ŞÜPHELENİRSENİZ İHBAR EDİN

Transkript

ŞÜPHELENİRSENİZ İHBAR EDİN
Daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim veya
nereden şikâyette bulunabilirim?
Malların dış tarafına iliştirilmiş olan bildirim,
polisin, malların nerede ve kimler tarafından
incelenmiş olduğu bilgisini tespit etmesini
sağlayan özgün bir referans numarası içerir.
Aşağıdaki koşulların gerçekleştiğini
düşünüyorsanız şikâyette bulunabilirsiniz:

Bir polis memurundan veya polis
teşkilatındaki birinden, uygun olmayan
tarzda muamele gördüğünüz takdirde.

Şahsen bir polis memurunun veya polis
teşkilatına mensup birisinin, uygun
olmayan davranışta bulunduğu bir olaya
tanık olmuşsanız.

Bu davranışın doğrudan muhatabı siz
değilseniz dahi, bir polis memurunun
veya polis teşkilatına mensup birisinin
davranışlarından olumsuz
etkilendiyseniz.
Şikâyetler veya yorumlarınızı,
durdurulduğunuz bölgenin polis merkezine
yöneltmeniz gerekir.
Şikâyette bulunma konusunda daha ayrıntılı
bilgi için Bağımsız Polis Şikâyet
Komisyonunun (Independent Police
Complaints Commission) aşağıdaki web
sitesine bakın: www.ipcc.gov.uk/complaints
veya +44 (0) 300 020 0096 no’lu telefonu
arayın.
Terörizmle Birlikte Mücadele
Etmek
Space for Force Crest
Polis, destek ve işbirliğinizin öneminin farkındadır.
Terörizmle savaşı, polis tek başına yürütemez;
herkesin bu kapsamda yapacağı bir şey vardır.
Terörizm tehdidi gerçek ve ciddidir. Yakın
zamandaki olaylar, toplumdaki bir azınlığın terörist
eylemlerde bulunmak istediğini göstermiştir. Polis,
tehdide karşı önlem alma ve ulusal güvenliği
koruma konusunda önemli bir role sahiptir.
Lütfen her zaman uyanık ve dikkatli olun. Herhangi
birinin davranışı veya faaliyetinin şüphenizi
uyandırması durumunda veya terörist eylemlerle
ilgili olabilecek bir bilgi edindiğinizde, lütfen
aşağıdaki gizli Anti-Terör ihbar hattını arayın.
ŞÜPHELENİRSENİZ
İHBAR EDİN
+44 (0) 800 789 321’i ARAYIN
GİZLİ ANTİ-TERÖR
İHBAR HATTI
Konuşma ve işitme güçlüğü olan kişiler için
Metin telefonu +44 (0) 800 032 4539
Eğer acil bir risk olduğunu düşünüyorsanız,
daima 999 veya 112'yi arayın
2000 Tarihli Terörle Mücadele Kanunu, Ek 7
MALLARIN İNCELENMESİ BİLGİ
BROŞÜRÜ
Limanlarda görevli polis memurları, terörist
tehdide karşı önlem alma konusunda önemli bir
role sahiptir ve bu memurların, terörist
eylemlerin gerçekleştirilmesi için emir verilmesi,
terörist eylemlere hazırlık için ve terörist
eylemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılıp
kullanılmadıklarını tespit etmek maksadıyla
malların incelenmesi konusunda, 2000 Tarihli
Terörle Mücadele Kanunu, Ek 7 kapsamında
yetkileri bulunmaktadır.
Ek 7, yetkinin kullanılması için ortada bir şüphe
olmasını gerektirmez ve polis memurları,
herhangi bir eşyayı incelemek için gerekçe
sağlamak zorunda değildir. Malların
incelenmesi, gönderici veya alıcının mutlaka
yanlış bir şey yaptığından şüphe ediliyor olduğu
anlamına gelmez.
Bu broşür, yetkinin kullanımı ve şikâyetlerin
veya bilgi taleplerinin nasıl ele alınacağı
konusunda ilave bilgi sağlamaktadır.
NCPP4 (01/15)
Polisin, Ek 7 kapsamındaki uygulamalarını
düzenleyen bir Uygulama Genelgesi vardır.
Eğer bu belgenin bir kopyasını
görüntülemek isterseniz, belge şu adreste
online olarak mevcuttur:
http://www.acpo.police.uk/schedule7.aspx
Bu broşürün bir kopyası, Ek 7 kapsamında
incelenen posta paketleri gibi küçük boyutlu
eşyaların içerisine yerleştirilir. Broşür, yetki
kullanımı hakkında bazı sıkça sorulan
soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır.
Ek 7 nedir?
Polis, malları inceleme yetkisini, 2000 Tarihli
Terörle Mücadele Kanunu, Ek 7'den almaktadır.
Bu yasanın uygulanması, düzenli ve bağımsız
olarak denetlenmektedir. Bu, özgün bir yasadır
ve sadece bir limanda, bir deniz veya hava
kargosu acentesi tarafından işletilen yerlerde,
bir transit kulübesinde veya Devlet Bakanı
tarafından tahsis edilen yerlerde geçerlidir.
Yetki, polis memurlarına, Büyük Britanya veya
Kuzey İrlanda'ya bir gemi veya araç içinde
gelmiş veya ayrılmakta olan malları inceleme
izni vermektedir. Yetki, Büyük Britanya veya
Kuzey İrlanda'ya bir gemi veya araç ya da bir
hava taşıtı (geliş veya varış yerlerinin Büyük
Britanya veya Kuzey İrlanda içinde veya dışında
olup olmadığına bakmaksızın) gelmiş veya
ayrılmakta olan malların incelenmesini
kapsamaktadır.
'Mallar' deyimiyle ne denmek isteniyor?
'Mallar'a, herhangi bir eşya (posta ile veya
posta dışı yollarla gönderilen eşyalar dâhil) ve
konteynerler dâhildir.
Bu mallar neden incelenmek için seçildi?
Polis yetkilerinin çoğunun aksine, malların Ek 7
kapsamında incelenmesi, inceleme öncesinde
bir yetki veya şüphe gerektirmez. Amaç, söz
konusu eşyanın, terörist eylemlerin
gerçekleştirilmesi için emir verilmesi, terörist
eylemlere hazırlık için ve terörist eylemlerin
gerçekleştirilmesinde kullanılıp
kullanılmadıklarını tespit etmektir.
Eşyamı alıkoyma yetkiniz var mı?
Transitteki eşyalar genellikle incelendikten sonra
hemen serbest bırakılır ve genellikle teslimat
sürecinde ya çok küçük bir gecikmeyle
sonuçlanır ya da herhangi bir gecikme olmaz.
Ancak bu mümkün değilse, inceleme sırasında
bulunan belgeler ve diğer eşyalar daha kapsamlı
bir inceleme için, yedi güne kadar bir süreyle
alıkonulabilir. Eşyalarınız, gerektiği durumlarda,
cezai bir soruşturma veya 1971 Tarihli
Göçmenlik Yasası kapsamında kullanılmak
üzere, daha uzun süre alıkonabilir.
İncelemeye dair bir kayıt tutulacak mı?
Polis, Ek 7 kapsamında gerçekleştirilen tüm
incelemelerin bir kaydını tutmakla yükümlüdür.
Bu, istatistiki gerekçeler ve bir şikâyet
durumunda başvurmak için referans amacıyla
yapılmaktadır. Herhangi bir sabıka kaydı teşkil
etmez.
Bu broşür neden yerleştirildi?
Refakatsiz mallar incelendiğinde, malların
incelendiğini belirten bir bildirim dış kısma
iliştirilmelidir. Uygun olan yerlerde bu broşürün
kopyası, Ek 7'nin amacı ve hükümlerini, Ek 7
kapsamındaki yükümlülükleri, bireyin hakları ve
ilgili iletişim bilgileri de dâhil (geribildirim ve
şikâyet için gerekli olanlar da dâhil) Uygulama
İlkelerinin önemli noktalarını özetlemek amacıyla
yerleştirilecektir.
Bu bilgiler diğer dillerde de mevcut mu?
Bu broşürdeki bilgiler otuz ayrı dilde de mevcuttur.
Bu diller şunlardır:






























Arapça
Bengalce
Çince (Mandarin)
Çince (Kanton)
Dari
Flemenkçe
Farsça
Filipince
Fransızca
Almanca
İbranice
Hintçe
Endonezyaca
İrlandaca
İtalyanca
Korece
Kürtçe (Kurmanci)
Kürtçe (Sorani)
Peştuca
Lehçe
Portekizce
Pencapça
Rusça
Somalice
İspanyolca
Svahilice
Türkçe
Ukraynaca
Urduca
Galce
Çevirilere şuradan ulaşabilirsiniz:
http://www.acpo.police.uk/schedule7.aspx