2005-Fen ve Teknoloji 5.sınıf

Transkript

2005-Fen ve Teknoloji 5.sınıf
5. Sınıf Üniteler
2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ
DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE
ORGANİZASYONU
152
5. Sınıf Üniteler
Üniteler
1. ÜNİTE:
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
2. ÜNİTE:
Maddenin Değişimi ve Tanınması
3. ÜNİTE:
Kuvvet ve Hareket
4. ÜNİTE:
Yaşamımızdaki Elektrik
5. ÜNİTE:
Dünya, Güneş ve Ay
6. ÜNİTE:
Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım
7. ÜNİTE:
Işık ve Ses
153
5. Sınıf Üniteler
İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI
5. SINIF ÖĞRENME ALANLARI, ÜNİTELERİ VE SÜRELERİ
KAZANIM
SAYISI
SÜRE/DERS
SAATİ
DERS SAATİ (%)
1. Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
22
20
13.83
6. Canlılar Dünyasını Gezelim,
Tanıyalım
33
30
20.83
55
50
34.72
46
36
25
46
36
25
3. Kuvvet ve Hareket
21
14
9.72
4. Yaşamımızdaki Elektrik
16
12
8.33
7. Işık ve Ses
39
20
13.83
76
46
31.94
19
12
8.33
19
12
8.33
196
144
100
ÖĞRENME ALANI
CANLILAR VE HAYAT
ÜNİTELER
Toplam
2. Maddenin Değişimi ve Tanınması
MADDE VE DEĞİŞİM
Toplam
FİZİKSEL OLAYLAR
Toplam
5. Dünya, Güneş ve Ay
DÜNYA VE EVREN
Toplam
Genel
Toplam
154
5. Sınıf Üniteler
Öğrenme Alanı
: Canlılar ve Hayat
1. Ünite
: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
Önerilen Süre
: 20 ders saati
A.Genel Bakış
Öğrenciler dördüncü sınıfta “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinde vücudun
bir bütün olarak çalıştığı fikrini temel alarak kas ve iskelet, soluk alıp verme, kalp, kan
konularını öğrenmişlerdir. Tüm bu konularla ilişkili olarak bu ünitede; sistem kavramı
kullanılmadan, beslenme, sindirim ve boşaltım kavramları ile kendi vücudunu tanımaya
devam etmesi, özellikle beslenme konusunu günlük hayatı ile ilişkilendirip uygulayabilmesi
vurgulanacaktır. Ayrıca, bu yaşların zararlı alışkanlıklara başlama dönemi olduğu da dikkate
alınarak sigara ve alkolün birey ve toplum sağlığına etkileri de bu ünitede verilecektir. 4. ve 5.
sınıftaki Vücudumuzu Bilmecesini Çözelim ünitesi aynı zamanda ilköğretimin ikinci
kademesinde verilecek Vücudumuzdaki Sistemler konusuna bir hazırlık niteliğindedir. Tüm
bunların anlamlı bir biçimde kazandırılabilmesi için değişik teknikler (görüşme, model
oluşturma, rol oynama benzeşim, tartışma gibi) kullanılmıştır.
Öğretim ve değerlendirme etkinliği bölümünde sandviç ile ilgili etkinlik, öğrencilerin
dengeli beslenme ile ilgili tüm bilgilerinin yoklanması, kavram haritası etkinliği kavramlar
arasındaki ilişkilerin görsel olarak ortaya konulması açısından önemli örneklerdir.
Tüm ünitelerde verilen öğrenme, öğretme ve değerlendirme etkinlikleri tavsiye
niteliğindedir. Bireysel veya grup içi etkinliklerle öğretmenler, fizikî koşulları da dikkate
alarak tüm öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak uygun öğrenme ortamı hazırlayabilmelidir.
Ayrıca ünitenin Etkinlik Örnekleri bölümünde, ön bilgilerin tespitinde giriş etkinliği olarak
yapılan “Bugün Ne Yiyelim?” de ortaya çıkan veriler, daha sonra öğrenme etkinliklerin
düzenlenmesinde dikkate alınmalıdır. Konu sonunda öğrencilerin hazırladıkları öğün
örneklerine ve yazılı kayıtlara tekrar bakarak sonuçları tartışmaya açmaları önemlidir.
B.Ünitenin Amacı
Öğrencilerin bu ünitede; sağlıklı ve dengeli beslenme, dişler ve diğer sindirim organları,
boşaltımda görev yapan organlar, sigara ve alkolün zararları ile ilgili bilgileri edinmesi,
vücuttaki tüm yapıların birbirinden bağımsız olarak değil birlikte çalıştığı düşüncesini
pekiştirmesi, vücudunu tanımaya devam ederken, vücudunun sağlığını koruması içinde
dengeli beslenme, sigara ve alkolün zararları konularında bir bilinç oluşturulması
beklenmektedir.
C.Ünitenin Odağı
Ünitede “Vücudumuz” ve “Sağlık” kavramları etrafında öğrencilerin bilimsel süreç
becerilerini arttırmaya odaklanılmıştır. Ayrıca, paketlenmiş besin maddelerinin üzerindeki son
kullanma tarihini önemseme, besin çeşitlerinin bilimsel-teknolojik gelişmelere paralel olarak
arttığını fark etme, Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkisi vurgulama açısından önemlidir.
155
5. Sınıf Üniteler
Ç. Önerilen Konu Başlıkları
•
Besinler ve Dengeli Beslenme
Besinlerin Gerekliliği
Besin İçerikleri ve Görevleri
Dengeli ve Sağlıklı Beslenme
•
Besinlerin Sindirimi
Sindirim ve Görevli Yapılar
Dişler ve Ağız Sağlığı
•
Zararlı Maddelerin Boşaltımı
Boşaltım ve Görevli Yapılar
•
Sigara ve Alkolün Zararları
156
5. Sınıf Üniteler
D. Ünite Kavram Haritası
Temizlik
ve Kontrol
Sigara
için gereklidir
için gereklidir
zarar verir
için zararlıdır
zarar verir
Dişler
için önemlidir
bulunur
Sağlık
için önemlidir
için önemlidir
Dengeli
Beslenme
Ağız
Alkol
için zararlıdır
Akciğer
katılır
katılır
Deri
Yutak
Yemek
Borusu
katılır
katılır
katılır
Sindirim
Vücudumuz
yapar
yapar
Boşaltım
katılır
Mide
katılır
katılır
İnce-Kalın
Bağırsak
Sindirim
Kanalı
katılır
için gereklidir
besin taşır
için gereklidir
Kan
Böbrek
temizler
EnerjiYapım
Maddeleri
geçer
Bilim ve Teknolojik
Gelişme
üretimi arttırır
Besin
Besin
Maddeleri
içerir
rol oynayabilir
rol oynayabilir
YapımOnarım
rol oynayabilir
Enerji
verici
Düzenleyici
olabilir
olur
Protein
Su
olabilir
Mineral
olabilir
olabilir
Vitamin
olabilir
Yağ
*BU KAVRAM HARİTASI SADECE ÖĞRETMENİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN VERİLMİŞTİR
157
Karbonhidrat
5. Sınıf Üniteler
E. Ünite Kazanımları ve Etkinlikler
ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT
VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
ÜNİTE
KAZANIMLAR
1. Besinlerin gerekliliği ve dengeli
beslenme ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini
devam ettirebilmesi için besinlere
ihtiyacı olduğunu fark eder.
1.2. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli
görevlerini belirtir.
1.3. Besinleri içerdikleri karbonhidrat,
protein ve yağ açısından deney
yaparak test eder (BSB-1, 15).
1.4. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi
besinlerde bulunduğuna dair bilgi
toplar ve sunar (BSB-19, 20, 24).
1.5. Su ve minerallerin bütün besinlerde
bulunduğunu ve düzenleyici görev
yaptığını belirtir.
1.6. Dengeli beslenmeye örnek bir öğün
hazırlar (BSB-21).
1. ÜNİTE : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Tartışma
Öğretmen “Karnınız ne zaman zil çalar? Neden yemek yeriz? Hangi varlıklar beslenir?” vb.
sorularla tüm canlılık olayları için besinlere gereksinim duyulduğu fikrini tartışmaya açar (1.1; 1.2),
(BSB-7).
+ Benzeşim
Öğretmen insanların besine olan ihtiyacı ile arabanın benzinle çalışması benzeşimini örnek vererek
öğrencilerin de bu tip benzeşim örneklerini yazmalarını ister (Bu etkinlik öğrenci ürün dosyasında
saklanabilir.), (1.1; 1.2), (BSB-7).
+ Besin İçeriklerini Keşfedelim
Hangi besinlerde karbonhidrat olduğunu anlamak için haşlanmış bir yumurta akı, ekmek, patates,
kesme şeker, ceviz gibi besinler bölünerek üç gruba ayrılır. Birinci gruptaki besinlerin üzerine birer
damla tentürdiyot damlatılır. Renk değişimi gözlenir. Mavi-mor, kahverengi renk karbonhidratın
varlığını gösterir. İkinci grup besin maddelerinin üzerine biüret veya nitrik asit damlatılır. Renk
değişimi gözlenir. Sarı renk, protein varlığını gösterir. Yağ varlığını göstermek için üçüncü grup
besinler kâğıda sürülür. Kağıdın şeffaflaşması, yağın varlığını gösterir. (1.3),
(BSB-1, 2, 5, 15, 23; FTTÇ-13).
+ Bugün Ne Yiyelim?
Öğrenciler, farklı besinlere ait çizip boyadıkları veya çeşitli kaynaklardan kesip getirdikleri resimleri
kullanarak kâğıt veya karton üzerine dengeli beslenmeye örnek olacak şekilde kahvaltı, öğlen ve
akşam yemekleri için farklı öğünler hazırlarlar. Öğrenciler, öğünleri neden bu şekilde
düzenlediklerini yazarlar. Konu sonunda, öğrenciler hazırladıkları öğün örneklerine ve yazılı
kayıtlara tekrar bakarlar. Doğruluğunu kontrol edip sonuçlar tartışmaya açılır, düzeltmeler yapılır
(Bu etkinlik öğrenci ürün dosyasında saklanabilir.), (1.6), (BSB-19, 20, 21, 22).
+ Sandviçimi Hazırlıyorum
Öğrenciler sandviç hazırlamak için marul, maydanoz, yumurta, peynir, domates gibi besin değeri
yüksek ve ucuz besin maddeleri getirirler (Pastırma, salam, sucuk, sosis gibi pahalı yiyeceklerden
kaçınılmalıdır.). Beslenme saatinde bu besin maddelerini kullanarak dengeli beslenmeye uygun bir
sandviç (ekmek arası, dürüm vb.) hazırlarlar (1.6), (BSB-21).
AÇIKLAMALAR
1.1 Besin-enerji ilişkisinde enerji oluşum
mekanizması ve ATP konularına girilmez.
1.2 Proteinlerin öncelikle yapım ve onarım,
karbonhidratların ve yağların öncelikle enerji verici,
vitamin ve minerallerin düzenleyici olarak
kullanıldıkları belirtilir. Yapısal ayrıntıya (örn.
proteinler amino asitten oluşur vb.)
girilmez.
1.4 Vitaminler için A, B, C, D, E, K vitaminleri
dikkate alınır. Suda ve yağda çözünen vitaminler
kavramı ve B vitamininin alt çeşitleri, vitaminlerin
eksikliğinde ortaya çıkan belirtiler verilmez.
[!] 1.5 Minerallerin isimleri verilmez.
[!] Öğrenciler kimyasal maddelerin kullanımında
dikkatli olmaları için uyarılır.
[!] Diyetin kelime anlamının dengeli beslenme olduğu
vurgulanır.
[!] Besin alerjisi ve diabet konusunda hassasiyeti olan
öğrenciler dikkate alınır.
[!]Öğrenciler besinlerin temizliği konusunda uyarılır.
C Türkçe dersinde besinlerle ilgili kompozisyon,şiir
yazdırılır.
C Müzik dersinde besinlerle ilgili şarkılar,yöresel
türküler söyletilir.
C 1.4 ve 1.8 kazanımları için Türkçe dersi Görsel
Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel okuma
(kazanım 14), Görsel Sunu (kazanım 1,9)
® Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (1.1- 13, 1.2 –13,
14, 1.3- 14, 15, 1.4 -15,1.6 –16, 17)
® Sağlık Kültürü (1.1 -18, 1.2, 1.3, 1.4 –20, 21, 1.622).
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme ( Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını, 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
158
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI
: CANLILAR VE HAYAT
1. ÜNİTE : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
KAZANIMLAR
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AÇIKLAMALAR
1.7. Besinlerin tazeliğinin, temizliğinin + Misafirimiz Var
Cİş eğitimi dersinde öğrencilerden ıspanak,
ve içerdiği katkı maddelerinin Sınıfa davet edilen doktor, diyetisyen, çocuk gelişimi uzmanı, hemşire vb. kişiler, sağlığa zarar lahana, bamya gibi sebzeli bir yemeğin tarifini
sağlığa etkilerini araştırır ve sunar verebilecek besinler, besinlerin sağlıklı tüketimi, dengeli beslenme konusunda bilgi verir. alıp sınıfta anlatmaları istenir.
(BSB-19, 20, 24; FTTÇ-32, 35, 36).
Öğrenciler, bu uzmanlara konu ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltirler (1.7; 1.8), (FTTÇ- CResim dersinde farklı besin gruplarına ait
1.8. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son 10).
meyve-sebze vb. çizimler yaptırılır.
kullanma tarihinin önemini bilir v Görüşme Yapıyorum
Açık Uçlu Soru
(FTTÇ-13, 27, 31, 32, 35).
Öğrenciler aile büyükleri ile geçmiş yıllarda bulunan besin çeşitleri hakkında görüşerek aldığı Doğru -Yanlış
1.9. Besin çeşitlerinin bilimsel-teknolojik bilgileri kaydeder. Bu bilgiler ile günümüzde teknolojiye bağlı olarak artan besin çeşitliliğini Kavram Haritası
gelişmelere paralel olarak arttığını karşılaştırır. Sınıfta sonuçlar ve farklılığın nedenleri tartışmaya açılır (1.9), (BSB-19, 20, 23; Tabloda Boşluk Doldurma
fark eder (FTTÇ-3, 13, 14, 27, 32, FTTÇ-3, 13, 14, 27, 32, 35).
® İnsan Hakları ve Vatandaşlık (1.8 -54.)
35).
®Sağlık Kültürü (1.7- 23., 24. ve 25.,. 1.8 - 23.
ve 25.)
® Kariyer Bilinci Geliştirme: Besinlerle ilgili
gıda mühendisliği, diyetisyenlik, aşçılık gibi
meslekler örnek verilir.
2. Besinlerin sindirimi ile ilgili olarak + Besinime Ne Oldu?
2.1, 2.2 Besinlerin kana geçebilmesi için
Öğrencilerden beslenme saati için getirdikleri besinlerden birini ısırmaları, ağızlarında belli bir vücuttaki
öğrenciler;
bir
takım
salgılar
tarafından
2.1. Besinlerin vücutta kan yolu ile süre tutarak çiğnemeleri ve meydana gelecek değişikliklere dikkat etmeleri istenir. “Besini parçalandığı belirtilir enzim kavramı verilmez.
taşındığını belirtir.
hangi dişlerinizle kopardınız? Hangi dişlerinizle çiğnediniz? Ağzınıza aldığınız besinde ne gibi
2.3 Besinlerin sindirimde izlediği yol,
2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için değişiklikler oldu? Besin yuttuktan sonra hangi yolu izler?” gibi sorular sorularak ön bilgileri
ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak,
küçük parçalara ayrılması gerektiği tespit edilir (2.2; 2.3), (BSB-7).
kalın bağırsak olarak verilir, organların yapı ve
çıkarımını yapar.
+ Misafirimiz Var
ayrıntılarına girilmez.
2.3. Sindirimde görevli yapı ve organların Sınıfa davet edilen bir diş hekimi, bir sağlık görevlisi gibi kişiler; diş sağlığı, diş sağlını
[!]
Reklamlar etkinliği; Her gruba farklı reklam
yerini kendi üzerinde ve modelde etkileyen etkenler hakkında bilgi verir. Öğrenciler, bu görevlilere konu ile ilgili merak ettikleri
yaptırılması şeklinde de düzenlenir.
sırası ile göstererek görevlerini soruları yöneltirler (2.5), (FTTÇ-10).
Açık Uçlu Soru
kısaca açıklar.
+ Genç Heykeltıraş
Öğrenciler ağaç tutkalı ve un (nişasta da olabilir.) ile yaptıkları hamurdan yarım ağız modeli Eşleştirme
2.4. Diş çeşitlerini görevlerine göre model
® Sağlık Kültürü (2.3 ve 2.4 - 3.; 2.5 – 16. ve
veya kendi ağzında göstererek yaparlar ve üzerinde diş çeşitlerini gösterirler (2.4), (BSB-21, 22).
sindirimdeki görevini fark eder.
17.)
+ Poster Hazırlama
Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Her grup beslenme, temizlik ve düzenli diş kontrolü vb.
2.5. Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe
ve düzenli diş kontrolüne özen konularından birini seçerek bir poster hazırlar. Hazırlanan posterler sınıfta sunularak, sınıf veya
okul panolarında sergilenir (2.5), (BSB-19, 21, 24).
gösterir.
+ Reklamlar
Öğrenciler diş macunu reklamı için isteklerine göre dört gruba ayrılırlar. Birinci grup reklamla
ilgili bir senaryo yazar. İkinci grup reklamın afişini hazırlar. Üçüncü grup senaryoyu
canlandırmak için uygun ortamı hazırlar. Dördüncü grup ise senaryoyu canlandırır (2.5), (BSB19, 20, 23, 24; FTTÇ-4, 5).
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
ÜNİTE
159
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI
VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
ÜNİTE
KAZANIMLAR
3. Boşaltımda görevli yapı ve
organlar ile ilgili olarak
öğrenciler;
3.1. Boşaltımda görevli organ
ve yapıların yerini, insan
modeli
üzerinde
göstererek
görevlerini
kısaca açıklar.
3.2.Boşaltımın
görevinin
vücudun
çeşitli
faaliyetleri
sonucu
oluşan zararlı maddelerin
vücut dışına atılması
olduğunu belirtir.
3.3. Boşaltımda böbreklerin
dışında atık maddelerin
atılmasını sağlayan yapı
ve organları sıralar.
3.4. Böbreklerin sağlığı için
nelere dikkat edilmesi
gerektiğini araştırır ve
sunar (BSB-19, 20, 24).
: CANLILAR VE HAYAT
1. ÜNİTE
: VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Atıkları Uzaklaştırmalı mıyız?
Öğretmen öğrencilerden bir dakika içerisinde atık kavramının
çağrıştırdığı ilgili kelimeleri yazmalarını ister. Etkinlikteki cevap
kelimelerinden yola çıkarak evsel atıkların (çöp) dışarı atılmaması yani
birikmesi durumunda ne olabileceğine dair tahmin yapmalarını ister.
Sonra vücudumuzda atık maddelerin oluşup oluşmadığını sorar ve
öğrencilerin cevapları doğrultusunda konuyu boşaltım ile ilişkilendirir
(3.2), (BSB-7).
+ Öğrenciler sınıfa getirilen bir insan modeli, levha veya şema
üzerinde boşaltımda görevli yapı ve organları gösterirler (3.1).
+ Boşaltım Organları
“Böbreklerimizden başka vücudumuzda oluşan atık maddeleri atmamıza
yarayan organ ve yapılarımız var mı?” sorusuyla derinin akciğerlerin ve
sindirim kanalının boşaltımda rol oynadığı vurgulanır (3.3).
+ Misafirimiz Var
Sınıfa davet edilen doktor, hemşire, sağlık görevlisi vb. kişiler böbrek ve
böbrek sağlığı hakkında bilgi verir. Öğrenciler, uzmanlara konu ile ilgili
merak ettikleri soruları yöneltirler (3.4), (FTTÇ-10).
AÇIKLAMALAR
3.1 Boşaltımda görevli yapı ve organlar;
böbrek, üreter (idrar borusu), idrar kesesi,
üretra olarak verilir. Organların yapı ve
ayrıntılarına girilmez.
3.3 Boşaltım organları etkinliğinde bu
ünitedeki akciğer ve deri (egzersizde terleme
olayı) ile ilgili olarak 4.sınıf “Vücudumuz
Bilmecesini
Çözelim”
ünitesi
ile
ilişkilendirilir.
[!] 3.3 Böbreklerin dışında atık maddelerin
atılmasını sağlayan organlar: Deri, akciğer ve
sindirim kanalıdır.
Anlam Çözümleme Tablosu
® Sağlık Kültürü (3.1 ve 3.4 – 4 .)
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
160
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI
VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
ÜNİTE
KAZANIMLAR
4. İnsan ve toplum sağlığına
sigara ve alkolün olumsuz
etkileri ile ilgili olarak
öğrenciler;
4.1. Sigaranın ve alkol
kullanımının
vücuda
verdiği zararlarla ilgili
bilgi toplar ve sunar
(BSB-19, 20, 24).
4.2. Sigara ve alkol kullanan
kişilerin çevreye verdiği
zararları fark eder (BSB1; FTTÇ-18).
4.3. Sigara ve alkol içilen
ortamlardan uzak durur.
4.4. Sigara ve alkol gibi
zararlı
alışkanlıkları
önlemek için çeşitli spor
faaliyetlerine katılmanın
önemini fark eder.
: CANLILAR VE HAYAT
1. ÜNİTE
: VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Misafirimiz Var
Sınıfa davet edilen uzman kişi alkol veya sigaranın zararları hakkında bilgi
verir. Öğrenciler uzmana konu ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltirler (4.1;
4.2; 4.3; 4.4), (FTTÇ-10).
+ Poster Hazırlama
Öğrenciler sigara veya alkolün zararı ile ilgili bir slogan oluştururlar. Bu
sloganı destekleyen bir metin ve/veya değişik kaynaklardan (kitap, dergi,
gazete, internet gibi) resimler, yazılar toplayarak bir poster hazırlarlar (Bu
posterler ailelerin de görebileceği biçimde veli toplantılarında sergiye açılır.)
(4.1; 4.2; 4.4), (BSB-19, 20, 24; FTTÇ-18).
+ İnanmıyorum!
Öğrenciler; günde bir paket sigara içen bir insanın bir ay, bir yıl ve on yıl
süreyle, i) attığı sigara paketi, izmarit vb. atıkların çevreye etkilerine ilişkin, ii)
bu kişinin bu sürelerde parasal açıdan ne kadar zarar gördüğü, içmediğinde
tasarruf edebileceği para miktarı ve bu parayla nelere sahip olabileceğine
ilişkin bir araştırma yapar. Araştırma sonuçlarını sınıfta sunar (4.2), (BSB-8, 9,
19, 20, 24; FTTÇ-18).
+ Sigaradaki Zehir
Sigaradaki zararlı maddeleri göstermek amacı ile içine küçük bir parça pamuk
yerleştirilmiş plastik şişenin ağzına içinden pipet (veya lastik boru) geçirilmiş
mantar tıpa yerleştirilir. Pipetin dışarıda kalan ucuna sigara takılır. Sigara
yakıldıktan sonra plastik şişe sıkılıp gevşetilir. Bu işlem 3 adet sigara bitene
kadar sürdürülür. Öğrenciler şişedeki ve pamuktaki renk değişikliğini
gözlemleyip tartışırlar. Bu etinlik açık havada yapılmalıdır (4.1), (BSB-1, 2,
15, 22, 23).
AÇIKLAMALAR
[!] 4.1 Rehberlik servisinden ve Yeşilay
kolundan, sigara ve alkol zararları ile ilgili
broşürler istenir ve dağıtılır.
[!]
Anne ve/veya babası sigara tiryakisi ya da
alkol bağımlısı olan çocuklar için hassas
davranılır.
[!] 4.4
Boş zamanları değerlendirmede çeşitli
oyun salonları (atari vb.) yerine sportif faaliyetlere
katılmanın yararlı olduğu vurgulanır.
C 4.1 kazanımı için Türkçe dersi Görsel
Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel
Okuma (Kazanım 14), Görsel Sunu (.Kazanım
1, 9)
Açık Uçlu Soru
Doğru Yanlış
® İnsan Hakları ve Vatandaşlık (4.1. ve 4.3 – 46
ve 47)
® Rehberlik ve Psikolojik Danışma (4.1 ve
4.3 – 2 ve 8)
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
161
5. Sınıf Üniteler
F. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Etkinlikleri
Etkinlik Numarası
:1
Etkinlik Adı
: Açık Uçlu Soru
İlgili Olduğu Kazanımlar : 1.6
Sandviç üreten bir yemek şirketinin patronu olduğunuzu hayal edin. Lezzetli ve sağlıklı
“harika bir sandviç” hazırlamak için hangi besin maddelerini kullanırsınız? Bu harika sandviç için
nasıl bir reklam hazırlarsınız?
Etkinlik Numarası
:2
Etkinlik Adı
: Açık Uçlu Soru
İlgili Olduğu Kazanımlar : 4.1
Sigara veya alkol alışkanlığının kişiye ve çevreye verdiği zararla ilgili düşüncelerinizi belirten
bir kompozisyon yazınız.
Etkinlik Numarası
:3
Etkinlik Adı
: Açık Uçlu Soru
İlgili Olduğu Kazanımlar : 2.5
Bir diş hekimi olduğunuzu hayal edin. Arkadaşlarınıza diş sağlığı ile ilgili ne gibi önerilerde
bulunurdunuz?
Etkinlik Numarası
:4
Etkinlik Adı
: Doğru -Yanlış
İlgili Olduğu Kazanımlar : 1.5; 4.2; 4.3
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru ise D, yanlış ise Y harfini daire içine alınız.
1) Vücudumuzda su ve mineraller düzenleyici görev yapar
2) Diyetin anlamı dengeli beslenmedir
3) Sigara içilen ortamlarda bulunan sigara içmeyen kişiler de en az içenler kadar
zarar görür
4) Sigara ve alkol vücudumuzda sadece akciğere zarar verir
162
DY
DY
DY
DY
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:5
Etkinlik Adı
: Kavram Haritası
İlgili Olduğu Kazanımlar : 1.2
Öğretmen aşağıdaki kelimeleri öğrencilere bir kâğıda yazdırarak her bir kelimeyi kesmelerini
ister. Sonra bu kelimeleri kullanarak kâğıt üzerinde genelden özele doğru kavram haritası biçiminde
düzenlemelerini söyler. Bu kelimeler arasındaki ilişkileri göstermek için ok işaretlerini kullanmalarını
sağlar (Not: Bu etkinlik 4 kişilik gruplar oluşturularak yaptırılabilir.).
Besinler
Enerji verici
Karbonhidrat
Vitamin
Havuç
Yumurta
Yapıcı-onarıcı
A vitamini
Düzenleyici
Protein
Etkinlik Numarası
:6
Etkinlik Adı
: Bulmaca
İlgili Olduğu Kazanımlar : 1.2
Yanda verilen kelimeleri tabloda verilen bulmacada sırasıyla işaretleyiniz.Bazı kelimelerin
yazılışı tersten verilmiştir. Bulmacada tüm kelimeleri işaretledikten sonra kalan harfleri
birleştiriniz. Ne buldunuz?
S
T
L
İ
R
İ
N
Y
E
P
P
Y
L
E
E
N
B
A
L
I
K
R
O
M
A
T
I
N
M
Y
V
E
O
Ğ
E
E
R
K
O
S
İ
I
E
T
U
L
S
L
E
O
L
P
A
S
E
R
G
Ğ
A
Y
N
Ş
M
O
L
İ
T
N
E
İ
L
İ
İ
U
A
R
N
Z
D
K
A
Y
A
K
M
Ğ
Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş
B
E
Y
T
L
K
B
A
S
K
E
T
B
O
L
Ü
I
İ
Y
I
Y
Ü
Z
M
E
N
İ
S
K
Ç
A
L
O
B
Y
E
L
O
V
A
U
S
P
Y
U
M
U
R
T
A
Z
163
T
A
R
D
İ
H
N
O
B
R
A
K
YOĞURT
KOŞU
YÜRÜYÜŞ
PEYNİR
YUMURTA
VOLEYBOL
TENİS
BALIK
MİNERAL
SÜT
PROTEİN
YAĞ
BASKETBOL
ET
YÜZME
KAYAK
KARBONHİDRAT SU
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:7
Etkinlik Adı
: Tabloda Boşluk Doldurma
İlgili Olduğu Kazanımlar : 1.2; 1.4; 1.5
Dengeli beslenme sağlıklı bir yaşam için son derece önemlidir. Dengeli bir beslenme
için temel besin maddelerini bilmemiz gereklidir.
a- Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.
Besin
Niçin ihtiyaç duyarız?
En çok bulunduğu besinler
maddesi
Et, süt yumurta, kuru baklagiller
Yağlar
Unlu mamuller (ekmek, pasta vb.)
Vücutta düzenleyici rolleri vardır.
Mineraller
Vücudumuzun yaklaşık %70’ini
oluşturur ve hayatî faaliyetler için
gereklidir.
b- Aşağıda verilen kartlardaki vitaminleri, bulunduğu besinler açısından eşleştiriniz.
Eşleştirme için ok işaretlerini kullanınız.
Vitamin adı
Bulunduğu besinler
C vitamini
Patates, portakal, kuşburnu
E vitamini
Mısır, baklagiller, fındık
D vitamini
Karaciğer, havuç, yeşil sebzeler
A vitamini
Peynir, tereyağı, süt,
c. Son 24 saat içerisinde neler yediniz? Bir tablo içinde son 24 saat içinde yediğiniz besinleri
ve bu besinlerin içerdikleri maddeleri yazınız. Sizce bugün dengeli beslendiniz mi?
164
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:8
Etkinlik Adı
: Anlam Çözümleme Tablosu
İlgili Olduğu Kazanımlar : 3.1
Aşağıdaki tabloda boşaltımda görev alan organ ve yapılar verilmiştir. Bu organ ve
yapıların ilgili ifadelerle kesiştiği yere (X) işaretini koyunuz.
Boşaltım
ile İlgili
Yapı ve
Organlar
İdrarın dışarı atıldığı
kanaldır.
Kanın süzüldüğü
yerdir.
İdrarın toplandığı
yerdir.
İdrarı böbreklerden
idrar kesesine
taşıyan kanaldır.
Böbrek
Üretra
Üreter
(İdrar
borusu)
İdrar
kesesi
Etkinlik Numarası
:9
Etkinlik Adı
: Eşleştirme
İlgili Olduğu Kazanımlar : 2.3
Yandaki resimde sindirim ile ilgili yapı ve
organlar yer almaktadır. Bunlar A, B, C ve D
olarak
harflendirilmiştir.
Aşağıda
verilen
görevlerin yanına ilgili yapı veya organa ait harfi
yazınız.
I) Besinlerin mideye doğru yol almasında rol oynar.
.……..
II) Besinlerin dişler yardımıyla parçalanıp tükürük
salgı ile ıslatıldığı yerdir……..
III) Besinlerin en küçük parçalara ayrılıp kana
geçtiği yerdir. ………
IV) Besinlerin çeşitli salgılarla çorba gibi kıvamlı
hale gelmesini sağlayan yerdir………….
165
5. Sınıf Üniteler
Öğrenme Alanı
2. Ünite
Önerilen Süre
: Madde ve Değişim
: Maddenin Değişimi ve Tanınması
: 36 ders saati
A. Genel Bakış
Öğrenciler, 4. sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde madde, cisim, malzeme ve eşya
kavramlarını öğrenmiş, bunların duyusal özelliklerini, miktar ölçüsü olarak kütle ve hacim
niceliklerini ve bunların nasıl ölçülüp ifade edildiğini kavramıştır. Ayrıca saf madde, karışım,
çözünme, çözelti ve ayırma kavramları hakkında yerine göre seziş, keşif ve tasarlama
düzeyinde bilgi edinmiş ve sıcaklık kavramına aşinalık kazanmış durumdadır. Bu ünitede bir
enerji türü olarak ısı kavramı, doğada su döngüsü ve bu döngüyü besleyen güneş enerjisi
teması etrafında sunulacak, sonra ısının madde üzerine etkilerinden, genleşme-büzülme ve hâl
değişimleri konuları işlenecek, maddenin ayırt edici özelliklerinden erime-donma noktası,
kaynama noktası ve yoğunluk ele alınarak, maddelerin tanınması alanına bir giriş yapılacaktır.
Ünite boyunca, veri toplama, veri kaydetme, veri yorumlama, tahmin yapma, yapılan
tahminleri sınama, bilinen özelliklerden muhtemel endüstriyel uygulamaları çıkarma vb. BS
ve FTTÇ becerilerine katkıda bulunur nitelikte öğrenme etkinlikleri yer almaktadır.
Ünite işlenirken uygun aralıklarla, öğrencilerin, öğrenecekleri kavramlar için alt yapı
oluşturur nitelikteki bilgi ve deneyimlerini hatırlamaları, yeniden düzenlemeleri ve hazır oluş
düzeylerinin tespiti amacıyla, ön bilgi yoklama etkinlikleri öngörülmüştür. Özellikle ısının
madde üzerindeki etkileri ve yoğunluk kavramları işlenirken sınıf ortamına uygun, zihnin
yaşayarak yapılandırılması hedefli, bireysel farklılıkları da gözeten etkinlikler önerilmektedir.
Öğretim ve değerlendirme etkinlikleri arasında kavram ilişkilendirme, kavram haritası öğrenci
gözlem formu, akran değerlendirme formu, poster, proje, yapılandırılmış grid, V diyagramı
tipleri ağırlıktadır. Grafik okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklere de yer
verilmiştir.
B. Ünitenin Amacı
Bu ünitenin amacı, öğrencilerin doğada su döngüsü ve güneş temaları etrafında ısının
bir enerji türü olduğunu ve başka enerjilere dönüşebileceğini sezdirdikten sonra, ısı-sıcaklık
kavram ikilisini ilişkilendirmek; ısının madde üzerindeki etkilerini gözden geçirirken bu
ilişkiyi içselleştirmek; genleşme-büzülme ve hâl değişimi olgularının gündelik hayattaki
anlam ve önemini vurgulamak ve maddenin kendi özgün nitelikleri kullanılarak nasıl
tanınabileceği konusuna bir giriş yapmaktır.
C. Ünitenin Odağı
Bu ünite, enerji ve ısı kavramlarının sınıf içi ve dışı deneyimlerle sezdirilmesi, bu
deneyimler sırasında bilimsel bakışın bazı temel yönlerinin hissettirilmesi, ölçmelerin
sonucunda verilerin toplanması, kaydı, sunumu ve yorumlanması ve öğrencinin belki ilk defa
karşılaştığı ısı ve yoğunluk gibi, doğrudan ölçülmediği hâlde bir birim ile ifade edilen
büyüklüklerin tanıtımı odaklıdır.
166
5. Sınıf Üniteler
Ç. Önerilen Konu Başlıkları
•
Su Hâlden Hâle Girer
Doğada Su Döngüsü
Enerji Kaynağı Güneş
•
Isı-Sıcaklık
Isı Alan Maddenin Sıcaklığı Artar
Isı Enerjidir Harekete Dönüşebilir
•
Isı Maddeleri Etkiler (Maddenin Isı İle Etkileşimi)
Genleşme
Buharlaşma-yoğuşma-kaynama
•
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Kaynama sıcaklığı
Erime-donma sıcaklığı
Yoğunluk
167
5. Sınıf Üniteler
D. Ünitenin Kavram Haritası
Kaynama
Yoğuşma
tersidir
oluşturur
tersidir
yol açar
Erime
Su döngüsü
oluşturur
yol açar
Buharlaşma
yol açar
tersidir
yol açar
Güneş
Hal
değişimi
arttırır
Donma
sebebidir
Sıcaklık
uğrar
kaynağıdır
sağlar
farklı niceliklerdir
Joule (J)
birimidir
Ayırt edici
Özellikler
sahiptir
MADDE
ISI
etkiler
türüdür
dönüştürülebilir
Enerji
birimidir
Örnektir
Kalori (cal)
Kaynama noktası
uğrar
ilişkilidir
yandığında verir
depolanır
Erime noktası
Donma noktası
Yoğunluk
Genleşme/Büzülme
Yakıt
örnektir
Doğal Gaz
Kömür
Petrol
* BU KAVRAM HARİTASI SADECE ÖĞRETMENİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN VERİLMİŞTİR.
168
5. Sınıf Üniteler
E. ÜNİTE KAZANIMLARI VE ETKİNLİKLER
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE
MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
1.
KAZANIMLAR
Yağmur ve karın oluşumu ve
yer yüzünde suyun uğradığı
değişimlerle
ilgili
olarak
öğrenciler;
1.1 Yağmur, kar, buz, sis ve
bulutun su olduğunu fark eder
(BSB-7, 8; FTTÇ-15, 16).
1.2 Suyun ısınınca buharlaştığını,
buharın
da
soğuyunca
yoğuştuğunu gösteren deney
tasarlar (BSB-14, 15, 19).
1.3 Buharlaşma ile suyun havaya
döndüğü
ve
yağışlarla
buharlaşmanın
birbirini
dengelediği
çıkarımında
bulunur.(BSB-7, 8, 22, 23;
FTTÇ-15, 16).
1.4 Su döngüsü ile yağış–
buharlaşma dengesi arasında
ilişki kurar (BSB-7, 8, 22, 23;
FTTÇ-15, 16).
1.5 Su döngüsünün gerçekleşmesi
için enerji kaynağı gerektiği
çıkarımında bulunur (BSB-7,
22, 23; FTTÇ-15, 16).
2.ÜNİTE: MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Gökten İnen Su
Öğrenciler, sağanak yağmur, yoğun kar yağışı, sis, sel, vb. deneyimlerini sınıfta anlatırlar.
Yağmurun ve karın ne zaman yağdığını, sisin hangi mevsimde ve hangi şartlarda daha çok
oluştuğunu irdelerler. Yağan yağmurun nereye gitmiş olabileceği tartışmaya açılarak yağışlar,
buharlaşma ve bulutlar arasında ilişki kurulur (1.1; 1.2; 1.3; 1.4).
+Yukarılarda Hava Nasıl?
Yaz ortasında uçağın yük bölmesine kaçak binen ve yolda donma tehlikesi geçiren maceracı bir
gencin hikâyesi anlatılır. Havada yükseldikçe sıcaklığın düştüğü gerçeği vurgulanır. Yüksek dağ
tepelerinde karın geç erimesi, bunu destekleyen bir bilgi olarak kullanılır. Öğrenciler, havada
yükselen su buharının sıcaklığının nasıl değişeceğini ve sonuçta ne olacağını tahmin ederler (1.2),
(BSB-22, 23).
v Çaydanlık İle Bulut Ve Yağmur
Her öğrenci evinde, çaydanlıkta kaynayan su üzerine, soğukta bekletilmiş metal bir tabak tutarak
gözlemlerini yazar, bu gözlemler sınıfta tartışılır. Yağmur ile öğrencileringözlemleri arasında bir
benzerlik olup olmadığı irdelenir.
Öğrenciler, ısıtıcıyı güneşe, çaydanlıktaki suyu göl, akarsu, deniz gibi yüzey sularına, çıkan buharı
bulutlara benzeterek bu gözlemlerin, yeryüzündeki su döngüsü ile ilgisini açıklarlar. Doğadaki
yağmur ile tabak yüzeyindeki su damlaları karşılaştırılır. Doğada soğutma işini neyin yaptığı
açıklanır (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5).
+ Kâsede Su Döngüsü
Düz ağızlı bir cam kâse içine bir miktar kaynar su konarak ortasına boş küçük bir fincan yerleştirilir.
Büyük kâsenin ağzı saydam plastik (streç) film ile kapatılır. Fincanın tam üstüne gelecek şekilde
film üzerine buz yerleştirilir. Kâse, mum veya ispirto lambası alevinden biraz yükseğe (15-20 cm)
yerleştirilir. Öğrenciler buzla soğutulan plastik film yüzeyinde su damlalarının oluşup damlamasını
gözlemlerler. Damlayan suyun nereden geldiği tartışılır. Isıtma kesilince yoğuşmanın yavaşladığı ve
durduğu gösterilir. Su döngüsünün devam etmesi için ısıtma aracının gerekliliği vurgulanır. Isıtma
aracının bir enerji kaynağı olduğu hatırlatılır. Isıtma ve soğuma sağlandıkça kâsedeki su döngüsünün
de süreceği vurgulanır. Tabiattaki su döngüsünün hangi enerji kaynağıyla yürüdüğü tartışılır (1.4;
1.5), (BSB-10, 11, 12, 13, 14, 15).
AÇIKLAMALAR
Öğrenci Değerlendirme Formu
Akran değerlendirme formu
Yapılandırılmış grid
Bu konu 4. sınıfta yer alan hâl
değişimi konusu ile ilişkilendirilir.
C1.3,1.4,1.5
Resim
dersinde,
yeryüzündeki su döngüsünü konu
alan resim çalışması yaptırılabilir.
[!] Su buharının soğuk bir ortamla
karşılaşınca
yoğuşacağı
gerçeği
tartışılır.
[!]
Öğrencilere,
etkinliği
büyüklerinin gözetiminde yapmaları
gerektiği söylenir.
[!] Etkinliğin küçük öğrenci grupları
tarafından öğretmen öncülüğünde
yapılması sağlanır.
Su Nereden Gelir, Nereye Gider?
C
Sosyal Bilgiler 5. sınıf
“Bölgemizi Tanıyalım” Ünitesi
(2. kazanım)
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
169
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ÜNİTE
KAZANIMLAR
2.ÜNİTE: MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+İYa Güneş Olmasaydı!
1.6. Kökeni güneş olan enerji kaynaklarını Güneş dışında enerji kaynaklarımız nelerdir, sorusu sorulur. Öğrenciler bildiklerini
açıklar (BSB-7, 23).
yazılı ve sözlü ifade ederler. Eksik yönler öğretmen tarafından tamamlanır. Her bir
enerji kaynağının nasıl oluştuğu basitçe tartışmaya açılır. “Güneş olmasaydı hangi
enerji kaynaklarımız olabilirdi?” sorusu sorulup, bilinen yaygın enerji
kaynaklarının her birinin güneş ile ilintisi vurgulanır. Güneş enerjisinin bize nasıl
ulaştığı irdelenir.Yakıt olarak kullanılan maddeleri ve güneş enerjisinin bu hâle
1.7. Güneş enerjisinin yeryüzüne ışınlarla dönüşüm evrelerini bir poster ile sunarlar (1.6; 1.7).
ulaştığını bilir.
+ Güneş Hem Aydınlatır Hem Isıtır
Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere “gölgede mi yoksa güneşli havada mı daha
çok ısındıkları” sorularak bu konuda tartışmaları sağlanır.
1.8. Güneş ışınlarının ulaştıkları maddeyi Güneşli bir havada, içi boş, eşit boyutlu iki karton kutudan birinin bir yüzü
ısıttığını deneyle gösterir (BSB-14, 15, çıkarılarak saydam bir plastik film ile kapatılır. Kutuların her ikisinin üst yüzeyleri
19).
ortadan delinerek birer termometre yerleştirilir. Her iki kutu içindeki havanın
sıcaklıklarının aynı olduğu okunup kaydedildikten sonra kutuların saydam olan
yüzü güneşi görecek şekilde açık havaya bırakılır. On dakika beklendikten sonra
1.9. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğü her iki kutunun sıcaklıkları yeniden okunup kaydedilir. Aradaki fark tartışılır.
sonucunu çıkarır (BSB-7, 22, 23; FTTÇ- Güneş ışınlarının ulaştıkları ortamı ısıttıkları vurgulanır (1.8; 1.9).
15).
AÇIKLAMALAR
1.7 Fen ve Teknoloji Dersi “Işık ve
Ses” ünitesi ile ilişkilendirilir.
Güneş panellerinin nasıl yapıldığı ve
nasıl çalıştığı ile ilgili proje veya poster
çalışması yapılabilir.
??? Öğrenciler, soğuk cisimlerin ortama
ısı vermeyeceği çıkarımını yapabilir.
Öğrenciler bu çıkarımı yapmışlarsa,
soğuk olarak düşünülen bir cismin
kendinden daha soğuk bir cisim ile temas
ettirilmesi sağlanabilir. Örneğin havlu,
buza dokundurularak buzun erimesi
gözlemlenir.
??? Öğrenciler, sıcaklığı farklı olan
maddeler temas ettirilince akan şeyin
sıcaklık olduğunu düşünebilir. Sıcaklığın
ısı etkisiyle oluştuğu, akanın ısı olduğu
v Yüzmek İçin Yazı Bekle!
Deniz, göl, ırmak, dere sularının yazın ılıkken kışın neden soğuk olduğu tartışılır. özellikle vurgulanır.
Güneş enerjisinin suda ısıya dönüştüğü vurgulanır. Katıların ve gazların da güneş
tarafından ısıtılmasına örnekler verilir. Öğrenciler, bir ısı kaynağı olmayınca Proje ve Poster Çalışması
soğumanın gerçekleştiğini sezer (1.9).
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
170
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE
2.
KAZANIMLAR
Isı ve sıcaklık kavramlarının
kavramak için öğrenciler;
2.ÜNİTE: MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
farkını
v
Ütü Isıtır ve Düzeltir
Öğrenciler, büyüklerinin yardımını alarak hafif ısıtılmış ütüyü, bir havlu üzerinde gezdirirler.
2.1 Sıcaklığı yüksek olan maddelerin temas Havlunun ütüleme işlemi öncesi ve sonrasındaki sıcaklıklarını elle kontrol edip
ettiği soğuk maddeleri ısıttığını gösteren karşılaştırırlar. Gözlemlerini yazılı ve sözlü olarak sınıftaki arkadaşlarına anlatırlar. Ütüden
deney tasarlar (BSB-14, 15, 19; FTTÇ-5, havluya ne geçtiği tartışılır (2.1), (BSB-22, 23).
ADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
31)
AÇIKLAMALAR
Öğrenci Değerlendirme Formu
Akran Değerlendirme Formu
Su Nereden Gelir, Nereye Gider?
Kavram Eşleştirme
Grafik Okuma
Yapılandırılmış Grid
2.2 Aynı maddenin, az ısı verilince az, çok ısı + Ne Kadar Isı , O Kadar Isınma
Bu konu 4. sınıfta yer alan
verilince çok ısındığını deneyle gösterir (BSB- Öğrenciler küçük gruplara ayrılarak her gruptan, ısıtma süresi ile sıcaklık arasında nasıl bir
ilişki olduğunu tahmin etmeleri istenir. Her grup, ikişer tane ispirto ocağı (veya mum) ve eşit “Maddelerin ısı etkisi ile değişimi” konusu
14, 15, 19; FTTÇ-4, 5).
hacimde su bulunan iki ayrı kap alırlar. Isıtmaya başlamadan önce her iki kaptaki suyun ile ilişkilendirilir.
2.3 Aynı miktar ısı verilince miktarı az olan
maddenin çok, miktarı çok olan maddenin az
ısındığını deneyle gösterir (BSB-14, 15, 19;
FTTÇ-4, 5
2.4. Maddelerin yandığında ısı verdiğini gösteren
deney tasarlar (BSB-14, 15, 19; FTTÇ- 14 ).
2.5. Isı ve sıcaklığın farkını gözlemlerine
dayanarak açıklar (BSB-1, 5 ).
2.6. Isınmak için kullanılan yakıtları listeler (BSB-
sıcaklığını termometre ile ölçerek kaydederler. Birinci kaptaki su 5 dakika, ikinci kaptaki su
ise 10 dakika ısıtılır. Isıtma işleminin sonunda tekrar sıcaklık ölçülüp tahminleri ile
gözlemlerini karşılaştırırlar. Daha uzun süre ısınan maddenin daha çok ısı aldığı ve daha çok
ısı alan maddenin sıcaklığının daha fazla arttığı vurgulanır ( 2.2, 2.5).
İspirto ocağında yakıt olmazsa ocağın tek başına ısı verip veremeyeceği, öğrenciler
tarafından tartışılır. İspirtonun yanmadan da ısı verip vermediği irdelenir. Yapılan deneyde
sıcaklık yükselmesini sağlayan ısının, ispirtonun yanması sonucu oluştuğu vurgulanır.
Öğrenciler, ispirto yerine kullanılabilecek başka sıvı örnekleri verirler (2.4), (BSB-7).
+ Isı Aynı Sıcaklık Farklı
Öğrenciler, özdeş iki beherden birine yaklaşık 50 mL diğerine yaklaşık 100 mL su doldurup
her ikisini, aynı ispirto ocağı ile beşer dakika ısıtır ve ısıtma sürelerinin sonunda, her iki
beherde su sıcaklığını okuyup kaydederler. Gerek duyarlarsa deneyi tekrarlarlar. Isınan
madde miktarları ve verilen ısı miktarlarını aralarında karşılaştırırlar. Aynı miktar ısıyı alan
az maddenin mi yoksa çok maddenin mi sıcaklığının daha yüksek olduğunu belirlerler. “Isıtmada neleri kullanırız?”, “Isıtmada
Verilen ısı miktarı aynı olunca, az maddenin, çok maddeden daha çok ısınacağı vurgulanır kullanılan yakıtlar nelerdir?”, “Isıtmada
(2.3,2.5), (BSB-22, 23).
kullanılan yakıtlar nasıl oluşur?” gibi
konularda proje ya da poster çalışması
3, 6; FTTÇ-29).
v Güneş Hep Bize Çalışır
yapılabilir.
Mümkünse, yakın çevredeki hidroelektrik santraline, kömür ocağına, kömür deposuna,
odun deposuna bir gezi düzenlenir. Gezi esnasında gidilen yerdeki enerji kaynağının
önemi, fiyatı, nereden temin edildiği konularının öğrencilerce tartışılması teşvik edilir.
Barajdaki suyu yükseğe çıkaran, kömürün esası olan ağacın büyümesini sağlayan,
petrole dönüşmüş eski zaman hayvanlarının besininin aslı olan güneş enerjisinin,
gözlemlenen son hâline dönüşünceye kadar uğradığı dönüşümler, öğretmenin
yönlendirmesi ile, öğrenciler tarafından tartışılır (2.4; 2.5, 2.6), (BSB-7, 24; FTTÇ-15,
16, 17, 29).
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
171
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM 2.ÜNİTE : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ÜNİTE
KAZANIMLAR
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
2.7. Yakıtlardan elde edilen ısının harekete + Isıdan Harekete
dönüşebildiğini deneyle gösterir (BSB-14, Öğrenciler, ince bir kartondan 10-15 cm çaplı bir daire keserek üzerine
15, 19; FTTÇ-4, 24, 29).
merkezden başlayıp yaklaşık 1 cm aralıklarla genişleyen bir spiral çizerler.
Spiralin merkezinde küçük bir delik açılarak uzun bir iplik bu delikten geçirilir
ve bir ucuna, ipin delikten çıkmasını engelleyecek büyüklükte düğüm atılır.
Karton, spiral hattı boyunca bir makas ile kesilir. İpin serbest ucundan spiral,
yanan bir mum veya ocak alevi üzerinde, sabit bir desteğe tutturulur. Öğrenciler
ısı etkisi ile spiralin hareketini gözlemlerler ve gözlemlerini kaydederek
sonuçları tartışırlar. Spiralin, vida gibi dönerken hareket enerjisi kazandığı, bu
enerjinin yanan mumun sağladığı ısıdan kaynaklandığı vurgulanır (2.7), (BSB22, 23).
v Enerji Birimleri
2.8. Isı birimlerinin joule ve kalori olduğunu Öğrenciler ambalajlı gıda maddelerinin besin değerlerini, ambalajlarından
okurlar; her gıdanın verdiği enerjiyi, birimleri ile birlikte bir tabloya
bilir (BSB-18; FTTÇ-1).
kaydederler. Tabloda farklı enerji birimleri olduğuna dikkat çekilir. Enerji
birimleri olan kJ ve kcal arasındaki büyüklük ilişkisi (1 cal≈ 4 J), ayrıca 1000 J=
2.9. 1 joule ve 1 kalorinin büyüklüğünü günlük
1 kJ ve 1000 cal= 1 kcal ilişkileri verilir. Verilen birimler cinsinden enerjileri
hayattan örnekler vererek açıklar.
başka birimlerle ifade etme alıştırmaları yapılır. Enerji birimleri olan kcal ve kJ,
bir dilim ekmeğin verdiği enerji, bir gram kömürün yanma enerjisi gibi
2.10. Joule ve kalori cinsinden verilmiş değerlerle tanıtılır (2.8; 2.9; 2.10).
enerjileri birbirine dönüştürür (BSB-18;
FTTÇ-1).
AÇIKLAMALAR
Fen ve Teknoloji Dersi içinde enerji
birimleri konusu 5. sınıf “Vücudumuz
Bilmecesini
Çözelim”
ünitesi
ile
ilişkilendirilir.
[!] Bu etkinlikte amaç, kJ birimini
tanıtmaktır. Gündelik hayatta hâlen yaygın
kullanılan kcal biriminin de iletişimi
kolaylaştırmak bakımından tanıtılması
uygundur. 1 kJ’ ün nasıl bir büyüklük
olduğu konusunda bir seziş vermek için
düşünülen “bir dilim ekmeğin enerjisi” veya
“bir gram kömürün yanma enerjisi”
değerleri
asli
bilgiler
gibi
düşünülmemelidir.
C 2,9 kazanımı için Matametik dersi
Doğal sayılarla çarpma işlemi alt öğrenme
alanı (Kazanım 3)
2.8 1 kalori ≈ 4 Joule olduğu verilir.
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
172
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE
KAZANIMLAR
2.ÜNİTE : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
3.
MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
Isının madde üzerindeki etkileri ile ilgili +Isı Aldı Isındı-Isı Verdi Soğudu
olarak öğrenciler;
Öğrenciler, ısı aldıkları için sıcaklığı yükselen (ısınan) ve ısı verdikleri için
sıcaklığı düşen (soğuyan) maddelere gündelik hayattan örnekler verir (3.1).
3.1 Isı-sıcaklık ilişkisi deneyimlerinden, ısının +Köprüler ve Yollar da Yaza Hazırlanır
maddeler üzerindeki en belirgin etkisinin Öğrenciler, karayolu köprülerinde bloklar arası boşlukların neden bırakıldığını,
ısınma-soğuma olduğu çıkarımını yapar demir yolu raylarının neden tam uç uca bağlanmadığını, yaz aylarında, telefon
(BSB-1, 5, 7).
ve elektrik tellerinin neden sarktığını vb. tartışırlar. Öğrencilerin eksik bıraktığı
3.2 Isı etkisiyle maddelerin hacimlerinin hususlar öğretmen tarafından tamamlanır. Isınan maddelerin boyutlarının
arttığını, gündelik hayattan örneklerle büyüdüğü vurgulanır. Genleşme kavramı tanıtılır (3.1; 3.2; 3.3).
doğrular (BSB-1, 5, 7; FTTÇ-5).
+ Bir Bilene Soralım
AÇIKLAMALAR
“Termometrenin nasıl yapıldığı ve
sıcaklığı nasıl ölçtüğü” ile ilgili poster
hazırlanabilir.
[!] 3.2 Isı alıp-verme ile genleşme-büzülme
Öğrenciler , açılmayan kavanoz kapaklarının nasıl açıldığını, kışın su ilişkisi verilirken, suyun özel durumu
3.3 Isı alma-verme ile genleşme-büzülme borularının neden patladığını, büyükleri ile tartışarak öğrenirler, öğrendiklerini dikkate alınır.
sınıfta sunarlar (3.3; 3.4).
arasında ilişki kurar (BSB-5; FTTÇ-7).
3.4 Genleşmenin çevremizdeki olumlu ve + Gravzant Halkası
olumsuz etkilerinin farkına varır (BSB-1, 2, Gravzant halkası ile etkinlik yapılır; çember ve kürenin ısınması-soğuması
7; FTTÇ-4, 5, 6, 7).
sırasında hangi durumlarda kürenin çemberden geçeceği tahmin ettirilir;
Öğrenci Değerlendirme Formu
tahminlerle sonuçlar karşılaştırılır (3.3), (BSB-22, 23).
Akran Değerlendirme Formu
Yapılandırılmış Grid
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
173
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ÜNİTE
2.ÜNİTE : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
KAZANIMLAR
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
4. Buharlaşma-yoğuşma ve kaynama ile ilgili + Buharlaştı Soğuttu-Yoğuşurken Isıttı
olarak öğrenciler;
Öğrenciler, ellerinin üzerine kolonya dökerler. Kolonya buharlaşırken ne
hissettiklerini rapor ederler. Birkaç dakika sonra, kolonyanın ıslaklığından iz
kalmayışını buharlaşma ile ilişkilendirirler. Buharlaşma sırasında kolonyanın
deriden ısı mı aldığını, yoksa deriye ısı mı verdiğini irdelerler. Buharlaşan sıvıların
ısı aldığı vurgulanır. Buradan, ısının bir hâl değişimine yol açtığı gerçeğine işaret
edilir.
4.1 Sıvıların ısı alarak buharlaştığını ve buharın Bir erlene yaklaşık üçte biri dolacak şekilde su konur. 80 oC civarına ısıtılır. Uygun
yoğuşurken ısı verdiğini deneyle gösterir (BSB- çapta ortası delik bir mantardan geçirilen termometre, erlen içine, sıvıya
15; FTTÇ-15).
dokunmayacak şekilde sarkıtılır. Sıvı yüzeyine yakın bir yerde buharın sıcaklığı
okunur. Termometrenin konumu değiştirilmeden erlen bir soğuk su kabına
daldırılırken termometredeki değişim izlenerek sıcaklık değerleri kaydedilir.
Sıcaklık yükselmesinin yoğuşmaya bağlı olduğu vurgulanır. Böylece, yoğuşan
buharın ısı verdiği sonucuna varılır (4.1), (BSB-19, 22).
AÇIKLAMALAR
4. sınıfta işlemiş olan “Maddelerin ısı
etkisi ile değişimi” konusu hatırlatılır.
[!] Termometre ve mantar, erlenin ağzına,
ısıtma
işlemi
tamamlandıktan
sonra
yerleştirilmeli,
termometre
suya
değmemelidir.
+ Haydi Cümle Kuralım
Öğrenciler buharlaşma ve yoğuşma terimlerini cümle içinde kullanarak kelime
makale oluşturma çalışması yaparlar (4.1).
4.2 Buharlaşmanın her sıcaklıkta olabileceğini
gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15, 19;
FTTÇ-4).
4.3 Deney sonuçlarını kullanarak sıcaklık arttıkça
buharlaşmanın hızlanacağı çıkarımında bulunur
(BSB-1, 7, 8, 16, 22, 23; FTTÇ-4, 5).
+ Sıcakta Hızlı-Soğukta Yavaş
Dört parça bez, su ile ıslatılarak iyice sıkılır. Öğrenciler bezleri dört ayrı tabağa [!] Kuruma deneyi yapılırken termometre
yerleştirerek tabaklardan birini sobaya veya radyatöre yakın bir yere, birini sınıfın yardımıyla ortam sıcaklıkları ölçülür.
bir köşesine, birini pencerenin iç önüne ve sonuncusunu da pencere dışına koyarlar.
Her noktanın sıcaklığını termometre ile okuyup kaydederler. Bezler her 15 dakikada Öğrenci Değerlendirme Formu
bir kontrol edilerek 3 saat bu halde tutulur. Her kontrolde bezlerin kuruyup
kurumadığı not edilir. Hangi bezin ilk önce kuruduğu ve hangisinin en son Akran Değerlendirme Formu
kuruduğu tutulan kayıtlardan tespit edilir. Öğrenciler, tabakların konuldukları Tablo Yapalım, Grafik Çizelim
yerlerin sıcaklıkları ile kuruma süreleri arasında ilişki ararlar. Buharlaşma Kavram Eşleştirme
hızlandıkça kuruma süresinin kısalacağı hatırlatılır. Kuruma hızıyla sıcaklık
arasında bir ilişki aranır. Sıcaklık yükseldikçe buharlaşmanın hızlanacağı verilerle Grafik Okuma
desteklenip vurgulanır. Kuruma her sıcaklıkta gerçekleştiğine göre her sıcaklıkta Bulmaca
buharlaşma olması gerektiği çıkarımı yapılır (4.1; 4.2; 4.3).
Yapılandırılmış Grid
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
174
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ÜNİTE
KAZANIMLAR
2.ÜNİTE : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
4.4 Bir sıvı kaynarken gözlemlerini ifade eder + Her Isıtılanın Sıcaklığı Artar mı?
(BSB-1, 19, 22, 24).
Öğrenciler, bir cam çaydanlık veya beherde ısıtılan suyu gözlemleyerek
buharlaşma ve kaynama süreçlerini gözlemlerler. Isıtma sırasında kabarcıkların
4.5 Kaynayan sudan çıkan kabarcıkların su çıkmasına dikkat çekilerek, bu kabarcıkların ne olduğunu tahmin etmeleri ve
buharı olduğunu gösteren deney tasarlar yazmaları istenir. Öğrenciler, kaynamadan önce ve kaynama sırasında suyun
sıcaklığını dörder dakika ara ile en az 8-10 defa ölçerek kaydederler.
(BSB-14, 15, 19).
Kaynamanın başladığı an ayrıca kaydedilir. Kaynama başlayınca öğretmen,
buhar kabarcıklarının kabın neresinden çıktığının not edilmesini ister.
4.6 Kaynama ve buharlaşma arasındaki farkı Kaynama sırasında buharlaşmanın çok hızlandığına dikkat çekilerek
açıklar (BSB-5, 19, 22).
buharlaşma ile kaynamanın farkı vurgulanır. Öğrenciler, emzikten çıkan buhara
soğuk bir metal tutarlar ve tekrar su oluşumunu gözlemlerler. Öğrencilerin
etkinliğin başında kabarcıklarla ilgili yaptıkları tahmin ile gözlemlerini
karşılaştırması istenerek, kabarcıkların su buharı olduğu vurgulanır (4.4; 4.5;
4.6).
AÇIKLAMALAR
[!] Suyun buharlaşması ve kaynaması
gözlenirken öğrencilerin zarar görmemesi
için gerekli önemler alınır.
??? Öğrenciler, genellikle kaynayan sudan
çıkan
kabarcıkları
hava
olarak
düşünmektedir. Kabarcıkların hava olmadığı,
su buharı olduğu gözlemlerinden de
faydalanarak vurgulanır.
Kaynama olayı tanımlanırken buhar
basıncı ve atmosfer basıncına girilmez.
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
175
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE
KAZANIMLAR
2.ÜNİTE : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
5.
MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları ile + Veri Yorumlama
ilgili olarak öğrenciler;
Öğrenciler, “Her Isıtılanın Sıcaklığı Artar mı?” etkinliğinde kaydettikleri
verilerle bir grafik çizerler. Çizdikleri grafiği ve oluşturdukları tabloyu
5.1 Saf maddelerin kaynama sıcaklıklarının sabit incelerken kaynama başladıktan sonra okunan sıcaklıkların birbirine eşit veya
olduğunu gösteren deney tasarlar (BSB-14, çok yakın oluşuna dikkat çekilir. Aynı deney sudan başka sıvılarla (alkol,
aseton) tekrarlanır. Su gibi, diğer sıvıların da kaynama sıcaklıklarının sabit,
15, 16, 19).
fakat sudan farklı olduğuna dikkat çekilir. Deney yapılan sıvıların, kaynama
sıcaklıklarına bakılarak tanınıp tanınamayacağı tartışılır. Sıvıları tanımanın bir
5.2 Kaynama sıcaklıklarına bakılarak sıvıların yolunun kaynama sıcaklığını ölçmek olduğu vurgulanır (5.1; 5.2), (BSB-20,
tanınabileceğini fark eder (BSB-5; FTTÇ-5, 21).
13).
+ Başka Yerde Ölçseydik-Başka Zaman Ölçseydik
“Veri Yorumlama” etkinliği, aynı amaçla başka bir sınıfta yapılmış ise, o
5.3 Bilimsel ölçme sonuçlarının yer ve zaman sınıfta tutulan kayıtlar öğrenciler tarafından temin edilerek kendi kayıtları ile
değişse de birbirine yakın çıkacağını karşılaştırılır. Bu imkan yoksa, öğrenciler, aynı deneyi birkaç gün sonra
doğrular (BSB-22, 23, 24; FTTÇ-2).
tekrarlarlar. İlk deneylerinde elde ettikleri sonuçlar ile ikinci deneyin
sonuçlarını karşılaştırırlar. Verilerin birbirinden çok farklı olup olmadığı
tartışmaya açılır. Bilimsel ölçmelerde, şartlar çok değişmedikçe sonuçların da
5.4 Ölçmenin ve akılcılığın zan ve tahminden
fazla değişmeyeceği vurgulanır.
farkını açıklar (BSB-7, 8; FTTÇ-2).
Öğrenciler, ölçmeye ve akla dayanan verilerin neden zan ve tahminden daha
önemli olduğunu tartışır. Bilime ve akla uyarak başarılı olmuş tarihsel
şahsiyetlere örnekler verilir. Atatürk’ün akla ve bilime verdiği önemi
vurgulayan sözlerinden örnekler verilir (5.3; 5.4), (BSB-7, 8, 20; FTTÇ-2).
AÇIKLAMALAR
[!] Etkinlik yapılırken uçucu ve yanıcı sıvıların
tehlikesi belirtilir.
[!] Her grup kaynama deneylerini sınıfın farklı
bölümlerinde yapar
Öğrenci Değerlendirme Formu
Akran Değerlendirme
Tablo Yapalım, Grafik Çizelim
Bulmaca
C 5.3 kazanımı için Türkçe dersi Yazma
öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak İfade
Etme ( kazanım 17)
[!] 5.3 Farklı grupların yaptığı ölçme
sonuçları karşılaştırılır, kaynama sıcaklığının
basınçla değişimi, kazanımın kapsamı
dışında tutulmuştur.
[!] Atatürkçülük ile ilgili konular (5.4 -1)
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
176
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM 2.ÜNİTE : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ÜNİTE
MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
6.
KAZANIMLAR
Saf maddelerin erime ve donma
sıcaklıkları ile ilgili olarak öğrenciler;
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AÇIKLAMALAR
+ Ne Zaman Erir,Ne Zaman Donar?
Bir deney tüpüne yaklaşık 2 g beyaz mum konur. Hafif bir alev üzerinde yavaş yavaş [!] Isıtma işi öğretmen tarafından yapılır.
ısıtılırken mumun görünümünü öğrenciler kontrol ederler. Mum eriyince ısıtma kesilir.
Mumun ısı alması ile erimesi arasında ilişki kurulur.
6.1 Katıların ısı alarak eridiğini, sıvıların ısı Tüpteki eriyen mum, soğuk su bulunan bir kapta soğutulurken görünümü kontrol edilir. C 6.2- 6.4 Matematik dersi “Ondalık
vererek donduğunu fark eder (BSB-15; Mum donuncaya kadar bu işlem sürdürülür. Mumu soğutmak ile mumun ısı kaybetmesi Kesirler” alt öğrenme alanı
FTTÇ-15).
arasındaki ilişki irdelenir, ısı verme ile donma arasında ilişki kurulur (6.1).
“Kutuplarda Eskimo’ların evlerinin nasıl
+ Buzdan Suya
olduğu”, “evlerini nasıl ısıttıkları” ile ilgili
Öğrenciler buz parçalarını bir cam kaba (beher) koyarak oda sıcaklığında bir süre
poster/ proje çalışması yapılabilir.
bekletirler.
Başlangıçta
beşer
dakika
arayla
sıcaklık
ölçümü
yaparak
erime
esnasındaki
6.2 Saf
bir
maddenin
erime-donma
belirlerler.
Ölçülen
sıcaklık
değerlerini
ve
zamanı
içine
alan
bir
ve
sonrasındaki
sıcaklığı
sıcaklığının sabit olduğunu deneyle
tablo düzenleyerek tablodaki veriler yardımıyla sütun grafik çizilir.Öğrenciler, bu
gösterir (BSB-15).
grafikten erime sıcaklığının sabit olduğu çıkarımını yaparlar (6.1; 6.2; 6.3), (BSB-14, 15, Öğrenci Değerlendirme Formu
20, 21, 22).
Akran Değerlendirme Formu
+ Sudan Buza
Tablo Yapalım, Grafik Çizelim
6.3 Aynı maddenin, erime sıcaklığının donma Öğrenciler bir deney tüpüne az miktarda su alarak içine termometre daldırırlar. Bu tüpü
sıcaklığına çok yakın olduğunu deney içinde tuz,buz karışımı bulunan (erimemiş olmalı) bir başka kabın içine yerleştirip, 3’er Bulmaca
dakika aralıklarla sıcaklık ölçümleri yaparken tüpteki suyu arada bir kontrol ederek Yapılandırılmış Grid
sonuçlarından çıkarır
donma anını belirlerler. Donma anından sonra 12 dakika daha sıcaklık kaydına devam
(BSB-7, 19).
edilir. Öğrenciler, zamanı ve sıcaklıkları içine alan bir tablo düzenleyerek tablodaki [!] Tuz-buz karışımı tuzlu suyun buz dolabında
veriler yardımıyla bir sütun grafik çizerler. Sütun grafikten donma sıcaklığını tespit dondurulmasıyla hazırlanabilir.
ederler. Suyun donma sıcaklığını erime sıcaklığı ile karşılaştırırlar. Saf bir maddenin
erime ve donma sıcaklıklarının birbirine çok yakın (aslında eşit) olduğu vurgulanır (6.1;
6.2; 6.3), (BSB-20, 21, 22, 23).
6.4
+ Her Madde Erir mi?
Öğretmen demir, kalay, bakır, altın gibi katıların çok yüksek sıcaklıklarda eridiğini,
mazot, benzin gibi sıvıların da düşük sıcaklıklarda donduğunu gündelik hayattan
örnekleri ile anlatır. (Kışın mazotlu araçların yakıtlarının donması, demirin eritilip kalıba
dökülmesi gibi) Her maddenin erime-donma sıcaklığının kendine özgü olduğu, örneğin,
Erime-donma sıcaklıklarına bakarak, mazot donarken benzinin donmadığı vurgulanır. Erime-donma sıcaklığının maddeleri
maddelerin tanınabileceğini bilir (FTTÇ- ayırt etmek için kullanılıp kullanılamayacağı tartışılır (6.4).
5).
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
177
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM 2.ÜNİTE : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ÜNİTE
KAZANIMLAR
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
7. “Ağır” ve “yoğun” kavramları ile ilgili olarak + Yüzenler-Batanlar
öğrenciler;
Metal, plastik, ahşap, cam, taş gibi malzemeden yapılmış farklı cisimlerin suda yüzmebatma özellikleri öğrenciler tarafından denenir. Yüzme-batma olaylarıyla kütle veya
7.1 Deneyimlerini kullanarak, suda batan ve suda hacim arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığı öğretmen öncülüğünde tartışılır.
yüzen maddelere örnekler verir (BSB-1).
Öğrenciler yüzme-batmanın kütle ile ilişkili olduğunu tahmin ederse, farklı kütlelerde
tahta ve alüminyum parçaları ile deney tekrarlanır. İlişkiyi hacimde ararlarsa, o zaman
7.2 Suda yüzme-batma olayının tek başına kütle farklı hacimlerde tahta ve alüminyum parçalar kullanılır. Öğretmen, yüzme-batmanın tek
veya hacim ile açıklanamayacağını deneyle başına kütle veya hacimle değil, ikisi ile birden ilişkili olacağı çıkarımına yönelecek
gösterir (BSB-5, 7).
şekilde tartışmaları yönlendirir. Batma şartı olarak “kütle büyük olacak-hacim küçük
olacak” tarzında basit bir çıkarıma ulaşmaya çalışılır (7.1; 7.2).
7.3 Eşit hacimli, biri suda batan diğeri yüzen iki + Hangisi Daha Yoğun?
maddenin hangisinin kütlesinin daha büyük Silgiden ve beyaz mumdan, eşit hacimli iki prizmatik parça kesilir. Bunların hacimlerinin
eşit olduğu belirtildikten sonra ikisi birden suya atılır. Batan silgi ve yüzen mum
olacağını tahmin eder (BSB-8).
parçasının kütleleri tahmin ettirilir. Sonra bu parçalar sudan çıkarılıp kurulandıktan sonra
7.4 Batan maddenin yüzen maddeden daha yoğun tartılır. Tahmin ile tartım karşılaştırılır. Silginin “daha yoğun” olduğu vurgulanır.
Mumdan, kütlesi silgi parçasına göre daha büyük bir parça kesilir; terazide tartılarak
olduğunu ifade eder (BSB-5).
kütlesinin silgi parçasından daha büyük olduğu belirlenir. Daha ağır olan bu parçanın suda
yüzüp yüzmeyeceği öğrenciler tarafından tahmin edilir. Suda batma için “daha ağır”
olmanın önemli olmadığı, “daha yoğun” olmak gerektiği yeniden vurgulanır (7.3; 7.4).
+ Yoğun Var Yoğuncuk Var
Sudan daha yoğun olan maddelerin kendi aralarında bir yoğunluk sırasında dizilip
dizilemeyeceği irdelenir. Öğretmen, bunun en kestirme yolunun, her maddeden eşit
hacimde alıp kütlelerini tartmak ve karşılaştırmak olduğu sonucuna götürecek bir tartışma
7.6 Yoğunluğun ayırt edici bir özellik olduğunu için uygun sorular sorar. Her maddenin 1 mL’sinin kütleleri tartılarak oluşturulmuş
çizelgeler verilip, bu çizelgelerde en yoğun madde seçilir. Yoğunluk “birim hacmin
bilir.
kütlesi” diye tanımlanır. Çizelgeden de yararlanılarak yoğunluk biriminin öğrencilerce
7.7 Yoğunluklar
listesine
bakarak
farklı kavranması sağlanır. Her maddenin yoğunluğu farklı olduğuna göre, maddelerin,
maddelerden yapılmış eşit hacimli cisimlerin yoğunlukları ile ayırt edilebileceği gerçeği vurgulanır (7.5; 7.6; 7.7).
kütlelerini karşılaştırır (BSB-22, 23).
AÇIKLAMALAR
???
Öğrenciler,
kayığın
batması
deneyiminden hareketle, delik cisimlerin
suda batacağını düşünüyor olabilir.
Gerekiyor ise deney yapılarak bu yanılgı
düzeltilir.
Öğrencilere, 4. sınıfta işlenen yüzme
ve batma konusu hatırlatılır.
Dereceli silindir ve diğer hacim ölçü
kaplarında hacmin nasıl okunacağı
hatırlatılır.
7.5 Yoğunluk birimi bu düzeyde
g/mL olarak verilebilir.
[!]
7.5 Yoğunluk tanımını ve birimini bilir
(BSB-18).
Öğrenci Değerlendirme Formu
Akran Değerlendirme Formu
Bulmaca
V Diyagramı
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
178
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM 2.ÜNİTE : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
ÜNİTE
KAZANIMLAR
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AÇIKLAMALAR
7.8 Suyun katı ve sıvı hâllerinin yoğunluk + v İyi ki Buz Dipte Değil!
farkının suda yaşayan canlılar için önemini Bir cam bardaktaki suya bir buz parçası atılır. “Buz suda yüzdüğüne göre, buz mu
açıklar (FTTÇ-16).
daha yoğun yoksa su mu?” şeklinde sorular sorulur. Öğrencilerin çoğunluğu
doğru cevabı kolayca bulacaktır. Arkasından, “Bu bardağı buzluğa koysak
buzlanma üstten mi başlar, alttan mı başlar?” sorusu yöneltilir. Öğrenciler
cevaplarını not ederler. Doğru cevap belirtilmeden aynı deneyi evde
tekrarlamaları ve bardaktaki suyu buzluğa koyup her 15 dakikada bir kontrol
ederek buzlanmanın nereden başladığını belirlemeleri istenir. Herkesin bulduğu
sonuç tahminiyle karşılaştırılır.
Öğrenciler filmlerde veya gerçek hayatlarında gördükleri, buz altında balık
avlayan insanlarla ilgili gözlemlerini anlatırlar. “Suyun dibi donsaydı balıklar ne
olurdu?” sorusu tartışılır. Yüzeydeki buzun,suyu çok soğuk havaya rağmen ılık
tutup tutmayacağı irdelenir (7.8).
+ Nerede Ne Kullanmalı?
Öğrenciler, kitaplarındaki yoğunluklar listesine ve her maddenin diğer
özelliklerine bakarak kayık, uçak, vinç denge yükü, bir katlı bina, yüz katlı bina
vb. yapmak için hangi malzemenin daha uygun olacağını irdelerler. İrdeleme
7.9 Yoğunluklar listesine bakarak farklı sırasında, yoğunlukların yanı sıra, malzemelerin fiyatlarına, açık havada ve suda
gereçlerin yapımı için uygun malzemeler yıpranma özelliklerine ve yüke dayanma niteliklerine de dikkat etmeleri istenir.
Uçaklarda demir veya magnezyum yerine alüminyum kullanmanın neden uygun
önerir (FTTÇ-4).
olacağı irdelenir (7.9).
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
179
5. Sınıf Üniteler
F. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Etkinlikleri
Etkinlik Numarası
Etkinlik Adı
İlgili Olduğu Kazanımlar
:1
: Su Nereden Gelir, Nereye Gider?
: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5
Öğrenci, parmağını aşağıdaki veya buna eşdeğer bir resim üzerinde hareket ettirirken
doğadaki su döngüsünü sözlü olarak ifade eder. Öğretmen, gerekli yerlerde düzeltme yaparak
veya soru sorarak öğrencinin ifade hevesini kırmadan, bir yandan öğrencinin ardışık süreçleri
birbirine bağlama becerisini geliştirirken bir yandan da o öğrencide eksik görünen zihin
yapılanmalarını tespit eder ve uygun fırsatlar yaratarak düzeltir.
Ayrıca, öğrencilerin tümünden aşağıdaki soruları boş bırakılan yerlerde
cevaplandırmaları istenir:
1. Resimde; yüzey suyu, deniz, göl, yağmur, bulut, bitki, dağ, ve güneşi (X) ile gösteriniz.
2. Resimdeki hangi olay suyun yoğuşması sonucunda oluşmuştur?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Yere düşen su damlaları hangi olay sonucu gökyüzüne geri döner?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Bulutlar nasıl oluşur?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Dağlara yağan yağmurlar, akarsu hâlinde denize ulaşırken beraberlerinde neleri taşırlar?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Yağmur suları tuzlu değildir. Ancak deniz suları tuzludur. Deniz suyunun tuzlu oluşunun
sebebi ne olabilir?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------180
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:2
Etkinlik Adı
: Kavram Eşleştirme
İlgili Olduğu Kazanımlar : 1.2; 4.1; 5.1; 6,1; 7.5
Aşağıdaki resimler çerçevelenerek duvara asılacaktır. Her resmin bir adı ve açıklaması
olsun istiyoruz. Verilenler arasından uygun olan isimleri ve açıklamaları yerine yazınız.
Resim İsimleri
Açıklamalar
1. Donma
2. Yoğunluk
3. Yoğuşma
4. Erime
5. Buharlaşma
6. Kaynama
a- Gaz hâlden sıvı hâle geçme
b- Birim hacmin kütlesi
c- Sıvı halden katı hale geçme
d- Sıvının her yerinden gaz çıkışıyla hızlı
buharlaşması
e- Katının sıvıya dönüşmesi
f- Maddenin sıvı halden gaz hâle geçmesi
Resmin adı:.........................
Açıklama:.............................
..............................................
Resmin adı:.........................
Açıklama:.............................
..............................................
Resmin adı:.........................
Açıklama:.............................
.............................................
Resmin adı:.........................
Açıklama:.............................
..............................................
Resmin adı:.........................
Açıklama:.............................
..............................................
Resmin adı:.........................
Açıklama:.............................
.............................................
181
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:3
Etkinlik Adı
: Grafik Okuma
İlgili Olduğu Kazanımlar : 5.1; 5.2
Öğretmen, öğrenci gruplarına, aşağıdaki grafiği vererek bu grafiğin, ısıtılmakta olan
bir kaptaki suyun, zamana bağlı sıcaklık değişimini gösterdiğini ve bu grafik üzerinde yandaki
soruların cevaplandırılacağını belirtir. Gruplar, sorular üzerinde çalışırken öğretmen
öğrencilerin kişisel katkılarını gözlemler; grafik okuma becerisi gelişmemiş öğrencileri not
eder. Uygun zamanlarda bu öğrencilerle grafik okuma çalışması yapar.
1
2
3
4
5
6
7
120
A- 4. dakikada suyun sıcaklığını
grafikte bulunuz.
B- 80 oC’ye kaçıncı dakikada
ulaşılmıştır.
C- Su kaçıncı dakikada
kaynamıştır.
D- Suyun kaynama sıcaklığını
bulunuz.
E- 6 ve 7. dakikalarda sıcaklık
neden sabittir?
100
o
sıcaklık C
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
z a m a n (d a k ik a )
182
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:4
Etkinlik Adı
: Bulmaca
İlgili Olduğu Kazanımlar : 2.1; 2.5; 2.7; 4.5; 5.4; 6.1
1.Aşağıda verilen kavramları, harfler çizelgesinde, yatay satırlarda veya dikey sütunlarda bulunuz.
Yoğunluk
Erime
Kaynama
Buharlaşma
Yoğuşma
Donma
Ağır
Yoğun
Genleşme
Güneş
B B U H A R L A Ş M A H Ş R Ş
U A S E T H M C V B N Ç İ
Y T A I
Z G H J U I
L A
Y O P Ğ Ğ
A Y K K K A Y N A M A A R T
I
S O F Ğ O M A N I O F G Ğ Ü R
Y Z E R T Y O O Y
İ
P E O A J
O N Y O Ğ U N N C O R N E R C
Ğ T S A
I
O R
İ H I Ğ L O R N
U K N I D O N M A J N E R P
I
Ş K E R N A M B A E O Ş Ş Y A
M A Y G M E
I
O T R Ü M T M Ğ
A R Ç Ü U M A R P H J E R E A
N B O N O M P V C Z E R İ M E
I D P E A S D F G H H J L Ş
Ş
İ
İ O Ş Z Y O Ğ U N L U K Ö Ç
2.Burada verilen kavramların her biri için uygun bir soru yazın.
Örnek:
Kullandığımız enerji kaynakları, gerçekte hangi enerjinin depolanmış hâlidir? (Güneş)
“Kütlesi büyük” demek yerine hangi kelimeyi kullanabiliriz? (Ağır)
Bu etkinlikte, öğrenciler bir bulmaca düzenlemeye teşvik edilerek belli kavramları
tanımlama yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Asıl olan, öğrencilerin hazır bulmacada
tanımlanmış kelimeleri bulması değil, böyle hazır bir bulmacanın çözülebilir hâle gelmesi için
gerekli tanımlamaları yapmasıdır.
Öğrencilerin önerdikleri tanımlamaların karşılıkları, ilgili kavramın tam kendisi değil
de ek almış hâlleri ise, öğretmen tanımlamayı düzeltmede yardımcı olur. Örneğin, “genleşme”
kavramı için, öğrenci tarafından, “ısınan cisimler böyle olur” anahtar cümlesi verilmişse
öğretmen bunu okuyanın “genleşir” diyeceğini, hâlbuki istenen kelimenin “genleşme”
olduğunu hatırlatır.
183
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:5
Etkinlik Adı
: V Diyagramı ile Bir Araştırmanın Planlanması ve Yorumu
İlgili Olduğu Kazanımlar : 7.1-7.4
Bu etkinlikte; öğrenciler, bilimsel bir soruya bilimsel yaklaşım ile cevap arama çabası
sergileyecektir. Soruyu öğrenciler kendileri soracak, doğru cevap için yapılacak işlemleri planlayacak,
gerekli deneyleri yapacak, gözlemlerini kaydedecek, sonuçları yorumlayacaktır.
Bu süreç, basit sorular için bile, disiplin isteyen, uzun zamanda ve deneyim ile yerleşen bir
beceri gerektirir. İlk örnek olması bakımından, bu aktivitede, anahtar soru hazır verilmiş, öğretmene
kolaylık için, bilinenler, sorunun mümkün cevapları, yapılması gereken ilave araştırmalar ayrı ayrı, V
diyagramı düzeninde sunulmuştur. Öğrenciler, sınıftaki gereçlerle, burada verilen cevaplardan doğru
olanı gösterecek araştırmaları yaparak, kendi çıkarımlarına ulaşacaklardır.
Bildiklerimiz:
1. Sudan daha yoğun cisimler
suda batar.
2. Yüzen cismin yoğunluğu
suyun yoğunluğundan daha
küçüktür.
3. Suda batan cisimler suda
yüzenlerden daha yoğundur.
Anahtar Soru:
Suda yüzen
cisimlerin şekli
nasıldır?
Doğru cevabı bulmak için neler yapabiliriz?
1. Suda yüzdüğünü bildiğimiz tahtadan, farklı
biçimlerde cisimlerle, yüzme-batma deneyi.
2. Suda batan silgiden, farklı biçimlerde parçalar
keserek onlarla yüzme-batma deneyi.
3. Her cismin yüzme-batma özelliklerini gösteren
bir çizelge
Neler gözlemledik?
Sorunun cevabı ne olabilir?
1. Ağaçtan yapılmış
1. Çubuk gibi silindirik veya sivri uçlu
çubuklar yüzdü.
cisimler suda yüzmez batar.
2. Yassı silgi parçaları
2. Yassı cisimler suda yüzer.
battı.
3. Ortası delik cisimler suda yüzer.
3. ....................................
4. Yuvarlak cisimler yüzer, köşeli
4. ....................................
cisimler batar.
Sonuç
...........................................
...........................................
184
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:6
Etkinlik Adı
: Proje ve Poster Çalışması
İlgili Olduğu Kazanımlar :1.1-1.9
Öğrenciler araştırmalarında;
• Çok soğuk kış günlerinde derinlere inildikçe deniz suyunu donmaktan neyin
koruduğu,
• Buz, sudan daha yoğun olsaydı, kutuplarda deniz suyunun tamamen donup
donmayacağını anlatan bir proje/poster çalışması hazırlarlar.
Ayrıca aşağıdaki soruların cevabını bulmaları istenir,
• Soğuk bir havada öfkeli bir boğanın nefesini ve/veya kışın oynanan bir futbol maçında
oyuncuların nefesini gösteren resim araştırırlar. Bu resimlerde nefesin görünür hâle
gelmesinin sebebini açıklarlar.
• Kara yollarında sis tehlikesinin yazın hiç olmaması, kışın ve hiç rüzgâr yokken
olması durumunu açıklayan bir kompozisyon ev ödevi olarak verilebilir.
185
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:7
Etkinlik Adı
: Yapılandırılmış Grid
İlgili Olduğu Kazanımlar :1.2; 2.6; 2.8; 3.3; 4.1; 4.6; 6.1
Değişik kavramlar aşağıdaki örneğe uygun şekilde numaralanıp bir gride yerleştirilir.
Öğrenciler, bu yapılandırılmış küme içinde, sorulan soruların cevabını bulurlar.
Örnek:
Isınmak için hangi maddeleri kullanırız? (5, 9, 10)
1
2
JOULE
5
3
KAYNAMA
YOĞUŞMA
6
KÖMÜR
9
7
ERİME
DONMA
8
BUHARLAŞMA
10
DOĞAL GAZ
4
11
ODUN
KALORİ
12
GENLEŞME
BÜZÜLME
Sorular
1. Maddeler ısı alınca gerçekleşen olaylar hangileridir?
2. Buzdan buhara dönüşüm sırasında sırasıyla hangi olaylar olur?
3. Madde dışarıya ısı verince hangi olaylar gerçekleşir?
4. Hangileri ısı birimidir?
5. Hâl değişim olayları hangileridir?
Öğrencilerin her soruya verdikleri cevapları değerlendirmek için kullanılan formül şöyledir:
C1
C2
C3
C4
C1= Doğru seçilen kutucuk sayısı
C3= Yanlış seçilen kutucuk sayısı
C2= Toplam doğru kutucuk sayısı
C4= Toplam yanlış kutucuk sayısı
Bu formüle göre öğrencilerin puanları –1, 0 ve +1 arasında değişir. Bu puanı on üzerinden
değerlendirmek için negatif sonucu ortadan kaldırmak amacıyla, 1 ile toplanır ve elde edilen sayı 5 ile
çarpılır.
Not:Verilen formül doğru cevap olmadığında kullanılmaz.
186
5. Sınıf Üniteler
Öğrenme Alanı : Fiziksel Olaylar
3. Ünite
: Kuvvet ve Hareket
Önerilen Süre
: 14 ders saati
A. Genel Bakış
Öğrenciler dördüncü sınıfta; hareketi, kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini (yön
değiştirme, harekete geçirme, hızlandırma-yavaşlatma, durdurma şekil değişikliği vb.), kuvvet
kavramının genel özelliklerini ve hareket-kuvvet kavramlarının birbirleriyle olan temel
ilişkileri hakkında bilgileri almışlardır. Bu aşamadan sonra öğrenciler doğada temas
gerektiren ve gerektirmeyen şeklinde sınıflandırılabilecek kuvvet çeşitlerinin var olduğunu
anlamalıdır.
Bu ünitede öğrenciler, 4. sınıfta öğrendikleri kuvvet ve hareket ile ilgili kazanımları
kullanarak, doğada var olan kuvvet çeşitlerini ve bu kuvvetlerin günlük hayatımızdaki
etkilerini ve uygulamalarını fark eder. Öğrenciler, bir cismi harekete geçirmek için uygulanan
kuvvetin her zaman cisme dokunması gerekmediğini farklı etkinliklerle keşfeder. Böylelikle
doğada var olan çeşitli kuvvetlerin varlığından haberdar olur. Temas gerektirmeyen
kuvvetlerin bir uygulayıcısı olan mıknatısların temel özelliklerini tanır ve kullanıldığı yerleri
bilir. Sürtünme kuvvetinin temas gerektiren bir kuvvet çeşidi olduğunu anlar ve farklı
yüzey/ortamlardaki sürtünme kuvvetlerini karşılaştırarak bu kuvvetin hareketi zorlaştırıcı ya
da engelleyici olduğu sonucuna ulaşır. Sürtünme kuvvetinin günlük yaşantımızdaki yeri ve
önemini fark eder. Ayrıca bu ünite, daha üst sınıflarda ele alınacak olan kuvvetin ölçülmesi ve
nicel olarak ifade edilmesi, kütle ve ağırlık arasındaki farkın algılanması ve yerin manyetik
özelliği konularının anlaşılmasına yardım eder.
Verilen etkinlikler tavsiye niteliğinde olup fizikî şartlar dikkate alınarak tüm
öğrencilerin aktif katılımının sağlanacağı uygun bir öğretim ortamı hazırlanabilir. Daha
değişik materyaller kullanılarak öğrencilerde istenilen kavramsal değişim ve gelişim
sağlanabilir. Ayrıca tüm öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kullanmaları ve bu
becerilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır.
B. Ünitenin Amacı
Bu ünitede öğrencilerin; doğada var olan çeşitli kuvvetleri fark etmeleri, mıknatısların
temel özelliklerini anlamaları ve kullanıldıkları yerleri keşfetmeleri, farklı yüzey/ortamlardaki
sürtünme kuvvetlerini anlamaları ve günlük yaşantımızdaki yeri ve öneminden haberdar
olmaları amaçlanmaktadır.
C. Ünitenin Odağı
Ünitenin odağını, deney yapma, araştırma, gözlemleme, karşılaştırma ve sınıflandırma
bilimsel süreç becerileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin bilgiye ulaşmada, bu becerileri
kullanmaları ve geliştirmeleri beklenir.
Ç. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları
• Temas Gerektirmeyen Sihirli Kuvvetler
• Mıknatıslarla Oynayalım
• Sürtünmenin Hayatımızdaki Yeri
187
5. Sınıf Üniteler
D. Ünitenin Kavram Haritası
*BU KAVRAM HARİTASI SADECE ÖĞRETMENİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN VERİLMİŞTİR
188
5. Sınıf Üniteler
E. ÜNİTE KAZANIMLARI VE ETKİNLİKLER
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR 3. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET
ÜNİTE
KAZANIMLAR
1. Temas gerektirmeyen kuvvetleri anlamak
amacıyla öğrenciler;
KUVVET VE HAREKET
1.1. Cisimler arasında fiziksel temas sonucu
ortaya çıkan kuvvetleri “temas kuvvetleri”
olarak belirler.
1.2. Fiziksel temas olmadan da cisimlere bazı
kuvvetlerin etki edebileceğini fark eder.
1.3. Kuvvetleri, “temas kuvvetleri” ve “temas
gerektirmeyen kuvvetler” olarak
sınıflandırır (BSB- 4, 5, 6).
1.4. Fiziksel temas olmaksızın cisimleri
hareket ettirebilecek bir düzenek kurar ve
çalıştırır (BSB-14).
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Topları Çarpıştıralım
Öğrenciler, bir topu yuvarlayarak durmakta olan başka bir
top ile çarpıştırırlar. Yuvarlanan topu ilk harekete geçiren
ve çarpışma sonucu diğer topun hareketini sağlayan
kuvvetin niteliğini (fiziksel temas sonucu ortaya çıkıp
çıkmadığını) tartışırlar (1.1).
AÇIKLAMALAR
1.1 4. sınıfta kuvvetle ilgili
incelenen kavramlar hatırlatılır.
[!] 1.2, 1.3 “Alan kuvveti” yerine bu
seviyede
“temas
gerektirmeyen
kuvvet” ifadesi kullanılır.
+ Sihirli Kuvvetler
1.2 Saçımıza sürdüğümüz bir
Öğrenciler, temas gerektirmeyen kuvvetlere örnek olarak;
bir mıknatısın toplu iğneleri uzaktan çekmesi, saça sürtülen
plastik bir tarağın küçük kâğıt parçacıklarını uzaktan
çekmesi ve belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir
cismin yere düşmesi etkinliklerini yaparak sonuçları
tartışırlar (1.2; 1.3).
tarağın küçük kâğıt parçalarını
çekmesi ve serbest bırakılan bir cismin
yere düşmesi etkinliği, elektrostatik
kuvvet ve kütle çekim kuvvetinin
temas gerektirmediğini sezdirmek
amacıyla yapılır. Ancak bu konularla
ilgili ayrıntıya girilmez.
+ Fark Nerede?
Topların hareketini sağlayan kuvvet ile toplu iğneleri, kâğıt
parçalarını çeken ve cismin yere düşmesine neden olan
kuvvetler karşılaştırılarak aralarındaki temel farkın ne
olduğu kısaca tartışılır (1.1; 1.2; 1.3).
??? 1.3 Cisimleri hareket ettiren
rüzgârın (hava akımının) temas
gerektiren
bir
kuvvet
olduğu
vurgulanır.
Kuvvet Çeşitlerini Belirleyelim
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
189
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR 3. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET
ÜNİTE
KAZANIMLAR
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
2. Mıknatısların özellikleriyle ilgili olarak
öğrenciler;
KUVVET VE HAREKET
2.1. Mıknatısların birbirini çektiğini
ittiğini gözlemler (BSB-1).
veya
2.2. Mıknatısların farklı iki kutbu olduğunu
fark eder.
2.3. Mıknatısların farklı kutuplarından birinin
N ve diğerinin S olarak isimlendirildiğini
ifade eder.
2.4. Mıknatısların aynı kutuplarının birbirini
ittiği, zıt kutupların ise birbirini çektiği
sonucuna ulaşır (BSB -23).
2.5. Bazı
maddelerin
etkilendiğini ifade eder.
mıknatıslardan
2.6. Mıknatısların
maddelere
uyguladığı
kuvvetin, temas gerektirmeyen bir kuvvet
olduğunu açıklar.
2.7. Günlük hayatta mıknatısların kullanım
alanlarını listeler (BSB-24).
AÇIKLAMALAR
2.1 4. sınıfta mıknatısların
+ Mıknatısı Tanıyalım
Öğrenciler sınıfa getirilen çeşitli şekillerdeki mıknatısları (çubuk,
U, halka vb.) kullanarak iki mıknatısın birbirini çektiğini veya
ittiğini çeşitli denemeler yaparak keşfeder. Bu denemeler
esnasında öğrenciler mıknatısların uçlarının (kutuplarının) farklı
davrandığını gözlemler. Bu kutuplardan birinin N, diğerinin S
kutbu olarak isimlendirildiğini öğrenirler. Hangi kutupların
birbirini ittiğini, hangilerinin birbirini çektiğini deneyerek tespit
ederler. Sonuçları tartışırlar (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2,6).
+ Kaybolmayan Kutuplar
Bir çubuk mıknatısa çekiçle vurularak mıknatıs iki parçaya ayrılır.
Öğrenciler bu iki parçanın yine itme veya çekme özelliği
gösterdiğini, her bir parçada yine N ve S olarak isimlendirilen
kutuplarının varolduğunu gözlemler (2.2; 2.3; 2.4).
+ Mıknatısları Nerelerde Kullanırız?
Mıknatısların günlük hayatta kullanım alanlarını araştırmaları
istenir (2.7).
bazı maddelerle etkileşimlerinden
faydalanarak birbiri içerisine
karışmış olan maddeleri ayırmada
nasıl kullanıldıkları işlenmişti.
[!] 2.5 Öğrenciler, mıknatısların
elektronik
donanımlı
bazı
eşyalara (televizyon, bilgisayar
ekranı, bankamatik kartı, cep
telefonu, bilgisayar disketi, CD
vb.)
yaklaştırıldığında,
bu
eşyalara
zarar
verebileceği
konusunda uyarılır.
C2.7
Öğrenciler,
araştırma
yaparken İnterneti etkili şekilde
kullanmaya teşvik edilir.
[!]2.7
Pusula
tanıtılır.
Dünyamızın bir mıknatıs gibi
davrandığından bahsedilir.
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
190
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR 3. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET
ÜNİTE
KAZANIMLAR
3. Sürtünme kuvvetini ve hayatımızdaki önemini
anlamak amacıyla öğrenciler;
3.1. Çeşitli yüzeylerin (halı, beton, buz vb.), cisimlerin
hareketlerine etkilerini karşılaştırır (BSB-5).
KUVVET VE HAREKET
3.2. Bir cismin kaygan bir yüzeyde daha kolay, pürüzlü
bir yüzeyde ise daha zor hareket ettirilebileceğini
gözlemler (BSB-1).
3.3. Bir cismin kaygan bir yüzeyde daha kolay, pürüzlü
bir yüzeyde ise daha zor hareket ettirilmesinin
sebebini, sürtünen yüzeylerin farklılığı ile açıklar
(BSB-7).
3.4. Yüzey ile cisim arasında, cismin hareketini
zorlaştıran veya engelleyen kuvveti, sürtünme
kuvveti olarak tanımlar.
3.5. Sürtünmenin bir temas kuvveti olduğunu ifade eder.
3.6. Hava ortamında, hareket eden cismin hareketini
zorlaştıran kuvveti hava direnci olarak tanımlar.
3.7. Su içerisinde, hareket eden cismin hareketini
zorlaştıran kuvveti su direnci olarak tanımlar.
3.8. Hava ve su direncinin cisimlerin hareketlerine
etkilerini karşılaştırır (BSB-4, 5, 6).
3.9. Teknolojik tasarım aşamalarını uygulayarak havada
uzun süre kalabilecek bir paraşüt geliştirir (FTTÇ6, 14).
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AÇIKLAMALAR
+ Tartışalım
Öğrencilere, buzlu yollarda yürümekte neden zorlandıkları, bazı araçların
(bisikletlerin, kapı menteşelerinin vb.) hareketli aksamlarının neden yağlanması
gerektiği sorulur ve alınan cevaplar tartışılır (3.1).
+ Hareketi Zorlaştıran Nedir?
Öğrenciler bir cismi önce kaygan, sonra da pürüzlü bir yüzeyde harekete geçirmeye
çalışırlar. Her iki durumda da hareketi zorlaştırıcı veya engelleyici kuvvetin ne
olabileceğini ve hangi yüzeyde cismi daha kolay hareket ettirebildiklerini tartışırlar
(3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5).
+ Bir Paraşüt Yapalım
Öğrenciler, küçük cisimleri (kibrit kutusu, silgi vb.) taşıyabilecek bir paraşüt modeli
tasarlayıp yaparak hava direncinin harekete etkisi tartışırlar. Konuyla ilgili olarak; jet
uçaklarının, kısa pistlere inerken durmalarını kolaylaştırmak için, paraşüt açmalarıyla
ilgili bir video film izlettirilebilir (3.6; 3.9).
Öğrenciler, sürtünmenin bilimsel olarak anlaşılmasının teknoloji uygulamalarındaki
yerini tartışır. Bu bağlamda, Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki görüşlerini
araştırırlar.
+ Su İçerisine Bırakılan Bilye
Öğrenciler, özdeş iki cam bilyeden birini su dolu derin bir cam kap içerisine, diğerini
de hava ortamında aynı anda, aynı yükseklikten serbest bırakarak bilyelerin aynı
mesafeyi ne kadar sürede geçtiklerini karşılaştırır ve bunun sebeplerinin neler
olabileceğini açıklarlar (3.7).
+ Sürtünmesiz Bir Yaşam Nasıl Olurdu?
??? Bisikletin frenine basıldığında
yavaşlamasının asıl nedeni tekerlek ile
yüzey arasındaki sürtünmeden ziyade,
tekerlek ile fren pabuçları arasındaki
sürtünmedir.
[!]
Atatürkçülük ile ilgili konular
(3.9, 3.10 - 1)
Bu Yarış Nasıl Kazanılır?
Nasıl Daha Yavaş Düşer?
“Eğer sürtünme olmasaydı hayatımızda ne gibi değişiklikler olurdu?” sorusuna
öğrencilerle birlikte cevap aranır. Bu konu ile ilgili simülasyonlar gösterilebilir. Bazı
durumlarda sürtünmeyi azaltmak, bazı durumlarda ise artırmak için önlemler alındığı
örneklerle tartışılır (3.9).
3.10.Sürtünmenin günlük yaşamdaki etkilerine örnekler
verir (FTTÇ-4).
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayıraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
191
5. Sınıf Üniteler
F. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Etkinlikleri
Etkinlik Numarası
:1
Etkinlik Adı
: Kuvvet Çeşitlerini Belirleyelim
İlgili Olduğu Kazanımlar: 1.1; 1.2: 1.3; 1.4
Aşağıdaki resimlerde bazı cisimlere kuvvetler etki ettiği görülmektedir. Bu kuvvetlerin hangi
çeşit kuvvet olduğunu düşünerek aşağıdaki tabloda ilgili seçenekleri belirtiniz.
a)
b)
c)
Temas Gerektiren Kuvvetler
d)
Temas Gerektirmeyen Kuvvetler
Etkinlik Numarası
:2
Etkinlik Adı
: Bu Yarış Nasıl Kazanılır?
İlgili Olduğu Kazanımlar: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5
Öğrenciler için sınıfta bir oyuncak araba yarışı düzenlenir. Yarışmaya katılan her öğrenci
grubuna özdeş bir araba verilir fakat her grup bir metre uzunlukta ve aynı eğime
sahip olan yarış pistini kendi inşa eder. Oyuncak arabaların ne tür bir yüzeyde
hareket edeceklerine gruplar karar verir. Sonra tüm gruplar sırasıyla arabalarını kendi inşa
ettikleri pistte rampadan aşağı serbest bırakırlar. Arabası en uzağa, en kısa sürede giden grup
yarışmayı kazanır. Yarışma sonunda pistin yüzeyi ile arabanın tekerleri arasındaki sürtünme
kuvvetinin harekete etkileri tartışılır ve aşağıdaki sorulara cevap aranır.
ƒ
Oyuncak arabaların mümkün olan en uzak mesafeye en kısa zamanda gitmesi için
hangi yüzey tipini kullanmak daha uygun olur? Gruplar sürtünme kavramını
kullanarak yaptıklar pist seçiminin nedenlerini açıklarlar.
ƒ
Öğrenciler farklı yüzeyler üzerinde cisimlerin hareketi ile ilgili tecrübelerini
düşünür (örneğin asfalt yolda veya çimde bisiklet sürerken, buz üzerinde paten
yaparken ya da bir cismi hareket ettirirken). Öğrenciler bu deneyimleri hakkında
konuşarak cisimleri hareket ettirmek için harcanan kuvvetlerin farklı yüzeylerde
aynı olup olmadığını açıklarlar (Örneğin bir kutuyu toprak zeminde sürüklemek
buz üzerinde sürüklemeye göre daha fazla kuvvet gerektirir.).
192
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:3
Etkinlik Adı
: Nasıl Daha Yavaş Düşer?
İlgili Olduğu Kazanımlar: 3.5; 3.6; 3.8; 3.9
Amaç
Basit araç-gereç ve malzemeler kullanarak düşmeyi geciktirecek bir
paraşüt geliştirmek.
Ön Araştırma
Öğrenci, paraşütlerin düşme üzerindeki etkisini araştırır. Farklı paraşüt
şekillerinin işlevini öğrenir. Daha yavaş düşmenin nelere bağlı olduğunu
belirler.
Tasarım ve yapım
Elli gramlık küçük bir cismin olabildiğince yavaş düşmesini sağlayacak bir paraşüt
geliştirmeye yönelik düşünce geliştirir. Çizim yaparak taslak(lar) geliştirir.
Seçtiği taslağı gerçekleştirmek üzere hangi malzeme ve araç-gereçlere ihtiyacı olduğunu
belirler.
Malzemeyi işleyerek istenen şekli verir.
Değerlendirme
Paraşütü dener ve arkadaşları ile paylaşır.
193
5. Sınıf Üniteler
Öğrenme Alanı
: Fiziksel Olaylar
4. Ünite
: Yaşamımızdaki Elektrik
Önerilen Süre
: 12 ders saati
A. Genel Bakış
Bu ünite, 4. sınıfta yer alan elektriğin tehlikelerinden sakınma ve gereken önlemleri
alma konusu ile basit elektrik devre uygulamalarını temel alıp daha da genişleterek
öğrencilerin günlük hayattaki elektrik devre uygulamaları hakkında daha derin bir bilgi sahibi
olmalarını hedefleyen bir içeriğe sahiptir. Ünite aynı zamanda, öğrencilerin derste elektrikle
ilgili öğrendikleri kavramları, sahip oldukları ön bilgileri ile ilişkilendirmeyi ve elektriğin
tehlikelerinden sakınarak gereken önlemleri alma konusunda önceki bilgilerini pekiştirmeyi
amaçlar.
Bu ünite işlenirken soyut bir kavram olan akım kavramına girilmemiş, dolayısıyla
direnç kavramı ile devrelerin seri-paralel bağlanması konularına yer verilmemiştir.
Öğrenciler, bir ampulün parlaklığını pil sayılarını değiştirerek artırıp-azaltabileceklerini ya da
pil sayısını sabit tutup ampul sayısını artırarak ampullerin parlaklığını değiştirebileceklerini
keşfederler. Böylece öğrenciler deneysel uygulamalarda bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen
değişkenleri tanımlama ile ilgili bilimsel süreç becerilerini kazanırlar. Ünitede değinilmeyen
akım, direnç, potansiyel gibi kavramlara ve uygulamalara daha üst sınıflarda yer verilecektir.
Bu ünite, öğrencilerin deney yapmalarını ve problem çözmelerini teşvik edecek
öğrenme etkinliklerini içermektedir. Bu etkinlikler sayesinde birçok deney yapan öğrenciler,
bilimde deneme-yanılma ile sonuca ulaşmanın yerini kavrarlar.
Verilen öğrenme, öğretme ve değerlendirme etkinlikleri öneri niteliğinde olup fizikî
koşullar da dikkate alınarak tüm öğrencilerin etkin ve verimli katılımının sağlanacağı uygun
bir öğrenme ortamı hazırlanabilir. Ayrıca ünitenin “Etkinlik Örnekleri” bölümünde
öğrencilerin ön bilgilerini tespit etmek için, “Devredeki Hatayı Bulalım” etkinliğinde ilk
olarak hatalı bir kurulu devre, daha sonra hatalı bir devre resmi verilir. Öğrenciler devreler
üzerindeki eksiklikleri bulmaya çalışırlar. Böylece, 4. sınıfta gördükleri konuları hatırlayarak
üniteye hazırlık yapmış olurlar.
B. Ünitenin Amacı
Bu ünitede, öğrencilerin, farklı elektrik devreleri oluşturarak, devre elemanlarının
işlevlerini tanıma, bir devre elemanın değişiminin devrede ne gibi etki yaratacağı konusunda
bilgilenme ve devrelerin şematik gösterimini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Böylece
öğrencilerin farklı elektrik devrelerindeki pil ve ampul sayısını değiştirerek değişimin devre
üzerinde yaratacağı etkileri keşfetmeleri, devre elemanlarını semboller ile göstererek devre
şeması çizmeleri sağlanacaktır.
C. Ünitenin Odağı
Bu ünitenin odağı, farklı basit elektrik devreleri oluştururken, devre elemanlarının
birbirleri ile ilişkisini deney, araştırma ve gözleme dayalı etkinliklerle araştırmak olmalıdır.
Sonuçta oluşturulan bir devrenin herkes tarafından kabul edilen sembollerle şemasını çizmeye
geçilmelidir.
194
5. Sınıf Üniteler
Ç. Önerilen Konu Başlıkları
•
Basit Elektrik Devreleri Oluşturalım
•
Ampullerin Parlaklığını Değiştirelim
•
Devre Resimlerimizi Sembollerle İfade Edelim
195
5. Sınıf Üniteler
D. Ünitenin Kavram Haritası
*BU KAVRAM HARİTASI SADECE ÖĞRETMENİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN VERİLMİŞTİR
196
5. Sınıf Üniteler
E. ÜNİTE KAZANIMLARI VE ETKİNLİKLER
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE
KAZANIMLAR
1. Basit bir elektrik devresinde ampullerin parlaklığının
değiştirilmesi ile ilgili olarak öğrenciler;
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
1.1
Basit bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığını
nasıl değiştirebileceği hakkında tahminlerde bulunur
(BSB 8).
1.2
Bir ampulün parlaklığını nasıl değiştirebileceği
hakkındaki tahminlerini test eder (FTTÇ-2).
1.3
Bir ampulün parlaklığını etkileyen değişkenleri listeler
(BSB 10).
1.4
Elektrik devresinde sadece ampul sayısının
değiştirilmesi olayındaki değişkenleri belirler (BSB11, 12, 13).
1.5
1.6
Elektrik devresinde sadece pil sayısının değiştirilmesi
olayındaki değişkenleri belirler (BSB- 11, 12, 13).
Devrede pil sayısı aynı kalırken, ampul sayısının
artması veya azalması ile ampullerin parlaklığının
nasıl değiştiğini ifade eder.
1.7
Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısının
artması veya azalması ile ampulün parlaklığının nasıl
değiştiğini ifade eder.
1.8
Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin birer devre
anahtarı olduğunu fark eder (FTTÇ-3).
1.9
Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvarların
içinden geçen bağlantı kabloları olduğu çıkarımını
yapar (FTTÇ- 5, 31).
4. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AÇIKLAMALAR
[!] 1.4
+ Devredeki Hatayı Bulalım
Öğrenciler, ilk olarak hatalı bir elektrik devresindeki problemi bulmaya çalışır. Daha sonra
hatalı bir devre resmi üzerindeki eksikliği tespit edip doğru devre için tahminlerde
bulunurlar.
+ Bir Ampulün Parlaklığını Nasıl Değiştirebiliriz?
Öğrenciler tek pil ve ampulden oluşan bir elektrik devresi kurarak ampulün parlaklığını
gözlemler. İkinci bir özdeş ampulü devreye (seri) bağlayarak birinci ampulün
parlaklığındaki değişimi gözlemler. Sonra öğrenciler, üçüncü bir özdeş ampulü devreye
(seri) bağlar ve ampullerin parlaklıklarını gözlemler. Her üç devredeki ampullerin
parlaklıklarını karşılaştırırlar (1.1; 1.2; 1.3).
Öğrenciler tek pil ve ampulden oluşan elektrik devresini tekrar kurar. Devreye önce ikinci
bir özdeş pil sonra üçüncü bir özdeş pil (seri) bağlayarak ampulün parlaklığını gözlemler.
Gözlem sonuçlarını tartışarak karşılaştırırlar (1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 1.7).
Öğrenciler, akılcılığın Fen ve Teknolojideki önemini fark ederler. Bu bağlamda
Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi araştırırlar.
Pil ve ampuller sadece seri
bağlanmalı, fakat seri bağlama
kavramına girilmez.
[!]
Öğretmen, öğrencileri elektrik
devreleri ile ilgili etkinliklerden sonra
devre elemanlarını toplamalarına
özendirir.
[!] Bu ünitede, iletken ve yalıtkan
maddeler konusuna girilmez.
Elektrik akımı ve yük kavramı
ileriki sınıftarda işlenecektir.
Devre
Oynayalım
Şeması
Üzerinde
+ Değişkenleri Belirleyelim
Yukarıdaki iki etkinlik sonucunda, öğrenciler bir elektrik devresindeki ampulün
parlaklığının nelere bağlı olarak değiştiğini yorumlarlar. Öğrenciler bu etkinlikler için
bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri tanımlar. Bu değişkenleri ifade eden
aşağıdaki gibi bir tablo oluşturur (1.4; 1.5; 1.6; 1.7).
Bağımsız Değişken
Sabit tutulan (Kontrol
Edilen) Değişken
Bağımlı Değişken
1.
Ampul Sayısı
Pil Sayısı
Ampul Parlaklığı
2.
Pil Sayısı
Ampul Sayısı
Ampul Parlaklığı
Deneme
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayıraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.) Sarı renkle gösterilen alanlarda değişiklik yapılmıştır.
197
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE
KAZANIMLAR
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
2. Basit bir elektrik devresindeki elemanların
sembolik gösterimi ve devre şemalarının
çizimi ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Basit bir elektrik devresindeki pil, ampul,
bağlantı kablosu ve anahtarı sembolik olarak
gösterir.
2.2. Devre elemanlarının sembolik
gösterimlerinin, devre şeması çizimlerinde
kullanıldığını fark eder.
2.3. Devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin
bilimsel iletişim (ortak bilimsel dil) açısından
önemini kavrar.
2.4. Çalışan bir elektrik devresi şeması çizer.
2.5. Basit bir elektrik devre şemasından
yararlanarak devreyi kurar ve çalıştırır.
2.6. Çalışmayan elektrik devrelerine ait şemaları
yorumlayarak niçin çalışmadığını ifade eder.
4. ÜNİTE : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Devre Elemanlarını Sembolik Olarak Gösterelim
Öğrenciler devre elemanlarının (pil, ampul, bağlantı kablosu ve
anahtar) sembolik gösterimlerini içeren kartları inceleyerek, hangi
sembole hangi devre elemanının karşılık geldiğini tahmin ederler.
Devre elemanlarının neden sembollerle gösterildiği tartışılarak, bunun
önemi (örneğin matematikteki +,-, vb. işaretlerinin ortak
kullanımındaki önemi gibi) vurgulanır (2.1; 2.2; 2.3).
+ Devre Şemamızı Sembollerle Çizelim
Öğrenciler resmettikleri bir elektrik devre şemasını öğrendikleri
sembolleri kullanarak yeniden çizerler (2,3; 2.4) .
+ Devre Şemamızı Kuralım
AÇIKLAMALAR
Devre
Tanıyalım
Sembollerini
Eleştir-Değerlendir-Çözümü
Bul
® Kariyer Bilinci Geliştirme:
Sınıfta
ailesinde
elektrik
teknisyeni
veya
elektrik
mühendisi olan öğrenciler
devrelerle nasıl çalışıldığını
öğrenir ve sınıfla paylaşırlar.
Öğrencilerden, verilen bir elektrik devresi şemasından yararlanarak
elektrik devresi kurup çalıştırmaları istenir. Farklı elektrik devre
şemaları gösterilerek devrenin niçin çalışıp çalışmayacağı(ör: anahtar
açıkken lambanın yanmayacağını veya bağlantı kopukluğunu...)
öğrencilere sorulur (2.5; 2.6; 2.7) .
2.7. Verilen hatalı bir devre şemasını, deneyerek
çalışır hâle getirir.
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayıraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
198
5. Sınıf Üniteler
F. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Etkinlikleri
Etkinlik Numarası
Etkinlik Adı
İlgili Olduğu Kazanımlar
:1
: Devre Sembollerini Tanıyalım
: 2.1; 2.2
Öğrenciler devre elemanlarını ve sembollerini içeren aşağıdaki tablodaki boşlukları
doğru bir şekilde doldurmaya çalışır. Daha sonra şağıdaki devre resmini sembolik olarak
gösterirler.
Devre Elemanı
Resmi
?
?
Sembolü
?
Anahtar
?
?
?
Devre Resmi
Sembolik Gösterimi
?
199
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
Etkinlik Adı
İlgili Olduğu Kazanımlar
:2
: Devre Şeması Üzerinde Oynayalım
: 1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 1.7
Öğrenciler aşağıda verilen devre elemanlarını kullanarak bir devre oluşturur ve bu
devrenin şemasını çizer. Tabloda istenen şartlara göre hangi devre elemanlarını devreye ilave
edeceğini tahmin etmeye çalışır. Daha sonra tahminlerini doğrulayacak devreleri kurarlar.
Pil , Pil yatağı, Ampül, Bağlantı kabloları
İstenen Şart
Devre Elemanı
Lambanın parlaklığı değişmesin
Lambanın parlaklığı artsın
Lambanın parlaklığı azalsın
Etkinlik Numarası
Etkinlik Adı
İlgili Olduğu Kazanımlar
:3
: Eleştir-Değerlendir-Çözümü Bul
: 2.6; 2.7
Öğrenciler aşağıdaki tabloda verilen devre şemasını kurar. Sonucu tartışarak
ampullerin neden yanmadığının sebebini içeren en doğru cevabı bulmaya çalışırlar. (Öğrenci
seviyesinin uygunluğuna göre ikinci bir özdeş pil devreye ters bağlanarak aynı işlemler
tekrarlanabilir.)
Devre Şeması
İşlem-Sonuç
Yandaki devre kuruluyor ve bu
hâliyle lambaların yanmadığı
gözlemleniyor.
Sebep
9 Anahtar açık
olduğundan lambalar
yanmıyor.
9 Lambalardan biri
bozuk olabilir.
9 Anahtar kapalı olsa
bile piller ters bağlanmış.
200
5. Sınıf Üniteler
Öğrenme Alanı
: Dünya ve Evren
5.Ünite
: Dünya, Güneş ve Ay
Önerilen Süre
: 12 ders saati
A. Genel Bakış
Dördüncü sınıfta, Dünya’mızın şekil ve yapısının ele alındığı “Gezegenimiz Dünya”
ünitesiyle başlayan süreç, bu sınıfta etkisi daha kolay fark edilebilir “Gökyüzü Macerası” ile
devam edecektir. Ünitede öğrenci, modeller yardımıyla Dünya, Güneş ve Ay’ın göreli
boyutlarını ve biçimlerini tanır. Güneş’in gün içindeki hareketini kavrar. Bu görünen
hareketin, aslında Dünya’nın kendi etrafında yaptığı dönme hareketi ile ilgili olduğunu bilir
ve Dünya’nın dönmesi ile Güneş’in görünen hareketi arasında bağ kurar. Öğrenciler,
ilköğretimin ilk üç yılında Hayat Bilgisi dersinde yer alan “Dün, Bugün, Yarın” ünitesinde,
Dünya’nın hareketleri sonucunda oluşan değişimleri ve Güneş’in bazı özellikleri ile ilgili
olarak edindikleri kazanımların yanı sıra bu ünitede elde edecekleri kazanımlar; ileriki
sınıflarda karşılaşacağı Güneş sistemi, mevsimler, yıldızlar ile uzay gibi konuların
öğrenilmesine zemin hazırlayacaktır.
“Dünya, Güneş ve Ay” ünitesinde, geniş ölçekli gökyüzü doğası; inceleme, araştırma,
gözlem yapma, rol oynama, tartışma, modelleme gibi yöntem ve tekniklerle sınıf ortamına
taşınacaktır. Öğrenciler, Güneş, Dünya ve Ay arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanıyarak
gök cisimlerinin belirgin özelliklerini kavrayacaktır. “Dönme” ve “dolanma” hareketlerinin
yaşantımızı etkileyen bazı olguların nedeni olduğunun farkına varacaktır. Bir başka ifadeyle,
öğrenciler; gece/gündüz, yıl gibi zaman birimlerinin temelinde Dünya’nın bu hareketleri
olduğunu algılayacaktır. Öğrenciler, hedeflenen kazanımlara ulaşabilmek için gözlem ve
karşılaştırma yapacak, tahminler yürütecek, tahminlerini sınamaya yönelik etkinliklerde
bulunacaklardır. Ayrıca inceleme, araştırma sonuçlarını sınıf ortamında çeşitli şekillerde
sunarak iletişim kurma, bildiklerini ve kendini uygun şekilde ifade etme, başkalarıyla
paylaşma gibi sosyal becerilerini geliştirmeleri de sağlanacaktır.
Önerilen öğretim ve değerlendirme etkinlikleri arasında yer alan “Kelime
İlişkilendirme” ile öğrencilerin konu ile ilgili sahip oldukları temel kavramlar arasındaki
ilişkileri yoklanarak bellekteki bilişsel ağın ortaya konması amaçlanmaktadır. Farklı anahtar
kelimeler ile aynı kelimelerin ilişkilendirilme sıklığı ve anahtar kelimelerin birbirleri ile
doğrudan ilişkilendirilmesi, aralarında daha kuvvetli bir ilişki kurulduğu anlamına gelecektir.
Önerilen öğretim ve değerlendirme etkinlikleri arasında yer alan “Çoklu Zekâ” etkinliğinin
amacı, farklı bireysel ihtiyaç ve yönelimleri olan öğrencileri hep birlikte kucaklayacak ve
değişik yönlerden gelişimlerini sağlayacak tekdüze olmayan etkinlikler sunmaktır. Böylece,
öğrencilerin farklı yönlerden gelişimi için fırsatlar oluşturulur ve yatkın oldukları zekâ
alanları kadar diğer alanlarda da deneyim kazanmaları sağlanır.
201
5. Sınıf Üniteler
Tüm ünitelerde verilen öğrenme, öğretim ve değerlendirme etkinlikleri tavsiye
niteliğindedir. Öğretmenler, bireysel veya grup içi etkinlikler ile fizikî koşulları da dikkate
alarak tüm öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak uygun bir öğrenme ortamı hazırlamalıdır.
Ayrıca, ünitenin Etkinlik Örnekleri bölümünde, ön bilgilerin tespitinde giriş etkinliği
sonucunda ortaya çıkan veriler, daha sonraki öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesinde
dikkate alınmalıdır.
B. Ünitenin Amacı
Bu ünitede öğrencilerin; Dünya, Güneş ve Ay’ın göreli boyut ve biçimleri ile Dünya
ve Ay’ın hareketlerini tanıyıp kavraması, Dünya, Güneş ve Ay arasında hareket ilişkisi
kurabilmesi, bu ilişkinin yol açtığı sonuçlar ve bunların günlük yaşama etkisi hakkında bilgi,
deneyim ve tutum geliştirmesi hedeflenmektedir.
C. Ünitenin Odağı
Ünitenin odağında Dünya, Güneş ve Ay birlikte rol oynamaktadır. Öğrenme
etkinlikleri genelde deneyden çok, gözleme dayalıdır. Bu gözlemler, birkaç gün aralıklarla
ve/veya bir gün içerisinde birkaç saat arayla tekrarlanmalıdır. Böylece, öğrencinin gözlemdeney sürekliliği içinde disiplinli ve sabırlı çalışma alışkanlığı kazanması amaçlanmaktadır.
Öğrenciler, gökyüzündeki cisimlerin farklı özellikleri (uzaklık, büyüklük, ışık kaynağı
olma/olmama vb.) olduğu gibi, bir takım ortak özelliklerinin de (küreye benzer şekle sahip
olma, dönme/dolanma hareketi yapma) var olduğundan haberdar olacaktır. Aynı olaya farklı
noktalardan bakıldığında, “görünen” ile “gerçek” arasındaki farkın algılanması (yeryüzünden
bakıldığında, Güneş ve Ay’ın gözlemlenen hareketleri) ünitenin odağında olmamakla birlikte
çeşitli örneklerle öğrencilere sunulmaktadır.
Ç. Önerilen Konu Başlıkları
•
Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklükleri
•
Dünya’mız Yerinde Duramıyor
•
Söyle Söyle Ay Dede, Bu Değişimlerin Sırrı Ne?
202
5. Sınıf Üniteler
D. Ünitenin Kavram Haritası
*BU KAVRAM HARİTASI SADECE ÖĞRETMENİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN VERİLMİŞTİR
203
5. Sınıf Üniteler
E. ÜNİTE KAZANIMLARI VE ETKİNLİKLER
ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN
ÜNİTE
KAZANIMLAR
1. Güneş, Dünya ve Ay’ın şekil ve büyüklükleriyle
ilgili olarak öğrenciler;
DÜNYA, GÜNEŞ VE AY
1.1. Güneş, Dünya ve Ay’ın şeklini karşılaştırır (BSB1, 2, 3, 4).
1.2. Geçmişte insanların, Dünya, Güneş ve Ay’ın
şekliyle ilgili çeşitli görüşler ileri sürdüklerinin
farkına varır (FTTÇ-2, 11, 12, 13, 14).
1.3. Güneş, Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar
(BSB-1, 2, 3, 4, 5).
1.4. Güneş, Dünya ve Ay’ı bir arada temsil eden
kendine özgü bir model oluşturur ve sunar (BSB21, 22, 24; FTTÇ-6).
1.5. Cisimlerin uzaklaştıkça daha küçük görüldükleri
çıkarımını yapar (BSB-1, 2, 5, 7).
1.6. Güneş’in Dünya’ya göre, Ay’dan daha uzak
olduğu sonucunu çıkarır (BSB-7).
5. ÜNİTE: DÜNYA, GÜNEŞ VE AY
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AÇIKLAMALAR
Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekli Neye Benziyor?
Öğrencilerden, “Güneş, Dünya ve Ay’ın şekilleri nasıldır?” ve
“Güneş, Dünya ve Ay’ın büyüklükleri için nasıl bir sıralama
yaparsınız?” sorularına cevap vermeleri istenerek ön bilgileri yoklanır.
Daha sonra, uzaydan çekilmiş fotoğraflar, varsa, Video-CD, slayt ve
bilgisayar simülasyonları yardımıyla bir fikir birliğine varırlar (1.1;
1.3).
1.1 Dünya’nın
şekliyle ilgili olarak 4.
sınıfta
öğrenilenler
hatırlatılır.
[!] 1.1 Küre, sınıfa
getirilen
küre
örnekleriyle
ayrıntıya
girilmeden hatırlatılır.
+
+ Var mısınız Dünya-Güneş-Ay Modeli Yapmaya!..
Öğrenciler, “Güneş, Dünya ve Ay’dan sizce hangisi daha büyüktür?”
sorusuna cevap ararlar. Öğrenciler daha sonra cevaplarını bilimsel
bilgilerle karşılaştırdıktan sonra, tanıdığı malzemeleri (Güneş bir deniz
topu veya basketbol topu olarak düşünüldüğünde, Dünya’nın ancak bir
leblebi tanesi, Ay’ın ise yarım pirinç tanesi olarak düşünülebileceğine
dikkat çekilir.) kullanarak Güneş, Dünya ve Ay’ı bir arada temsil eden
bir model (poster, resim, maket vb.) tasarlar ve yaparlar (1.4).
[!]
1.1
Güneş’e
doğrudan çıplak gözle
bakmanın
sakıncaları
anlatılır.
Kelime İlişkilendirme
+ v Uçaklar Neden Kuş Kadar Gözükür?
Öğrenciler, uzaktaki dağlar, ağaçlar, binalar veya araçların
olduklarından daha küçük göründükleriyle ilgili gözlemler yaparlar.
Gözlem sonuçlarından ve deneyimlerinden (Örneğin; bir uçağın,
gökyüzünde bir kuş büyüklüğünde görülmesi gibi) yola çıkarak Güneş
ve Ay’ın büyüklüklerinin farklı olmasına rağmen, Dünya’ya olan
uzaklıkları dikkate alındığında, gökyüzünde hemen hemen aynı
büyüklükte göründüklerini fark ederler (1.5; 1.6).
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
204
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN
ÜNİTE
KAZANIMLAR
5. ÜNİTE: DÜNYA, GÜNEŞ VE AY
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Başrollerde Güneş ve Dünya
2. Dünya’nın hareketleri ile ilgili olarak öğrenciler;
DÜNYA, GÜNEŞ VE AY
2.1. Dünya’nın kendi etrafında döndüğünü ifade eder.
2.2. Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü
tamamladığı sürenin, bir gün olarak kabul
edildiğini ifade eder.
2.3. Gece-gündüz oluşumunu, Dünya’nın kendi
etrafındaki dönme hareketiyle açıklar (BSB-23).
2.4. Güneş’in gökyüzünde gün boyunca hareket
ediyor gözükmesini, Dünya’nın kendi etrafındaki
dönme hareketiyle açıklar (BSB-23).
2.5. Dünya’nın kendi etrafında dönerken aynı
zamanda Güneş etrafında da dolandığını ifade
eder.
2.6. Dünya’nın Güneş etrafında bir tam dolanımını
tamamladığı sürenin, bir yıl
edildiğini belirtir.
olarak kabul
Öğretmen yere tebeşirle Dünya’nın yörüngesini gösteren elips
şeklinde bir yörünge çizer (Çizilen yörüngenin şeklinin elips olduğu
söylenmemelidir.). Sırt sırta vermiş dört öğrenciye Güneş ve bir
öğrenciye de Dünya rolü verilir. Dünya rolünü alan öğrenci kendi
etrafında dönerken aynı zamanda Güneş rolünü alan öğrencilerin
etrafında zemine çizilmiş yörüngeyi takip eder. Öğrenciler,
sahneledikleri bu oyunda Dünya ve Güneş’in hareketlerini
gözlemleyerek yorumlarlar. Güneş rolündeki öğrencilerin her birinin
eline birer el feneri verilir. Dünya rolünde oynayan öğrencinin kendi
etrafındaki her dönüşünde, aydınlanan ve karanlıkta kalan kısımlarına
dikkat çekilerek öğrenciler gece gündüz olayını canlandırır. Güneş’in
gökyüzünde hareket ediyor gibi görünmesinin nedeni ile zaman
dilimlerinden yıl ve günün oluşumunu tartışır. Gece/gündüz ve yılın,
doğa olaylarının sonuçlarından hareketle belirlenip; hafta, ay, saat gibi
zaman dilimlerinin ise insanlar tarafından keyfi olarak kabul
edildiğine dikkat çekilir (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6).
+ Dünya’mız Hiç Hareket Etmeseydi Neler Olurdu ya da
Olmazdı?
Öğrenciler, “Eğer Dünyamız hiç hareket etmeseydi neler olurdu/veya
olmazdı?” sorusuna tartışarak cevap ararlar (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5;
2.6).
AÇIKLAMALAR
[!] 2. 1 - 2. 6 Bu düzeyde,
dönme ekseni ve yörünge
kavramlarıyla elips terimi
kesinlikle kullanılmaz.
C 2.2 ve 2.6 kazanımları
için
Matematik
dersi
Ölçme alt öğrenme alanı
(kazanım 1)
Gece-Gündüz Modeli
[!] 2. 4 Bu düzeyde
güneşin; Samanyolu gök
adası ile bir bütün hâlinde
yaptığı hareketi, dikkate
alınmaz.
2. 6
Mevsimlerin
nasıl oluştuğu konusuna
girilmez.
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
205
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN
ÜNİTE
KAZANIMLAR
3. Ay’ın hareketleri ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Ay’ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda
da Dünya etrafında dolandığını ifade eder.
3.2. Dünya ve Ay’ın hareketlerini gösteren kendine
özgü bir model oluşturur ve sunar (BSB-21,
22, 24; FTTÇ-6).
DÜNYA, GÜNEŞ VE AY
3.3. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı
yüzünün gözlendiğini açıklar (BSB-23).
3.4. Ay’ın evrelerini belirli aralıklarla gözlemler ve
gözlem sonuçlarını kaydeder (BSB-1, 2, 20).
3.5. Gözlemlerine dayanarak Ay’ın evrelerinin
düzenli olarak tekrar eden bir doğa olayı
olduğu sonucunu çıkarır (BSB-1, 2, 5, 7, 23).
3.6. Ay’ın evrelerini, Ay’ın Dünya etrafındaki
dolanma hareketiyle açıklar (BSB-23).
3.7. Ay’ın evrelerini temsil eden bir model
oluşturur ve sunar (BSB-21, 22, 24; FTTÇ-6).
5. ÜNİTE: DÜNYA, GÜNEŞ VE AY
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AÇIKLAMALAR
+ Ay da Durmadan Dönüyor
Öğrenciler, “Ay nasıl hareket eder?” sorusuna ön bilgilerine dayanarak
cevap ararlar. Daha sonra, eğer varsa Ay’ın hareketleriyle ilgili bilgisayar
simülasyonu, video-CD, slayt vb. izlerler. Ay’ın hareketlerini, Güneş’in ve
Dünya’nın varlığını da dikkate alarak rol oynama tekniği ile sınıf ortamında
canlandırırlar.
Öğrenciler, yakın çevrelerinden edinecekleri malzemeleri kullanarak, Dünya
ile Ay’ın hareketlerini gösteren ve Güneş’in varlığını da dikkate alan
kendilerine özgü bir model oluştururlar ve sınıfta sergilerler (3.1; 3.2; 3.3;
3.4; 3.5; 3.6; 3.7).
v Ay’ın Evrelerini Gözleyelim
Öğrenci gruplarına “Ay’ın Evrelerini Gözleyelim” konulu bir proje
çalışması yaptırılabilir. Bu kapsamda her bir grup, yeni aydan iki gün
sonrasından başlayarak 14 gün süresince Ay’ı gözler. Uygun formlarda
kaydedilen gözlem sonuçları kullanılarak öğrenciler, Ay’ın farklı şekillerde
görülme nedenini sınıfta tartışırlar. Öğrenciler gözledikleri Ay’ın kaç gün
sonra aynı evreye geleceğini tahmin ederler ve zamanı gelince denetlerler
(3.4; 3.5; 3.6).
+ Siz de Yapacağınız Modelle Ay’ın Evrelerini İzleyebilirsiniz
Kapaklı bir karton bir kutu (örneğin bir ayakkabı kutusu) alınır. Kutunun
tüm yan yüzeylerine birer gözetleme deliği açılır (4 adet). Ay’ı temsil eden
bir ping-pong topu, kutunun üst kapağı kapatıldığında, kutunun içerisine
sarkacak şekilde bir iple kapağa asılır. Sonra Güneş’i temsil eden bir el
feneri kutunun yan yüzlerden birine açılacak beşinci bir deliğe (gözetleme
deliklerinden birinin altına açılacak), kutunun içini aydınlatacak şekilde
sabitlenir. El feneri yakılır ve gözetleme deliklerinden top gözlenir (Bir
delikten bakarken diğerleri kapalı tutulmalıdır.). Öğrenciler, her bir delikten
topun nasıl görüldüğüne bakarak bu model üzerinde Ay’ın evrelerinin
oluşumunu tartışırlar (3.4; 3.5; 3.6; 3.7).
+ Ay Hiç Hareket Etmeseydi Neler Olurdu/ya da Olmazdı?
Öğrenciler, “Eğer Ay hiç hareket etmeseydi neler olurdu/olmazdı?” sorusuna
tartışarak cevap ararlar (3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7).
Kelime İlişkilendirme
3.1-3.7 Ay’ın Dünya’nın
uydusu olduğu bilgisi verilmez.
3.3 - 3.6 Ay, Güneş’ten gelen
ışığı yansıttığı için gözlenebilir.
Işığın yansıması konusu 6. sınıfta
ele alınacağı için konu, bu açıdan
ele alınmaz.
14 Günlük Ay Gözlemi Projesi
[!] 3.3-3.6 Ay’ın bazı nedenlerle
(havanın bulutlu olması vb.)
görülemeyebileceği belirtilir.
C 3.4 ve 3.6 kazanımları için
Türkçe dersi Görsel Okuma ve
Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel
Okuma (kazanım 10); Konuşma
öğrenme alanı, Kendini Sözlü
olarak İfade Etme (kazanım 18)
C 3.5 kazanım için Matematik
dersi Zamanı Ölçme alt öğrenme
alanı (Kazanım 1)
??? 3.5, 3.6 Öğrenciler, Ay’ın
evrelerinde
görülen
karanlık
kısımların,
Dünya’nın
gölgesi
nedeniyle oluştuğu vb. kavram
yanılgılarına
düşmemeleri
konusunda uyarılır.
Çoklu Zekâ
Boşluk Doldurma
Kavram Haritalama
Eşleştirme
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
206
5. Sınıf Üniteler
F. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Etkinlikleri
Etkinlik Numarası
Etkinlik Adı
İlgili Olduğu Kazanımlar
:1
: Kelime İlişkilendirme
: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.4; 3.5; 3.6
Öğrencilere küre, Dünya, Güneş, Ay, dönme hareketi, gece, gündüz, evre,
dolanma hareketi, yıl, gün, gökyüzü gibi bu ünitede geçen kavramlardan en az beş tanesi
anlamlı bir bütünlük oluşturacak ve diğerlerini tetikleyecek şekilde “anahtar kelime” olarak
verilir. Bir kâğıt dörde katlanarak kesilir ve her parçanın üst kısmına anahtar kelimeler yazılır
(Gerektiğinde sayfaların her iki yüzü de kullanılır.). Öğretmen zamanı kontrol ederek
öğrencilerden, her anahtar kelimeyle ilişkilendirdikleri konu ile ilgili kavramları 60 s
içerisinde anahtar kelimelerin altına yazmalarını ister. Öğrencileri etkinliğe hazırlamak ve
etkinliği başlatmak için: “Şimdi ben zaman tutacağım. Siz de vereceğim her kelimeye karşılık
aklınıza gelen ne kadar kelime varsa alt alta yazacaksınız.” der ve belirlediği ilk anahtar
kelimeyi verir.
Öğrenciler, verilen anahtar kelimeler ile ilgili kavramları yazdıktan sonra öğretmen
değerlendirmeyi öğrencilerle birlikte veya kendisi yapabilir. Öğretmen, öğrencilerle birlikte
değerlendirmeyi yaparken; sınıf içi etkileşimi teşvik etmek için bazı öğrencilerden buldukları
ilişkilendirme kelimelerini tahtaya yazmalarını ister. Daha sonra ilişkinin ne/neler olabileceği
sınıfça tartışılır. Ayrıca, öğretmen öğrencilerden içinde anahtar kelimenin ve ilişkilendirme
kelimesinin geçtiği bir cümle kurmalarını ister.
Öğretmen, etkinliği kendisi değerlendirirken; yazılan kelimelerin anahtar kelimeyle
ilişkisinin olup olmadığına ve her anahtar kelime ile ilişkilendirilen kelimelerin sayısal açıdan
farklı olup olmadığına bakar. Bu farklılık, ilişkilendirme sıklığı açısından yorumlanır.
Etkinliğin devamında öğrencilerden, anahtar kelime ile ilişkilendirdikleri her bir kelimeyi
cümlede kullanmalarını ister ve cümlenin niteliğini değerlendirir.
207
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
Etkinlik Adı
İlgili Olduğu Kazanımlar
:2
: Boşluk Doldurma
: 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6
Aşağıda verilen kelimelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde yer alan boşlukları
doldurunuz.
büyük
küre
Güneş
yıl
dolanır
Ay
dönme hareketi
Dünya
küçük
gün
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Dünya, Güneş ve Ay’ın şekli ....................... benzer.
Dünya kendi etrafında............................. yaparken aynı zamanda da .......................
etrafında dolanır.
Dünya, Güneş ve Ay arasındaki büyüklük sıralaması büyükten küçüğe doğru;
....................., ..................... ve ..................... şeklindedir.
............. kendi etrafında dönerken, aynı zamanda da Dünya etrafında ..........................
Cisimler uzaklaştıkça olduklarından daha .................... görünürler.
Dünya’nın .................... etrafında bir tam dolanımını tamamladığı süre bir .............
olarak kabul edilir.
Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı süre bir ............. olarak
kabul edilir.
Etkinlik Numarası
Etkinlik Adı
İlgili Olduğu Kazanımlar
:3
: Yazılı Anlatım
: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1
Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları hakkında en az 50
kelimelik bir paragraf yazınız.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
208
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
Etkinlik Adı
İlgili Olduğu Kazanımlar
:4
: Kavram Haritalama
: 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.4; 3.5
Aşağıdaki kavram haritasını uygun kelimeleri kullanarak tamamlayınız.
209
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
Etkinlik Adı
İlgili Olduğu Kazanımlar
:5
: Çoklu Zekâ
: 1.1; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.5; 3.6; 3.7
Öğretmen, bu etkinlik için kaç grup oluşturulacağını ve her gruptaki öğrencilerin ne
tür etkinlikler yapacaklarını kısaca açıklar. Öğrenciler, istekleri doğrultusunda gruplardan
birine dahil olurlar. Öğretmen, grupları oluştururken grupların adlarını (sözel dil zekâ alanı,
mantıksal matematiksel zekâ alanı, müziksel ritmik zekâ alanı gibi) kesinlikle
belirtmemelidir. Aşağıda verilen grupların çoklu zekâ boyutlarına ait isimler yalnızca
uygulayıcılara bilgi vermek için yazılmıştır. Bu isimler, hiçbir şekilde öğrencilere
aktarılmayacaktır.
1. Grup (Sözel Dil Zekâ Alanı):
Öğretmen: “Güneş’in şekli nasıldır? Dünyamızın şekli nasıldır? Ay’ın şekli nasıldır?
Güneş, Dünya ve Ay nasıl hareket eder? Gece/gündüz nasıl oluşur? Ay’ı niçin farklı
şekillerde görürüz? Gün, yıl gibi zaman birimleri nasıl oluşturulmuştur?” gibi soruları bu
grubun öğrencilerine sorar ve gruptan, ünitenin alt başlıkları ile ilgili farklı kaynaklardan
(kitap, ansiklopedi, dergi, kütüphane, İnternet vb.) araştırma yapmalarını ister. Öğrenciler,
araştırmaları sonucunda edindikleri bilgileri rapor eder ve son olarak ünite çerçevesinde
konuyu bütün hatlarıyla anlatan bir hikâye yazarlar.
2. Grup (Mantıksal Matematiksel Zekâ Alanı):
Bu grupta yer alan öğrenciler, birinci grubun hazırladığı raporun ana hatlarını
belirlerler. Dünya’nın şekline benzeyen kürenin geometrik cisim özelliklerini saptarlar.
Öğretmen daha sonra öğrencilerden, Dünya, Güneş ve Ay’ın aralarındaki büyüklük
oranlarıyla ilgili tahminlerde bulunmalarını ve bu tahminlerini farklı kaynaklardan (kitap,
ansiklopedi, dergi, kütüphane, İnternet vb.) yapacakları bir araştırmayla kontrol etmelerini
ister. Öğrenciler, elde ettikleri verileri ve sonuçları poster ve ünite akış şeması hazırlamak
üzere dördüncü gruba verirler.
3. Grup (Müziksel Ritmik Zekâ Alanı):
Bu gruptaki öğrenciler, içlerinde Güneş, Dünya, Ay, gece-gündüz, dolunay gibi
kelimeler geçen, farklı yayın organlarında çıkmış şiirleri, şarkıları, türküleri, yazıları
araştırırlar. Bilinen bir şarkı ya da türkünün ritmine diğer grupların hazırladığı, anılan konuyla
ilgili, bilgi, beceri ve tutumları uyarlamaya çalışırlar. Ortaya çıkan müzik parçasını sınıfta
söylerler.
4. Grup (Görsel Uzamsal Zekâ Alanı):
Bu grubun öğrencileri, diğer grupların hazırladığı materyalleri görsel olarak
zenginleştirip (ilgili resimler, karikatür gibi) bütün hatlarını gösteren bir poster hazırlar ve
üniteyle ilgili kavramları ve bu kavramlar arasında ilişkiyi gösteren bir akış şeması
geliştirirler.
210
5. Sınıf Üniteler
5. Grup (Sosyal Zekâ Alanı):
Grupta bulunan öğrenciler, insanoğlunun teknoloji sayesinde gökyüzünü nasıl
gözlemlediği, bu amaçla ne tür araç-gereçler kullandığı hakkında ilgili kişi veya kurumlarla
temasa geçerek bilgi toplarlar. Yakın çevrelerinde gözlem evi olup olmadığını araştırarak,
eğer varsa Güneş gözlemi yapmak için gündüz öğretmenleri ile birlikte ve/veya Ay gözlemi
yapmak için okul dışı saatlerde ailesi ile birlikte gözlem evine giderler. Sonuçta elde ettikleri
tüm bilgileri birinci gruba aktarırlar. Öğrenciler, birinci grupla beraber, görsel grubun
hazırladığı poster ve akış şemasını sunarlar. Bu grup ayrıca tüm gruplar arasında bilgi
alışverişini ve koordinasyonu sağlarlar.
6. Grup (Bedensel Kinestetik Zekâ Alanı):
Bu gruptaki öğrenciler, diğer gruplardan Dünya, Güneş, Ay’ın şekli, Ay’ın evreleri
hakkında bilgi edinerek bu gök cisimlerini ve Ay’ın evrelerini temsil eden kendilerine özgü
modeller (Model bu amaçla yapılmış bir pasta bile olabilir.) oluşturur ve diğer gruplarla
paylaşırlar. Ayrıca bu gruptaki öğrenciler, gece/gündüz oluşumu ile Güneş, Dünya ve Ay’ın
hareketlerini kareografik düzende, bir bütünlük içerisinde sergileyen bir temsil hazırlarlar.
211
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
Etkinlik Adı
İlgili Olduğu Kazanımlar
:6
: 14 Günlük Ay Gözlemi Projesi
: 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6
İki hafta boyunca her gün Ay’ın şeklini gözlemleyiniz.
Gözlemlediğiniz şekli aşağıda belirtilen ilgili kutucuğa çizerek
boyayınız (Havanın bulutlu olduğu zamanlarda gözlem
yapamıyorsanız boş bırakınız).
Elde ettiğiniz gözlem
kullanılabilir? Tartışınız.
formu
hangi
amaçlarla
1.GÜN
2.GÜN
3.GÜN
4.GÜN
5.GÜN
6.GÜN
7.GÜN
8.GÜN
9.GÜN
10.GÜN
11.GÜN
12.GÜN
13.GÜN
14.GÜN
212
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
Etkinlik Adı
İlgili Olduğu Kazanımlar
:7
: Eşleştirme
: 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1
Sağ taraftaki tanım ifadelerini solda bulunan kavram ve terimlerle eşleştiriniz.
...........
............
............
...........
...........
Güneş
teleskop
Ay
dolanmak
gözlem evi
a. Çok uzaktaki cisimleri gözlemeye yarayan araç.
b. Dünya’nın etrafında dolandığı gök cismi.
c. Bir başka cisim etrafında dönme hareketi yapmak.
d. Dünya etrafında dolanan gök cismi.
e. İnsanların Güneş, Ay ve diğer gök cisimlerini gözledikleri
ve araştırmalar yaptıkları yer.
Etkinlik Numarası
Etkinlik Adı
İlgili Olduğu Kazanımlar
:8
: Gece-Gündüz Modeli
: 2.3
Aşağıdaki soruları bir el feneri ve plastik toptan oluşan aşağıdaki modele dayanarak
cevaplandırınız.
I. Hangi nokta/noktalarda vakit gündüzdür? ..............
II. Hangi nokta/noktalarda vakit gecedir?
..............
213
5. Sınıf Üniteler
Öğrenme Alanı : Canlılar ve Hayat
6. Ünite
: Canlılar Dünyasını Gezelim,Tanıyalım
Önerilen Süre
: 30 ders saati
A. Genel Bakış
Öğrenciler, 4. sınıf “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesinde çevrelerinde
gördükleri varlıkları belli özelliklerine göre canlı ve cansız olarak gruplandırmışlardı. Bu
ünitede, canlılar farklılık ve benzerliklerine göre bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik
canlılar olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma biyoloji dersindeki sınıflandırmaya temel
olacaktır. Ayrıca, öğrencilerin yakın çevresindeki yaşam alanları ve bu yaşam alanlarındaki
canlıların uyumu, beslenme ilişkileri ve bu yaşam alanlarına insanın etkisi ile ilgili bilgileri
edinmesi, çevreyi tanımak ve korumak için bireysel sorumluluk bilincinin geliştirilmesine
katkıda bulunacaktır. Bu nedenlerden dolayı, ünitede birbirinden farklı öğrenme etkinlikleri
(ör. poster hazırlama, drama, kontrollü deneyler, kavram haritaları, gezi-gözlem-inceleme,
tartışma gibi) kullanılması önerilmiştir.
Bu ünitenin öğretim ve değerlendirme etkinlikleri bölümünde diğer soru tiplerine ek
olarak, görsel okuma ve yorumlama (1 ve 4. sorular), problem çözme (5 ve 7. sorular)
becerilerini yoklayan soru örnekleri verilmiştir.
Tüm ünitelerde verilen öğrenme, öğretim ve değerlendirme etkinlikleri öneri
niteliğindedir. Öğretmenler, fizikî koşulları da dikkate alarak bireysel veya grup içi
etkinlikleriyle tüm öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak uygun öğrenme ortamı
hazırlamalıdırlar. Ünitenin Etkinlik Örnekleri bölümünde, ön bilgilerin tespiti için yapılan
Canlıları Sınıflandırabilir miyim? adlı giriş etkinliği sonucunda ortaya çıkan verileri daha
sonra öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesinde dikkate alınmalıdır. Konu bitiminde, giriş
etkinliğinin sonuçları tekrar ele alınarak kavramsal değişime ve gelişime vurgu yapılmalıdır.
Yaprağımı Kopardılar Dalımdan etkinliğinin iki hafta önceden hazırlanması, iyi gözlem
yapabilmek için uygun olacaktır.
B.Ünitenin Amacı
Öğrencilerden bu ünitede; çeşitli canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre
sınıflandırması, canlıların birbirleriyle ve çevreleri olan ilişkilerini kavraması, çevre
sorunlarına karşı duyarlılık kazanması, bireysel ve işbirlikli etkinliklerle yakın çevresini,
ülkemizi tanıyarak çevre sorunları ile ilgili olumlu tutumlar geliştirmeleri beklenmektedir.
C.Ünitenin Odağı
Bu ünitede sınıflandırma ve yaşam alanları kavramları çevresinde bilimsel süreç
becerilerini arttırmaya odaklanılmıştır. Ayrıca, mantarların ve mikroskobik canlıların insan
hayatındaki yeri ve önemi, çevre sorunlarına ilişkin bilgilerin toplanarak sunulması FenTeknoloji-Toplum-Çevre ilişkisinin vurgulanması açısından önemlidir.
214
5. Sınıf Üniteler
Ç. Önerilen Konu Başlıkları
•
Canlıları Sınıflandıralım
•
Bitkileri Sınıflandıralım
Çiçekli Bir Bitkiyi Tanıyalım
•
Hayvanları Sınıflandıralım
Omurgalı Hayvanları Sınıflandırıp Tanıyalım
Omurgasız Hayvanları Tanıyalım
•
Mantarları Tanıyalım
•
Mikroskobik Canlıları Tanıyalım
•
Yaşadığımız Çevre
Farklı Yaşam Alanları
Besin Zinciri
•
İnsanın Çevreye Etkisi
215
5. Sınıf Üniteler
D. Ünite Kavram Haritası
Eğrelti otu
örnek
Çiçek
Çiçeksiz Bitki
İnsan etkisi
boyutunda
olabilir
Yakın Çevre
Ülkemiz
neslini
tüketebilir
olabilir
sahiptir
Gövde
boyutunda
olabilir
Çevre
sorunları
oluşturur
değiştirir
olumsuz etkiler
sahiptir
Çiçekli Bitki
sahiptir
Yaprak
Bitkiler
olabilir
sahiptir
neslini
tüketebilir
Yaşam
alanları
Kök
vardır
Beslenme
ilişkileri
olabilir
şeklinde ortaya
çıkar
Omurgasız
olabilir
Hayvanlar
olabilir
yer alır
CANLILAR
olabilir
Omurgalı
sınıflandırılır
sınıflandırılır
olabilir
Mantar
sınıflandırılır
sınıflandırılır
olabilir
Mikroskobik
Canlılar
sınıflandırılır
vardır
Memeliler
Kuşlar
örnektir
örnektir
Yarasa
Serçe
Sürüngenler
Kurbağalar
Balıklar
vardır
vardır
vardır
Zararları
örnektir
Yılan
vardır
Faydaları
örnektir
Sazan
Yenen
Zehirli
Maya
*BU KAVRAM HARİTASI SADECE ÖĞRETMENİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN VERİLMİŞTİR
216
Besin zincirleri
5. Sınıf Üniteler
E. Ünite Kazanımları ve Etkinlikler
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
ÜNİTE
ÖĞRENME ALANI
KAZANIMLAR
1. Canlıların sınıflandırılması
ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Gözlemleri sonucunda yakın
ve uzak çevresinde yaşayan
çeşitli canlılara örnekler
verir (BSB-1).
1.2. Canlıları benzerlik ve
farklılıklarına göre bitkiler,
hayvanlar, mantarlar ve
mikroskobik canlılar olarak
sınıflandırır (BSB-4, 6).
1.3. Canlıların incelenmesinde
sınıflandırmanın kolaylık
sağladığını fark eder.
2. Bitkilerin sınıflandırılması
ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Gözlemleri sonucunda
çevresindeki bitkilerin
benzerlik ve farklılıklarını
listeler (BSB-1, 2, 3, 4).
2.2. Gözlemleri sonucunda
bitkileri çiçekli ve çiçeksiz
bitkiler olarak sınıflandırır
ve örnekler verir (BSB- 1,
5, 6).
: CANLILAR VE HAYAT
6. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AÇIKLAMALAR
+ Canlıları Sınıflandırabilir miyim?
[!] 1.2 Bilimsel sınıflandırmada Monera, Protista,
Öğretmen ve öğrenciler gazete, dergi gibi kaynaklardan topladıkları canlı resimlerini
sınıfa getirirler. Öğrenciler getirilen bu resimleri benzerlik ve farklılıklarına göre
kendilerince sınıflandırarak bir kartona yapıştırırlar. Öğrenciler bu sınıflandırmada
kullandıkları ölçütleri yazarlar. (Bu aşamada öğretmen doğru sınıflandırmayı vermez.).
Konu işlendikten sonra öğrenciler yapıştırdıkları resimlere ve yazdıkları bilgilere tekrar
bakarlar. Öğretmen rehberliğinde çeşitli canlılara ait bu resimler; Bitkiler, Hayvanlar,
Mantarlar ve Mikroskobik Canlılar başlıkları altında tekrar düzenlenir (Bu etkinlik
portfolyo dosyasında saklanabilir.) (1.1; 1.2), (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 22, 23).
Mantarlar, Bitkiler ve Hayvanlar olmak üzere 5
ayrı âlemde incelenen canlılar, bu seviyede
Mikroskobik Canlılar, Mantarlar, Bitkiler,
Hayvanlar olarak sınıflandırılmıştır. Bu ayrım
biyoloji dersinde verilecektir.
C 1.1 kazanımı için Türkçe dersi Görsel Okuma
ve Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Okuma
(kazanım 10)
[!] 2.2 Âlem, Sınıf ve Tür dışındaki sistematik
terimlerin kullanımından kaçınılır.
Bu konu işlenirken dördüncü sınıftaki
“Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesi
hatırlatılır.
+ Gezelim Gözlemleyelim
Öğretmen, öğrencileri çevresindeki bitkilerin benzerlik ve farklılıklarını
gözlemlemeleri amacıyla yakın çevrede gözlem yapabilecekleri bir geziye götürür.
Öğrenciler, çevrelerinde gördükleri bitkileri gözlemler ve bunların görünen özelliklerini
(yaprak, çiçek, gövde vb.) kaydederler. Her öğrenci kendi kayıtları ile arkadaşlarının
kayıtlarını karşılaştırır (2.1), (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 20, 22).
+ Bitkileri İnceleyelim
Sınıfa kara yosunu, eğrelti otu gibi çiçeksiz bitki örnekleri ve köküyle çıkarılmış
papatya gibi kır çiçekleri getirilir. Öğrenciler bu bitki örneklerini karşılaştırarak
benzerlik ve farklılıklarını tartışırlar (2.2), (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 23).
+ v Genç Fotoğrafçı
Öğrenciler, çevresindeki çeşitli bitkilerin fotoğraflarını çekerek bir fotoğraf sergisi
hazırlar (2.1), (BSB-1, 20, 24; FTTÇ-13).
[!] Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak
sınıflandırılıp, çiçeksiz bitkilerin üremesi ve yapısal
ayrıntılarına girilmez.
® Kariyer Bilinci Geliştirme: Bitkilerle ilgili
mesleklere örnek olarak ziraat mühendisliği,
orman mühendisliği , çiçekçilik vb örnekler
verilir.
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
217
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT
ÜNİTE
KAZANIMLAR
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
3. Çiçekli bir bitkinin kısımları ve
görevleri ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin
kısımlarını gösterir, çizer (BSB-1,
20).
3.2. Kök, gövde ve yaprakların bazı
görevlerini deney yaparak test eder
(BSB- 1, 10, 13, 15).
3.3. Çiçekli bir bitkinin kısımlarının
görevlerini açıklar.
6. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Çiçekli Bir Bitkiyi İnceleyelim
Öğrenciler sınıfa köküyle çıkarıp getirdikleri çiçekli bir bitkinin kısımlarını bitkinin üzerinde gösterip, çizerler.
Çizdiği resim üzerinde bitkinin kısımlarını isimlendirir (Bu etkinlik portfolyo dosyasında saklanabilir) (3.1),
(BSB-1, 20).
+ Yaprak Koleksiyonu
Öğrenciler, çevresinden topladığı çeşitli bitkilere ait yapraklardan yaprak koleksiyonu hazırlar ve
koleksiyonlarını sergiler (3.1), (BSB-19, 20, 24).
+ Çiçeği İnceleyelim
Öğrenciler sınıfa getirilen düğün çiçeği, gelincik gibi çiçeklerin kısımlarını inceler, çizer ve isimlendirirler (3.1),
(BSB-1, 2, 20).
+ Çiçeğim Neden Renklendi ?
Öğretmen, sınıfı gruplara ayırır. Her grup mürekkeple renklendirilmiş suya, kökü kesilmiş beyaz çiçekli
herhangi bir bitkiyi (örneğin karanfil) koyar. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra meydana gelen değişiklikleri
gözlemler ve tartışırlar (3.2; 3.3), (BSB-1, 2, 15, 22, 23, 24).
+ Yaprağımı Kopardılar Dalımdan
Büyüklükleri eşit olan aynı 2 saksı bitkisinden birinin bütün yaprakları kopartılır. İkinci saksı kontrol bitkisi
olarak alınır.Her iki saksıda aydınlık bir ortama konur,aynı miktarda su verilir. Belirli bir süre gözlem yapılarak
kayıt tutulur. Her bitkiye ait büyüme-zaman sütun veya çizgi grafiği çizilerek sonuçlar yorumlanır ve tartışılır
(3.2; 3.3), (BSB-1, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24; FTTÇ-1).
+ Bitkim Su İçer mi?
Öğretmen sınıfı gruplara ayırır. Her grup kendi getirdiği bitki fidesinin köklerini yıkayarak topraktan
arındırır.Bu fideyi içi su dolu cam kavanoza, kökleri su içinde kalacak şekilde koyarlar. Gruptaki öğrenciler
buharlaşmayı önlemek amacıyla kavanozun ağzını sadece bitkinin gövdesinin bulunduğu kısım açıkta kalacak
şekilde, naylon veya alüminyum folyo ile kapatırlar. Su seviyesini kalemle kavanoza işaretlerler. Kavanozu
aydınlık bir ortama koyarak her gün su seviyesini kontrol ederler. Değişiklikleri gözlemleyip, kaydeder ve
sonuçları tartışırlar (3.2; 3.3), (BSB-1, 15, 20, 22, 23).
AÇIKLAMALAR
3.1, 3.3 Çiçekli bir bitkinin
kısımları kök, gövde, yaprak ve çiçek
olarak verilir. Bu kısımların şekil ve
görevlerine göre çeşitleri verilmez.
3.3 Çiçeğin bitkinin üreme
organı
olduğu
vurgulanarak
kısımlarının sadece isimleri (çanak
yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi
organ) verilir.
[!]
3.2
Yaprağın
bitkinin
beslenmesinde, terlemesinde ve gaz
alışverişinde rolü olduğu vurgulanır.
3.2 Fotosentezin ayrıntılarına
girilmeden sadece bitkilerin güneş
ışığı ile karbondioksit ve su kullanarak
basit şeker ve oksijen ürettiği belirtilir.
Klorofilden bahsedilmeyecektir.
3.2 Gövdenin su ve besin
iletimini sağladığı vurgulanır, yapısı
(odun, soymuk boruları) verilmez.
CResim dersinde topladığı farklı
yapraklardan yaprak baskısı yaptırılır.
C
Resim dersinde renkli elişi
kâğıtları kullanılarak çiçek modeli
oluşturulur.
C
Türkçe
dersindeki
yazım
kurallarına uygun olarak çiçeklerin
hayatımızdaki yerini anlatan metin
yazdırılır.
C Müzik dersinde çiçeklerle ilgili
halk türküleri söyletilir.
Açık Uçlu Soru
Eşleştirme
Doğru Yanlış
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
218
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
ÜNİTE
KAZANIMLAR
4. Hayvanların sınıflandırılması ile ilgili
olarak öğrenciler;
4.1. Gözlemleri sonucunda çevresindeki
hayvanları benzerlik ve farklılıklarına
göre listeler (BSB-1, 2, 3, 4).
4.2. Hayvanları bir omurgaya sahip
olup/olmaması açısından omurgalı ve
omurgasız olarak sınıflandırır (BSB-5,
6).
4.3. Omurgalı hayvanları memeliler, kuşlar,
sürüngenler, kurbağalar ve balıklar
olarak sınıflandırır (BSB-6).
4.4. Omurgalı hayvan sınıflarının genel
özelliklerini açıklar.
4.5. Görünüşleri ve hareketleri birbirine
benzediği halde aynı sınıfta yer
almayan omurgalı hayvanlara örnekler
verir.
4.6. Omurgasız hayvanlara örnekler verir.
4.7. Bir omurgalı ve omurgasız hayvanı
inceleyerek,
gözlem
sonuçlarını
kaydeder (BSB-1, 2, 20).
6.ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Hayvanları Sınıflandıralım
Öğrenciler çevrelerinde gördükleri (çiftlikler, hayvanat bahçesi, vb.) veya görsel
kaynaklarda yer alan hayvanların isimlerinden oluşan bir liste yaparlar. Listelerindeki
hayvanları kendilerince belirledikleri özelliklere göre tabloda gösterirler. Her öğrencinin
oluşturduğu tablo sınıfta tartışılır (4.1), (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20).
+ Poster Hazırlama
Öğretmen sınıfı gruplara ayırır. Her grup kendi seçtiği hayvan sınıfına ait resim ve
yazılardan oluşan bir poster hazırlar ve sınıfa sunar (4.3; 4.4; 4.6), (BSB-19,20,21,24).
+ Hayvanları İnceleyelim
Öğretmen sınıfı gruplara ayırır. Her grup şartlara bağlı olarak verilen bir omurgalı (balık,
kurbağa, kertenkele vb) ve bir omurgasız (solucan, çekirge, yengeç, sinek vb.) hayvanı
inceler. Gruplar inceleme sonuçlarını kaydeder, şekillerini çizer, inceleme sonuçlarını
tartışırlar (4.7), (BSB-1, 2, 20).
+,v Gezelim Gözlemleyelim
Öğrenciler, bir omurgalı veya omurgasız hayvanı doğal ortamında beslenme şekilleri,
görünüşleri ve hareketleri gibi özelliklerini dikkate alarak gözlemler. Gözlemler
kaydedilerek, sonuçlar sınıfta tartışılır (4.4, 4.6, 4.7), (BSB-1, 2, 5, 20, 24).
+ Hadi Anlat Bakalım
Öğretmen sınıfı U-biçiminde düzenleyerek bir oyun alanı açar. Bir ders saati süresince,
gönüllü öğrencilerden her birinin seçtikleri omurgalı veya omurgasız bir hayvan şeklini ve
hareketlerini taklit etmesi (ses hariç) istenir. Sınıftaki diğer öğrenciler, taklit yapan
öğrencilere çeşitli sorular yönelterek taklit edilen canlı ile ilgili tahmin yaparlar (4.4; 4.6),
(BSB-24)
+ v Genç Fotoğrafçı
Öğrenciler, çevresindeki değişik hayvanların fotoğraflarını çekerek bir fotoğraf sergisi
hazırlar (4.1), (BSB-1, 20, 24; FTTÇ-13).
AÇIKLAMALAR
4.2 Omurgalı hayvanlar anlatılırken 4. Sınıf
“Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesindeki
iskeletin yapısı ve görevleri kısaca hatırlatılır.
4.4 Omurgalı hayvan sınıflarının genel özellikleri
için; memelilerde kıl , yavrularını doğurma ve sütle
besleme; kuşlarda tüy ve kanat, yumurta ile üreme;
sürüngenlerde pullu sert bir deri,yumurta ile üreme;
kurbağalarda iki yaşamlılık,yumurta ile üreme; balıklarda
suda yaşama; yüzgeç ile hareket, pullarla kaplı vücut,
solungaçlar ve yumurta ile üreme özellikleri verilir.
[!] 4.5 Görünüşleri ve hareketleri birbirine benzediği
hâlde aynı sınıfta yer almayan omurgalı hayvanlara örnek
olarak yarasa, balina, yunus verilir.
4.6 Omurgasız hayvanlara ait sınıflara ve yapısal
ayrıntılara girilmeden sadece toprak solucanı, sinek,
kelebek, arı, salyangoz ve midye örnek verilir.
C Türkçe dersindeki yazım kurallarına uygun olarak
hayvanların hayatımızdaki yerini anlatan metin yazdırılır.
C Müzik dersinde hayvanlarla ilgili şarkılar söyletilir.
C Resim dersinde hayvanat bahçesi resmi yaptırılır
C İş Eğitimi dersinde oyun hamurundan hayvan modeli
yaptırılır.
® Kariyer Bilinci Geliştirme: Hayvanlarla ilgili
mesleklere veterinerlik vb örnekler verilir.
Eşleştirme
Yapılandırılmış Grid
Tablo Okuma
Çoktan Seçmeli
Anlam Çözümleme Tablosu
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
219
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT
ÜNİTE
5.
5.1.
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM
5.2.
5.3.
5.4.
KAZANIMLAR
Mantarların özellikleri ve hayatımızdaki
rolleri ile ilgili olarak öğrenciler;
Mantar ve çiçekli bir bitkiyi karşılaştırarak
farklılıklarını belirtir (BSB-1, 2, 3, 4, 5).
Gözlemleri sonucunda mantar çeşitlerine
örnekler verir (BSB-1).
Mantarların bazı etkilerini kontrollü deney
yaparak test eder ve günlük hayatla
ilişkilendirir (BSB-1, 10, 13, 15).
Mantarların insan yaşamındaki önemini
araştırır ve sunar (BSB-19, 20, 24).
Mikroskobik canlıların özellikleri ve
hayatımızdaki rolleri ile ilgili olarak
öğrenciler;
6.1. Mikroskobik canlıların faydalarına ve
zararlarına örnekler verir.
6.2. Mikroskobik canlıların besinler üzerine
etkisini deney yaparak gözlemler (BSB-1, 15;
FTTÇ-13, 31).
6.3.Besinleri mikroskobik canlıların zararlı
etkilerinden korumak amacı ile geçmişten
günümüze kullanılan yöntemleri vurgular
(FTTÇ-14, 29, 31, 32).
6. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Mantar Bitki Değil mi?
Öğrenciler sınıfa getirilen şapkalı mantar ile bir çiçekli bitkinin kısımlarını karşılaştırır ve
aralarındaki farkları tartışırlar (5.1), (BSB-1, 2, 3, 4, 5) .
+ Maya Mantarlarını İnceleyelim
Sınıfa getirilen şeker, su, maya ılık bir ortamda karıştırılıp bir süre bekletilir. Öğrenciler, bu
karışımdan alınan örneği mikroskopta incelerler (5.2), (BSB-1, 15; FTTÇ-13).
+ Hamur Yapalım
Öğretmen, öğrencileri gruplara ayırır. Her grup aldıkları iki kabın içine aynı miktarda toz
şeker, un ve ılık su ilave ederler. Birinci kabın içine farklı olarak bir miktar maya katarlar
ve her iki kabı da ılık ortamda bekletirler. Her iki kapta meydana gelen değişiklikleri
gözlemleyerek sonuçların günlük hayatımızla ilişkisini tartışmaya açarlar (5.3; 5;4), (BSB1, 10, 13, 23).
+ Ekmeğime Ne Oldu?
Öğrenciler, evde aynı büyüklükte 2 parça ekmeği nemlendirerek ayrı ayrı poşetlere
koyarlar. Poşetlerden birisini soğuk bir ortama (buzdolabına), diğerini ılık bir ortama
koyarlar. 3-4 gün sonra ekmekler üzerindeki değişiklikleri gözleyerek kaydederler. Kayıtlar
sınıfa getirilerek sonuçlar tartışmaya açılır (5.2; 5.3), (BSB-1, 2, 10, 13, 20, 22, 23).
+ İnceleme
Öğrenciler sınıfa getirilen bir kültür mantarı ile küflenmiş bir ekmek parçasını büyüteç
kullanarak inceler (5.2), (BSB-1, 2; FTTÇ-13).
6.
+ Sen Hiç Yoğurt Yaptın mı?
Öğrenciler mikroskobik canlıların etkilerini gözlemlemek amacı ile evde veya sınıfta yoğurt
yapar (6.1; 6.2), (BSB-1, 15; FTTÇ-31).
+ Genç Gazeteci
Öğrenciler gruplara ayrılır. Besinleri mikroskobik canlıların zararlı etkilerinden korumak
amacı ile geçmişten günümüze kullanılan yöntemlerle ilgili olarak bir araştırma yaparlar.
Araştırma sonuçlarını bir rapor hâline getirip sınıfta sunarlar (Bu etkinlik öğrenci ürün
dosyasında saklanabilir.) (6.3), (BSB-19, 20, 24).
AÇIKLAMALAR
??? 5.1 Birçok kişi mantarların bitki olduğunu
düşünür.
5.2 Mantar çeşitlerine örnek olarak şapkalı
mantar, küf mantarı, maya mantarı ve hastalık yapan
mantarlar verilir.
Mantarların üremeleri ve yapısal ayrıntıları
verilmez.
[!] 5.4 Doğada yetişen mantarların çoğunun zehirli
olduğu ve kesinlikle yenmemesi gerektiği
vurgulanır.
Açık Uçlu Soru
Bu konu anlatılırken 4. sınıftaki “Canlılar
Dünyasını Gezelim Tanıyalım” ünitesindeki
mikroskobik canlılar hatırlatılır.
Mikroskobik canlılarda yapısal ayrıntıya
girilmez, monera ve protista ayrımı verilmez.
[!] Virüsler üst sınıflarda işlenecektir.
Açık Uçlu Soru
® Sağlık Kültürü (6.1, 6.3 – 23, 25.; 6.2 - 23.).
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
220
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
ÜNİTE
KAZANIMLAR
7. Çevredeki yaşam alanları ve
burada yaşayan canlılar ile ilgili
olarak öğrenciler;
7.1. Gözlemleri sonucunda farklı
yaşam alanlarında bulunan
canlılara örnekler verir (BSB-1).
7.2. Çevredeki bir yaşam alanına
uyum sağlayabilecek bitki ve
hayvanları tahmin eder (BSB-8).
7.3. Canlıların
içinde yaşadığı
ortama uyum sağladığını fark
eder.
7.4. Gözlemlediği bir yaşam
alanındaki
canlıların
beslenmelerindeki benzerlik ve
farklılıklarını karşılaştırır (BSB1, 4, 5, 6).
7.5. Bir yaşam alanındaki canlılar
arasındaki beslenme ilişkilerini
gösteren besin zinciri modeli
oluşturur (BSB-21, 22; FTTÇ16).
7.6. İnsan etkisi ile besin
zincirindeki bir halkanın yok
olması ile ortaya çıkabilecek
sonuçları tartışır (BSB-22, 23;
FTTÇ-18).
6. ÜNİTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ “ Neden her canlıyı, her ortamda göremeyiz? Balıklar kara
ortamında neden yaşamaz?” gibi sorularla öğrencilerin canlıların
yaşam ortamları ile ilgili bilgileri tespit edilir.
+ Gezelim Gözlemleyelim
Bu etkinlik, 4. sınıftaki
“Canlılar Dünyasını Gezelim
Tanıyalım” ünitesindeki “Gezelim Gözlemleyelim” etkinliğinin
yapıldığı alanda değişiklik olup olmadığını gözlemlemek
amacıyla aynı alanda tekrar yapılır. Öğrenciler elde ettikleri
sonuçlarla bir önceki yıl elde ettikleri sonuçları karşılaştırıp
tartışırlar (7.1), (BSB-1, 2, 20, 23, 24).
+ Solucanlar Hangi Ortamı Sever?
Öğretmen, öğrencileri gruplara ayırır. Öğrenciler, bahçeden
getirdikleri kuru toprağı karton veya plastik kutu içine serer.
Karton veya plastik kutunun bir tarafına kuru sünger, diğer
tarafına nemlendirilmiş sünger koyarlar. İki sünger arasına
serilmiş toprağa solucanları bırakırlar. Belli bir süre solucanların
hangi süngere doğru yöneleceğini gözlemleyip solucanların
seçimini tartışırlar (7.3), (BSB-1, 15, 22, 24).
+ Besin Zinciri Oluşturalım
Öğretmen, öğrencileri gruplara ayırır. Gruplar çeşitli canlı
isimlerini şeritler halinde kesilmiş kartonlara yazar. Şeritleri
besin zinciri oluşturacak şekilde halka hâline getirip zincir
şeklinde birleştirirler. Sonra aradan bir canlı halkasını çıkarıp
ortaya çıkabilecek sonuçları tartışırlar (7.5; 7.6), (BSB-21, 22,
23, 24; FTTÇ-16, 18).
AÇIKLAMALAR
[!] 7.1 Yaşam alanlarına okul bahçesi, park, ağaç
altı vb. örnek olarak verilir.
[!] 7.2, 7.3 Balıkların suda, solucanın toprak altında
karanlık ve nemli ortamda, kaktüslerin sıcak ve
kurak ortamda yaşama uyum sağladıkları örnekleri
verilir.
[!] 7.4 Canlılar arası ilişkiler için beslenme şekilleri;
et yiyenler ot yiyenler, hem et hem ot yiyenler olarak
verilir.
[!] Beslenme ve besin zinciri konusunda üretici,
tüketici, ayrıştırıcı konuları üst sınıflarda verilecektir.
7.5 Yaşam alanlarında canlılar arasındaki
ilişkilerde besin zincirleri genel olarak belirtilir.
Fakat besin ağları ve madde döngülerine girilmez.
Besin zinciri ve besin ağı konusu ayrıntılı olarak üst
sınıflarda ele alınacaktır.
C 7.1 ve 7.4 kazanımları için Türkçe dersi Konuşma
öğrenme alanı; Kendini Sözlü Olarak İfade Etme
(kazanım 17)
C 7.5 kazanımı için Türkçe dersi Görsel Okuma ve
Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Sunu
(kazanım 2)
Kısa Cevaplı Soru
Çoktan Seçmeli
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
221
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
ÜNİTE
KAZANIMLAR
8. İnsanın çevreye etkisi ile ilgili
olarak öğrenciler;
8.1. İnsan etkisi ile çevrenin nasıl
değiştiğini araştırır (BSB-19,
20, 24; FTTÇ-18).
8.2. İnsan etkisi ile ülkemizde nesli
tükenen veya tükenme
tehlikesinde olan bitki ve
hayvanlara örnekler verir
(FTTÇ-18, 20)
8.3.Yakın çevresindeki veya
ülkemizdeki çevre sorunları
hakkında bilgi toplar ve sunar
(BSB-19, 20, 24; FTTÇ19,21,22).
8.4 Yakın çevresinde, çevreyi
bozabilecek davranışlarda
bulunanları uyarır (FTTÇ-22,
26).
8.5. Atatürk’ün çevre bilincinin
geliştirilmesi ile ilgili sözlerine
örnekler verir.
6. ÜNİTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Poster Hazırlama
Öğrenciler, yakın çevrelerindeki veya ülkemizdeki çevre
sorunlarına (orman yangınları, ağaç kesimleri, erozyon) ilişkin
yazılı ve görsel kaynaklardan yararlanarak poster hazırlar ve
sınıfta sunarlar (8.3), (BSB-19, 20, 24;
FTTÇ-18, 19).
+ Neydi Ne Oldu?
Öğrenciler yaşadıkları yerler ile ilgili olarak farklı kaynaklardan
toplayabildikleri eski ve yeni fotoğrafları, insanın çevreyi nasıl
değiştirdiğine örnek olarak gösterirler (8.1), (BSB-19, 23, 24;
FTTÇ-21, 27, 32).
+ Poster Hazırlama
Öğrenciler; Atatürk’ün çevre ile ilgili söylediği sözlerini ve o
döneme ait fotograf veya değişik kaynaklardan topladıkları
resimlerle poster hazırlarlayarak okulun panolarında sergilerler.
AÇIKLAMALAR
[!] 8.2 Ülkemizde nesli tükenen hayvanlar için aslan,
Anadolu leoparı vb., nesli koruma programında olan
hayvanlar için
kelaynak, bitkiler için de
orkideler(salep yapım amacı ile kullanılanlar) vb.
örnek olarak verilir.
[!] Her yıl ilkbahar veya sonbahar mevsiminde ağaç
dikimi ve bakımı kampanyalarına katılma veya bu
tür kampanyaların düzenlenmesine katkıda bulunan
TEMA ya da Çevre ve Orman Bakanlığı İl/İlçe
Müdürlükleri ile işbirliği yapılır.
® İnsan Hakları ve Vatandaşlık (8.2., 8.3, 8.4 - 55 ,
56) “Ağacım Haklarım Var” etkinliği
® Sağlık Kültürü (8.4 – 28)
[!] Atatürkçülük ile ilgili konular (8.5 -2)
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
222
5. Sınıf Üniteler
F. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Etkinlikleri
Etkinlik Numarası
:1
Etkinlik Adı
: Açık Uçlu Soru
İlgili Olduğu Kazanımlar : 3.1
Aşağıdaki şekil bir domates bitkisine aittir. Şekildeki gibi gerçek domates bitkisine
sahip olduğunuzu ve bu bitkiyi tüm yönleri ile tanımlamanız gerektiğini düşününüz.
a. Bu bitki ve parçaları ile ilgili
sadece duyu organlarınız ile
tanımlayabileceğiniz özelliklerini maddeler hâlinde yazınız.
b. Bu bitkide eksik olan yapıyı çizerek tamamlayınız.
c. Bu bitkiye ait duyu organlarınız ile yaptığınız incelemelere ek olarak sadece
aletler kullanarak tanımlayabileceğiniz özellikler nelerdir? Yazınız.
223
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:2
Etkinlik Adı
: Eşleştirme
İlgili Olduğu Kazanımlar :1.2; 3.3; 4.3; 4.6; 4.2; 6.1
Aşağıdaki verilen tanımlar ile tanımların karşılığı olan sözcükleri
oklarla eşleştiriniz.
1. Canlıları ortak özelliklerine göre ayırma
2. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlılara verilen genel isim
3. Vücut içinde kemikten yapılmış bir iskelete sahip olmayan hayvan
grubu
4. Çiçeğin parlak ve renkli yaprakları
5. Denizlerde yaşayan memeliler grubuna dahil en büyük canlı
6. Geceleri ortaya çıkan, uçabilen memeli canlı
7. Soğuk bölgelerde yaşayan, kanatları yüzgece benzeyen, uçamayan
su kuşu
.
224
a) mikroskobik
canlılar
b) balina
c) sınıflandırma
d) penguen
e) taç yaprak
f) omurgasızlar
h) yarasa
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:3
Etkinlik Adı
: Yapılandırılmış Grid
İlgili Olduğu Kazanımlar : 4.3; 4.5; 4.6; 4.7
Aşağıdaki numaralandırmış kutucuklarda omurgalı ve omurgasız hayvanlara ait
örnekler verilmiştir. İçerisinde bir hayvan örneğinin bulunduğu bu kutucuk numaralarını
kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1
2
3
Örümcek
4
Balina
Kelebek
5
6
Yengeç
7
Sazan
Yılan
8
9
Kartal
Solucan
Kurbağa
1. Yukarıdaki kutucuklardan hangisinde/hangilerinde omurgalı hayvanlar grubuna dahil
olan canlılar vardır?
2. Birinci soruda seçtiğiniz
doğrultusunda sıralayınız.
3.
hayvanları
balık-sürüngen-kurbağa-kuş-
memeli
Yukarıdaki kutucuklardan hangisinde omurgasız hayvanlar grubuna dahil olan
canlılar vardır?
4. Görünüşü ve hareketi balıklara benzemesine rağmen memeliler grubuna giren hayvan
yukarıdaki kutucuklardan hangisinde verilmiştir?
5. Yukarıdaki
kutucuklardan
hangisinde/hangilerinde
omurgalı/omurgasız hayvanlar verilmiştir?
karada
yaşayan
6. Yukarıdaki kutucuklardan hangisinde/hangilerinde suda yaşayan omurgalı/omurgasız
hayvanlar verilmiştir?
DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin her soruya verdikleri cevapları değerlendirmek için kullanılan formül şöyledir:
C1
C3
C2
C4
C1= Doğru seçilen kutucuk sayısı
C3= Yanlış seçilen kutucuk sayısı
C2= Toplam doğru kutucuk sayısı
C4= Toplam yanlış kutucuk sayısı
Bu formüle göre öğrencilerin puanları –1 0 ve +1 arasında değişir. Bu puanı on üzerinden
değerlendirmek için önce negatifliği ortadan kaldırmak amacıyla, 1 ile toplanır ve elde edilen
sayı 5 ile çarpılır.
225
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:4
Etkinlik Adı
: Anlam Çözümleme Tablosu
İlgili Olduğu Kazanımlar : 4.3; 4.4; 4.5
Aşağıdaki tabloda bazı kuşlar ve bu kuşlara yönelik özellikler verilmiştir.
a. Tablodaki bilgilere bakarak tüm kuşlar için geçerli olan özellikleri yazın.
b. Bu tabloya göre baykuş ve atmaca aynı özelliklere sahiptir. Bu iki kuşun birbirinde
farklı olduğunu ortaya koyan hangi özelliklerin tabloya eklenmesi gerekir?
Kuş türü
Tüylere Uçabilir Yumurta Otçuldur Etçildir Yüzebilir Yuvasını Ağaçlara
sahiptir
ile
yere
yuva
çoğalır
yapar
yapar
Atmaca
Serçe
Baykuş
Penguen
Ağaçkakan
Beyaz
balıkçıl
Ördek
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Etkinlik Numarası
:5
Etkinlik Adı
: Açık Uçlu Soru
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
İlgili Olduğu Kazanımlar : 6.3
Bakkaldan peynir almaya gittiniz. Bakkal amca size iki çeşit peynir olduğunu söyledi. Birisi
kaynatılmamış sütten diğeri ise kaynatılmış sütten. Hangisini almayı tercih ederdiniz? Neden?
226
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:6
Etkinlik Adı
: Kısa Cevaplı Soru
İlgili Olduğu Kazanımlar : 7.1
Aşağıda verilen yaşam alanlarında bulunabilecek hayvanları karşısındaki noktalı bölüme
yazınız.
Yaşam Alanı
Açık arazide
bir taş altı
Yol üzerinde küçük
bir su birikintisi
Ağaç altı
Bahçede 10 cm derinliğe
kadar kazdığınız küçük
bir alan
Dere kenarı
Bulunabilecek Hayvanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
227
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:7
Etkinlik Adı
: Çoktan Seçmeli
İlgili Olduğu Kazanımlar : 4.2;4.3;4.7
Aşağıdakilerden canlılardan hangisi diğer üçüne göre farklı grupta yer alır?
A) balık
B) solucan
C) kuş
D) yılan
Etkinlik Numarası
:8
Etkinlik Adı
: Çoktan Seçmeli
İlgili Olduğu Kazanımlar : 7.4;7.5
Ot
Şahin
Çekirge
Yılan
a)
Yukarıda oluşturulan besin zinciri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Şahin
Yılan
Çekirge
Ot
b)
Ot
Yılan
c) Ot
Çekirge
d)
Şahin
Çekirge
Çekirge
Yılan
Şahin
Şahin
Ot
Yılan
Etkinlik Numarası
:9
Etkinlik Adı
: Doğru-Yanlış
İlgili Olduğu Kazanımlar : 3.3
Aşağıda çiçekli bir bitki ile ilgili cümleler verilmiştir. Eğer doğru ise D, yanlış ise Y
harfini daire içine alınız
* Bitkide terleme ve fotosentezi gerçekleştiren yapı çiçektir.
D
Y
* Topraktan su ve suda çözünmüş çeşitli minareler kök ile alınır. D
Y
* Çiçek, yaprak ve kökü birbirine bağlayan yapı daldır.
D
Y
* Kök üreme ile görevli yapıdır.
D
Y
228
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
: 10
Etkinlik Adı
: Açık Uçlu Soru
İlgili Olduğu Kazanımlar : 5.4
Mantarların insan yaşamındaki önemine ilişkin bir kompozisyon yazınız.
Etkinlik Numarası
: 11
Etkinlik Adı
: Anlam Çözümleme Tablosu
İlgili Olduğu Kazanımlar : 4.4
Aşağıdaki tablodaki omurgalı hayvanlarla ilgili özellikler verilmiştir.
Doğru olan karenin içine (X) işareti koyunuz.
ÖZELLİKLER
Balık Sürüngen Kuş Memeli
Suda yaşar.
Karada yaşar.
Solungaç ile solunum yapar.
Akciğer ile solunum yapar.
Yumurta ile çoğalır.
Doğurarak çoğalır.
Tüylere sahiptir.
Pullar sahiptir.
Yavrularını sütle besler.
229
5. Sınıf Üniteler
Öğrenme Alanı : Fiziksel Olaylar
7. Ünite
: Işık ve Ses
Önerilen Süre
: 20 ders saati
A. Genel Bakış
Öğrenciler, dördüncü sınıfta aldıkları eğitimle görme için ışığın gerekli olduğunu, ışığın
bir kaynaktan çıktığını, doğal ve yapay olmak üzere çeşitli ışık ve ses kaynakları olduğunu,
sesin titreşmekte olan cisimlerce üretildiğini, sesin işitmedeki önemini, hem ses hem de ışık
kaynaklarının uygun kullanılmadığı durumlarda çevre kirliliğine neden olabileceğini
öğrenmişlerdi. Bu ünitenin sonunda ise, öğrenciler ışığın madde ile etkileşimiyle ilgili olarak
saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddeleri, gölge oluşumunu ve bununla ilgili bir
doğa olayı olan Güneş ve Ay tutulması olaylarını, sesin yayılabildiği ve yayılamadığı
ortamları ayırt etmeyi, ses yalıtımı yapmayı, sesin çeşitli araçlarla kaydedilebileceğini gözlem
ve deneyleri sonucunda keşfetmelidir. Bu ünitede hedeflenen davranışlara ulaşmak için
öğrenciler; gözlem, karşılaştırma ve sınıflandırma yapacaklar, tahminler üretecekler,
tahminlerini test etmeye yönelik basit deneyler tasarlayacaklar, çeşitli kaynaklardan bilgi
toplayarak öğrendiklerini çeşitli şekillerde sunacaklardır. Bu ünitede öğrenilecekler üst
sınıflarda işlenecek ışığın yansıması ve kırılması ile sesin yansıması (yankı) ve soğurulması
konularına temel oluşturacaktır.
Ünitede, özellikle “Gölgesini ölçelim, zamanı bulalım” ve “Sesin yayılmasını
önleyelim” adlı öğrenme etkinlikleriyle öğrencilerin birlikte veya bağımsız çalışarak, sınırları
belirli bir probleme yönelik teknolojik çözüm üretmeleri hedeflenmiştir.
Öğretmenler, ünitede Etkinlik Örnekleri yapılırken, görme ve işitme rahatsızlıkları olan
öğrencilerinin durumlarını dikkate almalıdır. Bazı etkinlikler okul dışında yapılabilecek
gözlemleri içerdiğinden, bazı etkinlikler ise (ışık ile ilgili) karanlık ortam gerektirdiğinden
zamanlama ve planlamaya dikkat edilmedir. Ünitelerde verilen tüm öğrenme, öğretme ve
değerlendirme etkinliklerinin tavsiye niteliğinde olduğu unutulmamalı; bireysel veya grup içi
etkinliklerle, fizikî koşulları da dikkate alarak öğretmenler tüm öğrencilerin aktif katılımının
sağlanacağı uygun öğrenme ortamı hazırlayabilmelidir.
B. Ünitenin Amacı
Bu ünite, öğrencilerin; ışığın ve sesin farklı ortamlarda nasıl yayıldığını keşfetmelerini;
ışığın iki nokta arasında doğrusal bir yol ile yayıldığını kavramaları ve bunu basit ışın
çizimleriyle göstermelerini; ışığın ve sesin madde ile etkileşiminin bazı sonuçlarını
kavramalarını; gölgenin nasıl oluştuğunu kavramaları, cisimlerin gölge boylarını etkileyen
faktörleri keşfetmeleri hedeflenmektedir.
C. Ünitenin Odağı
Ünitede, ışığın ve sesin yayılması, gölge oluşumu, ses yalıtımı ve ses teknolojileri
kavramları etrafında öğrencilerin gözlem, karşılaştırma-sınıflandırma, tahmin, çıkarım, bilgi
ve veri toplama, model oluşturma, sunma, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve problem
çözmede teknolojik tasarım döngüsünü izlemeye odaklanılmıştır.
230
5. Sınıf Üniteler
Ç. Önerilen Konu Başlıkları
•
Işık Nasıl Yayılır?
•
Işık Bir Engelle Karşılaşırsa Ne Olur?
•
Işık Oyunları: Gölgeler
•
Gölge Boyunu Ölç-Zamanı Bul
•
Güneş ve Ay Tutulması
•
Ses Boşlukta Yayılamaz
•
Ses Farklı Madde veya Ortamlarda Farklı Yayılır
•
Sesin Yayılmasını Önleyebilir miyiz?
•
Sesini Kaydet ve Dinle
231
5. Sınıf Üniteler
D. Ünitenin Kavram Haritası
*BU KAVRAM HARİTASI SADECE ÖĞRETMENİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN VERİLMİŞTİR
232
5. Sınıf Üniteler
E. ÜNİTE KAZANIMLARI VE ETKİNLİKLER
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE
KAZANIMLAR
1.
Işığın yayılmasıyla ilgili olarak
öğrenciler;
1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın, doğrular
boyunca yayıldığını fark eder
(BSB-1, 2).
IŞIK VE SES
1.2. Bir kaynaktan çıkan ışığın, bir engelle
karşılaşmadığı sürece her yönde
yayılabileceğini belirtir
(BSB-1, 2).
1.3. Işığın iki nokta arasında izlediği yolu,
ışınlar çizerek gösterir
(BSB-21).
7. ÜNİTE: IŞIK VE SES
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Işık Hakkında Ne Öğrenmiştim
4. sınıfta, “Işığın görme olayındaki rolü” ve “ Doğal ve yapay çeşitli ışık
kaynakları” ile ilgili öğrenilenleri hatırlatıcı bir kavram haritası öğretmen
rehberliğinde çizilir. Haritaya bazı yeni kavramlar eklenerek yeni ünitede
ele alınacak konuların önceki öğrenilenlerle ilişkisi gösterilir. “Işığın
yayılmasını önleyebilir misiniz?”, “Işık bir madde ile karşılaştığında ne
olur?” vb. sorularla öğrencilerin ön bilgileri, gözlemleri ve tecrübeleri
ortaya çıkarılır.
AÇIKLAMALAR
[!]
Öğrencilere,
oyuncak
lazerleri
arkadaşlarının
gözlerine
tutmamaları
uyarısında bulunulur.
[!] 1.3 Işının geometrik bir şekil olduğu
belirtilir. Gerçekte somut ışın çizgilerinin
olmadığı vurgulanır.
+ Işığı İzleyelim
Öğrenciler karanlık bir ortam oluşturup toplu iğneyle deldikleri bir karton
plaka kapattıkları bir el feneri (veya oyuncak lazer) aracılığıyla sınıfın bir
köşesi aydınlatırlar. Karton plakanın deliğinden yayılan ışığın izlediği yol
üzerine, tebeşir tozları veya un serpilir. Öğrenciler olayı gözlemler ve
gözlemlerini yorumlarlar. Işığın nasıl yayıldığını tartışırlar (1.1).
+ Işık Her Yöne Gidiyor
Öğrenciler bütün yüzlerine çeşitli delikler açtıkları kapalı bir karton
kutunun içerisine bir ışık kaynağı koyarlar. Kutunun içini aydınlattıklarında
ışığın deliklerden her yönde yayıldığını gözlemlerler (1.2).
+ Işığı Çizelim
Öğretmen, bir kaynaktan çıkan ışık ışınlarının nasıl çizileceğini gösterir.
Sonra öğrenciler ışığın yayılması ile ilgili gözlem sonuçlarını kendi
çizimleriyle gösterirler (1.3).
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
233
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE
KAZANIMLAR
IŞIK VE SES
2.
3.
Işığın maddeyle karşılaşması ile ilgili
olarak öğrenciler;
2.1. Çeşitli maddeleri ışığı geçirgenlik
durumlarına göre saydam, yarısaydam
ve saydam olmayan (opak) olarak
sınıflandırır (BSB-5).
2.2. Verilen bir maddenin saydam olup
olmadığını deneyerek bulur (BSB-14).
2.3. Çevresinden saydam, yarı saydam ve
saydam olmayan (opak) maddelere
örnekler verir (BSB-1).
Gölge oluşumu ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Gölgenin nasıl oluştuğunu keşfeder.
3.2. Işık kaynağının, cismin veya ekranın
yeri değiştirildiğinde; cismin gölgesinin
büyüklüğünün, yerinin ve/veya şeklinin
değişebileceğini fark eder (BSB-
1,10,11,12,13).
3.3. Gölgenin, cismin büyüklüğü ve şekline
göre değişeceğini gösterir.
3.4. Gölge oluşumunu basit ışın çizimleri
ile gösterir (BSB-20).
3.5. İki veya daha fazla ışık kaynağı olan bir
ortamda, bir cismin birden fazla
gölgesinin oluşabileceğini fark eder
(BSB-1).
7. ÜNİTE: IŞIK VE SES
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Işığın Geçmesini Engellemeyi Dene
Öğrenciler, sınıfın herhangi bir duvarını, bir ışık kaynağı ile
aydınlatır. Duvar ile ışık kaynağı arasına çeşitli madde veya cisimler
(kitap, buzlu cam, pencere camı, kâğıt, tahta, karton vb.) koyarak
duvarın aydınlatılan bölgesindeki değişiklikleri gözlemlerler.
Kullanılan cisimleri ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırırlar.
Oluşturdukları grupları bir tablo ile gösterirler. Çeşitli cisimlerin (ör.
İnsan bedeni) ışık geçirgenlikleri hakkında tahminlerde bulurlar ve
tahminlerinin doğruluğunu test ederler (2.1; 2.2; 2.3)
+ Bulutlu Havalar Neden Karamsar?
Öğrenciler, bulutlu havalarda çevrenin yeterince aydınlık olmaması
ve sisli havalarda görüş mesafesinin azalmasının nedenlerini
araştırırlar (2.3).
+ Gölge Oyunu
Öğrenciler sınıfın herhangi bir duvarını (veya bir ekran), bir ışık
kaynağı ile belirli bir uzaklıktan aydınlatırlar. Duvar ile ışık kaynağı
arasına saydam olmayan çeşitli madde ya da cisimler (tahta, karton
vb.) koyarak duvarda oluşan gölgeleri gözlemler. Duvardaki
gölgenin şeklini, büyüklüğünü ve yerini değiştiren çeşitli faktörleri
değiştirmeyi deneyerek kendi tasarladıkları bu basit deneyin
sonuçlarını tartışırlar. Öğretmen rehberliğinde basit ışın çizimleri ile
gölge oluşumunu resimlerler (3.1; 3.2; 3.3).
+ Kaç Gölgesi Var?
Öğrenciler, önce bir ışık kaynağı kullanarak, herhangi bir cismin
gölgesini ekrana (duvar) düşürürler. Cismi ışık kaynağına yaklaştırıp
uzaklaştırarak, gölgesinin koyuluğunun değişimini incelerler. Sonra
ortama ikinci bir ışık kaynağı getirirler. İki kaynak birbirine
yaklaştırılıp uzaklaştırılarak, ekrana düşürülen gölgelerin
koyuluklarını ve kesişme bölgelerini gözlemlerler. Tam ve yarı gölge
arasındaki farkları karşılaştırırlar. Gözlemlerini çizimlerle
kaydederler (3.5).
AÇIKLAMALAR
2.1 Maddelerin ışığı geçirgenliklerine
göre ayırt edilmesi “Madde ve Değişim”
öğrenme alanında da kısaca işlenecektir.
[!] 2.1 Bazı ışık türlerinin (ör: x-ışınları)
insan vücudu gibi saydam olmayan
cisimleri bile geçebileceğinden kısaca
bahsedilir.
Maddelerin
Işık
Geçirgenliğini
Araştıralım.
[!] 3.1 Yarı saydam ve hatta saydam
cisimlerle de gölge oluşturulabilir. Bu
gölgelerin saydam olmayan cisimlerinkine
göre daha belirsiz ve zor fark edilir
olabileceği ifade edilir.
Gölge Boyu Nelere Bağlıdır?
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
234
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR 7. ÜNİTE: IŞIK VE SES
ÜNİTE
KAZANIMLAR
IŞIK VE SES
4.
5.
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AÇIKLAMALAR
Bir güneş saati yaparak zamanı bulmayla ilgili
olarak öğrenciler;
4.1.
Teknolojik tasarımın aşamalarını uygulayarak
bir güneş saati modeli geliştirir (FTTÇ-4, 6).
4.2.
Güneş saati modeli tasarlarken izlediği yolun
bir teknolojik tasarım süreci olduğunu fark
eder (FTTÇ-6).
4.3.
Bir çubuğun gölge boyunu, günün farklı
zamanlarında doğrulukla ölçer (BSB-16, 17,
18).
4.4.
Elde ettiği ölçümleri tabloya kaydeder (BSB20).
4.5.
Gölge boyu-zaman ilişkisini gösteren bir
sütun grafiği çizer (BSB-21).
Güneş ve Ay Tutulmasıyla ilgili olarak
öğrenciler;
5.1.
Güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay
olduğu fark eder.
5.2.
Güneş ve Ay tutulması olaylarını
hazırlayacağı modellerle gösterir ve sunar
(BSB-21, 24).
5.3.
Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır,
benzerlik ve farklılıklarını listeler (BSB-4).
+ v Gölgesini Ölçelim, Zamanı Bulalım
Öğrenciler, bulutsuz, güneşli bir havada bahçede yere sabitledikleri bir çubuğun
gölgesinin boyunu günün farklı zamanlarında gözlemler ve ölçerler. Ölçüm
sonuçlarını tabloya kaydederler.Verileri işlemek amacıyla tablodan yararlanarak
çubuk grafik çizerler. Elde ettikleri bulguları yorumlayarak, cismin gölge boyunun
günün hangi saatinde daha uzun olduğunu tespit ederler. Çubuğun gölge boyu
verildiğinde, çizdikleri sütun grafiğini kullanarak ölçümün yapıldığı zamanı
bulabilirler. Ölçümün yapıldığı zaman verildiğinde, çizdikleri çubuk grafiğini
kullanarak gölge boyunu bulabilirler. Sonra, öğrendiklerini kullanarak ve
teknolojik tasarımın aşamalarını uygulayarak bir güneş saati modeli geliştirirler.
Tasarladıkları modelin zaman ölçmedeki güçlü ve zayıf yönlerini tartışırlar (4.1;
4.2; 4,3; 4.4; 4.5).
+ Güneş ve Ay Nasıl Tutuluyor?
Öğrenciler, Güneş’in bir el feneri, Ay’ın bir ping-pong topu ve Dünya’nın da
oyuncak bir top kullanılarak temsil edildiği bir model yaparlar. Bu model üzerinde
Güneş ve Ay tutulması olaylarını gösterirler. Olayların sebep ve sonuçları
hakkında konuşur ve tartışırlar. Öğretmen rehberliğinde Güneş ve Ay tutulması
olaylarını şematik olarak gösteren çizimler yaparlar (5.1; 5.2).
[!] 4.3 Önerilen etkinlikler ancak bulutsuz,
güneşli
bir
havada
okul
bahçesinde
yapılabileceğinden, deneyin veri toplama kısmı
önceden öğrencilere ödev olarak verilip, sonra
toplanan verilerin sınıfta işlenmesi tercih edilir.
Güneş Saati
Sütun Grafiği Çizme
[!] 5.1 Güneş ve Ay tutulması olaylarının belirli
sürelerle tekrar eden doğa olayları olduğu
belirtilir.
5.2 Dünya, Güneş ve Ay’ın karşılaştırmalı
büyüklükleri ve şekilleri “Dünya ve Evren”
öğrenme alanında ayrıntılı olarak ele
alınacaktır.
C 5.1, 5.2, 5.3 Türkçe dersi Görsel Okuma ve
Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Okuma
(Kazanım 10)
Güneş Tutulması Modeli
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
235
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE
KAZANIMLAR
6.
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Sesin yayılmasıyla ilgili olarak öğrenciler;
+ Ses İle İlgili Geçmişte Öğrendiklerimizi Hatırlayalım
6.1. Sesin boşlukta yayılamayacağını ifade
eder.
Dördüncü sınıfta ses ile ilgili öğrenilenler, “Bildiğiniz ses kaynakları
nelerdir?”,“Ses nasıl oluşur?”, “Ses şiddetinin işitmedeki önemi nedir?”,
“Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişki nedir?”, “Ses çevre kirliliğine
neden olur mu?”, “Ses kirliliğini azaltıcı önlemler nelerdir ?” gibi
sorularla tekrar hatırlanır. Önceki öğrenilenlerin bu ünitede
öğrenileceklere temel oluşturacağı vurgulanır. Yeni ünite ile ilgili olarak
“Acaba ses, kaynağından çıkıp kulağımıza nasıl ulaşıyor?”, “Ses
geçirmeyen bir ortam olabilir mi?”, “Böyle bir ortama nerelerde ihtiyaç
vardır?” gibi sorularla öğrencilerin konuya ilgisi çekilir ve onlarda
merak uyandırılır.
6.2. Sesin katı, sıvı ve gaz ortamlarda
yayılabileceğini deneylerle gösterir
(BSB-1, 14, 15, 23).
6.3. Sesin hangi ortamda yayılılıp
yayılamayacağını tahmin eder (BSB-8).
IŞIK VE SES
7.ÜNİTE : IŞIK VE SES
+ Ses Her Ortamda Yayılır mı?
Öğrenciler, sınıfa getirdikleri bir ses kaynağını (çalar saat, cep telefonu
vb.) hava boşaltma tulumbasındaki cam fanusun içerisine yerleştirirler.
Önce fanusun havasını tamamen boşaltırlar. Ses kaynağından çıkan sesi
dinlerler. Sonra fanusun musluğunu açarak içerisine hava girmesini
sağlarlar ve bu durumda sesi tekrar dinlerler. Bu iki farklı durumu
karşılaştırarak sesin hangi durumda duyulabildiği ve sesin yayılabilmesi
için hangi şartların gerektiğini tartışırlar (6.1; 6.2).
AÇIKLAMALAR
[!] 6.2 Sesin su ortamında yayılmasıyla ilgili
olarak, sonar cihazı ve balinaların iletişim
şekilleri
öğrencilere,
örnek
olarak
verilebilir.
[!] 6.3 Katılarda sesin yayılması ile ilgili
etkinlik
yapılırken
masaya
şiddetli
vurulmasının kulağa zarar verebileceği
konusunda öğrenciler uyarılır.
[!] 6. 3 Öğrenciler, 4. sınıfta “Vücudumuz
Bilmecesini Çözelim” ünitesinde yaptıkları
stetoskopu kullanarak etkinliği yapabilirler.
Çoklu Zekâ
Ne Biliyorum? Ne Öğrenmek İstiyorum?
Ne Öğrendim?
Boşluk Doldurma
+ Sesin Ortamdan Ortama Değişimi
Öğrenciler, iki taş parçasını önce havada, sonra su dolu bir kovada
birbirine vurarak ses çıkartıp çıkartmayacağını dener. Daha sonra
masalarının üzerine kulaklarını dayayarak masaya elle yavaşça vururlar.
Sesin farklı ortamlar olan katı, sıvı ve gazlarda yayılması ile ilgili bu
deneylerini tartışırlar. Sesin katı, sıvı, gaz ve boşluktaki yayılma
durumları karşılaştırmalı olarak incelerler (6.2; 6.3).
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
236
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE
7.
IŞIK VE SES
8.
KAZANIMLAR
Sesin farklı ortamlarda farklı
duyulmasıyla ilgili olarak öğrenciler;
7.1. Farklı cisimlerle üretilen sesin farklı
duyulacağını deneylerle gösterir (BSB1, 14).
7.2. Aynı ses kaynağından üretilen sesin,
farklı maddesel ortamlarda farklı
işitileceğini fark eder. (BSB-7).
Ses yalıtımı ile ilgili olarak öğrenciler;
8.1. Hangi malzemelerin sesin yayılmasını
daha iyi önleyeceğini tahmin eder
(BSB-8).
8.2. Sesin yayılmasını önlemeyle ilgili
tahminlerini, teknolojik tasarımın
aşamalarını uygulayarak yaptığı bir
model ile test eder (BSB-14; FTTÇ-5).
8.3. Farklı modellerin sesin yayılmasını ne
derece önlediğini standart olmayan
ölçütler kullanarak test eder.
8.4. Farklı maddesel ortamların sesin
kulağımıza ulaşmasını farklı
engellediği sonucunu çıkarır (BSB-23).
8.5. Farklı ortamları, sesin yayılmasını
önleyebilme dereceleri bakımından
karşılaştırır (BSB- 3, 4, 5).
8.6. Ses yalıtımı için geliştirilen
teknolojilere örnekler verir (BSB-1;
FTTÇ-4).
8.7. Ses yalıtımıyla ilgili teknolojik
gelişmelerin, ses kirliliğini azalttığını
fark eder (FTTÇ-7).
7. ÜNİTE: IŞIK VE SES
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ Farklı Cisimler İle Farklı Sesler
Öğrenciler, çevrelerindeki farklı cisimlere (tahta blok, demir çubuk, kitap,
vb.) vurarak ses çıkartırlar ve üretilen seslerin farklı duyulduklarını
gözlemlerler. Gözlem sonuçlarını tartışırlar (7.1).
+ Ses Şiddeti Ortamdan Ortama Değişir mi?
Öğrenciler, iki taş parçasını önce havada sonra da içi su dolu bir kovada
birbirine vurarak ses çıkarırlar ve her iki durumda işitilen sesleri
karşılaştırırlar (7.2).
+ Çevremizdeki Ses Yalıtımları
Öğrenciler, bazı mekânlarda sesin yayılmasını önlemenin neden önemli
olduğunu tartışırlar. Evlerde pencerelere takılan çift camların arasının
boşluk olmasının sesin yayılmasına etkisini, merdivenlere halı döşenmesini
nedenlerini ve kulak tıkaçlarının kullanılma nedenini araştırarak,
çevrelerindeki çeşitli ses yalıtımı teknolojilerini tanırlar.
+ Sesin Yayılmasını Önleyelim
Öğrenciler, gruplara ayrılır, her bir gruba özdeş birer çalar saat verilir. Her
grup, bu çalar saatlerden çıkan sesin yayılmasını nasıl önleyebilecekleri ile
ilgili bir model tasarlar ve inşa eder. Gruplar inşa ettikleri modelleri birbiri
ile karşılaştırır ve kullanılan metotları tartışırlar. Hangi modelde, ses
yalıtımının daha iyi sağlandığına karar verirler (8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5).
v + Farklı Mesleklerdeki İnsanlar Ses Yalıtımı İçin Ne Kullanıyor?
Öğrenciler, yol çalışması yapan işçilerin darbeli yol matkabı ile çalışırken
veya hava alanlarında uçakların kalkışı esnasında görevlilerin kulaklarını
yüksek sesten nasıl korudukları ile ilgili bir araştırma yaparlar. Elde
ettikleri sonuçları ve farklı ses yalıtım teknolojilerini sınıfta tartışırlar (8.6;
8.7).
AÇIKLAMALAR
[!] Işık ile ses kavramları arasındaki
farklılıklardan bahsedilir. Örneğin; ışık odun
gibi
saydam
olmayan
maddelerden
geçemezken ses geçebilir.
[!] Öğrenciler, kulaklar için yapılmış bazı
cisimler hariç (ör: kulak tıpası) diğer cisimleri
kulaklarına sokmalarının tehlikeli olabileceği
konusunda uyarılmalıdır.
® Sağlık Kültürü (8.7- 28)
® Kariyer Bilinci Geliştirme: Yoğun sesin
bulunduğu iş ortamlarına fabrikalar,
havaalanları, konser salonları vb. örnek verilir.
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
237
5. Sınıf Üniteler
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE
9.
KAZANIMLAR
Farklı ses teknolojileri ile ilgili olarak
öğrenciler;
9.1. Sesin iletişim kurmadaki rolünü ve
önemini fark eder.
9.2. Çeşitli ses teknolojilerine örnekler verir
(BSB-1; FTTÇ-31).
IŞIK VE SES
9.3. Yüksek ses üreten teknolojik araçların
olumlu ve olumsuz etkilerini açıklar
(FTTÇ- 27).
9.4. Sesin kaydedilebildiğini ve kaydedilen
sesin dinlenebildiğini fark eder.
9.5. Geçmişten günümüze kullanılan farklı
ses kayıt araçlarına örnekler verir
(FTTÇ- 32).
9.6. Geçmişte kullanılan farklı ses kayıt
araçlarını, günümüzde kullanılanlar ile
karşılaştırır (BSB-5).
7. ÜNİTE: IŞIK VE SES
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
+ v Hayatımızdaki Ses Teknolojileri
Öğrenciler insanlar tarafından kullanılan farklı ses teknolojileri ve
bunların nerelerde kullanıldığını araştırarak sınıfta sunarlar. Bu araçlardan
yüksek ses üretenlerin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışırlar (9.1; 9.2;
9.3).
+ Geçmişten Günümüze Ses Kayıt Araçları
Öğrenciler “Sesleri kayıt edebilir miyiz ?” “Sesleri kayıt etmek için hangi
araçları kullanırız ?” gibi soruları tartışırlar. Herhangi bir ses kayıt aracı
kullanarak ses kaydı yaparlar ve kayıt edilen sesi dinlerler. Geçmişten
günümüze kullanılan farklı ses kayıt araçlarını araştırırlar. Bu araçların
geçmişten günümüze gösterdiği değişim ve ses kaydının günlük
yaşamdaki önemini (haberleşme gibi ) tartışırlar (9.4; 9.5; 9.6; 9.7).
AÇIKLAMALAR
[!] Sesin farklı mesleklerdeki rolüne örnek
olarak bir minibüsün geri geri gelirken
çıkardığı bip sesi, tehlike olarak hava
kompresörlerinin gürültüsü örnek olarak
verilir.
Karşılaştırma
Farklı Sesler İle Haberleşme
+ Sesler Bize Ne Anlatıyor?
Öğrenciler ses ile ilgili meslekleri araştırırlar. Farklı mesleklerde sesin
hangi özelliğinin ön planda olduğunu bu ünitede öğrenilenlerle
ilişkilendirilerek tartışırlar (9.8).
9.7. Ses kaydının günlük yaşamdaki
önemini açıklar (FTTÇ-4, 5).
9.8. Ses yalıtımı, ses kaydı, ses şiddetinin
değiştirilmesi gibi sesin kullanımı ile
ilgili çeşitli mesleklere örnekler verir
(FTTÇ- 33).
+: Sınıf-Okul İçi Etkinlik v: Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme C: Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar ® Ara Disiplinlerle
İlişkilendirme (Ayraç içindeki 1. rakam Fen ve Teknoloji kazanımını-2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)
238
5. Sınıf Üniteler
F. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Etkinlikleri
Etkinlik Numarası
:1
Etkinlik Adı
: Maddelerin Işık Geçirgenliğini Araştıralım
İlgili olduğu Kazanımlar : 2.1; 2.2
Aşağıda verilen madde ve cisimlerin ışığı geçirip geçirmeme durumlarını araştırınız ve
bulgularınızı bir tablo ile sununuz.
Kalem
Naylon Torba
Yemek Kaşığı
Taş
Kâğıt
Süt
Bardak
Defter
Su
Tahta Parçası
Silgi
Kâğıt Mendil
Kavanoz
Kumaş Parçası
Tebeşir
Etkinlik Numarası
:2
Etkinlik Adı
: Güneş Saati
İlgili olduğu Kazanımlar : 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5
Bir grup öğrenci, Fen ve Teknoloji Dersinde “Gölge boyunun zamanla değişiminin
incelenmesi” konulu bir araştırma yaparlar. Bu amaçla, güneşli bir günde bahçede yere
diktikleri bir çubuğun gölge boyunu yarım saatlik aralıklarla ölçerler. Ölçüm sonuçları
aşağıda verilmiştir:
Saat 9:30’da gölge boyu 146 cm, 10:00’da 130cm, 10:30’da 116
cm, 11:00’da109 cm, 11:30’da 106 cm, 12:00’da 103 cm ve son
ölçümde 12:30’da 105 cmdir.
Sizden istenilen bu verilerden yararlanarak aşağıdaki soruları
cevaplamanızdır.
a)
b)
c)
d)
Verileri bir tablo çizerek düzenleyiniz.
Verileri kullanarak bir grafik (çizgi veya sütun grafiği) çiziniz.
Çizdiğiniz grafik size ne anlatıyor? Açıklayınız.
Öğrenciler saat 12:30’dan sonra da ölçüm yapmaya devam
etselerdi saat 13:00’te çubuğun gölge boyunu kaç cm olarak ölçebilirlerdi?
Tahminizin gerekçesini açıklayınız.
239
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:3
Etkinlik Adı
: Sütun Grafiği Çizme
İlgili olduğu Kazanımlar : 4.5
Saydam olmayan bir cisim, şekildeki gibi bir ışık kaynağı ile duvar arasında sırasıyla
çeşitli uzaklıklara konulmuş ve duvarda gölgeler oluşturulmuştur.
1
2
3
4
Cismin kaynaktan farklı uzaklıklarına karşılık duvarda oluşturduğu gölge boylarını ve
cismin kaynağa uzaklığını şekil üzerinde ölçünüz. Elde ettiğiniz verilerle cismin kaynaktan
uzaklığı ile gölge boyu arasındaki ilişkiyi gösteren bir sütun grafiği çiziniz.
a) Grafikte gölge boyu ile cismin kaynaktan uzaklığı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
b) Grafik üzerinde ölçümünü yapmadığınız bir uzaklığa karşılık gölge boyunun
uzunluğunu bulunuz.
c) Aynı uzunluğa karşılık gelen cismin gölge boyunu deneysel olarak ölçün. Elde
ettiğiniz sonuç ile grafikte bulduğunuz sonucu karşılaştırınız.
Etkinlik Numarası
:4
Etkinlik Adı
: Güneş Tutulması Modeli
İlgili olduğu Kazanımlar: 5.1; 5.2; 5.3
Güneş tutulması olayını, uygun materyaller kullanarak, geliştireceğiniz bir model
üzerinde gösteriniz.
240
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:5
Etkinlik Adı
: Gölge Boyu Nelere Bağlıdır?
İlgili olduğu Kazanımlar : 3.1; 3.2
Bir cismin gölge boyu ile ışık kaynağının cisme olan yatay uzaklığı arasındaki ilişkiyi
kendi tasarladığınız bir deneyle araştırınız.
Bulgularını Paylaşma
Yorumlama ve Sonuç
Çıkarma
Verileri İşleme
Araştırmanın Amacına
Uygun Verileri Kaydetme
Uygun Ölçme Aracı
Kullanma
Gerekli Malzeme ve AraçGereçleri Seçme
Kontrol Edilen Değişkenleri
Belirleme
Bağımsız Değişkeni
Belirleme
Bağımlı Değişkeni Belirleme
Öğrencinin Adı ve Soyadı
Neyi Araştırdığını Bilme
Deneyi Değerlendirmek İçin Kullanılabilecek Kontrol Listesi
Etkinlik Numarası
:6
Etkinlik Adı
: Çoklu Zekâ
İlgili olduğu Kazanımlar : 6.1- 9.8
Bu etkinlik için öğretmen kaç grup oluşturacağını ve her gruptaki öğrencilerin ne tür
etkinlikler yapacaklarını kısaca açıklar. Öğrenciler, istekleri doğrultusunda gruplardan birine
dahil olurlar. Öğretmen, grupları oluştururken grupların isimlerini (sözel-dil zekâ alanı,
mantıksal-matematik zekâ alanı, müziksel-ritmik zekâ alanı gibi) kesinlikle belirtmez.
Aşağıda verilen grupların çoklu zekâ boyutlarına ait isimler yalnızca uygulayıcılara bilgi
verilmek için yazılmıştır. Bu isimler, hiçbir şekilde öğrencilere aktarılmayacaktır.
1. Grup:(Sözel Dil Zekâ Alanı)
Öğretmen “Sesleri nasıl duyar?”,”Ses şiddetinin işitmedeki önemi nedir?”,”Ses şiddeti
ile uzaklık arasındaki ilişki nedir?”,” Titreşen her madde ses oluşturur mu?”,”Ses çevre
kirliliğine neden olur mu?” Ses kirliliğini azaltıcı önlemler nelerdir?” gibi soruları öğrencilere
sorar. Gruptan ünitenin alt başlıkları ile ilgili farklı kaynaklardan (kütüphane, kitap, dergi,
internet gibi) araştırma yapmalarını ister. Araştırma sonuçlarını rapor şeklinde veya ses
konusunu ünite çerçevesinde bütün hatlarıyla anlatan bir hikâye biçiminde yazmalarını ister.
Öğrenciler, yüksek ses üreten araçların olumsuz etkilerini gösteren bir drama hazırlarlar.
241
5. Sınıf Üniteler
2. Grup:(Mantıksal Matematiksel Zekâ Alanı)
2. gruptaki öğrenciler birinci grubun hazırladığı raporun ana hatlarını çıkarırlar.
Öğretmen, öğrencilerden sesin yayılmasının hangi şartlarda mümkün olacağı konusunda
tahminlerde bulunmalarını ve bu tahminlerini kontrol etmelerini ister. Öğrenciler, farklı
maddesel ortamlarda sesin yayılmasını gözlemleyerek, farklı maddesel ortamların sesin
yayılmasını nasıl etkilediği konusunda çıkarımda bulunurlar. Farklı ortamların sesin
yayılmasını ne derece önlediğini karşılaştırırlar. Elde ettikleri verileri ve sonuçları poster ve
ünite akış şeması hazırlamak üzere dördüncü gruba verirler.
3. Grup:(Müziksel Ritmik Zekâ alanı)
Bilinen bir şarkı ya da türkünün ritmine diğer grupların hazırladığı ses ile ilgili bilgi,
beceri ve tutumları uyarlamaya çalışırlar. Ortaya çıkan müzik parçasını altıncı grubun
hazırladığı dans gösterisi eşliğinde sınıfta sunarlar. Ayrıca bu parçayı bir ses kayıt aracına
kaydederek, kaydedilmiş parçayı sınıfta arkadaşlarına dinletirler.
4. Grup:(Görsel Uzamsal Zekâ Alanı)
Diğer tüm grupların hazırladığı ses ile ilgili materyalleri görsel olarak zenginleştirip
(ses ile ilgili resimler, karikatür gibi ) bütün hatlarını poster olarak hazırlarlar. Ayrıca
konunun içeriği çerçevesinde, ses ile ilgili kavramları ve bu kavramlar arasında ilişkiyi
gösteren bir akış şeması geliştirirler.
5. Grup:(Sosyal Zekâ Alanı)
Ses yalıtımı konusunda faaliyet gösteren kişi ve kurumlar ile görüşerek ses yalıtımı
için ne tür ürünleri olduğu hakkında fikir edinirler. İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak
için hangi ses teknolojilerini kullandıklarını ve bu araçlardan yüksek ses üreten teknolojik
araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırırlar. Bu araçların olumsuz etkilerinin nasıl
azaltılacağı konusunda fikirler öne sürerler. Aile büyükleri ile görüşerek geçmişte hangi ses
kayıt araçlarını kullandıkları hakkında bilgi alırlar. Bu araçları günümüzde kullanılanlar ile
karşılaştırarak teknolojik gelişim sırasına göre listelerler. Ses ile ilgili meslekleri araştırıp bu
meslek sahibi kişiler ile görüşürler ve onların meslekleri hakkında bilgi edinirler. Farklı
meslek grubundan insanlar ile de görüşüp sesin meslekleri açısından önemi araştırırlar. Elde
ettikleri tüm bilgileri birinci gruba aktarırlar. Birinci grup ile beraber görsel grubun
hazırladığı poster ve akış şemasını sunarlar. Bu grup ayrıca tüm gruplar arasında bilgi
alışverişini ve koordinasyonu sağlar.
6. Grup:(Bedensel Zekâ Alanı)
Diğer grupça (üçüncü grup) hazırlanan müzik parçasına uygun bir dans gösterisi
hazırlarlar ve bu gösteriyi üçüncü grup ile beraber sınıfta sunarlar. İlgili gruplardan
geçmişten günümüze kullanılan ses kayıt araçları hakkında bilgi edinerek, bu araçlar ile ilgili
bir yapboz hazırlarlar. Ayrıca birinci grubun hazırladığı dramayı sınıfta sunarlar.
242
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:7
Etkinlik Adı
: Ne biliyorum? Ne Öğrenmek İstiyorum? Ne Öğrendim?
İlgili olduğu Kazanımlar : 6.1, 9.8
Bu etkinliğin amacı öğrencilerin konuyla ilgili önbilgilerinin tespiti, bu tespite dayalı
olarak hissettikleri öğrenme ihtiyacı ve bunların sonucunda da geldikleri düzeyi öğrenci
gözüyle belirlemektir. Bu etkinlik için aşağıdakine benzer üç sütundan oluşan bir tablo
kullanılır. Önce öğrencilere konu ile ilgili olarak neler bildikleri sorulur ve alınan cevaplar
tartışılmaksızın “Ne biliyorum?” başlıklı sütuna yazılır. Bu yazma işlemi tamamlandıktan
sonra öğrencilere konu ile ilgili ne öğrenmek istedikleri sorulur. Alınan cevaplar öğretmen
rehberliğinde (düzey, konunun sınırları, yaş grubu ve çevrenin özellikleri gibi ) tartışılarak,
soru cümlesi niteliğinde “Ne Öğrenmek İstiyorum?” başlıklı sütuna yazılır.
İlgili konu işlendikten sonra (aktif kitap okuma ile) öğrencilere neler öğrendikleri
sorulur. Alınan cevaplar “Ne Öğrendim?” başlıklı sütuna yazılır. Oluşturulan tablo, öğretmen
rehberliğinde incelenir. Öğrencilerin konu ile ilgili gelişim süreçlerini (Nereden geldik?
Nerdeyiz? Nereye gidiyoruz? ) somut olarak görmeleri sağlanır. Ne öğrendim? başlığı altında
hedeflenen ancak bilgi, beceri ve tutuma dönüşmeyen kazanımlar varsa ve bunlar ilgili
öğrenme etkinliklerin yapılmasına rağmen kazanılmamışsa, ilgili konular tekrar edilir.
Gerçekleştiremeyen kazanımlar ile ilgili etkinlikler yoksa öğrenciler ya yeni kaynaklara
yönlendirilir ya da yeni etkinlikler ile kazanımlar verilmeye başlanır. Bunlardan sonra tablo
yeniden düzenlenir ve ikinci sütundaki soruların cevabı üçüncü sütunda alınıncaya kadar bu
işlemlere devam edilir.
Ne Biliyorum?
Ne Öğrenmek İstiyorum?
Ne Öğrendim?
Her sesin bir kaynak tarafından
oluşturulduğunu
Sesin hangi ortamlarda
yayıldığını
Sesin boşlukta yayılamayacağını
Titreşen her maddenin ses
ürettiğini
Sesin yayılmasını önleyip
önleyemeyeceğimi
Sesin yayılması için maddesel bir ortam
gerektiğini
Sesi duyabilmemizi sağlayan
özelliğin ses şiddeti olduğunu
Farklı ses teknolojilerinin neler
olduğunu
Farklı maddelerde üretilen sesin farklı
duyulacağını
Ses şiddetinin uzaklık ile ilişkisi
Ses kayıt araçlarının neler
olduğunu
Aynı kaynaktan çıkan sesin farklı maddesel
ortamlardaki şiddetinin farklı olacağını
Farklı araçlar sayesinde ses
şiddetinin değişebileceği ve
işitme yetisinin
geliştirebileceğini
Ses ile ilgili mesleklerin olup
olmadığını, varsa bunların neler
olduğunu
Farklı maddesel ortamların sesin kulağımıza
ulaşmasını farklı engellediğini
Yüksek sesten korunmak
gerektiğini
Sesin farklı meslek gruplarındaki
rolünü
Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojileri
Ses yalıtımı ile ilgili teknolojik gelişmelerin
ses kirliliğini azaltıcı etkilerini
Ses kirliliğini ve azaltıcı
önlemleri
Ses ile ilgili farklı teknolojik araçları
Geçmişten günümüze kullanılan farklı ses
kayıt araçlarını
Ses kaydının günlük yaşam için önemini
Ses ile ilgili meslekleri ve farklı mesleklerde
sesin rolünü
243
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
:8
Etkinlik Adı
: Boşluk Doldurma
İlgili olduğu Kazanımlar : 6.1; 6.2; 7.2
Aşağıda verilen kelimelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde yer alan boşlukları
tamamlayınız.
yayılma
maddesel ortam
şiddet
boşluk
a) Bir ses kaynağından çıkan sesin yayılabilmesi için __________ gerekir.
b) Ses _________ yayılamaz.
c) Farklı maddesel ortamlarda sesin ___________ farklı şekilde olur.
d) Aynı ses kaynağından üretilen sesin, farklı maddesel ortamlarda ________ farklı
olacaktır.
Etkinlik Numarası
:9
Etkinlik Adı
: Karşılaştırma
İlgili olduğu Kazanımlar : 1.1- 9.8
Aşağıda ışık ve ses kavramları ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bu özellikler hangi
kavrama uyuyorsa ilgili kavrama X işareti koyunuz. Işık ve ses kavramlarının her ikisine
uyuyorsa her ikisine de X işareti koyunuz.
IŞIK
SES
a) Maddelerin titreşimi sonucu oluşur.
_____
_____
b) Yayılması için maddesel bir ortam gerektirmez.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
c)
Farklı kaynaklar tarafından oluşturulabilir.
d) Tüm yönlerde yayılır.
e)
Farklı maddelerin içinde farklı şekilde hareket eder.
f)
Demir, odun gibi saydam olmayan maddelerin içinden
geçebilir .
g) Bir enerji türüdür.
244
5. Sınıf Üniteler
Etkinlik Numarası
: 10
Etkinlik Adı
: Farklı sesler ile haberleşme
İlgili olduğu Kazanımlar : 9.1
Kamış, pipet gibi malzemeleri çeşitli boylarda keserek ya da bu malzemelerden değişik
çaplarda bulup üfleyerek kullanabileceğiniz aletler yapın. Bu aletlerden çıkardığınız seslerinin
her birinin bir anlamı olsun. (aynen mors alfabesinde olduğu gibi) Bu etkinlik süresince kendi
aranızda sözlü ya da yazılı iletişim kurmayınız. Kızılderililerin dumanla haberleşmesi gibi siz
de yaptığınız aletlerden çıkardığınız seslerle haberleşiniz. Çıkarttığınız seslerin hangi
mesajları ilettiğini gösteren bir sözlük oluşturunuz. Sözlüğünüzü oluşturduktan sonra size
gönderilen mesajlardan ne anladığınızı bir kâğıda not ediniz. Öğretmenizin size tanıdığı süre
sonunda doğru mesajı anlayıp anlamadığınızı karşılaştırınız. Günümüzün gürültülü şehirlerini,
insanların ve hayvanların birbirleriyle iletişimini düşünerek bu çalışma sonunda neler
hissettiğinizi, neler yapabileceğinizi yazı, resim ya da karikatürle sınıfa sununuz.
245
5. Sınıf Üniteler
2.7 BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI
TABLOSU
SINIF
ÖĞRENME ALANI
TEMA/ ÜNİTE
Canlılar ve Hayat/
Vücudumuz Bilmecesini
Çözelim
DERS KAZANIMLARI
1.8. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma
tarihinin önemini bilir.
4.1. Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği
zararlarla ilgili bilgi toplar ve sunar.
4.3. Sigara ve alkol içilen ortamlardan uzak durur.
İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK
KAZANIMLARI
54.Aldığı ürünleri son kullanma tarihine dikkat
etmenin bir tüketici hakkı olduğunu fark eder.
46.Sağlık hakkının olduğunu bilir.
47.Yaşama hakkının kutsallığını fark eder ve bu
hakkın önemine uygun davranışlar gösterir.
8.2. İnsan etkisi ile nesli tükenen veya tükenme
tehlikesinde olan bitki ve hayvanlara örnekler verir.
5
Canlılar ve Hayat/
Canlılar Dünyasını
Gezelim, Tanıyalım
8.3.Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki çevre
sorunları hakkında bilgi toplar ve sunar.
55.Çevre haklarının varlığını bilir.
56.Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara
aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu
bilincine uygun davranışlar gösterir.
8.4 Yakın çevresinde, çevreyi bozabilecek davranışlarda
bulunanları uyarır.
ÖĞRENME ALANI
TEMA/ ÜNİTE
Canlılar ve Hayat/
Vücudumuz Bilmecesini
Çözelim
DERS KAZANIMLARI
4.1. Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği
zararlarla ilgili bilgi toplar ve sunar.
4.3. Sigara içilen ortamlardan uzak durur.
246
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
KAZANIMLARI
2. Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya
mesajlarını fark eder.
8. Reddetme davranışı sergiler.
5. Sınıf Üniteler
SINIF
ÖĞRENME ALANI
TEMA/ ÜNİTE
DERS KAZANIMLARI
SAĞLIK KÜLTÜRÜ
KAZANIMLARI
1.1.Canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için besinlere
ihtiyacı olduğunu fark eder.
18.Büyüme ve sağlıklı olmak için beslenmenin önemini
açıklar.
1.2. Besinlerin vücuttaki öncelikli görevlerini belirtir.
20.Temel besin gruplarını belirtir.
21. Besin öğelerinin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar.
1.3. Besinleri içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ açısından deney
yaparak test eder.
1.4. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğuna dair
bilgi toplar ve sunar.
1.6. Dengeli beslenmeye örnek bir öğün hazırlar.
5
Canlılar ve Hayat/
Vücudumuz Bilmecesini
Çözelim
1.7. Besinlerin tazeliğinin, temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin
sağlığa etkilerini araştırır ve sunar.
1.8. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini
bilir.
2.3. Sindirimde görevli organ ve yapıların yerini kendi üzerinde ve
model üzerinde sırası ile göstererek görevlerini kısaca açıklar.
2.4. Diş çeşitlerini görevlerine göre model veya kendi ağzında
göstererek sindirimdeki görevini fark eder.
247
22. Dengeli beslenmeye özen gösterir.
23.Yiyeceklerin seçiminde ve korunmasında dikkat
edilmesi gerekenleri araştırır.
24. Sebze ve meyvelerin yıkanarak yenmesine özen
gösterir.
25. Besin alışverişinde dikkat edilmesi gerekenleri listeler.
23.Yiyeceklerin seçiminde ve korunmasında dikkat
edilmesi gerekenleri araştırır.
25. Besin alışverişinde dikkat edilmesi gerekenleri listeler.
3.Sindirim sistemi organlarını belirtir.
5. Sınıf Üniteler
SINIF
ÖĞRENME ALANI
TEMA/ ÜNİTE
DERS KAZANIMLARI
2.5. Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne
özen gösterir.
Canlılar ve Hayat/
Vücudumuz Bilmecesini
Çözelim
3.1. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini model üzerinde
göstererek görevlerini kısaca açıklar .
SAĞLIK KÜLTÜRÜ
KAZANIMLARI
16. Ağız ve diş sağlığının önemini kavrar.
17. Ağız ve diş sağlığına özen gösterir.
4. Boşaltım sistemi organlarını belirtir.
3.4. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve
sunar.
6.1. Mikroskobik canlıların faydalarına ve zararlarına örnekler verir.
5
6.3. Besinleri mikroskobik canlıları zararlı etkilerinden korumak
amacı ile geçmişten günümüze kullanılan yöntemleri vurgular.
Canlılar ve Hayat/
Canlılar Dünyasını
Gezelim, Tanıyalım
6.2. Mikroskobik canlıların besinler üzerine etkisini deney yaparak
gözlemler.
8.4 Yakın çevresinde, çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları
uyarır.
Fiziksel Olaylar/
Işık ve Ses
8.7. Ses yalıtımıyla ilgili teknolojik gelişmelerin, ses kirliliğini
azalttığını fark eder.
+
248
23. Yiyeceklerin seçiminde ve korunmasında dikkat
edilmesi gerekenleri araştırır.
25. Besin alışverişinde dikkat edilmesi gerekenleri listeler.
23. Yiyeceklerin seçiminde ve korunmasında dikkat
edilmesi gerekenleri araştırır.
28. Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk
geliştirir.
5. Sınıf Üniteler
SINIF
ÖĞRENME ALANI
TEMA/ ÜNİTE
DERS KAZANIMLARI
SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM
KAZANIMLARI
1.1.Canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için
besinlere ihtiyacı olduğunu fark eder.
5
Canlılar ve Hayat/
Vücudumuz Bilmecesini
Çözelim
13.Günlük enerji ihtiyacının beslenme ile ilişkisini
kavrar.
13.Günlük enerji ihtiyacının beslenme ile ilişkisini
1.2. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli görevlerini belirtir.
kavrar.
14.Günlük besin ihtiyacının neleri içerdiğini belirtir.
1.3. Besinleri içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ açısından 14.Günlük besin ihtiyacının neleri içerdiğini belirtir
deney yaparak test eder.
15. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar.
1.4. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğuna 15. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar.
dair bilgi toplar ve sunar.
1.6. Dengeli beslenmeye örnek bir öğün hazırlar .
249
16. Dengeli beslenmenin insan sağlığına etkilerini
tartışır.
17. Kendisi ve ailesi için günlük mönü düzenler.
5. Sınıf Üniteler
DERS
SINIF
YAKLAŞIK SÜRE
ÖĞRENME ALANI
ÜNİTE
TEMEL BECERİLER:
KAZANIMLAR
MATERYALLER
KAYNAK
AĞACIM HAKLARIM VAR
:
:
:
:
:
Fen ve Teknoloji
5
40 dk.
Canlılar ve Hayat
Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım
: 4. Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir
vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir.
:
:
SÜREÇ
1.Aşama: Sınıf içinden seçilen bir öğrenci ‘Ağaç’ rolünü üstlenir. Öğrencinin çevre
sorunları ile ilgili bilgi toplaması için uygun bir süre verilir.
2.Aşama: Ağaç olan öğrenci, günlük yaşamında insanların çevreye ve kendisine vermiş
oldukları zararlardan dolayı yaşamının nasıl güçleştiğini anlatır.Kendisinin insanlar gibi
hakları olduğunu ve bu hakların korunması için çocuklardan yardım ister.
3.Aşama: Bu talep doğrultusunda Ağacın ve buna bağlı olarak tüm doğanın nasıl
korunması gerektiği konusunda tartışma ortamı yaratılır.
DEĞERLENDİRME
Öğrenciler çevre sorunlarına karşı duyarlılık kazanır ve çevre haklarının olduğunun
farkına varır.
250
5. Sınıf Üniteler
2.8 BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ
KONULAR TABLOSU
SINIF
5
ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ
KONULAR
1) Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği
önemi kavrayabilme
AÇIKLAMA
•
Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki
açıklanarak, bilim ve teknolojinin
temelinde akılcılığın yer aldığı
belirtilecektir.
•
Hayatımızda akılcılığa ve bilime yer
vermenin neden önemli olduğu
irdelenerek, Atatürk’ün akılcılığa ve
bilime verdiği önem, Atatürk’ün
akılcılık ve bilim konusundaki
sözlerinden örnekler verilerek
açıklanacaktır.
2) Atatürk’ün çevreye verdiği önemi
kavrayabilme
AÇIKLAMA
• Atatürk’ün çevre ile
ilgili yaptığı
çalışmalara örnekler verilerek,
Atatürk’ün çevre bilincinin
geliştirilmesi ile ilgili sözleri
değerlendirilecektir.
ÖĞRENME ALANI /
ÜNİTE
Madde ve Değişim /
Maddenin Değişimi ve
Tanınması
Fiziksel Olaylar /
Kuvvet ve Hareket
Canlılar ve Hayat / Canlılar
Dünyasını Gezelim,
Tanıyalım
251
DERS KAZANIMLARI VE
AÇIKLAMALAR
5.4. Ölçmenin ve akılcılığın zan ve tahminden farkını açıklar (BSB-7,
8; FTTÇ-2).
3.9. Teknolojik tasarım aşamalarını uygulayarak havada en uzun süre
kalacak bir paraşüt geliştirir (FTTÇ-6, 14).
3.10.Sürtünmenin günlük yaşamdaki etkilerine örnekler verir
(FTTÇ-4).
8.5. Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözlerine
örnekler verir.
.
5. Sınıf Üniteler
EK 1
YAPILANDIRILMIŞ GRİD TEKNİĞİ
Yapılandırılmış grid; alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden biridir. Bu teknik
uygulanırken; yaşa ve seviyeye bağlı olarak dokuz ya da on iki kutucuktan oluşan aşağıdaki gibi bir
tablo hazırlanır.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tablo: Grid tekniğinin genel yapısı
Konu ile ilgili kavramlar, resimler, sayılar, eşitlikler, tanımlar veya formüller gelişigüzel
kutucuklara yerleştirir. Kutucukların
içeriğinin değiştirilebilmesi hem görsel hem de analitik
düşünebilme olanağı sağlar.
Öğrencilere konuyla ilgili değişik sorular verilir. Öğrencilerden,
•
Her sorunun cevabı için uygun kutucukları bulmaları,
•
Bu kutucuk numaralarını mantıksal veya işlevsel sıraya göre dizmeleri istenir.
Her iki adım için farklı bir puanlama sistemi kullanılır. İlk adımda her sorunun cevabı için
uygun kutucukların bulunması aşamasında aşağıdaki formül uygulanır.
C1 = Öğrenci tarafından doğru seçilen kutucuk sayısı
C2 = Toplam doğru kutucuk sayısı
C3 = Öğrenci tarafından yanlış seçilen kutucuk sayısı
C4 = Toplam yanlış kutucuk sayısı
C1 C 3
−
C2 C4
Bu formüle göre öğrencilerin puanları +1, 0, -1 arasında değişir. Bu puanı 10 üzerinden
değerlendirmek için önce negatifliği ortadan kaldırmak amacıyla +1 ile toplanır, elde edilen puan 5
ile çarpılır. ( Not : Yapılandırılmış gridin, sorulan soru ile ilgili doğru karelerinin sayısı yanlış
253
5. Sınıf Üniteler
karelerden çok fazla ise bu formül ile değerlendirme isabetli olmayabilir. Böyle durumlarda
bütüncül değerlendirme yoluna gidilmelidir.)
İkinci adımda öğrencilerden seçtiği soru ile ilgili numaraları mantıksal veya işlevsel sıraya
koymaları istenir. Bu işlem için puanlama sistemi aşağıdaki örnek etkinlikte verilmiştir.
Öğrencilerin verdiği cevap konu hakkındaki eksik veya yanlış bilgilerini ortaya çıkararak
bilişsel yapıdaki aksaklıkları gösterir. Bu teknikte öğrencilerin konuyu bilmeden soruyu doğru
cevaplamaları yani tahminde bulunmaları hemen hemen imkansızdır. Hem doğru kutucukların
seçimi hem de bunların mantıksal sıraya dizilmesi konuyu çok iyi bilmeyi ve anlamayı gerektirir.
Örnek Etkinlik:
Aşağıdaki numaralandırılmış kutucuklarda çeşitli hayvan isimleri verilmiştir. Tabloya göre
aşağıda verilen soruları kutucuk numaralarını kullanarak cevaplayınız.
1
2
3
Örümcek
4
Balina
5
Yengeç
7
Kelebek
6
Sazan
8
Yılan
9
Kartal
Solucan
Kurbağa
1. Yukarıdaki kutucuklardan hangisi/hangileri omurgalı hayvanlar sınıfına dahil olan canlıları
içerir?
2. Birinci soruda seçtiğiniz hayvanları balık-sürüngen-kurbağa-kuş- memeli doğrultusunda
sıralayınız
3. Yukarıdaki kutucuklardan hangisi omurgasız hayvanlar sınıfına dahil olan canlıları içerir?
Etkinliğin Değerlendirilmesi:
1. soru için seçilmesi gereken doğru kutucuklar: 2, 5, 6, 7, 9
1. soru için yanlış kutucuklar ise : 1, 3, 4, 8
254
5. Sınıf Üniteler
Örneğin bir öğrenci bu soruyu tam olarak cevaplayarak 5 doğru ve 0 yanlış kutucuk seçti. Yukarıda
verilen formül kullanılarak;
5 0
− =1-0=1 sonucuna 1 eklenerek
5 4
1+1 = 2 bulunur ve sonuç 5 ile çarpılarak
5 x 2=10 bulunur.
Örneğin başka bir öğrenci bu soru için 3 doğru ve 2 yanlış kutucuk seçti. Yukarıda verilen formül
kullanılarak;
3 2
− = 0,60-0,50=0,10 sonucuna 1 eklenerek
5 4
0,10+1 = 1,10 bulunur ve sonuç 5 ile çarpılarak
5 x (1,10)=5,50 veya bulunan sonucu yuvarlatırsak 6 bulunur.
2. soru için doğru cevap : 5, 6, 9, 7 ve 2
Soru 1: 5 numara 6’ dan önce mi? Cevap evet ise art arda mı geliyor?
Soru 2: 6 numara 9’ dan önce mi? Cevap evet ise art arda mı geliyor?
Soru 3: 9 numara 7’ den önce mi? Cevap evet ise art arda mı geliyor?
Soru 4: 7 numara 2’ den önce mi? Cevap evet ise art arda mı geliyor?
Örneğin bir öğrenci bu soru için 6, 5, 9, 7 ve 2 şeklinde cevap versin.
Yukarıdaki soruları sorarak bu cevabı değerlendirirsek,
Soru 1- Hayır /Soru 2- Evet /Hayır
Soru 3- Evet /Evet
Soru 4- Evet /Evet
Her “Evet” cevabı için “1” puan her “Hayır” cevabı için “0” puan ile değerlendirildiği için bu
öğrenci 8 üzerinden 5 puan almıştır.
3. sorunun değerlendirmesi 1. soruda olduğu gibidir.
255
5. Sınıf Üniteler
EK 2
V (VEE) DİYAGRAMI
Vee diyagramları öğrencilerin araştırmalarını daha kapsamlı hâle getirmesini sağlayan bir
değerlendirme tekniğidir. Vee diyagramları, hemen her düzeydeki bütün etkinliklerde rahatça
kullanılabilmesi, hazırlanma kolaylığının olması, etkinlik öncesi öğrencileri araştırmaya sevk
etmesi, kavram öğretimine yardımcı olması ve kavram yanılgılarını tespit etme amacıyla kullanılır.
Öğrencilere bilgilerini daha iyi organize etme, daha etkili bir biçimde araştırma yapma ve
öğrenmelerini sağlama için kullanılan bir ölçme değerlendirme uygulamasıdır. Vee diyagramları
etkinlikle birlikte hazırlanan aynı zamanda etkinliğin raporu olarak da kullanılabilen bir eğitim
aracıdır.
Vee diyagramlarında kavramsal ve etkinlik bölümlerinde bulunan başlıklar: anahtar soru,
araç ve gereçler, teoriler, ilkeler, kavramlar, neyi araştırıyoruz ve kayıtlar yer alır.
1-Vee diyagramı hazırlığına büyük bir “V” harfinin çizimiyle başlanır.
2-Etkinliğe başlamadan önce kavramsal kısım (bildiklerimiz) hazırlanır. Bu amaçla çeşitli
ders kitaplarından yaralanılabilir. Bildiklerimiz kısmının altına, etkinlik sonucuna ulaşmada
yardımcı olacak teori ve ilkeler belirlenerek öğrencinin yazılı ifade etmesi sağlanır.
3-İlköğretim düzeyinde anahtar soru öğretmen tarafından belirlenir.
4-Etkinlik öncesinde etkinlikte kullanılacak araç ve gereçler diyagramdaki yerine
yazılır.Araç gereçlerin yazılacağı yer “V” harfinin alt sivri ucudur.
5-Etkinlik yapılır ve bu etkinlik sırasında yapılacak ölçümler gözlemler ve sonuçlar etkinlik
kısmında yer alan kayıtlar kısmına not edilir.
6-Kayıtlardan yararlanarak etkinlikte elde edilen sonuçlar ve yorumlar kayıtlar kısmının alt
bölümüne yazılabilir.
256
5. Sınıf Üniteler
Etkinlikten önce
Etkinlikte yaptıklarımız
Anahtar Soru
Araştırıyoruz?
Bildiklerimiz
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Kayıtlar
Kavramlar
Araç-gereç
…………………………..
…………………………
Kayıtlar /Gözlem
Sorunun cevabı ne olabilir? (Sonuç)
.............................................................
257
5. Sınıf Üniteler
Örnek :
Bildiklerimiz
*Aynı maddenin erime
sıcaklığı ve donma sıcaklığı
birbirine eşit denecek kadar
yakındır.
*Isı alan saf katı maddeler
belli sıcaklıkta sıvı hale
geçerler.
*Isı veren saf sıvı maddeler
belli sıcaklıkta katı hale
geçerler.
*Maddenin katı halden sıvı
hale geçme durumu erimedir.
*Maddenin sıvı halden katı
hale
geçme
durumu
donmadır.
*Farklı
maddelerin
sıcaklığını
ölçmek
için
termometre kullanılır.
0
*Ölçüm sonucu C olarak
verilir.
…………………………….
…………………………….
Kavramlar
*Erime *Erime sıcaklığı
*Donma *Donma sıcaklığı
*Katı
* Sıvı
*Hal değişimi
*Termometre
Anahtar Soru
Erime-donma
noktaları
madde için
ayırt edici
özellik olabilir
mi?
Etkinlikte yaptıklarımız
Neyi araştırıyoruz?
Aynı miktarda iki farklı sıvı,
farklı sıcaklıklarda katı hale
geçtiğine
göre,
donma
sıcaklığı maddeler için ayırt
edici özellik olarak alınabilir.
.....................................................
.................................................
Araç-gereç
Zeytinyağı
Su
Tuz-buz karışımı
2 adet küçük beher
2 adet büyük beher
Mezür
Termometre
Su
2. dakika
4. dakika
6. dakika
8. dakika
10.dakika
..........
0
18 C
.....0C
.....
.....
.....
.......
Kayıtlar
Alınan su miktarı 10 mL
Suyun sıcaklığı: .........
Alınan zeytinyağı mik: 10 mL
Zeytinyağının sıcaklığı:.....
Su
ve
zeytinyağının
bulunduğu beheri buz dolu
büyük beherin içine koyarak
değişimi gözlemleriz. Sıcaklığı
termometre ile ölçeriz....
Zeytinyağı
2. dakika
18 0C
4. dakika
.....0C
6. dakika
.....
8. dakika
.....
10.dakika
.....
Sorunun cevabı ne olabilir?
Öğrencilerin hazırladığı Vee diyagramını değerlendirmek amacıyla; öğretmen;
öğrencilerin
seviyesine uygun cevap anahtarı olarak kullanılacak Vee diyagramı hazırlar ve not kriterlerini
belirler.
Hazırlamış olduğu cevap anahtarı ile öğrencilerin diyagramlarını karşılaştırır ve
öğrencinin çalışma sürecindeki performansını da göz önüne alarak değerlendirme yapar.
258

Benzer belgeler