T.C. STOKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ KONSOLOSLUK ŞUBESİ

Transkript

T.C. STOKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ KONSOLOSLUK ŞUBESİ
T.C.
STOKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ
KONSOLOSLUK ŞUBESİ
YURTDIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞUN NÜFUSA TESCİLİ
Çocuk kaydı için anne veya babadan birinin başvurusu yeterlidir. Başvuru postayla yapılabilir. Anne
veya babadan herhangi biri yabancı uyrukluysa, Türk vatandaşı olan tarafın başvurusu zorunludur.
Nüfus mevzuatımız uyarınca, Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili
bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Konsolosluk Şubemize yapmaları gerekir.
Olağanüstü durumlarda ebeveynin veya kanuni vekillerinin Türkiye'de nüfusa kayıtlı oldukları
nüfus müdürlüklerine çocuğun uluslararası doğum belgesiyle (Personbevis) başvurarak, tescil
işlemini yaptırmaları mümkündür. Yabancılarla evli Türk vatandaşları, çocuklarına biri Türk, diğeri
yabancı olmak üzere iki veya daha fazla isim koyabilirler. Anne ve babanın Türk vatandaşı olması
durumunda çocuğa en fazla 2 isim verilebilir. Sadece yabancı bir isim konulduğu takdirde, ilgili
nüfus müdürlüğünün, ismin değiştirilmesi için ikaz etme, değiştirilmediği takdirde savcılığa
bildirme yetkisi vardır. Alfabemizde bulunmayan w – q - x harflerini içeren isimler kabul
edilmemektedir.
Ayrıca 15 yaşından büyük çocukların doğum tescili için 6 adet renkli vesikalık fotoğraf ile İsveç
pasaportunun fotokopisinin de yollanması gerekmektedir. Doğum kaydı yapıldıktan sonra nüfus
cüzdanı düzenlenebilmesi için bilgi daha sonra verilecektir.
EVLİLİK İÇİ DOĞAN ÇOCUĞUN NÜFUSA TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Şahsen veya postayla başvuru yapılabilir.
1.İsveç Vergi Dairesinden (Skatteverket) son üç ay içinde çocuk adına alınmış (Ek 1 örnek gibi),
İsveççe Nüfus Kayıt Örneği’nde (Personbevis) çocuk ile ilgili (adı, soyadı doğum yeri, tarihi,
vatandaşlığı vs.) bilgilere ilave olarak anne (moder) ve baba (fader) ile ilgili nüfus kayıt bilgilerinin
özellikle anne ile babanın medeni (civilstånd) durumlarını gösteren bilgilerin mutlaka belirtilmesi
gerekir. Personbevis yeni tarihli, imzalı ve mühürlü olmalıdır.
2. Anne ve babanın T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanlarını (asılları) ibraz etmeleri zorunludur.
3. Çocuğun doğumundan itibaren 60 gün içerisinde “şahsen” yapılan başvurulardan harç ve posta
ücreti alınmaz. Posta ile yapılan müracaatlardan ise sadece 75.-SEK işlem ücreti alınır.
Önemli Not: 60 günlük süreyi geçen bildirimlerde ise 75.- SEK yerine 2015 yılı için 67.-TL
karşılığı gecikme cezasını da içeren toplam 310.-SEK’i banka hesabımıza yatırmanız
gerekmektedir. Yatıracağınız parayı işlem yapılacak kişi adına havale ediniz. (Bank-Giro : 55055859) LÜTFEN ÖDEME MAKBUZUNU BAŞVURUNUZA EKLEYİNİZ!
EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN NÜFUSA TESCİLİ
Yukarıdaki bilgiler ve istenen belgelere ek olarak çocuk babanın soyadını taşıyorsa (annesinin ve
babasının farklı soyadları varsa) Konsolosluk Şubemizde düzenlenecek “Babalığı Tanıma Senedi”
ile babanın kütüğüne kaydedilir. Bu durumda anne ve babanın Konsolosluk Şubemize şahsen
başvurmaları gerekmektedir. T.C. vatandaşı bekâr anneden evlilik dışında doğan ve anne soyadını
taşıyan çocuk, anne soyadı ile anne kütüğüne kaydedilir. Çocuk, ya sadece babanın ya da sadece
annenin soyadını taşımak zorundadır. İki soyadı birden taşıyamaz.
Posta adresi
Başvuru adresi
Başvuru saatleri
Tel
Faks
Web sayfası
Başvuru Adresi ve Saatleri
: Turkiska Ambassaden Box:24105 104 51 Stockholm
: Laboratorieg 16 115 27 Stockholm
: 09.00-12.00 ve 14.00-15.00 (Öğleden sonra Stokholm dışından gelen
vatandaşlarımız önceliklidir.)
: 08/6672960 (16.00-17.30 arasında telefonla bilgi alabilirsiniz.)
: 08/6635514
: www.stokholm.be.mfa.gov.tr E-posta : em[email protected]
Ek 1:
ÖRNEK
PERSONBEVİS
Datum
Skatteverket
Telefon: 0771-567567
Ändamål: Ambassadärende
Personnummer
Namn
Bostadsadress
Folkbokföring
Län
Kommun
Församling
Medborgare i
Civilstånd
Födelse(hem)ort
Län
Moder---------------------------------------------------------------Personnummer
Namn
Bostadsadress
Folkbokföring
Län
Kommun
Församling
Medborgare i
Civilstånd
Födelse(hem)ort
Län
Fader---------------------------------------------------------------Personnummer
Namn
Bostadsadress
Folkbokföring
Län
Kommun
Församling
Medborgare i
Civilstånd
Födelse(hem)ort
Län

Benzer belgeler

tc stokholm büyükelçiliği konsolosluk şubesi isveç`te vefat etmiş ve

tc stokholm büyükelçiliği konsolosluk şubesi isveç`te vefat etmiş ve 1- Vefatın bağlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilmesi konusunda dilekçe 2- Türk Pasaportu ve Nüfus Cüzdanı (Turkisk Pass och ID kort) 3- Ölüm Belgesi orijinali ya da veren makamca tasdikli kop...

Detaylı

ASKERLİK - SAĞLIK İŞLEMLERİ - Türkiye Cumhuriyeti Stokholm

ASKERLİK - SAĞLIK İŞLEMLERİ - Türkiye Cumhuriyeti Stokholm Sverige) belirtir yeni tarihli, imzalı ve damgalı İsveç Nüfus Kayıt Örneği (Personbevis)  100 SEK posta ücreti (Şubemizde nakit ödeme yapılması gerekmekte olup, kartla ödeme

Detaylı