gençlik Merkezi’nde yapılacak olan
EconAnadolu Resepsiyonuna davetlidir. Davetiyeler katılımcılara
kongre çantalarıyla birlikte verilecektir.
10
ACCOMMODATION
KONAKLAMA
Accommodation is provided at Anemon, Albatros, Verman, IBIS,
Dedepark and Sör Hotels. There will be shuttle services between the
hotels and the conference venue.
Katılımcılar için Anemon, Albatros, Verman, IBIS, Dedepark ve Sör
otellerinde yerler ayrılmıştır. Oteller ile üniversite arasında otobüs
servisleri düzenlenecektir.
POST OFFICE, BANKS and SHOPPING
PTT, BANKALAR VE ALIŞVERİŞ
There is a Post Office, a Supermarket and various Cafes on campus.
There are also branches of some Turkish banks (Vakıfbank, İş Bank
and Ziraat Bank).
Üniversite yerleşkesinde PTT, Süpermarket ve çeşitli Kafeler
bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli bankaların (Vakıfbank, İş Bankası ve
Ziraat Bankası) şubeleri mevcuttur.
PASSPORTS AND VISAS
PASAPORT VE VİZE
Please check if you need an entry visa for Turkey. Applications for
visas could be made to the Turkish Consulate in your country.
Vize için başvurular, ikamet edilen ülkedeki Türkiye Konsolosluklarına
yapılabilir.
11
EconAnadolu 2013
ANADOLU INTERNATIONAL
CONFERENCE IN ECONOMICS
June 19-21, 2013, Eskişehir, Turkey.
EconAnadolu 2013
ANADOLU ULUSLARARASI
İKTİSAT KONGRESİ
19-21 Haziran, 2013, Eskişehir, Türkiye.
Anadolu University,
Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Department of Economics,
Eskişehir, Turkey.
12
EconAnadolu 2013
PROGRAM AT A GLANCE
Wednesday, June 19, 2013
Çarşamba, 19 Haziran 2013
08:30-12:30
Registration, Atatürk Cultural and Art Center (ACAC)
Kayıtlar, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM)
09:30-10:30
Opening Ceremony / Açılış Töreni
Opening Speech / Açılış Konuşması
C. Necat Berberoğlu (Chair, Department of Economics,
Anadolu University)
Recai Dönmez (Dean, Faculty of Economics and
Administrative Sciences, Anadolu University)
Davut Aydın (Rector, Anadolu University)
10:15-10:30
Mini concert: Anadolu University Symphony Orchestra
Dinleti: Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası
10:30-11:00
Coffee Break / Kahve Arası
11:00-12:00
Opening Lecture: Dollar, Euro or Renminbi? The Future
of the International Monetary System?
Barry Eichenngreen (University of California, USA)
12:15-13:30
Lunch / Öğle Yemeği
13:30-17:00
Registration, Faculty of Economics and Administrative
Sciences (FEAS)
Kayıtlar, İktisadi ve İdari Bilimler Faültesi (İİBF)
13:30-14:15
Invited Lectures
Yılmaz Akyüz (South Center, SW)
14:30-15:15
Invited Lecture
Ayhan Köse ( IMF, USA)
13:30-15:30
Sessions / Oturumlar
W2A Exchange Rate - I
W2B Growth
W2C Sosyal Sermaye
W2D Monetary Policy
W2E Doğu Asya’nın Ekonomi Politiği
W2F Wage And Dıscrımination in Labour Markets
W2G Exchange Rate - II
W2H Monetary Economics
W2-18 Dış Ticaret
15:30-16:00
Coffee Break/ Kahve Arası
13
16:00-16:45
Invited Lectures
Hakan Kara (CBRT, USA)
17:00-17:45
Invited Lectures
Fatih Özatay (TOBB ETU, Turkey)
16:00-18:00
Sessions / Oturumlar
W3A International Trade and Economic Growth - I
W3B Money and Credit
W3C International Trade and Economic Growth - II
W3D Economic Growth and Convergence
W3E Büyüme -I
W3F Sağlık ve Eğitim Ekonomisi
W3G Emprical Studies on Turkish Economy
W3H İktisatta Seçme Konular
19:30-22:00
EconAnadolu Reception / EconAnadolu Resepsiyonu
Thursday, June 20, 2031
Perşembe, 20 Haziran 2013
9:00-09:45
Invited Lectures
Barry K. Goodwin (North Carolina State U., USA)
9:00-09:45
Invited Lectures
Aysıt Tansel (METU, Turkey)
10:00-10:45
Invited Lecture
Serdar Sayan (TOBB ETU, Turkey)
9:00-11:00
Sessions / Oturumlar
T1B Productity
T1C Price
T1D International Trade - I
T1E Türkiye’de Suç ve Kayıtdışı Ekonomi
T1F Endüstriyel Ekonomi
T1G Capital Markets Board Session
T1H Stock Markets
T1-18 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatımları
T1- 19 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Büyüme
11:00-11:30
Coffee Break / Kahve Arası
11:30-12:15
Invited Lectures
Erol Taymaz (METU, Turkey)
12:15-13:30
Lunch / Öğle Yemeği
14
13:30-14:15
Invited Lectures
Erinç Yeldan (Yaşar University, Turkey)
14:30-15:15
Invited Lecture
Ercan Uygur (Turkish Economic Association, Turkey)
13:30-15:30
Sessions / Oturumlar
T2A Trade and Spıllovers: Mıcro Evidence
T2B Real Estate and Interest Rate
T2C Fınancial Crises
T2D Turkish LAbor Market
T2E Ekonometrik ve İstatiksel Analiz
T2F Labor Market – II
T2G Best Papers Session
T2H Public Economics
T2-18 İmalat Sanayi ve İhracat
T2-19 Amprik İktisat
15:30-16:00
Coffee Break/ Kahve Arası
16:00-16:45
Invited Lecture
Keith E. Maskus (University f Colorado Boulder, USA)
17:00-17:45
Invited Lecture
Nazım K. Ekinci (Harran University, Turkey)
16:00-18:00
Sessions / Oturumlar
T3A Defence Economics
T3B Foreign Direct Investment
T3C Tarım Ekonomisi
T3D International Trade - III
T3E ICT, Productivity and Firm Groth
T3F Labour Markets -I
T3G Topics in Economics
T3H Kriz ve Para Politikası
Friday, June 21, 2011
Cuma, 21 Haziran 2011
9:00-09:45
Invited Lecture
Haluk Erlat (METU, Turkey)
10:00-10:45
Invited Lecture
Tuncer Bulutay (SBF, Turkey)
15
9:00-11:00
Sessions / Oturumlar
F1A Healty Economics
F1B Investment and Saving
F1C Banking Sector
F1D Economics of Energy
F1E Enerji ve Çevre
F1F Sermaye Piyasası ve Hisse Senetleri
F1G Exchange Rates, Growth and Fınancial Integration
F1H Depth, Credit and Liabilitıes
11:00-11:30
Coffee Break / Kahve Arası
11:30-12:15
Invited Lecture
Emre Alkin (Kemerburgaz University, Turkey)
12:15-13:30
Lunch / Öğle Yemeği
13:30-14:15
Invited Lecture
Sanjay Banerji (University of Nottingham, UK)
13:30-14:15
Invited Lecture
Ali T. Akarca (University of Illinois at Chicagon, USA)
14:30-15:15
Invited Lecture
Cevat Taşıran (Middlesex University, UK)
13:30-15:30
Sessions / Oturumlar
F2A Bankacılık - I
F2B Industrial Economics II
F2C Envıronment and Energy
F2D Sektörel Çalışmalar
F2E Turkic World Session
F2F Micro Finance and Poverty
F2G İktisatta Seçme Konular
F2H Fİnansal Kriz
F2-19 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
15:30-16:00
Coffee Break/ Kahve Arası
16:00-17:15
Closing Panel / Kapanış Paneli
17:15-17:30
Closing Ceremony / Kapanış Töreni
16
17
18
EconAnadolu 2013
Anadolu International
Conference in Economics
June 19-21, 2013, Eskişehir, Turkey.
EconAnadolu 2013
Anadolu Uluslararasi
İktisat Kongresi
19-21 Haziran, 2013, Eskişehir, Türkiye.
Anadolu University,
Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Department of Economics,
Eskişehir, Turkey.
19
Programme
Program
20
June 19 / 19 Haziran
W1ACAC OPENING LECTURE
Atatürk Culture and Art Center /
11:00-12:00
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Dollar, Euro or Renminbi? The Future of the International Monetary System"?
Barry Eichengreen (University of California, USA)
Convenor: Ayhan Köse (IMF, USA)
W2FEAS1 INVITED LECTURE
June 19 / 19 Haziran
13:30-14:15
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
Financial Crisis and Developing Countries: Recession, Recovery and then What?
Yılmaz Akyüz (South Center, SW)
Convenor: Barry Eichengreen (University of California, USA)
W2FEAS2 INVITED LECTURE
June 19 / 19 Haziran
14:30-15:15
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
Collapse and Revival
Ayhan Köse (IMF, USA)
Convenor: Serdar Sayan (TOBB ETU, TR)
21
W2A EXCHANGE RATE - I
June 19 / 19 Haziran
13:30-15:30
Amfi A / Lecture Room A
Identifying The Relatinship Between Trade and Permanent Vs. Transitory Components of
Real Exchange Rate
Seda Meyveci Doğanay (Bilkent Universty, Turkey)
Selin Sayek Böke (Bilkent Universty, Turkey)
The Impact of Exchange Rate Volatiliy on Real GDP: Evidence From The Syrian Economy
AlSamara Mouyad (University of Paris -1-Pantheon-Sorbone, France)
Jan Van Hove (HU Brussels and Universtiy of Leuven, Belgium)
Reserve Options Mechanism and FX Volatility
Arif Oduncu (CBRT, Turkey)
Yasin Akçelik (CBRT, Turkey)
Ergun Ermişoğlu (CBRT, Turkey)
Implicit Asymmetric Exchange Rate Peg under Inflation Targeting Regimes: The Case of
Turkey (2002-2008)
Ahmet Benlialper (METU, Turkey)
Hasan Cömert (METU, Turkey)
Convenor: Nazire Nergiz Dinçer (TED University, Turkey)
W2B GROWTH
June 19 / 19 Haziran
13:30-15:30
Amfi B / Lecture Room B
Relaxing one More Assumption of Solowian Framework: Convergence and Non-Employed
Population
Aykut Lenger (Ege University, Turkey)
Caner Demir (Ege University, Turkey)
The Role of Financial Efficiency on Economic Converge in Emerging Markets
Bahar Bayraktar Sağlam (Hacettepe University, Turkey)
İ. Hakan Yetkiner (İzmir University of Economics, Turkey)
Kemal Çağlar Göğebakan (Bilkent University, Turkey)
Nature and Economic Growth in Turkey: What Does Ecological Footprint Imply?
Ahmet Atıl Aşıcı (İstanbul Technical University, Turkey)
Sevil Acar (İstanbul Kemerburgaz University, Turkey)
Assessment of The Current Deficit and Economic Growth Relationship Within Pigs Countries
Filiz Erataş (Celal Bayar University, Turkey)
Yiğit Aydoğan (Celal Bayar University, Turkey)
Convenor: Mustafa İsmihan (Atılım University, Turkey)
22
W2C SOSYAL SERMAYE
June 19 / 19 Haziran
13:30-15:30
Amfi C / Lecture Room C
Küreselleşme Sürecinde Sosyal Sermaye Sosyal Dışlama ve Sosyal Politika Üzerine
Düşünceler
Rana Eşkinat (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Yerel Ekonomilerde “Tertius Gaudens”in Yeri ve Önemi: Sermaye, Sosyal Sermaye ve
Bireysel Çıkar
Cem Dişbudak (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye)
Mustafa İnci (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye)
Ulusal Entelektüel Sermaye Endeksi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma
Görkemli Kazar (Mersin Üniversitesi, Türkiye)
Altuğ Kazar (Mersin Üniversitesi, Türkiye)
Ayça Kitapçı (Mersin Üniversitesi, Türkiye)
Sosyal Sermaye'nin Hane Halkı Refahı Üzerindeki Etkileri: Avon Türkiye Örneği
Mustafa İnci (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: C. Necat Berberoğlu (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
W2D MONETARY POLICY
June 19 / 19 Haziran
13:30-15:30
Amfi D / Lecture Room D
Financial Instability Hypothesis and Monetary Policy in the Post-Crises Era
Bilge Kağan Özdemir (Anadolu University, Turkey)
Hasan İslatince (Anadolu University, Turkey)
The Relationship between Monetary Policy and Fundamental Macroeconomic Variables in
the BRICS Economies
Mehmet İvrendi (Pamukkale University, Turkey)
The Effect of Monetary Policy on Industrial Growth in Turkey
Cengiz Tunç (CBRT, Turkey)
Mustafa Kılınç (CBRT, Turkey)
Identification of Monetary Policy for the Turkish Economy: Evidence from Contemporaneous
Time Series Analyses
Levent Korap (University of Gaziantep, Turkey)
Convenor: Elif Akbostancı Özkazanç (Turkey, Turkey)
23
W2E DOĞU ASYA’NIN EKONOMI POLITIĞI
June 19 / 19 Haziran
13:30-15:30
Amfi E / Lecture Room E
Geç kalkınma Yolunda Orta GelirTuzaği ve Doğu Asya’nın Ekonomi Politiğinden Dersler
Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turkey)
Çin’de Bir Finans Krizi Beklemeli miyiz? Japonya’dan Alınacak Dersler
K. Ali Akkemik (Kadir Has Üniversitesi , Turkey)
Çin’in Enerji Politikaları: Yapısal Dönüşüm Mümkün mü?
Koray Göksal ( Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Güney Kore’de Kalkınmacı Devlet ve Sanayileşme Deneyimi
Utku Ören ( Kadir Kas Üniversitesi)
Oturum Başkanı: Murat Ali Yülek (Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türkiye)
W2F WAGES AND DISCRIMINATION IN LABOUR MARKETS
June 19 / 19 Haziran
13:30-15:30
Amfi F / Lecture Room F
Women and Men in Occupations: Reinterpretation of Occupational sex Segregation in
Turkish Labor Market
Gülşah Gülen (METU, Turkey)
Erkan Erdil (METU, Turkey)
Estimating the Effects of Personality Traits on Black -White Wage Gap
Rıfat Ozan Şentürk (The University of Texas at Austin, USA)
Wage Discrimination in the Turkish Labor Market
Raif Cergibozan (Kırklareli University, Turkey)
Yusuf Özcan (İstanbul Commerce University, Turkey)
A quintile Repression Approach to union Premium in Turkey Across Public and Private
Sectors
Anıl Duman (Central Europen University, Hungary)
Convenor: Murat Üngör (CBRT, Turkey)
24
W2G EXCHANGE RATE - II
June 19 / 19 Haziran
13:30-15:30
Amfi G / Lecture Room G
Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığının İthalat ve İhracat Üzerindeki Etkileri (1994-2012)
Mehmet Songur (Tunceli Üniversitesi, Türkiye)
Türkiye'de Kapsanmamış Faiz Paritesi (UIP) Bağlamında Döviz Kuru, Faiz ve Enflasyon İlişkisi
Uğur Bülent Kaytancı (Çukurova Ünivesitesi, Türkiye)
Bengül Gülümser Kaytancı (Anadolu Ünivesitesi, Türkiye)
Türk Lirası Reel Kuru Denge Değerinde mi?
Güzin Bayar (ODTÜ, Türkiye)
Damla Hacıibrahimoğlu (ODTÜ, Türkiye)
Türkiye'de Sermaye Akımlarının Denge Reel Döviz Kuru ve Sapmasına Etkilerinin Bir Analizi
Burcu Berke (Niğde Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Sevgi Gerek (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
W2H MONETARY ECONOMİCS
June 19 / 19 Haziran
13:30-15:30
Amfi H / Lecture Room H
Türkiye'de Petrol Fiyatları, İhracatı ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve
Dinamik Nedensellik Analizi
Halil Altıntaş (Erciyes Üniversitesi, Türkiye)
İthal Ham Petrol Fiyatları ile Döviz Kurunun Cari Açık Üzerindeki Etkisi: Türkiye için Bir
Uygulama
Fuat Lebe (Adıyaman Üniversitesi, Türkiye)
Yusuf Ekrem Akbaş (Adıyaman Üniversitesi, Türkiye)
Ham Petrol Fiyat Artışlarının Enflasyonist Etkisi: Seçilmiş OECD ülkeleri için Dinamik Panel
Veri Analizi
Mehmet Mercan (Hakkari Ünivesitesi, Türkiye)
İsmet Göçer (Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Osman Peker (Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Azerbaycan`da Enerji Kaynakları Sektöründe Yaşanan Hollanda Hastalığı’nın
Makroekonomik Etkileri: Karşılaştırmalı Analiz
Nihal Yıldırım Mızrak (Anadolu Univeritesi, Türkiye)
Sarvar Gurbanov (Qafqaz University, Azerbeycan)
Oturum Başkanı: Ebru Voyvoda (METU, Turkey )
25
W2-18 DIŞ TİCARET
June 19 / 19 Haziran
13:30-15:30
Derslik 18 / Lecture Room 18
Uluslararası Emek Göçü ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki: Türkiye için Bir Uygulama
Pınar Narin Emirhan (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Linder Teorisi'nin Sınanmasında Ülkeler Arası Kültürel Farklılıkların Belirleyiciliği
Sedat Uğur (Çukurova Universitesi, Türkiye)
Global Değer Zincrleri ve Türkiye İhracatı
Rüstem Yanar (Gaziantep Üniversitesi, Türkiye)
Osman S. Sesliokuyucu (Gaziantep Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Erol Kutlu (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
26
27
W3FEAS INVITED LECTURE
June 19 / 19 Haziran
16:00-16:45
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
Capital Flows, Financial Stability, and Monetary Policy
Hakan Kara (CBRT, Turkey)
Convenor: Ayhan Köse (IMF, USA)
W3FEAS INVITED LECTURE
June 19 / 19 Haziran
17:00-17:45
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
Is the mission accomplished? Global shocks and economic policy making in Turkey
Fatih Özatay (TOBB ETU, TR)
Convenor: Erdal Özmen (METU, TR)
28
W3A INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC GROWTH
June 19 / 19 Haziran
16:00-18:00
Amfi A / Lecture Room A
The Effect of International Trade on Economic Growth and Development: Evidence from
Composite Trade Indicators
Cem Tintin (Vrije Universiteit Brussel, Belgium)
Import Surveillance and over Invoicing of Imports: The Case of Turkey
Aldan Altan (CBRT, Turkey)
Zelal Aktaş (CBRT, Turkey)
Export versus FDI: Evidence from ISE-Listed Firms
Yeşim Üçdoğruk (Dokuz Eylül University, Turkey)
Finding the Right Products for Export Diversification
Taylan Yenilmez (Erasmus University Rotterdam and Tinbergen Institute, Netherlands)
Static and Dynamic Comparative Advantages: The Case of Turkey in the EU Market
Seda Ekmen Özçelik (METU, Turkey)
Güzin Erlat (METU, Turkey)
Convenor: Halis Murat Yıldız (CBRT, Turkey)
W3B MONEY AND CREDIT
June 19 / 19 Haziran
16:00-18:00
Amfi B / Lecture Room B
Modelling Nonlinearities in European Money Demand: An Application of Threshold
Cointegration Model
Nebile Korucu (İstanbul Kültür University, Turkey)
Nadir Öcal (METU, Turkey)
Jülide Yıldırım (Ted University, Turkey)
Modelling the Evolution of Inflation Expectations in Turkey
Sumru Altuğ (Koç University, Turkey)
Cem Çakmaklı (Koç University, Turkey)
Returns of Monies and Stability of Money Demand
Serkan Çiçek (Maltepe University, Turkey)
Trade Credit Channel and Monetary Transmission Mechanism: Empirical Evidence from U.S.
Panel Data
Fatih Altunok (CBRT, Turkey)
Karlyn Mitchell (North Carolina State University, USA)
Douglas K. Pearce (North Carolina State University, USA)
Convenor: Sanjay Banerji (University of Nottingham, UK))
29
W3C INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC GROWTH
June 19 / 19 Haziran
16:00-18:00
Amfi C / Lecture Room C
Adult Educatiın in Turkey: Stylized Facts, Determinantas ond Further Issues
Ayça Tekin Koru (TED University, Turkey)
Nazire Nergiz Dinçer (TED University, Turkey)
Out-of-school Learning and Student Achievement
Murat Taşdemir (İstanbul Medeniyet University, Turkey)
Transition to Higher Education Examination Outcomes: Does High School Matter?
Bengi Yanık İlhan (İstanbul Kemerbugaz University, Turkey)
Sumru Öz (Koç University, Turkey)
Hayriya Özgül Özkan (Koç University, Turkey)
Effect of Education on Economic Growth of Bosnia and Herzegovina
Aida Bulbul (International University of Sarajevo, Saray Bosna)
Convenor: Aysit Tansel (METU, Turkey)
W3D ECONOMİC GROWTH AND CONVERGENCE
June 19 / 19 Haziran
16:00-18:00
Amfi D / Lecture Room D
Does Gender Matter for Economic Convergence?
Dilara Kılınç (Izmir University of Economics, Turkey)
Hakan Yetkiner (Izmir University of Economics, Turkey)
The Long run Relationship between Energy Prices and Economic Growth
Esra Onater (Izmir University of Economics, Turkey)
I. Hakan Yetkiner (Izmir University of Economics, Turkey)
The Role of Knowledge on Economic Growth: The Case of Turkey, 1963-2010
Fatma M. Utku-İsmihan (METU, Turkey)
Relative Price Convergence: Theory and Empirics
I. Hakan Yetkiner (Izmir University of Economics, Turkey)
Convenor: Hülya Ülkü (Worldbank, USA)
30
W3E BÜYÜME-I
June 19 / 19 Haziran
16:00-18:00
Amfi E / Lecture Room E
Hanehalkı Borçlanmasının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
Mustafa Yücel Emir (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Uğur Akkoç (Türkiye)
Türkiye'de Suç , Yozlaşma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Faruk Altunç (Muş Alparslan Universitesi, Türkiye)
Aldülmecit Yıldırım (Muş Alparslan Universitesi, Türkiye)
Finansal Gelişme- İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerinde Enflasyonun Etkisi: Türkiye için Doğrusal
Dışı Bir Analiz
Sibel Bali Eryiğit (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
Kredi Hacmi İstihdam Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi için Çoklu Yapısal
Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi
Osman Peker (Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
İsmet Göçer (Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Mehmet Mercan (Hakkari Üniversitesi, Türkiye)
Mehmet Bölükbaş (Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: İsmail Şiriner (Kocaeli Üniversitesi, Türkiye)
W3F SAĞLIK VE EĞİTİM EKONOMİSİ
June 19 / 19 Haziran
16:00-18:00
Amfi F / Lecture Room F
Genel Sağlık Sigortası Üzerine Binary Modelleme: İzmir Gaziemir Örneği (2012)
Recep Kök (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Yılmaz Köprücü (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Sağlığın Ücret ve İşgücü Katılımına Etkisi
Sezer Alcan (Hazine Müsteşarlığı, Türkiye)
Sürükleyici Birim olarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin İlin Sosyo- Ekonomik Gelişimine Etkisi
Birol Erkan (Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Türkiye)
Melda Harbalıoğlu (Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Türkiye)
Okumak Gerçekten Para Ediyor mu? Mincer Denklemi ile Bulgular
Mustafa Kahveci (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Hakan Ercan ( ODTÜ, Türkiye)
31
W3G EMPIRICAL STUDIES ON TURKISH ECONOMY
June 19 / 19 Haziran
16:00-18:00
Amfi G / Lecture Room G
Household Consumption and Its Components in Turkey
Seyit M. Cilasun (Atılım University, Turkey)
Murat Kırdar (METU, Turkey)
Crime and macroeconomic performance: The Case of Turkey, 1960-2010
Hande Emin Benli (Atılım University, Turkey)
Mustafa İsmihan (Atılım University, Turkey)
Mustafa Can Küçüker (Atılım University, Turkey)
Does Ethnicity Have an Effect on Wellbeing in Turkey?
Seyit M. Cilasun (Atılım University, Turkey)
Merve Özer (Atılım University and METU, Turkey)
Aykut Toros (METU, Turkey)
Emre Toros (Atılım University, Turkey)
Finance, Instability and Growth: The Turkish Case, 1970-2010
Seyit M. Cilasun (Atılım University, Turkey)
Burcu Dinçergök (Atılım University, Turkey)
Mustafa İsmihan (Atılım University, Turkey)
Convenor: Özlem Önder (Ege University, Turkey)
W3H İKTİSATTA SEÇME KONULAR-II
June 19 / 19 Haziran
16:00-18:00
Amfi H / Lecture Room H
Engelli Mal: Bir Mal Tanımı Olabilir mi?
Sinan Alçın (İstanbul Kultür Üniversitesi, Türkiye)
İşgücünün Mobilitesini Belirleyen Faktörler: Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde
Avrupa Birliği Uygulaması
Elif Tunalı Çalışkan (Ege Üniversitesi, Türkiye)
Ayten Ayşen Kaya (Ege Üniversitesi, Türkiye)
Cinsiyete Dayalı İş Bölümünün Yarattığı Sosyal Maliyetlerin Ölçülmesi Üzerine Denemeler
Makale III: Türkiye Örneğinde Eşitsizlik ve Kutuplaşma
Yağmur Kumcu (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye)
Çin "Mucizenin" İnsani Yüzü: Çin'de Endüstri İlişkilerine Uluslar arası Çalışa Standartları
Perspektifinden Bakmak
Kerem Gökten (Ordu Üniversitesi, Türkiye)
Çağatay Edgücan Şahin (Ordu Üniversitesi, Türkiye)
Avrupa Birliği’nde Yatay Kesit Analizi Yöntemi Altında Ekonomik Yolsuzluk ile Kamu Borcu
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ahmet Yılmaz Ata (Gaziantep Üniversite)
Aylin Koç (Gaziantep Üniversitesi)
Oturum Başkanı: H. Mehmet Taşçı (Ersyes ÜNiversitesi, Türkiye)
32
T1FEAS1 INVITED LECTURE
June 20 / 20 Haziran
9:00-9:45
Konferans Salonu / Conference Hall
Barry K. Goodwin (North Carolina State University, USA)
Convenor: Erol Çakmak (TEDU, TR)
T1A INVITED LECTURE
June 20 / 20 Haziran
9:00-09:45
Amfi A / Lecture Room A
Aysıt Tansel (METU, TR)
Convenor: Ali T. Akarca (University of Illinois at Chicago, USA)
T1FEAS2 INVITED LECTURE
June 20/ 20 Haziran
10:00-10:45
Konferans Salonu / Conference Hall
TBA
Serdar Sayan (TOBB ETU, TR)
Convenor: Hülya Ülkü (Worldbank, USA)
33
T1B PRODUCTIVITY
June 20 / 20 Haziran
09:00-11:00
Amfi B / Lecture Room B
Did the Rising Importance of Services Decelerate Overall Productivity Improvement of
Turkey during 2002-2007?
Murat Üngör (CBRT, Turkey)
TFP Growth Revisited: Turkish Industry and Service Sector over the Period 2003-2008
Selçuk Gül (Yıldız Technical University, Turkey)
Modelling of Corporate Performance in Multu- Dimensional Complex Structured
Organizations: "Cbbc" Approach
Fatma Çınar (Capital Markets Board of Turkey, Turkey)
Kutlu Merih (Capital Markets Board of Turkey, Turkey)
Impact of Competition on Total Factor Productivity, Efficiency and Technical Change:
Evidence from Tunisian Manufacturing Firms
Fethi Amri (Faculty of Economic Sciences and Management of Nabeul, Tunus)
Rim Mouelhi (Faculty of Economic Sciences and Management of Nabeul, Tunus)
A Count Data Analysis of Paterns in Turkish Manufacturing Industry
Dilek Kılıç (Hacettepe University, Turkey)
Selcen Öztürk (Hacettepe University, Turkey=
Convenor: Erkan Erdil (METU, Turkey)
T1C PRICE
June 20 / 20 Haziran
09:00-11:00
Amfi C / Lecture Room C
Within and Across Store Price Change Synchronization: Evidence from Turkish Supermarkets
M. Utku Özmen (CBRT, Turkey)
Orhun Sevinç (CBRT, Turkey)
Population Structure, Immigration and Prices in Istanbul: An Initial Assessment
Özlem İnanç Tuncer (Işık University, Turkey)
The Effects of Unexpected Events between 1990-2012 on Dolar Selling Price in Turkey
Esra Şimşek (Süleyman Şah University, Turkey)
Seda Selver Ada (Süleyman Şah University, Turkey)
Determining of Leadership in Tea Grades Market
Gholamreza Peykani (Economics and Development University, Iran)
Sayed Muosa Hessam Zia (Islamic Azad University, Iran)
Gafar Azizi (Islamic Azad University, Iran)
Panel Evidence on Long-Run Determinants of Relative Price
Gulcin Guresci Pehlivan (Dokuz Eylul University, Turkey)
Hakan Yetkiner (Izmir University of Economics, Turkey)
Convenor: Hakan Ercan (METU, Turkey)
34
T1D INTERNATIONAL TRADE – I
June 20 / 20 Haziran
9:00-11:00
Amfi D / Lecture Room D
Free Trade Agreements versus Customs Unions: Implications for Global Free Trade
Paul Missios (Ryerson University, USA)
Kamal Saggi (Vanderbilt University, USA)
Halis Murat Yıldız (Ryerson University, USA)
Do all FTAs increase trade balance of Turkey?
Natalya Ketenci (Yeditepe University, Turkey)
Estimating Bilateral Trade Flows Among EU15 Countries Using Panel Data Analysis And
Neural Networks
Elif Nuroğlu (Turkish German University, Turkey)
Robert M. Kunst (University of Vienna, Austria)
The Relation between Trade Openness and External Debt in Turkey: An Emprical Application
Mehmet Bölükbaş (Adnan Menderes University, Turkey)
Convenor: Güzin Erlat (METU, Turkey)
T1E TÜRKİYE’DE SUÇ ve KAYITDIŞI EKONOMİ
June 20 / 20 Haziran
9:00-11:00
Amfi E / Lecture Room E
Türkiye Ekonomisinde Kayıtdışı Ekonomi, İşsizlik ve Vergi Yükü İlişkisi
İbrahim Arısoy (Çukurova Üniversitesi, Türkiye)
İlter Ünlükaplan (Çukurova Üniversitesi, Türkiye)
Türkiye'de Suçun Belirleyicilerinin Mekansal Ekonometrik Analizi
Gökçe Atlıhan İnce (Gediz Universitesi, Türkiye)
Burak Önemli (Gediz Universitesi, Türkiye)
Suçun Toplum İçin Maliyeti
Filiz Tepecik (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Türkiye'de Birinci Derece Idari Mahkemelerindeki Hakim Sayısının ve Dava iş Yükünün
Çözülen Dava Üzerindeki Etkileri
Yıldırım Beyazıt Çiçen (Doğuş Üniversitesi, Türkiye)
Ali Pişkin (Doğuş Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Recai Dönmez (Anadolu Universitesi, Türkiye)
35
T1F ENDÜSTRİYEL EKONOMİ
June 20 / 20 Haziran
9:00-11:00
Amfi F / Lecture Room F
Kartellerle Mücadelede Caydırıcılık: Kuram ve Türkiye'deki Durum
Volkan Gürsel (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
Açık İnovasyon ve Firma Performansı İlişkisi: Tükiye Gıda ve İçecek Sanayi Örneği
Ümit K. Seyfettinoğlu (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
Celal Taşdoğan (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Rekabet Kurumu’nda Birleşme-Devralma İşlemlerinin Değerlendirilmesinde Yapılan İktisadi
Analizler: Besler/Turyağ ve AFM/Mars Kararları
Ekrem Kalkan (Rekabet Kurumu, Türkiye)
Türkiye Elektrik Piyasasında Yapısal Dönüşüm Süreci ve Rekabet Politikasının Yansımaları
Fatma Davarcıoğlu Özaktaş (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye)
Fatih Konur (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Uğur Emek (KAlkınma Bakanlığı, Türkiye)
T1G CAPITAL MARKETS BOARD SESSION
June 20 / 20 Haziran
9:00-11:00
Amfi G / Lecture Room G
TOKIBANK:
A Suggestion for Structural Problems of Turkish Mortgage Markets and Housing
Development Agency (TOKİ)
Yener COŞKUN (Capital Markets Board, Turkey)
The New Concept of Exchange Business and Borsa Istanbul
Ali İhsan GÜNGÖR (Capital Markets Board, Turkey)
Responses of Dissatisfied Stock Market Investors: Exit, Voice or Loyalty
Müge Taşçı (Capital Markets Board, Turkey)
Convenor: Işıl Erol (METU, Turkey)
36
T1H STOCK MARKETS
June 20 / 20 Haziran
9:00-11:00
Amfi H / Lecture Room H
Financialization of Commodity Markets or Financial Crisis:
The High Dependence among Commodity and Stock Markets
Mehmet Fatih Öztek (METU, Turkey)
Nadir Öcal (METU, Turkey)
The interaction of mutual fund flows and stack returns:
Evidence from the Turkish capital market
Berna Aydoğan (İzmir University of Economics, Turkey)
Gülin Vardar (İzmir University of Economics, Turkey)
Gökçe Tunç (İzmir University of Economics, Turkey)
Dynamic Investor Herds in a Regime- Switching Environment:
Evidence from Turkish Stock Market
Mehmet Balcılar (Eastern Mediterranean University, TRNC)
Rıza Demirer (Southern Illinois University, USA)
Nezahat Küçük (Eastern Mediterranean University, TRNC)
Comovement Between Stock and Bond Markets in Turkey
Cumhur Ekinci (Istanbul Technical University, Turkey)
Evrim Hilal Erdamar (CMBT, Turkey)
Convenor: İlyas Şıklar (Anadolu University, Turkey)
T1 – 18 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI
June 20 / 20 Haziran
9:00-11:00
Derslik 18 / Lecture Room 18
Kurumsal Değişkenler ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Data Yöntemi ile Test
Edilmesi
Bekir Aşık (Beykent Üniversitesi, Türkiye)
Türkiye'de Cari Açık, Reel Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkişerin
Ekonometrik Analizi
Necati Çiftçi (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye)
Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye için Amprik bir Analiz
Mehmet Mercan (Hakkari Üniversitesi, Türkiye)
Sevgi Sezer (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
Savunma Harcamalarının Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
Egemen Ipek (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Bülent Günsoy (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
37
T1 – 19 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE BÜYÜME
June 20 / 20 Haziran
9:00-11:00
Derslik 19 / Lecture Room 19
Yabancı Doğrudan Yatırımların Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye, Çin ve
Hindistan Örnekleminde Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi
İsmet Göçer (Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Osman Peker (Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırım Akımlarını Etkileyen Faktörler: Türkiye Uygulaması
Şebnem Arık (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
A.Beyhan Akay (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
Mehmet Zanbak (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırım Akımlarını Etkileyen Faktörler: Yükselen Piyasalar
Örneği
Şebnem Arık (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
A.Beyhan Akay (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
Mehmet Zanbak (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
Reel Döviz Kuru ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişki: 1989 Sonrası Türkiye
Örneği
Oktay Kızılkaya (Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)
Ahmet Ay (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)
Gülbahar Üçler (Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Nihal Yıldırım Mızrak (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
T1FEAS3 INVITED LECTURE
June 20 / 20 Haziran
11:00 – 11:45
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
TBA
Erol Taymaz (METU, TR)
Convenor: Selin Sayek (Bilkent University, TR)
38
T2FEAS2 INVITED LECTURE
June 20 / 20 Haziran
13:30-14:15
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
Erinç Yeldan (Yaşar University, TR)
Convenor: Nazım Ekinci (Harran University, Turkey)
T2FEAS INVITED LECTURE
June 20 / 20 Haziran
14:30-15:15
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
Ercan Uygur (Turkish Economic Association, Türkiye)
Convenor: Tuncer Bulutay (Ankara Üniversitesi-emekli, Türkiye)
39
T2A TRADE and SPILLOVERS: MICRO EVIDENCE
June 20 / 20 Haziran
13:30-15:30
Amfi A / Lecture Room A
Services Trade in Turkey: A Firm Level Analysis
Nergiz Dinçer (TED University)
Ayça Tekin-Koru (TED University)
The Impact of R&D Spillovers on Technical Efficiency: The Case of Turkey
Elif Kalaycı (Atılım University)
M. Teoman Pamukçu (METU)
The Role of Human Capital in Productivity Spillovers from FDI:
An Empirical Analysis on Turkish Manufacturing Firms
Seda Köymen (Bilkent University)
Selin Sayek-Böke (Bilkent University)
Imports, Exports and the Firm Product Scope: Evidence from Turkey
Daniela Maggioni (Università Politecnica delle Marche, Italy)
Alessia Lo Turco (Università Politecnica delle Marche, Italy)
Convenor: Keith Maskus (University of Colorado Boulder, USA)
T2B REAL ESTATE AND INTEREST RATE
June 20 / 20 Haziran
13:30-15:30
Amfi B / Lecture Room B
Macroeconomic Change, Housing Affordability and Public Policies: The Case of Turkey
Yener Coskun (CMBT, Turkey)
Craig Watkins (University of Sheffield, England)
Modeling Housing Prices: A Spatial Analysis on Turkey
Ebru Çağlayan (Marmara University, Turkey)
Nazan Şık (Marmara University, Turkey)
Engin Bekar (Marmara University, Turkey)
Home Ownership and Job Satisfaction
Semih Tumen (CBRT, Turkey)
Tuğba Zeydali (CBRT, Turkey)
Pass- Though Effect of the International Interest Rates
Aslı Önay Akçay ( Dokuz Eylül University)
Elif Ay ( Dokuz Eylül University)
Hakan Kahyaoğlu ( Dokuz Eylül University)
Convenor: Işıl Erol (METU Turkey)
40
T2C FINANCIAL CRISES
June 20 / 20 Haziran
13:30-15:30
Amfi C / Lecture Room C
Institutional Problems as an Instigator of Financial Crises
Aytül Ganioğlu (CBRT, Turkey)
International Reserves And Exchange Rates: Are There Any Changes In The Behaviour Of
Exchange Rate Movements After The Global Financial Crisis?
İdil Uz Akdoğan (Yeditepe University, Turkey)
Risks of Turkish Industries During Financial Crisis
Harun Sencal (Fatih University, Turkey)
Mehmet Orhan (Fatih University, Turkey)
Relationship between Short Term Capital Flows and Real Exchange Rate during Global
Financial Crisis: The Case of Turkey
Emrah Öz (METU, Turkey)
Convenor: Sıdıka Başçı (EAD, Turkey)
T2D TURKISH LABOR MARKET
June 20 / 20 Haziran
13:30-15:30
Amfi D / Lecture Room D
Determinants of Incidence of Long-term Unemployment in Turkey:
A New Evidence from Micro Level Data
H. Mehmet Taşçı (Erciyes University, Turkey)
Burak Darıcı (Erciyes University, Turkey)
Analyzing Unemployment Rates in Turkey: A Post Keynesian Perspective
İsmail Tuncer (Mersin University, Turkey)
Metin Altıok (Mersin University, Turkey)
Selim Çakmaklı (Mersin University, Turkey)
Hours of Work Decision and Welfare Benefits in Turkey
Aykut Mert Yakut (METU, Turkey)
Discouragement in the Turkish Labor Market
Sezgin Polat (Galatasaray University, Turkey)
Ayça Akarcay Gürbüz (Galatasaray University, Turkey)
Mustafa Ulus (Galatasaray University, Turkey)
Convenor: Ali Cevat Taşıran (Middlesex Univeristy, UK)
41
T2E EKONOMETRİK ve İSTATİSTİKSEL ANALİZ
June 20 / 20 Haziran
13:30-15:30
Amfi E / Lecture Room E
Tonaj Vergisi Seçimini Etkileyen Ekonomik Faktörlerin Lojistik Regresyonla Analizi
Bahar Berberoğlu (Anadolu Üniveritesi, Türkiye)
Türkiye Ekonomisinde Verimlilik, Ücretler ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Ekonometrik
Analizi
Salih Gencer (Çukurova Üniversitesi, Türkiye)
İbrahim Arısoy (Çukurova Üniversitesi, Türkiye)
AB Ülkeleri ve Türkiye'nin Temel Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi ve
Bazı Tespitler
Kıvanç Halil Arıç (Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye)
Hatice Erkekoğlu (Erciyes Üniversitesi, Türkiye)
Türkiye Ekonomisi’nde Satın Alma Gücü Paritesinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan
Modellerle Sınanması
İbrahim Arısoy (Çukurova Üniversitesi, Türkiye)
Salih Gencer (Çukurova Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Aliye Atay Kayış (SDU, Türkiye)
T2F LABOR MARKET - II
June 20 / 20 Haziran
13:30-15:30
Amfi F / Lecture Room F
Are Labor Force Participation Retes Really Non-Stationary? Evidence from Three OECD
Countires
Mehmet Balcılar (Eastern Mediterranean Universty, TRNC)
Zeynel Abidin Özdemir (Gazi University, Turkey)
Aysit Tansel (METU, Turkey)
Economic Crisis and Labor Market in Emerging Economies
Meltem İnce Yenilmez (Yaşar University, Turkey)
Umut Halaç (Yaşar University, Turkey)
Ela Nart Çolpan (Yaşar University, Turkey)
(Endogenous) occupational choise and job satisfaction among recent PhD reciğients:
evidence from Catalonia
Antonia Di Paola (AQR-IREA, Universitat de Barcelona, Spain)
Short-Time Work As an Option Under Uncertainty
Kilian Niedermayer (Institute for Employment Research (IAB) Nuremberg, Germany)
Convenor: Murat Kırdar (METU, Turkey)
42
T2G BEST PAPERS SESSION
June 20 / 20 Haziran
13:30-15:30
Amfi G / Lecture Room G
Child Labor, Intra- Household Barganing and Economic Growth
Pierre-Richard Agenor (University of Manchester, England)
Barış Alpaslan (University of Manchester, England)
Climate Change, Agriculture and Trade Liberalization a Dynamic CGE Analysis for Turkey
Hasan Dudu (European Commision, Turkey)
Erol Çakmak (TED University, Turkey)
Inverse-S Shaped Probability Weighting Functions in First- Prise Sealed- Bid Auctions
Kerim Keskin (Bilkent University, Turkey)
Convenor: Nadir Öcal (METU, Turkey)
T2H PUBLIC ECONOMICS
June 20 / 20 Haziran
13:30-15:30
Amfi G / Lecture Room G
The Economic Impacts of Income Tax Policy Changes in Turkey: A Computable General
Equilibrium Analysis
Barış Gök (Ege University, Turkey)
Metin Karadağ (Ege University, Turkey)
Fiscal Sustainability in EU-27 Countires: The Unpleasant Ecidences
Mehmet Ali Bilginlioglu (Erciyes University, Turkey)
Süleyman Bolat (Cumhuriyet University, Turkey)
Fiscal Decentralization vs. Centralization with Tax Competition and Redistribution
Mechanism
Zeynep Burcu Bulut Çevik (METU, Turkey)
Can Public Sector Saving Serve as Remedy for External İmbalances in Turkey
Ayşe Ertuğrul (Bahçeşehir University, Turkey)
Cihan Yalçın (CBRT, Turkey)
Erdal Yılmaz (CBRT, Turkey)
Convenor: Serap Türüt Aşık (METU, Turkey)
43
T2 - 18 İMALAT SANAYİ VE İHRACAT
June 20 / 20 Haziran
13:30-15:30
Amfi 18 / Lecture Room 18
Türkiye'nin İmalat Sanayi Sektörlerinin İhracatı - Zaman Serisi Analizi
Güzin Bayar (Ekonomi Bakanlığı, Türkiye)
Selman Tokpunar (Ekonomi Bakanlığı, Türkiye)
İmalat Sanayi Sektörünün Rekabetçilik Analizi: Türkiye ve G7 Ülkeleri Panel Veri Analizi
Serkan Çınar (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)
Melih Özçalık (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)
Küreselleşme Sürecinde Türkiye İmalat Sanayinin İhracat Yapısının Belirleyicileri Üzerine Bir
Uygulama
Barış Altaylıgil (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
Ferda Karagöz (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
Türkiye'nin İhracat Performansının Belirleyenleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Aydanur Gacener Atış (Ege Üniversitesi, Türkiye)
Ayten Ayşen Kaya (Ege Üniversitesi, Türkiye)
Fatih Saygılı (Ege Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Yeşim Üçdoğruk (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
T2-19 AMPRİK İKTİSAT
June 20 / 20 Haziran
13:30-15:30
Amfi 19 / Lecture Room 19
Türkiye' nin 2023 Yılında Dünyanın On Büyük Ekonomisinden Biri Olma Hedefi Gerçekçi
midir?
Rahmi Yamak (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Havvanur Feyza Erdem (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Feldstein- Horioka Hipotezinin AB ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Dinamik Panel Veri
Analizi
Mehmet Mercan (Hakkari Ünivesitesi, Türkiye)
Ali Fehim Cebeci (Hakkari Ünivesitesi, Türkiye)
Çevresel Kuznets Eğrisi “Yükselen Piyasa Ekonomileri" Örneği
Ece Erol (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)
Filiz Erataş (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)
Hayriye Nur (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)
İktisadi Büyümenin Sosyo- Ekonomik Yapı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneğinde Ekonometrik
Bir Uygulama
Zekai Özdemir (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
Rengin Ak (Kırklareli Üniversitesi, Türkiye)
Aslı Okay Toprak (Kırklareli Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Özgür Tonus (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
44
T3FEAS KEYNOTE ADDRESS
June 20 / 20 Haziran
16:00-16:45
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
TBA
Keith E. Maskus (University of Colorado Boulder, USA)
Convenor: Ayça Tekin-Koru (TEDU, TR)
T3FEAS KEYNOTE ADDRESS
June 20 / 20 Haziran
17:00-17:45
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
TBA
Haluk Erlat (METU, TR)
Convenor: Ali Cevat Taşıran (Middlesex University, UK)
T3A DEFENCE ECONOMİCS
June 20 / 20 Haziran
16:00-18:00
Amfi A / Lecture Room A
The Economic Costs of Separatist Terrorism in Turkey
Can Karahasan (Okan University, Turkey)
Fırat Bilgel (Okan University, Turkey)
Military Expenditure and Economic Growth: Spatial Analysis
Jülide Yıldırım (TED University, Turkey)
Nadir Ocal (METU, Turkey)
“TBA”
Ali Taşıran (Middlesex University, USA)
Military Expenditures, Inequality and Welfare and Political Regimes:
A Dynamic Panel Data Analysis
Unal Tongur, (METU, Turkey)
Adem Yavuz Elveren (Metu, Turkey)
Convenor: Ali T. Akarca (University of Illinois at Chicago, USA)
45
T3B FOREIGN DIRECT INVESTMENT
June 20 / 20 Haziran
16:00-18:00
Amfi B / Lecture Room B
The Effect of Changes in the Term of Trade on the Productivity Growth in Turkey
Hatice Kerra Geldi (Yeditepe University, Turkey)
International Trade and Ecological Unequal Exchange: The Case of Turkey
İdris Akkuzu (Maltepe University, Turkey)
Determinants of Current Account Deficits in Emerging Markets
Umut Halaç (Yaşar University, Turkey)
Lütfi Uçal (Yaşar University, Turkey)
Can Karabıyık (Yaşar University, Turkey)
Determinants of the Trade Balance in the Turkish Economy
Raif Cergibozan (Kırklareli University, Turkey)
Ali Ari (Kırklareli University, Turkey)
Convenor: Güzin Erlat (METU, Turkey)
T3C TARIM EKONOMİSİ
June 20 / 20 Haziran
16:00-18:00
Amfi C / Lecture Room C
Tarımsal Üretimin Tahmini: Bir Kaotik Dinamik Yaklaşım
Bünyamin Demir (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Nesrin Alptekin (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Mehmet Ergen (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Nilgün Çağlarırmak Uslu (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Türkiye Tarım Ürünleri Dış Ticaretinin Dinamikleri
Abreg Sinan Çelem (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
H.Alper Güzel (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
Farklı Ülkelerde Uygulanan Tarım Destekleme Politikalarının Tarımsal Üretim Üzerine
Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi
Erkan Aktaş (Mersin Üniversitesi, Türkiye)
Metin Altıok (Mersin Üniversitesi, Türkiye)
Mehmet Songur (Mersin Üniversitesi, Türkiye)
Convenor: Ozan Eruygur (Gazi University, Turkey)
46
T3D INTERNATOONAL TRADE - III
June 20 / 20 Haziran
16:00-18:00
Amfi D / Lecture Room D
The Exchange Rate Uncertainty and FDI Inflows: A cesa Stıdy For Turkey
Burçak Polat (Eastern Mediterranean Universty, TRNC)
Cem Payaşlıoğlu (Eastern Mediterranean Universty, TRNC)
Remittances - Blessing or Curse: Stabilizing Role of Remittances and other Financial Flows
to Pakistan: An Emprical Study
Ahmed Junaid (Göttingen University, Germany)
Does Democracy Attract Foreign Direct Investment: A Case For Developing Economics
Halil Uçal (Adnan Menderes University, Turkey)
Convenor: Hakan Yetkiner (Izmir University of Economics, Turkey)
T3E ICT, PRODUCTIVITY AND FIRM GROWTH
June 20 / 20 Haziran
16:00-18:00
Amfi E / Lecture Room E
Technological capability, knowledge spillovers, innovation and output in less
developed and developing countries
Hülya Ülkü (Worldbank, USA)
How Do ICT Firms in Turkey Manage Innovation? Diversity in Expertise Versus Diversity İn
Markets
Semih Akçomak (METU, Turkey)
Erdal Akdeve (Yıldırım Beyazıt University, Turkey)
Patterns of Firm Growth in Turkish Manufacturing Industry
Erol Taymaz (METU, Turkey)
Ünal Töngür (METU, Turkey)
Networks of Interlocking Directors and Related Firms in Turkey, 2002-2012
Alper Duman (İzmir Universty of Economics, Turkey)
Efe Postalcı (İzmir Universty of Economics, Turkey)
R&D, Innovation and Stock Market Performance: A Study on the Istanbul Stock Exchange
Burak Dindaroğlu (İzmir Universty of Economics, Turkey)
Yekta Takım (İzmir Universty of Economics, Turkey)
Convenor: Erkan Erdil (METU, Turkey)
47
T3F LABOUR MARKETS-I
June 20 / 20 Haziran
16:00-18:00
Amfi F / Lecture Room F
Regional Analysis of Sectoral Employment Dynamics In Turkey
Pelin Akçagün (METU, Turkey)
Nadir Öcal (METU, Turkey)
Jülide Yıldırım (TED University, Turkey)
The Influence of Maternal Employment on Chıldrin's Long Run Achievement: Case of İzmir
İdil Göksel (Izmir Universty of Economics, Turkey)
Unemployment Hysteresis in Eurozone Countries
Bülent Doğru (Gümüşhane University, Turkey)
İbrahim Karaaslan (Gümüşhane University, Turkey)
Productivity Growth and Labor Reallocation: Latin America versus East Asia
Murat Üngör (CBRT, Turkey)
The Impact of Employment Protection Legislation on Unemployment Rates in Selected
OECD Countries
Can Raif (Minister of Development, Turkey)
Convenor: Hakan Ercan (METU, Turkey)
T3G TOPICS IN ECONOMICS
June 20 / 20 Haziran
16:00-18:00
Amfi G / Lecture Room G
The Use of Nonstationary Panel Data with Cross- Section Dependence in Agriculture
Economics: An Application to Farmland Valuation
Gülcan Onel (University of Florida, USA)
Middle Income Trap and Beyond: Institutional Factors and Cultural Differentiation
K. Ali Akkemik (Kadir Has University, Turkey)
Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe University, Turkey)
Analyses the Determinants of Technological Gap in European Union and Turkey
Gülçin Güreşçi Pehlivan (Dokuz Eylül University, Turkey)
Özgür Uysal (Akdeniz University, Turkey)
Oturum Başkanı: Mustafa Özer (Anadolu University, Turkey)
48
T3H KRİZ VE PARA POLİTİKASI
June 20 / 20 Haziran
16:00-18:00
Amfi H / Lecture Room H
Para ve Maliye Politikası Etkinliğinin Küresel Kriz Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Türkiye
Örneği
Ece Erol (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)
Filiz Erataş (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)
Minsky’nin Finansal İstikrarsızlık Hipoteziyle 2007-2008 Krizinin Değerlendirilmesi
Hüseyin Tezer (Maltepe Üniversitesi, Türkiye)
Para Politikasının Etkinliğinde Mali Baskınlığın Rolü: Türkiye'de 2002-2012 Dönemi İçin Bir
Değerlendirme
Meryem Filiz Baştürk (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Erhan Yazgan (TCMB, Türkiye)
49
F1FEAS1 INVITED LECTURE
June 21 / 21 Haziran
09:00-09:45
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
İktisat, Matematik, Kalkinma, Birey ve Kimlik
Tuncer Bulutay (SBF, TR)
Convenor: Ercan Uygur (Turkish Economic Association)
F1FEAS2 INVITED LECTURE
June 21 / 21 Haziran
10:00-10:45
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
Türkiye'de Dezenflasyon 2002-2005
Nazım K. Ekinci (Harran University, Turkey)
Convenor: İlyas Şıklar (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
F1FEAS3 INVITED LECTURE
June 21 / 21 Haziran
11:30-12:15
TBA
Emre Alkin (Kemerburgaz University, TR)
Convenor: Ali Bilge (İİF, Türkiye)
50
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
F1A HEALTH ECONOMICS
June 21 / 21 Haziran
09:00-11:00
Amfi A / Lecture Room A
Adult Poor Health, Education, and Risky Health Behaviors in Turkey
Aysıt Tansel (METU, Turkey)
Hanife Deniz Karaoğlan (METU, Turkey)
Comparison of Turkey and European Union Countires' Heatlh Indicators Using Fuzzy
Clustering Analysis
Nesrin Alptekin (Anadolu University, Turkey)
Is it The Supply or The Demand That We Should Be Worried About? The Case of Organs
Alper Altınanahtar (Yeditepe University, Turkey)
Convenor: Erkan Erdil (METU, Turkey)
F1B INVESTMENT AND SAVINGS
June 21 / 21 Haziran
09:00-11:00
Amfi B / Lecture Room B
The Effects of Demographic Dynamics on Household Saving in Turkey
Evren Ceritoğlu (CBRT, Turkey)
Okan Eren (CBRT, Turkey)
The Impact of Currency Depreciation on Domestic Investment in Turkey
Ferda Halıcıoğlu (Yeditepe University, Tunis)
Evaluation Performance of Investment Funds in Turkey
Hasan Ayaydın (Gümüşhane University, Turkey)
İbrahim Karaaslan (Gümüşhane University, Turkey)
Revisiting Feldstein-Horioka Puzzle via Panel Analysis of Wavelet Transformed Investment
and Saving Rate Serious of 28 Developed Countries
Selim Yıldırım (Anadolu University, Turkey)
S. Fatih Kostakoğlu (Anadolu University, Turkey)
Convener: İlyas Şıklar (Anadolu University, Turkey)
51
F1C BANKING SECTOR
June 21 / 21 Haziran
09:00-11:00
Amfi C / Lecture Room C
Financial Stregth of Turkish Banks - Performance versus Perceptions
Özlem Sayılır (Anadolu Univeristy, Turkey)
Nuray İslatince (Anadolu Univeristy, Turkey)
Bank Size, Competition and Risk in the Turkish Banking Industry
Adnan Kasman (Dokuz Eylül University, Turkey)
The Performans of Deposit and Islamic Banks in Tukey
Dilvin Taşkın (Yaşar University, Turkey)
Efe Çağlar Çağlı (Dokuz Eylül University, Turkey)
Evrim Mandacı (Dokuz Eylül University, Turkey)
Central Bank Independence in Turkey: A Political Economy Approach
Feridun Yılmaz (Uludağ University, Turkey)
Hülya Akay (Uludağ University, Turkey)
Nejla Aklan (Uludağ University, Turkey)
Covenor: Sanjay Banerji (University of Nottingham, UK))
F1D ECONOMICS OF ENERGY
June 21/ 21 Haziran
09:00-11:00
Amfi D / Lecture Room D
Liability Dollarization and Growth Performance of Non- financial Firms in Turkey
Cihan Yalçın (CBRT, Turkey)
Bengü Alp (CBRT, Turkey)
Nonlinear Growth Effects of financial Integration: A Panel Smooth Transition Approach
Duygu Yolcu Karadam (METU, Turkey)
Nadir Öcal (METU, Turkey)
The Effect of The real Exchange rate on the Turkish Export Sector
Barış Soybilen (Bahçeşehir University, Turkey)
Fear of Floating in Emerging Markets
Ela Çolpan Nart (Yaşar University, Turkey)
Umut Halaç(Yaşar University, Turkey)
Can Karabıyık (Yaşar University, Turkey)
The Effect of the Euro on the Level of Investment: A Panel Model Approach
Oktay Öksüzler (Balıkesir University, Turkey)
Nabi Abdioğlu (Turkey)
Murat Ertuğrul (Undersecreteriat of Treasuary, Turkey)
Convenor: Ayhan Köse (IMF, USA)
52
1E ENERJİ VE ÇEVRE
June 21 / 21 Haziran
09:00-11:00
Amfi E / Lecture Room E
Hanehalkı Enerji Tüketiminde Alternatif Enerji Kullanımının Çevresel ve Ekonomik Etkileri
Reyhan Özeş (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
Selim Çağatay (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
Ekonomik Büyüme ve Çevre: Çevresel Dışsallıklarda Çevre Vergileri Çözüm Olabilir mi?
Ferhan Sayın (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)
Burcu Gediz Oral (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
Sera Gazı Alternatif Politikaların İncelenmesi: Türkiye İçin Genel Denge Analizi
Mehmet Mercan (Hakkari Üniversitesi, Türkiye)
Etem Karakaya (Türkiye)
Doğal Afetlerin İktisadi Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Yusuf Bayraktutan (Kocaeli Üniversitesi, Türkiye)
Meltem Tarı Özgür (Kocaeli Üniversitesi, Türkiye)
Hanife Bidirdi (Kocaeli Üniversitesi, Türkiye)
Türkiye'de Enerji Tüketimi ve CO' Emisyonu: Zaman Serileri Analizi
Bayram Yıldırım (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Gül İpek Tunç (METU, TR)
F1F SERMAYE PİYASASI VE HİSSE SENETLERİ
June 21 / 21 Haziran
09:00-11:00
Amfi F / Lecture Room F
İMKB'ye Kayıtlı Seçilmiş Firmaların TOPSIS Yöntemi ile Performans Değerlemesi
Ali Özdemir (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Uluslararası Entegrasyonun Sermaye Maliyeti ve Firma Değerleme Modelleri Üzerindeki
Etkileri
Sezgin Demir (Adnan Menderes Ünivesitesi, Türkiye)
Çağla Dokuzfidan (Türkiye)
Proxy Hipotezinin Test Edilmesi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Selin Zengin (Hacettepe, Türkiye)
Ayşegül Güllü (Hacettepe, Türkiye)
Demet Yaman (Hacettepe, Türkiye)
İMKB ve Gelişmiş Ülkelere Ait Bazı Önemli Borsaların Haftanın Günleri Anomalisi Açısından
Değerlendirilmesi (1993-2012)
İhsan Erdem Kayral (TÜBİTAK, Türkiye)
Onur Köksal İnci (EPDK, Türkiye)
Yatırım Fonlarının Büyüklük Dağılımları Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Rüya Eser (SPK, Türkiye)
Hale Kırer (Balıkesir Universitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Yener Coşkun (SPK, Türkiye)
53
F1G EXCHANGE RATES, GROWTH AND FıNANCIAL INTEGRATION
June 21 / 21 Haziran
09:00-11:00
Amfi G / Lecture Room G
The Causal Nexus between Oil Prices and Equity Market in The U.S.: A Regime Switching
Model
Mehmet Balcılar (Eastern Mediterranean University, KKTC)
Zeynep Abidin Özdemir (Gazi University, Turkey)
Can Governments Benefits from Crude Oil Price Increases in Oil Importing Emerging Market
Economies? The Case of Turkey
Özgür Bor (Atılım University, Turkey)
Mustafa İsmihan (Atılım University, Turkey)
CO2 Emissions, Energy Consumption and Income: Evidence from Turkey
Gökhan Umut (Sakarya University, Turkey)
Altan Bozdoğan (Sakarya University, Turkey)
An Evolutionary Game Teoretic Attempt on Modelling Imperfect Competition
Seçkin Sunal (Kurum)
Convenor: Sezgin Açıkalın (Anadolu University, Turkey)
F1H DEPTH, CREDIT AND LIABILITIES
June 21 / 21 Haziran
09:00-11:00
Amfi H / Lecture Room H
Determinants of Country Risk: Case of Turkey
Aylin Aslan (METU, Turkey)
Elif Akbostancı (METU, Turkey)
Non-core Liabilities and Credit Growth
Zübeyir Kılınç (CBRT, Turkey)
Mustafa Eray Yücel (CBRT, Turkey)
Hatice Gökçe Karasoy (CBRT, Turkey)
Spatial Modelling of Sovereign CDS Spreads For EU Countries
Gül Huyugüzel Kışla (Ege University, Turkey)
Özlem Önder (Ege University, Turkey)
Gülnur Muradoğlu (University of London, UK)
Turkish Capital Stock
Ufuk Demiroğlu ( CBRT, Turkey)
Price Discovery in Turkish Index Markets: An Examination of Spot Index and Index Futures
Sefa Takmaz (İzmir Universty of Economics, Turkey)
Convenor: Erdal Özmen (METU, Turkey)
54
F2FEAS2 INVITED LECTURE
June 21 / 21 Haziran
13:30 -14:15
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
Role of Intermediaries in Corporate Governance
Sanjay Banerji (University of Nottingham, UK)
Convenor: İlyas Şıklar (Anadolu University, TR)
T2FEAS1 INVITED LECTURE
June 20 / 20 Haziran
13:30 – 14:15
Amfi A / Lecture Room A
Modeling Political Performance of Islamist and Islamist-Rooted Parties
in Turkey
Ali T. Akarca (University of Illinois at Chicago, USA)
Convenor: Nadir Suğur (Anadolu University, Turkey)
F2FEAS2 INVITED LECTURE
June 21 / 21 Haziran
14:30-15:15
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu
A survival analysis of the onset of peace in Asia
Cevat Taşıran (Middlesex University, UK)
Convenor: Nadir Öcal (METU, TR)
55
F2A BANKACILIK- I
June 21 / 21 Haziran
13:30-15:30
Amfi A / Lecture Room A
Bankaların Kredi Risk Yönetiminin Veri Zarflama Yöntemi İle Analizi
Ece Demiray Erol (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)
İsmet Güneş (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)
Cari Açık ve Banka Kredileri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği
Taha Bahadır Saraç (Niğde Üniversitesi, Türkiye)
Türk Bankacılık Sektörünün Piyasa Yapısının Analizi
Oktay Öksüzler (Balıkesir Üniversitesi, Türkiye)
Musa Bayır (Balıkesir Üniversitesi, Türkiye)
Türkiye'de Para Politikalarının Bankaların Risk Yüklenimleri Üzerindeki Etkileri
Nejla Adanur Aklan (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
Hülya Kanalıcı Akay (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
Mehmet Nargeleçekenler (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
Oturum Başkanı: Muharrem Afşar (Anadolu Üniversitesi)
F2B INDUSTRIAL ECONOMICS II
June 21 / 21 Haziran
13:30-15:30
Amfi B / Lecture Room B
The Effects of Religiousness and Materialism on the Consumption of Luxury Goods: An
Application on University Youth
Meltem Erdoğan (Anadolu University, Turkey)
Sezgin açıkalın (Anadolu University, Turkey)
Agent- Based Modeling ın Complex Networks: A Literature Survey
Hale Kırer (Balıkesir University,Turkey)
Yasemin A. Çıpıcı (Yıldız Technical niversity, Turkey)
Ercan Erem (Yıldız Technical niversity, Turkey)
Market Share Restrictions an Efficiency
Çağlar Yurtseven (Bahçeşehir University, Turkey)
Behaviour of premium paid by supermarkets and Tradeoff Facing Farmers
D. Suganthi (Indira Gandhi Institute for Development Research, India)
Convenor: Aykut Lenger (Ege University, Turkey)
56
F2C ENVIROMENT ANF ENERGY
June 21 / 21 Haziran
13:30-15:30
Amfi C / Lecture Room C
Convergence of Environmental Variables: The Case of EU
Elif Akbostancı (METU, Turkey)
Gül İpek Tunç (METU, Turkey)
Serap Türüt Aşık (METU, Turkey)
Assessment of Turkish Electricity Market Reform:
A Computable General Equilibrium Analysis
Erisa Dautaj Şenererdem (Kadir Has University, Turkey)
Is The Fisher Effect Valid For Turkey? An Analysis With Multiple Structutal Breaks
Kenan Lopçu (Çukurova University, Turkey)
Convenor: Nazım Ekinci (Harran Universiyt, Turkey)
F2D SEKTÖREL ÇALIŞMALAR
June 21 / 21 Haziran
13:30-15:30
Amfi D / Lecture Room D
Ankara Yazılım Sektörünün Değerlendirilmesi
Sıdıka Başçı (EAD, Türkiye)
Murat Duran (duSOFT, Türkiye)
Endüstriyel Kümelenme ve Yenilik: İzmir Medikal Sektörü Örneği
Sedat Acar (Tunceli Üniversitesi, Türkiye)
Turizm Endüstrisinde Ekonomik Bağlantılar ve Sızıntılar: Marmaris Örneği
Ümmühan Gökovalı (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye)
Mustafa Terzioğlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye)
Türkiye'de Kapasite Kullanım Oranı, GSYİH ve Sanayi Sektörü Üretim Seviyesi Arasındaki
İlişki
H. Nesrin Özkan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye)
Aykut Ekinci (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye)
Oturum başkanı: Teoman Pamukçu (METU, Turkey)
57
F2E TURKIC WORLD SESSION
June 21 / 21 Haziran
13:30-15:30
Amfi E / Lecture Room E
TBA
Cusup Pirimbayev (Kırgısiztan)
Impact of Azerbaijan investment in energy sector of Turkey on economic collabaration of
these countries
Elchin Suleymanov (Qafgaz University, Azerbaijan)
Ekonominin Diversifikasyonu Üzerine Bir Stratejik Değerlendirme ve Mono (Tek) Sanayili
Kentav Şehrinin Gelişimi
Gülmira Azretbergenova (A.Yesevi Üniversitesi, Kazakistan
Towards An Economic Anthropology of Ancient Turkic Nomadic Tribes: Exchange and Gift in
the Book of Dede Korkut
Özgür Narin (Ordu University, Turkey)
Oturum Başkanı: Rıdvan Karluk (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
F2F MICRO FINANCE AND POVERTY
June 21 / 21 Haziran
13:30-15:30
Amfi F / Lecture Room F
The Role of the Microcredit on Female Poverty Reduction and a Research in Eskişehir
Eylül Kabakçı (Anadolu University, Turkey)
Güler Günsoy (Anadolu University, Turkey)
Examination of the Transition of Turkish Households into and out of Poverty between 20072010
Ayşenur Acar (BahçeşehirUniversity, Turkey)
Cem Başlevent (Bilgi University, Turkey)
The Microcredit Financing: A Contribution to Microenterprises Creation and a Social Tool
Chaabouni Karim (University of Sfax, Tunisia)
Globalisation and the Impact of TNCs on Human Rights
DavletkanToigonbaeva (Yıldız Technical University, Turkey)
Ercan Eren (Yıldız Technical University, Turkey)
Convenor: Nadir Suğur (Anadolu University, Turkey)
58
F2G İKTİSATTA SEÇME KONULAR
June 21 / 21 Haziran
13:30-15:30
Amfi G / Lecture Room G
Nüfus Artışının ve Dağılımının Uzun Dönem Konut Talebi Üzerindeki Etkileri
Yavuz Aslan (TCMB, Türkiye)
Evren Ceritoğlu (TCMB, Türkiye)
Birol Kanık TCMB, Türkiye)
Stokastik Sınır Yöntemi ile "Sürdürülebilir Değer" Ölçümü
Celal Taşdoğan (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Ümit K. Seyfettinoğlu (Akdeniz Üniveristesi, Türkiye)
Kuzey-Güney Ayrımı ve Güneyin Yükselişi: Türkiye Hangi Kutupta?
B. Tuğberk Tosunoğlu (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Ceyda Özsoy (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Kamu- Özel İşbirliklerinin Devlet Muhasebe Sistemindeki Yeri ve Önemi
Uğur Emek (Kalkınma Bakanlığı, Türkiye)
Satın Alma Gücü Paritesi Teorisinin Geçerliliği : G7 Örneği
Aslı Akçay ( Dokuz Eylül Üniversitesi, Turkey)
Filiz Erataş (Celal Bayar Üniversitesi, Turkey)
Oturum Başkanı: Kemal Yıldırım (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
F2H FİNANSAL KRİZ
June 21 / 21 Haziran
13:30-15:30
Amfi H / Lecture Room H
2008 Küresel Finansal Krizi Sonrası Gelişmiş Ülkelerdeki Ekonomi Politikalarının Analizi ve
Türkiye Ekonomisine Yansımaları
İbrahim Erol (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)
Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Kriz Sırası ve Sonrasındaki Trendleri Açıklamakta "Güvenli
Liman Faktörü" ve Finansal Şokların Boyutunun Önemi: Türkiye Örneği
Hasan Cömert (ODTÜ, Türkiye)
Selam Çolak (ODTÜ, Türkiye)
İrlanda, Portekiz ve İspanya'nın Avrupa Borç Krizine Katkısı
Orhan Akın Erden (Gaziantep Üniversitesi, Türkiye)
Metin Yıldırım (Gaziantep Üniversitesi, Türkiye)
Aslı Özpolat (Gaziantep Üniversitesi, Türkiye)
Küresel Kriz, Finansallaşma ve Türkiye'nin Konumu
Nağme Buse Şener, (TÜBİTAK, Türkiye)
Oturum Başkanı: Murat Taşdemir (Medeniyet Üniversitesi, Türkiey)
59
F2 – 19 GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK
June 21 / 21 Haziran
13:30-15:30
Derslik 19 / Lecture Room 19
Bölgesel Kadın Yoksulluğu ve Ekonomik Kriz İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama
Rengin Ak (Kırklareli Üniversitesi, Türkiye)
Armanğan Türk (Kırklareli Üniversitesi, Türkiye)
Hasan İslatince (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Sosyoekonomik Sınıflar Üzerinden Çok Boyutlu Yoksulluk Analizi: Mersin ve Erzurum Örneği
Mehmet Zanbak (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
Zafer Barış Gül (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
Türkiye'de Bölgesel Gelir Dagilimina Bir Bakış
Fırat Gündem (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Özelleştirmenin Çalışanların Refahı Üzerindeki Etkisi: Kuzey Kıbrıs Örneği
Hasan Rüstemoğlu (Doğu Akdeniz Üniveristesi, KKTC)
Fatma Güven Lisaniler (Doğu Akdeniz Üniveristesi, KKTC)
Fehiman Eminer (Lefke Avrupa Üniveristesi, KKTC)
Oturum başkanı: Cem Dişbudak (Muğla Üniversitesi, Türkiye)
F2FEAS3 KAPANIŞ PANELİ: SEÇİM SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİ VE SİYASET
FEAS Conference Hall
June 21 / 21 Haziran
16:00-17:15
İİBF Konferans Salonu
TBA
TBA
TBA
TBA
Oturum Başkanı: Ali Bilge (İktisat İşletme ve Finans)
F3FEAS CLOSING/KAPANIŞ
June 21 / 21 Haziran
17:15-17: 30
60
FEAS Conference Hall
İİBF Konferans Salonu

Benzer belgeler